Læserbrev

Fars ret

29. maj 2010

Ifølge landsformanden for Foreningen Far, Claes Ludvigsen, er den velsignede lykke, der på magisk vis indfinder sig ved et barns samvær med den biologiske ikke-bopælsforælder (som barnet ikke nødvendigvis kender) så omfattende, at retten til denne må tilsidesætte alt andet i barnets liv - inklusive fordelen ved et harmonisk hjem uden trusler og skænderier, en fast bopæl samt en glad og rolig bopælsforælder.

Nuvel, hvis det virkelig forholder sig således, må loven også gælde for min datter. Hvorfor skal hun været afskåret fra en så tilsyneladende fantastisk lykke som samvær med sin biologiske far?

Skulle man følge Ludvigsens ide om de opsøgende embedsmænd, sådan som den fremstår i hans kronik den 16. maj, burde statsforvaltningen kontakte min datters far og tvinge ham til samvær. Han er nemlig en af de der 'almindelige mænd', 'godt uddannet, passer sit arbejde, og egnet til at tage sig af børn'. Og da det jo er til min datters ubetinget bedste at kende begge sine biologiske forældre, burde man tilsidesætte hans lyst til ikke at have noget med barnet at gøre, og tvinge ham til en 7-7-ordning.

Dette vil medføre alverdens ulykker i mandens privatliv og ægteskab, men ærgerligt - der er jo lighed for loven. Og min datter har ligeledes ret til ferier med sit fædrene ophav, samt jul, fødselsdage, pinser og påsker og alt det løse. Og vil han ikke det, er han, ifølge Ludvigsen, ikke kun en, der chikanerer barnets ret til samvær med sin far, men kriminel og hjemfalden til straf.

De fleste vil nok mene, at det er et overgreb på mandens privatliv, hvis han hver anden uge skulle tvinges til samvær med et barn han aldrig havde set før og af forskellige årsager følte modvilje ved. Men hvis det er barnets ret, så er det bare ærgerligt for ham, ifølge Ludvigsen?

Ludvigsen sætter lighedstegn mellem barnets ret og ikke-bopælsforældrerens ret i de tilfælde, hvor det er til gavn for faren. I sit indlæg blander han i flæng citater med 'barnets ret til ikke-bopælsforælderen' og 'ikke-bopælsforælderens ret til barnet' så de fremstår identiske. Men i tilfælde, hvor 'barnets ret' ikke er til gavn for faren, som her, kan Ludvigsen sikkert godt skelne mellem de to personers ret.

Hvis forældreansvarsloven, i ligestillingens navn, er konstrueret for at sikre ikke-bopælsforælderens ret til samvær med et barn, på trods af konflikter med den samboende forælder, bør dette fremstå tydeligt. Så er det blevet ikke-bopælsforælderens 'ret' at forulempe barnets og bopælsforælderens privatliv med konfliktfyldt og påtvunget samvær.

Hvis loven er lavet for at sikre et barns ret til ikke-bopælsforælderen (ud fra devisen, at samvær er ubetinget det bedste for barnet) så vil jeg bede Ludvigsen og Foreningen Far hjælpe mig med at få aktiveret embedsmændene, så vi kan få min datter hjem til far.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Kira Jensen

når det ikke forekommer rimeligt at tvinge Helenes barnefader til samvær med sin datter, så kunne det jo også hænge sammen med, at det ikke kan anses for værende i barnets interesse at lade det tilbringe tid med et menneske som føler stor uvilje imod at lære det at kende...

Gary Prince

Nu har man kun Helenes ord for, at hverken hendes datter eller datterens far er intresseret i samvær med hinanden.

Og så fantastisk usandsynligt det end lyder, så hvis det er sandt, så skal de selvfølgelige ikke tvinges til at kende hinanden.

Man kan dog ikke tillade sig at lovgiv for almindelige fædre ude fra premissen om at de er lige så elendige fædre som den man Helene valgt at have børn med.

...ude fra premissen om at de er lige så elendige fædre som den man Helene valgt at have børn med.

Gary, skal man forstå denne lille spydighed således at hvis en mand viser sig at være en dårlig far, så er det på en eller anden måde også kvindens ansvar?

Gary Prince

@Marie.
Du har allerede fortolket udsagnet lige præcis som du selv ønsker at tolke den - og så har vi vist forstået hinanden.

Min pointe var at hvis to (TO marie) mennesker har valgt at få et barn sammen, så har de BEGGE anvar for barnets udvikling. Så selvfølgelig har henriette ansvar for de valg hun træffer som selvstændig tænkende individ.

helene duprat

hej "gary" - pointen må vel være at barnet kun har ret til samvær med ikke-bopælsforælderen såfremt denne orker det. Derfor er det hyklerisk når politikerne påstår at forældreansvarsloven er konstrueret for at beskytte "barnets ret". Det er derimod ikke-bopælsforælderens ret som forældreansvarsloven beskytter, ikke barnets.

Hej Helene - efter 10 års rådgivning i FF, har jeg aldrig mødt en eneste far som ikke orkede samvær med sit barn.

Jeg har heller aldrig hørt om et barn som ikke ønsket at se sin far.

Jeg har kun hørt om kvinder som ikke ønsket at deres fælles børn skulle møde faren, og jeg vælger dermed at fortolke din modstand mod loven, ikke som beskyttelse af "barnets ret", men udelukkende som beskyttelse af din ret til at bestemme over "dit" barn.

Dan Truelsen

der er intet galt med forældreansvarsloven - det der er galt det er dem der forvalter den og de dommere jeg har haft med at - de overholder ikke lovene og der med GRUNDLOVEN § 64 og det kan man jo sige ikke er godt - det har adsted kommet at nogle dommere er stævnet både for ikke at overholde loven samt at de er inhable ( i mit sted ) forældreansvarsloven er hæftet sammen med FN-KOnventionen om børns rettigheder som er i Forældreansvarsloven som blev redificeret i 1992 - så er der børneloven artikel 12 stk. 1 & 2 samt menneskedhed.. artikel 6 bliver heller ikke overholdt de bruger den gamle lov stadig det er det samme med enevælden i 1849 den blev sådan nogen lunde brugt i 1863 og lidt mere i 1920 og endelig i ca. 1952 ? jeg vil anbefale alle dem der bliver tilside sat at bruge loven der er også straffeloven § 146 stk 1 & 2 det er mod dommere

Dan Truelsen

jeg glemte lige da der ikke var plads- Statsforvaltningen samt dommerene holder som reglen med moderen - og så er der det skringende punkt sådanne sager her er for lukkede døre det kan være meget godt men der kan ikke komme vidner ind ? og det er et stort problem når modpartens advokat lyver og kommmer med falske påstande sådan har det været i mit tilfælde så jeg måtte stævne denne advokat
jeg har kaldt hende for Danmarks største lystløgner og jeg har bedt hend om at stævne mig hvis mente at der er tale om injurier - hun kan nå det endnu ? så kan jeg få sandhen frem hun er velkommen gæt hvem det er ? ?

Dan Truelsen

loven fremkommer som er rigtig skridt i den rigtige retning som tager barnets tarv som det første og så kommer forældrenes i anden række - det er helt fint - men advokater Statsforvaltningerne og dommeren er af den gamle skole som formanden for dommerforeningen hr. Jørgen laugard udtalte over for mig i december 2009.
Jeg har fire til fem dommere der er omkring min sager der er " Inhabil og ikke retter sig efter loven " det er forrykt i et demokratisk land som Danmark
så nu er den også indgivet til Højesteret ? så er der mennesketsrets domstolen .

Dan Truelsen

den sidste kommentar jeg har i dag er at loven foreskriver at alle børn skal inddrages og det bliver de ikke - hvis de er under 7 - 8,9 år og det er et klart brud på lovene - Statsforvaltningen " har helt deres egne love og regler og det samme har dommerene .
Børne psykologer er ikke rustet til den ( i mit sted ) forældreansvarslov og de er alt for dårlige til at udtrykke sig i rapporten som de så vidrebringer til Statsforvaltningen og til den dømmende MAGT
Det der er et klart kende tegn i hele systemet er at de er tavse og stræffer en lovstrid afgørelse og behandling i sagen og det er lige det der er strafbart jvn straffeloven § 146, stk, 1& 2 kom med alle jeres kommentarer vi vil have et land hvor lovene bliver overholdt ? fuldt ud til fordel for barnet og ikke for systemet og hvad de mener - de har ikke juraen i orden og det er uhyggeligt ber man om aktindsigt finder man hurtig ud af det - vi går jo ikke ned til bageren og spørger til råds ? ????

helene duprat

Gary Prince - lad mig lige forstå dig ret: du siger at du ikke tror på at der forekommer nogen mænd i dagens Danmark som ikke har lyst til at se deres børn, og at min historie ikke passer? Goddaw do- hvilken planet kommer du fra? Min pointe er blot at min datter ikke har nogen ret til at se sin far sålænge han ikke gider se hende, og at det derfor er hykleri at påstå at forældreansvarsloven beskytter barnets ret til en far. Barnet har kun den "ret" hvis faren gider barnet - ellers er der ingen der tvinger ham. Derfor er forældreansvarsloven konstrueret for at beskytte fars ret. Prøv at forhold dig til det, i stedet for at påstå at jeg lyver.

Hans Jørgen Lassen

Et mærkværdigt rettighedsgreb, som efterhånden har udviklet sig.

Totalt absurd, at en datter skulle have "ret" til at se sin far, hvis vedkommende far er uvedkommende.

Helene må vist hælde sit vand ud af ørerne.

Jens Sørensen

Endnu en manipulerende artikel.

Den nye lov går først og fremmest ud på fælles forældremyndighed. Ikke om 7/7 ordning eller udvidet samvær.
Vedr. samvær kan man selvfølgelig ikke tvinge samværsforælderen til samvær. Det vil jo direkte være mod barnerts tarv, idet en sådan forældrer i sagens natur ikke kan/vil tage sig af barnet.
Og hermed holder lovens intention om barnet i centrum ligeledes stik.
Er der virkeling nogen i dette forrum, der vil påstå at der ikke findes mange, endda rigtigt mange kvinder, der udøver deres diktatoriske magt ove barn og eks. ?
Er der virkelig nogen, der vil påstå at visse kvinder ikke bevidst eller ubevidst vender barnet mod faren ?
Lovgivningen burde sikre :
-at i de tilfælde, hvor begge forældre er forældre-
egnede/villige, har barner ret/krav til samvær
- At konfliktskabende adfærd straffes.
- At begge forældrer har indflydelse på barnets
opvækst.
- At barnet ikke er morens ejendom.
- At barnet ikke flyttes efter den ene forældres
forgodtbefindende.
- At barnet som udgangspunkt IKKE flytter fra det
nærområde barner et trygt ved. Hvis mor således
flytter, skal barnet derfor bo hos far. Igen under
forudsætning at begge forældrer er egnede.

Er der ikke nogen i dette forum der bare en gang har set tude-programmet "sporløs" hvor typisk kvinder ikke kan få ro i sjælen, førend de har opsporet deres biologiske mor/far.

Et barn har behov for 2 ligeværdige forældrer. Kan man virkelig være uenig i dette ?

@ Helene Duprat
At du har fundet den eneste mand i Danmark som ikke gider se sit eget barn burde, efter min mening ikke danne grundlag for dansk lovgivning.

Og som jeg pointere, hvis de begge ikke ønsker at kende hinanden - så skal de ikke tvinges til det.

Efter min mening bør faren kunne tvinges til samvær, såfremt dette vurderes at være godt for barnet - men det er tydeligvis ikke dit formål med brevet.

helene duprat

"At du har fundet den eneste mand i Danmark som ikke gider se sit eget barn burde, efter min mening ikke danne grundlag for dansk lovgivning..." ...jeg kan ikke rigtig forholde mig til din usaglighed, Gary. Selv du kan vel forstå at fædre i den ovenfor beskrevne situation næppe ringer ind til dig og Far for at få hjælp. Men de eksisterer altså alligevel, Gary.

Men er vi enige om at der bør foretages individuelle vurderinger omkring hvad der er barnets bedste i hver enkelt sag - og ikke blot automatisk gå ud fra - som forældreansvarsloven foreskriver det - at påtvungen samvær i den ene eller den anden udgave er det bedste for barnet??

@Helene Duprat
Lad os diskutere usaglighed. Dine argumenter er:

"Dette vil medføre alverdens ulykker i mandens privatliv og ægteskab". (at se sit barn - red)

"De fleste vil nok mene, at det er et overgreb på mandens privatliv, hvis han hver anden uge skulle tvinges til samvær med et barn han aldrig havde set før og af forskellige årsager følte modvilje ved." (ville de fleste egentligt mene det ?)

"Goddaw do- hvilken planet kommer du fra?"

Du fremfører usaglig påstand om fædre uden noget som helst faglig begrundelse på basis af dine "påstået" erfaringer med en enkel mand.

Jeg har kun en påstand, og det er at alle de mænd jeg kender, samt alle de mænd jeg rådgav i løbet af 10 år i FF; ALLE, samtlige, hver eneste en ønskede at kende deres børn.

Jeg er rimelig sikkert på min saglighed - hvordan ligger det med din.

Marianne Mandoe

@ Gary Prince

Jeg kunne godt give dig et par eksempler på fædre der ikke "orker" deres børn.
I nogle tilfælde er det fordi de simplethed ikke gider børnene, og hvis ikke de blev tvunget ville de heller ikke betale børnebidrag.
I andre tilfælde er det fordi børnene simplethen er i vejen for faderens liv.

Lad os lige overveje et øjeblik at kvinder ikke automatisk har samme ret til at forlade et barn på samme måde som en mand gør.
Hvis en mand gør det er det da noget som måske ikke er helt fint i kanten, men hvis en kvinde gør det....
Gud nåde og trøste hende. Det er lige før hun er nødt til at forlade landet.
Og så taler jeg bare om de moralske opstød der kommer.

Jens Sørensen

Hvad med de tilfælde, hvor faren ikke ønske et barn, men hvor moren alligevel egenhændigt vælger at få barnet ?

@Marianne Mandoe

OM disse "dodo'er" findes eller ej er irrelevant. Min point var at faderens ret til at "ikke kende" sit barn, burde ikke ligge til grunde for lovgivning om barnets ret til at kende sit barn.

Helene Duprats argument går ud på ikke at forbedre fædres adgang til deres børn fordi hendes eks ikke gider se hendes datter (hendes påstand).

For så vidt fædre der ikke gider se deres børn, er det umiddelbart kun særlige kvinder som kender disse "sagnsfigurer".

De eneste mænd. jeg har mødt som siger de ikke ville se deres børn, er mænd som frygter for barnets psykologisk sundhed forbi mødrene er så sindsygt meget imod samvær, at det er til skade for børnene. En årsag som statsamtet også har brugt for at nægte samvær.

@Jens Sørensen
Moren er forpligtet til at oplyse faren hvis hun ønsker børnebidrag fra ham, ellers kan hun nægte, nogen gange med bøde til følge.

Faren er ikke forpligtet til samvær.

Hvis han ikke er anerkendt som far indenfor de første 6 måneder efter fødslen, så har han (i praksis) ingen rettigheder.

Poul Andersen

Foreningens FAR's formand ClauesLudvigsen er ekstrem kontroversiel og unyanceret. Det kan bestemt ikke være barnets tarv at skal på samvær på bekostning af et harmonisk hjem uden trusler og skænderier, en fast bopæl samt en glad og rolig bopælsforælder.
Jeg er 18 andre har trukkset os ud af Foreninge Far grundet Claes Ludvigsen og hans uholdbare og ensporede meninger, som bl.a. at foreningen mener, efter Ludvigsen blev formand, kun skal ivarretage FARs interesse og ikke barnets.
Et barn skal ikke tvinges til samvær med en forælder som barnet ikke ønsker samvær med og som det evt. er bange for, men dette mener Hr Ludvigsen, men ikke noget nyt. Dette mentehan også når jeg sad i hovedbestyrelsen med han. Synd at en mand som Hr Ludvigsen ødelægger en forening, som var fremragende før han blev formand.

Linda Bennet Secher

Jeg er meget enig med Helene Duprat i hendes udsagn, som startede debatten.
Som socialrådgiver har jeg oplevet mange mødres fortvivlelse over, at deres børns far ikke ønsker samvær med børnene.
Forældreansvarsloven er bestemt ikke kun let at forvalte.

Jeg er tidligere rådgiver og Hovedbestyrelsesmedlem i Foreningen Far og jeg vil advare alle forældre mod at søge rådgivning i Foreningen Far i dens nuværende form.
Rådgivningen er ganske enkelt ikke i rådsøgendes interesse bl.a. i forhold til Statsforvaltning og samarbejde med biologisk forælder. Min oplevelse er, at der i flere tilfælde er givet direkte konfiktoptrappende rådgivning/vejledning samt lavet generaliseringer, som jeg som rådgiver var nødt til at skride ind overfor.

Flere medlemmer af Hovedbestyrelsen magter ikke hverken at kommunikere eller at rådgive i konfliktdæmpende adfærd. Jeg er sammen med Poul Andersen rent bogstavelig blevet svinet til af tidligere formand i Foreningen, pressetalsmanden samt forsøgt ekskluderet af Hovedbestyrelsen, fordi jeg påpegede det uheldige i måden Hovedbestyrelsen kommunikerede på internt og i forhold til aktive medlemmer/rådgivere.

Jeg synes "nogen" skal interessere sig for hvor mange Hovedbestyrelsesmedlemmer, der FRIVILLIGT har forladt Hovedbestyrelsen indenfor det sidste år samt interessere sig for, hvor mange aktive rådgivere bl.a. i Århus incl. undertegnede, som ligeledes FRIVILLIGT har trukket sig som rådgivere. Måske "nogen" også skal interessere sig for, hvordan situationen er i Ålborg. Vi er flere, der har trukket os pga. Hovedbestyrelsen.
Som rådgivere syntes jeg, at det var et krav at kunne rådgive de rådsøgende i konfliktdæmpende adfærd. Denne egenskab besiddes absolut og desværre ikke af alle nuværende rådgivere i foreningen Far, ligesom ikke alle er godkendte til at rådgive.

Jeg betragter frivilligt arbejde som yderst vigtigt i samfundet og jeg har lavet frivilligt arbejde stort set hele mit voksenliv. Jeg synes dog, det er ligeså vigtigt, at vi frivillige seriøst overvejer, hvor vi lægger vores kræfter. For mit vedkommende er det IKKE i Foreningen Far i dens nuværende form.
Jeg var ellers endog særdeles glad for at blive en del af den særdeles kompetente rådgivergruppe, der fandtes i Århus, da jeg startede i Foreningen Far i efteråret 2008.

Det er for god ordens skyld min oplevelse at Foreningen Far bestemt står for konfliktdæmpende adfærd og det er da, hvad man kan læse af alt materiale jeg har set og på hjemmesiden www.foreningenfar.dk.

Der er jo mange tusinde som besøger Foreningens Fars rådgivningscentre eller anvender telefonrådgivning – både fædre, mødre og børn. Vi kender vist allesammen idag nogen som har brugt Foreningen Far - og de er rigtig glade for den frivillige indsats.

Der vil i en landsdækkende forening som Foreningen Far altid være personer med andre meninger, der vil altid være løbende udskiftning blandt frivillige og det vanskelige er jo som regel at respektere de demokratiske beslutninger. En vigtig del af foreningslivet i Danmark.

Forældreansvarsloven siger klart at det afgørende er hvad der er bedst for barnet.

Der er idag mange som meget gerne vil opfinde ”modellen” som virker på alle danske familier og børn – men sagen er jo ganske enkelt at den ikke findes. Danmarks Statistisk operere idag med 37 forskellige familieformer udover kernefamilien.

Det eneste vigtige er hvad der er bedst for det enkelte barn og den enkelte familie.

Det er mit indtryk at det bestemt er ånden i Foreningen Far.

Søren Mikkelsen

Apropos konfliktskabende adfaerd:

"Goddaw do- hvilken planet kommer du fra?"

skriver artiklens forfatter som respons til et indlaeg.

Jeg mener at redaktoeren burde se mere kritisk paa de skribenter man giver adgang til spalterne...

Marianne Mandoe

@ Søren

HVIS du skal blive forarget så syntes jeg du skal tage et ekstra blik på de par kommentarer hvor Gary nærmest kalder artikelskribenten en tosse fordi hun åbenbart ikke har "evnet" at formere sig med den perfekte mand.
Og han får det til at lyde som om det er artikelskribentens skyld at manden ikke er perfekt.

Søren Mikkelsen

Marianne M: "HVIS du skal blive forarget"...

Ja der er saa klart frit valg, og paa mange hylder.

Partsindlaeg som ovenstaaende artikel (som godt nok er ret gammel, ser jeg foerst nu... men altsaa blev trykt i papirudgaven) kan opildne til underholdning og debat, afgjort. Men det virker bedst hvis skribenten ikke er i sine passioners ureflekterede vold. Herunder skal skribenten helst ikke lave en Bertel Bims, heller ikke hvis en af debattoererne er irriterende.

Vedrørende kommentar til artiklen

Det skal oplyses at alle, også Informations journalister, har adgang til artikeldebatten, selvfølgelig under forudsætning af, at tonen ikke er stødende.

I dette tilfælde er der dog ikke tale om en artikel fra en ansat på Information, men om et opinionsindlæg. Debatformen i kommentarerne er altså hverken redigeret eller vejledt fra vores side.

Debatvært
Espen Fyhrie