Kronik

Gener og piller er ikke svar på gåden om ADHD

Børn får piller mod ADHD, fordi lidelsen bliver betragtet som genetisk og medicinkrævende. Men det er højst en halv sandhed. Pillerne kan skabe livslang afhængighed og i værste fald forhindre barnets egen sunde udvikling
Alt for mange børn får medicin mod ADHD, fordi lidelsen betragtes som genetisk og medicinkrævende, skriver dagens kronikør.

Alt for mange børn får medicin mod ADHD, fordi lidelsen betragtes som genetisk og medicinkrævende, skriver dagens kronikør.

Debat
19. marts 2010

Alt for mange børn får medicin mod ADHD. For mange er medicinen i sig selv hverken tilstrækkelig behandling eller optimal behandling.

ADHD, altså Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som tidligere blev kaldt DAMP, bliver i Danmark oftest anset som en medfødt genetisk lidelse, der kræver medicinsk behandling. Det skyldes formodentlig, at det danske referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med lidelsen, lægger sig op af den opfattelse. Det er der mange - og alvorlige - problemer i.

Referenceprogrammet er blevet til på initiativ fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark. Sundhedsstyrelsens hjemmeside refererer til programmet, og understreger dermed dets magtfulde rolle. Om årsagen til ADHD hedder det i programmet: »Ætiologien (årsagen, red.) til ADHD er multifaktoriel og endnu ikke fuldt klarlagt. Genetiske faktorer er dog de vigtigste, hvilket er fundet i både familie- adoptions- og tvillingeundersøgelser. (Forskeren) Faraone estimerer i en litteraturoversigt fra 2005, at genetiske faktorer er involveret i 77 procent af tilfældene, og at i hvert fald syv udvalgte gener er fundet associeret med ADHD«.

Om behandlingen af ADHD konkluderer programmet, at medicin er løsningen: »Børn som har ADHD i moderat til svær grad bør som første valg tilbydes farmakologisk behandling«.

Fagligt unuanceret

Programmets konklusioner lyder overbevisende, men går man forskningen efter i sømmene, så fremstår de fagligt unuancerede. For eksempel er den amerikanske genforsker Stephen Faraone, som referenceprogrammet henviser til, væsentligt mere forsigtig i sine udtalelser end forfatterne bag programmet. I artiklen, hvor Faraone giver sit genetiske estimat, skriver han også, at mange af forskningsresultaterne peger i forskellige retninger, og at man derfor ikke kan konkludere på dem.

Faraone synes over årene at tvivle mere og mere på de genetiske årsager til ADHD. To år efter udgivelsen af artiklen med det genetiske estimat, skriver han, at der er publiceret talrige studier, som påviser genetiske sammenhænge for dette og hint, men at det sjældent er lykkedes at gentage studierne og altså drage endelige konklusioner. I en anden artikel konkluderer han, at mange miljøbestemte risikofaktorer øger sandsynligheden for, at børn og unge udvikler ADHD. Alligevel holder forfatterne til det danske referenceprogram fast i, at generne er den vigtigste årsag til ADHD.

De gener, som måtte forårsage en række psykiske træk og lidelser, er aldrig fundet. Det betyder selvfølgelig ikke, at det genetiske er uden betydning. Men det må nærmere forstås som en medfødt mere uspecifik sårbarhed. Den psykologiske forskning og tankegang har i mange år været præget af en simpel og lineær idé om psykisk fejludvikling. Formlen har været: Sårbarhed + belastende psykisk miljø = psykisk lidelse.

Den slutning må i dag betragtes som forældet. Den er for forenklet til at kunne tage højde for kompleksiteten i forskellige menneskers forskellige måder at udvikle sig på. Menneskelig udvikling sker i et tæt og vekselvirkende forhold mellem det medfødte og det miljø, som barnet bevæger sig i. Det gælder også for udviklingen af ADHD.

Den onde cirkel

Et barn, der fødes som et sårbart barn vil ofte vække svære følelser hos sine forældre. Forældrene kan have vanskeligt ved at rumme barnet og hjælpe det med at falde til ro. Dét frustrerer barnet, og frustrationen nærer mere vanskelig adfærd. En ond cirkel er begyndt. Nogle børn reagerer ved at blive så ængstelige og urolige, at de bliver diagnosticeret med ADHD.

Barnet reagerer altså på omverden, og omverden reagerer på barnet i en cirkulær bevægelse, som gentager og ofte forstærker sig selv.

Det er en misforståelse at opfatte denne udviklingsmodel alene som en psykisk model. Den er også biologisk. Barnets erfaringer lagrer sig i hjernen, altså i barnets neurobiologi. Derfor giver det ikke mening at måle neurobiologiske forhold i hjernen hos ADHD-børn og udelukkende slutte, at forholdene er genetisk bestemt, for menneskers neurobiologi er en uadskillelig blanding af medfødte forhold og miljøbaserede forhold.

Men det danske ADHD-referenceprogram anvender ikke disse mere nutidige og komplicerede udviklingsmodeller. Ligesom det ikke i nogen videre grad anbefaler pædagogiske og terapeutiske behandlingsformer eller forholder sig tilstrækkeligt til, at forskningen i medicinsk behandling af børn og unge med ADHD er stærkt omdiskuteret. I stedet anbefaler referenceprogrammet entydigt, at børn og unge, der diagnosticeres med ADHD, medicineres med centralstimulerende medicin, f.eks. Ritalin.

Farlig medicin?

Blandt kritikerene af centralstimulerende medicin er den amerikanske psykiater og forsker i psykofarmaka Grace Jackson, der peger på, at medicinen forhindrer udviklingen af barnets hjerne: Et barn på f.eks. Ritalin vil ikke i tilstrækkelig grad modnes og rustes, så det kan fungere godt i verden. Samtidig ændrer centralstimulerende medicin ikke barnets psykiske struktur, altså den bagvedliggende dynamik, som nærer barnets ADHD-symptomer. Når barnet ikke får sin medicin, kommer symptomerne igen. Barnet og senere den unge og voksne kan risikere at skulle spise piller hele livet. Pointen er her, at ethvert barn - også et barn med ADHD-symptomer - gennem sin opvækst helst skal lære at forvalte sit følelsesliv gennem interaktion med omverdenen.

Når børn lever på centralstimulerende medicin, fratager man dem den mulighed. Retfærdigvis skal det nævnes, at nogle børn bliver nødt til at få centralstimulerende medicin til at begynde med, men det er halsløs gerning at medicinere uden at iværksætte pædagogiske og psykologiske foranstaltninger og forældrearbejde. Det er sidstnævnte indsatser, der lærer barnet at blive velfungerende i verden, påpeger Grace Jackson.

Stort marked for medicin

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor det - trods tvivl og forskning, der peger i andre retninger - er blevet almenopfattelsen, at ADHD er en medfødt genetisk betinget sygdom, som kræver medicinsk behandling.

Børneneurolog og forfatter til bogen The ADHD Fraud - How Psychiatry Makes 'Patients' of Normal Children, Fred Baughman, giver et bud, som flere andre eksperter er enige i: En del af forklaringen kan meget vel ligge hos medicinalselskaberne.

Salget af centralstimulerende medicin er på få år blevet en millionforretning. Ifølge Danmarks Apotekerforening udgjorde Ritalin i 2008 43 procent af børn og unges samlede forbrug af lægemidler til nervesystemet. Fra 2007 til 2008 steg de unges forbrug af Ritalin med 91 procent, mens børnenes forbrug steg med 56 procent. Altså på et enkelt år.

Omsætningen ved salg af Ritalin i Danmark er steget fra 1,48 millioner i 1991 til mere end 36 millioner kroner i 2006. Det er en stigning på 2.400 procent.

Medicinalindustrien er ikke direkte repræsenteret i gruppen bag det danske referenceprogram. Men flere af lægerne i arbejdsgruppen, har ifølge Lægemiddelstyrelsen tilladelse til at samarbejde med et eller flere af de medicinalselskaber, der producerer medicin til behandling af ADHD. Også ADHD-foreningen selv er i kontakt med industrien: Foreningens hjemmeside er sponsoreret af medicinalselskaberne Eli Lilly og Janssen-Cilag. Begge producerer medicin til behandling af ADHD.

Revision

Det danske referenceprogram står for at skulle revideres i år.

Revisionen bør tage tvivlen om årsagen til ADHD alvorligt. Ingen ved, om ADHD er en genetisk medfødt sygdom, som kræver medicin. Meget peger i retning af, at de miljørelaterede faktorer betyder lige så meget som generne.

Det giver god mening at tro på, at pædagogiske og psykologiske behandlingsmetoder på lang sigt kan hjælpe mange af børnene lige så godt eller bedre end medicinen. Medicinen er angiveligt til gavn for mange, men usikkerheden om dens langsigtede virkninger og bivirkninger bør inspirere til forsigtighed og brug af andre behandlinger.

Michael Kaster er specialist i klinisk psykologi, børnesagkyndig ved Statsforvaltningen, samt privatpraktiserende børne- og voksenpsykolog i København

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Johan Hviid Andersen

Interesserede kan anbefales at læse Peter Conrad's bog 'The Medicalization of society' , Fra forlaget John Hopkins University Press, 2007
samt de to artikler

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD): Does New Research Support Old Concepts?
Lydia Mary Furman, MD
Journal of Child Neurology
Volume 23 Number 7
July 2008 775-784

Singh I. Beyond polemics: science and ethics of ADHD. Neuroscience 2008;9:957-64.

Kristian Thorup

@ Mikkel Marini
Kan du ikke poste linket til artiklen her? Ledte også efter den, men uden held.
I øvrigt kunne jeg godt tænke mig, at forsætte denne drøftelse med dig og eventuelt handle på nogle af vore tanker. Jeg har nogle ideer. Hvis du (og andre konstruktive sjæle) er interesseret, så skriv på denne her email, den er oprettet til formålet:

emilgruppe@gmail.com

Tak for en god debat, det har været meget spændende at deltage.
Og endnu engang tak til Michael Kaster for et rigtigt godt indlæg i debatten.

Mikkel Marini

@Kristian Thorup
Linket er her:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14658920?log$=activity

..og her kan du få hele artiklen imod betaling:
http://www.ingentaconnect.com/content/adis/ped/2003/00000005/00000012/ar...

@Karsten Jensen
Jeg tror på at du er en hæderlig læge uden mystiske aftaler under bordet med medicinalindustrien, men der er altså nogen der ikke kan holde fingrene fra fedtefadet. Samtlige kendte læger der enten har skrevet en bog om ADHD, leder ADHD projekter eller beskriver ADHD på netdokter.dk. eller lign er alle ansat som konsulent ved Lilly OG Norvatis. Tankevækkende synes du ikke?? Hvordan skal man kunne tale begges sag. I læger er jo uddannet til at hjælpe folket og ikke medicinal industrien.
Den selvudråbte verdenskendte ADHD ekspert Russel A barkley fra USA er også ansat ved Lilly, og der er endnu flere på listen over højtstående læger der modtager penge fra medicinalindustrien. Se bare DSM panelet. De har næsten alle aktier i medicinal industrien. Det ender jo ikke...og folk er jo bundløs naive... Jeg forstår ikke hvordan du kan sidde og forsvare denne verden der er så pengeliderlig og korrupt at det er til at kaste op over, og jeg ved at flere læger heller ikke bryder sig om den. Der sidder nogle få og styrer showet, og du og jeg kan intet gøre.
Selv ADHD foreningen er "støttet op" af Jansen og cilag samt Lilly. Gad vide hvor meget direktøren fik under bordet for det?? Deres direktør er i øvrigt ellevild for at få børn screenet.... bare en tanke...

Jeg er glad for at der stadig er mange hæderlige læger(inkl. min egen), og uden tvivl også dig Karsten Jensen.

Karsten Jensen

Kære Mikkel Marini

Jeg er mildt chokeret over din kommentar. Det er rigtigt synd for dig at du har så lidt tiltro til læger. Det er klart at der findes brodne kar, ligesom indenfor alle andre faggrupper, men personligt har jeg mange gode kollegaer der går op i deres arbejde og besidder en ærlig bekymring ovenfor deres patienter. Meget af vores arbejde handler om at tilegne sig ny viden, og udveksle erfaringer og opnå en behandling der er til patienternes bedste og som giver færrest mulige bivirkninger. Det er derfor meget ubehageligt og sårende at løbe ind i holdninger som dine.

Endvidere er det ikke korrekt at man ikke kan være objektiv, selvom man er ansat som konsulent. Alle medicinalvareindustrier har behov for konsulenter. Hvordan i alverden skulle de kunne udvikle nye præparater hvis de ikke havde tilknyttet eksterne konsulenter?! At man får et honorar et sted fra, er ikke ensbetydende med at de ejer din sjæl, eller at man fraskriver sig sit ansvar.

Din kommentar om ADHD-foreningen grænser til injurier og virker stærkt paranoid.

MVH Karsten (der IKKE får honorar el.lign. noget sted fra)

Mikkel Marini

@Karsten Jensen
Jeg er ked af at du misforstår mig...Det er bestemt ikke sådant at tror at de fleste læger er sådan. Jeg sagde at jeg var glad for at der stadig er mange hæderlige læger, og stoler da også fuldt og fast på enhver læger jeg skulle rende ind i på et givent hospital eller privat konsultation. Men nej jeg stoler ikke på de læger der arbejder for Lilly eller Norvatis der samtidig vejleder i medicin til folk med ADHD. De burde ikke have lov til at styre diskursen...

Jeg er bestemt ikke paranoid. Jeg luftede bare en tanke og åbnede for yderligere debat. Har aldrig sagt at det er sådant.... Janssen og cilag får lov til at reklamere på ADHD foreningens forside. Dette burde efter min mening være ulovligt! Når man opererer gennem en foreningen sker der noget med vores parader i forhold at være kritisk over for reklamer. Det er smart at kunne nå ud til sine kunder gennem en forening da en forening er pålidelig. De ved at de ikke må reklamere, men gør det alligevel på kanten af loven. Nogen vil kalde det skjult markedsføring....
Der er jo en årsag til at man her i DK ikke må reklamere for psykofarmaka...

Der er en fin artikel i politikken der beskriver dette problem:
http://politiken.dk/debat/analyse/article572121.ece

Mvh. Mikkel

Mark Andersen

Jeg tror tiden er inde til at lave en lovgivning, der forbyder folk i et fag som læge, at lege konsulenter for profit organisationer som Lilly.. Medicinal firmaer kan da ansatte andre til at lege konsulenter.

Kasper Michelsen

Dette link siger meget om, hvilket stof medicinalindustrien er lavet af og hvorfor det er så svært at stole på en industri, der fremfører sig selv så menneskefjendtligt og uprofessionelt:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/19/AR201003...

Forestil jer det samme ske for naturlægemidler, som i forvejen ikke må reklamere for virkninger af midler brugt i folkemedicin over hele jorden(muligvis forårsaget af lobbyarbejde), så ville de blive hængt ud og biksen lukket, mens lægemiddelindustrien bare kan betale en bøde og så fortsætte deres børsspekulation med folks helbred som indsats.

Mikkel Marini

Ja nemlig, god artikel. Vågn op lille Danmark!

Mikkel Marini

Og hvorfor skulle de operere anderledes i Danmark...?

Søren Hansen

@flere

Hvad er jeres egentlige motiver for på meget løst grundlag at benægte de videnskabelige undersøgelser, der overbevisende viser at
- 1 Arvelighed er en meget stor faktor mht om man får ADHD.
- 2 Medicin hjælper rigtig mange med ADHD.

Man ser tit, at mennesker (selv mange ministre), der har en stærk politisk holdning til et emne - (fx at medicinalindustrien er noget skidt, eller at psykologer skal have større arbejdsområde, eller alternativ behandling er fedt) - i diskussioner kun har dette for øje, og tager alle argumenter, der støtter deres eget synspunkt, uanset hvor langt ude argumenterne er, og ofte uden rigtigt at mene eller forstå argumenterne.

På den måde kommer tager man nemt til at tage mennesker med ADHD som gidsel i en anden sags tjeneste. Det er ikke rimeligt at gøre.

Mogens Hansen

Den tanke har jeg også haft. Ofte er det ren papegøjedebat, hvor man blot køber et argument uden at undersøge eller forholde sig til kildematerialet. Sagen er over sandheden.

Vi kan dog glæde os over, at man nu vedstår en vis arvelighed og bare mangler at sætte procenter på. De vil jo nok ligge en del under 80. Og medicinering er ikke helt ude i skoven idet det kan tillades,
”1) Når andre behandlingsmuligheder, som formentlig ofte ved kriminelle, ikke er mulige,
2) Når lidelsen er så stor, at det ikke kan forsvares ikke at symptomlindre.”
Det må jo så komme an på en subjektiv vurdering, hvornår de gør sig gældende.

Og jeg synes, vi skal klappe os selv på skuldrene, Søren. Vi har klaret os godt taget i betragtning, at vore modstandere gennemgående har forsøgt at være nuancerede, mens vores voldsomme vrede ofte har efterladt vores indlæg unuancerede. Man skulle næsten tro, vi havde ADHD, som nu igen eksisterer, selvom forfatteren to gange på landsdækkende TV har fået lov til at kalde det en skraldespandsdiagnose. Den ene gang uimodsagt. Jeg syntes, han virkede lidt vred på TV, men det er nok bare mig.

Søren Hansen

@Mogens

Nu du skriver det, så har jeg faksisk ADHD og 3 børn med ADHD/Asperger.

Jeg har fået Ritalin i 2 år nu i forbindelse med at jeg gik ned med stress. Ritalinen i kombination med Melatonin (depressions/søvnregulerende middel) har været afgørende for at jeg faktisk er i arbejde igen.

Havde jeg tidligere fået Ritalin var jeg måske ikke gået ned med stress. Jeg har uddannelse og arbejde, men på trods af dette har jeg haft indre pres fra ADHD'en med undervejs, som har gjort, at alt har krævet flere anstrengelser, selvom jeg ikke har lignet en med ADHD. Derfor synes jeg, at ADHD-medicin ikke behøver, at være det sidste man bruger og at man godt kan tage/give medicinen før man er brudt sammen.

Mark Andersen

@Søren Hansen

Stress kommer fordi man er ude af balance, at tage ritalin for at forebygge stress, er ikke en forebyggelse men en bedøvelse af din krop.. Det virker som om du ligger din lid til medicin i stedet for selv at tage ansvar på din krop og sige fra når du kan mærke din hverdag køre lidt for stærkt.. måske er jobbet ikke det rigtige for dig, har du overvejet det?

Søren Hansen

@M Andersen
Vi ser meget forskelligt på tingene. At sige at Ritalin virker bedøvende er en misforståelse.

Man bliver klart mindre stresset, når man tager Ritalin og man kan overskue mere - så jeg er heller ikke enig i at det ikke kan hjælpe, hvis man har ADHD og stress. Man er faktisk grundstresset når man har ADHD og ikke er medicineret.

Det er nemt at sige "at man skal tage ansvar på sin krop" men også så diffust at man ikke kan bruge det til noget.

@Mogens
Nu har jeg set indslaget med Michael Kaster. Ja han virker sur over at udviklingen er kørt fra ham - men han har jo også sit på det tørre, hvis han ikke selv har ADHD og brug for medicinen. Så længe der bare er én der stadig siger "jorden er flad" kommer vedkommende i TV.

Heldigvis var Per Hove Thomsen med i indslaget.

Mark Andersen

Når man propper sig med medicin fordi ens krop og tanker drøner der ud af, er ikke en løsning men en sove pude, og uansvarligt. Du befinder dig tilsyneladende i et miljø hvor du åbenbart ikke bør være, og tror at ved at komme medicin i kroppen at du løser problemerne. Har du smerter kan jeg forstå du bruger medicin, men den anden der med at tage ritalin for at forebygge stress er meget forkert og for let købt. Det virker som om du finder psykologisk tryghed i medicinen og bruger den som din stok i livet.

Søren Hansen

@M Andersen
Skal vi ikke bare konkludere at vi nok ikke bliver enige.

Claes Pedersen

Til Karsten Jensen.

Nu handler denne debat ikke om lager er dorligere mennesker end andre, men om grundlangende trovardighed i forhold det man siger medicin kan helbrede for eller afhjalpe.

I det meste af verden drives behandling af mennesker inde for lageverden som en virksomhed, vi har so en lidt anden model i Europa specielt Skandinavien, men lad vare påstå vi i Danmark kan sige os fri for denne påvirkning som kommer ude fra.

Specielt nor det handler om vores psykiske lidelser er vi under meget stark povirkning fra USA og du vil ikke posto andet end meget psykiatrisk behandling er forretning, og har man et behandling sted hvem vil so nedlagge sig selv eller overflodiggore sig selv.

ADHD eller DAMP om man vil optrader jo i mange variater med forskellige svarhedsgrader, og hvorfor skal mennesker presses til tage medicin hver dag, hvis man kan fungere uden ved bedre sociale forhold og udfoldelses muligheder.

Det samme med Skizofreni de mennesker der lever et liv uden at komme ind under behandling, hvad for forhold gor de lever med deres stemmer uden at komme i en behandling, og det samme med ADHD man udviser jo meget ringe interesse i disse forhold fra behandlerner systemet, og hvorfor forholder det sig sådan af den simpelt orsag nor man forst har et arbejde vil man jo gore alt for fastholde nodvendigheden af sig selv.

Demed siger jeg ikke vi kan udvare et psykiatrisk behandling system i Danmark, men jeg siger der foregor meget behandling der ganske enkelt er overflodigt, og de mennesker vil vare bedre tjent med tilbud om undervisning og uddannelse og arbejde po lidt andre betingelser.

Da jeg selv har varet under systemmet kan sige dette med ret stor sikkerhed, men mennesker der i krise i deres liv er lette offer for falske illusioner eller en forestilling om en behandling vil hjalpe dem der bygger po den ene eller anden psykologisk retning.

Men ellers har jeg modt mange gode lager Karsten Jensen, men lager er som alle andre povirkelig bode fra deres patienters onsker, og den information eller undervisning de modtager hvor man tror lager skal kunne alt fra at helbrede sygdomme til at give terapi i deres lagepraksis.

Men ellers er min overbevisning at vi Danmark er bedst tjent med at demokratisere vores behandling system med et folkevalgt kammer under vores folketing, da der goet for meget religion og faginteresser i det at hjalpe menneske, der har det svart i deres tilvarelse.

Men ellers virker moderat motion som regel altid godt po de fleste og kan gore det i et godt fallesskab med andre er det endnu mere positivt.

Michael Kaster

Kære Søren Hansen og Mogens Hansen m.fl.

Man kan måske med rette have opfattelsen af, at jeg på tv fremtræder firkantet, hvilket jeg skal være den første til at beklage, men må også skynde mig at sige, at nyheds-tv er et meget vanskeligt medie i forhold til komplekse emner. Jeg sagde andre ting i interviewet, end der blev vist på tv, men nogle pointer bliver skåret til og andre ud, så uenigheden i dette tilfælde mellem Per Hove Thomsen og jeg kommer til at stå tydeligere end den måske er. Vi er klart uenige, men der er flere og væsentlige nuancer end tv-avisen i sin form giver mulighed for at afdække.

Et andet forhold er, at jeg indimellem her på Informations-debatten bliver taget til indtægt for forhold, som jeg ikke har udtalt mig om eller er enig i. Jeg tillader mig at gentage mine to hovedpointer:

1. Jeg har gået al den forskning igennem Referenceprogrammet til udredning og behandling af børn og unge med ADHD bygger på, og den er væsentlig mere tvetydig, hvad angår årsagen til ADHD end hvad folkene bag referenceprogrammet lader skinne igennem. Der ER simpelthen ikke belæg for at udtale sig om, at ADHD er genetisk bestemt i 80% af tilfældene.

2. Hvad angår behandlingen, så er der stor uenighed om, hvorvidt centralstimulerende medicin har uhensigtmæssige langsigtede bivirkninger ift medicineringen af børn, hvis hjerner i højere grad end voksnes er under udvikling. Det er klart, at man må medicinere, hvis barnets liv er ved at blive ødelagt socialt og fagligt, men aldrig uden at forstå barnets symptomer og hjælpe med de mulige svære årsager til symptomerne. Hvad er det for et hjem barnet kommer fra? Hvilke oplevelser har barnet med i bagagen? Osv.

I langt de fleste af de ADHD tilfælde, jeg har mødt, har børnene befundet sig i meget komplicerede sociale forhold, i nogle tilfælde har der været vold eller alkohol i familien, der har været vanskelige skilsmisser og i andre tilfælde har forældrene været følelsesmæssigt utilgængelige på grund af sygdom, livskrise mv. Og det kan selvfølgelig ikke være rimeligt, at børn skal medicineres som automatreaktion og langvarigt, fordi de reagerer på svære opvækstvilkår. Der bør stilles andre behandlingsmuligheder til rådighed, som hjælper børnene med at blive velfungerende på sigt. Medicinen lindrer kun symptomerne lige nu og her - og det kan bestemt være en start - men altså ikke en langtidsholdbar løsning.

Mogens Hansen

Jeg medgiver, at jeg nok skød for meget med spredhagl, da jeg ytrede mig om papegøjedebat. Det var på ingen måde møntet på dig, men det er en risiko, du løber, når du kun går i rette med dem, du er uenig med og ellers lader alt muligt sludder passere. Jeg tvivler ikke på, at du har researchet grundigt.
Du må samtidig holde dig for øje, at du gennem dine ytringer, som mange ser som autoritative, påvirker mennesker, som i nogle tilfælde har det med at sluge tingene råt og ureflekteret. Hvis du skriver "kan", bliver det måske i næste ombæring til "skal". Sådan et hensyn skal selvfølgelig ikke bremse al debat.

Søren Hansen

@Michael Kaster

Du siger du ikke er så langt fra Per Hove Thomsens holdninger, men så bliver du ved med at argumentere for noget andet. Det gjorde du også i radioen hvor det var direkte.

Når man nu ved (selv om du benægter det), at ADHD er meget arveligt, og at den væsentligste faktor (selv om du benægter det) er genetisk, kan du så ikke ud fra disse forudsætninger se, at du kan komme til at forlange børn og forældre skal tage sig sammen og holde op med at have handikappet ADHD, og at det bare gør deres situation værre.

Det svarer til at sige til en i rullestol "tag dog og rejs dig op og gå på to ben som os andre".

Michael Kaster

Tak, Mogens :-)

Mikkel Marini

Selvfølgelig er ADHD arveligt...det er socialt arveligt! Intet andet er bevist. Der findes ingen gener eller det der ligner. Det gør tilstanden til en diagnose der opbygget af almindelige menneskelige problemer der bare er startet i spædbarns stadiet... Når barnet vokser op kender barnet ikke til nogen anden tilstand at være i og forstår derfor ikke dets handlinger og roden til dem....

Mikkel Marini

Kære søren....vil du være venlig at vise mig de gener?? Du har tydeligvis fundet dem, men forskerne har ikke fundet dem...!?!?? Bare find EET enkeltstående bevis...please!

Mogens Hansen

Hvor ved du det fra?

Mikkel Marini

hvis det ikke er genetisk....så er der en ret stor sandsynlighed for at det er socialt...ikke?

Mikkel Marini

Men mogens....du kan jo hjælpe ham med at finde genet ;o)

Mogens Hansen

Så du ved det ikke alligevel. Far er skuffet.

Søren Hansen

@Mikkel Marini

Jeg har mere tillid til referenceundersøgelsen end til dit postulat. Det er dig der har et kontroversielt synspunkt.

Mikkel Marini

Hør her... tænk jer nu om, nu da ADHD er et så hot emne for tiden, så ville det nok stå alle steder, i alle aviser hvis man VIRKELIG havde fundet et eller flere gener... Men hver gang man synes at finde noget falder det til jorden.

Der findes en masse gode kritiske bøger på engelsk i to bør læse, samt bør i læse lidt om udviklingpsykologi samt tilknytningsteorien.

Jeg troede også på al det her gen-snak en gang da jeg selv stod midt i diagnosen, men efter at have gået i dybden med dette emne som nok er større end mange tør forestille sig, har jeg indset hvor "klam" denne verden er, og hvor ligeglade de er med jer og os. Det handler om penge og koste hvad det vil!!! Man er ligeglad med om stimulanser ødelægger hjernen på lang sigt, og det rager dem en papand om børn og voksne dør af det. I USA er mere end 150 mennesker døde at "kontrollerede" stimulanser, hvornår kommer det første dødsfald i Danmark?? Hvornår begynder vi at forstå??

Jeg tror ikke at stimulanser ødelægger noget på kort sigt, men tvivl ikke på at de ødelægger eet eller andet på lang sigt.....

Der findes gode og hæderlige læger og psykologer i USA der skriver stribevis af bøger om dette problem for at advare godtroende borgere. Jeg har en liste på mere end 50 bøger du kan få.
Der er skrevet bøger kun om Ritalin for at give brugerne en ide om hvad de putter i hovedet for hverken vores læge eller medicinalindustrien er interesseret i at informere dig om det. Det er der ikke penge i....

Flere af de læger der står bag referenceprogrammet er ansat som konsulenter for Lilly og Norvatis, og hvad får dig til at tro at industrien handler anderledes her i Danmark end i USA??

Søren Hansen

@Mikkel Marini

Jeg har faktisk læst en del psykologi, da man hvis man har børn med et psykiatrisk handikap (diagnosticeret eller hvor handikappet endnu ikke er blevet erkendt) ofte bliver mødt med psykologiske forklaringer.

Selv om der også er seriøse dele af psykologien fx neuropsykologi og den coachagtige del, så er store dele af den del af psykologien der analyserer og forklarer hvorfor mennesker gør som de gør, præget af fri fantasi og bygger ikke på moderne videnskabelige principper, selv om fortalere forsøger at give indtryk heraf.

Det er ikke uskyldigt, at give mennesker med et psykiatrisk handikap (som fx ADHD) en psykologisk forklaring, Det har store konsekvenser for handikappede mennesker, der har store nok problemer i forvejen, og gør det endnu sværere for dem at klare sig. Det er en koldhjertet fordømmelse af andre mennesker, når psykologer og lommefilosoffer på ringe fundament, fratager handikappede muligheden for at blive taget alvorligt af myndigheder - her kan man hvirkelig tale om stempling (i modsætning til seriøse psykiatriske diagnoser) da de negative konsekvenser er enorme.

Selv om industrien tjener penge, er det efter min mening ikke et argument mod at stoffer som antibiotika, insulin, Ritalin osv har gode virkninger, eller at ADHD har en meget stor arvelig faktor.

Mikkel Marini

@søren Hansen

Jeg har aldrig sagt at man ikke skal tage folk alvorligt der befinder sig i en tilstand af kaos, der har konskvenser for ens daglig livsførsel. Men at molekylisere tilstanden til noget sygeligt, og i forsøget på at retfærdiggøre medicineringen på baggrund af noget biologisk som ingen aner hvor stammer fra, er ikke videnskab...

Jeg er enig med dig i at ritalin øjensynligt har en fin nu-og-virkning. Men ved du hvad konsekvenserne er om 10 eller 15 år?

Hvordan arbejder du med dig selv? Arbejder du med tanker om et liv MED ADHD, eller med tanken om at de symptomerne forsvinder en dag? Så længe du arbejder med tanken om et liv MED ADHD paralelt med de genetiske usikre postulater, så lover jeg dig at symptomerne aldrig forsvinder... Du begrænser kun dig selv. Jeg taler af erfaring...
Søren......Du har kun eet liv. Jeg spildte 4 år af mit liv i en ADHD osteklokke. Jeg evnede ikke at se udover den og forblev i falsk tro.

Ideen om ADHD og genetik mener jeg, er og bliver en falsk tryghed, som fratager os ansvaret for os selv og vores børn. Der er kun een vinder og det er medicinal industrien som tjener kassen på at holde os i troen om det genetiske. De har ledt de sidste 30 år(hvis ikke længere) efter kromosomer og gener som skal retfærdiggøre brugen af medicin, men de har ikke fundet dem endnu. Det er jo kke noget nyt emne. Medicinal formaerne havde bare mere magt dengang... Heldigvis er der kommet flere kritikere til siden dengang.

Kan du i øvrigt kende forskel på pseudo videnskab og reel videnskab?

Søren Hansen

Jeg kender en hel del som tager Ritalin (både børn og voksne) som er meget tilfredse med at tage Ritalin. For mange er det en nødvendighed for at de kan deltage i undervisning og for at de overhovedet har en chance for at tage en uddannelse.

Det billede der tegnes, hvis man søger på ADHD på Information giver et helt andet billede, end den virkelighed jeg ser.

Modstandere mod Ritalin kender jeg faktisk kun fra medierne - jeg tror ikke de er mange men de larmer meget.

@Mikkel Marini
Du spørger "Kan du i øvrigt kende forskel på pseudo videnskab og reel videnskab".

Jeg har et vist kendskab til videnskabelige arbejdsmetoder hvor i statistisk planlægning af forsøg er meget vigtigt for at man overhovedet kan konkludere noget. Der skal altså mere og andet til end blot en philosofisk diskussion.

Derfor imponerer imponerer de argumenter der har været mod ritalinens gode virkning og mod den store arvelighed ved ADHD mig ikke. Alle de psykologiske forklaringer imponerer mig heller ikke.

Mark Andersen

med andre ord Søren, du har lagt din tro i medicinen.
Amen!

Mikkel Marini

Nemlig M Andersen!

Mikkel Marini

Joeh men som du selv oplever nu-og-her virkningen, oplever dine venner også kun samme virkning, og ingen af jer kender konsekvenserne på lang sigt. Bare fordi andre tager Ritalin er det ikke ens betydende med at det er sikkert at tage i længden.

Jeg ville i øvrigt aldrig råbe op som ”ex-ADHD’er” hvis ikke der var noget galt her. Hvis ikke der var grund til at reagere, ville jeg da passe mig selv…

Mit råd til dig er: find dig selv, og roden til dine problemer i stedet for at undskylde med gener og diagnoser. Du vil have langt mere ud af det, rent personligt, at arbejde målrettet med dig selv i retning af opvækst og sociale årsager.
Men ok hvis du kan dokumentere at du er af de ca. 0,08%(rent gæt) af befolkningen der virkelig har en hjerneskade, så holder jeg mund.

Jeg forudser en ritalin "epedemi" ...men lad os tales ved om 10 år ;)

Søren Hansen

@Mikkel Marini - Jeg har ikke bedt dig om råd!

Claes Pedersen

I de sene halvfjerser og begyndelsen af 80 årene var der en del af informations laser, der hengav sig til ostens mystik, med stjerne og astrologien, aura, Chakra krustalhelling osv.

Der var overordentlig interesseret i at fo mennesker i behandling, hvor der meste af behandling byggede po illusioner og tro og so håb for de mennesker der var syge fysiks eller psykisk.

I dag der vi so disse religiose forestilling trives hvad angor genetikken og biologien, hvad angor psykisk sygdom og mennesker der mistrives.

Fori det er meget enkelt at forholde sig til kraver man taget stilling til det samfund man leveri og de forhold mennesker vokser under samt de krav som stilles til unge i dag, til side ned i 10 timer om dagen.

Ganske enkelt er mennesker der ikke skabt til det, som lare meget bedre igennem det praktiske og igennem fysisk udfoldelse.

De der fremfore disse teorier om genforskning selvom der ikke er den optemisme inden for forskningen langere, gor det for at fo penge til deres forskning.

Men som en del af forbyggelse af mennesker psykiske lidelser bor man i skoler og inde for behandlings systemmet indfore 5 timers motion om ugen for behandlerne samt skole elever, det haldbreder ikke de menneskelige psykiske lidelser, med det hjalper mennesker til de for det lidt bedre med sig selv, og nor de moder problemer i livet har de letter ved at finde ind i sociale sammenhange.

Det er netop problemet ved mange af de som vi ser rundt omkring i parker eller po banken og bruger af et varested, de har i mange tilfalde aldrig rigtigt haft et socialtfallesskab med andre igennem en forening.

Jeg benagter ikke genetikken og biologien spiller en rolle, men dog er ganske overbevist om troen po den er pt. en illusion for det er meget mere kompleks en som so imellem sammenhangen med gener og menensker psykiske sygdomme.

Pt. er jeg po Philippinerne jeg tag mange planter med hjem til Danmark og plante dem men de ville ikke kunne gro, er det so planternes gener man skal andre po for de kan overleve i Danmark.

Sodan er det med mennesker vi er foreskellige og vi trives som mennesker bedst under foreskellige forhold, hvad angor mennesker med DAMP eller en overaktivitet i hjernen, so kraver de andre forhold at fungere under, og nor man med vold og magt forsat prover tilpasse anderledes mennesker efter den normale levevis vil forsat stresse de mennesker og fastholde dem i deres lidelse med overaktivitet i hjernen.

Men det vil vare onskelig om vi kunne fo en demokratisering af vores behandlings system i Danmark, med et folkevalgt kammer under vores folketing, det vil vare til gavn for landet men ogso for de mennesker der psykiske lidelser, og vil give dem en stemme med chance for blive hort.

Claes Pedersen Caloocan Metro Manila

Sider