Kommentar

Efter væksten - et efterskrift

Økonomer lader sig bruge som idioter, fordi politikere og journalister konstant fokuserer på BNP-vækst i deres taler, artikler og spørgsmål
Debat
28. april 2010

Min kommentar 'Efter væksten kommer fordommene?' den 19. april har afstedkommet en række reaktioner fra læserne og fik endda Ejvind Larsens telefonveninde fru Nielsen op på mærkerne. Hun er klar i mælet og stiller efter Ejvinds venlige 'Økonomer er ikke idioter' det enkle spørgsmål: »Hvorfor lader de sig så bruge, som om de var det?«. Jeg vil forsøge at svare på det, men starter dog med at forholde mig til nogle af læsernes spørgsmål.

Mit udgangspunkt for min kommentar var Jørgen Steen Nielsens (jsn) leder 'Efter væksten' (16. april), som i positive vendinger beskrev nogle økonomisk-politiske forslag fremkommet på en konference i Barcelona, og som indeholdt en opfordring til økonomer om at forholde sig til udfordringerne, som konferencen havde anskueliggjort. Min kommentar var, kort sagt, at udfordringerne bygger på en række fejlopfattelser og fordomme om basale økonomiske sammenhænge, og at dette kunne forklare, hvorfor flere økonomer ikke bruger tid på debatten.

Nulvækst er set før

Læserkommentarerne drejer sig dels om grænser for vækst og dels om, hvorvidt jsn har ret i, at kapitalistisk markedsøkonomi kun kan skabe samfundsmæssig stabilitet ved at vokse. En læser reagerer på, at mit udsagn om, at endelige ressourcer gennem vedvarende produktivitetsvækst kan skabe vedvarende vækst, er en matematisk banalitet. En anden kalder det en løgn. Den første læser har fuldstændig ret, men matematiske banaliteter glemmes ofte i ophedede debatter. Jeg understreger netop vigtigheden af, om udsagnet er en sandsynlig beskrivelse af fremtiden (udsagnet har vist sig empirisk holdbart i århundreder indtil nu). Men dette betragtes som en manglende argumentation, da læseren mener at vide med sikkerhed, at det er »totalt usandsynligt«. Det er denne type argument, jeg prøver at gå i rette med. Er det en fordom? Er det et empirisk estimat? Uklarheden er for stor til, at det kan tillægges værdi.

Tilsvarende tilsiger en læsers tro og meninger, at en kapitalistisk økonomi kun kan fungere stabilt med vækst. Måske er det begrebet 'stabilitet', som vi bruger forskelligt, men jeg tog udgangspunkt i jsn, som indirekte definerer det således: »Nulvækst - at økonomien opretholdes på det aktuelle niveau - er ikke en mulighed. Kapitalistisk markedsøkonomi kan ikke stå stille - vokser den ikke, falder den og udløser krise.«

Jeg bliver bedt om dokumentation: Bogen Microeconomic Analysis af Hal Varian er siden 1978 blevet brugt som pensum på højere læreanstalter over hele verden, og dens model for det frie markeds egenskaber indeholder ikke vækst. Nul- og minusvækst er også set igen og igen gennem verdenshistorien, uden at kapitalismen som sådan er holdt op med at fungere. Så det er set i praksis, som læserne efterlyser. Nogle læsere tror også, at forekomst af renter er 'betinget' (sic) af forekomst af vækst. Ikke nødvendigvis: I en nul-vækst økonomi skaber en positiv rente opsparing til investeringer i vedligeholdelse af det eksisterende, konstante, kapitalapparat. Men man kan selvfølgelig vælge at lade være med at tro på det.

Kompleksiteten

At politikere og mange økonomiske kommentatorer ganske rigtigt råber 'krise', når BNP-væksten går ned eller bliver negativ, er affødt af nogle helt andre mekanismer. Én rigtig god forklaring er, at økonomisk vækst tæt følger med centrale variable, som økonomer anser som relevante indikatorer for velstand. Blandt disse er privat forbrug og effektiv udnyttelse af arbejdskraft. Private forbrugsvarer kan dække over alt fra økologiske tomater, mp3-filer, højskoleophold, rejser til Barcelona, m.m., mens effektiv udnyttelse af arbejdskraft kort sagt betyder, at mennesker ikke kan lide at være arbejdsløse.

Og heri ligger der måske et svar på fru Nielsens spørgsmål. Økonomer lader sig bruge som idioter, fordi politikere og journalister konstant fokuserer på BNP-vækst i deres taler, artikler og spørgsmål. Så i stedet for at træde i karakter som de burde og hver gang afholde et lille belærende foredrag om BNP-vækstens mangesidede natur og kompleksitet, så tænker de: »Pyt, jeg følger med strømmen, da det her og nu alligevel handler om arbejdsløshed og forbrugsmuligheder, som jo er vigtigt«.

Det er ærgerligt, men jeg ved af erfaring, at jo større mangfoldighed, jeg lægger i mine svar til f.eks. journalister, jo mindre er sandsynligheden for at blive trykt. Så spørgsmålet bliver måske i sidste ende, om det er bedre at optræde som halvidiot, frem for slet ikke at optræde og overlade scenen til fordomme og trosretninger?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Det er de andres skyld! Det er de andres skyld!

Udover at sige det, er der stof til en masse diskussioner for dem, der er specielt interesserede i små tal på et stykke papir.

Jeg mener, at det her skulle have været en del af den større debat om vores fremtid (gerne med økonomiske perspektiver), da det er det, jsn’s artikler hele tiden handler om.
Nu tvivler jeg på, at der kommer andet end fnidder-debat. Ærgerligt!

Kapitalistisk nulvækst er set før

Denne indsigt må vi takke professor Henrik Jensen for.

Skønt at fordommene og fortrængningerne manes i jorden, så vi bedre kan håndtere virkeligheden, som den er, og ikke kun som vi drømmer om at den burde være.

Et monster-fascistisk, kapitalistisk samfund med eller uden vækst er desværre en scenario, som vi må se i øjnene som en mulighed, hvis vi skal stoppe det.

En egoistisk og grådig kapitalistisk magtelite kan af følgende grunde, være ligeglad med velfærd for alle mennesker og alle dyr:

Når al olie er opbrugt kan investorerne bare flytte deres enorme overskud over i en anden branche. Det ville give god økonomisk mening. Hvordan det?

Jo, for videnskaben er allerede i dag i stand til, at kultivere bakterier til frembringelse af alle de næringsstoffer mennesket har brug for. F.eks. kan menneskets afhængighed af dyr, som føde forsvinde totalt. Menneskets egen overlevelse, helt uden andre dyr end sig selv, er en de facto bioteknologisk mulighed.

Derfor kan en egoistisk og grådig magtelite faktisk fortsætte som hidtil med eller uden vækst. Eneste forudsætning er at man bevidst eller ubevidst accepterer, passivt eller aktivt, at mennesket bliver en slags ”Palle alene i verden”.

Det er nok værd at bide mærke i, at risikoen ved at nedtrappe vores afhængighed af olien kan være, som når en stofafhængig reagerer voldsomt, hvis man afskærer dem fra deres fix. Det kan være en advarsel til os alle om hvad USA kunne finde på af krigsmæssig art når manglen på olien intensiveres og gode folk som dem på Barcelona konferencen intensiverer de fleste mennesker på kloden til aktivt at deltage i kampen for en bedre verden for alle.

Økonomer lader sig bruge som idioter, fordi politikere og journalister konstant fokuserer på BNP-vækst... måske er det bedre at optræde som halvidiot

Det er uhyre vigtigt for alle, at eksperter vover pelsen og blander sig i debatten - efter min mening burde der være en pligt for enhver universitetsansat forsker, om at skrive et par debatindlæg om året, på samme måde som det forventes at 'hen' skriver artikler til fagtidsskrifter.

Morten Kjeldgaard

Noget andet er så at væksten kommer fra en produktion af produkter som vi dybest set ikke har brug for.

Ove A. Laursen

"Økonomer er ikke idioter", "Ordner hænger man på idioter".... Jeg tænker på alle de økonomer der har fået Nobelprisen, for som det viser sig, ikke at fatte noget om økonomi. Skal de nu have deres priser annuleret?

Søren Kristensen

Økonomi betyder husholdning og økonomi i forståelsen pengetransaktion, med deraf følgende fortjeneste og kapitalakkumulation er en relativ ny idé, som har med den industrielle udvikling at gøre. Alt dette bare for at sige man er nødt til at kvalificere begrebet vækst, hvis det skal have nogen mening i ægte økonomisk (husholdningsmæssig) forstand.

En gartner ønsker måske vækst, men ikke en hvilken som helst vækst. På samme måde bør politikere overvejelse væktens kvalitative beskaffenhed. BNP er i den sammenhæng at sammenligne med den totale vægt af en husholdnings produktion, inklusive gylle og hele pivetøjet og siger derfor ikke ret meget om kvaliteten af det der egentlig produceres. Kinas BNP er fx støt stigende gennem en menneskealder, men lever følgerne af den kinesiske produktionsiver op til attrative værdinormer som fx. godt miljø, gode arbejdsforhold, international ansvarlighed og dyrevelfærd?

Hvis vi bliver i landbrugsmetaforen og produktionen står over for en omlægning fx til at være mindre energikrævende eller hvis der satses på helt nye afgrøder, kan det være aktuelt og helt naturligt at begrænse væksten i en periode, for at give plads til nyt.

Bare for at sige at negativ vækst ikke nødvendigvis er noget negativt. Eller lidt vulgært: det er ikke altid størrelsen det kommer an på.

Henrik Jensen:
"Nul- og minusvækst er også set igen og igen gennem verdenshistorien, uden at kapitalismen som sådan er holdt op med at fungere."

Der er stor forskel på, om det er muligt for kapitalismen at være i nul- eller minus-vækst, og så til om den rent faktisk kan have det som formål.

De perioder vi har haft med nul- og minusvækst (som den vi er i lige nu eller lige er kommet ud af), har været gennemlevet med forventningen om vækst, og ihærdigt arbejde for at få dette til at ske. At det i en eller anden akademisk økonomisk diskussion er muligt ikke at have vækst som en faktor, kan jeg ikke udtale mig om, da jeg ikke er økonom, men jeg kender virkeligheden, og hér gennemsyrer vækstparadigmet hele kapitalismen.

Hvem gad starte investere, hvis der ikke var udsigt til afkast? Hvorfor skulle man købe aktier?
Du kan sige hvad du vil, men i virkelighedens verden, så eksisterer der ikke kapitalisme uden vækst som en altafgørende faktor.

Igen synes jeg at du bare forsvarer dig, uden at komme med noget reelt.