Kommentar

Dansk politi og Revolutionsgarden er ideologiens vogtere

Er det, der foregår i Iran, i virkeligheden så forskelligt fra det, vi er vidne til herhjemme?
At påstå, at Dansk Politi kan sidestilles med den berygtede Revolutionsgarde, er at undervurdere sidstnævntes styrke og magt. Der er dog en bemærkelsesværdig lighed i måden, hvorpå de to politistyrker anvendes i de to regeringers respektive ideologiske projekter. Billedet er fra en demonstration i Teheran mod Ahmadinejad og regimet sidste sommer.

At påstå, at Dansk Politi kan sidestilles med den berygtede Revolutionsgarde, er at undervurdere sidstnævntes styrke og magt. Der er dog en bemærkelsesværdig lighed i måden, hvorpå de to politistyrker anvendes i de to regeringers respektive ideologiske projekter. Billedet er fra en demonstration i Teheran mod Ahmadinejad og regimet sidste sommer.

12. januar 2010

Omfattende demonstrationer fylder i disse dage Tehe-rans gader, og det går vanen tro ikke stille for sig. Anholdte i hundredvis, sårede og sågar dræbte demonstranter tegner billedet. Udenrigsminister Per Stig Møller har som USA's præsident Barack Obama og resten af det internationale samfund i den forgangne uge med rette fordømt den iranske Revolutionsgardes brutale fremfærd over for de regeringskritiske demonstranter.

I en sådan situation, hvor en politistats helt åbenlyse undertrykkelse af folkelige protester foldes ud i fuld effekt, kan selv antydningen af en parallel til de hjemlige forhold virke upassende, ja, nærmest uhørt provokerende. Det må imidlertid ikke afholde os fra at stille os selv det muligvis provokerende men i lyset af den aktuelle situation også presserende spørgsmål: Er det, der foregår i Iran, i virkeligheden så forskelligt fra det, vi er vidne til herhjemme?

At påstå, at Dansk Politi kan sidestilles med den berygtede Revolutionsgarde, er at undervurdere sidstnævntes styrke og magt. Der er dog en bemærkelsesværdig lighed i måden, hvorpå de to politistyrker anvendes i de to regeringers respektive ideologiske projekter. Ud over at fungere som statens bastion overfor 'lømlerne' på gaden, tjener de begge som led i opretholdelsen af det herskende regimes ideologiske fundament.

I journalist Kim Bildsøe Lassens interview med Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad, bragt på DR1 15. december, siger præsidenten med henvisning til masseanholdelsen af de knap 1.000 mennesker under den store folkelige klimademonstration i København et par dage forinden, at »det, der skete i København, var også det, der skete i Teheran.« For Ahmadinejad er der klar lighed mellem Dansk Politis ageren i forbindelse med COP15 og Revolutionsgardens håndtering af de massive folkelige protester, der har fundet sted i Iran siden hans betvivlede genvalg til præsidentembedet i juni måned i fjord. Som han selv udtrykker det: »Hvorfor greb politiet ind over for demonstranterne? Tåregas, knipler... Hvorfor gjorde politiet det? Fordi der er lov og orden i Danmark. Folk er frie til at protestere, men de skal respektere loven. Det skal de«.

Logikken er klar

Dagen inden, Kim Bildsøe interviewede Ahmadinejad, udtalte justitsminister Brian Mikkelsen sig i et live-interview til TV 2 Nyhederne om selv samme begivenhed. Ifølge justitsministeren har Dansk Politi med masseanholdelsen ved klimademonstrationen »forhindret, at danske og udenlandske aktionerende har smadret byen, har sat byen i brand, har angrebet politiet og almindelige mennesker«, hvorfor der for ministeren kun er grund til at »rose politiet for den indsats, man iværksatte i går aftes og i dag«.

Logikken er klar: Der hersker lov og orden, det skal politiet opretholde, og derfor er politiet ikke alene tvunget til at agere, som det gør, dets ageren må også bifaldes. Brian Mikkelsen og Mahmoud Ahmadinejad ser med denne logik begge politiets/gardens ageren som rimelig, retfærdig og nødvendig: Politiet/garden slår ned over for folkelige protester, da der er lov og orden i Danmark/Iran, og det er politiets/gardens opgave at forhindre bål og brand i gaderne.

Dette sammenfald i måden at forholde sig til politiets/gardens ageren er ikke en tilfældighed. Tværtimod er det en behændig måde at fremstille et kontrolapparat, som fungerer i den siddende regerings og dennes ideologis tjeneste. Den 'nødvendighed', der af magthaverne i retssamfundets hellige navn tilskrives politiets aktioner og de udvidede beføjelser, er en del af den 'nødvendighedens politik', som har præget 00'erne på den hjemlige bane - og dette i særlig grad på det retspolitiske område.

Med denne tilgang afskrives enhver form for kritisk stillingtagen til, hvad loven tillader, og i særdeleshed hvad den ikke tillader. Ligeledes undgås diskussionen om, hvordan politiet bruger de 'værktøjer' (læs: øgede beføjelser med indskrænkede borgerrettigheder til følge), som det har fået fra politisk hold. Med nødvendighedsretorikken kamufleres den konservative 'lov og orden'-ideologi, der ligger til grund for såvel politiets ageren som de konkrete politiopgaver, der søges udført, og de kritiske spørgsmål undgås således på belejlig vis.

Som Iran-ekspert Ali Alfoneh argumenterede for i Deadline 22.30 på DR2 i den forgangne uge, må Revolutionsgarden ses som en ideologisk hær, der fungerer som forsvar for regimet og dets ideologiske fundament. Denne funktion er imidlertid ikke reserveret den iranske garde. Ud over at være afgørende for udførelsen af regeringens retspolitik og herigennem også fungere som fysisk forsvar for regimet, som vi bl.a. fik det at se med al tydelighed i forbindelse med tvangsudvisningerne af de irakiske asylansøgere, der havde søgt tilflugt i Brorsons Kirken, tjener Dansk Politi som vigtigt instrument i den danske regerings ideologiske projekt.

Kompromisløs tilgang

Konservative justitsministre har siden regeringsskiftet i 2001 ført en retspolitik, der har fordret konfrontative politiindsatser, mindre nærpoliti og en kompromisløs tilgang til 'uromagere'. Dette har været kraftigt medvirkende til at skabe et modtryk rundt om i landet, som bl.a. fik luft ved de landsdækkende ildspåsættelser startet af 'unge indvandrere' i februar 2008, og som også har resulteret i voldsomme reaktioner på Christianshavn på baggrund af aggressive, politibårne Christiania-politik.

Samtidig med at være en (delvis) konsekvens af den hårde nultolerance-politik, der er blevet ført på det retspolitiske område, er sådanne begivenheder blevet brugt til at legitimere selv samme. Det er netop i forbindelse med disse, at politikere fra DF, K, V, S og senest også SF står i kø for at fordømme 'ballademagerne', 'lømlerne' og 'de utilpasse unge indvandrere (og deres forældre)' og i samme åndedrag understrege 'nødvendigheden' af endnu flere beføjelser til politiet og endnu strengere straffe til lovovertrædere.

I nødvendighedens navn

Med Dansk Politi som spydspids skabes de konflikter, der danner basis for den siddende regerings ideologiske fundament, samtidig med at muligheden for folkelig opposition indskrænkes. Dansk Politi bruges således som instrument i en ideologisk kamp, hvor skarpe 'os/dem'-modstillinger og hård straf- og disciplineringsmentalitet er bærende piller.

Det er uden tvivl på sin plads med fordømmelse af Revolutionsgardens fremfærd overfor de iranske demonstranter. Samtidig er det dog vigtigt at være opmærksom på det problematiske i en binær os/dem-modsætning med forståelsen af »dem i Iran, de undertrykkende, der bruger politistyrken til opretholdelse af regimet og dets ideologi« modsat »os i Danmark/Vesten, der ikke gør«. En sådan giver et forkert billede af, hvad der i virkeligheden finder sted. Herhjemme tjener Dansk Politi i høj grad også som regimets og ideologiens vogtere - i nødvendighedens navn.

Andreas Hagedorn Krogh er stud.scient.soc, Socialvidenskab og Kultur- og sprogmødestudier, RUC, og Studerende ved Cevea 2009/2010

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Sammenligningen af dansk politi med Irans Revolutionsgarde er efter min mening en væsentlig pointe, som kan bidrage til, at vi her i landet får en mere sand selvforståelse.

Helt ærly, dansk politi og dets spindoktor Per Larsen har optrådt modbydeligt i rigtig mange danske sammenhænge, ja.

Men trods deres 'klimabure' , 'futtog' , knippelsuppe, mv. så har de dog endnu ikke produceret en dansk Neda.

Jeg tror nu heller ikke at systematisk voldtægt af systemkritikere er implementeret i det danske politis arsenal af magtmidler....

Kunne forøvrigt være interessant med eksempler på lande hvor den udøvende magt i pressede situationer ALDRIG har brugt overdreven vold - og altså således være at sammenligne med Revolutionsgarden - ifølge artiklens forfatter.

Ergo : Hele verden er lissom´ Iran?

Det danske Folketing og den danske regering er demokratisk valgt ved frie valg ( mindst hvert 4. år) - og alle kan opstille til valg - ingen kandidat udelukkes af religiøse eller politiske årsager.

Dansk politi udfører de opgaver, som er vedtaget af folkets demokratisk valgte repræsentanter .

Det er rent "tankesnyd", når man i en dansk sammenhlæng begynder at kalde en demokratisk valgt regering og et demokratisk valgt Folketing for "magthavere" , der "bruger politiet" mod folket.

Martin Kristensen

Det må da være den dummeste artikel længe - har Information ingen kvalitetskontrol?

At begge grupper fungerer som værn mod "lømler" på gaden er da for pokker ikke anderledes end samtlige politikorps i verdenshistorien. Det er ligesom det (ordens)politiet gør.

Den gode skrivent Krogh hopper dog let og elefant hen over følgende "detaljer":

- Det danske politi tilbageholder, måske for håndhændet, demonstranter i op til 12 timer. Garden spærrer folk inde på ubestemt tid, inkluderer tortur og trusler mod familie.

- Det danske politi tilbageholder, måske for hårdhændet, demonstranter for gerninger / foventede gerninger. Garden for holdninger og ytringer.

Samt selvfølgelig der hvor kæden helt springer af:

- Det danske politi agerer i forhold til den til enhver tid siddende regering, uden selvstændig ideologisk stillingstagen og uden politisk magt. Garden agerer ud fra et ideologisk og magtsøgende ståsted loyalt overfor allierede i den nuværende regering, men ikke automatisk enhver regering.

Dorte Sørensen

Der er HELDIGVIS forskel på iranske og danske forhold, men det er uhyggeligt at det danske Folketing har vedtaget love der giver politiet beføjelser til forebyggende anholdelser samt beføjelser til skønsmæssigt at kunne tilbageholde hvem som politiet SKØNNER er på et forkert sted osv.
Det er pinagtigt med denne indskrænkning i den danske befolknings ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.

Dette er den mest fantastiske artikel Information nogensinde har bragt i nyere tid! Samtlige anarkister i Danmark må juble over denne ligeledes kompromisløse sammenligning mellem to statslige voldsmonopoler der reagerer ud fra samme præmisser ved voldsom modstand imod det herskende regimes ideologiske projekt. Jeg er i hvert fald henrykt.

William Styles

Må jeg opfordre alle der mener at dansk politi og Revolutionsgarden er det samme at tage til Iran og demonstrerer. Hvis i når hjem til Danmark vil det nok være med en ny indsigt.

anbefalede Ib Ling, det er dummeste artikel i Information i meget lang tid.

Og selvfølgelig nævnes den største konfrontation og magtanvendelse i Dk ikke i artiklen idet denne ville undergrave artiklens projekt.

Kampen om Ungdomshuset.
Da var det S's Ritt B som arrogant meldte pas til løsning før konfrontation og smed aben videre til politiet.
Politiet som utroligt nok gik til pressen med beskeden det var et politisk problem og der burde findes en politisk løsning.

Martin Pedersen

Robert Kroll siger:

"Det er rent “tankesnyd”, når man i en dansk sammenhlæng begynder at kalde en demokratisk valgt regering og et demokratisk valgt Folketing for “magthavere” , der “bruger politiet” mod folket."

Vi har ikke demokrati i det her land fordi demokratiet sikre en dans på roser i chokoladeland. Vi har demokrati fordi diktatur og tyranni i den grad sutter mås.

Vores demokratisk valgte ledere ER magthavere. Hvad skulle de ellers være når folket hver fjerde år bestemmer hvem magten skal gives til? Og jo de bruger politiet mod det danske folke i deres politiske kamp. Skulle da være mærkeligt hvis det danske politi blev sendt til Sverige for at udøve deres magtmonopol.

Thorsten Lind

...jeg har været i Iran, man behøver blot at tage til Cristiania, hvis man ønsker at "nyde" politiets ideologiske fremfærd...!

Anita Storr-Hansen

Jeg har ogsaa vaeret i Iran. Denne artikel er dog noget af det vaerste sludder og vaas, jeg laenge har set trykt i en dansk avis.

Michael Skaarup

Artiklen er et fremragende eksempel på almen proportionsforvridning, som er herskende i dansk politik og i den politiske debat.

Forskellen er blot, at proportionsforvridningerne påpeger et aktuelt dilemma i Danmark. Nemlig at de forhenværende store forskelle i mellem fri "demokratier" (Danmark) og ufri demokratier (Iran), håndtering af meningsforskelle og retten til at ytre sig, er blevet meget, meget mindre.

Jeg kan godt forstå at VKO-vogterne, føler sig ramt over snuden, og bider igen.
Men pointen er klar.
Danmark har tydeligvis bevæget sig mod mindre frihed og mere mistænkeliggørelse af borgerne, siden Fjoghs ægteskab med George Bush og Pia k.

Og det er da sørgelig at det danske politi, kan fungere som anit-vestlig propaganda, og udstille de vestlige "demokratiers" hykleri.

denne artikel minder mig forresten om de artikler i Information som optil valget i Iran beskrev valget og valghandlingerne somom det var en reelt demokratisk valg.
Der var endda to iranske piger i deadline som debaterede kandidaterne ved valget, somom det var et demokratisk valg.
Det var i den debat den ene pige ,som foriøvrigt var journalist praktikant på dr, afslørede sig som tilhænger af feks Ahmadinejad's holocaust kritik.
Prøv at finde klippet på youtube, værten Adam Holms overraskelse over udtalelserne er meget underholdende.

Slettet Bruger

Det er da altid noget at forfatteren trods alt mener, man kan kritisere et politi, der torturerer og dræber politiske fanger. Det næste bliver vel at andre, som kun har muslimer og ytringsfrihed på hjernen, begynder at skrive lange afhandlinger om at forholdene i Danmark, Kina og Iran er same same. Jeg står af. Også selvom jeg har været udsat for helt tilfældig politivold i under en tidligere dansk regering.

Helle Empörung Abonnent siger:
Helt ærly, dansk politi og dets spindoktor Per Larsen har optrådt modbydeligt i rigtig mange danske sammenhænge, ja.

Men trods deres ‘klimabure’ , ‘futtog’ , knippelsuppe, mv. så har de dog endnu ikke produceret en dansk Neda.

Det er vel heller ikke artiklens pointe. Det er den måde de to landes politikkere argumentere, som er påfaldende ens.

Margrethe Monika S Hansen

Har selv haft samme tanke efter at jeg så politiaktioner mod klimaaktivister samt rydningen af Brorsons kirken og så aktioner fra Iran.

Det man så på Youtube minder i udtryk ufatteligt meget om hinanden.

Jeg husker et citat som en kendt forfatter og overlever af holocaust engang skrev.

Det var noget i stil med at det mest uhyggelige ved de nazistiske bødler var at de så så almindelige ud.
Tankevækkende og foruroligende syntes jeg.

@ Helle Empörung :
LÆNGE inden Neda blev født levede der i Kongeriget en ung mand ved navn Benjamin Christian Schou (RIP) .. Det gør der ikke mere.. Kan du huske Benjamin ? Jeg kan og jeg ved at Politik'et også kan,
de har nemlig stillet mig det samme spørgsmål jeg stiller dig .
Engang levede her også en mand ved navn Osman Polat, der gør der heller ikke mere, hans hjerneskal var nemlig så forbryderisk tung at den ikke kunne tåle lidt knippelsuppe .
Der levede også en gang en psykisk syg kvinde der truede med selvmord med en kniv overfor et par politik-betjente . Hun lever heller ikke mere, for at redde hendes liv blev hun nemlig skudt og cræbt af en politisse-kone .
Engang for ikke længe siden lå der i en københavnsk 7-11 en sindsforvirret mand på gulvet og fægtede med en kniv medens en af politikets glubske køtere stod over ham . Han fik at mærke på egen krop hvad "Perle" OGSÅ kan betyde .
Ny ligger han på ryggen i en et-værelses med 7 meter til loftet ..
Engang, ovre i det mørke Jylland, levede der en mand der stjal en bil .....
Skal jeg blive ved eller fatter du pointen ??

William Styles

Peter Jensen, Margrethe Monika S Hansen og andre, jeres kommentarer minder utroligt meget om venstrefløjens lignende kommentarer om politiet tilbage i 1970erne. Det er godt at se at intet, selv ikke virkeligheden eller udviklingen, kan ryste jeres opfattelse af verden. Blind politisk fanatisme forlader vist aldrig venstrefløjen.

Peter Jensen

Man behøver ikke at gå til udlandet - danskerne kan selv...

Kommunistloven 22. august 1941. Enstemmigt vedtaget i Folketinget, selv om det var i strid med Grundloven, og i øvrigt virkede med tilbagevirkende kraft. Politiet udleverede langt flere kommunister end der stod på de lister, de fik udleveret af Tyskerne.

Det efterfølgende retsopgør, hvor man med tilbagevirkende kraft bl.a. indførte dødsstraf.

"Et juridisk galehus" blev det benævnt.

»At begynde at fængsle folk på noget de ikke har gjort endnu, hvor man ikke engang ved, om det indebærer en overtrædelse af straffeloven, det er fanme langt ude. Og det må du gerne citere mig for«, siger Thorkild Højer i Politiken.
Det var omkring klimatopmødet og politiindsatsen der.

Aflytning uden forudgående domstolskontrol, og overvågning af al teletrafik, hvilket jo er et indgreb i meddelelseshemmeligheden.
Deportationer af udlændinge, efterfulgt af 5-6 på hinanden følgende usandheder.
Løgnagtige rapporter fremlagt i Byretten i forbindelse med Ungdomshuset, hvilket medførte uretmæssige varetægtsfængslinger.

Vilkårlige tilbageholdelser i indtil 12 timer, og indførsel af "visitationszoner" hvor ens person kan blive ransaget, uden at politiet skal give nogen juridisk begrundelse herfor.
Det foregår altså lige rundt om ørerne på danskerne.
Man vænner sig til det, når det kommer sådan drypvis.

Politiet i enhver stat, opererer med 2 muligheder.
Jeg har i starten af 90erne arbejdet sammen med politifolk fra Jugoslavien, hvor det var tydeligt, at hensigten med deres indsats var at beskytte statsmagten frem for borgerne.
På daværende tidspunkt, opererede det danske politi ud fra et andet koncept - at beskytte borgerene mod kriminalitet.

For nærværende sker der er drejning hen i mod beskyttelse af statsmagten i Danmark.
Det er jo derfor efterretningstjenesten har fået tilført flere folk.
De skal jo også følge med i blogs på nettet for at afsløre "radikaliserede" elementer, hvilket fremgik af Vollsmosesagen.
Man må antage at vores guldkorn her også bliver læst, i hvertfald hvis de indeholder visse ord....

Kommer det som en "bombe" for nogen???

Hej Niels

Nåh, det finder vi så ikke er vores store problem: eksplosiv, gødning, venstrefløj, detonator, aktion, kommunisme, slagstift, patron, Castro, m.v.

Men vi har et andet problem: nemlig de politiske forhold i politi-etaten. Fremfor at ville have procenter af indvandrere i etaten, ser vi frem til, at man forlanger en politisk balanceret bemanding. Ikke mindst i Ledelsen.

Altså ikke flere indvanderer nødvendigvis, men måske flere venstre-orienterede. Hvorfor er dét ikke Regeringens bemandings-plan? Tjaeh, måske svaret er givet på forhånd: Højrekræfter bemander sammenhængen.

Og det er præcist ikke konformt med en udvikling af de demokratiske værdier. Tværtimod. Men det er heller ikke gået en dansk offentlighed hen over hovedet. Naturligvis er vi kritisk indstillet overfor denne tingenes tilstand...

Hvorfor er det antallet af indvandrere, der skulle vække tillid til etaten, snarere end antallet af politiske præferencer? Politiet (d.v.s. Ledelsen) er begyndt at tale forbi os danskere.

Og det er vi naturligvis bestykket til at overveje, når vi taler om kompetencer i den forbindelse. Vi undrer os kort og godt over de meddelelser, vi får. En Justits-minister, der ikke har nogen invendinger overfor sit resort-område. Som ukritisk vælger at følge enhver opfordring til politiets udvidede muligheder, der samtidig gør et voldsomt indhug i befolkningens friheds-rettigheder. Hvor fører det så hen?

Lad os dermed sige det ligeud: vi bevæger os i retning af en autoritativ Stat. Totalitarisme, elektronisk kontrol med al kommunikation, parlamentarisk kontrol med de afgørende udnævnelser til magt-positionerne (altså ikke valgte, men udnævnte), lobby-vilkår i forhold til indflydelse på den politiske meningsdannelse i så høj grad, at det er overladt til de kritiske medier at afdække forholdene, politikere som uden blusel går erhvervslivets præferencer, snarere end en en befolknings krav om sundhed i forhold til fødevarer, sikre arbejdsvilkår og fornuftig sikring af alderdommen.

Men det er ikke så svært. Vi har at gøre med en Regering, der har givet til dem, der allerede havde, og samtidig har klandret resten for at sætte velfærden over styr. Den gang vås bør være en saga blot. Det hænger ikke længere sammen...

Med venlig hilsen

Kære Hugo Barlach

Jeg er enig med dig i dine betragtninger - men det med ansættelse efter politisk orientering, er jo noget vanskeligt at håndtere!

Man tilstræber ved ansættelse af politifolk, at få et så repræsentativt udsnit af befolkningen som muligt, ud fra erhvervsgrupper/uddannelse.

Endelig kan man jo kun ansætte folk der vitterligt er tiltrukket af job-annoncerne.
Som ansøger aner man jo i virkeligheden ikke hvorledes politiarbejde udføres - de der har erfaring med politiets arbejde i forvejen sorteres jo fra ;-)

Efterfølgende sker der jo også en vis holdningsbearbejdning af de unge under uddannelsen, idet man senere vil komme ud for grænseoverskridende oplevelser af den ene eller anden art.

Men så vidt jeg erindrer, var det PL selv , eller en af talsmændene der var ude i god tid, og anføre at man ville øge graden af magtanvendelse.
Det kan han naturligvis kun gøre med Brian Arthur Mikkelsens velsignelse.
Så det kommer "ovenfra" i systemet - Per Larsen kan jo ikke selv gå ud og love Københavnerne en "røvfuld" uden at det er i overensstemmelse med justitsministerens opfattelse - ellers ville han hurtigt blive kaldt på "tæppet".

Politiets organisationsplan svarer jo til Vatikanets, og det betyder jo også at udnævnelser sker på hierakiets betingelser, bortset fra den hvide røg.

Nu er den med politisk kvotering heller ikke ment som et forslag til andet end debat. Hvorfor?

Fordi erfaringen fra f.eks den universitære sammenhæng viser, at juristerne ikke optræder særlig ofte i tværfaglige eller tværfakultets- mæssige sammenhænge. At Politiets uddannelse heller ikke deler erfarings-masse med andre uddannelser. Heller ikke i forhold til uddannelsens udvikling på højde med det samfund, man forsøger at betjene. Der er med andre ord gået lukkethed i suppedasen. Altså at der er tale om uddannelser, der ikke orienterer sig ordenligt i forhold til, hvad der i øvrigt befattes samfundet...

Opfordringen kunne derfor være til Information, at man kiggede lidt nærmere på, hvorledes politi-uddannelsen måske begrunder sit fravær af integration med de øvrige uddannelser. Der mangler simpelthen fyldestgørende forklaringer på mistanken om at ligge for snævert på højredrejede synspunkter. Det kunne jo snildt være, at politi-uddannelsen bør ses grundigt efter i sømmene, ikke sandt?

Med venlig hilsen

Kort før det kommunistiske regimes fald, besøgte Uffe Ellemann Prag som udenrigsminister. Ved den lejlighed forsøgte tjekkerne at retfærdiggøre at politiets indgriben overfor de frihedssøgende demonstranter, ved at sammenligne med en politimæssig indsats på Christiania, som fandt sted i samme periode. Det er næppe en sammenligning der er gangbar i Østeuropa i dag.

I Danmark er det en del af de politiske frihedsrettigheder, at man kan frit kan demonstrere, for hvad man har lyst til, så længe det sker i ro og orden. I Iran er det modsat: Man må kun demonstrere for regimevenlige synspunkter. Til gengæld behøver det så ikke at foregå i ro og orden (f.eks. jvf. politiets tolerante forhold til angrebene på den danske ambassade for et par år siden).

Hvis man mener at det danske politi og Revolutionsgarden er to alen ud af et stykke, som forsvarere for ideologiske regimer, viser det ikke kun at man ikke er i stand til at skelne mellem et demokrati, og et teokratisk diktatur. Det antyder også, hvad der er mere bekymrende, at hadet mod den siddende regering i Danmark er så stort, at nogen måske ikke mener at det er så nødvendigt at overholde demokratiets spilleregler, for at slippe af med den.

jens peter hansen

I Iran er der politi. I Danmark er der politi. Iran er en politistat. Ergo Danmark er en politistat. Og lillemor er en sten.

Spørgsmålet er med andre ord: når det ikke(eventuelt, men ikke godtgjort) er i uddannelses-processen, at bindingen til højrefløjen bliver grundlagt, må det nødvendigvis være et problem med Ledelsen. Og det interesserer naturligvis en dansk offentlighed. Vi lever jo under den mulige 'fejltagelse', at politi-etaten servicerer alle danskere, uanset politisk ståsted...

Med venlig hilsen

Jørgen Nielsen

Jeg har hørt om undersøgelser af lærernes, pædagogernes og journalisternes politiske ståsted (knaldrødt, hvis der var nogen der var i tvivl), men aldrig om politifolks.

Men det bliver altså antaget at hovedparten af betjente, kriminalfolk, jurister etc. i etaten er højreorienterede (nogle sågar ekstremister), og at det er et demokratisk problem, mens andre erhvervsgrupper der har "set lyset" er ok?

jeg stødte ind i de her film om den politik der er blevet kørt i Christiania, amatørfilm men stadigt er udeholdet relevant og jeg anbefaler disse udmærkede film:
------------------------------------------------
Cirkus Krigen (The Circus War) Full Movie - Christiania 2005 - 41:41
------------------------------link
http://video.google.com/videoplay?docid=-1112932850955983998&ei=egRRS8io...
-----------------------------------------
Kulturkrigen (The Culture War) Full Movie - Christiania 2006 - 40:43
------------------------------------------link
http://video.google.com/videoplay?docid=-1112932850955983998&ei=egRRS8io...
------------------------------------------------------
Papirkrigenl (The Paper War) Full Movie - Christiania 2007 - 49:51
---------------------
http://video.google.com/videoplay?docid=-1112932850955983998&ei=egRRS8io...
-----------------------------------------------
mvh

Jørgen Nielsen

Velkommen til det moderne Danmark. Politiet har forklarings-problemer i forhold til rejste sigtelser. Ikke mindst i forhold til grundlovs-sikrede rettigheder, der angår såvel ytringsfrihed som demonstrationsrettten.

PET har meget svære problemer i forbindelse med overvågninger. Og den fortsatte indsats i den forbindelse, når det drejer sig om den indenlandske overvågning. PET har desuden problemer med at 'forklare' sin interesse i bestemte "fremmede magters" tilsvarende tjenester.

Der er helt åbenlyst gået politik i den politimæssige sammenhæng. Og derfor stilles der mere og flere kritiske spørgsmål til politi-etatens politiske binding. Lad mig helt ekstra-ordinært henlede ommærksomheden på PET-kommisionens problemer med at forklare højre-bindingen.

Vi er derfor en del, eller en pæn klat, der efterspørger forståelige forklaringer på denne trafik. Og derfor leder efter, hvor der i sammenhængen går politiske præferencer i menageriet?

Der kan for øjeblikket rejses betimelige spørgsmål til, hvorvidt politi-etaten betjener alle danskere på lige vilkår? Og det er ganske alvorlige spørgsmål, når de på et fornuftigt grundlag kan rejses.

Vi leder derfor videre i sammenhængen. Jeg forestiller mig f.eks, at der snildt kunne rejses et anliggende i idehistorisk sammenhæng, der handler om at skrive Politiets idehistorie på linie med Faucault's ideer om en vidensarkæologisk fremstilling af anliggendet. På danske vilkår. Og at den fremstilling ville vække fornyet mistanke til en binding til politiske partnere, der ikke ville kunne stå for et offentligt blik. Jeg indgår da gerne i den forbindelse. Forudsat at man betalte mig for anliggendet, istedet for på bekvemmeligheds-vilkår at se henover sammenhængen, fordi den ikke bærer politisk tække.

Men offentligheden er satdig interesseret. Derfor ser vi frem til, at f.eks Information ikke stiller den politiske tække i første række, men tager sin forpligtelse overfor offentligheden mere alvorlig. Vi er en del, der ser frem til, at høre nærmere i den forbindelse...

Med venlig hilsen

Jørgen Nielsen

Hugo Barlach:

Med al respekt, så lyder det mere som spekulation, insinuation og luftig, ideologisk drevet konspirationsteori end et konkret, påviseligt problem.

Mener du at der aflyttes, arresteres og tiltales for få højreorienterede, eller skal politiet og PET bare, som de eneste i kongeriget, være 100 % ufejlbarlige og kilde selv de mest obskure politiske og religiøse sensibiliteter?

Hvis man, som den ekstreme venstrefløj, i adskillige årtier har været travlt beskæftiget med først at udlicitere landet til fremmede magter, og siden i diverse "projekter" har udfordret lovgivningen og gjort sig uheldigt bemærket med vold og hærværk i gaderne, kan man vel næppe blive chokeret over at havne i rampelyset.

Læg hertil en god sjat nye medborgere, som har haft ganske svært ved at forstå demokratiets grænser og vores forbud imod bomber og attentater.

Man kan vel næppe klandre politiet og PET, at disse grupperinger har været særdeles aktive lovbrydere, og derefter beskylde etaten for at være højreorienteret fordi den gør sit arbejde?

se de der film jeg har linket til, det har sku mere med politiets adfærd at gøre end 'venstreorienterede med bomber' (lol)

Thorsten Lind

....kan kun bakke op om @Helge Berg´s opfordring til at se filmene.

Det har kostet samfundet det hvide ud af øjnene,
at have et par hundrede jyske betjente rendende rundt ude på Cristiania for at tæske hippier.........

Og som sidegevinst er bandekrigen eksploderet i resten af København......!

Borgerlig Ideologisk politiinsats, som må siges at være meget meget mislykket ( og dyr!! ). ~~*~~

Jørgen Nielsen

Uden at det er videnskabeligt på nogen måde, vil jeg sige at tidligere var der en ganske stor del socialdemokrater.
Det afspejlede sig ofte i Politiforbundets Hovedbestyrelse.
Man foretrak tidligere folk der havde en uddannelse i forvejen, måske håndværk, hvorvidt man i dag vægter det, ved jeg ikke.

Jørgen Nielsen

"Mener du at der aflyttes, arresteres og tiltales for få højreorienterede, eller skal politiet og PET bare, som de eneste i kongeriget, være 100 % ufejlbarlige og kilde selv de mest obskure politiske og religiøse sensibiliteter?"

Det har jeg vist aldrig formuleret mig omkring. Så det må du selv svare på, såfremt du insistere på relevansen...

"Hvis man, som den ekstreme venstrefløj, i adskillige årtier har været travlt beskæftiget med først at udlicitere landet til fremmede magter, og siden i diverse “projekter” har udfordret lovgivningen og gjort sig uheldigt bemærket med vold og hærværk i gaderne, kan man vel næppe blive chokeret over at havne i rampelyset."

Pet's 'arbejds-arkiver' f.eks, kan vel næppe siges at være et rampelys, som omkring 300.000 danskere har været udsat for under dit begreb om "en ekstrem venstrefløj". 300.000 "ekstremister"?...

"Med al respekt, så lyder det mere som spekulation, insinuation og luftig, ideologisk drevet konspirationsteori end et konkret, påviseligt problem."

Jeg ville da se frem til en Etat, som ikke havde behov for en debat, der er rejst på baggrund af en overdreven brug af hemmelighed som begrundelses-forhold. Hvorvidt du så opfatter: "konkret, påviseligt" som Etatens privilegie allerede, har du fat i efterlysningen af en debat på området. En debat som er rejst på et erfarings-mæssigt grundlag, forresten. Ikke mindst for at afklare, om der er tale om et ledelsesmæssigt problem? Et forhold som bæres af analytisk interesse i at få erfaring til at stemme overens med den realitet, som ind til videre er frataget et historisk revisions-forhold (med fornyet årsag i makuleringer). Men som stadig rejses som problematik på grundlag af nye erfaringer som f.eks anvendelsen af lømmel-pakken og den tilknyttede lovgivning i relation til hvem, der konkret gør erfaringen. Demonstranter f.eks.

Så hvis du er af den forestilling, at min kommentar skulle være et opgør med betjent dit eller dat, må jeg desværre skuffe dig. Der er meget mere på spil...

Med venlig hilsen