Kinas lederskab kan redde menneskeheden

En gradvist stigende afgift på CO2-udledninger er det eneste, der kan bremse farlige globale klimaforandringer - det er man ved at erkende i Kina, og det giver grundlag for grøn optimisme
En lastbil fyldes med kul ved Taiyuam i Kina. Men kineserne er ved at tage første skridt ud af kulalderen.

En lastbil fyldes med kul ved Taiyuam i Kina. Men kineserne er ved at tage første skridt ud af kulalderen.

Christian Als

Debat
27. november 2010

Da det politiske skred ved det seneste amerikanske midtvejsvalg fik mange til at se pessimistisk på menneskehedens og vor klodes skæbne, befandt jeg mig i Kina og blev mere optimistisk.

I indlægget Kinesisk lederskab er nødvendigt for at redde menneskeheden, som jeg skrev i South China Morning Post, argumenterer jeg for, at Kina skal indføre en gradvist stigende afgift på CO2-udledning. Dels for sin egen skyld. Dels af hensyn til menneskehedens fremtid.

Lad mig først præcisere: Kina bærer ikke det overvejende ansvar for klimaforandringerne, til trods for at landet i dag er den største CO2-udleder. Klimaforandringerne er nemlig proportionale med de indoptagede og ophobede emissioner, og USA bærer 27 pct. af ansvaret for de ophobede emissioner. Kina kommer på andenpladsen med 9,5 pct. Opgjort per indbygger bliver USA's andel af ansvaret ti gange større end Kinas.

Ikke desto mindre er Kinas årlige emissioner over de seneste par årtier steget så dramatisk, at de har overhalet USA's og de andre højtudviklede landes. Fortsætter de med at vokse i det nuværende tempo, vil Kina snart være den væsentligste faktor bag de kommende årtiers klimaforandringer. Opgaven med at stabilisere de globale CO2-emissioner kan kun løses, hvis alle udviklingslandes emissioner stabiliseres, og en nedbringelse påbegyndes inden for de nærmeste par årtier.

Optimisme trods alt

Hvordan kan jeg under disse omstændigheder være optimistisk?

Lad mig først fastslå en fundamental lovmæssighed: Så længe de fossile ressourcer udgør den billigste energikilde, vil de også blive brugt. Det er lige så sikkert som tyngdeloven. Ingen kvoteordninger, klimamål for fremtidige emissioner eller andre selvforblændelser kan ændre på dette. Kvotehandelsordninger ændrer kun på, hvem der afbrænder brændstofferne, og det tempo de afbrændes i. Kvoter søger ikke for, at de fossile brændstoffer forbliver i undergrunden, som de burde, hvis vi skulle følge videnskabens anbefalinger. Samtidig er kvoter befordrende for illusionen om, at der er brug for gradvist stigende priser på fossil energi - en slags forsøg på at vige uden om 'tyngdeloven', kunne man sige.

At fossile brændsler er billigst, skyldes i en vis grad, at de er subsidierede, men frem for alt det forhold, at deres reelle omkostninger ikke bliver afholdt af dem, der tjener penge på at udvinde og levere dem. De enorme globale omkostninger ved luft- og vandforurening, som primært er forårsaget af fossile brændsler, afholdes derimod af offentligheden - ikke af energiselskaberne, som ej heller betaler for omkostningerne ved andre miljøødelæggelser eller ved klimaforandringerne. Dem kommer vores børn og børnebørn til at afholde.

De kendsgerninger viser med al ønskelig tydelighed, at en gradvist stigende afgift for CO2-udledning må opkræves hos de fossile energiselskaber. Alle indtægter bør tilfalde offentligheden på en per capita-basis, som kan fremme ændringer i livsstil og stimulere til nytænkning inden for ren energi. Efterhånden som denne afgift gradvis forhøjes, vil de fossile brændstoffer blive stadig mindre profitable og i takt med det, vil de blive udfaset og erstattet af CO2-fri energi og øget energieffektivitet. Det vil være den økonomisk effektive vej til en ren energifremtid - og samtidig kuren på vor narkotiske afhængighed af de fossile brændstoffer.

Kinas grønne puls

Men stop en halv! Hvis en afgift på CO2 er økonomisk rationel og redder planeten, hvorfor i alverden er f.eks. USA så ikke slået ind på den vej? Fordi de fossile energiinteresser styrer i Washington og andre hovedstæder og er i stand til at tvinge ineffektive tiltag som kvotehandelsordninger gennem lovsystemet - tiltag, som er udformet af de store banker og de fossile energigiganter for at sikre den fortsatte afhængighed af fossile brændstoffer.

Er der så noget håb om, at Kina kan ændre på spillereglerne ved blive den første nation, der indfører CO2-skat? Hvad skulle drive Kina til det? Og hvorfor skulle Kina gøre sig til pioner for nye globale klimarammer?

Jeg er overbevist om, at Kina har tvingende grunde til at indføre en CO2-afgift. Kina vil lide mere end de fleste nationer under et forandret klima og stigende havvandstande. Landet lider allerede under voldsom luft- og vandforurening fra fossile brændsler. Kineserne ønsker at undgå de enorme omkostninger og byrder, som følger med afhængighed af fossil energi. Endelig er der store økonomiske fordele ved at blive førende inden for CO2-fattige teknologier.

Alle fire grunde er velkendte. Men min optimistiske forventning, til at Kina både kan og vil lede verden imod en global løsning, bygger ikke blot på disse grunde, men også på indsigter, jeg fik under Beijing Forum, hvor jeg havde lejlighed til at føre samtaler med ledende kinesiske embedsmænd og energieksperter. Hvad der imponerede mig, var den fokuserede og rationelle tilgang til, hvordan landet skal møde udfordringerne - ikke mindst som den kom til udtryk hos Dr. Jian Kejun, hovedtaler under konferencesessionen om 'Global miljøpolitik og nationale strategier'.

Jiang Kejun fremlagde fremskrivninger, sektor for sektor, for overgange til CO2-fattig energi og forbedret energieffektivitet, der vil gøre det muligt at bremse væksten i CO2-emissioner og nedbringe den inden for de nærmeste årtier. Tanken er at yde støtte til teknologiudvikling og løbende skærpe effektivitetsstandarderne efterhånden som mere effektiv klimavenlig teknologi tages i brug. Og som det mest opmuntrende er der en gryende anerkendelse af, at denne strategi vil kræve en afgift på CO2-udledning for at frembringe de mest effektive resultater. Den kinesiske ledelse ser ud til at have indset, at et hurtigt fremstød til de tærskelniveauer, hvor rene energier hurtigt kan erstatte de urene, vil fordre et økonomisk incitament.

Stor skala, små priser

En yderligere grund til at tro på, at denne tilgang vil virke, er det blotte omfang af Kinas produktionssektor. Skalaen er så stor, at enhedsprisen på de nye teknologier kan holdes nede, hvilket vil sætte Kina i stand til at sælge CO2-fattige teknologier til resten af verden. Dette er afgørende set i lyset af, at emissionerne fra andre udviklingslande stiger lige så hurtigt som Kinas, og at også disse lande har al mulig grund til at minimere deres afhængighed af fossil energi.

Hidtil har jeg argumenteret for, at en effektiv global indsats imod klimaforandringer vil fordre en fælles aftale mellem Kina og USA om en gradvist stigende CO2-afgift. Jeg indser nu, at en sådan har lange og uvisse udsigter som følge af Amerikas dysfunktionelle kongres.

Nu sætter jeg min lid til, at Kina kan gå foran og indføre en indledningsvis beskeden CO2-afgift, som åbenlyst vil være i landets interesse. Efter aftale med andre nationer eller f.eks. med EU vil Kina og den 'koalition af villige', som vil være med, indføre gradvist stigende CO2-afgifter. De gældende regler i Verdenshandelorganisationen vil desuden tillade en gradvist stigende toldsats på produkter fra alle lande, som ikke har nogen CO2-beskatning.

Herefter vil USA blive tvunget til at træffe et valg. Det vil enten kunne gøre op med sin afhængighed af fossile brændstoffer og indføre en gradvist stigende CO2-afgift samt en national investeringspolitik til fremme af ren energi. Eller det vil blive nødt til at acceptere en støt tilbagegang på de internationale ranglister over økonomi og velfærd. USA har et enormt potentiale for innovation, men dette kan ikke slippes fri, så længe de fossile energiinteresser kan opretholde deres kvælertag om den amerikanske energipolitik.

Jeg fik i Kina det klare indtryk, at den kinesiske ledelse anlægger et langsigtet perspektiv - måske på grund af den kinesiske kulturs lange historie - som står i skærende kontrast til Vesten, hvor politikerne sjældent kigger længere frem end til næste valg. Kinas ledere ser ud til at udsøge sig de bedste tekniske informationer, der kan fremskaffes, og de stempler ikke resultater, som eventuelt måtte være ubekvemme, som et svindelnummer. Dermed ikke sagt at fossile energiinteresser ikke har nogen magt og indflydelse i Kina, men de overtrumfer ikke alt andet.

Kina kan ikke stabilisere klodens klima alene. Hvis kineserne - som jeg både håber og tror - ender med at konkludere, at en gradvist stigende CO2-afgift er i deres egen bedste interesse, vil de så kunne finde et tilstrækkeligt antal villige til en koalition, som vil høre op med alle greenwashing-strategierne og for en gangs skyld tage del i en klimapolitik, der virker?

James Hansen er klimachef for NASA

© James Hansen og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Hvem kæmper nu for klimaet?

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

James Hansen snakker om "stabilisering over de næste par årtier". Hvor lang tid tror han vi har? Vi ER allerede ude, hvor der kommer alvorlige konsekvenser, og der ingen tegn nogen steder fra, at vores retning er ved at ændre sig - tværtimod.

"The era of procrastination, of half-measures, of soothing and baffling expedients, of delays is coming to its close. In its place we are entering a period of consequences."
— Winston S. Churchill

Svend Erik Hendriksen

Kineserne vil IKKE indføre CO2 afgifter, de anser nemlig ikke CO2'en som et problem med det nuværende atmosfæriske indhold på 390 PPMv.

De anser der imod forurening som et alvorligt problem og derfor investerer de i grøn teknologi i stor stil, samtidig med at 24 A-kraftværker er under opførelse. Kineserne vil mange år ud i fremtiden være storforbruger af olie og kul. Det faktum kan ikke ændres.

Cancun (COP 16) topmødet er udelukkende et økonomisk topmøde der skal fordele vestens velstand med U-landene, uden dæknavnet 'klimagæld' og klimahjælp til udsatte lande. En ny form for U-landshjælp til en pris af 100 mia $ om året, mange år ud i fremtiden.

James E. Hansens drøm om et atmosfærisk indhold på 350 PPMv CO2 er helt urealistisk, at fjerne 40 PPMv CO2 fra atmosfæren er simpelthen umuligt med de nuværende teknologier og langt ud i fremtiden.

Da forholdet mellem atmosfærens og havenes indhold af CO2 er 1:50 skal der fjernes 40 x 15 x 50 = 30.000 Gt CO2 fra atmosfæren før balancen på 350 PPMv er opnået.

Disse tal er Dr. Hansen udmærket klar over, så hans dagsorden må være en helt anden.

Desverre, klimaforandringene er bare toppen av økokollapsisfjellet. Verdens jordsmonn er nå i så dårlig forfatning at fungicidresistente sopper nå tar knekken på verdens hveteavlinger. Kina må nok, som andre, grave noe dypere i problematikken.

Som følge av et århundre med kjemikalisert jordbruk, har proteinnivået -- plantenes immunforsvar -- sunket i så stor grad at de bukker under for organismer som i øyeblikket er bedre rusta til et framtidig liv på planeten enn det mennesket er.

"Vitenskapen" forsøker sjølsagt å svare med å leke gud, altså lage nye planter som kan fikse det hele. Arme sjeler. Det er kun økobøndene som kan redde verden for menneskehetens del.

Tak til Information for at bringe det indlæg af James Hansen, der altid, som den autoritet på klimaforandringerne han er, er værd at læse.

Niels-Simon Larsen

If. alm. magtpolitik kan Kina lade som ingenting og køre videre som det lyster – det gør alle andre jo også. Kina slår ind på den grønne vej i den grad det kan betale sig og holder sin valuta på et lavt plan og tvinger USA i knæ, hvis USA ikke er stærk nok. Kina fodrer os med vores egen medicin.

Det store spørgsmål er, om Kina gerne vil ud over afgrundens rand, eller det stopper op og tvinger alle andre til at gøre det samme. Jeg ved ikke, om der dybt inde i det kinesiske kommunistparti findes en fornuft, der kun findes sporadisk her, ellers kører verden bare med uformindsket fart mod afgrunden.
Hvad kommer der for resten i fjernsynet i aften?

Meget af problematikken i den verdensomspændende forurening bunder i dårlig og forældede teknologi, der IGEN (igen) er styrede af penge. Med hensyn til co2 debatten om hvorvidt det er skyld i global opvarmning, håber jeg ikke at alle allerede har glemt klimagate skandalen. Her kom det frem at alle forskningsresultater, der viste at der ikke kunne sættes lighed mellem co2 og global opvarmning, blev gemt af vejen.
Der er allerede teknologier parat til at erstatte de dybt skadelige og forurenende teknologier, som er drivkraften i den industrialiserede verden, men problemet er stadig penge, magt og politisk uvilje. Det er stadig benzin og "skrue og bolt -teknologien der sidder på magten i en så høj grad at de har indflydelse, på vores læreanstalter, medier og politikere.. Men mon ikke tingene snart vender..? :)

Fjernsynet produserer nok noe hipt mange nok kan more seg over...

Kina må innføre et nytt fag i sin vitenskapskrets, økologi, som selger så dårlig at det andre steder i verden praktisk talt blei avskaffa engang på 1950- eller 60-tallet.

Verden raser "fremover med stormskritt." "Økonomisk vekst" de seneste hundreårene har dreid seg om matematikk og symbolverdier. Denne planeten setter litt andre betingelser. 1 prosent nedgang i kulturplantenes proteinnivå, som følge av "feilernæring av jordsmonnet", påvist av økologer og abstrahert vekk som en liten bagatell av økonomer for snart et hundreår siden. Tallet viser synkende tendens, bagatellmessig for økonomer -- drepen for verdens matvareavlinger. Agrobusiness har blitt advart, men økologi er et fremmedord i systemet. Mainstream-media ivaretar sin definisjon av informasjonskallet, og kjører på med "underholdning"...

Hva dette fundamentalt anti-økologiske, globale systemet vil være i stand til å frambringe av absurditeter, ødeleggelser og lidelser, og hvem som synes de har noe ansvar å bære, vil vise seg i tiden fremover. Pr. nu gambles det med at "kloke hoder" vil produsere nye og bedre arter til verden i løpet av "no time", som vil overgå så vel evolusjonen sjøl som tusenvis av år med jordbruksintelligens. Det minsker ikke akkurat fornemmelsen av å entre dystopia. Hvem ga "vitenskapen" blankofullmakt til å gjøre verden til sitt leketøy? Gud? Staten? Kapitalen? Alle tre på en gang? Bland i hvert fall ikke begrepet 'demokrati' inn i det hele. Det har sine røtter i antikkens verden, da man var interessert i å forstå naturens orden, og tilnærme seg den med tilbørlig grad av takknemmelighet, respekt og ærbødighet.

Hva begrepet 'sivilisasjon' innebærer, er det tydeligvis temmelig delte meninger om. De som ønsker å abstrahere vekk jordsmonnets rolle i det hele, også i forhold til den totale klimaproblematikken, må benekte en anselig mengde veldokumentert historisk og agronomisk materiale, brenne en god del bøker, og så videre...

Leif Briis:
Her er nogle medier, som skrev punktummet i climategate. Der er lidt af hvert, hen over det politiske spektrum.
Man skal være mere end almindeligt uoplyst for stadig at fedte rundt i climategate.

http://www.information.dk/238568
http://politiken.dk/klima/ECE937897/forsker-bag-climategate-frikendes/
http://www.berlingske.dk/klima/klimafolk-frifundet-i-climategate
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/14/AR201004...

Svend Erik Hendriksen

Rune Hjelm skriver:

>>Her er nogle medier, som skrev punktummet i climategate. Der er lidt af hvert, hen over det politiske spektrum.
Man skal være mere end almindeligt uoplyst for stadig at fedte rundt i climategate.<<

Det er rigtigt at en Engelsk videnskabs kommission frikendte Phil Jones, men kun på det etiske og moralske område... det videnskabelige blev ikke undersøgt.

De Amerikanske undersøgelser vedrørende 'Hockey- stick'en' er endnu ikke afsluttet og disse data indgik i Climate-gate som et væsentligt element.

Hovedparten af verdens journalister overså simpelthen hvad 'ClimateGate' drejede sig om og det "Store Tavse Flertal" af videnskabsfolk der vidste hvad der foregik, forblev tavse... derfor er det lykkedes at bedrage verdens befolkning om klimagassernes (især CO2) skadelige virkning på klimaet.

Det er kort og godt en forbrydelse mod menneskeheden og den slags straffes normalt.

ClimateGate vil i fremtiden fremstå som et monument for 'politisk forskning' ... dette monument skal rives ned hurtigst muligt, for det kan vi ikke leve med. Forskning, især klimaforskning, der har betydning for fremtidens menneskehed skal være seriøs på¨det videnskabelige plan, der må ikke kunne stilles spørgsmål om uredelighed.

China Celebrates Status As Number One Polluter:
http://www.youtube.com/watch?v=nJ4K0hHin9s

... "the labour of the people has made the sky black with the smoke of progress"

aaaaarghlol, de går virkelig meget op i CO2 i Kina, ikke at slippe af med det, men at få MERE af det, hahaha

Ja jeg er enig, problematikken vender rundt mellem at co2 selvfølgelig er et forureningsprobelm, sådan som tingene fungerer idag. Men der hvor den bliver stærkt problematisk er når der ud fra en meget fordækt "videnskablig" undersøgelse "slås fast" at en global opvarmning er menneskeskabt. Og her er det at netop ‘Hockey- stick’en’ er et væsentligt problem fordi der i det ligger at jorden lang tid før industrialiseringen har haft store temperaturudsving.

Ergo: Økologi og historie blir hurtig forvandlet fra å være "nerders sære domener", til å presse seg på alle og enhver om en vil eller ei. Det er da et lyspunkt midt i det hele (!) Så får mediene sysle med hva de måtte finne interessant...

Leif Briis, jeg har set din type adskillige gange. Jeg har diskuteret med den på videnskab.dk, her, på politiken og på engelske medier. Og jeres metoder forbliver det samme.

Og jeg er ikke overrasket over denne pludselige støtte du får, fra en person, som er så godt som ukendt på information.dk - en person, som faktisk kun har deltaget i klima-debatter som benægter.

Det er samtidig fantastisk at se dig, kun 7 timer gammel kaste dig ud i en klimabenægter-diskussion, som skudt ud af en kanon. Ikke en person, som har fulgt debatten bekymret og i tvivl gennem lang tid, men istedet en person 7 timer gammel.

Hvorfor?

Har du deltaget før, og er grundigt blevet miskrediteret, så du ikke kan bruge dit gamle navn mere? Hvorfor denne pludselige oprevenhed 7 timer siden?

Man undres.

7 timer er fra da jeg skrev mit indlæg, Leif Briis var 3 timer gammel da han skrev sit.

Rune Hjelm: Uha uha, faldt du virkeligt så lavt..!

Lad os prøve at se på hvad du beskylder mig for her:

-Du kender min "type" alle mulige steder fra..
-Vi har alle "de samme metoder"
-Mig og en anden debattør, som jeg overhovedet ikke kender, konspirerer imod dig..
-"Vi" er klimabenægtere, hvad du så end lægger i det udtryk, har aldrig benægtede klimaet.
-Jeg er ikke erfaren nok til at debatterer om klimaopvarmningen, da jeg lige er tilmeldt debatten på information..
-Jeg er også en gammel debattør, der nu debatterer under nyt navn da jeg skulle være miskrediteret og oprevet.

Har du mere fantastisk vrøvl i ærmet..?

Hvad med at du bare skrev dine egne indlæg og lod de andre debattører være..? Så ville det hele gå meget nemmere...

Anders Sybrandt Hansen

Bortset fra den kulturalistiske plathed om Kinas 5000 årige kulturs indflydelse på dagens beslutninger, er det en ganske opmuntrende artikel, og vi må håbe at James Hansen får ret.

Leif, der er ikke så meget at snakke om. Din manglende saglighed taler for sig selv. Konspirationsteorier istedet for underbyggede argumenter kommer du ikke langt med, og dét alene står fint for sig selv.

At du så også tilfældigvis bruger et debatmønster, som er blevet set identisk et utal af gange fra andre klimabenægtere er så bare et interessant kuriosum.

Richard Martinsen

Stor autoritet ? Hvis han ikke kan se at det løb er kørt , så kan han være nok så stor en autoritet . Ydermere hvis han sætter sin lid til Kina , så er han da jubel-optimist . Selv om Kina har kendt til alle vore fejl fra 1900 tallet til nu , så laver de dem alle bare værre . Det er det Kina vi søger " FRI LIBERALISME"

Rune Hjelm:

Værs´god at læs:

http://sites.google.com/site/sundhedskonsulenten/klima1
Kunne du "oplyste" menneske tænke dig at springe ned fra min ryg, og f.eks prøve at lærer forskellen på klimaskeptikere og klimabenægtere..?

Det er de fjolser i FN klimaforskningshold der er benægtere af ren og skær simpel oplysning. De er latterlige!

Kristian Sørensen

Hvis man skal dømme efter kommentarerne til denne artikkel, er der stadig mange folk, som tror på verdens snarlige undergang i en stor klimakatastrofe. Forfatteren, James Hansen, har personligt forudsagt, at hvis ikke president Obama, får gjort noget ved det før Jan 2013, så er det for sent. Så de troende må hellere forberede. Vi ikke troende tager det mere med ro.

Vi har ikke noget klimaproblem, som vi ikke har haft i de sidste tusinde år. Vi har et energiproblem og et forureningsproblem, og vi gør ikke noget alvorligt for at løse dem. CO2 er ikke nogen forurening, det er en del af fødekæden. Det bruges af planter i fotosyntesis til at fremstille de forbindelser, som planterne lever af. Det er derfor livsnødvendigt for alle planter og for vor føde. Det findes i luften, men langt den største del findes i havet. Når luften går over havet, opsuger den CO2 fra vandet, så det er latterligt at ville fjerne CO2 fra luften, den bliver øjeblikkeligt erstattet når den går over hav.

Grundlaget for det såkaldte klimaproblem er dataforfalskning . I 1999 fandt en videnskabsmand, Michael Mann, doktor i paleoklimatologi, ud af, at temperaturkurven for middelalderen kunne ikke bruges i hans forretning. Denne kurve viste, at omkr. år 1200 var det meget varmere end idag. Isen på Grønland var væk, havoverfladen var ca 4 meter højere end i dag, hvilket viser, det var meget varmt over lang tid. Derefter blev det meget koldere omkr.år 1600 fulgt af en langsom temperaturstigning til nutiden.

I stedet for lavede han en ny kurve, populært kaldet Hockey Stick kurven. Den viste en flad kurve bestående af tusinder af temperaturmålinger op gennem middelalderen . Disse målinger eksisterer slet ikke, termometeret blev først opfundet omkr.1724. Kurven afsluttede han så med en pludselig brat temperaturstigning omkr. midten af 1900 tallet, det er en fatale Global Warming. Kurven passede lige akkurat ind i kurven for olieforbruget og for CO2 og beviste dermed , at CO2 var grunden til temperaturstigningen. Global Warming var dermed videnskabeligt bevist. Meget smart !

Dr Mann blev hurtigt støttet af en masse videnskabsmænd og politikkere,f eks Al Gore, som lavede en glimrende og stærkt overbevisende film om Global Warming. De så heri store muligheder for penge og indflydelse. Kurven blev anerkendt af Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC) og mange regeringer, også den Danske.

Mange kemikere og meteorologer indvendte ganske vist, at CO2 slet ikke kunne indeholde ret mange kalorier ved normal tryk og temperatur og mange andre stillede spørgsmål om hans metode. Men disse folk fik at vide, at de skulle bare holde kæft og ikke blande sig i den nye Global Warming Mafias forretningsaffærer, og tidsskrifter fik at vide, at de ikke skulle trykke noget, der stillede spørgsmål ved eller kritiserede Global Warming. Det ved vi fra en masse Global Warming emails, som blev offentliggjort på internettet. Det er det man kalder Klimagate Skandalen.
Klimaet forandrer sig hele tiden styret af solen og en massse faktorer, som “videnskaben” enten ikke forstår eller vælger at ignorere.
Virkelig forurening af naturen er hvad vi burde koncentrere os om at løse.