Kronik

Værs'go, her er SF's retspolitik

SF er ikke i tvivl om, at sociale vilkår, opvækstbetingelser, misbrug, stigmatisering, psykisk sygdom, manglende uddannelse og mangel på livsmuligheder er vigtige faktorer i forhold til, om en person kommer ud i en kriminel løbebane. Men når den kriminelle handling er begået, så skal der gribes ind: Både af hensyn til offeret, men også af hensyn til fællesskabet og samfundet
SF vil bl.a. gøre mere ved de positive erfaringer, der er med forskellige former for mægling mellem ofre og gerningsmænd.

SF vil bl.a. gøre mere ved de positive erfaringer, der er med forskellige former for mægling mellem ofre og gerningsmænd.

mogens klint

Debat
26. marts 2010

Målsætningen for SF's retspolitik er den samme, som den altid har været; nemlig at forhindre og mindske kriminalitet. Den bedste metode til at opnå det mål er en omfattende, effektiv og målrettet forebyggelsesindsats. Det har SF hele tiden ment, og det mener vi stadigvæk.

Samtidig arbejder vi bevidst på at få det til at stå lysende klart, at vi naturligvis er lige så oprørte over bandeoptøjer, hjemmerøverier, narkohandel, handel med kvinder osv. som alle andre.

Vi har arbejdet hårdt på at få det til at stå klart, at vi i vores retspolitik både rummer forebyggelsen og alle de såkaldt bløde tiltag - samtidig med, at vi er parate til at slå ned på den grove og personfarlige kriminalitet.

For SF er det en bunden opgave at få kriminelle ud af deres kriminalitet. I forhold til afstumpet og organiseret vold, skyderier og bandevagter hører det med til opgaven, at de pågældende skal fjernes fra gaderne.

I SF mener vi, at kriminalitet er et overgreb, som går udover både offer og fællesskabet ved at medvirke til utryghed og mistillid i samfundet.

Derfor skal kriminalitet mødes med en samfundsmæssig sanktion i form af straf. Straffen skal samtidig have det mål, at den kriminelle har ændret sig, når straffen er udstået. Det gælder for alle kriminelle. Men resultatet kan ikke nås uden at have for øje, hvilke kriminelle og hvilke kriminalitetstyper, vi har med at gøre.

Retsstaten er grundlaget

Det betyder, at vi skal være meget bedre til at tænke i forskellige former for sanktioner og forskellige redskaber i form af uddannelse, behandling og menneskelig støtte til at forhindre folk i at falde tilbage i kriminalitet. I dag lykkes vi - som samfund - slet ikke med at få kriminelle til at gå i gang med en anden tilværelse uden kriminalitet. Derfor har vi foreslået en reform af kriminalforsorgen.

Det danske samfund er en retsstat. Det betyder bl.a. uafhængige domstole, hvor retssager føres på en fair og upartisk måde, og at den lovgivende magt sikrer forudsigelighed og gennemskuelighed for den enkelte borger, så alle er lige for loven.

En retsstat skal beskytte borgeren mod staten. Samtidig må vi imidlertid være i stand til at møde den udfordring, at retsstatens principper løbende testes af virkeligheden.

I disse år er frygten for f.eks. terrorhandlinger og bandekriminalitet med til at udfordre principperne. Her står SF fortsat vagt om retssikkerheden, men uden at vi opgiver forpligtelsen til at finde brugbare svar på de alvorlige kriminalitetsproblemer. Det har vi alle sammen krav på.

VK-regeringen har siden 2001 sat retssikkerheden under pres. De seneste eksempler er 'knivloven' og 'lømmelpakken', som rummer uigennemsigtige, uforståelige og uklare regler.

Begge håner befolkningens grundlæggende retssikkerhed ved at indføre fængselsstraffe for forhold, som borgerne reelt kan risikere at overtræde helt uforvarende. I sin forhippethed på at udvise handlekraft og slagkraft gennemføres en lovgivning, som er så uklar, at borgerne har svært ved at indrette sig efter den og derfor risikerer at bringe sig i en situation, hvor en fængselsstraf kan ses i horisonten. Sådan noget lægger SF ikke stemmer til.

De seneste år har regeringen hævet straffen for en lang række forbrydelser. Enkelte gange har vi stemt for - de fleste gange imod. Men altid ud fra en velovervejet og afbalanceret tilgang.

Som eksempler, hvor vi har stemt for, kan nævnes forslagene om strafskærpelse for tortur og straf for medvirken til indgåelse af tvangsægteskab. Når vi har stemt for strafskærpelser har det i stort set alle tilfælde været som del af en samlet opposition. Men uanset hvad har regeringen haft flertal uden vores stemmer.

De sociale årsager

Måske mest kontroversielt har SF lagt stemmer til en minimumstraf for skydevåben i det offentlige rum. Når vi risikerer kugler i gaderne, så nytter det ikke at vente. Så må vi have pistolmændene væk. Det kan også være med til at give socialarbejdere mulighed for at komme ind og arbejde forebyggende med fødekæden til banderne.

Vi er klar over, at minimumsstraf er et kraftigt tiltag. Som ansvarligt politisk parti er vi imidlertid forpligtet til at få våbnene og farlige kriminelle væk fra gaden. Bagefter må man sørge for en ordentlig plan for den enkelte i fængslerne, så færre vender tilbage til bandekriminalitet. Der har regeringen ingen bud på, for de har ikke forstået helheden i retspolitikken.

SF er ikke i tvivl om, at sociale vilkår, opvækstbetingelser, misbrug, stigmatisering, psykisk sygdom, manglende uddannelse og mangel på livsmuligheder er vigtige faktorer i forhold til, om en person kommer ud i en kriminel løbebane. Derfor er en forbedring af sociale vilkår samt adgang til uddannelse og job selvfølgelig vigtige redskaber til at forhindre og bekæmpe årsagerne til kriminalitet.

Men når den kriminelle handling er begået, så skal der gribes ind - både af hensyn til offeret, men også af hensyn til fællesskabet - samfundet. Retsforfølgelse og straf skal sikre, at offeret oplever, der tages hånd om krænkelsen, og det skal modvirke selvtægt. Her kan vi som samfund komme meget længere, end hvor vi er i dag. SF arbejder bl.a. for at styrke offerrådgivningen.

For de mildere forbrydelser arbejder SF desuden for alternative strafformer og afsoningsmuligheder, så den dømte kan opretholde kontakt med en almindelig hverdag.

Forhindre tilbagefald

Der er positive erfaringer med forskellige former for mægling mellem ofre og gerningsmænd, netværksmøder mv. De metoder vil SF indføre bredt i det danske retsvæsen. Det handler ikke om, at gerningsmændene nødvendigvis skal slippe billigere end de gør i dag, men om at indrette straffesystemet, så det både tilgodeser den krænkelse, der har været af offeret, holder gerningsmanden ansvarlig og fremadrettet sigter på at mindske kriminaliteten.

Denne form for konfrontation er naturligvis ikke en nem øvelse, men den har i mange tilfælde vist sig at være givende for offeret. Den er også hård for gerningsmanden.

Og det vigtigste: Det virker! Tilbagefald til kriminalitet falder, og offerets muligheder for at komme videre forbedres!

Regeringen har kun ét svar, når de retspolitiske udfordringer melder sig og kriminaliteten løber løbsk: Hårdere straffe. Virkeligheden har vist, at regeringens retspolitik har slået fejl på de mest afgørende områder: Det største antal skyderier siden Anden Verdenskrig, øget banderekruttering og grovere voldsforbrydelser er vokset frem.

Det er konsekvensen af VKO's kurs.

SF ønsker et trygt og sikkert samfund - og det er et centralt omdrejningspunkt for vores politik at mindske kriminaliteten og bekæmpe dens årsager. Vi medvirker ikke til en skræmmedagsorden. Tværtimod.

Tryghed opstår, når borgerne og almindelige mennesker ved, at der tages hånd om problemerne, når de opstår. Når både politikerne og myndigheder bekymrer sig om borgernes faktiske problemer. Det ansvar er vi i SF parate til at løfte.

Karina Lorentzen Dehnhardt og Anne Baastrup er medlem af retspolitisk udvalg for SF

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jow jow, men hvannår' bliver man konkrete? Væveriet kan enhver såmænd godt stå for selv. Og den med ansvarligheden ligeså. Princippet er ganske enkelt: vi vil se det, før vi tror det...

Med venlig hilsen

Minimums-straffe hører ingen steder hjemme i et demokrati med uafhængige domstole.....

Og de eneste hvor man har risikeret kugler i gaderne er stor set i: København (i visse kvarterer), lidt i Odense og en smule i Århus.

Og er det ikke interessant at alle tal viser, at vold mm. er faldende - mens nyhederne, aviser m.fl. skruer op for beretninger om det?

Claes Pedersen

De Fleste SFer tanker ikke po offeret jeg kommer fra Vejle der som fleste ved har haft en af de kendte fra partet Flemming Christensen til borgmester.

Jeg var sidste or i maj moned udsat for et roveri ved en bankautomat i byen efter en fodbold kamp, og havde foet fra stjolet mine penge dette sammen med jeg skulle betale anden gald.

Jeg hendvente mig po Vejle kommune da jeg manglede de penge jeg var blevet frarovet og spurte om jeg kunne fo det belob som et forskud, da jeg ikke have flere penge.

Svaret fra Vejle Kommunen var et nej tros jeg havde sagen med til socialforvalgtningen, det mo man sige viser hvordan man siger et inde for SF og i virkelige verden viser sig som det sande menneske man er.

Et anden eks. var da min far dode i 1996 og blev holdt i live ved vores moderne hospital teknologi i ca. 6 uger og jeg rejste mellem de forskellige hospitaler Arhus Kolding og Frederecia, hvor jeg ogso af den orsag manglende penge hvor de ville give mig spise biller til Kirkens Korshar, jo der kan vare langt fra det et parti giver udtryk for og den politik de fore i virkelighedens verden, nor de for magten.

Jeg har boet po Frederiksberg en Koservativ kommune og havde aldrig problemer med fo en lille hondsrakning, og det problemet med et parti der hyller op om solidaritet, og medmenneskelighed at nor man bare skal give en lille hondsrakning so hopper kaden af.

Jeg kan mere gralle eks po denne modsatning imellem de man siger og det man gor i praktisk

Claes Pedersen

Hvis man opbygge tilliden til politiet hos befolkningen so pt. vil det vare sobert om politiet tog den mondre kriminalitet alvorligt, som nor hr. Hansen for sjolet sin Cykle som for Hansen betyder mere end en nor en kriminel sjaler en flaske steg i Irma eller toj i en forretning.

Det vil give befolkningen en storre tillid til politiet og systemmet og retsvasnet, samt som det foste SF gor noget ved at de vagt folk man bruder i natte livet kontrolere de ikke har tilknytning til Rockerne eller andre kriminalle grupper, og det trakisk at man kan se bevartninger der gor brug af vagter med tilknytninger til kriminelle miljoer kan fo en bevilling eller sto og afkrave at se unge menneskers PAS i natte livet.

Men ellers er det Socialarbejderne der forbygge kriminaliten i Danmark driomd befolkningen og det gor man jo ved at understotte de mennesker med resurser der bor i omroder hvor der meget vold misbrug og kriminalitet, hvor de resurse starke og de mennesker med et socialt overskud hurtigt flytter vak nor de penge til et hus.

Men er glad for bo et sted so flytter man jo ikke ud over der en anden ydre grund, men i dag er det sodan de mennesker med overskud gider og vil ikke bo i de socialt belastede omroder.

Og det er og bliver religion at Socialarbejderne kan go ind og forbygge, tvartiomd medvirker det jo i mange tilfalde til udstodelse og en stigmatisering af de fattige.

Min egen far kom selv fra meget fattige kor men kunne komme i Arbejdernes Boldklub og lare spille fodbold som so mange andre po den tid og igennem dette opbygge et sto sted i tilvarelsen, vores tid socialarbejder kan jo potage sig den opgave at vare rolle modeler for de vores unge mennesker i Danmark, de har last sig til alt og det foregor oppe i hovedet po dem.

Som nor jeg Vejle ser en socialarbejder der nede og ved skojtebannen med nogle unge hash ryger, so stor vedkommende og ser po de stor po skojter og det er endnu engang ikke tybe mennesker vi har brug i det danske samfund for skabe mere trykhed og sikkerhed for befolkningen.

Men derimod mennesker der i det praktiske kan trade i karakter og kan andet end at sto ved kodgryderne eller lidende aktiviter.

Claes Pedersen Caloocan Metro Manila

Der er et ord som gør sig bemærket ved sit fravær: Humanisme!

Al vrøvleriet omkring minimumsstraffer, bliver ikke andet end dårlige undskyldninger. SF har rodet sig ud på et skråplan, hvilket knivloven, jo med al tydelighed har vist.

Desuden hjælper alverdens love ikke, hvis man ikke fanger de skyldige, og det er netop problemet ved situationen i dag. Politiets opklaring falder i den type kriminalitet som almindelige mennesker bliver udsat for.

Det er ikke noget godt retspolitisk udspil som SF har barslet.