Kronik

For mange mennesker? Nej, for mange dommedagsprofeter

Siden år 200 har falske profeter forsøgt at skabe moralsk panik ved at kalde mennesker for 'en byrde for kloden'. De tog fejl dengang - og det gør de også i dag
Debat
28. december 2009
Sådan så Thomas Malthus skrækvision over et overbefolket London ud. Stik af George Cruikshank.

Sådan så Thomas Malthus skrækvision over et overbefolket London ud. Stik af George Cruikshank.

I år 200 var der 180 millioner mennesker på Jorden. Det var dengang den kristne filosof Tertullian noterede:

»Vi er en byrde for verden. Ressourcerne rækker knapt nok til alle (...) I dag kan naturen ikke opretholde vort liv.«

Med andre ord: Der var for mange mennesker til, at planeten kunne klare det. Som snyltere udsugede vi Moder Natur for liv.

I dag bor der 180 millioner mennesker alene i den østlige halvdel af USA, dvs. i de 26 stater øst for Mississippi. Og uden at være konfronteret med sult eller forarmelse har ganske mange af disse mennesker - især de 1,7 millioner på den lille ø Manhattan - en høj livskvalitet.

I det tidlige 1800-tal var der 980 millioner mennesker på Jorden. En af dem var Thomas Malthus, som hævdede, at blev der født ret mange flere, så ville »utidig død hjemsøge menneskeheden«. Der ville opstå fødevareknaphed, »epidemier, pestilenser og plager«, som ville »rive mennesker bort i titusindvis«.

I dag lever der alene i Kina flere mennesker end på hele Jorden på Malthus' tid. Og langt fra at lide under pest, plager og hungersnød er mange kineseres levestandard blevet enormt forbedret på få tiår. I 1949 lå den forventede levetid i Kina på 36,5 år - i dag er den på 73,4. I 1978 havde Kina 193 storbyer, i dag er der 655. På 30 år har Kina løftet 235 millioner af sine borgere fra absolut fattigdom til rimelig levestandard - en bemærkelsesværdig bedrift.

Befolkningsbomben

I 1971 var der 3,6 milliarder mennesker på Jorden. Det var dengang Paul Ehrlich, forfatter til bogen Befolkningsbomben, skrev om sit »chokerende« besøg i New Delhi i Indien:

»Gaderne forekom fulde af liv, fulde af mennesker, der spiste, mennesker, der vaskede sig, mennesker, der sov, mennesker, der skændtes, mennesker, der råbte, mennesker, der rakte hånden igennem taxiens rude for at tigge, mennesker, der udtømte deres afføring, mennesker, der hagede sig fast i busser, mennesker, der gennede med dyr. Mennesker, mennesker, mennesker, mennesker. Mens vi langsomt bevægede os igennem den uhyre mængde, blev vi nervøse for, om vi ville nå frem til vores hotel ...«

Det vil glæde Informations læsere at høre, at Paul Ehrlich klarede at komme igennem mængden af mærkelige brune mennesker, der sked på gaden, og finde sit hotel. Han skrev kort efter i sin bog, at overbefolkning ville medføre »hundredvis af millioner menneskers død«. Han konkluderede, at Indien umuligt kunne brødføde alle sine indbyggere og ville opleve en form for sammenbrud før 1980.

I dag nærmer verdens befolkning sig det dobbelte af, hvad den var i 1971 - dengang var vi 3,6 milliarder, i dag vi oppe på 6,7. Og selv om der stadig er store sociale problemer, fattigdom og underernæring - så findes der hundredvis af millioner, som ikke sulter ihjel. Da Ehrlich nedskrev sine iagttagelser, var der 550 millioner indere. I dag er der 1,1 milliard. Og jo, der er stadig dyb fattigdom mange steder, men inderne sulter ikke. Faktisk har den vældige nation gjort enorme økonomiske og sociale fremskridt i retning af højere forventet levealder og forbedret levestandard.

Mere, mere, mere ...

Af dette historiske rids burde følgende fremgå: Malthusianere tager altid fejl.

Omfanget af deres vildfarelse kan vanskeligt overdrives. De har vedholdende insisteret på, at 'for mange mennesker' fører til mere sult og elendighed - alligevel er det modsatte sket. Verdens befolkningstal er vokset eksponentielt over de sidste 40 år. I samme periode er mange menneskers levestandard og forventede levealder blevet enormt forbedret. Selv i Den Tredje Verden er der sket forbedringer - ikke nok, bevares, men dog forbedringer.

Historiens lære ser altså ud til at være, at stadig flere mennesker er en god ting, som giver stadig flere hjerner, der kan tænke, og stadig flere hænder, der kan bygge stadig flere byer, mobilisere stadig flere ressourcer, skabe stadig flere ting og dermed blive ophav til et stadigt sundere og mere velstående samfund.

Men selv om alle vidnesbyrd peger i den retning, har befolkningspanikmagere i vor tid travlt med at konkludere modsat. Aldrig har der været en politisk bevægelse, som har taget så spektakulært fejl, og som uanfægtet insisterer:

»Denne gang sker det! Denne gang vil overbefolkningen virkelig udløse det helt store sociale og politiske gennembrud!«

Ny sprogbrug

Der er en grund til, at malthusianerne altid tager fejl. Det er ikke, fordi de er dumme. Nej, på et mere fundamentalt plan er det, fordi de - skønt de udgiver deres synspunkter for at være faktabaserede og videnskabelige - drives af en dyb misantropi, som overser menneskehedens evne til bestandig at overvinde problemer og skabe nye verdener.

Den sprogbrug, der anvendes for at retfærdiggøre deres befolkningspanik, har ændret sig i århundredernes løb. På Malthus' tid, sidst i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, var bekymringen fattige menneskers høje fertilitet. I begyndelsen af det 20. århundrede var der et 'racehygiejnisk' anstrøg over argumenterne om befolkningsreduktion. I dag har malthusianerne overtaget miljøbevægelsens sprogbrug.

At de fremførte argumenter kan forandre sig så fundamentalt over tid, mens den grundlæggende tro på 'for mange mennesker' består, afslører, at vi står over for en fordomsfuld anskuelse, som søger social og videnskabelig retfærdiggørelse i skikkelse af de seneste, mest trendy ideer. Men bag den nye sprogbrug, som de tillægger sig og udskifter med årtiers mellemrum, drives de af det samme snæversyn, af samme foragt for menneskets gennembrud, af samme påtagede uvidenhed om menneskets evne til at forme sine omgivelser og fremtid.

Malthusianernes første fejltagelse er at undervurdere, i hvor høj grad et samfund kan tilpasse sig flere mennesker. De begår den elementære fejl at antage, at befolkningstal er den eneste variabel, det eneste, der vokser og vokser, mens alt andet - herunder samfundet og videnskabelige fremskridt og opdagelser - forbliver omtrent de samme. Derfor tog Malthus fejl: Han troede, at en overbefolket planet ville løbe tør for mad, fordi han ikke kunne forudse, hvor massivt og gennemgribende den industrielle revolution ville omforme samfundet og de måder, hvorpå vi producerer og transporterer mad og andre ting. Befolkningsstørrelse er ikke eneste variabel. Menneskehedens visioner, vækst og evne til at nytænke og tackle problemer er også variable.

Fantasiløshed

Malthusianernes anden fejl er at antage, at ressourcer er fastsatte, begrænsede ting, der før eller siden løber tør. De anerkender ikke, at det, vi opfatter som ressource, ændrer sig over tid, i takt med hvor avanceret samfundet bliver. Derfor tog Tertullian fejl, da han skrev, at »ressourcerne rækker knapt til os alle«. For i 200 var der stort set ikke andre ressourcer end dyr, planter og enkelte metaller. Tertullian kunne ikke forestille sig, at også oceanerne, olie og uran ville blive ressourcer. Når samfundet ændrer sig, ændres også ressourcernes natur. Det, vi i dag anser for ressourcer, vil ikke nødvendigvis være det i fremtiden, fordi andre og bedre ressourcer, der er nemmere at udvinde, vil blive opdaget og opfundet.

Vore dages kulttilbedelse af det begrænsede og opfattelse af planeten som et spisekammer af knappe ressourcer, som menneskene æder op, vidner om en tænkning, der selv er dybt begrænset og uden fremtidsorienteret fantasi.

Malthusianernes tredje og værste fejl er at undervurdere menneskehedens genialitet. Befolkningspanik udspringer af et forfejlet syn på mennesker som rene forbrugere, som opbrugere af ressourcer, som ødelæggere af ting og snyltere på 'Moder Natur', når sandheden er, at mennesker først og fremmest er producenter, opdagere og opfindere af ressourcer, skabere af ting og skabere af historien. Foragteligt kalder malthusianere nyfødte for lige så mange 'nye munde at mætte', selv om nye mennesker i den virkelige verden også er nye hjerner, der kan tænke, nye hænder, der kan arbejde og nye personer, der har behov og ønsker, som må imødekommes.

Vi opbruger ikke bare endelige ressourcer. Vi er i stand til skabe uendelige ideer og muligheder. Vi 6,7 milliarder mennesker på Jorden har ikke voldtaget og ødelagt planeten, vi har menneskeliggjort den. Og får vi bare en halv chance - og lægger vi os i selen for at overvinde fattigdom og udvikle nye fremskridt - vil vi menneskeliggøre den endnu mere.

Brendan O'Neill er redaktør for onlinetidsskriftet Spiked © Spiked og Information Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der kvalificerer denne skribent i SPIKED til dette (forvrøvlede) indlæg i Information, men det får jeg nok ikke svar på.

Erik Rolfsen Nissen,
...skulle jeg komme med et bud; så er O’Neill vel ansporet af den himmelråbende berøringsangst overfor 'befolkningsbomben', der hersker i den vestlige verden ...og han forsøger sig så med et galgen-optimistisk indlæg..

Den altdominerende tavshed i vestens retorik vidner mest om håbet på en snuptagsløsning...

Jeg giver Erik ret - dette er et forvrøvlet indlæg, som forvrider fakta.

Det fremstiller menneskers bestræbelser til alle tider på at skabe balance imellem hvor mange vi er og hvor mange som kan brødfødes og leve et ordentligt liv som værende en ond og menneskefjendsk tankegang. Intet er mere forkert.

Kina fremhæves som "bevis" på, at befolkningsvækst og vækst kan gå hånd i hånd. Men han fortier hvorfor, og det er jo i kraft af en bevidst et-barns politik.

Når den enorme befolkningsvækst i Europa ikke havde det udfald, som Malthus frygtede, kan årsagen være at overbefolkningen kanaliseredes væk fra Europa og over til Amerika og Australien. Vi har også haft to verdenskrige, som ligeledes tyndede ud i befolkningerne.

Siden er prævention blevet udbredt. I modsat fald havde verden oplevet langt flere sultne og langt mere ørkenspredning og udnyttelse af naturens ressourcer til det yderste, end tilfældet er.

Naturen er ikke ubegrænset og fornybar i et tempo, der modsvarer befolkningstilvæksten, hvilket vi kan se på fx grundvandet, som der bliver mangel på i fremtiden i mange egne af verden.

Vedrørende artiklens afsender

Der er tale om en kronik, og enhver holdning som måtte blive fremført står udelukkende for skribentens egen regning.

Debatvært
Espen Fyhrie

jan henrik wegener

Marxisterne is sin tid var da også netop på dette punkt modstandere af Malthus, så det er et synspunkt der har eller har haft en større udbredelse.
Derudover bygger det så vidt jeg kan se både på overfladiske historiske betragtninger, og tvivlsom logik. Det er tvivlsomt at satse på at fortidens tendenser vil fortsætte "uendeligt" -at fordi befolkningsvækst og øget "velstand" i en periode har kunnet forenes, så vil det derfor nødvendigvis altid være sådan.
Desuden er den del af historien der henvises til atypisk.
Gennem det meste af menneskehedens historie har der givetvis hverken været stabil vækst når det gælder befolkning eller produktion sammenlignelig med nutidens. Hvis der havde været havde begge dele - produktionen og befolkningens størrelse - været af "astronomiske" dimensioner.

Heinrich R. Jørgensen

Hvis målestokken for at besvare spørgsmålet, om hvor mange mennesker Jorden giver plads til, skal besvares på samme måde som en kyllingefarmer træffer beslutning om hvor mange kyllinger der er plads til i en bygning, er svaret, at der er plads til rigtigt mange.

Hvis målestokken er, hvor mange er der plads til, hvis alle skal have mulighed for en god livskvalitet, er svaret, at 6,7 mia er alt, alt for højt et antal, de aktuelle politiske, teknologiske og fordelingsmæssige kendgerninger taget i betragtning.

trafik...sry

Espen - spørgsmålet var ikke hvorvidt indlægget var udtryk for Informations holdning (der har vi trods alt lidt tiltro til redaktionen) - men hvordan det har gjort sig fortjent til at blive bragt som helside i Information. For som andre gør opmærksom på: Sligt vrøvl har i sjældent bragt så fremtrædende, uden at det var skrevet af fremtrædende medlemmer af højreintelligentsiaen i Danmark (ingen nævnt, ingen glemt).

En smuk kronik!

Hr. kronikør: Hvor mange benzindrevne biler er der så plads til?

Rigtigt mange, så længe der er benzin.

Derefter kører vi jo bare på noget andet.

Det hedder udvikling og sker i takt med rentabiliteten.

Man skulle tro at det var trængt ind - især efter hvad, verden har været igennem: Alle bobler brister før eller siden - ingen eksponentiel vækst kan fortsætte ubegrænset. Spørgsmålet er kun, hvordan begrænsningen kommer til at foregå.

Det er måske på sin plads igen, at henvise til denne udmærkede video:

http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY&feature=related

Thomas Dynesen

"Kim Vibe siger:

Rigtigt mange, så længe der er benzin.

Derefter kører vi jo bare på noget andet.

Det hedder udvikling og sker i takt med rentabiliteten."

Nå, Kim du har vist ikke gidet gå ind på Stig Larsens youtube link. Det er jo sært at hvis man går ind i en 2. klasse så kan man i løbet af en time forklare dem allesammen at uendelig vækst er umulig på en begrænset klode, men når folk har gået 5 år på universitetet og læst økonomi så forstår de pludselig ikke længere eksponentiel vækst? Det er godt nok en meget effektiv hjernevask der finder sted der! Når man ser hvad førende rådgivere i den amerikanske regering har udtalt! Du kunne jo også begynde med at bruge den indvendige side af hovedet selv og regne lidt på det. 2. Klasse kan forstå det, så mon ikke du også kan regne efter?

Thomas,

Prøv at kigge dig omkring. Lidt op i luften ville måske gavne udsynet. Jeg har svært ved at se begrænsninger deroppe. Der er væsentligt flere resurser på jorden, end vi udnytter i dag og derudover er der et uendeligt lager at hente ude i verdensrummet. Så nej! Der er ingen kendte grænser for eksponentiel vækst. Men det er måske lidt for visionært til din 2. klasses logik.