Læsetid: 3 min.

Er det nu ulovligt at være hjemløs?

Enhver, som beviseligt foretager sig noget kriminelt, skal selvfølgelig have en straf, som er proportionel med forbrydelsen. Også hjemløse. Men det er nu svært at få øje på, hvordan romaers ophold i bl.a. et buskads kan udgøre en 'reel og tilstrækkelig alvorlig trussel, som berører en grundlæggende samfundsinteresse'
Det er med meget stor bekymring, at vi følger den seneste udvikling omkring udvisning af hjemløse udlændinge. Det er en udvikling, som nærmer sig en decideret hetz mod særligt sårbare og marginaliserede EU-borgere, skriver Maj Kastanje og Bo Heide-Jochimsen.

Det er med meget stor bekymring, at vi følger den seneste udvikling omkring udvisning af hjemløse udlændinge. Det er en udvikling, som nærmer sig en decideret hetz mod særligt sårbare og marginaliserede EU-borgere, skriver Maj Kastanje og Bo Heide-Jochimsen.

RIK LUNTANG

Debat
20. august 2010

Den 11. august blev endnu en gruppe hjemløse EU-borgere udvist fra Denmark med indrejseforbud i to år, fordi de har søgt ly i forladte bygninger. Det begynder at ligne en målrettet kampagne mod en gruppe meget sårbare EU-borgere, hvis forbrydelse tilsyneladende består i, at de er hjemløse.

Det er med meget stor bekymring, at vi i projekt UDENFOR følger den seneste udvikling omkring udvisning af hjemløse udlændinge. Det er en udvikling, som nærmer sig en decideret hetz mod særligt sårbare og marginaliserede EU-borgere - en hetz som bliver udført af politiet, men som er igangsat af politikerne.

Politiet har længe været de hjemløse udlændinges største problem - større end manglen på arbejde, mad og et tørt sted at sove. Men situationen er her over sommeren blevet stærkt forværret. Det begyndte, da politiet i begyndelsen af juli anholdt og sigtede 23 rumænske statsborgere for hhv. 'husfredskrænkelse' og 'ulovlig campering'. De blev efterfølgende udvist af Danmark med to års indrejseforbud.

Det kan ikke have været nemt for politiet og udlændingeservice at få bøjet paragrafferne i denne sag. EU-borgere må nemlig kun udvises, hvis de udgør »en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorligt trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse«. Men det var ikke muligt for politiet at forbinde de 23 EU-borgere med noget tyveri eller anden alvorlig kriminalitet. I stedet blev de så sigtet for ... ja, kort sagt for at være hjemløse.

Halvdelen af de udviste, var nemlig skyldige i den forbrydelse at have søgt nattely i en ruin på Amager, som befinder sig på et område, der ikke er lukket af, men hvor porten og hegnet står på vid gab. En ruin hvor mange andre hjemløse igennem årene har søgt ly for vind og vejr. Det var dét, som blev kaldt husfredskrænkelse. De resterende havde camperet ulovligt og var ifølge udlændingeservice til stor gene for offentligheden på Amager Fælled.

Drager omsorg

De sovende hjemløse befandt sig dog tilsyneladende så langt inde i et krat, at politiet måtte have et fly i luften for overhovedet at finde dem. Det blev alligevel udvist, selv om ulovlig campering normalt kun udløser en mindre bøde.

Enhver, som beviseligt foretager sig noget kriminelt, skal selvfølgelig have en straf, som er proportionel med forbrydelsen. Også hjemløse. Men det er nu svært at få øje på, hvordan ophold i hhv. en åben ruin og et buskads langt fra alfarvej kan udgøre en »reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, som berører en grundlæggende samfundsinteresse«. Faktisk bestod de 23 EU-borgeres forbrydelse alene i, at de havde søgt at skaffe sig lidt fred og læ, som de fleste andre hjemløse i byen.

Dét at man som hjemløs formår at trække sig lidt væk fra midtbyens hårde miljø, skaffe sig selv læ og i øvrigt opholde sig dér, hvor man undgår at genere forbipasserende, anser vi i vores arbejde faktisk for et sundhedstegn. Det betyder nemlig, at den hjemløse stadig formår at drage omsorg for sig selv - og det er væsentligt, hvis han skal overleve på gaden.

Det er en sund overlevelsesmekanisme.

Når hjemløse derimod lægger sig midt på Strøget eller Rådhuspladsen, anser vi det for et klart tegn på, at de ikke længere kan tage ordentligt vare på sig selv. Ligeledes anser vi det som positivt, når hjemløse holder sammen i grupper, hvor de til en vis grad kan støtte hinanden. Når en hjemløs søger væk fra andre og begynder at leve et helt isoleret liv på gaden, bliver det meget sværere at overleve.

EU's opholdsdirektiv

Nu er en ny gruppe hjemløse udlændinge så blevet anholdt og udvist. Politiet har natten til den 11. august hentet i de hjemløse i en hhv. nedbrændt villa, en nedlagt lagerhal og igen i ruinen på Amager, hvor de havde søgt ly for regnen og offentligheden for at sove. Dermed bliver hjemløses overlevelsesstrategier kriminaliseret. Det leder tankerne i retning af den kriminalisering af 'vagabondering' og dermed hjemløshed, som fandt sted i totalitære regimer, som f.eks. Sovjetunionen. De paragraffer blev heldigvis afskaffet for mange år siden, i forbindelse med Sovjetunionens opløsning.

Også andre ser med bekymring på udviklingen i Danmark. Sveriges regering har udtrykt bekymring, og The European Roma Rights Centre forbereder et sagsanlæg på vegne af de 23 udviste rumænere, idet de mener, at udvisningerne overtræder reglerne i EU's opholdsdirektiv.

Vi ser frem til udfaldet af sagen, så vi kan få svar på, om det virkelig er blevet ulovligt at være hjemløs.

Maj Kastanje og Bo Heide-Jochimsen er gadeplansmedarbejdere i projekt UDENFOR

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tom W. Petersen

Godt, at den artikel er offentliggjort.

Jannik Sørensen

Rumænske statsborgere, der ikke kan forsørge sig selv, hører selvfølgelig hjemme i Rumænien.

Hele pointen med arbejdskraftens frie bevægelighed er jo netop, at man skal påtage sig et regulært arbejde og ikke ture rundt som ulovlig campist.

Thorsten Lind

."Også andre ser med bekymring på udviklingen i Danmark."

Det er ikke en udvikling - Det er en afvikling af det civilicerede Danmark - Jeg græmmes!
Tak for en nødvendig artikel. Mvh. Th

Claes Pedersen

Da de kommer fra Rumænien er det selvf¢lgelig, dem der må tage sig af deres lands borger.

Men det handler heler ikke kun om 23 hjeml¢se Rumænier, der har svært i deres hjemland, men hvis vi f¢rst lander dem være her, har 25 i næste uge kommer der 20 flere rumænier.

De skal selvf☼lgelig i Rumænien lære at tage sig af deres eget lands borger, og ikke tro de eksportere deres sociale problemer til andre lande.

Vi har faktisk en del hjeml¢se i Danmark, som vi store vanskeligheder med at hjælpe lad os drage omsorg for dem f¢rst, og pr¢ve at hjælpe dem til en bedre tilværelse.

Det er ikke meningen, at den fri bevægelighed i EU også skal gælde for personer uden økonomiske midler til at klare sig selv. Disse skal hjælpes af samfundet i det land, hvor de er statsborgere, og ikke af et andet land.

Det kontroversielle ved udvisningerne af de 23 romaer fra Danmark er alene, at den ikke skete p.g.a. manglende midler men p.g.a. ulovlig campering. Måske fordi man ikke kunne bevise, at de havde været her i 3 måneder. De første 3 måneder kan der nemlig ikke stilles krav til en EU-borger om at råde over økonomiske midler.

Problemet med de vandrende romaer kan i yderste konsekvens føre til, at man må genindføre en form for grænsekontrol i EU samt et krav om forevisning af tilstrækkelige midler også for turister, der kun ønsker et kortvarigt ferieophold.

Heinrich R. Jørgensen

Det er EU der har besluttet, at EU borgere ikke umiddelbart kan smides på porten i andre EU lande -- og at det eksplicit fremgår, at smides de på porten, må det ikke skyldes økonomiske forhold.

@Heinrich

Det er kun delvis korrekt. De første tre måneder kan der kun stilles krav om, at EU-borgeren ikke er til fa-re for den offentlige sikkerhed, orden eller sundhed, og i øvrigt kan legitimere sig ved f.eks. at vise et pas. Men ønskes der ophold ud over 3 måneders varighed, så er EU-borgeren pligtig til at lade sig registrere og til at dokumentere sin evne til at forsørge sig selv. Og kan EU-borgeren ikke det, så er det fuldt lovligt at bede vedkommende om at rejse hjem igen. Men altså først efter 3 måneder. For jobsøgende er denne 3-måneders periode forlænget til 6 måneder.

Ulovligt og ulovligt....
Vore moderne samfund er, ligesom i enevælden og feudaltiden, bygget op over ejendomsretten, især jordbesiddelser. Ingen anden lov eller ret er så gennemgribende, og få er vel i tvivl om, at jo større ejendom, man besidder, jo større indflydelse har har man i samfundet, akkurat som før 1780'ernes høveder.
Roma-sagen er parallel hermed og atter aktuel.. Romaerne har intet land, ingen ejendom og derfor ingen ret nogen steder, mens vi, der ejer, henviser dem til særlige ghettoer. Sådanne blev kendte i kz-tiden, hvor både jøder og romaer som husvilde blev forsøgt udryddet, men kun jøderne sørgede for efter krigen at få del i jord og ejendomsret, simpelt tyveri, men en langt mindre forbryudelse, når det angår palæstinensere.
Klassekampen har aldrig inddraget de husvilde.

Heinrich R. Jørgensen

Lars,

du har ret, i det med de 3 måneder.

Jeg fik ikke skrevet klart, at formuleringen "ikke umiddelbart" var gældende for hele sætningen. Beklager.

Danmark skal ikke være affaldsspand for Rumæniens og andre landes forsømmelser.

I øvrigt er der en masse( de fleste) romaer, som ikke lever en normadetilværelse, men det er helt udeladt i debatten , som nærmest fastslår , at alle romaer er nomader.