Læserbrev

Hvem er de mest økonomisk ansvarlige?

I Information får vi at vide, at fagkundskabens kritik af regerin-gens økonomiske politik preller af på vælgerne, men kan det nu passe, spørger Balder Asmussen.

I Information får vi at vide, at fagkundskabens kritik af regerin-gens økonomiske politik preller af på vælgerne, men kan det nu passe, spørger Balder Asmussen.

Casper Christoffersen

Debat
6. april 2010

I 20 år i træk har meningsmålingerne fortalt, at danskerne mener, at de borgerlige generelt er bedre end socialdemokraterne til at føre økonomisk politik. I Information 25. marts får vi at vide, at fagkundskabens kritik af regeringens økonomiske politik preller af på vælgerne. Men hvorfor? Skal vi tro Informations udlægning, skyldes det, at samfundsøkonomi er så kompleks, at vi ikke stoler på økonomerne, men på vores egen mavefornemmelse. Denne tolkning må anses for tvivlsom. Især fordi Informations historie ikke holder for et nærmere eftersyn.

Der er forskel på, om man mener, at de borgerlige generelt er bedst til økonomisk politik, eller om man mener, at regeringen fører en god økonomisk politik. I 2007 mente 71 pct. af befolkningen, at regeringen klarede den økonomiske politik godt eller meget godt. I 2009 var det faldet til 35 pct. Der er altså næppe grundlag for at hævde, at kritikken af regeringens økonomiske politik preller af på vælgerne. Det er også forkert at hævde, at kritikken ikke rokker ved vælgernes tro på, at borgerlige generelt er bedre til økonomi end socialdemokraterne. Ved valget i 2007 var der 37 pct. flere vælgere, der mente, de borgerlige var bedst, end der var vælgere, der havde mere tiltro til socialdemokraterne. I 2009 svandt denne forskel ind til syv pct. forspring til de borgerlige.

Det stik modsatte?

Derfor undrer jeg mig over, at Information spørger valgforskerne, hvorfor vælgerne tilsyneladende ikke reagerer på kritikken. Især undrer jeg mig over, at valgforskerne hopper med på vognen og prøver at give svar. Det kunne da være mere interessant at vide, hvorfor 30 pct. af danskerne på to år opgiver forestillingen om, at de borgerlige er bedst til at løse landets økonomiske problemer. Når Information ikke vil, så prøver jeg med en forklaring. En analyse af de vælgere, der i 2007 mente, at de borgerlige generelt var bedst til økonomisk politik, afslører, at de definerede god økonomisk politik, som at man betalte af på statsgælden, før end man gav skattelettelser, og i øvrigt var stærke tilhængere af regeringens skattestop, der jo signalerer mådehold og ansvar.

Nu har det vist sig, at de store overskud på statens finanser skyldtes engangs-indtægter fra olie, og ikke at man har ført mådeholden økonomisk politik. I stedet for at afbetale på statsgælden, har man givet skattelettelser, og nu mangler man penge til den daglige drift.

Information skrev, at vælgerne ikke gør sig forestillinger om virkningerne af skattestoppet. Men det er netop det, de gør sig i øjeblikket. Ved valget i 2007 var kun 24 pct. af vælgerne imod skattestoppet. I marts måned har tre meningsmålinger vist en ny tendens. Ifølge CEPOS er 40 pct. af vælgerne nu imod skattestoppet. Ifølge Politiken er 53 pct. imod. Ifølge DR er 55 pct. imod. Måske er historien den stik modsatte af, hvad Information fortæller os?

Måske har vælgerne opdaget, at den nuværende krise har udviklet sig værre end både første og anden oliekrise? Og måske har de opdaget, at skattestoppet er en hindring for at føre en ansvarlig økonomisk politik?

Balder Asmussen, cand.mag. ph.d., Odense

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

OK, jeg havde godt nok også svært ved få hoved og hale på den historie.

Karsten Johansen

"in 1945, Goebbels moved to the US and changed his name to Gallup."

Den som tror at man finner ut hva "folk" "mener" ved å lese gallupundersøkelser, har ikke begrepet hva formålet med slike undersøkelser er, og hvorfor deres antall stadig eksploderer. Formålet er det som er antydet ved ovenstående imaginære sitat: propaganda. Hvem har behov for å vite hvor mange andre som mener hva, før de "danner" "sin egen" "mening"? Svar: folk som aldri har tenkt een selvstendig tanke, men som løper i flokk etter det de tror flertallet mener, dvs.: folk som er totalitære i hodene og som frykter frihet. Gallup er derfor en trussel mot frihet og demokrati, fordi det hele tiden bekrefter de dummeste i sine fordommer.

Det er derfor antallet av gallupundersøkelser hele tiden eksploderer: vår tids goebbelser arbeider på høytrykk med å lage dem.

Hvad betyder økonomisk ansvarlig ?

At stoppe investeringer til fremtiden, eller groft sagt, stoppe livet ? Skoler, uddannelse, forskning.

Er der overhovedet en etisk faktor i økonomi, eller er den fritaget for hensyn ?

Kan økonomi overhovedet tænke på flere niveauer ?

De "små fejl" viser i mine øjne, hvordan den iboende økonomi tænker

Vi sparer på de fattige, lader dem betale, mens man snupper en unødvendig flyvetur til overpris, for andres penge.

Er det ikke ansvarlig borgerlig ansvarlig økonomi i en nøddeskal ?

En spin doktor taler privat for uhyrlige summer i mobil telefon, men statsministeren sørger for en ekstra check til den uheldige, betalt af de fattige.

Er det ikke borgerlig ansvarlig økonomi i en nøddeskal ?

Er økonomi ikke blot en politisk definition af medmenneskelige værdier ?

Er en tjeneste ikke en anden værd, eller er det kun den ene vej ?

Steen Uffe Tommerup

@Karsten Johansen

Fedt citat - hvor stammer det fra? :-D

Det får mig til at tænke på Churchill: "Stol aldrig på en statistik du ikke selv har forfalsket".

...og din slutkommentar på Machiavelli: "Hvor kongen indstifter et embede, skaber Gud en dåre der vil besætte det".

Anders Nielsen

@ Karsten Johansen:
Synes du ikke, at det er tankevækkende, at så mange danskere "aldri har tenkt een selvstendig tanke, men løper i flokk etter det de tror flertallet mener"?
Det er jo et direkte brud på forudsætningerne for et velfungerende folkestyre, hvor borgeren stemmer på kandidaten, der varetager dennes interesser bedst, at kun en brøkdel er refleksive nok til at trække linjen fra den værste økonomiske krise i 80 år til det politiske system.
Jeg ser to løsninger:
- Oplysning af danskerne (læs evt. Georg Metz' seneste artikel om den parate uvidenhed), eller
- En anerkendelse af et definitivt farvel til glansbilledet af et effektivt folkestyre i et globaliseret Danmark anno 2010.
...hvoraf jeg mest tror på sidstenævnte.

Dorte Sørensen

Tak for det indlæg. Her bare et par små bemærkninger . Dels var tilbage betalingen af statsgælden et SR tiltag, da det var et STORT led i SR- regeringens 2010-plan som Fogh Rasmussen beholdt. Dvs. den borgerlige regering bibeholdt SR- regeringens økonomiske plan, at så tilbagebetalingen gik hurtigere end ventet skyldes alene de stigende priser for Nordsø olien, det store afkast på pensionsopsparingen og en pæn indtjening fra skibsfarten. Dette nævnte økonomer jævnlig, medierne var bare ikke så flinke at viderebringe denne oplysning og Fogh Rasmussen var dygtig i at bruge denne manglende oplysning som regeringens dygtighed.
Ligeledes fik Fogh-regeringen også lov at gentage og gentage at SR- regeringen kom med skatte ændringer/stigninger næsten hver måned, denne historie gik medierne heller ikke ned i. Bare et opslag i Danmarks Statistik kunne modbevise denne historie, da Danmarks Statistiks skatteopgørelser viser at skattetrykket steg og steg under Schlüter og holdt sig næsten konstant under Nyrup Rasmussen og Fogh Rasmussen.

Tak for denne korte klare artikel, som jeg ikke selv evnede at skrive. Og til Dorte Sørensen, tak for de yderligt opklarende oplysninger.
Så har vi det på plads. Nu mangler vi, at oppositionens politikere sætter sig sammen med nogle af de økonomer, der har et godt hoved og får lagt en ny politik, som er forståelig.
Det er utroligt - med de problemer den har - at den nuværende regering har næsten frit spil med sine åbenlyst tomme argumenter.

Claes Pedersen

Balder Asmussen havder det er nu det har vist sig, statnes overskud er kommet fra Nordso olien.

Det er noget der vist sig nu, men det har vi vist lange, og regeringen har dybt udansvarligt udladt at invenstere mere i den vedvarende energi for gore den billiger og bedre.

Det hensig i firserne under katoffelkuren som den blev kladt, vi ikke skulle efterlade gald til de kommende generationer i landet, men det er dog underligt regeringen ikke kunne udvise samme ansvarlighed nor det handlet om energi omrodet.

Og samme regering har forre en krig imod terror selvom alle ved at del af den stotte til terror og fundamentaliste koran skoler kommer fra indtjeningen fra olien.

Det er den storste udansvarlighed en regeringen efter anden verdens krig har udvist i forhold til skabe et bedre samfund ikke bare for Danmark, men ogso lande i 3 verden.

Da den vedvarende energi er en energi form som langt flere lande kunne gore brug af, so Danmark har brug for en anden regeringen og helst uden stemmer fra Enhedslisten, da de vil fore en endnu mere udansvarlig okonomisk politik og opbygge totalitere behandler samfund alle det i det tidligere ost Europa.

Punkt 1 af mine onsker til en ny regeringen er sat gang udbyggelse og stotten til vedvarende energi.

Punkt 2 Fo styr po sundhedsudgifterne og hvordan vi forsat udvikler et sundheds system til gavn for flest mulige.

Punkt. 3 En andring af vores behandling system hvordan bedst bruger pengene og nedlag varestederne, og brug pengene po uddannelse og undervisning tilbud og bedre idrats politik.

Punkt 4 Et opgor med papir nuseriet inde for den offentlige sektor, hvor omkring 50 % af tiden bruges po kurser, moder , journaler frem for bruge tiden po de mennesker socialrodgiver er uddannet til rodgiver og hjalper for.

Punkt 5 en omlaggelse af vores moms politik, so der kommer en storre moms eventuelt po de mindre sundevare i supermarket og de sunde bliver fritaget for moms. Det vil ogso lette at fattige lande vil have lidt letter ved salge deres vare til os, da det jo ikke ol og cocacola og chips de salger.

Punkt 6 en ny hojskole reform so hojskolen igen kommer po bannen i det danske samfund, og der ser jeg gerne en moddel lidt alle den svenske.

Punkt 7 So skal der gores en storre indsats imod udnyttelse af mennesker fra fattige lande i Danmark, og jeg tanker de der bliver brugt inde for prostition eller udfore underbetalt arbejde uden at kende deres rettigheder.

Punkt 8 So vil 12 ors skoel gang vare fremme i Danmark, samt at skole elever for 5 timers motion om ugen, i erkendelse af en stor gruppe af mennesker i dagens Danmark ganske enkelt har for lidt fysisk aktivitet. Samt gor jeg ind for test som jeg gor ind for at de elever der har det svart ved de boglige fag, mere bliver understotte i praktisk aktiviteter som lave deres cykler og traarbejde osv og der vil forsat vare brug for gode hondvarker i Danmark, og inde for dette omrode kan folkeskolen gore meget mere. Hysk po vi Danmark er kun ringe vi har kloge hovder, men en stor del af orsagen skyldes netop vores dygtige arbejder inde mellemlange uddannelser.

Punkt 9 Udlandsbistanden skal igen sattes op med 0,2 % men dog skal udlandsbistanden gives po en anden mode og ikke til behandling af folgesygdomme po grund af fattigdom, men vandprojekter og understottelse af de smo samfund, so man ikke ser denneaffolkning fra landet til byerne i 3 verdens alnde. Samt skal Danmark mere aktiv arbejde po begransning af befolknings tilvaksten, og nor antallet af fattige forsat stiger hanger det sammen med fattige får for mange born.

Punkt 10.
So gor jeg ind for en mindre nedsattelse af pensionerne til psykiskesygdom po 1 % der gor ind fond, hvor hvor mennesker der selv har haft en psykiske lidelse kan medvirke til skabe bedre tilbud og muligheder for mennesker som har det svart med deres psyke i Danmark.

Punkt 11 En kommende regering mo ogso lare udvise tillid til dens borger igen og mode dem med respekt og tillid og behandle mennesker fordi de er blevet lidt aldre som udselvstandige mennesker.

Punkt 12 El cykler skal fritages for moms, som ikke bare vil lette tilvarelsen for mange mennesker i det danske samfund, det vil ogso afhjalpe trafik propperne i vores byer rundt om i landet

Det er bare nogle af mine onsker for en kommende regering i Danmark

Dorte Sørensen

Claes Pedersen
Enig i dine betragtninger om Fogh Rasmussens og Løkke Rasmussens uansvarlighed mht. den vedvarende energi og udnyttelsen af indtjeningen af Nordsø olien.
Men så kan jeg ikke lade være med at smile over din frygt for Enhedslisten. Fogh Rasmussen har da med Terrorlovene, Lømmelpakken mv. indført meget af Østblokkens metoder og med stærke advarsler og protester fra bl.a. Enhedslisten.

Claes Pedersen

Det Enhedslisten vil indfore er et socialpedagogisk diktatur partiet kore der ud af den samme smore med flere ansatte socialarbejder.

Af den varste skuffe nor man sider og nyder sin kaffe en stille ol eller 2 po blågaards plads, og so kan se en socialpedagogisk boghandel og po pladsen rander 20 omsogssvigtet unge rundt, som politiet skal passe op.

Hvis det hjalp ville jeg ogso stotte deres ideer, det gor det bare ikke, for det det skaber er mure immelm mennesker ikke at nedbrude dem samt de mennesker de so kan fo ind under deres vinger gor de uselvstandige, og taler ned til dem og gor dem hjalpelose.

Samt er det ogso bedre bygge en bold bane end en golfbane, da langt flere vil kunne fo glade af forst navnte, nor Enhedslisten tiller foreslag so vil de ogso altid have golfbanen uden at tanke okonomien og moske det var muligt at vi kunne indrette vores socialesystem lidt anderledes og fo mere for skatte kronerne.

Det er jo pofaldene tros alle de penge vi bruger i den offentlige sektor og set i lyset af de vilkor man havde i Arbejderbevagelsen organisationer og alle de mennesker man gav en indititet, hvor Enhedslisten netop medvirker til forsat at stigmatisere de fattige, og er et parti for en lille gruppe af en hojtrobende elitet af veluddannet mennesker.

Claes Pedersen Caloocan Metro Manila

Jesper Frimann Ljungberg

Problemet efter min mening er, at det er ikke nok, at du har nogle politiske ideologier. Du skal også være i stand til at udføre disse effektivt. Det kræver en vis faglighed og intelligens. Ikke kun politisk snuhed og tæft.
Den nuværende regering, har ikke formået at føre en økonomisk forsvarlig politik. Man har med en hidtidig uset ødselhed smidt penge ud af vinduet.

Og hvordan kan jeg så mene sådan noget ?

Jo som en god ven med forstand på økonomi engang sagde til mig 'Jeg kan ikke forstå hvor pengene bliver af, der må da være masser af penge'.

Og for at genbruge lidt fra et andet indlæg, jeg skrev i en kommentar til en anden artikel, så har en siddende regering ALDRIG haft så mange penge mellem hænderne, som den siddende regering.

http://www.skm.dk/publikationer/udgivelser/skattenidanmarki2007/5251/

Man kan så finde ud af at det i 2008 var 857 Millarder og lidt mere i 2009 vil jeg formode.

Det skulle give sådan cirka 140 Millarder mere om året til Fogh/Løkke regeringen end Nyrup regeringen havde. Det er rigtig rigtig rigtig rigtig mange penge. Hvis man korrigerer for inflation så er det cirka 120 Milliarder. Og over 8 år giver det et sted mellem 1000 Milliarder.

Hvor er de penge så forsvundet hen ?

Lad os prøve at se lidt på de argumenter der er blevet brugt af regeringen.

Afbetaling på udenlandsgælden:

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Statsgaeld_i_tal!O...

Det er så små 300 Milliarder, men man har så på et år lånt 100 Millioner. Altså 200 Milliarder netto, desuden kan man så se på samme side som ovenstående at grundet den faldende rente så har man sparet en masse i renteudgifter, altså den faldende rente har financieret en hel del af tilbagebetalingen. Faktisk er dette beløb cirka 120 Millioner. Altså netto tilbagebetalingen er kun 80-90 Milliarder.

Skattelettelser:

Ja de er jo regnet med i ovenstående. Det kan godt være at man har givet lidt med den ene hånd, alt imens man har raget til sig med den anden.

Hvor er pengene så forsvundet hen ?

Jo lidt research på danmarks statestik kan jo fortælle en mange ting. F.eks. var de samlede offentlige udgifter i 2001 (sidste år under Nyrup) 488.823 Millioner (489 Millarder)
I 2008 var de 649.964 Millioner. Det er en stigning på 161.141 Millioner. Hvis der korrigeres for inflation, svarer det til 137.817 Millioner i 2001 tal. Eller en stigning i det
offentlige finanser på 33% (28% i 2001 tal (hvad der også kaldes constant currency)).

Så det er meget simpelt, under den borgelige regering er de offentlige udgifter... EKSPLODERET

Hvad har vi så fået for pengene ?

Lad os se hvad borgerne og de folk der arbejder i den offentlige sektor mener:

http://www.ftf.dk/magasinet-resonans/nummer/artikel/borgere-og-personale...

Nå ikke en skid.

Men hvad er pengene så gået til ?

Tja.. man kan jo igen se lidt hos Danmark Statistik. Der er tal tilbage fra 2003 som så kan sammenlignes med 2010 tal.
http://www.statistikbanken.dk/OFF23B
Her opdeles de offentlige udgifter i 10 forskellige poster:

1. Generelle offentlige tjenester (24%/11%) 13,4%
2. Forsvar (10%/-1%) 2,5%
3. Offentlig orden og sikkerhed (34%/20%) 1,9%
4. Økonomiske anliggender (11%/-1%) 5,4%
5. Miljøbeskyttelse (15%/3%) 0,9%
6. Boliger og offentlige faciliteter (-14%/-23%) 0,8%
7. Sundhedsvæsen (48%/33%) 14,3%
8. Fritid, kultur og religion (21%/9%) 2,7%
9. Undervisning (21%/8%) 13,8%
10. Social beskyttelse (38%/23%) 44,3%

For hvad det betyder se her:
http://www.dst.dk/upload/eu_manual___dk-version.pdf

Her har jeg så i parentes væksten i forhold til 2003. I både 2008 kroner og 2003. Det sidste % tal er andelen af de samlede udgifter.
Som man kan se så er der markante stigninger på alle andre områder end de offentlige bygge projekter, forsvaret og Økonomiske anliggender.

Så der er jo ikke noget at sige til at vi har problemer med at få tingene til at hænge sammen.

Hvor er der så ting der ikke hænger sammen ?

Generelle offentlige tjenester

Her er "Udøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvæsen, udenrigstjenesten", steget med ikke mindre end 69% (51% i 2003 tal). Det udgør
så nu 3.6% af de samlede stats udgifter.

Og ja, det er jo ikke fordi de er blevet nødt til at løbe langsommere hos skat:

http://www.information.dk/telegram/216579
http://www.information.dk/telegram/214969

Og så er der "Grundforskning og F & U inden for offentlige tjenester", som jo nok best kan beskrives, som regeringens egne råd og nævn. Altså det man
slog så hårdt på da man kom til magten i 2001 at man ville afskaffe. Her er udgifterne så steget (593%/519%) siden 2003. Så Lomborg og CO koster penge.
Denne post udgør nu hele 1,4% af de samlede statsudgifter.

Offentlig orden og sikkerhed

Jo. Der er brugt 20% mere på offentlig sikkerhed, men vi danskere føler os mere og mere utrygge ?

Se denne artikel:
http://www.berlingske.dk/danmark/danskerne-vil-ikke-acceptere-utryghed

og det er jo ikke ligefrem fordi der er mere politi på gaden. Men det kan jo nok parkeres på den katastrofale politi reform som er blevet gennemført:

http://www.information.dk/223048
Det der jo er mærkeligt er jo at Forsvaret har fået mindre penge, når vi nu er i krig. Det kan jo kun betyde, at pengene bliver taget et andet sted fra i forsvaret. Man kunne forudse en kæmpe regning på materiel fronten her i fremtiden, eller et ringere forsvar af Danmark.
http://www.information.dk/221704

Boliger og offentlige faciliteter
Ja man må jo sige at der ikke er blevet bygget offentlige boliger, eller investeret i at miljøforbedre de eksisterende offentlig byginger.
Så ingen Grønne initiativer eller hjælp til bygge branchen. Et fald på (14%/23%) i forhold til 2003.

Sundhedsvæsen.

Her er der blevet brugt penge. Mange penge. (48%/33%) stigning således at sunhedsvæsenet udgør 14,3% af de samlede udgifter.

Og det er jo ikke fordi at brugerne oplever bedre kvalitet:
http://www.information.dk/telegram/225890

Sjovt nok er forskning og uddannelse faldet med (48%/53%) i sundheds sektoren, mens den post der nok best kan beskrives som administration (7.5 Sundhedsvæsen mv.) er steget med (224%/189%), men det falder også i god tråd med hvad min kone fortæller mig. Mindre uddannelse og flere administrative høvdinge til færre indianere. Det er simpelt hen ikke særlig gennemtænkt.
Man kan så heller ikke se af disse tal hvor meget det har kostet at opbygge et privat alternativ. Men det ser da ud som om at vi går mod US tilstande, med en stor privat sunheds sektor der bare koster kassen.

Fritid, kultur og religion
Her er der så brugt (21%/9%) mere set i forhold til 2003. Så ja.. hvorfor bliver danskene så tykkere og tykkere :)=

Undervisning
Her er udgifterne steget med (21%/8%) Og undervisning udgør nu 13,8% af de samlede udgifter. Udgifterne til universiteterne etc er så reelt faldet (8%/-3%).
Tja. Hva har vi egentlig fået for de penge ? Når jeg snakker med de folk jeg kender der er arbejder i uddannel systemet er beskeden klar. Mega++ mere adminstration, og færre timer til eleverne. Det kan man jo også godt se her:
http://www.stm.dk/multimedia/Fakta_om_den_danske_folkeskole.pdf

Social beskyttelse.

Det her felt er så steget med ikke mindre end (38%/%23%) og udgør nu 44,3% af de samlede udgifter. Stigninger over hele linjen dog med de største stigninger i sygdom og invalidetet (57%/40%) og alderdom (46%/31%). Så for at sige det lige ud så har man ikke magtet at få rettet op på folk på overførdsels indkomster. Så ja det har bare været tom snak.
Det overrasker mig at udgifterne til sygdom og invalidetet er steget så meget, og udgør 10%+ af de samlede statsfinancer.

Så for at summe det hele op. Så stinker den siddende regering af inkompetence og spin. Set med de alle øjne, måske på nær de ældre og dem på invalide pension og lignende så har regeringens politik været en katastrofe.

Jeg kan kun opfordre Information til at lave en mere dybtborende artikel serie om hvor pengene er forsvundet hen. Det er jo ikke særlig svært at regne ud, alt ligger jo offentlig tilgængeligt, hvis man søger lidt de rigtige steder.

// Jesper har ferie og således tid til lidt research

Forsvaret

Dorte Sørensen

Jesper Frimann
Godt spørgsmål jeg vil også opfordre Information at se nærmere på spørgsmålet.

Peter Lauritzen

"altså den faldende rente har financieret en hel del af tilbagebetalingen". Renter på gæld plejer nu at være noget, man skal betale, og kan således ikke financere noget som helst.
"Det der jo er mærkeligt er jo at Forsvaret har fået mindre penge, når vi nu er i krig. Det kan jo kun betyde, at pengene bliver taget et andet sted fra i forsvaret. " A hva'ba? Er forsvaret opført to gange på bugettet eller hva?

Dorte Sørensen

Jens Martinsen
Det er ikke Thorning og Søvndal der siger brug flere penge, det er regeringen og DF der siger at S og SF siger det. Med andre ord ren skræmmekampagne fra OVK.
Thorning og Søvndal har foreslået pengene anvendt på en anden og mere samfundsfornuftig måde. Fx at investerer i forbedringer til fremtiden i steder for at give pengene ud til dagpenge osv.

Jesper Frimann Ljungberg

Jens Martinsen:

Den siddende regering har haft snart 9 år til at føre sin politik. Så deres politiske kurs er vist temmelig dokumenteret.
De politik du beskylder en socialistisk regering for at ville føre, er jo netop den politik som Fogh/Løkke har ført de sidste 9 år.
Ja deres retorik siger noget andet meeen.. fakta siger noget andet. Så hvis du ikke er enig i den politik, skulle du måske stemme på nogle andre end den siddende regering og deres støtteparti.
Den siddende regering er selv blevet til det værste skræmmebillede de har malet for vælgerne af RØD stue. Det er faktisk hysterisk morsomt, hvis det ikke lige var fordi det har kostet os skatteydere hvad der svarer til 1 til 2 års skat, over de her sidste 9 år. For mit vedkommende, så kunne jeg have nedbragt mit kreditforenings lån med 30-40% for de penge.

Måske Liberal Alliance er et bedre valg for jer konservative og liberale ?

Dorte Sørensen siger:
"Thorning og Søvndal har foreslået pengene anvendt på en anden og mere samfundsfornuftig måde. Fx at investerer i forbedringer til fremtiden i steder for at give pengene ud til dagpenge osv."

Tja, det mangler vi så stadig at se. Hvis vi får Mogens Lykketoft til at styre økonomien, så tror jeg nok vi skal klare den. Men jeg har ikke stor tiltro til hverken Villy eller Helle. De er lige så store populistter som Fogh.

Jeg har ikke noget imod at man bruger de midler,der skal til for at tingene hænger sammen, i det offentlige. Men jeg vil sku have noget for mine penge.
Jeg vil ikke betale til privat snylte på det offentlige industri. Jeg vil heller ikke betale for Tåbelig administration, Kafka agtig overvågning af borgerne...

// jesper

I 20 år i træk har meningsmålingerne fortalt, at danskerne mener, at de borgerlige generelt er bedre end socialdemokraterne til at føre økonomisk politik.

-----------

Tjae det folk flest her å' æ' egn forlængst har indset - mindst siden æ' vikinger hærgede også vore egne kyster:

At samfundsstyringen helst skal ske' af de grønne og helst ude til højre -
til styrbord: SHAG - har jo som den store rorgænger udpegede sine gode grunde : Som forneden så også foroven.