Kommentar

Vedvarende vindkraft-visioner i Thy

Vindmølle-testcentret i Thy vil kunne indgå som en del af de vidtstrakte naturområders 'skyline' med vidnesbyrd om udvikling og miljøbevidsthed. Faktisk er der mange perspektiver i at placere vindmølle-testcenteret i Thy
Debat
24. marts 2010

Thy har tradition for grøn udvikling- jævnfør Nordisk Folkecenter for vedvarende energi. I Thisted Kommune dækkes størstedelen af el- og varmeforbruget med vedvarende energi. Vindmølle-knowhow skal fastholde innovation og produktion i Danmark. Lad os derfor tage skridtet fuldt ud og lade Thy blive centrum for vindmølle-udvikling!

Vi anerkender, at miljøministerens præsentationen af vindmølle-testcenterplanerne i Østerild kunne have været bedre forberedt. Den fortravlede proces er et resultat af, at den siddende regering har syltet udviklingen af den vedvarende energi de sidste ni år.

Det er efter vores mening en meget teknisk diskussion at afgøre, hvor sådan et testcenter ligger bedst. Den diskussion er vi nok nødt til at overlade til teknikere! Vi vælger indtil videre at acceptere begrundelserne for, at den foreslåede placering er den bedst egnede. Kan der anvises alternative placeringer må Miljøudvalget og Folketinget tage højde for dette!

Stærke reaktioner

Landskabsmæssigt er Storebæltsbroen et eksempel på et andet stort teknisk anlæg, som blev kritiseret. Nu, hvor broen står der, anerkender de fleste dens imponerende fremtoning og almennyttige værdi. Vindmølle-testcentret i Thy vil kunne indgå som en del af de vidtstrakte naturområders 'skyline' med vidnesbyrd om udvikling og miljøbevidsthed. Ændringen af plantage til klithede i vindfeltet mener vi snarere er naturforandring end naturødelæggelse, og der vil altid være uenighed om, hvilke naturtyper der er af størst betydning! Får atomkraftlobbyen i stedet vind (!) i sejlene igen, vil a-kraft i Danmark helt givet også blive placeret i vores tyndtbefolkede egn! Så vil vi ligegodt hellere se på vindmøller!

I området omkring Østerild vil det være få mennesker, som direkte må forlade deres ejendom som følge af testcentrets placering. Det er beklageligt for de pågældende mennesker, og det bør udløse passende erstatninger. Det kan dog aldrig lade sig gøre at kompensere for en ejendom man måske har besiddet i generationer, eller som man selv mener har en uerstattelig beliggenhedsværdi. Derfor er det forståe-ligt med stærke reaktioner på testcentrets placering. Men fællesskabets interesser må i nogle tilfælde stå over enkelt-interesser, hvor smerteligt det end er for de pågældende!

En attraktion

Perspektiverne ved at placere vindmølle-testcenteret i Thy er mange:

Forskning: Udover udvikling af vindmøller kunne der forskes i andre ting. På høringsmøderne fremkom ideer til forskning i afværge-foranstaltninger for fugle for at undgå kollisioner med møllevinger, barduner etc. Udvikling af 'ikke lys-forurenende' ( infrarøde? ) flyvermarkeringer kunne være et andet felt. Aalborg Universitet er en oplagt samarbejdspartner til en mindre 'forskerpark' omkring centret!

Uddannelse: Det ville være oplagt, at gymnasiet og/eller EUC ( Center for uddannelse og erhverv) i Thisted udviklede en 'vedvarende energi'-linje. Her kunne unge få kvalifikationer til og interesse for at tage udfordringen op med at omstille samfundet til vedvarende energi.

Erhvervsliv: Erhvervsmæssigt hænger Testcentret sammen med Hanstholm Havns udvidelsesplaner. Ind- og udskibning af mølledele er en oplagt mulighed, og mølle-fremstillingsindustri og andre kunne med fordel placere sig ved havnen. Her må kommunen være aktiv for at fremme interessen!

Turisme: Andre steder i verden er store tekniske anlæg genstand for stor turistinteresse! Man kan besøge minedrift, vandkraftanlæg o.s.v. På samme måde kan vindmølletestcentret blive en attraktion for Thy, hvis det udbygges med et spændende aktivitetscenter med f.eks. et eksperimentarium.

Der er således efter vores mening masser af visioner og fremtidsudsigter ved at placere vindmølle-testcentret i Thy, når bestræbelserne på at 'lande' centret på den mest hensynsfulde måde sættes i højsædet. Vi ser frem til Miljø- og planlægningsudvalgets behandling af sagen og Folketingets stillingtagen.

Ulla Vestergaard er 1. viceborgmester (S) i Thisted, Morten Bo Bertelsen er medlem af byrådet (S) i Thisted, og Asger Sylvest Pedersen er medlem af bestyrelsen for 'Socialdemokraterne i Thisted by'

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvorfor bygger de ikke anlægget på Hanstholm Havn så, hvis det hænger så fint sammen med havnen?

De mangler (naturligvis) at redegøre for hvor meget CO-2 der vil blive frigjort (udledt), når træerne fældes.

Jeg skrev følgende i denne artikel: http://www.information.dk/telegram/227912

"Sig mig, er landet ikke efterhånden totalt affolket, med nogle ganske få stor-landmænd tilbage, som kører det som en industri?

Mon ikke problemet i virkeligheden er, at man ikke vil spilde landbrugsjord, og at man her i MILJØETS hellige navn kan tillade sig at fælde fredet skov - skov som man ellers aldrig ville kunne få bugt med?"

Jeg fatter ikke, at det ikke skulle være muligt at finde plads andre steder end midt i en fredskov.
Kunne det være endnu et forsøg fra regeringens side, på at få afviklet de ganske få strimler natur vi har tilbage, med det helllige miljø som undskyldning?
Vi har masser af landbrugsjord - brug det! Eller er landmændene for vigtige?

Se desuden mit opråb til folket på politiken her:
http://blog.politiken.dk/engelbreth/2010/03/23/grimme-gigant-vindm%C3%B8...

Jeg er ked af at sige det, men I socialdemokrater er nyttige idioter, som har ladet jer rekruttere til en forkert sag.

grete jørgensen

Turisme??
Jeg tror I overvurderer tiltrækningskraften.

Bernhard Dragsbjerg

Det burde være utænkeligt at overhoved tænke på at fælde skov i et af de mest skovfattige lande i Europa. Argumentationen fra ovennævnte interessenter er helt efter bogen, totalt idiotisk, intet nyt her.
Vi er desværre atter engang helt ude i det hjernedøde område.

Mikkeline Møller

"Udover udvikling af vindmøller kunne der forskes i andre ting. På høringsmøderne fremkom ideer til forskning i afværge-foranstaltninger for fugle for at undgå kollisioner med møllevinger, barduner etc."
I forskningens øjemed placerer man derfor gigavindmøller midt mellem flere større fuglereservater? Begrundelse for hvorfor det er smart?
"Erhvervsmæssigt hænger Testcentret sammen med Hanstholm Havns udvidelsesplaner. Ind- og udskibning af mølledele er en oplagt mulighed, og mølle-fremstillingsindustri og andre kunne med fordel placere sig ved havnen. Her må kommunen være aktiv for at fremme interessen!"
For syv sølle, dog enormt store, vindmøller der eftersigende kun skal stå der for en kortere testperiode? Idet de vel til sidst skal ende op ude på havet?!?
"Andre steder i verden er store tekniske anlæg genstand for stor turistinteresse! Man kan besøge minedrift, vandkraftanlæg o.s.v. På samme måde kan vindmølletestcentret blive en attraktion for Thy, hvis det udbygges med et spændende aktivitetscenter med f.eks. et eksperimentarium."
Der er allerede turisme på egnen grundet Kirsten Kjærs museum, hanstholm bunkere, Klitmøller strand med unikke surfermuligheder og thy-lejren - lige vedsiden af hvor vindmøllerne kommer til at stå, dog er den ikke taget med i raporten. Derudover er der også er en turistattraktion i det store fulgeliv bla. i nationalpark vadehavet, for ikke at tale om den, for danske standarter, store bestand af kronvildt.
Egnen er tillige udbydere af noget af det reneste grundvand i Danmark, med flere tilgængelige grundvands reserver, bl.a. umiddelbart under placeringen af vindmøllerne - hvor der nu er skov.
Og skoven er der ikke kun for at hindre sandflugt, men også for at give læ fra den stride vestenvind. Sidste kommentar kan måske læses som belæg for at det er en god idé at placere vindmøllerne der i thy, men langs Hele den jyske vestkyst blæser vestenvinden, og den er faktisk stridere nærmere hanstholm. Hvad med at ødelægge al den fredede hede der, så behøves der heller ikke laves de store vejudvidelser for den megen trafik der må komme ved en udvidlese af hanstholm havn på baggrund af "...Testcentret sammen med Hanstholm Havns udvidelsesplaner. Ind- og udskibning af mølledele er en oplagt mulighed..."

Inden jeg runder af vil jeg til sidst påpege at alternativet til Gigavindmøller i fredskov ikke er atomkraft, og på thy-egnen er gyllen fra mors et langt mere nærliggende energiprojekt, hvad med at forske mere i det?