Læserbrev

Hjemløse har et sted at gå hen

De hjemløses situation i København er ikke helt så dyster, som Tina Rye skriver, mener socialborgmester Mikkel Warming.

De hjemløses situation i København er ikke helt så dyster, som Tina Rye skriver, mener socialborgmester Mikkel Warming.

Marianne Grøndahl

Debat
28. juli 2010

Tina Rye skriver 19. juli om hjemløse i København. Hendes kronik har desværre faktuelle fejl, f.eks. at Sundhedsrummet er en del af hjemløsestrategien (det er sit helt eget), at vi har lavet en økonomisk skadestue målrettet hjemløse (den er for alle fattige), at hjemløsetilbuddet Rådmansgade 60 aldrig er kommet i gang (det har kørt på nedsat kraft siden januar efter en påsat brand og står fuldt klar i det tidlige efterår) og mange flere.

Efter at have læst hendes kronik sad jeg med indtrykket af, at hjemløse ikke har noget sted at gå hen, og at de ikke får nogen social og psykisk støtte.

Sådan ser virkeligheden ikke ud. I København har vi herberger, lejligheder og plejehjemspladser for hjemløse. Det kan sikre dem tag over hovedet, men endnu vigtigere arbejder vi aktivt på alt det andet i hjemløses liv. Vi har opsøgende og udgående medarbejdere, som hjælper med at realisere hjemløses egne ønsker til fremtidig tilværelse. Vi samarbejder med behandlingssystemet og psykiatrien og kan på den måde tilbyde sundhedsfaglig og psykiatrisk hjælp i flere af vores tilbud. Tilbud som alle er en del af vores hjemløsestrategi, der har som mål, at der ikke er ufrivillige gadesovere i 2013.

Krav de ikke kan indfri

For år tilbage havde man en tendens til at give hjemløse en lejlighed uden den nødvendige sociale støtte. Heldigvis har vi lært af de erfaringer og har i dag er sociale viceværter, opgangsfællesskaber og bostøtte i egen bolig.

Tina Rye kritiserer også, at vi arbejder med recovery og andre metoder, fordi de udelukker dem, der ikke kan følge med. Vi arbejder ganske rigtigt på at få folk 'videre', da vi ser mange, der bor i årtier på f.eks. herberger. Men samtidig tager vi udgangspunkt i borgerne, og ofte betyder det meget konkrete og opnåelige mål som at drikke en flaske vodka frem for to eller vaske sit tøj.

Vi ser alligevel hjemløse i København, som er henvist til gader og stræder. Mange af dem kommer fra Østeuropa, og trods flere henvendelser til ministeren har vi i Københavns Kommune forbud fra Christiansborg mod at hjælpe dem. Den kamp må Tina Rye og andre med hjertet på rette sted meget gerne støtte os i.

Som jeg ser det, er et af de helt store problemer for hjemløse ikke, at de mangler støtte i deres tilbud, men at dansk socialpolitik i virkeligheden er en beskæftigelsespolitik, som stiller krav om arbejdsprøvning, obligatoriske møder og fast adresse, hvilket mange hjemløse ikke kan indfri. Det betyder, at de mister deres kontanthjælp, hvilket bringer dem endnu længere ud. Jeg ved, at medarbejdere i Socialforvaltningen bruger en stor del af deres tid på at skaffe kontanthjælp til hjemløse i beskæftigelsesforvaltningen. En tid de kunne bruge meget bedre på socialt arbejde.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Som påpeget er fratagelse af kontanthjælp sat i effekt når man har mest brug for den.

Lige meget hvordan man drejer vinklen er tesen i danmark i dag at når man er mest sårbar, og har mest brug for fred til at hele, så skal man sættes i en situation der er så infam ydmygende at hvis nogle kommer hel ud, burde de få nobels fredspris, for overmenneskelige evner i den mest ekstreme situation.

PS

Det at man ikke siden 70'erne har fra politisk hold, taget alvorligt, at folk mere og mere lever alene, ville skabe et boligmarked ude af krontrol. At byerne bliver mere og mere befolket, og landområderne bliver forladt.

Jo, det er et politisk problem, og har været det i snart 40 år, uden et intelligent tiltag er igangsat. Tværtimod solgte københavn sine boliger, i et fuldstændigt sindssygt øjeblik. Man har indrettet A og B ordninger, så de lorte boliger der er tilbage, kræver en formue at istandsætte.

Siger det ikke noget om et lands intelligens niveau, at tag over hovedet, altså rå matrialer og samarbejde, ikke kan lade sig gøre, for fanden tage os, det skal være et marked udenfor kontrol, besat af spekulanter, støttet af de danske magthavere.

Føj.

Hanne Christensen

Sonja Bautz, jeg er meget enig, og til socialborgmesteren frra enhedslisten kan jeg kun sige, at det er besynderligt, at du og dit parti ikke er mere fremme i medierne med kritik af forhold for syge og ledige.

Fx er kontanthjælpen al for lav. Og hvor syge har brug for fred til heling, som Sonja Bautz skriver, ja, så sender kommunen i stedet den syge ud i den ene infamt ydmygende situation efter den anden.

Det er dig, Mikkel Warming, der ville være den bedste støtte for disse mennesker med kritik af systemet. I stedet bekymrer du dig mere om at gå i forsvar for egen taburet. Ærlig talt, giver jeg intet for din forsvarstale, og du gør en dårlig figur for dit parti.

De ydmygende forhold kan kun fortsætte, sålænge du, dine partifæller og oppositionen samlet set forholder sig fuldstændig tavse herom. Ja, I bakker jo indirekte op om beskæftigelsesindsatsen, som det så flot kaldes, når syge tvinges ud i arbejde, også kaldet tvangsarbejde. Selv fagforeningerne formidler denne arbejdskraft. Fagforeningerne er jo i dag alene repræsentant for middelklassen, og har fuldstændig forladt deres egentlige opgave, nemlig at sikre at de svageste ikke udnyttes. I dag indgår de selv i udnyttelsen.

Store dele af befolkningen aner ganske enkelt ikke, at disse forhold eksisterer. Jeg kender stort set ingen, der virkelig mener, at syge mennesker skal tvinges i arbejde, eller at en ledig ikke må deltage i sin mors begravelse.

Alligevel slipper regering og kommuner afsted med denne ydmygende praksis over for syge ledige. Kun fordi I politikere forholder jer tavse.

Men flere og flere vil komme i berøring med kendsgerningerne, gennem oplevelser fra familier eller venner eller de selv bliver syge og oplever ydmygelserne. Den dag må politikerne stilles til ansvar for de ydmygelser, der har været pålagt de syge mennesker.

Jesper Wendt

Kan kun støtte den allerede fremhævede kritik, omend jeg nok havde ytret mig mere brutalt.

psykiatrisk hjælp ??? Du må da have drukket af natpotten mester.

Per Erik Rønne

@Hanne Christiansen,

Du skriver at fagforeningerne i dag 'alene' er repræsentant for middelklassen, og at de i dag har forladt deres egenlige opgave: at sikre at de svageste ikke udnyttes.

Dine forestillinger om fagforeningernes opgave i fortid og i dag har intet med virkeligheden at gøre. Fagforeningernes opgave er og har altid været at sikre deres medlemmers arbejds- og lønforhold. Intet som helst andet.

Spørg bare i din lokale DJØF-afdeling:-).

Jesper Wendt

"medlemmers arbejds- og lønforhold"

Som jo indeholder svage grupper, som anden etnisk oprindelse, folk med lidelser etc. Så Hanne har da som sådan en valid point.

Hanne, ikke kun er hjælpen for lav - når den endelig udbetales - den er frosset fast siden Karen Jespersens ramasjang-dage som sadist-minister. Rundt regnet i forhold til almene prisudviklinger, håbløst bagud, og en sikker vej til hjemløshed, og en på sinkadusen fra de selvformastelige hyggeracister7fascister i det provinsielle danevang.

PS
Det ville havde været et mesterværk, hvis man fotograferede en hjemløs på en bænk, iklædt det danske flag for at holde varmen.

Kan i hygge jer, også du "varme" Warming

Per Erik Rønne

@Jesper Wendt,

Selv om en fagforening som DJØF nok skal indeholde medlemmer »af anden etnisk oprindelse« [en eufemisme for muslimer] er de næppe så forfærdeligt svage. Det afgørende her er at fagforeninger er FAGforeninger og hverken politiske partier eller kirker med et næstekærlighedsbud.

@Sonja Bautz,

Kontanthjælpen til enlige voksne over 25 ligger på 60% af dagpengemax, som i sig selv vokser med samfundets stigende velstand, jvf. satspuljeforliget, der dog sikrer at en andel trækkes ud af stigningen, som satspuljeforligspartierne så bruger til at lave »gode gerninger« med.

Så det er ikke rigtigt at hjælpen er frosset fast siden Karen Jespersens »ramasjang-dage som sadist-minister«. Sikke et sobert og nuanceret sprog du i øvrigt har ...

Satspuljeforliget drejer sig om alle overførselsindkomster, dagpenge, kontanthælp, SU og førtids- og folkepension.

Vrøvl, og atter vrøvl.

Per, jeg kan sende dig en udskrift fra 1998, og en fra 2003, find selv en fra 2010, da systemet siden 2003 rager mig noget så lidt.

Den fra 2003 er end da lavere end den fra 1998 under forudsætninger prismæssigt, 5 år fremme.

Dertil er boligsikkring låst, så sadist-minister holder jeg nu ved, for for at kalde det en social post skal man udføre sociale tjenester, og de dage tog sin ende cirka 1996.

Hyg.

Per Erik Rønne

@Sonja,

Satspuljeforliget sikrer altså at alle overførselsindkomster stiger, ikke med inflationen men med den samlede velfærd, dog fratrukket en andel der bruges til »gode gaver« fra forligspartierne.

Jeg kan ikke forestille mig at der skulle gælde andre regler for boligsikringen.

http://da.wikipedia.org/wiki/Satspuljen

Boligsikringen er låst ved maks 345kr.

Her en virkelig situation før jeg stod af.

Husleje: 5000 (lejlighed kommunen tilbød)

Boligsikring: 345

Udbetalt : rundt regnet : 6500

Børnepenge: 2098

Altså : 4655+2098 = 6753 så minus 253 før el, gas, mad, tøj, transport var den virkelighed jeg sagde nej tak til på vejne af vedkommende, og blev mødt med uforstående bemærkninger til den hjælp der blev tilbudt.

Måske er systemet blot så dumt i dag, at helt elementær regning med + og -, er gået af mode.

Som sagt, skal det prøves, man bliver ærlig talt kold indeni.

Jesper Wendt

Fagforeningerne har et ansvar overfor deres medlemmer, nemlig at sikre dem gode vilkår på arbejdsmarkedet, der er da såmænd en ganske humanistisk indfaldsvinkel til det. At den ikke bliver brugt, er så desværre tilfældet.

Frej Klem Thomsen

Det er en højst besynderlig kritik der fremføres af Enhedslisten, når man tager deres utrættelige arbejde på området i betragtning. De er det eneste parti i folketinget der konsekvent arbejder for bedre vilkår for de fattigste, og af samme grund står uden for næsten alle de forlig oppositionen indgår (hvilket naturligvis i forvejen er en ganske lille del af de beslutninger folketinget træffer, givet de sidste 9 års massive blokpolitik).

Noget så enkelt som et hurtigt kig på deres hjemmeside burde kunne afklare sådanne misforståelser. Det er bestemt ikke kritisk gejst eller gode ideer det skorter på. At det er vanskeligt at få danske medier til at referere disse, og noget nær umuligt at få politisk indflydelse med den eksisterende parlamentariske situation er rigtigt. Men det kan næppe lægges Ø eller Warming til last.

Hanne Christensen

Frej, jeg er egentlig enig med dig i, at kritikken af Enhedslisten er besynderlig. Men er den berettiget?

Kan vi som udgangspunkt være enige i, at kritik af kontanthjælpsstørrelser, tvangsarbejde og hjemløses forhold først og fremmest må forventes at komme fra venstrefløjen, og hvis de forholder sig tavse, ja, så kan vi da ikke forvente at højrefløjen tager over?

Det er i hvert fald mit udgangspunkt. Altså er venstrefløjen stille som graven i relation til hjemløse, fattige, tvangsarbejdende kontant- og starthjælpsmodtagere, ja, så får disse aldrig bedre forhold.

Min påstand er så, at det netop er problemet. Venstrefløjen beskæftiger sig besynderligt lidt med fattigdommen i DK og slet ikke med det reelle systematiserede tvangsarbejde. Ja, faktisk deltager venstrefløjskommuner lige så aktivt i tvangsaktivering som (stort set) gratis arbejdskraft som højrefløjkommuner gør. Hvis vi skal komme nærmere ind på dette, skal du bare sige til. Så tager vi den debat.

Men her vil jeg koncentrere mig om Enhedslisten og Martin Warming som socialborgmester.

Jeg har taget dig på ordet, og klikket mig ind på Enhedslistens hjemmeside. For øvrigt ikke første gang, jeg går jævnligt partiernes hjemmesider igennem! Bl.a. deri beror min kritik!

Men gør mig den tjeneste nu selv at klikke dig ind. Hvad beskæftiger Enhedslisten sig så med? Er vi enige om, at overskrifterne er: Krigen, Statskassens gigantiske hul, frihed og lighed (med tryk på frihed; citat fra artiklen ” borgernes grundlæggende rettigheder over for staten trængt af terrorpakken, tuneserloven, øget overvågning og mange andre stramninger”), Afghanistan, Femernbro, EU borgeres retssikkerhed. Slut-prut, det var forsiden. Intet om social ulighed.

Jeg klikker nu videre på partiets politik. Mærkesagerne er: Klima, økonomisk omfordeling, rettigheder og retssikkerhed. Det var det, men hov. Der var altså noget om økonomisk omfordeling. Hvad står der?

”Enhedslisten arbejder for økonomisk omfordeling fra top til bund - og for en massiv indsats over for svindlere, spekulanter og grådighed.
Som det eneste parti på Christiansborg er vi ikke bange for at sige, at der er nogle der skal betale mere til fællesskabet end de gør i dag. Vi fører "nul-tolerance"-politik over for nasserne i toppen af dansk erhvervsliv. Og vi vil bekæmpe fattigdommen og forsvare velfærden.”

Halløj. Der står 4 ord ud af 68 ord, nemlig ”vi vil bekæmpe fattigdommen”. Fint, hvordan?
Se nu i venstre søjle. Her står nu noget om en masse emner, også om ”ulighed og fattigdom”. Jeg klikker her.

Her står så noget der sidst er opdateret i 2007. Altså for 3 år siden. Bliver du nu stolt. Der står bl.a. at Enhedslisten vil hæve alle sociale ydelser og pensioner til 13.500 kr. Hallo, jamen går Enhedslisten ind for at sænke hovedparten af de sociale ydelser? Kun kontant- og starthjælpen er lavere! Eller er det bare et emne, der ikke interesserer Enhedslisten tilstrækkeligt til, at de gider opdatere tallene?

Du kan slå op og lede. Fattigdom diskuteres, men er ikke uddybet yderligere i partiets politik. Jeg kunne i hvert fald ikke finde mer.

Hvis du slår op på ordet fattigdom får du en masse links. Der kommer lidt indlæg – og meget lidt debat. Slår du op på ordet ”Afghanistan” får du lige så mange hints.
Slår du op på ordet ”hjemløs” ses skandalen og den manglende interesse: 3 hints. Og det sidste fra år 2006, de to andre fra hhv. 2001 og 2005. Slår du op på ordet ”Femern” får du 11 hints.

Enhedslisten er altså mere interesseret i Femernbroen end i den stigende hjemløshed.

Går du ind på den københavnske afdeling, ja, så handler det om ældre, tosprogede elever, pumpehuset, OG Mikkel Warmings kritik af kommuneaftale. Hov her ku’ gemme sig lidt om fattigdom, ikke.

Klikker du dig ind på Mikkel Warmings kritik handler det imidlertid ”kun” om børm og unge. Forhold man kan tage op uden at støde nogen. For hvem er ikke enige i, at man skal værne om børn og handicappede? Selv borgerlige partier kan være med.

Faktum er, kære Frej, at jeg beklageligvis har ret. At Enhedslisten – det parti, der netop skulle varetage de fattiges interesser – ganske enkelt har forsømt opgaven.

Frej Klem Thomsen

Hej Hanne.

Det er muligt at hjemmesiden ikke er så brugervenlig som man kunne ønske. Jeg fandt nu relativt hurtigt følgende: http://enhedslisten.dk/search/node/hjeml%C3%B8se

Det giver da en vis indikation af den progressive politik som Enhedslisten fører på området?

Men hvis din kritik ganske enkelt er at Ø burde prioritere det (endnu) højere end de gør, så kan det måske være rigtigt. Men den slags prioriteringer er vanskelige, især for et lille parti med så relativt begrænsede ressourcer som der her er tale om.

Hanne Christensen

Her lidt data fra Danmarks Statistik fra år 2009. Her havde DK ca. 70.000 personer på kontanthjælp, heraf var godt 19 % hjemmehørende i København, altså med Mikkel Warming som socialborgmester. Jeg har nu sammenlignet København med den konservative højborg, Gentofte Kommune.

Gennesnitligt udbetalte København lidt mere pr. kontanthjælpsmodtager, nemlig ca. 10.740 kr. mod Gentofte på 10.320 kr. før skat. (København lå under landsgennemsnittet!) Der er i øvrigt langt op til kontanthjælpsloftet på knapt 16.000 kr.

På starthjælpen lå København dog væsentlige lavere end Gentofte, og antallet af personer som København har sendt i tvangsarbejde (populært kaldet virksomhedspraktik) er højt. Næsten 30 % har er under Mikkel Warmings ressort tvunget ud at arbejde stort set gratis, også kaldet tvangsarbejde. Det gælder ”kun” 16 % af Gentoftes kontanthjælpsmodtagere.

Mon det er regeringen, der har ansvaret her. Eller er det Mikkel Warmings forvaltning, der blot nyder at ydmyge og svinge pisken lidt mere over de stakkels fattige end man gør i Gentofte?

Man ser desværre ofte med venstreorienterede, at når de selv opnår magten, ryger principperne. Så handler det mere om taburetter og magt, og alt tale om frihed og lighed kan man godt glemme! Desværre synes det også at gælde for Enhedslistens Mikkel Warming.

Hanne Christensen

Hej Frej,
Enhedslistens søgemaskine bør opdateres. For ordet ”hjemløs” bør jo indeholde alle ord ”hjemløse”. Det gør det så ikke. Men jeg synes fortsat ikke resultatet er imponerende. Kigger man nærmere efter, er kun en enkelt artikel dateret i år 2010. Og den handler om en eller anden film.

Ja, jeg mener, Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne skulle pudse de sociale briller lidt mere, og reelt forsøge at bekæmpe den fattigdom, der er voldsomt stigende i Danmark. Det er helt unødigt. Faktisk anvendes under 3 % af de sociale budgetter på kontanthjælpsmodtagere. Resten anvendes til andre overførselsindkomster, fx til velstillede pensionister. Mit umiddelbare gæt er, at vi bruger mere på hjemmehjælp til ældre, end vi bruger på de 70.000 kontanthjælpsmodtagere i DK.

Enhedslisten bruger masser af kræfter på at ville bekæmpe multinationale selskabers skattely i DK, rigdom og krig. Helt unødige kræfter. Det første emne er nu alle enige om, og Enhedslisten kunne takke Venstre for kampen og sejren, og så bruge kræfterne på nye slagmarker.

Som udgangspunkt mener jeg ikke at rigdom isoleret set er noget at kæmpe imod. Det er kun, hvis man stiller den op imod fattigdommen. Og reelt er det alene fattigdommen, der for mig er interessant. Jeg tror egentlig også, at mange rige gerne ville betale for at hindre fattigdommen. Det er mit indtryk, at velstillede mennesker ikke ønsker deres rigdom skal opnås på bekostning af at andre må leve i fattigdom.

Det interessante er derfor bekæmpelse af fattigdommen. Og ikke kun fattigdommen, men også de forhold som fattige i øvrigt skal leve med, bl.a. de 6.568 mennesker i Københavns Kommune der blev sendt i virksomhedspraktik uden reel løn, d.v.s. i tvangsarbejde. Enhedslisten taler om frihedsidealer. Menneskerettigheder burde være fundamentale rettigheder, som enhver fra Enhedslisten burde kæmpe for. Men der er forbud imod tvangsarbejde i menneskerettighederne. Tvangsarbejde som jeg mener , aktiveringen i virksomhedspraktik (ofte som gratis arbejde i kommunen selv) er omfattet af.

6.568 mennesker er mange.

Per Erik Rønne

@Hanne Christensen,

Rent juridisk har du ikke ret i at aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere er i strid med de »universelle« menneskerettigheders forbud mod tvangsarbejde. Folk kan jo nægte - men mister naturligvis så også deres kontanthjælp.

Kontanthjælpen er ikke en »universel« menneskerettighed, og tilsvarende ordninger findes da langt fra i alle lande, og da især ikke uden for EU og Norden.

De eneste undtagelser fra forbudet mod tvangsarbejde er i øvrigt skole- og værnepligt, hvis man kan betegne skolegang som et arbejde.

Men i øvrigt er vi da nok enige om at for en dansk kontanthjælpsmodtager virker aktiveringen som »tvangsarbejde«, da kontanthjælpen ikke sådan uden videre kan undværes.

Hanne Christensen

Per Erik Rønne.
Ordet ”tvangsarbejde” er voldsomt. Det er også svært for mig at tage det i min mund og anvende det. Jeg mener imidlertid, at hvis der faktisk er tale om tvangsarbejde BØR man bruge ordet. Når menneskerettigheder krænkes, bør man gøre opmærksom på dette, og ikke dække sig ind under sin egen småborgerlighed, om det her godt nok ikke lyder pænt. Det er jo næsten på linie med at bande og de groveste udtryk, ikke.

Når du skriver, at der ikke er tale om tvangsarbejde, blot fordi man kan frasige sig kontanthjælpen, vil jeg spørge dig om, hvad du udtaler dig på baggrund af. Jeg vil nemlig meget gerne indgå i en saglig debat herom.

Jeg går ud fra, da du nu reagerer, at du også ønsker at tage denne debat. At det ikke bare er småborgerligheden, der kommer op i dig, og at du reagerer herpå, og griber det første ledige argument fra hylden.

Jeg selv udtaler mig på baggrund af, at jeg har læst den kommenterede udgave af menneskerettighedskonventionen herom (artikel 4) samt tilhørende konventioner. Det er flere år siden, men jeg skrev i den anledning et 6 siders langt indlæg, hvor jeg argumenterede for, at jeg mener aktiveringen i virksomhedspraktik er at betragte som tvangsarbejde.

Jeg skal finde dette indlæg i mine backup. Det bliver først i weekenden, jeg får tid til det.

I mellemtiden må du meget gerne uddybe dit argument, hvis det altså er baseret på faglige overvejelser og ikke blot på alm. småborgerlighed med at gribe første nærliggende argument fra hylden.

Per Erik Rønne

Hanne Christensen,

Hvis du nu havde nærlæst mit indlæg ville du have opdaget at jeg skelner mellem det rent juridiske i forhold til konventionen [der er ikke tale om tvangsarbejde] og hvordan det må opleves af den enkelte kontanthjælpsmodtager.

Så bortset fra din retorik, dine fraser ["småborgerlighed"] og dine manglende evner til at skelne mellem jura og politisk agitation - er vi næppe uenige i sagen ...

Anna-Marie Nyberg Kristiansen

Hanne Christensen:

Næh du.....du og alle vi borgere med stemmeret har ansvaret. Det er for nemt at give politikere skylden...særligt dem der ikke sidder i VKO. Hvad med selv at gøre noget for de hvis stemme ikke kan høres for skrigeriet om hvis skyld det er?

Og jo, jeg gør noget.

Peter Hansen

Anna-Marie Nyberg har selvfølgelig ret - vælgerne må tage deres indflydelse gennem partierne tilbage!
Når det er sagt: der er sket en voldsom udhuling af den sociale forståelse: kontanthjælp var oprindeligt tænkt som den laveste garanti for en indtægt til folk, der ikke kunne skaffe sig en indkomst selv.
Når folk arbejder, bør de have en løn, alt andet er umoralsk.

Anna-Marie Nyberg Kristiansen

Peter

Ved du hvor mange som ikke stemmer? som siger "jeg ved ikke en skid om politik alligevel".

Jeg ville ønske folk forstod hvilke konsekvenser der er ved at lade stå til. Man mister i og for sig retten til at forvente at der sker noget når man brokker sig.

Vi har brug en hel masse mennesker som er villige til at arbejde for ingen løn, men for idealer og for medmenneskelighed.

Hanne Christensen

Per Erik Rønne,
Jeg taler netop jura. Det 6 sider notat jeg har udarbejdet herom, forholder sig alene juridisk til spørgsmålet. I øvrigt har jeg googlet dig. Jeg kan se, du er en meget ivrig debattør alle vegne. Jeg tror, vores holdninger er så lang fra hinanden, at vores debat må stoppe her. Jeg kan se, at du konsekvent i andre debatter afviser, at menneskerettigheder brydes. Du afviser med særdeles korte sætninger uden at argumentere for dine synspunkter. For mig er den debatform ikke interessant at indgå i.

Med mindre andre viser interesse for spørgsmålet, vil jeg også vente til en anden god gang med at finde mit notat frem.

Hanne Christensen

Anne-Marie Nyberg. Jeg er selvfølgelig enig med dig i, at vi vælgere har et ansvar. Men det fratager vel ikke politikerne for ansvar for deres holdninger.

Enhedslisten har da også et ansvar for, hvilke debatter de vælger at tage.

Personlig er jeg aktiv i debatter, der vedrører kontanthjælpsmodtageres og fattiges vilkår. Jeg synes simpelthen, Danmark burde skamme os over, de vilkår der bydes!

Mange danskere er dog uvidnede om disse forhold. Derfor mener jeg, det er vigtigt, at oppositionspartierne gang på gang får gjort opmærksom på forholdene, så danskerne i det mindste sætter deres kryds på et oplyst grundlag.

Hanne Christensen

Peter Hansen, jeg er fuldstændig enig.

Og det bør da nævnes, at mennesker da til hver en tid bør forsøge at forsørge sig selv, med mindre de er hindret pga sygdom. Altså ledige bør være aktivt jobsøgende.

Det vil således ikke være omfattet af konventionerne imod tvangsarbejde, hvis en ledig må påtage sig et tilbudt job - men selvfølgelig til ordinær løn.

Men det er da lidt skræmmende, at der i Københavns Kommune reelt aktiveres over 6.000 kontanthjælpsmodtagere i såkaldte virksomhedspraktikker. Netop det jeg mener er omfattet af konventionens forbud mod tvangsarbejde. De får ca. 12 kr. i timen.

Vi har for nylig hørt om skandalesagen i hjemmeplejen i Københavns Kommune, hvor det af pressen fremgik, at ca. 1300 var tvunget ud i disse job som virksomhedspraktikanter.

Nogle kan ikke affinde sig med bl.a. disse ydmygende forhold, og tager konsekvensen ikke at modtage kontanthjælp. De lever så på gaden.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg vist beklageligvis har taget fejl af, hvem der har ansvaret for denne tvangsaktivering. Jeg vil tror, det er den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondam, og ikke socialborgmester Mikkel Warming. Når man nærlæser Mikkel Warmings artikel, ja, så kritiserer han jo også rent faktisk disse forhold.

Mikkel Warming

Kære Hanne o.a.

Jeg er lidt ked af, at I skriver, at Enhedslisten og jeg ikke gør nok for at snakke fattigdom og sætte fokus på de helt urimelige forhold en stor del af københavnerne lever under.

For det er faktisk noget af det jeg bruger allermest krudt på (prøv f.eks. at google Mikkel Warming og fattigdom).

Tilbage i 2008 lave socialforvaltningen, på Enhedslistens initiativ, en fattigdomsundersøgelse, der skulle bringe den usynlige fattigdom frem i lyset og påvise konsekvenserne af regeringens politik. Det kan I f.eks. læse mere om her: http://www.information.dk/159691 og her. http://politiken.dk/indland/article466096.ece

Efter fremlæggelsen præsenterede vi en række forslag, der kunne hjælpe byens fattige: http://www.berlingske.dk/koebenhavn/forslag-til-hjaelp-til-fattige-koebe...

I år er det siom bekendt fattigdomsår og Socialudvalget har netop taget en række nye initiativer. Bl.a. kommer vi med en opdateret fattiogdomsundersøgelse til efteråret. Det kan man læse mere om her: http://www.kk.dk/eDoc/Socialudvalget/09-06-2010%2020.00.00/Referat/23-06... og her: http://www.kk.dk/eDoc/Socialudvalget/09-06-2010%2020.00.00/Referat/23-06...

Med venlig hilsen
Mikkel Warming

@Warming

Hvorfor har det taget så mange år at indse hvad en politik gør ved et system, når der ude i krogene siden 90'erne - ja, det er ikke kun den siddende regering, det startede under socialdemokratiet - har siddet mennesker i debatter og skreget om hjælp. Er i døve, blinde, eller blot enige i at folk selv beder om de tæsk systemet tilbyder dem.

Først 14 år efter, de første råb kom, erkender man LIDT, at der nok er noget om de skrig om hjælp, som måske blot høres som susen for øret derinde.

Og hvad er det for noget at indføre et fattigdomsår. Er det en fest?
Der skulle da - hvis i er jer ansvaret bevidst - altid være fokus på at folk ikke falder af.

Nogle af de oplevelser jeg har haft med det system, kan kun beskrives som dybt traumatiske.
Det er ikke de sindssyge ting man bliver udsat for, men ligegyldigheden der har indsneget sig over for de abnorme fejlbehandlinger der finder sted, de slår ihjel - bogstavelig talt.

Kort og godt.

Hvor har i været henne de sidste mange år?

"Betaler 1000 kr i timen for privat socialrådgiver
04. aug. 2010 17.23 Lyngby-Taarbæk Opdat.: 05. aug. 2010 06.00

Nogle er bange for at miste deres sygepenge; andre føler sig kastet rundt i systemet i en kommune, der kun er ude på at finde besparelser.

En række borgere betaler i dag 1000 kroner i timen for at få hjælp fra en privatpraktiserende socialrådgiver i et forsøg på at få deres sag igennem kommunens sagsbehandling. Og det vækker bekymring.

Bisidder og aflaster
- En privat socialrådgiver ser meget konkret på sagen, og går efter, hvad borgeren har krav på og hvilke møder, der skal til, for at få sagen igennem. De kan være bi-sidder ved møderne, og aflaster i mange tilfælde familierne ved at overtage korrespondancen med det offentlige, siger salgsdirektør Dorthe Kjærgaard, fra rådgivningsvirksomheden Kavaleriet i Lyngby, til DR København.

Her har de i et år tilbudt privat socialrådgivning og får hver uge 8-10 henvendelser fra folk, som føler, de behøver hjælp til at komme igennem kommunens sagsbehandling.

Bekymrende udvikling
Prisen for privat socilalrådgivning ligger typisk på mellem 600 til 1000 kroner i timen og formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, synes udviklingen er bekymrende, fordi de klienter, der har professionel hjælp til deres sager får en bedre behandling end andre.

- Det er jo ikke alle, der har nogen, der kan hjælpe dem med at financiere, at man køber sig til professionel hjælp til at finde rundt i det offentlige system. Det er jo højst uheldigt, at det skal være nødvendigt at købe sig til professionel assistance, for at få hjælp fra det offentlige, siger hun.

Også på Christiansborg vækker udviklingen bekymring. Til de hjemløses avis Hus Forbi siger socialdemokraten Mette Frederiksen, at det viser, der er alt for mange mennesker, der kommer i klemme i systemet.

Både rig og fattig
I rådgivningsfirmaet Kavaleriet får de også ofte henvendelser fra folk, der ikke har råd til at betale de 1000 kroner i timen for assistance fra en privat socialrådgiver.

- Derfor søger vi lige nu fonde, så vi håber i fremtiden også at kunne rådgive dem, fortæller Dorthe Kjærgaard til DR København."

Den eneste måde de seneste 10 år kan komme frem i lyset er ved at enten en journalist, eller mennesker som Warming, står af samfundet og prøver at bede om socialhjælp.

God fornøjelse.

Per Erik Rønne

Udviklingen var altså også i fuld gang under Nyrup ...

@ Poul

Det har jeg pointeret op til flere gange.

Det er for vigtigt et emne til at politisk fnidder fnadder om stole skal slå folk ihjel psykisk dagligt.

Det startede 1994-1996, blev accellereret alvorligt 2001.

Per Erik Rønne

@Sonja Bautz:

Hvem er Poul? En søgning på denne side afslører at du ikke svarer nogen Poul ... men der er tilsyneladende nogle der fejllæser mit fornavn, Per, som Poul - at dømme efter andre debatter på Information.dk

@Per Erik Rønne.

Sådan.

Hvis man tænker chokolade, og læser ballade, så bliver ballade til chokolade.

PS

Jeg undskylder selvfølgelig at jeg ikke skrev dit navn rigtig.

PPS

Nu kunne man så håbe at de politkere der animeret kommunerne til udsalg af dem der lægger ned, til at undskylde ligeså.

Undskyldningen behøver ikke at være verbal, men det ses hellere at undskyldningen lægges i arbejdskraft for at stoppe de offentlige ydmygelser.

På forhånd tak.

.....der har....