Kommentar

Jæger-farce

Historien om, hvordan Forsvaret og regeringen i sin mediehåndtering nærmest kunne gå på vandet med endte med at kæmpe mod drukne-døden. Og hvorfor Danmark fra nummer ét rykkede 10 pladser ned på den internationale pressefrihedsskala
Debat
23. oktober 2010

Det ville næsten være en farce, hvis ikke baggrunden var en krig, hvor danskere dræbes eller lemlæstes. En krig, hvor en central nyhed om at NATO-indsatsen i den nordlige Helmand-provins ('Amadillo-området') nu er opgivet til fordel for en ny strategi, efter at den gamle slog fejl, nærmest henvises til en notits. En krig, hvis hele grundlag aldrig er blevet ordentligt kulegravet.

Forsvarets forhold til medierne har udviklet sig til en tragisk komedie. Engang et harmonisk, næsten lykkeligt fornuftsægteskab, hvor Forsvarets mediebetjening i omfang og intensitet bogstaveligt talt fløj som en jetjager og kostede en jetjager. Forsvarets Mediecenter forsynede tv-stationer og trykte medier med egnet billedmateriale og ydede professionel bistand til medierne. Forsvaret arrangerede den ene rejse efter den anden for journalister, der med egne øjne og under Forsvarets beskyttelse og kyndige vejledning kunne berette om den danske krigsindsats. Den mangeårige og populære forsvarsminister Gade kunne tilsyneladende både gå på vandet, være folkekær og uden skrammer få en problematisk krig til at se uproblematisk ud.

En af de danske spydspidser i moderne krigsførelse er Jægerkorpset. Denne elite-enhed har i årevis ifølge sagens natur gennemført ultrahemmelige kommando- og efterretningsaktioner i Iraks ørken og Afghanistans bjerge. Nu er Jægerkorpset uforvarende blevet synonymt for Forsvarets og Forsvarsministeriets overmodige mediehåndtering - de kunne mediemæssigt gå på vandet i så mange år, at arrogancen ophævede tyngdeloven. Nu kæmper den mod druknedøden...

Først faldt den ene...

Først faldt Forsvarets sag mod officererne, der stod bag den falske arabiske oversættelse af Thomas Rathsacks jægerbog til jorden. Så droppede Forsvaret tiltalen mod Rathsack for at bryde tavshedspligten. Og som kronen på værket blev den tidligere forsvarsministerielle spindoktor, Jacob Win-ther, sigtet for at have lækket fortrolige oplysninger. Ifølge dagspressen baserer sigtelsen sig på en afskrift af et hidtil hemmeligholdt telefoninterview. Det er filminstruktøren Christoffer Guldbrandsens advokat, som har givet dokumentet til anklagemyndigheden - næppe mod sin klients ønsker. Selve lydfilen befinder sig fortsat i Generaldirektør Kenneth Plummers pengeskab.

Det var Guldbrandsen, der i første omgang anklagede Winther for at stå bag lækken til TV2 og han har tydeligvis haft det skidt med, at offentligheden risikerede aldrig at lære sandheden at kende, hvis Højesteret om kort tid vælger at stadfæste Landsrettens kendelse om, at TV 2's medarbejder ikke skal pålægges vidnepligt for at afsløre sin kilde.

Vellykket spin

Sporene efter Forsvarsministeriets og Forsvarets spindoktori trækker nemlig helt tilbage til Guldbrandsens omstridte dokumentar
Den hemmelige krig,hvis hovedbudskab - at danske soldater havde overgivet fanger til amerikanerne i strid med krigens konventioner - totalt blev kørt ud på et sidespor af et effektivt regerings-spin. Ofte med medierne som villige medspillere. Man erindrer sig også Forsvarets til dels vellykkede forsøg på at overbevise dele af medierne om, at publiceringen af jægerbogen ville bringe danske soldaters liv i fare. Nu har forsvarets egne jurister i auditørkorpset effektivt dræbt den argumentation ved at droppe anklagerne mod forfatteren. Citatet »I krig er det første offer sandheden« tillægges den græske filosof Aischylos som levede for 2.500 år siden. Det er gyldigt den dag i dag. Det er tankevækkende, at Forsvarets forsøg på at censurere danske medier i Jægerbogs-sagen ifølge Reportere uden Grænser i denne uge er en vigtig grund til at vi er rykket fra 1. pladsen ned til 11-pladsen på listen over lande med størst pressefrihed.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak til Lasse Jensen for den gennemgang
PS: Håber at du tager emnet op i ”Mennesker og Medier” i P1.

Lars R. Hansen

Det er da et sjovt postulat - at forsvarets mediebetjening 'bogstaveligt talt fløj som en jetjager' men nu 'kæmper mod druknedøden' - men så heller ikke mere end det.

"Det var Guldbrandsen (...) og han har tydeligvis haft det skidt med, at offentligheden risikerede aldrig at lære sandheden at kende"

Det er igen noget af en påstand! 'Guldbrandsens sandhed' mener du vel?

Et dyk til nummer 10 er da ikke særlig godt. Det kunne VKO-spindemaskinen da have gjort meget bedre. Prøv bare at se Berlusconi's Italien. Her er der tale om en veltilrettelagt, professionel medie-kontrol!

Lars Hansen

Alt ved det gamle - plejer trives i bedste velgående.

Det er den verden udenfor Forsvaret der er noget galt med, selvom Forsvaret har tabt både i Irak og Afghanistan bl.a. på grund af en arrogant og forældet kommunikationsstrategi. Så hellere konstruere x antal myter der passer til historien om svigt og kniven i ryggen, fremfor at se dinosauren i spejlet.

Lars R. Hansen

Rasmus Knus,

hvad taler du dog om?

I øvrigt har de af Lasse Jensen nævnte sager ikke noget med forsvarets kommunikationsstrategi at gøre og da slet ikke Forsvarets Mediecenter - det er ikke forsvarets kommunikationsstrategi eller Mediecenter, der er bestemmende for udfaldet af strafferetlige processer - hvilket burde være selvindlysende for de fleste.

Ej heller har det været i overensstemmelse med forsvarets kommunikationsstrategi, da to officerer i FKO hhv. udvirkede og sendte et oversat eksemplar af jægerbogen til pressen - og efterfølgende løj om det - hvilket ligeledes turde være selvsagt.

Og det går sådan set igen i de øvrige sager - altså at enkeltpersoner har overtrådt retningslinjerne, ikke fulgt dem - og at give disse enkeltpersoners ukyndige transgressioner skylden for forsvaret skulle have "tabt både i Irak og Afghanistan" - er sgu at strække den vel rigeligt selv for dig.

Og selvfølgelig vil nogen (heriblandt pressens folk) forsøge, at italesætte de forskellige sager - det har ikke noget med dolkestødslegender at skaffe - men er et simpelt faktum.

Eksempelvis Lasse Jensen i overstående.

Lars Hansen

Lad mig præcisere. Det drejer sig mere om den amatøragtige krisehåndtering i forbindelse med alle disse sager.

Hvorledes man i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen konsekvent og systematisk vælger den forkerte måde at løser problemerne på.

Hvis man disse to steder udskiftede alle på chefniveau med chimpanser ville de statistisk set klare sig bedre, med simpel udvælgelse, fremfor den arrogante (man lyver notorisk) og selvdestruktive (løgnen bliver opdaget engang imellem) tilgang til omverdenen der demonstreres igen og igen.

Senest med afsløringerne af fangeoverdragelserne i Irak, hvor man atter en gang laver en struds, selvom
man har haft syv år til at løse/forklare problemet i.

Det er bare ikke godt nok.

Og det med at give alle mulige ydre omstændigheder skylden for den fejlslagne indsats.

Det peger bare tilbage på ens egne/organisationens begrænsninger udi analytiske evner, hvis man forsøger at få verdenen til at passe ned i ens egne kasser - i stedet for det omvendte.

Jamen muhammedtegningerne holdt vel også danmark kunstigt flydende på skalaen? Et så overordentligt forsvar for pressefriheden kunne nemt få en til at overse hvis der var problemer med den andre steder

Lars R. Hansen

Du præcisere, men lige lidt nytter det - og påstanden om FMN og FKO 'konsekvent og systematisk' vælger den forkerte måde at 'løse' problemerne på - er lige kæk nok - for ikke at sige dumsmart.

Det er hverken FMN eller FKO, som myndigheder, der har bestemt at to enkeltpersoner skulle forsøge, at påvirke offentlighedens opfattelse af det problematiske i jægerbogens indhold med oversættelsen - ej heller, at de pågældende skulle lyve overfor deres foresatte.

Og det er et genemgående træk i de forskellige sager; enkeltpersoners transgressioner.

RK:"Senest med afsløringerne af fangeoverdragelserne i Irak, hvor man atter en gang laver en struds, selvom man har haft syv år til at løse/forklare problemet i"

Du misforstår vist forsvarets opgave - det er ikke forsvarets opgave på eget initiativ, at oplyse den danske befolkning om de generelt ringe fangeforhold i irakiske fængsler og politistationer - ej heller er det forsvarets opgave at oplyse befolkningen om de overvejelser man i forsvaret har gjort sig i den forbindelse.

Du bør ikke forveksle forsvaret med Amnesty International - det er forsvarets opgave at løse de opgaver folkestyret pålægger det inden for de rammer samfundet sætter - herunder overholdelsen af tiltrådte konventioner og nationale love.

Men ellers har det jo være kendt, at danske enheder har overdraget tilbageholdte irakere til hhv. irakiske myndigheder og koalitionsstyrker - og det må regnes for almen viden, at irakisk forsvar og politi ikke har samme humanistiske standarder som vi har i Vesten.

Det generelle forhold forhindre dog ikke, at danske styrker kunne overdrage lokale tilbageholdte til lokale myndigheder - men mindre et generelt forbud er i kraft - vil danske styrker kunne overdrage lokale tilbageholdte på grundlag af en konkret vurdering af de konkrete tilbageholdtes konkrete risiko for overgreb fra den konkrete udenlandske myndighed.
Altså et skøn.

At Information, efter at have brugt en masse krut på de hersens logs, så vælger at bogføre britiske tilbageholdte irakere som danske - hvormed de kan påstå forsvaret har skjult antallet af overdragede tilbageholdte - kan ikke tages seriøst. Britisk tilbageholdte - er britisk tilbageholdte - sådan er og må det være.

Det samme gælder Informations påstand om 'Danmark overhørte advarsler om tortur' - det kan heller ikke tages helt seriøst - blot fordi man evt. fortsat har overdraget tilbageholdte betyder det ikke man har overhørt evt. advarsler - sådanne har naturligvis indgået i vurderingen af mulighederne for at overdrage de konkrete tilbageholdte til de konkrete lokale myndigheder.

En risiko vil der jo altid være - selv i Danmark bliver fanger fra tid til anden udsat for overgreb - så indtil et generelt forbud træder i kraft - forbliver det et skøn.

Om og i hvilket omfang der så er sket fejlskøn er uvist - og det vil være ganske svært at få fuldstændigt klarlagt - men det er i så fald ikke noget som forsvaret har nogen særlig interesse i at skjule for offentligheden.

Og dersom der er sket fejlskøn - udgør disse nødvendigvis ikke et konventionsbrud fra dansk side - men vi skal naturligvis lære af dem - og som tidligere nævnt bør danske styrker fremover ikke overdrage tilbageholdte til andre landes myndigheder, men i stedet (under nærmere omstændigheder) sætte sådanne fri. Således man udrydder alle tvivlstilfælde.

VKO = Vi kvæler oppositionen