Læserbrev

Læserbreve

Debat fra dagens avis
Debat
14. januar 2010

Hvad med Mogensen?

Niels Engelsted, København K

Information (12. januar) afslører, at TV2's kommentator Michael Kristiansen samtidig er rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, men ingen der har fulgt serien med Mogensen og Kristiansen kan have været i tvivl om, at Kristiansen er spindoktor for regeringen. Det, man kan have været i tvivl om, er, om Peter Mogensen ikke også er det.

Roterings-principper

Jens Aage Øland, Århus

Cavlingprisvinder Jesper Tynell har afsløret tidligere beskæftigelsesminister Hjort Frederiksen som løgner, manipulator og som hensynsløst tromlende hen over folk, der økonomisk har det svært.

Så vidt så godt. Men Hjort Frederiksen forfremmedes til finansminister.

Thor Pedersen havde det lidt svært ved det der med EU-tilskuddene, men nåede alligevel ministerposter i Venstre, inden han placeredes som formand for folketinget.

Hans Christian Schmidt var som minister sine venners ven, indtil han blev gruppeformand for Venstre.

Løkke Rasmussen, med rod i bilagene, støtte til ideologiske venner og tidligere beundrer af Brixtofte, forfremmedes til statsminister.

Jeg ved ikke, hvilke rotations- og forfremmelsesprincipper de bruger i Venstre. Egentlig kender jeg også kun to principper:

Peter-princippet: »I et hierarki vil enhver stige, til vedkommende når niveauet af inkompetence. Med tiden bliver alle poster besat med inkompetente folk.«

Dilbert-princippet: »De mindst begavede flyttes systematisk til poster, hvor de gør mindst skade.«

Nu er det så, jeg gerne vil spørge: Findes der et tredje princip?

Asocialt og dumt, radikale.

Gunnar O. Schmidt, Vejen

Det kan undre, at nu, hvor der var ved at fremstå et godt alternativ til den siddende regering, fremturer radikale igen med forslag om sociale forringelser i form af nedskæring af understøttelsesperioden for ledige og afskaffelse af efterlønnen. Det forekommer at være både dumt og asocialt.

Dumt, fordi det lægger gift ud for den omsider fælles sammentømrede opposition. Og fordi det ikke har nogen chance for at blive vedtaget og så blot bliver et slag i luften.

Værre er det dog, at et såkaldt socialt ansvarligt parti, fremsætter forslag, der vil gå ud over de svage. Efterlønsordningen er en god social ordning for de tusinder af nedslidte, navnlig kortuddannede, arbejdstagere, som nu slipper for klientgørelsen som førtidspensionister. Det er dybt skuffende, at de radikale tilsyneladende helt har glemt 'håndsarbejderne' og kun lægger mærke til magistrene, men det måtte vel komme med husmændenes hendøen ...

I en tid med stigende ledighed er forslaget om afkortelse af understøttelsesperioden direkte asocialt og en hån mod ledige. Lyt dog lidt til S og SF og lad de brede skuldre bære de største byrder.

Som gammel radikaler håber og tror jeg ikke, at partiet vinder stemmer ved at fremføre den slags forslag. Prøver R ikke med noget mere originalt og socialt retfærdigt, er den stemmemæssige fortsatte nedtur til at forudse og desværre fortjent.

Vigtigt forsidestof

Morten Bro, Broager

Når man taler så meget om pressefrihed, skal man i hvert fald have med i diskussionen, hvilket problem demokratiet har, hvis pressen ikke er uafhængig. Det burde være forsidestof på samtlige landets aviser, at politiske kommentatorer og specielt redaktører nu laver en forsamling, som mødes til middag med VK's ministre.

Det er fan'me uhyggeligt, du.

Nydanskere med på råd

Martin Justesen, formand DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Lederen i lørdagens Information kritiserer regeringens antiradikaliseringsprogram, og i den forbindelse nævnes det nyetablerede Ny-Dansk Ungdomsråd som en nytteløs indsats. Der er imidlertid tale om en forfejlet kritik. Lederskribenten kan ikke forstå, hvorfor vi hos DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, iværksætter et råd, som i første omgang sigter mod unge nydanskere, der allerede har en stemme og er aktive i foreningslivet.

Fra vores synspunkt er der dog ingen tvivl om Ny-Dansk Ungdomsråds berettigelse. Rådet vil give unge nydanskere en stærkere stemme og vil arbejde for at bringe demokratiet tættere på de unge. Dette er kernen i DUF's virke, og i den sammenhæng er der intet odiøst i, at rådets medlemmer er resursestærke, der vil og kan bygge bro.

Det er min opfattelse, at de unge ildsjæle, der bliver valgt til rådet, vil være de helt rigtige til at række hånden ud til de unge, der ikke deltager aktivt i demokratiet. Budskabet er, at der er plads og mulighed i det demokratiske samfund, og at især unge, hvis fremtid ligger foran dem, bør engagere sig.

Hvad består intelligens af?

Aase Bak-Nielsen, Roskilde

Apropos Helmuth Nyborg: Hvem har bestemt, at »rumlig færdighed er en intelligenskomponent« og hvilke andre komponenter, intelligens består af?

Selvcensur eller pli?

Hanne Willert, Frederiksberg C

For tiden bliver der snakket meget om en farlig og bekymrende selvcensur, som kunstnere og skribenter menes at pålægge sig selv, for ikke at fremstille islam ondsindet eller ufordelagtigt. Selv mindes jeg ikke i årtier at have set nogen ondskabsfulde karikaturer vendt imod jøder. Er det mon så også et udslag af en selvcensur, som jeg bør være dybt bekymret over eller . . . ?

Viljen til skønmaleri

Jette Rosenkvist, Haderslev

Intet er så indlysende usandt, at det ikke kan fremstilles som det modsatte, blot viljen er til stede.

Dette er Folketingets formand og medlem af partiet Venstre Thor Pedersen kommet med et lysende eksempel på for nylig i sit skønmaleri af dansk konventionel landbrugsindustri. Således udtalte han 7. januar i P1's Orientering: »De, der i virkeligheden har bevaret det danske klima og den danske natur, det er landmændene«. Det er den danske bonde, der er med til at bevare den natur, vi godt kan lide«. Endvidere hævder han, at det rene drikkevand findes på landet, ikke i byerne.

Fakta er:

- Mere end 100 danske vandboringer lukkes årligt grundet pesticidforurening. 15-20 pct. af det danske grundvand er nu forurenet af pesticider og har et højere indhold af dem, end reglerne tillader. (Kilde: DANVA)

- Danmark befinder sig biodiversitetsmæssigt langt under Europa-gennemsnittet, hver tredje dyreart er udryddelsestruet, og insektarter som bier og sommerfugle uddør pga. konventionelt landbrugs sprøjtemidler og snorlige, gigantiske marker beplantet med monokulturer. Insekter som er nødvendige mhp. bestøvning af træer og planter.

- De smalle to-meters dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb konstateres ofte oppløjede og gødede, ligesom hver tredje kæmpehøj har pløjeskader.

Racevold og udbytning

Ole Meyer, Firenze

Tre tilføjelser til Mads Frese fine artikel om Syditalien den 12. januar:

De afrikanske daglejere fra Rosarno i Kalabrien er ikke generelt 'illegale': ca. 60 procent af dem har angiveligt papirerne i orden (men er alligevel blevet udbyttet groft).

Selvom venstrefagforeningen CGIL citeres for tal, er det påfaldende så fraværende de italienske fagforeninger er i spørgsmål om ulovlige arbejdsforhold; de holder sig langt væk. Det samme gælder desværre også venstrefløjens politikere.

Uden pres fra omverdenen sker der næppe noget. Og så længe der ikke findes et etisk Fairtrademærke for produkter også fra Italien - og ikke kun fra Latinamerika og Afrika - bør vi danskere (og andre) nok holde os fra italienske citrusfrugter og tomater. De kommer nemlig typisk fra de områder sydpå hvor problemerne er størst.

Hvad vil Sass Larsen?

Per Henriksen, København S.

Tak til Bent Winther, for den nødvendige kritik af Socialdemokratiets åndelige dovenskab (lederen den 13. januar).

Da Socialdemokratiet præsenterede skatteudspillet Fair Forandring, var beskeden, det kunne der ikke ændres i. En uge efter var vejafgifterne udskudt fem år, men ikke nedsættelsen af registeringsafgiften for mindre benzinbiler.

Nu antyder Henrik Sass Larsen så, at forbedringerne i Fair Forandring, i stedet skal bruges til at dække underskuddet på de offentlige budgetter. Det er godt nok tyndt og defensivt - en dårlig kopi af den nuværende regerings politik.

Vi står foran en meget stor grøn omstilling, en voksende ældrebyrde og en lavvækst økonomi. Der er i den grad brug for nogle offensive udspil, kombineret med tilsvarende nedskæringer andre steder.

Men Henrik Sass Larsen vil åbenbart ingen af delene, Det ender i en stor gang politisk tomgangssnak.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Martin Justesen fra Dansk Ungdoms Fællesråd er glad for regeringens antiradikalisering og fortæller om de resourcestærke unge. Regeringens sigte er imidlertid endnu et forsøg på at indfange de svage og knægte de unge muslimer og kan nu glæde sig over at få DUF med på opgaven at skille får og bukke. Den lille religionskrig for et samråd med rødder i besættelsen! Afvis, og inddrag selv alle "de sorte får" i jeres foreningsarbejde.

Mona Blenstrup

Nu er Thor Petersen jo selv indhaver af et landbrug.

Dette landbrug udvidede han tilmed, mens han boede ulovligt i sit sommerhus i Liseleje. Han opkøbte nabojord, som andre naboer, der ernærer sig af smålandbrug gerne ville have, på kritisabel vis.

Så for ham kan landbruget kun være et gode, og hansfantasi fejler jo ike noget. Han har i øvrigt også kæmpet for at fastholde sin spærring af offenlige sti til kysten. Rent Matador.

Ja, Thor taler med og til sig selv, akkurat som da han nedlagde den offentlige sti i et markskel til kysten for ikke at have andre 'rendende'.

Mona Blenstrup

Netop

Han er et lysende eksempel på hvor meget godt dansk landbrughar gjort for Danmark

Claus Damsgaard

Mht rumlig færdighed. Hjernen indretter sig som den vil, men kan man konkurrere på at have den mest normale hjerne? Generel intelligens er både overordnet tankegang og et gennemsnit, ikke af karakterer, men i.q.

Rumlig intelligens er nødvendig ligesom en abstrakt/lineær/spatial "syns-intelligens"

Cand.mag. og skoleinspektør Sofie Rifbjerg fik sidst i 1920'erne tilladelse af franske Binet og Simon til at standardisere deres intelligensprøver til dansk. Indførelsen af iq-begrebet skete med henblik på at diagnosticere svagtbegavede og åndssvage for at finde den bedste omsorgsbehandling, men blev hurligt 'misbrugt' til at sortere børn og voksne overalt i samfundet.
Et meget alment menneskeligt, men uhyre ubehageligt fænomen, fordi det fastholder forestillingen om kloge og dumme. Allerede i 60'erne og 70'erne erstattede man i åndssvageforsorgen intelligensprøverne med opmærkheden på den sociale funktionsduelighed.