Læserbrev

Usand leder

Debat
7. juni 2010

Informations skribent bew (Bent Winther, red.) fylder 8. maj en leder med usandheder. Jørgen Dragsdahl (JD) havde ingen 'spionanklage' hængende over hovedet i mere end tre år - i hvert fald ikke fra min side. Jeg har aldrig ment eller givet udtryk for, at JD var spion. Min artikel var ikke på forsiden af Jyllands-Posten, men inde i avisen.

Skribenten er ikke i stand til at læse rettens tilkendegivelse. Der står intet om, at jeg er en dårlig kildekritiker - tværtimod. Det påstås, at jeg ikke var i god tro, da jeg citerede fra et autentisk PET-dokument, hvori JD omtales som agent.

Så er der løgnen om, at JD 'i mere end tre år har mistet sit levebrød' på grund af min skadelige artikel i 2007. Imponerende, at f.eks Information ikke mente at kunne bruge ham, når jeg skrev en så utroværdig artikel. Løgnehistorien blev afsløret under retssagen. Efter at skuespillet med JD i rollen som offer blev retten oplyst om, at JD allerede i 2004 i et langt interview under ledelse af chefudreder Svend Aage Christensen fra DIIS havde sagt: »Jeg føler det som et vanvittigt spild af tid overhovedet at skulle tænke på de her ting. Jeg synes, at det er møgubehageligt for mig selv overhovedet, hvad jeg er nødt til at skulle tænke tilbage på den tid, for jeg bliver så edderspændt rasende, altså jeg er arbejdsløs i dag.« JD var altså allerede arbejdsløs i 2004. Havde min artikel i 2007 tilbagevirkende kraft?

At jeg har fået min 'egen bevilling på finansloven' til at 'grave beviser frem til min' retssag mod Dragsdahl er en både usandfærdig og stærkt injurierende påstand. Min ansættelse på Center for Koldkrigsforskning havde intet at gøre med nogen retssag.

Jeg har vel været voksen ca. et halvt århundrede. Har jeg virkelig brugt det meste af mit voksne liv på at bevise min 'hovedpåstand' om Danmark som hjemsted for en hærskare af naive mennesker, som enten bevidst samarbejdede med fjenden i øst, eller blev misbrugt som nyttige idioter? Kun i skribentens forvredne univers.

Derimod skal det nok være rigtigt, at spørgsmålet om JD's troværdighed også er et spørgsmål om Informations troværdighed. Velbekomme!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Heinrich R. Jørgensen

Bent Jensen anser sig åbenbart for at være en uretfærdigt forfulgt uskyldighed, der formodentlig vil anse det for at være et justitsmord -- begået af forudindtagede dommere -- hvis han skulle blive dømt ved den verserende retssag.

Det må være en faglig hæmsko af de helt store, at alt der observeres. med vold og magt skal tolkes så det passer til det allerede vedtagne firkantede verdensbillede.

Dorte Sørensen

Bent Jensen hvad er der sket mellem Dragsdahl og dig siden denne ”krig”.
Derudover er det vel menneskeligt at bryde samme , når Dragsdahl har stået for skud i så mange år og hans økonomi hænger i laser fordi han ikke kunne tilkendes fri proces.
Ligeledes kan dommerens bemærkning vel ikke forstås meget anderledes end, at du som professor i historie BURDE være mere hjemme i kildekritik af et notat skrevet af underordnede PET –medarbejdere og som PETs ledelsen heller ikke ville blåstemple.
Håbede virkeligt at du ville indgå et forlig inden den endelige dom, så det danske samfund kan få det CIRKUS lagt bag os.

Tv viste forleden et klip af en varan der, i selskab af flere artsfæller, lå sammen med en skambidt bøffel i en slimet grå mudderpøl og ventede på at bøflen skulle bukke under og udånde - alt imens varanens tvedelte tunge med jævne mellemrum strøg henover bøflens mule og øjne...

...i dette tilfælde har bøflen rejst sig og efterladt kæmpeøglen i mudderet.

Hans Nielsen

Bent Winther er konsekvent biased i sin journalistik, så man skal altid have de kritiske briller på når man læser hans ledere

Det pudsige ved hele denne Dragsdahl sag er, at der har kørt en lignende sag i Sverige, hvor avisen Expressen ikke blev dømt for at have overtrådt lovgivningen, da de kaldte Jan Guillou for agent for KGB.

Det bliver spændende at se, hvilken afgørelse landsretten, når frem til i DK!

Heinrich R. Jørgensen

Hans Nielsen :
"Det bliver spændende at se, hvilken afgørelse landsretten, når frem til i DK!"

I skyldspørgsmålet når de utvivlsomt til samme konklusion, som byretten har varslet. Hvad angår strafudmåling, er det jo ikke til at vide.

Personligt synes jeg det ville være passende, hvis Bent Jensen blev dømt til at afholde samtlige Jørgen Dragsdahls advokatudgifter, selv om der ikke er tradition for det i DK.

Man kan vel heller ikke udelukke, at frihedsberøvelse kunne komme på tale?

Men uanset på hvilken måde Bent Jensen vil tabe i landsretten også, vil han til den tid jo givetvis forsøge at få lov til at føre sagen ved Højesteret også. Hvilket må formodes at blive klokkeklart nægtet -- hvilke principielle skulle der dog være for at føre sagen ved en tredje instans? Juraen i sagen er jo ganske simpel -- nemlig om BJ kan bevise at hans injurierende påstande er korrekte eller ej.

Heinrich R. Jørgensen

Hans,

jeg påpeger blot, at når Bent Jensen formodentligt anker til landsretten, er det jo ikke sikkert, at de mener at straffen skal mildnes.

Mht. frihedsberøvelse, var det et spørgsmål. Det kan man vel principielt ikke udelukke, kunne være en mulighed? At det med overvældende sandsynlighed, ikke kommer til at ske, er jeg indforstået med.

Ikke desto mindre, takseres forseelser mod Straffelovens § 267 med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Det er tilmed en skærpende omstændighed, at injurier der fremsættes på skrift, og til en videre kreds, skal straffes hårdere.

Du har ret i, at jeg ikke er juridisk kompetent. Det er der heldigvis andre debattører der er, og de kan jo passende tildele mig et virtuelt slag over fingrene hvis jeg er galt afmarcheret. Har jeg skrevet noget der ikke passer, skal jeg nok beklage og undskylde straks.

Hans Jørgen Lassen

Heinrich har såmænd ret.

Straffelovens paragraf 267, som er den Jensen vil blive dømt efter (sammenholdt med et par andre), giver faktisk mulighed for at sætte forbryderen, in casu bemeldte Jensen, bag tremmer:

"straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Det har intet med venstrefløj eller had til Jensen at gøre. Det handler om, at Jensen har overtrådt landets love.

Heinrich R. Jørgensen

Tak, Hans Jørgen.

Det sker jeg roder mig ud hvor hverken isen eller juraen kan bære, men i dette tilfælde følte jeg mig nu også på sikker grund.

Hans Jørgen Lassen

Østre Landsret kommer formentlig, men man kan sgu aldrig vide med de jurister, frem til sådan cirka samme konklusion som byretten i Svendborg, i hvert fald med hensyn til skyldsspørgsmålet, og muligvis også med hensyn til straffen, 40.000 i bøde.

Tortgodtgørelsen er rekordhøj (200.000) , og det skulle ikke undre mig, men det er gæt, at den bliver nedsat.

Men sikkert er det i hvert fald, at Jensen vil ikke blive dømt til at betale Dragsdahls fulde advokatomkostninger. Det er fuldstændig udelukket, selv om det kan forekomme urimeligt.

Det kan så måske på den anden side trække i retning at fastholde den høje tortgodtgørelse for at kompensere, men det er altså ikke til vide.

Rettens veje er cirka lige så uransagelige som Herrens.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen,

kan man ikke forestille sig, at den høje tortgodtgørelse og den fraværende frihedsberøvelse, af byretten er blevet koblet sammen i en pakke løsning, et et forsøg på salomonisk visdom?

JD kan givetvis bruge pengene, og da ingen har fornøjelse af at BJ tager på et par måneders ophold på Hotel Gitterly, kan byretten måske have valgt et lægge lidt til det ene sted og have taget fra det andet?

En tortgodtgørelse på 200.000 indikerer jo, at retten vurderer BJ injurier som særdeles skadelige, og det er vel egentligt besynderligt, at de ikke har brugt taget frihedsberøvelse i brug.

Nu indrømmer jeg til gengæld blankt, at jeg har bevæget mig ud på tynd is...

Heinrich R. Jørgensen

Forklaring:
besynderligt, at de ikke har brugt taget frihedsberøvelse i brug.

idet:
strafferammen jo er til for at bruges.

Bent Jensen har altid fremvist en formidabel evne til afkodning af tekster, så de ikke generer hans forudfattede holdninger - og her er et flot eksempel: "Der står intet om, at jeg er en dårlig kildekritiker - tværtimod". Teknisk set er det nemlig fuldstændig korrekt, for retten udtalte faktisk at "... Bent Jensen ... har en viden om den særlige kildekritiske indgangsvinkel ... ".

En tolkning af denne melding kræver så et blik på sætningens helhed, hvordan den indgår i en sammenhæng og hvorledes udsagnet i øvrigt hænger sammen med oplysninger fra andre kilder. Og her er det, at Jensen igen dumper med et brag, når man ser på en længere version af det citerede udsagn:

"... Bent Jensen har således ikke godtgjort, at de rejste sigtelser er sande, jf. straffelovens § 269, stk. 1, 1. led. Bent Jensen har som forsker en forpligtelse til kritisk at undersøge det kildemateriale, som han bygger sine konklusioner på. Dette underbygges af forklaringerne fra chefudreder Svend Aage Christensen og professor Ole Wæver.
Det må forudsættes, at Bent Jensen, særlig som forsker på et område, hvor efterretningsdokumenler naturligt indgår som kildemateriale, har en viden om den særlige kildekritiske indgangsvinkel, der skal anvendes ved brug af sådanne dokumenter.
Bent Jensen, der har haft en eksklusiv adgang til PET dokumenterne, har ikke godtgjort, at han fra anden side har fået verificeret oplysningerne heri. Dette til trods for, at DlIS-redegørelsen, der blev offentliggjort ca. 2 år tidligere, ikke nåede den tilsvarende konklusion. Under hensyn hertil har Bent Jensen ikke godtgjort at være i god tro eller haft føje til at anse sigtelserne for sande. ..."

Retten angiver, at den fuldt ud tror på at Jensen som professor kender til kildekritik. Men at netop dette er en skærpende omstændighed, da professoren i sin omgang med de nævnte kilder ikke ses at have benyttet sig af den særlige kildekritiske indgangsvinkel, som ville være forventelig.

Jensen kunne helt korrekt hævde, at retten anerkender hans viden om kildekritik, men vælger i stedet fejlagtigt at brokke sig over, at den nævnte leder anklager ham for at være en dårlig kildekritiker. Men lederen skriver i stedet med fuld dækning fra dommerne, at "Bent Jensen har ganske enkelt ikke foretaget den kildekritik, som må forventes af en forsker".

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

strafferammen er bestemt til for at bruges, men den højeste ende gemmes til de allergroveste tilfælde.

Jeg fandt lige en dom om injurier fra 2004, hvor der blev idømt 3 måneders fængsel, hvoraf 2 betinget, og tilsvarende en dom fra 2002 på 60 dages fængsel, betinget.

Fængsel regne for en hård straf, så der skal virkelig være tale om grove løjer, før den slags midler tages i anvendelse.

I øvrigt skal man også være opmærksom på den historiske udvikling. Man kan muligvis tillade sig at være noget grovere i sine udtalelser i vore dage, end man kunne for bare 50 år siden. Her spiller også EMRK en vis rolle - hensynet til ytringsfriheden (det misbrugte begreb) indgår efterhånden i vurderingen med betydelig vægt.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"Fængsel regne for en hård straf, så der skal virkelig være tale om grove løjer, før den slags midler tages i anvendelse"

Det er jo dér jeg undrer mig -- den høje tortgodtgørelse antyder jo, at dommerne mener, at der har været tale om grove løjer, eller i det mindste meget skadelige løjer.

BJ har da vist også givet den fuld skrue mht. påberåbelse af ytringsfrihed, og navnligt, at der skulle gælde en slags udvidet ytringsfrihed for forskere, da fri forskning antydes ikke at kunne praktiseres uden forskernes uhæmmede ret til at kunne sige lige hvad de vil. Hvis forskere skulle været optaget af at veje deres ord på en guldvægt, vil det åbenbart hæmme dem så meget, at det vil gå ud over både forskning og fremlæggelse af forskningsresultater.

Peter Jensen

"At jeg har fået min ‘egen bevilling på finansloven’ til at ‘grave beviser frem til min’ retssag mod Dragsdahl er en både usandfærdig og stærkt injurierende påstand."

Jo, du har fået din egen bevilling på finansloven til at grave "beviser" frem mod dine imaginære modstandere .. Retssag eller ej ..

Bent Jensen, du er ikke i en position hvorfra du kan betvivle andres troværdighed .

Hans Jørgen Lassen

Heinrich, til illustration af, hvad der regnes som groft et par citater:

"sigtelser mod skoleleder og souschef samt lærer for at have gjort sig skyldige i vold, ulovlig tvang og ulovlig frihedsberøvelse af elever på skolen." (2004)

"sigtelser mod 2 statsamtmænd og 4 medarbejdere for i deres virke at have gjort sig skyldige i blandt andet bedrageri og dokumentfalsk og for den ene statsamtmands vedkommende for gennem sit arbejde at have været medvirkende årsag til i alt 4 børns død." (2002)

At have spredt beskyldninger om en mand for at have været KGB-agent regnes ikke for så slemt som ovenstående.

Men jeg forstår alligevel godt din undren. Mange domme er jo altså et skøn og bliver ikke afsagt af en computer efter helt faste regler. Der bliver vejet for og imod, og man prøver at komme frem til en rimelig konklusion.

Hvilket ganske vist ikke lykkes altid.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen,

tak for at kunne følge min undren.

Som nu er tiltaget på et andet område. Hvis man har sådanne mistanker, som du nævner eksempler på, går man vel ikke rundt og lufter dem offentligt, med mindre man er mere end almindeligt dum?

Man leger måske selv detektiv, eller allierer sig med en journalist, og prøver i fortrolighed at få nogen i tale, som måske kan give én lidt mere input til at vurdere, om man har fat i den lange ende eller ej, og nogle nærmere detaljer om hvad de formodede slyngler har bedrevet. Og føler man sig derefter overbevist om, at man nok har ret, uden dog at kunne bevise det, anmelder man det vel til politiet, i fald der er tale om kriminelle forhold?

Heinrich R. Jørgensen

... og i fortsættelse.

Man kan naturligvis straffes for falsk anmeldelse, men det bliver man vel næppe, hvis man præsenterer ordensmagten for en samling teser om begivenheder og sammenhænge. Det væsentlige er vel, at man ikke direkte har løjet?

Hans Nielsen

Ok jeg trækker min hårde udtalelse om Heinrich tilbage, men jeg synes det er grotesk, at man kan blive frihedsberøvet på grund af udtalelser/ytringer. Fair nok at man kan få bøde og at man kan blive dømt for at betale erstatning, hvis en nedsættende ytring har ført til økonomisk tab hos ofret. At ryge i spjældet for det synes jeg derimod er for langt ude!

Heinrich R. Jørgensen

Hans,

hvis nogen bevidst spreder ondsindede rygter om andre, uden at have dokumentation for det, synes jeg faktisk at strafferammen virker rimeligt afdæmpet.

Begås der et voldeligt overfald eller en voldtægt, er strafferammen jo i en helt anden liga for den type overgreb.

Det rædselsfulde ved alle tre typer overgreb, er formodentligt ikke selve handlingen, selv om det kan være rigeligt slemt, men at et andet menneske kunne få sig selv til at behandle én så afstumpet, uværdigt og usselt. Den slags kan det være meget vanskeligt at komme sig over, og selv om ofrene for støtte og professionel hjælp til at behandle de reaktioner der følger af overgreb, er det svjv langt de færreste, der kan sige sig fri for at det stadig påvirker dem i adfærd og reaktionsmønstre selv efter et par år.

Det er måske til at forstå, at nogen voldtager eller tæsker andre, da det formodentligt ofte handler om at krænkerne mister kontrollen over sig selv. Straks værre synes jeg det må være, at blive udsat for fabrikerede og ondskabsfulde bekyldninger, da der må lægge en bevidst vilje og handling bag. Ethvert nogenlunde fornuftigt og besindigt menneske ville jo forsøge at tøjle sin modvilje mod andre, så der ikke kom til udtryk i form af grove injurier. Og da slet ikke med maksimal eksponering i et landsdækkende dagblad.

Det bliver vi næppe enige om, men sådan ser jeg det, helt generelt. At jeg nærer en vis modvilje mod Bent Jensen, har netop at gøre med, at jeg anser ham for at have drevet decideret hetz på en person gennem mange år, og lader til at kunne styre sit had.

Peter Lauritzen

Dragsdahl er skyldig, ligesom vi andre gamle ( for mit vedkommede forhenværende) venstreorienterede. Alle har vi gjort os skyldig i relativering af de forbrydelser, som det kommunistiske regime var skyld i. Det er og bliver en hån mod ofrene.
Jeg er ikke engang blevet klogere. Hvis nogen i skarpe toner angriber Kina, begynder jeg straks på relativeringerne igen.
Det må ligge i generne.
Landretten bør dømme uafgjort.

Heinrich R. Jørgensen

Peter,

hvis du mener, du dermed har været KGB agent, ligesom Bent Jensen har påstået at Jørgen Dragsdahl har været det, vil Bent Jensen utvivlsomt gerne høre nærmere fra dig.

For tiden har du jo travlt med at relativere de forbrydelser det zioniske regime bedriver på daglig basis. Betyder det, at du om nogle år, vil erkende at du må have været Mossad agent?

Hvad med blot at holde op med at sværme for fascistiode regimer? Så skal du måske heller ikke undskylde for helt så mange fejlvurderinger fremover ;-)

Hans Jørgen Lassen

Peter Lauritzen har da vist fuldstændig misforstået denne sag.

Det er ikke Dragsdahl, der er under anklage i denne sag, men Bent Jensen.

Bent Jensen er under anklage, ikke for sine politiske synspunkter, men for at have overtrådt den danske straffelovs § 267.

Peter Lauritzen

Ja, det er gået op for mig, at det ikke er Dragsdahl, der er under anklage, og jeg tror heller ikke landsretten dømmer uafgjort. Jeg synes bare, at argumenterne i denne tråd ligner dem, vi har hørt en del gange før.
Det eneste "nye" i BJs skriveri er for mig, at JD åbenbart har været arbejdsløs siden 2004, altså 3 år før artiklen i JP.

Hans Jørgen Lassen

Peter,

der i denne sag ikke noget, der hedder at dømme uafgjort. Det er forvrøvlet nonsens.

Enten bliver den anklagede, altså Jensen, dømt eller også bliver han ikke dømt.

Og ved byretten i Svendborg bliver han, som det er tilkendegivet, dømt, hvormed det er slået fast, at han har overtrådt dansk lov, altså er en forbryder.

Om Østre Landsret ændrer dommen, kan man jo ikke vide, men "uafgjort" kommer overhovedet ikke på tale; det er ujuridisk sludder.

Enten bliver Jensen kendt skyldig, eller også bliver han ikke kendt skyldig.

Og dernæst kommer så spørgsmålet om fastsættelse af straf og godtgørelse.

Men uafgjort??? Vrøvl.

Heinrich R. Jørgensen

Peter har dog ret i, at det er bekymrende, at nogen mennesker kan finde på at forsvare forbryderiske regimer og fascistoide statsideologier.

Som jeg erindrer Jørgen Dragsdahls artikler, udmærker han sig jo ved netop aldrig at slugt hverken sovjetkommunismen, maoismen eller andet råt. Tværtimod har han jo været optaget af, at rette anklagende fingere mod USA unilateralisme og imperialisme, og som jeg fornemmer det, skal kilden til Bent Jensens rodfæstede antipati mod Jørgen Dragsdahl måske snarere findes i, at JD dermed har besudlet det BJ anså for helligt?

Peter Lauritzen

Hans Jørgen, du tager det lidt for alvorligt, uafgjort var sådan set noget pjat, taget fra sportens verden.
JDs artikler er for mig ikke så præsente i detaljer, men en del af relativeringendengang var jo netop konstant at pege på USAs imperialisme, som svar på enhver kritik af Sovjetunionen. USA har for øvrigt ikke udviddet sit imperium i hele sin imperialistiske periode (så vidt jeg lige kan overskue), hvad Sovjetunionen gjorde, så imperialismekritikken burde vist have gået i modsat retning.

Heinrich R. Jørgensen

Peter,

med Sovjetunionens imperialisme i 1970'erne og 1980'erne, er det så de sovjetiske troppers tilstedeværelse i Afghanistan du hentyder til? Ellers Sovjetunionens forsøg på at øve indflydelse i Sydamerika og Afrika?

Hvordan var Sovjetisk imperialisme værre end USA's?

Peter Lauritzen

Hvor har du fundet den amerikanske imperialisme?
Var den sidste udvidelse af imperiet ikke Hawai?
Derimod voksede Sovjetunioen efter WWII med Estlan; Letland, Litauen, Ostpreussen, dele af Polen, Finland og Japan. Det er da en imperialisme, der vil noget.

Hans Jørgen Lassen

Peter skriver:

USA har for øvrigt ikke udviddet sit imperium i hele sin imperialistiske periode (så vidt jeg lige kan overskue), hvad Sovjetunionen gjorde, så imperialismekritikken burde vist have gået i modsat retning.

Hvad kommer den bemærkning (som i øvrigt er af tvivlsom sandhedsværdi) den verserende retssag ved?

Retten skal jo altså ikke tage stilling til, hvad Sovjetunionen eller USA har foretaget sig i tidernes løb.

Retten skal, og det har den gjort, tage stilling til, om Bent Jensens udbredelse af beskyldninger mod Dragsdahl falder ind under straffelovens paragraf 267, og altså om han dermed er en forbryder, der skal ifalde straf for sin forbrydelse.

Det har ikke en skid med relativering, Jesu genkomst eller agurkesalat at gøre.

Heinrich R. Jørgensen

Peter Lauritzen:
"Hvor har du fundet den amerikanske imperialisme?"

Hvis tidsregningen skal begynde under Anden Verdenskrig, bør det halve af Europa jo nævnes. At der er tale om vasaler og ikke områder, der er blevet fuldgyldigt annekteret og assimileret, spiller vel ikke den store rolle. Som bekendt delte Sovjetunionen og USA stort set verden mellem sig, som krigens to store sejrherrer.

Men taler vi perioden 1970'erne og 1980'erne, er det jo særligt Vietnam nederlaget der melder sig, en bølge af unoder i Sydamerika (bl.a. Chile 1973), støtten til Saddam Hussein i 1979 med efterfølgende krig mellem Irak og Iran 1980-1988, og støtte til Mujaheddin i Afghanistan.

Men i form af vaskeægte successer for USA imperialisme i perioden, er der vist blot et enkelt, fra 1983: Den succesfulde invasion af Grenada.

Peter Lauritzen

Dine gentagelser, H.J. Lassen, bliver lidt kedelige.
det er mindst den fjerde tråd, om den sag, og jeg har fattet både, hvad BJ er anklaget, og at han skal straffes og at han formodentlig vil anke sagen selv om de fleste mener, at det er tåbeligt.
Drimod var det et svar på Heinrich udtalelse om, at JD "Tværtimod [var] optaget af, at rette anklagende fingere mod USA unilateralisme og imperialisme,".
Hvori består det tvivlsomme i sandhedsværdien?

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

du er for nem at lokke på vildspor.

Retssagen handler ikke om amerikansk kontra sovjetisk imperialisme, og hvem der var værst, eller om der skal dømmes uafgjort mellem parterne, som Peter L. har foreslået.

En totalt misforstået vinkling.

Peter Lauritzen

Grenada er da stadigvæk en selvstændig stat, og dit "imperialisme"-begreb er lige så relativerende som i de gode gamle dage.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen,

du har ret i, at jeg lidt for villigt kører ud af tangenter.

Min tese var og er, at JD vistnok ikke lod sig lokke på vildspor til at støtte tvivlsomme regimer, men faktisk talte imod tvivlsomme regimer.

Hvilke regimer der var værst, kan de der har støttet den i tidens løb jo slås om, hvis det hjælper på deres dårlige samvittighed.

Selv har jeg aldrig støttet sovjetkommunisme, maoisme, nazisme, unilaterialisme, imperialisme, zionisme eller andre varianter af fascisme -- tværtimod.

Lars R. Hansen

Man kommer ikke udenom, at BJ har ret i sine fremførte punkter vedr. Informations leder.

1) BJ har ikke påstået JD var spion.

2) Den omstridte artikel blev ikke bragt på forsiden af JP.

3) Byretten fandt BJ var i ond tro - ikke at BJ er en ringe historieprofessor.

4) JD anføre selv at han var arbejdsløs før den omstridte artikel blev bragt.

5) BJ blev leder af CFKF før omstridte artikel blev bragt - derfor kan man næppe påstå, at BJ fik en bevilling på finansloven til sit forsvar mod Dragsdahls anklager.

Sådan er det bare - hvilket visse af kommentatorerne i tråden hastigt forbigår - men som en anden folk pavlovske hunde gøer frådende straks de får færten af Bent Jensen. Nuvel.

Sandsynligheden for BJ idømmes en ubetinget fængselsstraf ved landsretten - er lige så lav som sandsynligheden for JD, under den kolde krig, ikke tilbød Sovjet spalteplads.

At nogen kan regne BJ's historieformidling for så groft et lovbrud, at det skulle være 'besynderligt' at byretten ikke har fundet en fængselsstraf passende - siger sgu ikke så lidt om virkelighedssansen.

For at ubetinget fængselsstraf kan komme på tale - skal de injurierende påstande have haft væsentligt større personlig eller økonomisk betydning for den krænkede part - JD har jo fra dag et af kun mødt opbakning og sympati - med undtagelse fra de brede kredse, hvor han i forvejen ikke nød nogen agtelse - blandt andet som følge af JD's støtte til totalitære socialistiske regimer og bevægelser i opposition til de vestlige demokratier.

Når JD delvist fik medhold (JP blev jo som bekendt pure frikendt) så skyldes det at byretten ikke fandt, at BJ ikke kunne bevise, at de PET- og KGB-folk som regnede som JD som påvirkningsagent for KGB - i dansk strafferetlig forstand - havde ret heri.

Landsretten kan naturligvis komme til en anden slutning i skyldsspørgsmålet - det anser jeg dog også for usandsynligt - men en mildere straf må regnes som en sandsynlig kendelse ved landsretten.

Og retten skal i sin kendelse nødvendigvis ikke tage hensyn til JD's eksorbitante - selvpåførte - sagsomkostninger, men alene se på forsætligheden og grovheden af krænkelsen samt dennes betydning for den krænkede parts frihed, fred, ære og person.

Og her kan landsretten udmærket finde, at BJ's motiv var saglig nutidshistorie - ikke et ønske om at krænke af JD.

Hans Jørgen Lassen

Lars Hansen taler om

pavlovske hunde gøer frådende

Som jeg husker Pavlovs eksperiment, så gøede hundene ikke, men savlede ved forventningen om mad.

Jeg var ganske vist ikke selv til stede, men har dog en vis kildekritisk sans ...

Hans Jørgen Lassen

I øvrigt er jeg enig med Lars i, at fængselsstraf ville være skudt over i målet i en sag af denne karakter.

Derimod vil landsretten med garanti ikke konstatere, at Jensens motiv var saglig nutidshistorie. Det anser jeg for totalt udelukket.

Hans Jørgen Lassen

Med hensyn til sagsomkostninger:

Dommerne har visse retningslinjer med udgangspunkt i sagens økonomiske værdi, og inden for dem kan de skønne. De kan vælge et beløb i den lave ende, eller hvis sagen har haft et betydeligt omfang med masser af advokatarbejde, vælge et beløb i den høje ende af skalaen.

Det sker vist kun sjældent, at de går uden for skalaen, selv om de har mulighed for det.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en dyr affære for begge parter, både Jensen og Dragsdahl.

Heinrich R. Jørgensen

Lars,

ad 1) Det er sandt, at BEW taler om en spion-anklager der hænger over hovedet, hvilket teknisk set ikke er sandt -- JD er ikke blevet påstået af være spion.

ad 2) Også sandt, at artiklen ikke blev bragt på forsiden af JP, men andetsteds i JP.

ad 3) "Ond tro" har retten ikke udtalt, men derimod "ikke god tro" -- hvilket muligvis er det samme.

BEW har skrevet, at “Bent Jensen har ganske enkelt ikke foretaget den kildekritik, som må forventes af en forsker”, hvilket er en ganske rimelig udledning af hvad dommertrion har udtalt. BEW har ikke skrevet, at BJ skulle være en ringe historiker.

ad 4) Sprogligt set påstår BEW ikke, at JD arbejdsløshed er sammenfaldende med at BJ får publiceret sine udsagn i JP., men det er sandt, at man nemt får det indtryk af udsagnet, at der er tale om et sammenfald og en sammenhæng.

ad 5) Korrekt. BEW kunne have skrevet, at BJ formodentligt har bortødslet en stor del af sin tid på personforfølgelse af JD efter han modtog bevillingen, men der var ikke hvad BEW valgte at skrive.

Til gengæld lykkedes det ikke BJ at imødegå nedenstående svada, på en troværdig måde:

"[...] Jørgen Dragsdahl har været Bent Jensens mål nummer ét. At Bent Jensen har brugt det meste af sit voksne liv på at bevise sin hovedpåstand om, at Danmark under Den Kolde Krig var hjemsted for en hærskare af mere eller mindre naive mennesker, som enten bevidst samarbejdede med fjenden i øst, eller blev misbrugt som nyttige idioter"

At BEW får forfattet en leder med 2 eklatante fejl og 2 meget tvivlsomme og vildledende sproglige udsagn, er selvfølgelig klart kritisabelt.

Men hvad skal vi bruge det til? At konkludere, at alle der hedder Bent, åbenbart omgås sandheden lidt for lemfældigt og har en skidt karakter?

Lars R. Hansen

HJL,

Nu var det pavlovske - mere de refleksbetingede reaktioner jeg søgte at påpege - end Pavlovs hundes konkrete reaktion på klokken.

Og det er naturligvis ikke min påstand - at Bent Jensen indgik i Pavlovs eksperiment - jeg skal gerne beklage hvis du har fået den opfattelse, Lassen.

Hvad angår din garanti om landsrettens kommende dom og begrundelse - så mener jeg ikke, hverken du eller andre kan udstede en sådan garanti - man er dog enig så langt som at din formodning sandsynligvis holder stik - men der er ingen garanti.

HRJ:

"Til gengæld lykkedes det ikke BJ at imødegå nedenstående svada, på en troværdig måde"

Nu den svada jo også så subjektiv og løsagtig, at man vel næppe kan afkræve den anklagede skal forholde sig til den i detalje - men BJ kunne selvfølgelig have henvist til sit forfatterskab. Bent Jensen har et bredt forfatterskab - der er ikke et langt anklageskriftet mod den danske venstrefløjs gøren og laden under den kolde krig.

"konkludere, at alle der hedder Bent, åbenbart omgås sandheden lidt for lemfældigt og har en skidt karakter?"

Nej - men dog medgive, når den ene Bent har ret i sine fremførte punkter over for den anden Bent - frem for straks at bruge anledningen til at angribe den Bent man personligt mener har et firkantede verdensbillede. Altså forsøge at forholde sig til det folk faktisk siger. Så kan man altid som et lille P.S. eller i en bisætning lige sige sin mening om de pågældende bent'er i øvrigt.

Heinrich R. Jørgensen

Lars Hansen:
"BJ kunne selvfølgelig have henvist til sit forfatterskab"

Det var da netop hvad BJ kunne have skrevet, for at punktere údsagnet.

Det er naturligvis vanskeligt at være upartisk, når man på forhånd gentagne gange har konstateret, at denne ene Bent sædvanligvis er en fornøjelse at læse, mens den anden plejer at være et trættende bekendtskab.

Så indrømmet; ros til BJ for at påpege nogle faktuelle fejl, og ris til BEW for at have sjusket vel rigeligt.

I det store billede, handler emnet naturligvis ikke om sprogfejl, men om den tilsyneladende evige stridigheder og kævl mellem BJ, JD, Dagbladet Information og hvem der ellers er af aktører. Det er hvad, jeg af samme grund har fundet værd at kommentere på, fremfor de stort set ligegyldige detaljer.

Lars R. Hansen

"det store billede"

Og det vil jeg - efter nærmere overvejelse - egentlig ikke bebrejde dig, Heinrich

Heinrich R. Jørgensen

Tak, Lars.

Og også tak for at tage det konkrete emne op, så kommentarer ikke udelukkende består af drillerier og mobning af BJ.

Hans Jørgen Lassen

Kære Lars,

det glæder mig, at du nu dementerer, at Bent Jensen, i modsætning til hvad du tidligere har antydet, skulle have indgået i et af Pavlovs forsøg.

Men jeg er alligevel en smule i tvivl.

Mener du virkelig, at Jensen hverken savler eller gøer, når han fornemmer, at en eller anden person har andre synspunkter end ham selv. Især en smule sympati for socialistiske synspunkter?

Lars R. Hansen

Ja.

Karsten Johansen

Jasså.

Bent Jensen tilhører den velkjente kategori av folk, som av den avdøde norske filosofen Peter W. Zapffe i skriftet "Barske Glæder" (der han opptrer under navnet "gamle Tinde-Jørgen" ) ble karakterisert slik:

"De fleste mener at formålet med Norges eksistens er ikke å bli tatt av russerne." Bytt ut Norge med Danmark, og man har Jensen i et nøtteskall. Det var slike folk som f.eks. hevdet at "sosialdemokraterne har gitt opp forsvaret av Bornholm" - i en verden der bombefly og atomraketter kunne og kan passere Bornholm sekunder før det meste var/er utslettet.

"Political language. . . is designed to make lies sound truthful and murder respectable"

(George Orwell)

"Det er lett å få folket til å lystre sine ledere. Bare fortell dem at de blir angrepet, og bakvask tilhengerne av fred for manglende patriotisme og for at utsette landet for fare" (Herman Göring)

Jensen er ikke alene, allerminst i vår vakre tid. Her er både atomgeneraler fra Pentagon som i BBC hyller BBC"debatt"lederens forslag til resolusjon (på et "debatt"møte), som slår fast at "Obamas utenrikspolitikk er en gave til våre fiender".

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cartoon/2010/jun/09/margaret-tha...

http://www.guardian.co.uk/cartoons/stevebell/0,,1944506,00.html

Tilstedeværelsen av slike folk som Bent Jensen er et konstant element i den menneskelige tilværelsen. I Sovjetunionen ble de stalinister, under Bush II ble de bushister, og nå blir de palinister.

"Alle forsto Hitler straks.

De fleste forstår ikke kommunismen."

(Georg Johannesen, norsk forfatter 1931-2005)