Kronik

Danida stopper tilskud til dansk tropeskovsekspertise

Tropeskov blev nævnt fem gange i 'Copenhagen Accord', resultatet af COP15, som eneste specifikke tiltag til at reducere verdens CO2-udslip. I mere end 40 år har Danida ydet støtte til netop bevaring og etablering af nye tropeskove, men nu stopper Danida støtten
På trods af stor opmærksomhed på tropeskove i kampen mod CO2-udslippet stopper Danida nu tilskuddet til den ekspertise, som Danmark gennem mange år har opbygget

På trods af stor opmærksomhed på tropeskove i kampen mod CO2-udslippet stopper Danida nu tilskuddet til den ekspertise, som Danmark gennem mange år har opbygget

Jochem Wijnands

Debat
11. august 2010

CO2 fosser ud i atmosfæren og temperaturen på kloden stiger med en stribe katastrofale konsekvenser til følge. 15 til 20 procent af den CO2, der fosser ud kommer fra ødelæggelse af skov - og primært tropeskov. Begge dele er velkendt og derfor ikke overraskende nyt.

Resultatet af det store klimamøde (COP15), der blev afholdt i København i december sidste år, er nedfældet i den såkaldte 'Copenhagen Accord'. I dette dokument er bevaring af tropeskov nævnt hele fem gange, som det eneste specifikke tiltag for reduktion af CO2-udslip. Og de rige lande vil tilstræbe, at 30 milliarder amerikanske dollar stilles til rådighed for bevaring af tropeskov og etablering af ny skov i perioden 2010-12. Efter 2020 er beløbet 100 milliarder dollar pr. år.

Mange lande har allerede stillet store beløb til rådighed, enten multilateralt eller bilateralt til de lande, hvori tropeskovene findes. Danmark har indtil videre valgt at støtte multilateralt, hvorimod Norge har valgt at støtte såvel multilateralt som bilateralt, idet man mener, at pilotarbejdet i skoven er mindst lige så vigtigt som det forberedende skrivebordsarbejde - det praktiske skal gå hånd i hånd med det teoretiske.

Der kræves speciel ekspertise for at kunne deltage aktivt og optimalt i det internationale arbejde om bevaring af tropeskov og plantning af træer i troperne.

Denne ekspertise findes i Danmark. Danmark har meget markant støttet bevaring og etablering af nye skove i troperne siden 1960'ere, dvs. i mere end 40 år, gennem Danida-støtte til Danida Forest Seed Centre (DFSC). Men Danida har valgt at stoppe støtten helt om to år.

Siden 1969 har Danmark støttet Danida Skovfrøcenter (DFSC), der lige fra begyndelse har haft til formål at bevare skov og biodiversitet og støtte etablering af nye skove i troperne. DFSC har været direkte engageret i udarbejdelse af strategier for bevarelse af skov og tilvejebringelse af forbedret plantemateriale til etablering af nye skove i mere end 20 tro-piske lande. Arbejdet er fo-regået i et internationalt netværk med institutioner som FN's Udviklingsprogram (UNDP), FN's Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO), Det Internationale Center for Agerskovbrug (ICRAF) og med andre bilaterale donorer og har derfor i realiteten omfattet mange flere lande, end de hvor der har været direkte Danida-støtte.

Dansk udviklingsstrategi

Danmarks nye strategi for støtte til udviklingslandene: 'Frihed fra Fattigdom, Frihed til Forandring' indeholder fem politiske prioriteter:

1) Frihed, demokrati og menneskerettigheder; 2) Vækst og beskæftigelse; 3) Ligestilling; 4) Stabilitet og skrøbelighed og 5) Miljø og klima. Disse prioritetsområder er gensidigt forbundet, og klima er mere eller mindre gennemgående i alle fem prioriteter. Danmarks udviklingshjælp skal fremover tillige fokusere på effektivitet og målbare resultater og bygge på vidensbaserede løsninger med dansk kompetence inddraget i udviklingsarbejdet.

Inden for Miljø og Klima vil Danmark sikre, at naturressourcer som jord, skov og vand i udviklingslandene forvaltes bæredygtigt, og Danmark vil bidrage til udarbejdelse og gennemførelse af strategier, der reducerer CO2-udledninger og beskytter økosystemer og den biologiske mangfoldighed og støtter kapacitetsopbygning af nationale og regionale institutioner. Danmark vil være med til at opbygge mekanismer og styrke national kapacitet, der modvirker rydning af skov og i stedet fremmer nyplantning af skov. Rettighederne for de millioner af mennesker, der ernærer sig ved skov- og jordbrug, i mange tilfælde oprindelige folk, skal sikres.

Aldrig før har det i en overordnet dansk strategi for udviklingsstøtte været nævnt så tydeligt og klart, at man vil støtte bevaring og nyplanting af skov, og aldrig før har det været beskrevet så tydeligt, hvad man specifikt vil gøre. Nu er der blot tilbage at sætte handling bag ordene og komme i gang med arbejdet.

DFSC er nu en integreret del af Skov & Landskab på det Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet. Udover viden om bevaring og etablering af tropeskove besidder Skov & Landskab viden om skovpolitik, forvaltning af skove med inddragelse af skovens brugere, national skovplanlægning, skovovervågning og beregning af CO2-akkumulering i skove. Skov & Landskab besidder med andre ord den viden, der skal til for at kunne indgå i såvel praktiske, som politiske og videnskabelige aspekter af bevaring og etablering af nye skove i troperne. Skov & Landskab har endvidere aktive netværk i flere af de lande, hvor bevaring og etablering af skov er internationalt prioriteret (Indonesien, Vietnam, Cambodja, Laos, Nepal, Tanzania, Uganda, Ghana, Burkina Faso, Niger) og med vigtige internationale organisationer som f.eks. FAO, ICRAF og Center for International Skovforskning (CIFOR). Man er tillige en af de meget få institutioner i verden, der arbejder med både bevaring og etablering af nye og bedre skove i troperne.

Danmark har således støttet bevaring og etablering af nye skove i troperne gennem mange, mange år, og det er der kommet mange, mange milliarder nye og værdifulde træer ud af i mange tropiske lande. Så langt, så godt!

Med udgangspunkt i klimaproblematikken og 'Copenhagen Accord' har der internationalt set aldrig været en større interesse for og reel opbakning til at bevare og etablere skov i troperne. Og med udgangspunkt i Danmarks nye strategi for støtte til udviklingslandene: 'Frihed fra Fattigdom, Frihed til Forandring' må man konkludere, at Danmark politisk aldrig før har været så engageret i at bevare og etablere skov i troperne, som man vil blive i mange år frem i tiden.

Samtidig med at Danmark for alvor skal etablere sig som en vigtig international medspiller i bevaring og etablering af tropiske skove, har man imidlertid besluttet at udfase Danidas faste årlige tilskud til Skov & Landskab med det resultat, at den ekspertise, som er opbygget med Danida-støtte gennem mere end 40 år, vil forsvinde inden for to-tre år.

Det sker på trods af, at Danmark og de lande, der modtager støtte fra Danmark til bevaring og etablering af nye tropeskove, aldrig har haft mere brug for den viden, Skov & Landskab besidder inden for - ja, netop bevaring og etablering af nye tropiske skove, og som takket være Danida er enestående på verdensplan.

Støtten bør fortsætte

Med ganske få midler kunne Danmark og de relevante u-lande for alvor høste frugten af mere end 40 års støtte fra Danida til bevaring og etablering af nye tropiske skove. Et dansk program, der har som mål: 1) at revitalisere tidligere støttede institutioner i de lande, hvor store skovbevarings- og træplantningsprojekter nu skal igangsættes; 2) at bidrage med en unik dansk ekspertise i praktiske pilotprojekter indenfor skovbevaring og etablering af ny skov; 3) og at høste synergieffekten mellem praktik og teori indenfor bevaring og etablering af skove i udvalgte tropiske lande. Et sådant program vil være en billig, effektiv og effektfuld måde at sætte handling bag ordene og gøre Danmark til en solid og troværdig partner.

Derfor er det gode spørgsmål til Danmarks Udviklingsminister, Søren Pind: Hvorfor lukker Danida for det faste årlige tilskud til sit, på international plan, enestående videnscenter inden for bevaring og etablering af nye og bedre skove i troperne, når der fra dansk og global side er allermest brug for det?

Søren Moestrup er specialkonsulent og Lars Graudal forskningschef ved Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Begge har arbejdet med u-landsskovbrug siden 1985

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der skal gås anderledes politisk til biddet, d'herrer...

Med venlig hilsen

Torsten Mandal

Det er vigtigt med forsat dansk støtte til at gøre det nemmere og mere pålideligt at etablere træer i troperne - både i skove og på egnede måder i marker og græsgange. Skovfrøcentret har gjort en vigtig indsats, og også bakket op om indsatser, der kan gavne ulandsjord som f.eks. en ansøgning, der bl.a. gav følgende resultater: iopscience.iop.org/1755-1315/6/41/412031.