Kommentar

Omstilling til bæredygtighed - hvordan?

Skal vi følge vore ledere, når vi det ikke. Hvis vi hver især selv skal gøre arbejdet med omstillingen, batter det ikke tilstrækkeligt. Men slutter vi os sammen i nye fællesskaber og arbejder på at etablere robuste lokalsamfund med bæredygtighed, så kan det være, det kan nås
11. august 2010

Den multidimensionale krise tilføres hver dag nye aspekter. Nogle med større systemkonsekvenser end andre. Et af de markante var i dette forår, da USA's Militære Sikkerhedsråd meddelte, at overskuddet i olieproduktionskapaciteten kan forsvinde inden for to år, og at det vil kunne føre til massive mangler på olie og olierelaterede produkter i 2015 med signifikante økonomiske og politiske konsekvenser.

Forestillingen om økonomisk vækst er blevet en 'religion'. Rom-klubbens advarsler i 'Grænser for Vækst' (1972) blev ikke hørt. I et forsøg på at gøre noget konkret mødtes i Storbritannien i maj en kreds af kunstnere og andre kreative borgere i organisationen Uncivilisation for bl.a. at fortsætte afkodningen af de fortællinger vi er indhyllet i, når vi taler om fremskridt, økonomisk vækst og udvikling. I et manifest afvises det blandt andet, at den omsiggribende krise kan reduceres til at finde løsninger på enkelte politiske og tekniske problemer.

Det er også med udgangspunkt i Storbritannien, at det nye Transition Netværk (Omstilling) spørger: Hvordan kan vort samfund finde svar på udfordringerne fra fremtiden og finde nye veje, når det drejer sig om
peak-oil(med nedgang i olieressourcerne med højere oliepriser) og klimaændringer?

Mulig og nødvendig

I omstillingsinitiativerne arbejdes på at opnå følgende:

•Indsigt i
peak-oil,klimaændringerne og behovet for at iværksætte en af lokalsamfundet ledet proces for at genopbygge robusthed og reducere CO2-udslippet.

•Påbegynde samarbejde med eksisterende grupper i lokalsamfundet.

•Etablere bånd til kommunen.

•Indlede et samarbejde med andre Transition-initiativer.

•Danne grupper for at se på nogle af livets hovedområder (føde, energi, transport, sundhed,
heart&soul,økonomi, livsstil mv.).

•Danne projekter med det formål at udvikle borgernes forståelse for betydningen af robusthed og reduktion af drivhusgasserne samt betydningen af lokalsamfundets engagement.

•Eventuelt at påbegynde en af lokalsamfundet defineret og af lokalsamfundet gennemført 'energineddroslingsaktionsplan' for de næste 15-20 år som en slags udvidet kommuneplan.

Dette vil resultere i en sammenhængende række af projekter på tværs af alle livets områder, for at (1) genopbygge den robusthed, som vi har mistet som et resultat af billig olie, for at (2) reducere samfundets CO2-udslip afgørende og for at (3) udvide fokus til en kreativ, demokratisk proces i opbygning af nye fællesskaber.

I dag findes mere end 300 Transition-initiativer og flere tusinde er godt på vej. For mange mennesker med mange erfaringer fra grønne organisationer, der i årevis har arbejdet for 'En anden verden er mulig og nødvendig', udgør Transition- modellen en proaktiv, non-governmental, bottom-up, praktisk og netværksbaseret udviklingsmulighed.

Politisk økologi

Transition-modellen appellerer til 'hoved-hjerte-hånd' og udgør en mulighed for en videreudvikling af miljø- og økologibevægelsen som en politisk økologi med følgende punkter:

1. Klimaforandringerne og
peak-oil-problemet kræver umiddelbar handling.

2. Et liv med mindre energi er uundgåeligt, og det er bedre at planlægge efter det end at blive taget på sengen.

3. De industrielle samfund er ikke længere robuste. De kan ikke klare et energichok.

4. Vi må handle i fællesskab, og vi må handle
nu.

5. Planeten (naturen) tillader ikke i længden det nuværende forbrug og den nuværende vækstøkonomi.

6. Vi har udvist stor kreativitet i udviklingen af vores energiforbrug - nu må mindst den samme kreativitet udvises, når vi må gå den anden vej til et lavenergisamfund.

7. Hvis vi planlægger dette tidligt nok, er kreative, og samarbejder inden for vores lokalsamfund, kan vi skabe en fremtid, der er endnu rigere på andet end penge og mere tilfredsstillende og mere skånsom over for Jorden.

Verden er ramt af en multidimensional krise, der kan føres tilbage til den økonomiske vækstmodel. Som nation kan man som svar herpå - teoretisk set - ekspandere geografisk. Eller man kan vælge den sociale eksklusion med øget fattigdom mv. Man kan også forsøge at effektivisere vækstmodellen ved at indføre teknologiske fix med grønne løsninger ...

Måske skulle vi alligevel overveje, om den største krise ikke kan henføres til vores tænkning og derfor bør sætte gang i én stor omstilling i den indre som i den ydre verden i form af en relokalisering med robusthed og bæredygtighed?

Niels Johan Juhl-Nielsen er specialrådgiver, cand.-scient.adm. og master i Socialt Entreprenørskab og selv aktiv i Omstilling Danmark

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Leif Mønniche

At vente på fusionskraft er en risikabel affære...peak oil - og peak uran - vil sikkert være langt overskredet inden projektet lykkes.

Som en fysiker med gode pædagogiske evener fortalte:

At håndtere den 100 mio grader varme plasma, er som at prøve at pakke en klat marmelade ind i elastikker...

Iøvrigt kan jeg anbefale en interessant artikel med kommentarerne på ingeniørens hjemmeside - den vise at der er mange problemer der skal løses inden målet nås:

http://ing.dk/artikel/91942-er-fusionskraft-godt-for-miljoeet

Slettet Profil

@Niels-Simon Larsen

"Nikola Tesla er i denne sammenhæng arketypisk: Det som giver mest profit og ikke det som på længere sigt er mest hensigtsmæssig bliver konsekvent foretrukket."

"Teknologioptimisme er en farlig ideologisk vildfarelse i en tid, hvor vi er ved at destruere forudsætningerne for vores civilisation."

Disse to ytringer virker totalt modsigende: I den øverster er du vel også "teknologioptimist", fordi du siger at Nikola Tesla faktisk havde langsigtet hensigtsmæssige løsninger, men at de ikke var at foretrække p.g.a. profit(/mangelskabelse*) - For bag efter at give udtryk for det totalt modsatte; at det er en vilsfarelse at tro teknologiske løsninger er hensigtsmæssige.

Hvis Tesla(, og andre), har løsningerne, eller bare MÅSKE har; så har vi da en forpligtigelse til at undersøge det med så mange midler vi overhovedet kan, UDEN at vente på, at man kan profiter på det.
I bedste fald er den teknologiske løsning så god, at man ikke kan tjene penge på den - Jeg har instinktivt meget svært ved at tro på, at vi mangler teknologiske løsninger; mere sandsynligt er det, at afgrænsningen for hvad der er nødvendigt for os at vide, må være derude, og at grunden til at de er så svære at finde, er fordi "nogen" gerne vil have det sådan - Ligesom det var med tesla og de saboteringer han var udsat for.

En god teknologisk løsning kan ikke tjenes penge på; derfor er den så svær at få øje på - Hvis der er mangel på noget, får det værdi; hvis der er overflod af noget, taber det værdi.

Må jeg forslå folk at se ZEITGEIST II ADDENDUM. Den taler om en resursebaseret økonomi(, tror jeg nok) - Hvis man ignorere, hvor frygtligt den verden der optegnese kunne være, hvis det blev til virkeligghed, så er der nogle dejlige pointer.
Og den er langt bedre end den første; uden meget af det religiøse mumble jumble.

http://www.youtube.com/watch?v=1gKX9TWRyfs

Lidt mere down to earth, men om samme emne, er "THE MONEY MAKERS".

Under fanen "ZERO POINT TECHNOLOGI" kan der også, hvis man sir, findes godbider. En popfilm heder vidst "THE RACE TO ZERO POINT".

Iøvrigt, har jeg hørt, at Vedierne skulle have været en stor inspirationskilde for Tesla.

Slettet Profil

En anden docfilm, jeg elsker at kaste i hoved på folk, når jeg kan komme til det, om vand - Tidliger sent på DR2:

http://topdocumentaryfilms.com/water-great-mystery/

Og et indslag fra ABC, om nogen der er selvforsynende.

http://www.youtube.com/watch?v=W51JRTjoI1A&feature=player_embedded

Det ville være mest rimeligt, hvis man så meget som det er muligt, kunne nøjes med sit eget stykke jord til at brødføde sig selv, istedet for at fylde det op med sten, græs og blomter og lade folk i den anden ende af verdenen bruge deres jord til at brødføde os.

Leif Højgaard

Jeg var koordinator for indkøring af nye produkter hos STORNO i begyndelserne af 70'erne. Den første mobile offentlige radio - CQM 712 off - havde fået tildelt 12 kanaler fra P&T, som brugerne kunne være fælles om. Den skulle ligge i bilens bagagerum og var stor og klodset. Siden fremkom tyk- og tyndfilmsteknik, som reducerede dimensioner og forøgede funktionaliteten. Nu 40 år senere efter NMT og GSM er der over 2 mia Mobil abonnenter.

Udviklingsprocesser har bestemte nogenlunde ens forløb fra idé til fungerende resultat, men det tager en vis tid at gennemføre. Det der foregår i

Ethvert udviklingsforløb foregår i faser og såvidt jeg kan se er ITER projektet en laboratoriemodel hvad man kunne kalde en fuglerede og som et begyndelsestrin på vej mod en egentlig produktionsmodel.

Enhver rejse starter med det første trin og det gælder også her. Alternativet er at man aldrig får vished for om idéen overhovedet er realisabel.

Jeg mener at man skal beskrive de enkelte elternative løsninger isoleret hver for sig og ikke kaste sig ind i for mange 'hvis nu' overvejelser inden man kan konkludere noget.

Modsat skulle man måske kaste dobbelt så mange kræfter i projektet.

Mark Andersen

"Nøglen" til at omstille os til et bæredygtigt samfund, ligger i vores indsigt i hvem vi rent faktisk er, for så længe vi render rundt og føler os frem og dermed tror, vil der opstå kriser i vores verden.

Når man indser hvem vi rent faktisk er, falder alle brikkerne på plads og der opstår en logik der samler puslespillet, og "nøglen" ligger inde i os alle sammen, man skal blot bruge sin bevidsthed for at se verden som den rent faktisk er og ikke som vi føler/tror den er.

Jeg vil lige gentage mine spørgsmål vedr. The Venus Project til Jeppe Hedevang fra en anden tråd:

'Jeg har et par spørgsmål vedrørende Venus projektet, uden at jeg iøvrigt har studeret det i større detaljer.

Når man slår op på hjemmesiden får man en flot fremvisning af fantastisk arkitektur, som på en eller anden måde må være et ydre udtryk for Venus projektets ambitioner.

Hvis man skal være lidt fræk kan man sige, at det ligner en opdateret teknofikseret version af 60’ernes byplanlægning, der som bekendt ikke altid var lige vellykket. Man skal hertil huske, at 60’ernes byggeri blev gennemført i en situation, hvor ressourcerne stadig flød af Jordens rige forekomster og kun tosserne troede, at der var begrænsninger på disse ressourcer. Nu er tosserne blevet konger og de som tror, at ressorucerne er uendelige er i sandhed blevet tosser.

Men jeg vil gerne spørge. Hvor forventer man, at der den energi, der jo skal medgå til realisering af disse fantasier skal komme fra? Regner man med, at de materialer, man skal bruge er til rådighed i fornødent omfang? Noget af det ligner havbaserede ressorts for velhavere, der ikke længere tør opholde sig i land. Er der tale om reservater og gated communities for de rige?

Men flot ser det ud.'

Jeg kan ikke væe uenig, men må alligevel stille mig skeptisk og måske opfordre til, at man øger sin nøgternhed ved at læse dette indlæg af George Monbiot om vertikalt landbrug

http://www.monbiot.com/archives/2010/08/16/towering-lunacy/

samt kigger lidt i hans arkiv. Fremtidens projekter SKAL have kontakt med og være baseret på virkeligheden, hvis de skal give mening og være bæredygtige.

Hvad angår dette med at rejse rundt, så går jeg ikke ud fra, at du forstår det på den måde, rejseriet foregår i dag (d.e. ved brug af fossile brændstoffer).

Jeg vil kigge lidt nærmere på projektet og trænge ned bag forsiden.

Jeg er enig med John Fredsted. Naiv teknologioptimisme er farlig. Man bør erindre, at teknologien er dobbeltfjæset. Det er bl.a. den, der gør, at vi står i en situation, som vi ikke umiddelbart kan se os ud af. Derfor skal man nok være lidt forsigtig, når man tilskriver en ny, hidtil uset og banebrydende teknologi mirakuløse egenskaber i relation til problemløsning på bæredygtighedsområdet.

På energiområdet kan man med fordel studere dette indlæg:

http://www.energybulletin.net/node/50695

Mark Andersen

Problemet vi står overfor er ikke i energi kilder, men i vores opfattelse af os selv og hvem vi egentlig er, mennesket er rent faktisk meget omstillings dygtig og kan underlægge sig alt for at overleve, som i den verden vi har i dag, har mennesket indfundet sig med at der er noget der har mere værdi end dem selv, nemlig penge, og alligevel render mennesket rundt og tror han ejer verden, hvilket ikke kunne være en større illusion end som så. For at kunne samarbejde og skabe udvikling, skal vi først indse at vi er en del af naturen og den verden vi lever i.

Jorden producere alt hvad mennesket har behov for at kunne overleve, men mennesket producerer intet tilbage til jorden og dermed kan vi aldrig blive bæredygtige før vi indser og erkender at vi er en del af verden, at vi er forbundet til verden og ikke separeret fra verden, før vil der ikke opstå bæredygtighed, om vi så bruger den ene energi kilde eller den anden.

Og for at forholde os til verden og blive en del af verden skal vi lære at dele viden, erfaring osv, hvilket betyder patenter, copyright, penge skal ud af vinduet, da penge er lig med selv interesse og intet har med deling eller forbindelse at gøre.

Verden fungere fordi den er forbundet, den har ingen grænser, det er derfor vi kan leve her, og verden er i konstant udvikling i bevægelse, nu skal vi til at lære at forbinde hinanden og komme i bevægelse som er lig med udvikling, og forbinde os til verden igen, så vil der opstå bæredygtighed, helt af sig selv.

Martin Pedersen

Det geotermiske fjernvarmeværk de ville bygge ved Viborg er vist løbet ind det problem, at DONG ejer rettighederne til den danske undergrund og ikke vil opgive disse.

Har vi ikke alt den teknologi der skal til for at i det mindste gøre vores fjernvarme bæredygtigt eller er der noget jeg har misforstået?

Vi har en stor brændende heliumkugle lige over hovederne og den kugle vi lever på er én stor energiudladning af nuklear henfald. Den energi vi nu henter fra fossile brændsler er så ynkelig i forhold til det potentiale der ligger i bæredygtige energikilder.

John Fredsted

@Mark Andersen: På det fysiske plan er det de indlysende problemer: stadig mere udbredt ressourcemangel, og stadig voldsommere klimaforandringer.

På det psykiske plan - det vigtigste plan, idet det psykiske driver vore handlinger i det fysiske - er det problemer af den slags, som jeg er inde på i min kommentar http://www.information.dk/240628#comment-258660, som jeg også herover henviste Jeppe Hedevang til.

Holdbare løsninger er i mine øjne en umulighed uden forudgående ændring af sindelaget hos det moderne menneske - og så har jeg vel allerede sagt alt, alt for meget.

Jeppe Hedevang

Fuldstændig enig John. Ligesom al tidligere (r)evolution sker det først og fremmest igennem en ændring af tidsånden (deraf zeitgeist).

Mark Andersen

@John - har læst din kommentar nu og har følgende kommentar.

Angst er hvad der holder folk nede i vandet, nede i følelserne, det er jo ikke tilfældigt at vi indeholder 70% vand, og dagligt bruger 70% af vores energi igennem netop følelser. Som du sikkert ved kom vi fra vandet og gik op på tørt land hvor der er lys så vi kan se verden som den rent faktisk er. Det lys vi skal bruge til at se verden som den er, er faktisk vores bevidsthed, vi er det eneste dyr i verden der ejer denne evne, og alligevel er der meget få i verden der bruger den, de tror de bruger den fordi de kan åbne deres øjne og se, men øjne er kun en af vores sanser.

Vi er følelses ladet dyr, og kigger du på alt hvad vi mennesker har skabt i vores samfund, er alt følelses ladet, lige fra politik, religion, underholdning, pr, penge, osv.. og så længe vi føler er vi nede i vandet, hvor sigtbarheden ikke er særlig stor, og derfor tror vi, vi kigger ikke på verden som den er med videnskabelige øjne og forholder til elementerne, men føler os frem, det er her vi står i dag.

Jo mere sensitivt en organisme er, jo mere intelligent er det, og derfor er vi mennesker så dominerende på jorden, netop fordi vi er det mest sensitive dyr på jorden, dette skal vi erkende før vi kan forholde os til hvem vi rent faktisk er, og ikke hvem vi tror vi er, for i dag er vores opfattelse af verden meget forkert, da vi tror vi ikke er en del verden, men ejer verden og alligevel har vi formået at give penge en større værdi en os selv og dermed har du beviset for at vores samfund i dag lever i en illusion. Vi mennesker kan påvirkes så let ved at slå på følelser, som også er det vores ledere og erhvervs liv benytter sig af, når de snakker om demokrati, frihed og evig økonomisk vækst.

Så folk løber rent faktisk ikke væk fra angst så længe de er nede i vandet hvor vores følelser bor, tværtimod fodre de deres angst, når de løber fra den.

Vores følelser er vores energi, vores styrings mekanisme og derfor kan man tildele følelser en +/- effekt, denne effekt har påvirkninger på vores krop, vores kød, vores opfattelse og når vi erkender dette, er det ikke så svært at forstå hvorfor verden er som den er i dag, og hvad skal til for at skabe et bæredygtigt samfund.

Liv/død er grund elementerne i vores liv, og er samme mønt blot hver sin side, og herefter forgrener de sig ud i livet hvor hver gren har en påvirkning på os mennesker i negativ/positiv retning.

Det er ren simpel matematik, men fordi vi føler forstår vi det ikke, derfor har vi også fået bevidstheden til at navigere, så som teoretisk fysiker må du jo kunne se dette lille regne stykke som værende et faktum af vores realitet. Følelser påvirker os alle, derfor skal vi have fokus på hvordan vi er indrettet og hvordan vi påvirkes i positiv/negativ retning, så folk bedre kan lære at navigere og komme op på tørt land i stedet for at rode rundt nede i vandet, og når de kommer på tørt land kan de bedre se hvordan vi skal omstille os til et bæredygtigt samfund, for vores nuværende samfund i dens form er IKKE bæredygtigt eller gavnligt for os mennesker.

John Fredsted

@Mark Andersen: Jeg har det lidt svært ved at leve mig ind i dine tanker omkring vand. Jeg vælger derfor at betragte det mere som en metafor.

"... bevidsthed, vi er det eneste dyr i verden der ejer denne evne...": Jeg er uenig. Dyr er naturligvis også bevidste, ja, højerestående dyr er endda selvbevidste, som vi er.

"... vi er det mest sensitive dyr på jorden ...": Jeg anser for eksempel en hund for at være et mere sensitivt væsen, end vi er.

Mark Andersen

@John - du kom mig vidst lidt i forkøbet:)

"Holdbare løsninger er i mine øjne en umulighed uden forudgående ændring af sindelaget hos det moderne menneske - og så har jeg vel allerede sagt alt, alt for meget."

Enig!

jeg har så beskrevet hvorfor holdbare løsninger ikke er mulige i dag, i nuværende menneskelig sindstilstand og hvad der skal til for at ændre denne sindstilstand, så vi kan komme over til en holdbar løsning.

Mark Andersen

@John - se vandet som en metafor så vi bedre kan forholde os til hvorfor vi handler som vi gør.

Der er forskel på sanser og bevidsthed, samt størrelsen og omfanget i dem, men rent følelses mæssigt er vi mere skrøbelige end noget andet dyr er, da det tager mennesket mange år før den er udviklet og i stand til at klare sig selv, end en hund er eller delfin er.

Problemet ligger i vi har 3 hjerner, og som hjerne forskerne siger, ville det ikke være et problem for os at skelne imellem hvilken del af hjernen vi bruger hvis vi levede isoleret, men fordi vi er sociale dyr, og er afhængige af hinanden til at udvikle os, har vi svært ved at skelne og gør vi ikke altid handler ud fra hvad vi hvad tingene rent faktisk er, men oftere baseret på hvad vi har oplevet før, som er blevet indoktrineret og lageret i vores følelser, tanker, som kommer fra vores miljø, der former og farver os og dermed tror vi.
Det tager 100 mili sek for vores instinkter og følelser at reagere, hvor imod det tager 500 mili sek at bruge den øverste del, hvor bevidstheden ligger. Dermed lever og handler folk mere i deres følelser end de bruger deres bevidsthed.

http://www.alternet.org/health/147539/it%27s_a_jungle_in_there:_our_brai...

John Fredsted

@Mark Andersen: Jeg troede kun, at vi havde to hjerner: storhjernen og lillehjernen.

Men jeg er egentlig ikke interesseret i at gå ind i en fysiologisk beskrivelse af hjernen, for jeg kan ikke se, hvad det skulle hjælpe: dén når i hvert fald ikke at forandre sig i det tidsrum, som vi nu har til rådighed til at redde os ud af de voldsomme problemer, vi befinder os i.

Mark Andersen

@John - Nej den når ikke at forandre sig her og nu, det kan vi nemt blive enige om, selv om vi faktisk er ved at udvikle en 4 hjerne;)
Men de 3 hjerner vi har kan fortælle meget om hvorfor vi render rundt og opfatter verden som vi gør, og dermed forholder vi os ikke til verden som den rent faktisk er, det er der problemet ligger i dag, og det er derfor vi ikke kan forstå hvad der skal til for at omstille os til et bæredygtigt samfund, fordi vi føler os frem.

Problemerne med ressourcemangel, og stadig voldsommere klimaforandringe, kræver handling.
Forslagene er, ændring af samfundsstrukturen, Star Trek-agtige opfindelser, (r)evolution, ændring af tidsånden - zeitgeist, udviklinge af den fjerde hjerne, folkeoplysning og borgerløn - desværre altsammen noget der ligger uden for den øjeblikkelige rækkevidde eller vores erfaringsgrundlag.

Hvorfor ikke bruge et redskab som vi trods alt kender - nemlig differentieret moms.

Skattevæsenet har klaret mange problemer for os gennem tiderne: fattigdommen, børnedødeligheden, den stråtækte, kvæsthuset og fattiggården - mon ikke skattefar også kan klare en omstilling af vores forbrugsmønster.

Jeg vil til en start foreslå momsnedsættelse på basisfødevarer, cykelindustri og værksteder, samt momsforhøjelser på benzin, kød, udlandsrejser...

...og så kunne de middelmådige af levebrødspolitikerne, også få andet at diskutere end blå burka og skærpelse af straffe.

Det er min opfattelse af Kristligt folkeparti og Enhedslisten går ind for brug af differentieret moms ...

Niels-Simon Larsen

For min skyld må man gerne være medlem af en bevægelse med et eller andet evangelium, men hold det venligst ude af debatten her. Vi diskuterer på lige fod, og jeg gider ikke høre nogen læse op af 'bevægelsens' samlede værker. Zeitgeist, og hvad det alt sammen hedder - lad det blive derhjemme, men kom bare og fortæl om jeres eget besværlige liv, frygt og bæven og de chancer, I giver menneskeheden for at overleve.

Mark Andersen

Bill og Niels

Vi kan jo starte med at kigge på at jorden producere alt hvad vi mennesker behøves for at overleve på jorden, og selv dette er mennesket ved at ødelægge I sin glubske tørst efter penge og for at "føle" at de er noget, MEN mennesker producere intet tilbage til jorden andet end affald, forurening.

Bæredygtighed indebære at når man tager noget, så sår man også noget, se vores biodiversitet herhjemme den er også helt galt.

Bills foreslag med moms er fint nok, men basalt set burde et land have en rygrad, som en økonomisk krise aldrig kan pille ved og her tænker jeg på selvforsynende i form af mad, varme, el og tag over hovedet. Et land bør varetage sin resurser som inkludere mennesket, som er Danmark vigtigste resurse, i stedet for at sætte det hele på spil pga nogle mønter, dette ville være mere ansvarligt end på nuværende stadiet hvor hele landet struktur er bygget på mammon og derfor er det korthus vi bor i.

Mark Andersen

Ja der er nogen der sidder og ryster løsninger ud af ærmet, men problemet er man er fanget i sine traditioner og dermed tankegange så hvis man ikke forstår at man må smide det man har i hænderne før man kan få nyt, kommer man ikke langt.

Mark Andersen,
Et land bør varetage sin resurser som inkludere mennesket

Helt enig, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg med mit forslag om differentieret moms, forstiller mig at tiltaget vil gøre at Danmark vil være nød til at følge op med puntafgifter, et styrket toldvæsen og i sidste ende importrestriktioner....

Sider