Kommentar

Narkotika bør ikke legaliseres

Vel har kriminaliseringen af narkotiske stoffer høje omkostninger, men en verden med frie stoffer ville være meget værre - det rette alternativ er nye og bedre reguleringsmodeller
Debat
18. september 2010
I fraværet af effektiv kontrol vil det kun være et spørgsmål om tid, før dødsfald som følge af narkotikamisbrug vil matche eller overgå de tab, som tobak og alkohol kræver, mener Antonio Maria Costa.

I fraværet af effektiv kontrol vil det kun være et spørgsmål om tid, før dødsfald som følge af narkotikamisbrug vil matche eller overgå de tab, som tobak og alkohol kræver, mener Antonio Maria Costa.

Mikkel Møller Jørgensen

Debatten mellem dem, der ønsker en verden fri for stoffer, og dem, der foretrækker en verden med frie stoffer, har raset i årevis og er efterhånden blevet en ideologisk betændt skyttegravskrig.

Alle nationer er enige om, at ulovlige narkotiske stoffer truer menneskers helbred, og at produktion af narkotika, handel med narkotika og brug af narkotika derfor bør være underlagt en restriktiv reguleringslovgivning. Tilslutningen til FN's narkotikakonventioner er da også så godt som universel. Gældende internationale aftaler er altid vanskelige at ændre, men afgørende forbedringer af den aktuelle strategi presser sig på og er opnåelige - især på områder, hvor de eksisterende kontrolsystemer har alvorlige følgeskadevirkninger.

Hvad taler imod at afskaffe forbuddet mod narkotika og de hermed forbundne kontrolsystemer? En hel del, faktisk.

Det er ikke alment kendt, men den aktuelle strategi har i realiteten været en succes, i det omfang at både udbud og efterspørgsel af narkotika er blevet holdt nede på relativt lave niveauer.

Set over en større tidshorisont har effektiv håndhævelse af antinarkolove nedbragt det globale udbud af illegal opium dramatisk: I 2007 udgjorde den således kun en tredjedel af niveauet for 1907. Ser vi alene på de seneste 10 år, har verdensproduktionen af kokain, amfetamin og ecstasy stabiliseret sig og er i mange tilfælde faldet markant lokalt. Cannabisproduktionen har været faldende siden 2004. Fra midten af 1990'erne flyttede opiumproduktionen fra Den Gyldne Trekant til Afghanistan, hvor den nok voksede eksponentielt i starten, men er faldet siden 2008.

Hvordan forholder det sig med niveauet for stofmisbrug? Der er i dag 25 millioner stofmisbrugere (personer, som er afhængig af daglig brug) i verden. Det svarer til 0,6 procent af den globale befolkning. Ti gange så mange mennesker (fem procent af verdens befolkning) tager stoffer mindst én gang om året. Det er ikke et overvældende højt tal, i lyset af at 30 procent af menneskeheden er rygere, og endnu flere indtager alkohol. Tobak forårsager fem millioner dødsfald om året, alkohol to millioner, mens blot 200.000 bukker under for misbrug af ulovlig narkotika.

Seneste tendenser

I fraværet af effektiv kontrol vil det kun være et spørgsmål om tid, før dødsfald som følge af narkotikamisbrug vil matche eller overgå de tab, som tobak og alkohol kræver.

Hvad er de seneste tendenser inden for stofbrug? I de rige lande er andelen af afhængige fortsat høj, men aftagende. I Nordamerika og Australien er den faldet i de seneste 10 år, især blandt unge. I Europa er brugen af opiater faldet, men det opvejes af en større brug af kokain. Brugen af cannabis og amfetamin er stabil eller faldende. I udviklingslandene er stofbruget lavt, men stigende: Cannabis vinder udbredelse i Sydamerika og Vestafrika, det samme gør heroin i Asien og i det sydlige Afrika.

De rige lande gør sig store bestræbelser på at få bugt med narkotikaproblemet, mens fattige lande som oftest mangler ressourcer til at gøre det.

Lad os se på sundhed, sikkerhed og menneskerettigheder. Hensynet til sundhed er det helt centrale for narkotikakontrol. Stofmisbrug er en blanding af genetiske, personlige og sociale faktorer: genvarianter (prædisposition), barndom (omsorgssvigt) og sociale forhold (fattigdom), men de narkotiske stoffers helbredsskadelige virkninger er uafhængig af deres status i lovgivningen. Narkotika er ikke helbredsfarligt, fordi det er ulovligt: Det er ulovligt, fordi det er helbredsfarligt.

I årtier har forebyggelse og behandlingsprogrammer haltet bagefter. Af ideologiske grunde er kriminaliseringen blevet prioriteret højere. Men også fortalerne for legalisering har tabt sundhedsaspektet af syne, når de prioriterer at uddele kondomer, rene kanyler og metadon. Misbrugere behøver forebyggelse, behandling og rehabilitering - ikke instrumenter til skadesreduktion. Kort sagt har debatten om bekæmpelse af narkomisbrug forvandlet sig til en politisk kamp. Hvorfor? Der findes ikke ideologiske debatter om helbredelse af kræft, så hvorfor går der politik i stofafhængighed?

Narkotika er sundhedsskadelig, men kan også have gavnlige virkninger. Større brug af opiater i smertelindrende øjemed kan overvinde de socioøkonomiske faktorer, som umuliggør, at nigerianske aidssyge eller mexicanske kræftpatienter får tilbudt samme morfin som aids- eller kræftsyge europæere.

Sundhed og sikkerhed

Nu til sikkerhedsspørgsmålet. Narkotika udgør en trussel og ikke blot for enkeltpersoner. Hele områder - Mellemamerika, Caribien, dele af Afrika - er fanget i narkotikahandlens krydsild. I Mexico er en blodig narkokrig brudt ud blandt kriminelle grupper, som kæmper om kontrollen over det amerikanske narkotikamarked. Tilhængerne af legalisering gør gældende, at forbuddet forårsager kriminalitet ved at skabe et sort marked for stoffer. Så legaliserer vi narkotika, besejrer vi også den organiserede kriminalitet, hævder de. Som økonom er jeg enig. Men dette her er ikke en ren økonomisk problematik. Og i en verden med fri narkotika kan privilegerede rige betale for dyre afvænningsbehandlinger, mens fattige mennesker vil være dømt til et liv i afhængighed. Ureguleret stofbrug i udviklingslandene, uden forebyggelse eller behandling, ville kunne udløse en epidemi af afhængighed i nationer, som i forvejen har problemer nok at kæmpe med.

Vi bør ikke skulle vælge mellem enten at beskytte sundhed gennem narkotikakontrol eller sikre lov og orden ved at liberalisere narkotika. Samfundet skal beskytte både sundhed og sikkerhed.

Endelig er der spørgsmålet om menneskerettigheder. Verden over bliver millioner af mennesker, der tager stoffer, sendt i fængsel. I nogle lande er behandling mod narkomisbrug værre end tortur. Andre steder dømmes folk til døden for ofte kun beskeden narkokriminalitet. Men selv om narkotika dræber, bør regeringer ikke dræbe på grund af narkotika. Diskussionen om forbud versus legalisering må holde op med at være ideologisk. Det er et samfundsansvar, at vi pragmatisk koncentrerer os om at finde den optimale model for kontrol.

Antonio Maria Costa var direktør for FN's kontor for narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse fra 2002 til august 2010
© The Observer og Information
Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Spørgsmålet er om vi reelt har et valg?

I Mexico er der nogen steder tale om reel borgerkrigslignende tilstande og intet tyder på at narkokartellerne (både de mellem- og sydamerikanske) vil opgive eller er på randen til at tabe denne krig om det amerikanske marked.

Tværtimod - de bliver nemlig rigere og dermed stærkere for hver eneste dag der går, hvilket betyder at de er inde i en positiv spiral, for jo flere penge jo bedre kan de bestikke politi og øvrige myndigheder i Mexico foruden våben og mere sofistikeret smuglerruter og udstyr.

USA vil formentligt indenfor de næste maksimalt 10 år sande at slaget reelt men ikke formelt er tabt, så diskussionen om legalisering af narkotika er derfor kun lige begyndt. Legaliserer USA narkoen vil resten af verden følge efter.

Nogen mener at de allerede nu er klar over at krigen ikke kan vindes.....

Artiklen er noget vrøvl. Krigen mod narkotika kan ikke vindes, den kan kun medføre flere ulykker, lige som alle andre krige.
Nøglen til kontrol er produktionen. Narkotika bliver dyrket i fattige lande med svage regeringer af bønder der ikke kan tjene til livet på almindelige afgrøder.

Bekæmp fattigdom, sikring af bønders økonomi via faste priser (der er ingen EU bønder der dyrker narkotika - der er nemlig ingen EU-tilskud).

Nu er jo både nikotin og ethanol også narkotika. Men da store industri-koncerner og diverse regeringer tjener kassen på dem, så vil de nok ikke blive forbudt.

Enig Stig. Artiklen er noget vrøvl. Et ukritisk forhold til de substanser, der er forbudte, bør kræve et anderledes forhold til til f.eks mate de coca. En uskyldig form for the. Men årsagen til at vi i Europa ikke kan nyde en kop the fra Andes, er helt klart en beskyttelse af økonomiske interesser i Vesten. Altså markedsbeskyttelse.

Og altså ikke et spørgsmål om narkotika. Men snarere et spørgsmål om at aggressivt at støtte en industri, som ser sig udfordret af et produkt, som ikke er forbudt i Sydamerika, men alene i Vesten. Og som savner belæg (ikke minsts medicinsk) for udelukkelsen. Hvilket peger på et problem, som handler om markedsbeskyttelse, snarere end om et produkt, der kan gavne den internationale udveksling til fordel for en udjævning af det konfliktfelt, der derjer sig om Vestens tro på egne præparater. Og mistro på alle andre hylder.

Hård nakotika er naturligvis ikke for hvemsom helst, men sammenhængen er stærkt præget af en situation, hvor frygten styrer alle sammenhænge. Der er med andre ord behov for en reel oplysning om, hvilke præparater, der kræver opmærksomhed. Og ikke en generel skræmekampagne.

Faktisk er alhohol en større dræber end cannabis. Men det er der ingen fornuftig respons på fra Folketinges side. Men måske befolkningens forhold til præparater kan udvirke, at Tingets medlemmer revurderer f.eks muligheden for at nyde en kop maté i fred og ro. Der er med andre ord oprør i forholdet mellem de oplysninger, der tilgår offenligheden og den politik, der for tiden drives på området. Vi som offentlighed forbeholder os simpelthen at stille afgørende spørgsmål i sammenhængen. Hvornår tager man stilling til, at cannabis ikke har medført dødsfald, men at alkohold har en grum statistik for tilsvarende? Der er med andre ord kuk i lovgivningen, som angår, hvilke præparater som gør mest skade. Må vi få en revurdereing, tak. Som ikke inkludrerer lobbyvirksomhederner , men som taler rent ud af posen...

Med venlig hilsen

Alene det faktum at antallet af heroinmisbrugere faktisk har været konstant på 10-15000 i Danmark i de sidste 30 år, giver et godt argument for at afkriminalisere stoffer.
Hvorfor have et så stort apparat til bekæmpelse når problemet ikke er større. Og det viser sig jo at det er selve bekæmpelsen der skaber problemerne.

Det er som at slukke brand med bensin.

Cannabis er farligt for helbredet ??
Give me a fucking break ...

Det er proportioneret på amerikanske undersøgelser, eller mangel på samme.

Man burde vel forvente mere, end fornægtelsen af problemerne i forhold til et forbud. Men det lader sig forstå at staten ikke kan begå fejl. Så man holder krampagtigt fast i en fejlslagen strategi.

Man kan vel dø af ikke at leve?

I øvrigt dør man ikke af at ryge og drikke, man dør af at ryge og drikke for meget, med andre ord, er et forbrug ikke det samme som et misbrug.

Hash er formentligt mindre skadeligt for sundheden end alkohol, men muligvis ikke for økonomien. Tænk om folk blev lidt for tilfredse med deres hjemmeplant og for lade til at gide jagte det næste forbrugsfix. Det passer nok ikke ind officielt, når vækst indgår i alle forestillinger og beregninger, men der er heller ikke sket noget fald i udbredelsen under den nuværende lov og orden regering, tværtimod. Hvad angår hård narkotika kan det imidlertid være mere svært at se at legalisering skulle løse problemerne og begrænse gener til brugerne selv i noget rimeligt omfang.

Ivar jørgensen

Når talen går på The War on Drugs tænker mange nok på USA. Her er de sidste interessante tal for USA.

"According to FBI data released yesterday, police arrested 1,663,582 people on drug charges in the United States last year, slightly fewer than the 1,702,537 arrested in 2008. A little more than half of the drug arrests involved marijuana, and nearly 9 out of 10 marijuana arrests involved possession, as opposed to sale or manufacturing. The number of marijuana arrests, 858,408, was up slightly from the previous year's total, 847,863, but still lower than the historic peak of 872,721 in 2007.

As I've noted before, there is no obvious relationship between marijuana arrests and marijuana use. Although arrests have more than doubled since the early 1990s, the number of pot smokers was no lower in 2008 than it was in 1990 and perhaps somewhat higher, even allowing for methodological changes that seem to have boosted self-reported drug use after 2001."

http://reason.com/blog/2010/09/16/drug-arrests-down-pot-arrests

Omtale af en ny rapport om narkotika-relaterede fængslinger.

"Despite comparable usage of illicit drugs, in 2008, African Americans, who make up 12.2 percent of the general population, comprised 44 percent of those incarcerated for drug offences, according to the report.

Researchers say that disproportionate enforcement of drug laws in communities of colour destabilises families and communities and decreases the likelihood of positive outcomes for children and other family members left behind.

Due to the prolonged economic meltdown, many states are now making drastic cuts in funding for social services - such as health, education, and public housing - but not on policing and prison improvement and expansion."

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=52868

Ivar jørgensen

40 år med The War on Drugs har ikke haft nogen effekt i USA.

http://www.cbsnews.com/stories/2010/05/13/politics/main6480889.shtml

Martin Jeppesen

Hvor er det grotesk at artiklen frejdigt fremlægger tal for hvordan alkohol og tobak dræber i langt større omfang end alle de ulovlige stoffer sammenlagt, og derefter lystigt tøffer videre med sin fordømmelse af de ulovlige stoffer uden nogen for for refleksion. Sørgeligt. Rygklapperi af værste skuffe.

Torben Munk Nielsen

Jeg vil også henlede opmærksomheden på det legale misbrug, det vil sige medicin på recept. og antallet af forbrugere er langt større end antallet af misbrugere.

Man kan bruge hampeolie til alverdens sygdome, det kan ikke blive godkendt af grunde som vi kun kan fantasere om.

Jeg vil gerne give et bud: Medcinal industrien kan ikke tage patent på Hampe Olie, da almindelige mennesker kan fremstille den.

Jeg er overbevist om at så længe narkotika ikke er legalt tjener de kriminelle samt Medicinal industrien store penge.

Her er et link som er værd at kigge på:
http://topdocumentaryfilms.com/run-from-the-cure/

Torben, Hampen har mange rigtig gode egenskaber ud over det som de ryger, det er bare en lille del af planten, resten kan bruges til reb, tøj, endda biobrændsel. Men som du siger skal medicinindustrien jo have sit og når de ikke kan tage patent på hamp skal de nok være glade nok for at den er forbudt.
_____________________________
American.Drug.War.The.Last.White.Hope.avi
2:01:48 - 1 year ago
The War on Drugs has become the longest and most costly war in American history, the question has become, how much more can the country endure?

http://video.google.com/videoplay?docid=-8231634812734884936#
____________________
War on Drugs (The Prison Industrial Complex) (1999)
1:32:29 - 3 years ago
***The first few minutes are in dutch, but the rest is in english. The war on drugs has been going on for more than three decades. Today, nearly 500,000 Americans are imprisoned on drug charges. In 1980 the number was 50,000. Last year $40 billion in taxpayer dollars were spent in fighting the war on drugs. As a result of the incarceration obsession, the United States operates the largest prison system on the planet, and the U.S. nonviolent prisoner population is larger than the combined populations of Wyoming and Alaska. Try to imagine the Drug Enforcement Administration erecting razor wire barricades around two states to control crime and you'll get the picture. According to the U.S. Dept of Justice, the number of offenders under age 18 imprisoned for drug offenses increased twelvefold from 1985 to 1997. The group most affected by this propensity for incarceration is African-Americans. From 1985 to 1997, the percentage of African-American young people put in prison increased from 53 to 62 percent. Today, 89 percent of police departments have paramilitary units, and 46 percent have been trained by active duty armed forces. The most common use of paramilitary units is serving drug-related search warrants, which usually involve no-knock entries into private homes. ***The first few minutes are in dutch, but the rest is in english. The war on drugs has been going on for more than three decades. Today, nearly 500,000 Americans are imprisoned on drug charges. In 1980 the number was 50,000. Last year $40 billion in taxpayer dollars were spent in fighting the war on drugs. As a result of the incarceration obsession, the United States operates the largest prison system on the planet, and the U.S. nonviolent prisoner population is larger than the combined populations of Wyoming and Alaska.

http://video.google.com/videoplay?docid=864268000924014458#
_______________________
Penn and Teller - Bulls**t - War On Drugs [VUTRA.TV]
30:09 - 2 years ago
Penn and Teller - Bulls**t - War On Drugs Subtitle: Croatian

http://video.google.com/videoplay?docid=3025396475247394113#
________________________
LEAP - Law Enforcement Against Prohibition - Cops Say Legalize Drugs
http://www.leap.cc/

The "War on Drugs" aka PROHIBITION does not work and never has! END IT NOW!!
13:36 - 3 years ago
The only thing that the "War on Drugs" has done is ruin countless lives, Cost nearly a trillion dollars, and done absolutely NOTHING to solve our nation's/world's drug problem. This war on drugs has actually made it profitable to manufacture and sell drugs despite the increased penalties for doing so.

http://video.google.com/videoplay?docid=-7293580325386476754#
__________________________

øøø,..ups

Henrik Sarpsborg

Jeg synes dette er en særdeles god artikel.
---
i en verden med fri narkotika kan privilegerede rige betale for dyre afvænningsbehandlinger, mens fattige mennesker vil være dømt til et liv i afhængighed. Ureguleret stofbrug i udviklingslandene, uden forebyggelse eller behandling, ville kunne udløse en epidemi af afhængighed i nationer, som i forvejen har problemer nok at kæmpe med.

Vi bør ikke skulle vælge mellem enten at beskytte sundhed gennem narkotikakontrol eller sikre lov og orden ved at liberalisere narkotika. Samfundet skal beskytte både sundhed og sikkerhed.

Endelig er der spørgsmålet om menneskerettigheder. Verden over bliver millioner af mennesker, der tager stoffer, sendt i fængsel. I nogle lande er behandling mod narkomisbrug værre end tortur. Andre steder dømmes folk til døden for ofte kun beskeden narkokriminalitet. Men selv om narkotika dræber, bør regeringer ikke dræbe på grund af narkotika. Diskussionen om forbud versus legalisering må holde op med at være ideologisk. Det er et samfundsansvar, at vi pragmatisk koncentrerer os om at finde den optimale model for kontrol.
---

Heri kunne jeg ikke være mere enig! Vi kan ikke give frit spil til det her. Problemet er at vi er ALT for liberale i i-landende og alt for stramme i u-landene. VI må have langt mere politi i DK. Politiet er et groft underprioriteret område i forhold til den type kompleks kriminalitet vi har i dag!

"Hvor er det grotesk at artiklen frejdigt fremlægger tal for hvordan alkohol og tobak dræber i langt større omfang end alle de ulovlige stoffer sammenlagt, og derefter lystigt tøffer videre med sin fordømmelse af de ulovlige stoffer uden nogen for for refleksion. Sørgeligt. Rygklapperi af værste skuffe."

Man tror, det er løgn!

Magne Kolstad , der er ingen undersøgelser der peger i retning af de dommedags profetier, der bliver fremsat som argument for et fortsat forbud. I øvrigt er stoffer let tilgængelige i den tredie verden allerede, så det argument holder ikke en meter. Alle folk ryger eller drikker heller ikke.... Næ forbyd biler og brændsel med fossile brændstoffer. Så skal du se den fagre nye verden. Kræft ville falde med 70%, det er jeg ikke et sekund i tvivl om.

I øvrigt, hvem er det lige der har skrevet den lovtekst med at folk skal leve sundt? Det jo banalt at prædike for andre hvordan de ønsker at leve deres liv. Ja det koster penge folk bliver syge, men det koster skam også penge hvis folk skal på plejehjem i 30 år.

Hvis det ellers er rigtigt, at kæden langt oftere hopper af for (mis)brugere af hård narko og andre dermed involveres negativt på forskellig vis, så er det alene for mig en væsentligt grund til ikke at legalisere det, og i mindre grad sundhedsproblemer for den enkelte eller spildet af ressourcer, selvom også det belaster samfundet. Jeg ønsker heller ikke fri hastighed eller liberal våbenlov, men den halvvejs danske legalisering med at se igennem fingre med megen handel og usle forhold er heller ikke at foretrække, så frem for at skulle garantere forsyninger til priser som de afhængige kan betale, ville jeg foretrække at man testede og behandlede langt bedre for at stoppe efterspørgslen.

Våben-Lobbyen i Washington har den størtste interresse i at Narkokrigen fortsætter i det uendelige.
Og en legalisering af Narko vil omgående kunne aflæses på våbenfabrikanternes bundlinje.

Magne Kolstad mener der er for få betjente ;
Hvis nu de ikke skulle rende rundt og bruge 30-50% af ressourcerne på at "beskytte" folk mod sig selv havde de måske opdaget det der med de
tusinder af milliarder der blev sendt i skattely ?
Men det kræver selvfølgelig lidt rigtigt politiarbejde, i modsætning til at gå en tur i Strassen og vende lommer på nogle junkier .

Vi har RIGELIGT med politi i Danmark, problemet er prioriteringen af opgaverne.
Personligt nægter jeg at betale til deres tåbelige jagt på hash-rygere ligesom jeg ikke gider spilde 8-900.000 kr årligt på at spærre hash-smuglere inde .

Hvis man med "søg-og-erstat" erstatter alle forekomster af "narkotika" med "alkohol" får man et dokument, hvor alle argumenter hænger præcist lige så godt sammen som før "søg-og-erstat".

Mafiaens økonomiske og politiske magt er aldrig steget så hurtigt på så kort tid, som netop i forbudstidens USA.

Da forbudet mod alkohol blev ophævet, faldt mafiaens magt betydeligt i en periode - indtil den fik øje på stofferne - så steg den igen.

Alkohol har uforholdsmæssigt mange bivirkninger - kan minde om opløsningsmidlers - og er ved at blive erkendt som en vigtig kræftfremkaldende faktor.

Genetiske faktorer spiller en stor rolle ved alkohol. Nogen tåler det simpelthen bare ikke !

Man kunne måske genåbne en moralsk debat - om flertallet (der mener at få forhøjet deres livskvalitet af alkohol) kunne give afkald på denne forhøjelse af livskvalitet - til gengæld for at redde livet for det mindretal, der bare ikke tåler muligheden for at få adgang til dette stof.

Hvis flertallet ikke vil gøre mindretallet den lille tjeneste at indføre et totalforbud mod alkohol, må det betyde, at flertallet lægger større vægt på deres egen livskvalitet, end på andres overlevelse.

På en sådan moralsk baggrund kan man pro-forma forbyde alverdens stoffer. Forbuddet vil blive forvaltet så illoyalt af befolkningerne, at det fortsat vil være en guldgrube for mafiaen (som garanteret har lobbyister - også i FN).

Kære Antonio Maria Costa

Du er vist helt væk fra vinduet .
Sæt dig nu lidt ind i tingene .
Fri hash alene vil generear 4 millarder i moms alene.

Alle de forbud er et problem .
der er ikke nogen der skal bestemme hvordan jeg vil påvirke mit sind .
Rigtig mange mennesker har netop samme holdning som mig . derfra den enorme import af illegale substanser.

Gør det lovligt .
og tjen penge til staten .
flere skoler med mindre elever.
beder omsorg for de gamle . se det vill være dejligt .

Martin Svendsen

Argumentationen er ideologisk og usammenhængende. Fx. skriver Antonio:

"Tilhængerne af legalisering gør gældende, at forbuddet forårsager kriminalitet ved at skabe et sort marked for stoffer. Så legaliserer vi narkotika, besejrer vi også den organiserede kriminalitet, hævder de. Som økonom er jeg enig. Men dette her er ikke en ren økonomisk problematik. Og i en verden med fri narkotika kan privilegerede rige betale for dyre afvænningsbehandlinger, mens fattige mennesker vil være dømt til et liv i afhængighed. "

Hvordan kan han ignorere det fuldstændigt åbentlyse, at de milliarder og atter millarder der kan spares på ophævelse af undertrykkelsespolitikken direkte kan bruges til at hjælpe fattige misbrugere, istedet for, som nu, at gøre deres liv elendigt med urene stoffer, konstant stress og evig pengejagt?

Denne henvisning til at "de rige bare kan betale sig fra det", bliver endnu mere pinlig når man henleder opmærksomheden på at "narkotikabekæmpelsen", som den foregår idag, i overvejende grad går ud over fattige misbrugere, mens velhavende borgere så godt som aldrig bliver straffet for brug af fx. kokain. I USA er det fx først og fremmest fattige sorte misbrugere der bliver anholdt og idømt lange fængselsstraffet for narkotikabrug, mens de hvidere og rigere stofbrugene befolkningsgrupper stort set altid går fri.

At anklage tilhængere af legalisering for ideologisering af problemstillingen er en farce. Legaliseringstilhængere anvender for overvejende evidensbaseret argumentation, mens tilhængere af den håblåse og destruktive forbudspolitik klynger sig til en falmende ideologi, der ikke har leveret nogen positive resultater de sidste 60 år.

Troels Ken Pedersen

."i en verden med fri narkotika kan privilegerede rige betale for dyre afvænningsbehandlinger, mens fattige mennesker vil være dømt til et liv i afhængighed."

...Og hvordan adskiller det sig på nogen måde fra en verden med ulovlig narkotika? Som følger: I en verden med ulovlig narkotika kan rige mennesker desuden betale dyre advokater for at holde dem ude af fængsel, mens fattige mennesker i hobetal ryger ind og ruske i forbryderakademierne.

Et enkelt spørgsmål til da Costa: Ville du, hvis narkotika var lovligt, blive narkoman? Formodentlig ikke. Hvorfor så tro at andre skulle være dummere.

En krig mod menneskers drifter kan aldrig vindes.

Martin Svendsen

At udlægge et fald i forbruget af opium fra 1907 til 2007 med en trediedel som en success er også fuldstændigt grinagtigt, når vi ved at dette fald skyldes et skift i markedet fra det milde, men stadigt farlige, opium, til det ekstremt stærke og vanedannelde heroin, som en direkte konsekvens af forbudspolitikken. Heroin er mere potent og dermed både nemmere at smugle og mere profitabelt på det sorte marked.

Forbudet har medført et generelt skift hen imod stærkere og farligere stoffer, fordi de kriminelles profitjagt er et eneste kriterie for forskellige stoffers tilgængelighed. Et skift fra amfetamin til methamfetamin, fra kendte og afprøvede psykedelika til uudforskede og potentielt livsfarlige Research Chemicals, fra opium til heroin og videre til det endnu farlige fantanyl, osv.. Folk vil til alle tider prøve rusmidler, og forbudspolitikken har utilsigtet men effektivt gjort de farligste og mest potente stoffer til de mest tilgængelige. Sådan bliver det ved med at være så længe vi ingen kontrol har med markedet, fordi det er overladt til kriminelle gangstere.

Magne Kolstad

"privilegerede rige betale for dyre afvænningsbehandlinger, mens fattige mennesker vil være dømt til et liv i afhængighed."

Det citerer du fra artiklen...

Det er jo således det foregår nu.

Alle disse mediekendisser indlægges jo på amerikanske klinikker, der afvænner for hvad som helst.
Danske narkomaner i Istedgade, er henvist til at ligge og trække vand op af vandpytter, når de skal have det næste fix, evigt jagede af politiet.

Fri heroin vil mindske problemerne for disse narkomaner, der i tal ligger på omkring de 15.000 og har gjort det i mange år, så de bl.a.slipper for kriminaliteten der følger med stofmisbruget - fordi stofferne er forbudte.
Narkomaner har to muligheder for at skaffe til deres forbrug, berigelseskriminalitet, eller prostitution.

Politiet har brugt uanede resurser på at efterforske og opklare narkotikakriminalitet, men det sørgelige resultat er, at det ingen som helst effekt har haft.
Der er i dag flere stoffer der er tilgængelige, end nogensinde før.
Selv i den mindste flække, er der nogen der ved hvem der kan skaffe, hash, amfetamin eller coke.
Ofte er de to sidste midler lettere tilgængelige, end hash.

Markedet har yderligere udviklet sig voldeligt med dødsfald til følge, bandekrig, o.s.v.
Når følgekriminaliteten har udviklet sig så voldsomt, bør man vel som samfund besinde sig, og overveje om den vej man har fulgt igennem 40 år er den rigtige.

Eller om man måske med et snuptag skulle fjerne indtjeningsgrundlaget for bandekrigens aktører.

Ved en eventuel legalisering bør man naturligvis følge op med undervisning til elever i folkeskolen, og på et mere kvalificeret grundlag.
Den undervisning der foretages i dag, ligger nærmere på skræmmeplanet, end på oplysningsplanet, og man må jo forvente, at nogle af de mest fremmelige elever har afprøvet forskellige stoffer, hvorfor underviserens fremlægning bør være i overensstemmelse med virkeligheden, idet de unge har et informeret erfaringsgrundlag.

Det danske hashmarked anslås til mindst 1 milliard kr., vel at mærke ubeskattede.
Helt sorte penge, der yderligere kan investeres i våben, biler, og alskens bling-bling. Dyre middage på steder, hvor selv de kongelige, og deres narkodømte ven (Rigmor Zobel) kommer.

Det siger noget om, hvor udbredt narkotika er i det danske samfund år 2010.
Og vi bruger kæmpe resurser på noget, der gennem 40 år har vist sig ikke at virke. Det er skatteydernes penge, der bruges på en ukritisk måde, og oven i købet på en måde, der øger kriminaliteten.

NM:
Det er skatteydernes penge, der bruges på en ukritisk måde, og oven i købet på en måde, der øger kriminaliteten.

GP:
Lige så sandt som grotesk. De skatteyderpenge som betaler uro-strømere for på gadeplan at stresse misbrugere og småpushere, går direkte i gangsternes lommer. Man opnår både, at der skal købes ny narko til erstatning for den konfiskerede OG større forståelse for at pusherens avance må stige på grund af risikoen.

Hvad ville benzinselskaberne ikke være villige til at betale politiet, hvis de ville tage rundt og konfiskere benzin fra bilerne. Det ville både øge mængden af solgt benzin OG skabe forståelse for højere literpris.

Intet at sige til at gangsterne har placeret lobbyister i både FN og de fleste politiske partier.

Da man i USA i 20´erne forbød Narkotika (Laudanum,Morfin,Heroin) var der 1 mill. misbrugere, fortrinsvis i overklassen.
Kun 5 år efter forbuddets indførsel var der pludselig 11 mill. misbrugere, men nu spredt over alle klasser.
I dag har man ikke pålidelige tal på hvor mange illegale misbrugere der er i USA, man anslår 50 mill.
Forbud er en FED forretning.

Grunden til at Spiritusforbudet vakte så stor opmærksom i forhold til Narkoforbudet, var ganske enkelt at Spiritusforbudet ramte 90% af befolkningen, hvor imod at Narkoforbudet kun ramte ganske få.
Da man så ophævede Sprit forbudet i erkendelse af at det var dybt åndsvagt og kun havde gavnet Mafiaen, så efterlod man ganske smart Narkoen i forbudets og gangsternes favn.
For det var jo alligevel kun "niggerne" og de arbejdsløse beatniks der brugte den slags. (De rige kan altid skjule deres misbrug)
Også der tog myndighederne gevaldigt fejl, havde de ophævet forbuddet på Narkoen også, så havde nok fået skovlen under Mafiaen forlængst. For så havde de kun Spil og Prostitution tilbage.
Forbuddet imod Narko kom som en gave til den organiserede kriminalitet.
Hip Hip Hurra!!

Hvis man virkelig forstår problemet, vil svaret komme af sig selv, da svaret altid er forbundet til problemet, ergo har man endnu ikke forstået problemet endnu, og dette er det første man skal erkende før vi kan løse dette.

Idag har vi fokus på narkoen, og taler slet ikke om hvorfor folk starter i første instans, men kun narkoen om det er godt eller dårligt for os og samfundet, om det så er sukker, mad,cigaretter, øl, vin, sprut, hash, narko eller motions freak vi taler om, er der her tale om en trøste funktion for de ubearbejdet følelser vi render rundt med, og vi finder alle trøst i diverse sager der udløser en tryghed indeni os, end tryghed om at slippe væk fra de følelser vi ikke har bearbejdet, eller en tryghed i at kontrollere os selv, enhver form for kontrol er lige så fortællende om en usikkerhed indeni, som et liv hvor der ingen form for kontrol er, for der er stadig kontrol over at skaffe det middel der kan skabe tryghed indeni og det er paradokset i denne debat.

Det er denne problem stilling der er grundlæggende og skaber mange af de samme problemer vi har i samfundet idag, som slet ikke belyses, og derfor kan vi ikke forebygge eller bearbejde mange af de problem stillinger der skabes i vores samfund i dag, for vi kigger slet ikke bag handlingerne men ser kun handlingen.

Giv dem da al det narko de vil, så længe de også får et redskab i hånden til at bearbejde de følelser der skabte denne utryghed/usikkerhed i dem i første instans, så kan man rent faktisk ikke undgå at slippe narkoen i sidste instans, da det først er når man selv kan se hvorfor man handler som man gør, at man ikke kan fortsætte med det liv man førte i første instans, da man vil blive bevidst om sig selv.

Dette er matematik og meget simpelt at forstå, hvis man altså gider at sætte sig ind i mennesket og dens natur..

Jens Holger Laursen

Verdenshistorien har stadig sit første dødsfald grundet cannabis til gode.
Narkotika er mytestof. De fleste har en mening, uden at ane, hvad de taler om.

Vej ulemperne ved kriminaliseringen af narkotika op mod merudgifterne til forebyggelse og afvænning ved en legalisering. Det kan selv en økonom forstå.