Kronik

Danmark går glip af kulturel konkurrenceevne

Ligesom Borneos stammefolk bevæger danskernes stamme sig heller ikke langt væk fra hjemmet og betragter fremmede som farlige fjender i stedet for muligheder for samfundet. Det har sine omkostninger, at danskerne bliver ved med at lytte til den uvidende stammeældste – DF
Stammefolk omkring bålet på Borneo. Har danskerne et breddere verdenssyn end folk, der har været isoleret i utallige år?

Stammefolk omkring bålet på Borneo. Har danskerne et breddere verdenssyn end folk, der har været isoleret i utallige år?

Debat
8. december 2010

Churchill skulle en gang have sagt at Danmark ikke er en nation, men en stamme. Hvad han præcist mente med det er uvist, men efter at have tilbragt en del tid blandt stammefolk i Borneos regnskov tror jeg, at jeg ved, hvad han hentydede til. Stammefolk har en simpel verdensopfattelse, fordi de ikke har været langt fra deres landsby eller har haft besøg af fremmede, og fik de endelig besøg, blev det opfattet som fjendtligt ofte med døden til følge for de besøgende.

Aha-oplevelsen er kommet til mig efter at have sammenlignet Borneos stammers verdensopfattelse med den, der tilsyneladende hersker i Dansk Folkeparti, og de er påfaldende ens.

DF har haft held til at have monopol på at definere danskhed i den offentlige debat, hvilket har givet frit løb for uimodsagte fremmedfjendske ytringer baseret på fordomme om, hvordan andre kulturer er. Eksempelvis kan nævnes forslaget om at hæve 24-årsreglen til 28 år. Det seneste rigtig groteske eksempel fra DFs side er forslaget om at stoppe ikke-vestlig indvandring for at sikre fremtidens velfærd.

Danskerne er for dovne

Konsekvensen af regeringens og DFs politik er, at danske virksomheder om meget få år må flytte til udlandet for at få kvalificeret arbejdskraft, men modsat regeringen og DF er virksomhederne positive over for indvandring og meget opsatte på at udnytte kulturforskellene. Det viser en undersøgelse, jeg har foretaget blandt 1.700 mellemledere i internationale virksomheder. De blev stillet en række spørgsmål om betydningen af kulturel forskellighed. Af dem mener over 90 procent, at kulturel intelligens er af afgørende betydning for deres virksomheds succes, og over 80 pct. mener, at evnen til at udnytte den kulturelle forskellighed skaber store konkurrencemæssige fordele. Inden jeg vender tilbage til det, så lad os lige se på nogle fakta.

1: Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) og Dansk Industri (DI) har begge råbt vagt i gevær, fordi vi kommer til at mangle højtuddannet arbejdskraft. AE har lavet en analyse, der viser, at vi de næste ni år kommer til at mangle 65.000 højtuddannede, hvilket ifølge AE vil give et tab på 21,5 mia. kr., hvis ikke udviklingen vender. Samtidig vil vi have 122.000 ufaglærte i overskud på arbejdsmarkedet.

2: De fremtidige veluddannede er vi nødt til at få fra især gruppen af indvandrerpiger. Danske studerende er åbenbart for dovne, selvfede eller bare ikke kloge nok. Et forskningsprojekt fra Rockwool Fonden dokumenterer klart, at unge indvandrere er langt bedre til at bryde den sociale arv, end unge med dansk baggrund. En af konklusionerne fra rapporten er desuden, at indvandrerpiger klarer sig bedre, end danske mænd med lignende social baggrund.

3: Antallet af unge indvandrere og efterkommere, der er sprunget ud som studenter i år, er større end nogensinde tidligere. Ca. 10 pct. af årets studenter har en anden etnisk baggrund end dansk. Piger af afghansk, pakistansk og tyrkisk oprindelse er dem, der vil fylde pladserne ud på universiteterne i fremtiden.

4: Fremtidsforsker Sally Khallash har i en rapport for Udlændingeservice konkluderet, at vi de næste otte år skal bruge 100.000 nye medarbejdere for at kompensere for nedgangen i den danske arbejdsstyrke og de skal primært hentes i Indien, Kina og Rusland, da de lande, vi tidligere har hentet arbejdskraft fra i vores nærområde, har de samme demografiske udfordringer som Danmark.

5: Unge danske veluddannede, der rejser ud, kommer ikke tilbage til Danmark igen. Derved har vi en dobbelt udfordring i forhold til at øge antallet af højt uddannede i Danmark

Kulturel intelligens

Virksomhederne er globale, tænker globalt og kan sagtens få øje på fordelene i det multikulturelle samfund. De investerer penge i at få gjort tingene rigtigt i deres virksomheder og der er rigtig mange penge at tjene, hvis man forstår at udnytte kulturforskellene optimalt. Blandt de adspurgte mener over halvdelen, at deres virksomheds resultat kunne forbedres med mellem 10 og 50 pct., hvis de udnyttede kulturforskellene optimalt. 87 pct. af de adspurgte ledere mente, at kulturel intelligens altså evnen til opnå resultater på tværs af kulturer er enten vigtig eller essentiel, og 66 pct. arbejder i en virksomhed hvor man bevidst tilstræber at opbygge en global virksomhedskultur med plads til rummelighed for de forskellige kulturer. Undersøgelsen viser altså, at virksomheder er klar over mulighederne og investerer i at udnytte dem. At udnytte den kulturelle forskellighed er som at spise med kniv og gaffel i forhold til at spise med spisepinde. En kniv og gaffel er meget forskellige, men med den rigtige facilitator kan man spise meget mere forskellig mad, end man kan med et par spisepinde. På samme måde kan multikulturelle hold uanset om det er i en virksomhed eller et samfund opnå langt mere, end monokulturelle hold. Det har jeg eftervist i min doktorafhandling samt set hos mange af de virksomheder, hvor vi har løst konsulentopgaver. Tænk, hvis vi som samfund havde det samme klarsyn.

Nu tilbage til DF. DFs talrige forsøg på at få os til at se mennesker fra ikke-vestlige kulturer som en trussel mod vores velfærdssystem er desværre lykkedes. Meningsmålingerne taler jo deres tydelige sprog. Men fakta viser, at DFs menneskesyn er den absolut største trussel mod vores velfærdssystem, der kun kan bevares, hvis vi får en massiv indvandring, og vi får opbygget en vis kulturel intelligens, der sætter os i stand til at integrere vores nye medborgere ordentligt.

Det kan godt være, at Pia Kjærsgaard og hendes partifæller ikke ved så meget om, hvad der sker i verden omkring os. Det kan godt være, de ikke besidder et minimum af kulturel intelligens, men de burde da som minimum være i stand til at forstå fakta og de basale forudsætninger for at få et samfund til at fungere. Hvis man som hjemmehjælper med stor politisk indflydelse ikke kan overskue konsekvenserne af at leve i en globaliseret verden, burde man som ansvarlig politiker søge råd hos dem, som kan overskue og analysere en kompleks verden.

Jeg forstår godt, hvis danske virksomhedsledere er dybt frustreret over situationen, da især en borgerlig regering forventes at forstå og imødekomme industriens basale behov. I stedet er vi vidne til en regering, der søger kulturel isolation en strategi, der vil få katastrofale følger for vores fremtidige velfærd.

Måske havde Churchill ret. Vi er et stammesamfund. En stamme, jeg besøgte i Borneos regnskov, behandlede en banal øjeninfektion ved at gnide aske i øjet, med det resultat, at mange fik alvorlige øjenskader. En af stammens unge var for år tilbage rejst ud, blevet uddannet læge i Kuala Lumpur og kom jævnligt på besøg i sin stamme. Han prøvede at forklare dem det katastrofale i deres behandlingsmetode, men de holdt hårdnakket fast i, at stammens ældste vidste bedst, og at alt, hvad der kom udefra, var af det onde. Stammens ældste ville jo kun bevare sin magt, hvis kan kunne fastholde folk i den tro, at han til alle tider var den klogeste.

Måske er det på samme måde, at DF fastholder den mindre uddannede del af den danske befolkning i troen på, at verden udenfor er ond og en konstant trussel mod vores såkaldte velfærd alt imens det er indvandrerpigerne, der stormer frem på de højere uddannelsesinstitutioner og om få år vil blive omdrejningspunktet i den danske velfærd hvis altså lige de ikke også vælger at rejse et andet sted hen.

Flygtningehjælp

Men løbet er kørt, Danmark! Hvor længe tør folketingets politikerne lukke øjnene for katastrofen? Hvor meget mere konkurrenceevne skal vi miste? Mit råd til de danske virksomheder er at se at komme væk, inden det er for sent. Den brainware, de skal bruge, vil bare ikke være tilstede i Danmark om ganske få år. Hvor længe går der, før danskerne indser, at Dansk Folkeparti har kørt Danmark ud over afgrunden? Hvor det eneste, der er tilbage, er et frilandsmuseum med et billede af en smilende Morten Messerschmidt over indgangen.

Måske Dansk Flygtningehjælp i fremtiden skal fokusere på at hjælpe danske til at flygte, mens tid er.

Dr. Finn Majlergaard er ledende partner i Gugin International Business Development, fore-dragsholder og professor på International School of Management, Paris

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Johannes Nielsen

Det er simpelthen en gang forblommet vrøvl at danskere skulle være mere lukkede, intolerante, selvtilstrækkelige - kort sagt stammeagtige - end mennesker fra andre lande. De fleste debatører her på sitet kunne formentlig godt ønske sig at danskere var mere åbne og tolerante end tilfældet er, men det er ikke pointen. Danskere rejser mere, taler flere sprog og studerer mere i udlandet end langt de fleste andre nationaliteter. I Finn Majlergaards verdensbillede er alle nationer vist desværre stammefolk

Christian Larsen

Johannes Nielsen:

»Det er simpelthen en gang forblommet vrøvl at danskere skulle være mere lukkede, intolerante, selvtilstrækkelige - kort sagt stammeagtige - end mennesker fra andre lande.«

Det er en kendsgerning at Dansk Folkeparti har sat den politiske i dagorden i Danmark siden 2001, og at selv partier som Socialdemokraterne og SF har overtaget højrepopulisternes retorik og menneskesyn.

Derfor er det også en sørgelig kendsgerning, at Danmark er det, man med Poul Nyrups terminologi kan betegne som en europæisk bundskraber.

Tak til Finn Majlergaard for en fremragende artikel.

Har jo selv gjort et nummer ud af, at det urimelige I at sammenligne DK med stormagter, forbundsstater, og kunstige statsdannelser med snorlige grænser. Her er så en ret kynisk fortolkning af samme iagttagelse.

Jamen så må vi jo hellere flytte alle danskerne til en lejekaserne i Paris. Så kan de lære det.

Det er således ikke det han siger, mere måden han siger det på. Dog er det dette sidste som sandsynlighed siger at der vil fortolkes videre ud fra. Og det er jo ikke så godt.

Alle folk er stammefolk. men der er statsdannelser der ikke er. Snor-lige nationale og delstatslige grænser tegnet af politiogmilitær er en næsten sikker identifikator for disse : USA. Sudan. Indonesien (Irian).
Der har i Europa været tre forsøg på at samle flere 'stammer' i en statsdannelse ved simpel administrativ sammenlægning. De to er væk : Tjekkoslovakiet og Jugoslavien. Den tredje, Bosnien :

In your dreams.

Ganske fin artikel, i øvrigt skal man ikke længere end til Sverige for at opleve en enorm omvæltning i måden folk agerer på over for hinanden.

Det er helt korrekt antaget at Danskere er mere lukkede, mere intolerante m.m Det var inden DF regimet. Men sov endeligt videre.

Johnny Daugaard

For otte dage siden lukkede Københavns Lufthavn nogle timer .... for første gang i over 20 år. Sammen med mange tusinde andre spenderede jeg nogle timer med at se på informationstavlerne i håbet om at mit fly ville lette i tide til at nå nogle møder i udlandet. Jeg gik også lidt rundt og på et tidspunkt havde jeg et telefonmøde, som blev afholdt på engelsk.

I et hjørne af lufthavnen var der en række stole, som ingen sad på, og efter 10 minutters samtale besluttede jeg mig til at sætte mig på en af stolene, som under hele samtalen havde været ubenyttet.

En gruppe unge danskere (sidst i 20'erne?) stod og talte sammen nogle meter derfra og centrum for gruppen (ham med den store mund og den lille ....) opdagede efter en del minutter jeg sad der og kom hen til mig og (på engelske) sagde jeg havde taget (en af deres bekendtes) plads. Da jeg (på engelsk) sagde jeg havde siddet på pladsen i næsten et kvarter fik jeg at vide jeg ville få en på hovedet hvis jeg ikke flyttede mig.

Mit svar (stadig på engelsk) var, at hvis han slog mig ville jeg tilkalde lufthavnspolitiet og få ham udvist af lufthavnen. Nå ... så ville ham i stedet skubbe mig væk fra pladsen og ned på gulvet....

Jeg tænkte bagefter .... VELKOMMEN TIL DANMARK .... er det sådan vi byder udlændinge velkommen til vort land. (PS. jeg er 55 år gammel og går i et mørkt jakkesæt. Jeg er chef for en række virksomheder i Skandinavien, og ser normalt ikke agressiv ud... synes jeg selv).

Johnny Daugaard

Jeg er i øvrigt enig i kommentaren om at Sverige er meget lettere at kommunikere med i spørgsmålet om arbejdstilladelser.

For tre måneder siden stillede jeg nogle spørgsmål til udlændigeservice ifm muligheden for at etablere nogle arbejdsopgaver i Danmark. Efter to rykkere har jeg stadig ikke fået svar, og i mellemtiden er 15 nye arbejdspladser etableret i Stockholm, hvor den samlede behandlingstid er under otte uger.

Churchill???? Nu går det vist over gevind med forfalskede Churchill-citater.

Erik Kristensen

Jeg må tilslutte mig, at der i artiklen er tale om en række udokumenterede, tvivlsomme påstande. Eksempelvis: "Virksomhederne er globale, tænker globalt og kan sagtens få øje på fordelene i det multikulturelle samfund." etc.
Sandheden er mig bekendt en anden: De fleste danske eksportvirksomheder handler kun med Skåne og Nordtyskland. Forbavsende få drister sig ud på det farlige EU-marked og et meget lille fåtal er 'globale'.
Men vi har altid haft managementkonsulenter, der i egen interesse forsøgte at give et andet indtryk, blandt andet gennem at udbrede et falsk billede af, at danskerne skulle være mere 'lukkede' end andre folk. Denne kun halvstuderede managementkonsulent har vist aldrig bevæget sig ud på de 'globale' markeder, som de kan opleves i Japan, Kina og Mellemøsten. Her ville jeg kunne forstå, at man talte om 'lukkede samfund', hvor kun en lille del af befolkningen ville og kunne tale med udlændinge.
I kan man vist også ramme en pæl gennem de vildt overdrevne spådomme om behovet for udenlandsk arbejdskraft. Med megen stor ret, vil man kunne hævde, at virksomhederne er langt bagud i forhold til vores højere uddannelsesinstitutioner, forstået på den måde, at virksomhederne desværre ikke er så vidensbaserede, at de kan bruge de højtuddannede kandidater, der produceres. Det er ikke samfundets skyld, at erhvervslivet ikke lever op til forpligtelserne, det er virksomhedernes egen skyld!

... og så kom der kommentarer på banen, der til fulde bekræfter artiklens indhold.

Tak for anskuelighedsundervisningen.

Når magthaverne forlanger af et folk, at det skal være dygtigere, plager det om at gøre en forskel, leve længere, være mindre syge, dyrke mere motion og gøre en forskel, få deres børn til at være dygtigere i skolen etc., så reagerer det med indvendig trods. Det hjælper ikke - eller også virker det modsat. Turistorganisationen kræver, at københavnerne skal være hippe - og resultatet bliver derefter. Man kan hverken tvinges til at være hip eller til at være rask. Men det er umuligt at forstå oppe i de nordsjællandske politiker-ghettoer.

mariann offersen

At spejle den danske stamme i en stamme på Borneo gør ondt i den danske selvforståelse, - ser man af kommentarerne.

(Vi rejser meget vi er gode til sprog...) tja, - som turister og udvekslingsstuderende med pengepungen i orden hærger vi verden rundt! Om det så er de unge studenter på jordomrejse, så er de jo aldrig længere hjemmefra end mor og far kan strække rejsebudgettet med en behagelig overførsel hjemmefra. Og hvad sprog angår begrænser langt de fleste sig jo til valby-engelsk, som bevars' strækker langt.

Axel Sandemose gav for mange år siden sit skudsmål til danskerne, - jeg er ikke sikker på at mentaliteten er ændret siden "Janteloven" blev nedskrevet. Men vi har bekvemt fået nye ofre at pege fingre af.
Kønt ser det ikke ud.

Frederik Hougaard

Endnu en artikel på det nationale selvhads bål........ gad vide om skribenten har fået det bedre af det .o)

Johnny Daugaard

Jeg synes der er en voldsom stor forskel på selvkritik og på selvhad.

Selvkritik er en egenskab, som gør det muligt at komme videre i sin udvikling og ikke låse sig fast i et prædefineret univers, hvor stort eller lille det end er.

En god ven sagde til mig forleden, at hvis Danmark skal overleve i det globaliserede samfund, så skal vi afvikle det vi i Danmark kalder for velfærdssamfundet.

Finn Majlergaard kommer med en anvisning på hvordan vi med en mere nuanceret tilgang til vores position i verdenssamfundet kan bevare størstedelen af vort velfærdssamfund.

Det er værd at lytte til når alternativet er kontrol, kontrol, og atter kontrol for at sikre samfundsløsninger som reelt set kun kan eksistere i et isoleret samfund.

Vi er på vej mod en situation, hvor vi anvender to tredjedele af de offentlige midler på at kontrollere hvad den sidste tredjedel bruges på. Det er en situation, som bygger på ansvarsfraskrivelse og mistillid.

I velfærdssamfundets hellige navn er i morgen alt tilladt - undtagen at være sig selv.

Fandt ophavsmanden til citatet:

Den forhenværende engelske ambassadør i Danmark, Sir James Mellon sagde i sin bog fra 1992 ”Og gamle Danmark ...” bl.a.: ”Danskerne er ikke en nation, de er en stamme; det er styrken i deres fællesskab og grunden til, at de stoler urokkeligt på hinanden. En stamme har en indre styrke, er homogen i en grad en nation aldrig kan nå, og netop stammefølelsen er altafgøren- de for danskernes syn på verden omkring dem.”

http://rauli.cbs.dk/index.php/loge/article/viewFile/582/614

Finn Majlergaard

@Anne: Tak fordi du fandt det korrekte ophav!
@Erik Kristensen: Der er intet udokumenteret i kronikken. Alt er akademisk korrekt dokumenteret i den doktorafhandling jeg har skrevet

Skulle der være interesse for en studietur til Borneo, så tager jeg gerne et hold læsere med næste gang.
Læs mere her: http://majlergaard.dk/borneoadventure.html

Erik Kristensen

@ Finn Majlergaard: Som akademiker bør du ikke forfalde til at viderebringe disse myter. At DF 'lever på en løgn' kan vi hurtigt blive enige om, men hver 7. dansker stemmer på dem, blandt andet fordi de oplever et andet verdensbillede end det, du lægger op til. De oplever, at du lever på en 'løgn': Eksempelvis at det skulle være lykken at leve i et multikulturelt samfundt. Jeg er tilbøjelig til at give dem ret og det er mere end vanskeligt at finde dokumentation for, at det skulle forholde sig sådan. Det er desværre heller ikke bevist, at Danmark har brug for en indvandring på 100.000, selvom erhvervsorganisationerne er skamløse nok til at påstå det. Det samme erhvervsliv har aldrig været i stand til at bruge vores højt uddannede arbejdskraft i de mængder, vi uddanner dem - og det gælder ikke mindst akademikere med kulturel indsigt.
Det er også en myte, at vi har et globalt erhvervsliv, der i større mængder efterspørger 'multikulturel' arbejdskraft. I 'Sydslesvig og Skåne' forstår man udmærket dansk og kulturbarrieren er beskeden.
Jeg har i 3 årtier beklaget, at det forholder sig sådan, men jeg kan ikke fornægte virkeligheden.
På sigt er situationen - sagligt set - den, at vi bliver nødt til at tage stilling til om det erhvervsliv, der ikke vil eller kan omstille sig til videnssamfundets behov, fortsat skal forkæles eller samfundet skal tage afsæt i uddannelsessystemets forspring ift til vores tilbagestående private erhvervsliv for på den måde at skabe vidensvirksomheder, der kan og vil følge med udviklingen.

Richard Martinsen

Sikke noget bavl , bare fordi der findes en flok idioter i DF . Det er ikke en grund til at sammenligne DF med naturfolk på Borneo . Hvad der er en naturlig reaktion for mennesker på Borneo , er i Danmark en politisk fremprovokeret frygt der skal bruges politisk af DF til at legitimere fremmedhad . En skam for naturfolket at blive sammenlignet med DF . mvh :-))

Fakta er jo, at Danmark aldrig har haft så mange udlændinge, der er her for at arbejde og studere som i dag.
"Antallet af herboende højtuddannede udenlandske arbejdstagere er således steget fra 33.000 i 2008 til 41.500 i 2010.
Særligt har der været en markant stigning inden for højt kvalificerede videnarbejdere som ingeniører, it-specialister læger m.v. siden 2006". (Fra Integrationsministeriets hjemmeside)
Det er muligt, vi får brug for flere indvandrere. Men det helt afgørende er jo, hvilke indvandrere, vi får.

@Finn Majlergaard: hvor kan man finde din afhandling?

Søren Mikkelsen

En stor tak til Finn Majlergaard, og til en travl mand som Johnny Daugaard.

Danmark bliver naturligvis et ganske andet med tiden; man kunne haabe at fakta og fornuft fik en rolle, men om ikke andet vil deroute goere sin effekt om faa aar.

Der er ingen fremtid i DF, dets politik eller dets stoetter og vaelgere.

Anders Sybrandt Hansen

"At udnytte den kulturelle forskellighed er som at spise med kniv og gaffel i forhold til at spise med spisepinde. En kniv og gaffel er meget forskellige, men med den rigtige facilitator kan man spise meget mere forskellig mad, end man kan med et par spisepinde. På samme måde kan multikulturelle hold uanset om det er i en virksomhed eller et samfund opnå langt mere, end monokulturelle hold."

Jeg ville ønske Finn Mejlergaard ville holde sig væk fra metaforerne.

Ingen af præmisserne for den her holder:

1. en kniv = en kultur, en gaffel = en anden kultur, spisepinde = en tredje kultur.

Vi ved alle at kniv og gaffel er et sæt, og et sæt, som er en vestlig opfindelse, mens spisepindene er foretrukket i østasien. Så påstanden om at kniv og gaffel er ligesom to kulturer halter meget her (mon Finn ubevidst vil have at vi alle skal være som i vesten?: knive og gafler er gode at spise med, de er fra vestlig kultur, altså må vestlig kultur være bedst, er en mindst lige så sandsynlig metaforisk brug af spiseredskaber = kultur, som den han kommer med).

2. man kan spise meget mere forskellig mad med kniv og gaffel end spisepinde.

Can you now? du kunne også skære din bøf ud i mindre stykker og spise det samme - de har jo knive i østen

3. forholdet mellem at spise ting og at fungere i et hold er ens, så at kniv + gaffel = to kulturer sammen, giver godt resultat både mht. at spise og at fungere i hold.

Det kræver et ret overdrevent leap-of-faith at forestille sig at spiseredskaber og kulturelle normer er rimelige størrelser at drage analogier mellem. Jeg køber den i hvert fald ikke. For det andet afslører metaforen om at spise måske noget om tænkningen: kulturer er redskaber, der arbejder bedre sammen end de gør alene. Til hvad? Til at konsumere effektivt. Er det virkelig hvad kultur er?

For øvrigt er det længe siden, de fleste af os har haft brug for en facilitator, når vi skulle spise.

det er lang tid siden jeg har hørt noget så slemt ævl som Dr. Finn Majlergaard's.

Hold da op, haha

En helt igennem en imperalistisk kronik, hvilken liv er det lige muslimmerne og de kristne missioner i asien giver eller har at tilbyde den indfødte befolkning.

Natur folkene har jo levet ved vandet havet og floderne, og har af den årsag kunne holde sig renlig.

Men de natur folk der ladt omvende, hvilket liv har de lige og Finn Majlergaard tror jeg ikke har været særlig lang tid i Asien, eller er meget dygtig til lukke øjne for den negative indflydelse islam og kristendommen har haft for deres naturlig liv.

Så lidt psykologisk indsigt hos Finn Majlergaard måtte man kunne forvente inden man skriver en kronik og latterlig gøre ur befolkningen, som vi i Danmark har set nok af over for den samiske befolkning.

Ps dead linie 2 havde sidst søndag en debat med 2 antroprologer en der blandt andet havde levet blandt de indfødte i Bornio den anden i Serbien med den oprindlige befolkning, og som giver en meget bedre indblik og forståelse i indfødte folks måde at leve på og forholde sig til verden.

Artiklens generelle vinkling om den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft er sympatisk, men så er alt godt desværre sagt. Metaforerne er dødfødte, eksemplerne misbruges på absurd vis - og selvom jeg altid gerne nyder en god DF-forhåning, fungerer den heller ikke. Og så kan manden åbenbart ikke finde ud af at bruge spisepinde - og tror derfor gafler er bedre. Sjuskeriet giver kritikere for nemme kort på hånden - han burde lige have fået et par gode kollegaer (uanset herkomst) til at rette i teksten.

at forsøge at undskylde visse danskere's udtrykte modvilje overfor globalisering og indvandrere, med: det er bare fordi danskere er et klan-flok; virker ikke nødvendigvis beroligende, især ikke med den sprogbrug.