Læserbrev

VKO skaber babylonisk forvirring

Debat
30. juni 2010

Regeringen og Dansk Folkepartis genopretningspakke indeholder et forslag om at lave besparelser på tolkebistanden. Forslaget er dermed med til at udbygge den kløft imellem system og borger, der er blevet skabt efter ni år med VKO ved magten.

I 1.mosebog i bibelen beskrives tårnet i Babylon. Mennesket ønskede at bygge et tårn, der kunne nå hele vejen op til himlen, men Gud straffede mennesket for dets hovmod ved at fratage deres mulighed for at kommunikere sammen. Den manglende kommunikationsmulighed gjorde, at det ikke var muligt for mennesket at samarbejde om at få tårnet færdigbygget og betegnes derfor ofte som den babyloniske forvirring.

I Danmark anno 2010 er regeringen og Dansk Folkeparti også i gang med at fjerne kommunikationsmulighederne mellem mennesker, mere specifikt imellem system og mennesker. Dette ses i genopretningspakken, hvor VKO ønsker at foretage besparelser på 15 mio. kr. i tolkebistanden. Besparelsen på de 15 mio. kr. er en så lille størrelse i det samlede regnskab, at man næppe kan forestille sig, at det er de finanspolitiske hensyn, der har gjort sig gældende ved vedtagelsen af forslaget. Men hvor de økonomiske gevinster ved at forringe tolkebistanden er små, så er de menneskelige konsekvenser store.

Forslaget vil medføre, at flygtninge, der ikke mestrer det danske sprog, vil blive stillet væsentlig dårligere, når de skal modtage ydelser for det offentlige. Eksempelvis kan den manglende mulighed for kommunikation mellem patient og læge medføre en forkert diagnose og en efterfølgende forkert behandling, da patienten uden tolkebistand ikke har mulighed for at gøre indsigelser.

Denne problemstilling er allerede kendt fra mødet med svenske læger på de danske hospitaler, men her er der trods alt den fordel, at dansk og svensk minder meget om hinanden. Ikke desto mindre, så er det en ubehagelig situation, når man ikke føler, at man forstår modpartens problemstillinger og løsningsmuligheder. Men ubehaget forstærkes uomtvisteligt, hvis man fuldstændig fratages den tolkebistand, der er den eneste trygge indgang til systemet. Ved at fratage flygtninge tolkebistanden fratager man dem samtidig deres stemme og muligheden for, at de får et positivt og forståeligt møde med det offentlige system. Det kan ikke være rimeligt, at borgernes retssikkerhed skal differentieres ud fra danskkundskaber, hvor muligvis stærkt traumatiserede flygtninge skubbes længere væk fra det etablerede samfund.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Henrik Jensen

Indrømmer - jeg forstår ikke problemet....med mindre du er flygtning. Det kan da ikke være det offentliges opgave, at financiere folk, der har boet mange år i Danmark, uden at have lært sproget.

Hvor svært kan det være?

Michael F. Hansen

Nu er det jo ikke kun flygtninge, der bliver ramt af besparelserne på tolkebistanden, men også en handicapminioritetsgruppe som fx de døve. Meget uheldigt...

Peter Nygaard

Lidt kortfattet beskrivelse af problemstillingen. Som kommende sundhedsprofessionel vil jeg da gerne bringe nogle flere problemstillinger på banen.
Da det ikke kun er læger der sikrer diagnosticering og behandling, vil dette påvirke kvaliteten af dette hos både, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter osv. Jeg vil ikke kunne garantere at jeg vil kunne behandle mine kommende patienter/borgere/klienter på en måde, så jeg kan forsvare at beholde min autorisation. Jeg kan heller ikke lade være med at undersøge/behandle, da jeg er underlagt den samme lov som læger.
Så hvad gør jeg?

En anden ting er at vi så vil se at flere og flere familiemedlemmer tolker for patienten. Dette er problematisk for at få det rette billede af sygdommen, især er dette et problem hvis det er børn der tolker. Hvor meget kan børn egentlig rumme af deres forældres sygdom og personlige oplysninger og hvor meget vidergiver de til mig?

Henrik

Ja, du har ondt i pengepungen. Hvis vi nu tager den rent på penge og glemmer det du nok ville kalde noget humanistisk sludder. Hvor meget tror du at fejlbehandlinger ville koste istedet for tolkebistand?
Som beskrevet ovenfor, så er jeg i loven om min autorisation tvunget til at behandle, selv under disse meget forringede vilkår, så behandlingen sker, bare ikke den rigtige. Dermed er du sikker på at forlænge disse menneskers hospitals ophold. Det kan rende op i 10000 kr. pr. nat. Hvis det så endda er en buschauffør eller hvad han/hun laver, så kommer samfundet til at mangle mange penge i skatteindtægt osv. osv. Så rent økonomisk er det jo bare pisse dumt at spare støtten til tolke, da man bare øger udgifterne og endda skader andre mennesker ved det.

Ydermere, så er det mest dem der ikke har råd til tolk der får problemet. Det er de svageste i samfundet, den gruppe har mange analfabeter og folk med Post traumatisk stress syndrom. Disse kan ikke bare lære sproget, så det er noget sludder.

Forslaget om besparelserne på tolkebistand er ikke et besparelsesforslag - der til omfatter forslaget simpelthen for få kroner. Der er tale om ren chikanepoltik fra Dansk Folkeparti ...

Nikolaj Kasperuk

Atter engang slår DF et slag for vores kulturs overlevelse i kampen mod det onde....

Nu vi taler om kløften mellem borger og system, kan jeg lige nævne den fantastiske nyskabelse hos Barselsteamet, under Ydelsesservice, som er den kommunale myndighed, der administrerer barselsdagpenge - de er fra juni i år stoppet med at rådgive borgerne om barsel...

Jørgen Christian Wind Nielsen

Tolkning og retsforbeholdet

Det er ikke kun regeringens påtænkte besparelser på tolkning, primært sundhedsområdet, der systematisk skaber barrierer for kommunikation i Danmark, eller en babylonisk forvirring, som Yildiz Akdogan betegner situationen i Information den 29. juni. Det gør retsforbeholdet i EU også.

Den 16. juni vedtog Europa-Parlamentet direktivet om ret til tolkning og oversættelse i straffesager, et direktiv der har til formål at styrke den sigtedes og den anklagedes sproglige rettigheder, at skabe grundlaget for en mere sikker retspleje hvor fremmedsprogstalende er involveret, samt at skabe grundlaget for en gensidig anerkendelse af domstolsafgørelser i straffesager. Direktivetforslaget blev vedtaget med 637 stemmer for, 21 imod og 19 hverken for eller imod. Rådet vil bekræfte vedtagelsen af direktivet til september. Anbefalinger om ”god praksis”, der skal gøre det nemmere at implementere direktivet, er under udarbejdelse.
Alle lande i EU, bortset fra Danmark, har tiltrådt direktivet. Konsekvensen er at fremmedsprogstalende i Danmark, der er involveret i straffesager, formelt set stilles ringere end i de øvrige EU-lande, at retssikkerheden svækkes, og at tilliden til den gensidige anerkendelse af domstolsafgørelser i straffesager svækkes i forhold til Danmark.

Læs mere:

http://sprogmuseet.dk/tolkning/de-sproglige-rettigheder-i-straffesager-s...

www.eulita.eu