Nyhed

'Udlændinge skal bidrage værdimæssigt'

Danmark kan ikke redde alverdens flygtninge. Derfor er det rimeligt, at den nye udlændingelov gør det svært for eksempelvis analfabeter og bogligt svage at få permanent opholdstillade, siger Venstres integrationsordfører Karsten Lauritzen
Karsten Lauritzen.

Karsten Lauritzen.

Debat
22. april 2010

Danmark er i sin gode ret til at prioritere de flygtninge og udlændinge, der har let ved at integrere sig i det danske samfund. Derfor skal vi som samfund stille krav til udlændinges danskkundskaber og deltagelse i arbejdsmarkedet, når ansøgninger om permante opholdstilladelser vurderes, mener Venstres integrationsordfører Karsten Lauritzen.

»Tanken bag den nye udlændingepakke er at belønne dem, der viser vilje til integration, og samtidig sende et kraftigt signal til dem, der vender integrationen og det danske samfund ryggen, om at det har nogle konsekvenser - nemlig at de får permanent opholdstilladelse senere, eller måske slet ikke kan få det,« siger integrationsordføreren.

Vedtages lovforslaget vil det bla. indebære, at udlændinge, der ikke har været i fuldtidsbeskæftigelse to et halvt år ud af de seneste tre, vil få afslag på deres ansøgning om permanent opholdstilladelse.

- Er beskæftigelseskravet ikke uretfærdigt over for de flygtninge, som måske gerne vil være en del af samfundet, men som af forskellige grunde ikke har evnerne til at komme i arbejde?

»Det er rigtigt, at hvis man for eksempel er analfabet eller bogligt svag, så får man med den nye udlændingepakke sværere ved at få permanent opholdstilladelse. Men i Venstre har vi grundlæggende den opfattelse, at det er rimeligt, at de folk, der bidrager positivt til det danske samfund, både værdimæssigt og økonomisk har lettere ved at få opholdstilladelse end dem, der ikke gør. «

- Udlændingepakken indebærer, at også førtidspensionede udlændinge, der er erklæret uarbejdsdygtige af kommunale myndigheder, skal leve op til kravet om fuldtidsbeskæftigelse for at på permanent opholdstilladelse. Har vi ikke som velfærdssamfund ikke et ansvar for de svageste?

»Jo, og dem bliver der også passet på. For eksempel har førtidspensionisterne stadig deres ret til sociale ydelser, og de kan stadig stemme. Men de må bare finde sig i, at hvis der ikke er en lægelig forklaring på, at de ikke kan arbejde, kan de ikke få permanent opholdstilladelse.«

- Er det ikke et underligt signal at sende til danske førtidspensionister, at vi kræver, at udenlanske førtidspensionister skal arbejde. Nasser førtidspensionister på systemet?

»Grundlæggende har vi den opfattelse, at den danske stat har lov til at stille nogle krav til, hvem vi giver permanent opholdstilladelse her i landet. Og et af de krav, vi stiller, er, at man skal bidrage ved at være på arbejdsmarkedet. Hvis man ligger samfundet til last, så kan man ikke få permanent opholdstilladelse, med mindre der er et lægeligt hensyn.«

- Men er det ikke et grundprincip i velfærdssamfundet, at man er et fuldgyldigt medlem af fællesskabet selv om man er på overførselsindkomst?

»Jeg ville ønske, at vi kunne redde hele verden, og jeg ville ønske at alle verdens flygtninge kunne få lov til opholde sig her i Danmark. Men det kan vi ikke, og det er det her udtryk for. Det er ikke en rettighed at få permanent opholdstilladelse i Danmark, der er et privilegium.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Man efterlades målløs over VKO's kynisme. Mon ikke det snart er på tide at sende regeringen på permanent tålt ophold på Karen Jespersens øde ø?

Jørgen Johansen

ikke alle, men en del kan man godt, hvis man da ikke er superegoist og bange for df!

Det er ikke en rettighed at få permanent opholdstilladelse i Danmark, der er et privilegium.«

Privilegium ?

Ha....ha...haha...hahø...hå..hø fnis...ha...snøft....

Det var underholdende... snøft....

Og igen.

"Hvem er knægten på billedet. Er han lige gået ud af 9'ende, og hvad i alverden laver den knøs jakkesæt ?

Det er nu anden gang at en skoledreng, bliver fremvist som racist. Det kan information altså ikke være bekendt."

Karsten Lauritzen:

»Danmark kan ikke redde alverdens flygtninge. Derfor er det rimeligt, at den nye udlændingelov gør det svært for eksempelvis analfabeter og bogligt svage at få permanent opholdstillade. «

Det er da en argumentation der vil noget!

Man fyldes uvilkårligt med ærefrygt og beundring over dybden, skarpheden og den underliggende indsigt i integrationsordførerens udtalelese.

Manden er jo et geni!

mariann offersen

En kommende statsminister!!

Jens Thorning

De bogligt stærke ikke-analfabeter er tit radikaliserede muslimer, ligesom studenter, akdemikere og andre ressourcestærke forbilled-mennesker hyppigt også var venstreorienterede oprørere i Europa for årtier tilbage. Så det skal nok blive morsomt.

Karsten Lauritzen

Det er altid en sand fornøjelse at følge debatten blandt Informations læsere. Jeg takker for den yderst konstruktive debat fra hvad jeg betragter som samfundets intellektuelle elite, der med deres indsigtsfulde argumentation og forbløffende saglighed altid formår at bringe den politiske debat op i nye højder.

Desuden takker jeg Information for at have brugt et billede fra min allertidligste ungdom - det er altid et glædeligt gensyn!

Thorsten Lind

Tillad mig at citere the Yardbirds
( frit efter hukommelsen ):

."We gotta get out of this place,
if it´s the last thing, we ever do!!"

Tak til Karsten Lauritzen for at bidrage værdimæssigt til underholdningen......
."Bare gi´den gas!";-)

Hvordan kan man få tildelt en livsvarig ydelse som førtidspension jo er, uden at have permanent opholdstilladelse ? Umiddelbart virker det ikke logisk.
Den gruppe udenlandske førtidspensionister som man mener i indkøringsfasen kommer i klemme, skal jo, som ansøgere af permanent ophold, på en eller anden måde bringes i kontakt med 'samfundet'. Det er i alles interesse, eller ?
Så omend der ikke finder aktivering af førtidspensionister sted som sådan, kan man jo godt udvikle en og anden anden praksis for en gruppe med væsentlig anderledes forudsætninger.

Dennis Granquist

Tak til Karsten Lauritzen for at deltage på debatsiden!
Men hvis du kun kan ironisere over Informations læseres manglende intellektuelle færdigheder, så er jeg helst foruden.

Her en smule info om den omtalte mand:

http://da.wikipedia.org/wiki/Karsten_Lauritzen

Her er hvad der står om ham på Folketingets hjemmeside:
http://www.ft.dk/Folketinget/Medlemmer/findMedlem/VKALA.aspx

Og hvis man googler den omtalte mand kan man se et nyere billede, hvor han ser lidt ældre ud, dog ikke meget...

Mht. indholdet i artiklen er der dette at sige: Engang for mange, mange år siden underviste jeg en vietnamesisk elev, som kæmpede hårdt for at lære
det danske sprog; denne elev blev meget stold, da han fik sit danske statsborgerskab. Det betød også (dengang), at hans børn blev danske stats-borgere.

Ang. muslimer og det at være analfabeter har jeg også undervist analfabeter: Det er altså ikke hos analfabeterne at man skal finde hardcore islamiske fundamentalister. De findes stort set kun hos de muslimer, som er godt uddannede, og som kan lære, skrive og argumentere for deres sag.

Pointen her er to-delt: 1) Man afskærer gode, borgere, som rent faktisk godt kan passe et arbejde som f.eks. sosu-assistent fra at få permanent opholds-tilladelse i Danmark og 2) Man kan risikere at komme til at give permanens opholds-tilladelse til netop de folk, man ikke vil have. (fundamentalister af enhver art, f.eks).

En anden pointe er denne:
Mange bogligt svage udlændinge læser i de her år på teknisk skole og på handels-skolerne. De kan så ej heller på permanent opholds-tilladelse i det her land.

Og folk som f.eks. er dybt traumatiserede psykisk pga. tortur kan ej heller få permanent opholds-tilladelse.

Og at have været i permanent beskæftigelse i 2½ år ud af 3 år, betyder det jo, at en udlænding efter et halvt års ophold på en sprogskole skal i arbejde....

En pointe er også denne:
Man synes i de her år at have lagt sig fast på, at kun folk som kan bidrage økonomisk til samfundets fortsatte vækst er et gode for landet. Og det uanset regeringens farve. Man har slet ikke blik for at mennesker kan bidrage med andet end deres arbejdskraft til og i det danske samfund.
Igen uanset regeringens farve...

Desværre blev offentligheden ikke en tøddel klogere af Karsten Lauritzens pareringer på f.eks situationen omkring førtids-pensionens indflydelse på arbejds-forhold og opholds-tilladelse. Det begynder at virke som om, han ingen fornuftige forklaringer har. Men tværtimod er blevet presset af manglen på fornuft i argumentationen. Ikke så godt præsteret af en ordfører på feltet...

Med venlig hilsen

For nu at skære det ud i pap, så selv Karsten Lauritzen måske kan forstå det, så betyder de foreslåede reg-ler, at en person, som er gift med en dansker, aldrig kan få tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis vedkommende i løbet af de første år i Danmark bliver syg og uarbejdsdygtig og derfor tildeles førtidspension.

Denne person samt parrets eventuelle børn skal derfor blive ved med resten af livet at leve med den usik-kerhed, at opholdstilladelsen måske kan blive inddraget, hvis ægtefællen dør eller ønsker en skilsmisse. Foruden at de også skal leve med det administrative besvær, at de hvert andet år skal søge om forlængelse af opholdstilladelsen. Da den udenlandske ægtefælle aldrig kan få tidsubegrænset opholdstilladelse, kan han eller hun heller ikke få dansk statsborgerskab, og kan derfor heller aldrig få stemmeret til det danske folketing.

Som kontrast har alle EU-borgere og deres familiemedlemmer krav på tidsubegrænset opholdstilladelse ef-ter 5 år i Danmark. Og har man giftet sig med en amerikansk statsborger, så kan man – så vidt jeg har forstået det – få amerikansk statsborgerskab med det samme, såfremt parret bosætter sig i USA. Det sidste er også interessant, idet VKO flere gange har henvist til, at de foreslåede regler indføres efter inspiration fra USA og Canada.

Men også det er altså grebet ud af den blå luft, da USA naturligvis aldrig kunne drømme om at behandle sine egne statsborgere så dårligt, som danske statsborgere behandles i Danmark, hvis de formaster sig til at gifte sig med en udlænding.