Kommentar

Nej til grundlovsbrud

Debat
12. august 2010
Både af hensyn til Grundloven og af hensyn til mulighederne for, at en ny regering kan føre en økonomisk politik, der bringer Danmark ud af krisen, er S, SF og de radikale nødt til at stemme imod regeringens forsøg på at indføre EU's konvergenskrav ad bagvejen.

Både af hensyn til Grundloven og af hensyn til mulighederne for, at en ny regering kan føre en økonomisk politik, der bringer Danmark ud af krisen, er S, SF og de radikale nødt til at stemme imod regeringens forsøg på at indføre EU's konvergenskrav ad bagvejen.

Jørgen Schytte

Ved en folkeafstemning 28. september 2000 blev dansk medlemskab af euroen og dermed dennes konvergenskrav forkastet. Ikke desto mindre forsøger regeringen nu at afgive suverænitet til EU, så Danmark bliver underkastet de konvergenskrav, der faldt ved folkeafstemningen.

Regeringen vil give EU beføjelse til at idømme Danmark bøder, hvis statsunderskuddet når op over tre procent af BNP - hvad det gør i øjeblikket. Bøden kan udgøre op til en halv procent af BNP, hvilket svarer til ca. otte mia. kr. Det ville være en markant suverænitetsafgivelse, hvis den danske regering gav EU beføjelse til at idømme den danske stat bøder. En sådan suverænitetsafgivelse har intet forfatningsmæssigt belæg.

Det fremgår af Grundlovens § 20, at afgivelse af suverænitet forudsætter enten 5/6 flertal i Folketinget, eller godkendelse ved en folkeafstemning.

Regeringen forsøger imidlertid at afgive suverænitet til EU på grundlag af et simpelt flertal i Folketinget og lader således hånt om Grundlovens klare bestemmelser. Lykkes det for regeringen, vil der være tale om et grundlovsbrud.

Stem imod

En sådan grundlovsstridig indførelse af euroen ad bagvejen vil være i fuldstændig modstrid med oppositionspartiernes holdning til demokrati og folkestyre.

Oppositionen har med god grund annonceret, at den, hvis den får flertal ved næste valg, vil undersøge om regeringen i en række sager har forsøgt at udøve magtmisbrug. Regeringens forsøg på at indføre euroens konvergenskrav, som er forkastet ved en folkeafstemning, må oplagt høre ind under dette område.

EU har i øvrigt under henvisning til konvergenskravene pålagt en række euro-lande at gennemføre besparelser og nedskæringer, der kvæler det spirende opsving, forringer velfærden, øger arbejdsløsheden og forlænger krisen. Den danske regeringens nedbrydningsplan følger dette mønster. S og SF's alternativ, hvor vi investerer os ud af krisen, er et befriende brud på den nyliberalistiske tankegang, konvergenskravene bygger på.

Både af hensyn til Grundloven og dermed demokratiet og af hensyn til mulighederne for, at en ny regering kan føre en økonomisk politik, der bringer Danmark ud af krisen, er S, SF og de radikale nødt til at stemme imod regeringens forsøg på at indføre EU's konvergenskrav ad bagvejen og dermed gå imod regeringens forsøg på grundlovsbrud. Lad os få en klar melding fra oppositionspartierne herom.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Per Erik Rønne

Alene i og med at vir har fast kurs over for € gør at vi er »bundet op af €en«. Det er også accepteret af Euroland, og prisen er naturligvis at vi følger Eurolands konvergenskrav.

Så længe en simpelt folketingsflertal kan ændre kurs er der ikke afgivet suverænitet. Det betyder imidlertid ikke at det ikke kan få konsekvenser, ja endda alvorlige konsekvenser, at afvige fa den fastkurspolitik Danmark med hjælp fra EU har ført i snart 30 år. Under Schlüter, Nyrup, Fogh og nu Løkke.

Jeg er rimelig sikker på at også en eventuel socialdemokratisk ledet regering efter valget næste år vil fortsætte denne kurs. Alt andet ville da også have været uansvarligt.

Og kort sagt: i realiteternes verden er vi med i €en. Vi får bare ikke det fulde udbytte af den ...

fastkurspolitik. og grundlovsbrud, er nu ikke helt i samme boldgade.

Per Erik Rønne

Næh - og derfor er der heller ikke her tale om grundlovsbrud.

I det øjeblik Danmark bliver underkastet et konvergenskrav, så er der jo afgivet suverænitet, ergo = med grundlovsbrud, da de fornødne omstændigheder ikke er gældende.

Heinrich R. Jørgensen

At Danmark har en fastkurspolitik ifht. Euro'en, er selvvalgt.

Da Danmark ikke er en del af Euroland, er de konvergenskrav der stilles til medlemmer af Euroland, naturligvis ikke gældende for Danmark.

EU skal dog have tak for at påpege, at Claus Hjorth Frederiksen i Danmark fører en uansvarlig politik -- et statsunderskud på 5,5% af BNP var dybt uansvarligt.

Det er rent spin, at regeringen udlægger udstillingen af regeringens uansvarlige politik, som et diktat fra EU.

For slet ikke at tale om, når CHF hævder, at EU roser regeringens seneste økonomiske ændringer -- det er naturligvis præcis omvendt.

Det er også utroligt, at regeringen har givet deres nye økonomiske "kurs" navnet "genopretningspakken". For enhver der tænker sig om, demonstrerer den jo nøgternt set en erkendelse af, at regeringens hidtidige økonomiske politik har fejlet eklatant.

Årsagen til termen "genopretningspakke" handler dog ikke om erkendelser, men er bevidst valgt for at give indtryk, at nationen befinder sig i krise, og at der må gøres noget drastisk og ubehageligt. Kan man få befolkningen til at acceptere den præmis, er der åbnet en ladeport for afvikle velfærd, sælge statens aktiver og alt det andet, der må glæde samtlige neo-liberalister dybt ind i deres sorte sjæle.

Per Erik Rønne

@Jesper Wendt & Heinrich R Jørgensen,

Danmark har selvvalgt besluttet sig at føre en fastkurspolitik. Denne fastkurspolitik støttes også af Euroland - men en selvfølgelig forudsætning for denne støtte er naturligvis at også Danmark indordner sig under Eurolands konvergenskrav.

Og da vi netop ikke har afgivet suverænitet kan vi altid beslutte at droppe fastkurspolitikken. Så forsvinder også Eurolands støtte til kronen, og vores forpligtelse til at opretholde konvergenskravene.

At landet så ville havne på Herrens mark er så en anden sag ... så nej, Danmark bryder ikke grundloven her.

Heinrich R. Jørgensen

Per,

hvis EU skal have retten til at idømme bøder for at Danmark ikke overholder konvergenskravene, må det besluttes af politikerne og/eller befolkningen.

Lov er lov, og lov skal holdes. Det er et uacceptabelt skråplan, når magt bliver ret.

Desværre er holdningen blandt de regerings-definerende politikere at da ingen instans kan stikke en kæp i hjulene hvis de bryder landets love, kan de jo blot gøre præcis hvad de vil. De har jo magten. Grundloven, domstolene eller befolkningen har ingen midler til at forhindre det.

Niklas Monrad

Oppositionens bud er at investere os ud af krisen med lånte penge som i de gode gamle dage, lige inden DK var ved at ryge i afgrunden ... Så tror jeg at jeg foretrækker konvergenskravene ...

Per Erik Rønne

@Heinrich R. Jørgensen,

Da der ikke sker nogen suverænitetsafgivelse, da vi altid kan melde os ud af fastkurssamarbejdet, er der ej heller tale om grundlovsbrug, også selv om du som sandsynlig ikke-jurist og EU-modstander måtte mene noget andet.

@Niklas Monrad,

Jeg er tilbøjelig til at give dig ret. Selv om der ville være klare fordele ved en ny regering nu [se bare på nedsættelsen af den kriminelle lavalder] ser alternativet til Løkke ikke ud til at være i stand til at føre andet end økonomisk politik à la arbejdsmand Anker Jørgensen.

Karsten Olesen

I straffelovens § 98 og § 99 - om bistand til fremmed magt - findes bl. a. bestemmelsen:

§ 99. "Den, som ................ i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid."

Det må altså i alle tilfælde være forbudt at forhandle med fremmede magter om at afstå suverænitet.

Euroens balancebetingelser udgør ikke nogen virkelig stabilitetsgaranti - fordi de ikke tager højde for hvilke indre investeringsmuligheder der står åbne i det enkelte land.
Uanset at gældsoptagelse ikke er en god løsning, vil det altid kræve investeringer at komme op af en lavkonjunktur.
Der er skrevet tykke bøger om stramningernes kriseforstærkende virkning.

Heinrich R. Jørgensen

Per,

jeg har ikke påstået, at der nødvendigvis skulle være tale om Grundlovsbrud. Der er tale om fiflerier, hvor politikerne ad bagvejen gør som det passer dem.

Du har ret i, at jeg ikke er jurist. Om jeg er EU modstander, ved jeg såmænd ikke selv. Lader det sig besvare enkelt, med enten et ja eller nej?

Jeg er dog ikke tilhænger af, at Danmark tilslutter sig Euroen -- i det mindste ikke i den aktuelle situation, hvor Euroens troværdighed og stabilitet er under pres fordi Eurolandene gennem mange år har været uansvarlige, brudt konvergenskravene og løjet om nationers financielle og økonomiske realiteter.

Niklas Monrad

Heinrich

Jeg har det lidt lissom dig tror jeg. Jeg ville gerne at EU kunne fungere som det skulle; at det skulle sikre fred, frihed, velstand og udvikling.

Jeg er desværre ikke sikker på, at organisationen magter det, for der er for mange lande med vidt forskellige politiske agendaer.

Hvad angår Euroen, så er der ingen tvivl om at Danmark bør holde sig udenfor, så længe der ikke er stabilitet og sikkerhed omkring den.