Læserbrev

Løsningen er rehabilitering

En reform af førtidspensionssystemet bør satse på at udvikle brugernes arbejdsevne, mener FTF og LO.

En reform af førtidspensionssystemet bør satse på at udvikle brugernes arbejdsevne, mener FTF og LO.

Lars Møller

23. november 2010

Optakten til de politiske forhandlinger om ændring af førtidspensionen er i gang. Målet er, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne får en ny chance på arbejdsmarkedet i stedet for at havne på førtidspension.

Det er vi som udgangspunkt enige i. Hvis det overhovedet er muligt at hjælpe mennesker med nedsat arbejdsevne videre, skal mulighederne afprøves inden tilkendelsen af førtidspension - også når det gælder helt unge mennesker, der i dag ender på førtidspension.

Men vi frygter, at regeringen vil forringe vilkårene for personer på førtidspension frem for en satsning på øget forebyggelse.

Hvis vi reelt ønsker at begrænse antallet af mennesker på offentlig forsørgelse, skal der investeres mere tid og penge i at udvikle deres arbejdsevne.

LO og FTF går derfor ind for, at der ved en reform af førtidspensionssystemet indføres et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb, og at alle gode kræfter skal sættes ind på at opnå den højest mulige forbedring af funktions- og arbejdsevnen. Med den rette hjælp og koordinering vil mange givetvis kunne blive selvforsørgende efter et sygdomsforløb.

Spil på mange strenge

Rehabilitering skal omfatte et tidsafgrænset, målrettet og meningsfyldt forløb med både behandling og en fysisk, psykisk og social indsats, der retter sig mod at deltage i uddannelse, samfundsliv og arbejdsliv.

Arbejdet med at afklare, hvordan den enkeltes arbejdsevne kan udvikles skal ske i et tværfagligt og koordineret forløb, hvor læge- og sundhedsfaglig ekspertise og de kommunale sagsbehandlere i et samarbejde udvikler en individuel rehabiliteringsplan. En plan, som den syge selv har været inddraget i og er indforstået med at gennemføre.

Når man skal vurdere en persons potentielle arbejdsevne, er det også vigtigt, at virksomhederne viser deres sociale ansvar ved at stille sig til rådighed for, at den enkelte kan prøve forskellige arbejdsopgaver. Arbejdsevnen kan aldrig være en statisk størrelse, der ikke flytter sig. Den afhænger helt afgjort af mange faktorer, f.eks. om den enkelte oplever trivsel, gensidig respekt og et sundhedsfremmende arbejdsmiljø generelt.

LO og FTF opfordrer derfor til, at forligspartierne opnår enighed om at indføre et evidensbaseret udviklings- og rehabiliteringsforløb og samtidig sikre en tidlig og hurtig adgang til den rette behandling, herunder især psykiatrisk afklaring og behandling. I dag er der alt for lang ventetid.

De politiske partier fortsætter nu deres overvejelser om en reform. Vi vil følge dem nøje og giver gerne input, for at sikre, at syge og handicappede ikke fremover efterlades i et økonomisk og behandlingsmæssigt ingenmandsland.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Nu er fagforeninger jo ikke kendt for alvorligt at tage vare på ikke-medlemmers sammenhænge. Og førtidspensionister glimrer af klare økonomiske årsager ikke ved medlemskaber. Så dén udmelding må man såmænd godt forklare noget mere udfoldet. Eller er det blot et nyt marked for sig selv, man forsøger at promovere? Sagen er, at førtidspensionisterne har lagt mere alvorlige bekymringer med hensyn til både hverdagen og overgangen til folkepension. Som snildt kan artikuleres anderledes konkret. Så prøv een gang til, hvis sympatien skal gå begge veje...

Med venlig hilsen

Dorte Sørensen

Hugo Barlach
I modsætning til dig finder jeg FTF og LOs tanker om ændringer af tilkendegivelsen af en førtidspension er god. I dag bliver selv dødssyge mennesker sendt ud i mere eller mindre tilfældige arbejdsprøvninger .

Ann-Charlotte Kjeldsen

Jeg må erklære mig meget enig med Hugo Barlach. Jeg tror ikke, diverse fagforbund etc. vil stille op med andet end skåltaler, som ovenstående indlæg efter min bedste overbevisning er et godt eksempel på.

VKO-Regeringens forestående "reform" af ftp-området handler kun om at skabe yderligere besparelser på det offentlige område. At sætte en takst for "rehabiliteringsforløbet", betyder blot det, at syge mennesker i princippet kan leve i årevis uden afklaring på den allerlaveste, offentlige ydelse, nemlig kontanthjælpstaksten. Jeg har ingen belæg for dette, men det tyder alt i sol, måne og regeringsstjerne på.

Der er allerede rig mulighed for at lave individuelle forløb via de eksisterende ftp-regler. Således kan en kommune allerede i dag bevilge en ftp for en 5 årig periode med opfølgning.. Men det benyttes ikke...

Førtidspensionen skal ikke laves om fra en ubetinget ret for syge mennesker til at blive forsørget, den er i forvejen svær at opnå, og den er et enormt fremskridt for civilisationen i forhold til junglelovens krav om livet som en daglig kamp, til man segner.

Jess D. Skov-Nielsen

Så er vi der igen... Regeringen skal spare penge på velfærden, og det hele pakkes ind i en vildledning om at man gør det for at hjælpe.

Agenda'en ER jo kommet frem; den er at man vil spare 6mia, og længere er den ikke...

Fagforeningerne er da sikkert af en god mening når de foreslår de her ting, men de ligner altså det system vi hele tiden har haft i lovgivningen, men som kommunerne pga. kassetænkning bare ikke har fulgt (regeringens egentlige agenda).

Man kan tale om velfærd, penge, moral, hjælp og fanden og hans pumpestok, så længe man ikke PÅTVINGER arbejdsmarkedet at skabe arb. pladser dem med nedsat arb. evne kan bestride, så er der INTET af der der fører noget godt med sig.

Vi havde over 25%ledige fleksjobbere under hele opsvinget der ikke kunne få et job, fordi virksomhederne IKKE har noget socialt ansvar... nu er tallet steget til over 35%, og raske ledige er eksploderet i antal...

HVAD er det man forventer at rehabilitere disse syge mennesker til? ... det skal jeg forklare jer:

DE SKAL REHABILITERES TIL AT KVALIFICERE SIG TIL IKKE AT MODTAGE FØRTIDSPENSION, SÅ DE I STEDET ER KVALIFICEREDE TIL AT MODTAGE SULTEYDELSEN KONTANTHJÆLP!

Men der er ingen af de borgerlige der tør sige det... det hviskes sikkert i de liberale kroge, og det hele for "masken af godhed og hjælp"...

Hvad med at få VELFÆRDSSYSTEMET til at fungere på en menneskelig måde, i stedet for at få de syge til at fungere som "discount raske"...

Jeg grimmes... den tvetungethed vi gang på gang skal høre fra folk der ønsker os ondt!

MVH. Jess D. Skov-Nielsen
Førtidspensionist.

Det at blive syg og skulle gennem systemets vride-maskine kan være hårdt for den syge man får jo ikke FP for sjov
i mit tilfælde gik jeg først sygemeldt i 1½ år dvs blev fyret under vejs indkomsten raslede ned fra 25000 til godt 13000 før skat, diverse test og arbejdsprøvninger for at komme på kontanthjælp endnu et indkomst fald til ca10000 samtidig røg parforholdet og lejligheden på tvangsaktion jeg står nu tilbage med en gæld på 1000000 som jeg ikke har mulighed for at betale med min ny erhvervet FP
5 års helved er over nu, og nu vil i lave endnu en sløjfe på vejen til at få FP jeg vil fraråde det heller lave et bedre system så sager som min ikke sker
Yderlig kan jeg sige at min x partner har fået FP og at en af mine døtter har fået psykiske men af min kamp med systemet
træd varsomt i kommer let til at gøre mere skade end godt er
vh stig

Flemming Simonsen

Gl. vin på nye flasker, viser desværre endnu en gang fagbevægelsenses top er ude af trit med nutiden.
Årsskiftet 2002 2003 kom den seneste reform af førtidspensionsloven. Indtil da heddet: almindelig, forhøjet almindelig, mellemste og højeste førtidspension. Herefter kun førtidspension, målet var krystal klart: de menesker derkunne bidrage omend kun i beskedent omfang skulle, antallet af tilkendt førtidspensioner redukseres.
Dette lykkedes fint året før ca, 36000 tilkendelser året efter ca. 12000 tilkendelser. Mystisk nok steg antalet af tilkendte fleksjob modtagere.
Derfor er dette en etiskt debat omhvordanvi ser og oplever vore medborgere på: er de en belastning, eller et positivt bidrag, tænk selv, du kan rammes før du ved det;;;;;;;;;;;;
Din Socialrådgiver (når alt andet kikser)

Ann-Charlotte Kjeldsen

Jess Skov-Nielsen

Vi kunne ikke være mere enige.. Jeg linker hermed til en svarskrivelse fra Inger Støjbjerg, som klart viser, at den stigning i antallet af tfp-tildelinger på ungeområdet regering markedsfører som massiv og utilstedelig, er et eklatant bevis på løgn og manipulation med de faktuelle tal.

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/amu/spm/1/svar/757700/920721.pdf

Jeg skal på det kraftigste anbefale INFORMATION at komme ind i kampen på dette område...

Ann-Charlotte Kjeldsen

... og hvor er resten af I bedagede kommentatorer her på Informations side... ? Men det berører jo heller ikke jeres tilværelse, så hvorfor kommentere på det... !!!!!!

Ann-Charlotte Kjeldsen

Tak for linket - det viser jo at vi taler om ca. 1000 mennesker i aldersgruppen indtil 30 år.
Det er jo et ganske lille antal mennesker, som fagbevægelsen således vil "rehabilitere".

Stigningen er formentlig blot udtryk for, at et større antal bliver fanget tidligere i systemet, på grund af større opmærksomhed og viden hos læger omkring psykiske lidelser.

Man skal imidlertid ikke være blind for det faktum, at nationens status som krigsførende vil betyde, at et større antal unge, tidligere soldater vil have nødigt at blive førtidspensionerede på grund af psykiske lidelser.
Hvor mange af disse der allerede figurerer i statistikken, er der ingen oplysninger om.

I øvrigt finder jeg det nedladende at anvende ordet "rehabiliteret" i sammenhæng med syge mennesker, hvad f.... bilder de sig i grunden ind?

Ann-Charlotte Kjeldsen

Niels Mosbak

Velbekomme dig. Desuden svarer fru Støjbjerg jo slet ikke på Line Barfoeds spørgsmål, hvilket jo er meget interessant :)

Det er netop sådan, at det forholdsmæssigt lille antal mennesker, som bevilges ftp, dem vil man ændre hele grundlaget for tildeling. Den lille stigning skyldes sandsynligvis også lidt større fødselsårgange og som du beskriver, en større bevågenhed og ikke mindst viden om psykiske problemer.

Der vil givetvis komme flere soldater med svære PTSD diagnoser, men dem mener jeg ikke, man behøver lave særregler for. Man kan sagtens rumme dem i behandlingsssystemet, Her tænker jeg på diverse rehab-steder i Odense, København og Haderslev. Her er der nemlig grund til at bruge ordet rehabilitering :)

Ja, ordet rehab.. det lyder som om vi alle er misbrugere, som bare har brug for et rehab tilbud, så er alt godt !!

Ann-Charlotte Kjeldsen

Med hensyn til soldaterne skal det ikke forstås derhen at jeg mener, at der skal laves særregler i henseende til førtidspension - min bekymring går snarere på, at man med dem i baghovedet vanskeliggør adgangen til førtidspension.

Jeg kan i øvrigt ikke forstå, at man synes, at det skulle være et stort problem at tildele mennesker under 30 år førtidspension, når dette vedrører langt under en promille af befolkningen.
For størstedelen af disse mennesker vil det at få ro omkring deres indtægtsmæssige situation betyde en lettelse af deres dagligdag, så de kan begynde at få et liv.
Et menneske hvis rest-erhvervsevne skønnes at være nedsat til 25%, kan ikke inkluderes på det danske arbejdsmarked.
Tror man, at så kan de bare møde 25% af tiden, eller at de kun har en depression om formiddagen?

Der har også været helt uantagelige forestillinger om, at medicin mod f.eks. depressioner skulle være så veludviklede, at man blev fuldstændig arbejdsdygtig.
Det er ikke tilfældet, men ren ønsketænkning, der imidlertid oftere optræder i debatten, og såvidt jeg husker fremført bl.a. af Bente Sorgenfrey.