Læsetid: 2 min.

Fra enfoldighed til mangfoldighed

En EU-undersøgelse viser, at langt de fleste danskere ikke aner, hvad biodiversitet betyder. Og undersøgelsen dækker tilsyneladende også over politikerne
Selv om Danmark har tilsluttet sig målsætningen om at vende tilbagegangen i arter i 2010, står et før så almindeligt dyr som haren på listen over sårbare, truede og uddøde arter.

Selv om Danmark har tilsluttet sig målsætningen om at vende tilbagegangen i arter i 2010, står et før så almindeligt dyr som haren på listen over sårbare, truede og uddøde arter.

Debat
22. maj 2010

Den 22. maj er international biodiversitetsdag. 2010 er international biodiversitetsår. Og hvad så?

En EU-undersøgelse viser, at langt de fleste danskere ikke aner, hvad biodiversitet betyder. Den undersøgelse dækker tilsyneladende også over politikerne, hvis de skal måles på deres handlinger, når det gælder biodiversitet.

Ordforklaring: 'Biodiversitet defineres som mangfoldighed af levende organismer både på land og i vand. Biodiversitet måles på mangfoldigheden af arter. På mangfoldigheden i samspil med arter og deres omgivelser i økosystemer. Og på den genetiske mangfoldighed hos arter og bestande af samme art'.

Når de tre parametre nu alle begynder at gå i rødt, så bliver det kritisk og noget vi skal tage det alvorligt. Meget alvorligt.

Selv om Danmark havde tilsluttet sig målsætningen om at vende tilbagegangen i arter i 2010 - nu udskudt til 2020, står et før så almindeligt dyr som haren på Rødlisten, der lister sårbare, truede og uddøde arter. Tabslisten er lang for også naturarealer, insekter, padder, krybdyr, fugle og planter er i tilbagegang eller borte.

FN vurderer, at tabet af biodiversitet på globalt plan sker op til 1.000 gange hurtigere i disse år end under naturlige forhold, og at en tredjedel af alle arter risikerer at uddø i dette århundrede.

Der er tale om en dramatisk udvikling, som den danske regering slet ikke reagerer tilsvarende på. Danmarks Miljøundersøgelser har påvist situationen, uden det dog har fået politikerne til at handle. Det manglende overblik og den manglende politiske vilje har derfor fået Danmarks grønne organisationer til at udarbejde Danmarks Natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed. Her gives et øjebliksbillede skabt ud fra den bedst tilgængelige viden, men også et billede på, at overvågningen af naturen er skåret så drastisk, at vi slet ikke har overblik over, hvor grelt, det reelt står til.

Danmarks grønne organisationer opfordrer derfor den danske regering og Folketing til at få sat en ordentlig kortlægning og et finmasket overvågningssystem i stand både nationalt og i de enkelte kommuner. Og så skal man vedtage en national plan for biodiversitet.

Målet er, at få mere og bedre sammenhæng i naturen både i landbrugslandet, i skove og i havet. Mindst en tredjedel af det danske landareal skal være vedvarende natur, og 10 procent af dyrkningsjorden skal drives med naturformål som højeste prioritet. Eller sætte handling bag Miljøministeriets egne ord: »Biodiversitet og økosystemer er fundamentet for økonomisk velstand, social velfærd og livskvalitet.« > Sker det, kan vi måske vende udviklingen i 2020.

Ella Maria Bisschop-Larsen er præsident i Danmarks Naturfredningsforening og formand for det Grønne Kontaktudvalg

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak til Ella Maria Bisschop-Larsen for den påmindelse. Det står i skærende kontrakt til alle de gode viljer op til Klimatopmødet i København. Derudover har regeringen heller ikke i deres daglige politik vist særlig interesse for at gøre noget reelt for bevarelsen af vores biodiversitet. Fx oppløjningen af alle de tidligere EU støttede brakmarker samt udlægningen af opsynet med miljøet til de enkelte kommuner i forbindelse med Løkke Rasmussens og DFs Strukturreform.

Nyttig påmindelse!

At tale om biodiversitet giver ingen stemmer i Danmark.

I Frankrig f.eks. gør man mere ud af biodiversitet.

Sammenlign f.eks. den franske portal:

http://www.biodiversite2010.fr/

med den danske:

www.dk-chm.dk

Kirsten Svejgaard

God artikel. Det er sikkert korrekt, at politikerne ikke aner, hvad biodiversitet egentlig vil sige, og at de i hvert fald ikke fatter, at deres økonomiske begrundede beslutninger netop nedbryder mangfoldigheden blandt dyr og planter.
Men dagens ledende politikere fra "venstre" til højre kan jo heller ikke tænke i andet end penge.
Mon det nogensinde går op for dem (før det er for sent) at penge ikke kan spises eller drikkes?

Hans Jørgen Lassen

Anne skriver:

At tale om biodiversitet giver ingen stemmer i Danmark.

Giver det stemmer andre steder? F.eks. i England, USA eller Rusland?

Robert Kroll

Biodiversitet er et godt kendt begreb for alle (forskere, studerende , virksomhedsledere , politikere m v) inden for fiskeri, husdyropdræt , planteavl og fødevareproduktion.

FN systemet har beregnet, at vi inden 2050 skal have øget fødevareproduktionen globalt med 70 % , hvis der skal være mad nok til de til den tid værende 9 milliader mennesker på jorden.

Biodiversiteten er en væsentlig forudsætning for at forbedre genetikken i planter og dyr, så der bliver mad nok.

I øvrigt, så vil det p g a behovet for fødevarer til den tid blive politisk problematisk at "reservere" store arealer til rene rekreative formål, hvis disse arealer potentielt kan producere mad - kunsten bliver at sikre biodiversiteten effektivt , have en høj fødevareproduktion og få de "rekreative " (lidt luksusagtige) behov indpasset på en god måde.

Mad til mennesker bliver prioritet nr 1 for fremtidens politikere.

Thomas Holm

Det er ikke så meget information om biodiversitet det halter med i Danmark. Der er langt mere at Danskerne er ekstremt uvidende når det gælder EU, EUs mange positive programmer og Danskernes EU-rettigheder.

Men det er blevet kotyme at EU kun er noget man bander og svovler over i stedet for at informere sig over hvad det egentligt er der sker.

Karsten Johansen

At de fleste av våre førende naturvitenskapelige og også forøvrig funksjonelle analfabeter er politikere og andre medioter, er det lenge siden det var grunn til å tvile på.

Peter Lauritzen

Robert Kroll, det bliver et regnestykke, der aldrig kommer til at gå op. Dyr , og især større dyr, har brug for plads, og medmindre det går op for politikere og videnskabsmænd, at vores største problem er overbefolkning, vil der ganske enkelt ikke være plads til tigre, bjørne eller ulve.

soren majgaard

Ligegyldigt hvor meget vi taler og advarer mod at ignorere ødelæggelsen af naturen, presser interessegrupperne på for at netop de får mere i posen. Og ud ryger fiskene i havene; forgiftet af medicinen smidt ud i toiletterne og spildevandet og grundvandet, fyldt med pesticider, løber ud til fiskene. Holland er allerede 65 % af tidligere dyreliv forsvundet og erstattet af andet krible krable. Men nu opdrætter vi jo fisk i farme, så hvad er problemet ? Det er opdræt, der viser sig at være vanskeligt at holde sunde uden antibiotika og undersøgelser viser, at de er af dårligere kvalitet end vilde fisk, indtil sygdommene også breder sig dertil.. Ormefarme til en mark ? Bifarme? Glem det. Når bistaderne uddør hvad så. ?. Er en gulerod en gulerod ? To professorer Klougart, ved Lanbohøjskolen hævdede i sin tid, at om de var fremdrevet økologisk eller med kemi, så var det ligegyldigt. En gulerod var en gulerod. var en gulerod. Basta Men går man ind på Medline, viser forskning, at folk faktisk bliver syge af det, de spiser og de mangler, de får. De har selv valgt, så fred med det..Det giver meget mere arbejde til lægerne og salg af medicinal produkter, der ender i havene. Forurening, pesticider, toxiner. ? Ja, de har selv valgt de svage politikere, som netop har lavet et nyt EU direktiv, der tillader mere (ikke mindre Pesticid forbrug !) Så hvis vi en dag ser at alderen falder til det halve, bliver der plads til at overbefolkningen kan fortsætte lidt endnu.Og pensionen kan man få lov at tage med sig i graven. Et par skovlfulde Zimbabwe dollars i stedet for sand. Af penge er du kommet . Til penge skal du blive. Af penge skal du igen opstå.

Benno Hansen

Hvilken EU-undersøgelse henvises der til?

PS: Blogger om bl.a. biodiversitet på European Jounalism Centers MDG-projekt; senest Extinction of thousands of species goes unnoticed
.