Kronik

Forældreansvarsloven er konfliktskabende

Skilsmissebørn kan forvente mere sygdom og dårligere uddannelsesforløb end børn i kernefamilier. Forældreansvarsloven er en medvirkende årsag til, at flere børn lever under ekstremt konfliktfyldte forhold
Forældreansvarsloven er slået fejl. Loven, der skulle sikre barnets tarv, er endt som  tvungne delevilkår, hvor børnene bliver gidsler i et minuttyranni mellem mor og far.

Forældreansvarsloven er slået fejl. Loven, der skulle sikre barnets tarv, er endt som tvungne delevilkår, hvor børnene bliver gidsler i et minuttyranni mellem mor og far.

Peter Broen

Debat
30. december 2010

Fire ud af fem skilsmissepar behøver ikke statsforvaltningens hjælp til at lave aftaler om samvær. De er i stand til at etablere et konstruktivt samarbejde om børnene efter et samlivsbrud, hvor der ikke er konflikt om fodbold, sengetider, lektier, legeaftaler, jul og brug af autostole i bilen.

Samtidig er det dog kommet frem, at flere og flere børn tvinges til at bo i en deleordning, hvor de tilbringer en uge hos mor og en uge hos far.

Tvunget samvær bliver ofte gennemtrumfet på trods af forældrenes modstand og en ofte velbegrundet bekymring for barnets ve og vel.

Forældreansvarsloven har allerede rundet sin tre års fødselsdag.

Loven er uændret

I foråret diskuterede vi, om det var rimeligt, at 11-årige Mette fra DR's dokumentar Forældrekrig kom til at stå alene med ansvaret for afgørelsen om bopæl og samvær, truffet på baggrund af en børnesamtale.

Vi har været vidne til DR's afsløringer, hvor mindst 10 forældre flygtede ud af landet med deres børn for at undgå forældreansvarsloven, som i de givne tilfælde tilsyneladende ikke har beskyttet børnene tilstrækkeligt.

Allerede i 2008 gik daværende justitsminister, Brian Mikkelsen, ud og lovede, at loven skulle ses efter i sømmene, da der er områder af loven, som helt åbenbart ikke fungerer. Heriblandt tvunget samvær i højkonfliktfyldte skilsmisser. På trods af kø ved mikrofonerne af velmenende politikere, der gerne ser loven revideret, er der fortsat ikke ændret et komma.

Ifølge tal fra Familiestyrelsen afslås samvær fortsat kun i meget få sager, nemlig ca. 2 pct. Samtidig får tre forældre hver dag besked om, at de skal tvinges til at udlevere barnet til et samvær, som de vurderer belastende for barnet. Børn bliver altså i høj grad fastholdt i forældrenes konflikt.

Stigning i sager

Antallet af sådanne sager er fortsat mere end dobbelt så højt som under tidligere lovgivning, og statsforvaltningen behandlede i løbet af de tre første måneder i 2010 cirka 6.000 sager. Argumentet om, at stigningen i antallet af sager kunne forklares igennem en række gamle sagers genoptagelse, kan nu tilbagevises. Stigningen er, på tredje år efter den nye lov, konstant.

Ligeledes er antallet af retssager steget med 20 procent. Der er derfor ingen tvivl om, at Forældreansvarsloven virker konfliktskabende. Samtidig fortæller tallene, at hovedproblemet for det store flertal af børnene ikke er overgreb, men forældrenes konflikt.

Baggrunden for loven var et ønske om at bringe hensynet til børnene i centrum for afgørelser om forældremyndighed og samvær. Den mest centrale ændring i forhold til tidligere er - udover at det i dag er muligt at idømme forældrene fælles forældremyndighed - at Statsforvaltningerne har fået mulighed for at idømme deleordninger imod forældrenes vilje. Begge dele med argumentet om barnets ret til både en mor og en far. Statsforvaltningen træffer således hver anden dag afgørelse om deleordning imod en forælders vilje. Hertil kommer, at hver dag 'overtales' yderligere to forældrepar til at indgå aftale om deleordning på trods af forudgående uenighed og modstand.

Imod forældrenes ønske

Undersøgelser fra henholdsvis Norge, USA og Australien viser, at den vigtigste forudsætning for, at deleordninger fungerer, er, at forældrene kan samarbejde og er enige om ordningen.

Statistikken viser imidlertid, at statsforvaltningerne i stor stil træffer afgørelse om deleordninger imod forældres vilje, endda i sager med højt konfliktniveau, og på den måde fuldstændig tilsidesætter denne viden.

Tidligere børnesagkyndig Hanne Søndergård har for nylig beskrevet, at selv børn af frivillige deleordninger og samarbejdende forældre har det svært og oplever en stresset tilværelse.

I Barnetstarv.dk har vi kendskab til flere sager, hvor deleordninger, der er truffet imod forældrenes vilje, har fået store negative konsekvenser for de involverede børn. I mange tilfælde er der absolut ingen dialog mellem forældrene, og børnene bliver ansvarlige for udveksling af al information mellem forældrene. Vi har kendskab til to sager, hvor små børn har mere end 80 km hver vej til skole og børnehave hver anden uge. Og til sager hvor forældrene er så grundlæggende uenige om børnenes hverdag, at børnene kommer til at leve to fuldstændig adskilte liv med bl.a. forskellige fritidsaktiviteter afhængigt af, hvor de opholder sig.

Vi oplever, at små børn helt ned til fire år bliver udsat for en tilværelse på delevilkår uden forældrenes indbyrdes samarbejde og forståelse. Hvis barnet ikke er gammelt nok til at formulere sig, kan tvang give anledning til følelsen af svigt, som kan føre til adfærdsændringer hos barnet.

To forskellige liv

Det er åbenlyst, at en del af disse forældre simpelthen ikke er i stand til at samarbejde om hverdagen og mere eller mindre bevidst modarbejder ordningen, selv om det ikke er i barnets interesse. Ofte bliver det barnet selv, der skal holde styr på logistikken og kommer til at fungere som budbringer mellem forældrene.

Det er indlysende, at et barn der lever to forskellige liv over en to ugers periode, vil være under pres, hvis ikke begge forældre er 100 pct. indstillede på en sådan ordning.

Det må ofte stå klart for både sagsbehandlere og dommere i deres kontakt med forældrene, at der er tale om et konfliktniveau, som er for højt til at en deleordning kan fungere. Hvis forældrene ikke kan blive enige om fritidsaktiviteter, gå til fælles møder i skole, børnehave osv. bør børnene ikke udsættes for et liv på delevilkår.

Kun få skilsmisseforældre har selv forsøgt at leve på delevilkår og dermed selv flytte ud og ind af børnenes hjem hver anden uge. Disse skilsmisseforældre har således forsøgt at bibeholde børnenes faste base. De få, vi har kendskab til, har kun 'overlevet' i en kortere periode. De voksne har også oplevet nomadelivet som trættende, stressende og decideret uudholdeligt.

Børn betaler prisen

Lovens formulering om barnets ret til både en mor og en far, bliver lagt til grund for statsforvaltningens måde at træffe afgørelse om samvær på. Det er derfor op til forældrene selv at vurdere, hvad der er bedst for lige netop deres barn og stoppe før deleordningen er nået.

Statsforvaltningen stopper under den nuværende lovgivning kun udvidelsen af samvær, hvis børnene imod teorien vil udtale sig imod den ene forælder, og dermed ofre sin loyalitet.

Langt de fleste børn ønsker ikke at vælge imellem deres forældre og vil derfor enten føle sig presset til at sige, at de gerne vil være lige meget hos begge forældre, eller at de ikke vil tage stilling. Men hvordan skulle de også vide, hvad det vil sige, at bo på delevilkår?

Det er dybt bekymrende, at det er de børn, der allerede har oplevet store svigt i forbindelse med forældrenes skilsmisse, der presses yderligere med tvungne delevilkår, en udvidelse af konfliktfeltet, og til tider også involvering i sagen i form af børnesamtaler.

Skal en deleordning fungere, bør forældrene være mindst lige så gode til at samarbejde, som de var, før de blev skilt. Da forældresamarbejdet måske netop var årsagen til skilsmissen, bliver det ikke lettere at være barn, hvis både rettigheder og tid deles ligeligt mellem forældrene.

Børn har et behov for en nær og god kontakt med begge forældre - men den kontakt forudsætter ikke ligedeling i tid og forældrerettigheder. Det er en eklatant fejlslutning, at forældre bliver bedre til at samarbejde og at børnene i højere grad bevarer kontakten til begge forældre, hvis de påtvinges et liv på delevilkår.

Deleordninger forudsætter to forældre, der begge er indstillet på at samarbejde om alt fra fritidsaktiviteter, skole-hjem samarbejde og på at bevare dialogen om stort og småt - et samarbejde som også undgår domstole og statsforvaltning.

De forældre der ikke selv kan blive enige om samvær, samarbejder heller ikke godt nok til at kunne varetage en tvungen deleordning.

Ligedelingsordninger tilfredsstiller først og fremmest forældres behov for ligedeling af deres børn. Tvungne deleordninger og børnesamtaler, hvor børnene i høj grad selv kommer til at bære ansvaret for afgørelserne, må tages ud af loven.

Sisse Fallinge er indehaver af CoachingKlinikken og formand for Barnetstarv.dk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

josephine hald

Jens
Vil du lave et link til de udsendelser så jeg er sikker på at det er de rette jeg trykker mig ind på?
Jeg vil gerne se dem.

De personlige historier synes jeg har masser af værdi og er yderst interessante. Det er jo forældrenes individuelle oplevelser af loven. Ellers putter vi os ind i bokse og vi kan jo ikke være i en boks allesammen... heldigvis. :o)

Jeg ville også gerne høre min eksmands version af vores historie. Det kunne være udviklende og interessant for der er med sikkerhed to versioner i enhver sag.

Jeg ønskede ikke at have " magten" men måtte give vores spædbarn ro og tryghed det første leveår og jeg gav udtryk overfor faderen at han var velkommen til at besøge sit barn.

Burde jeg have stoppet med at amme og overladt spædbarnet til faderen hver 2. uge for ikke at bestemme alt?

I dette tilfælde er jeg meget taknemmelig over at statsforvaltningen lod spædbarnet blive hos mig.

Lizetta Mikkelsen

De mange skilsmissebørn er en samfundsskandale. Et tegn på samfundsopløsning. Afstedkommet af en selvcentrerethed. Der skriger i skoven, hvor ingen kan høre det. For ingen vil høre det. For det har det fortrængende menneske slet ikke rummelighed til at forholde sig til mere.

Alle snakker om, at vi skal have gang i hjulene, at forbruget skal op, at alle skal ud på arbejdsmarkedet. Imens tuller børnene i et væk frem og tilbage mellem deres "Jeg har nok i mig selv - men nu du alligevel er her for en tid, så må jeg hellere afstedkomme et opstyltet cirkus. Så du ikke er i tvivl om, at jeg elsker dig - forældre".

Skarpt trukket op, men i høj grad den sandhed, som vi gør alt for at fortrænge. Som voksne vil disse børn blive som deres forældre. Derfor bliver det ikke bedre, men stadig mere katastrofalt.

Så den opreklameret forældrekærlighed må selvsagt opleves som noget meget tomt af børnene.

Jens Sørensen

Josephine,

Hermed et par af de nævnte links:

Henrik Kollerup-sagen, hvor moren anklager faren 2 gange for incest. Begge gange "frikendes" han.Statsamtet belønner morens adfærd med at fratage faren al samvær.

http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=407831&r=3

Og udsendelsen "farvel far", der vel nærmest taler for sig selv.

http://video.google.com/videoplay?docid=-149106650

Og endnu en gang. Glem de konkrete sager, altså hvem er skyldig eller ikke skyldig. Det er der jo reelt ingen der ved. Se hvordan systemet fungerer.
Men hører bevist kun den ene part.
Sager anmeldes ikke til politiet.
Lægen, der erklærer faren sindsyg UDEN overhovedet at have set eller talt med manden, men KUN på grundlag af morens udtalelser.
Advokaten, der opfinder falske incest anklager som normal procedure i skilsmisse-sager.
Børnesagkyndige, der bliver optaget med skjult kamera
Og meget meget mere.

Iøvrigt, når jeg skriver at personlige erfaringer er uinteressante, tænker jeg selvfølgelig på at man ALDRIG hører den anden part. Problemstillingen som du jo også selv er inde på.

Jens Sørensen

Lizetta,

Ak ja, bare jeg kunne være uenig.
Men du har jo desværre ret.

Dennis Johansen

Der er intet nyt i at der findes dårlige fædre...

Men problemer om deling af børnene forbliver uændret indtil den dag man politisk og i samfundet anerkender at mødre faktisk også kan tage fejl og derved ikke altid tager det nødvendige fællesansvar...

Men at give loven ansvaret for alverdens ulykker - ér hvad jeg vil betegne som - ja - en ansvarsfraskrivelse af de værre...

josephine hald

Jens
Tak for linksene. Har set dem og det var frygteligt at se at der ikke var partshøring for begge forældre. Jeg håber ikke der er mange eksempler på uprofessionelle fagfolk i vores system.

Ærgeligt man ikke fik mulighed for at høre den anden part, altså mødrene, i disse sager, for jeg er nødsaget til at reflektere over årsagen til at mødrene vælger at køre sagen så langt og i et af tilfældene vælger moderen at flytte ud af landet?

Hvis man lyver om incest bør der være sanktioner/straf, for det er umenneskeligt at udsætte et andet menneske for det, og desuden implicere sit barn og lade det miste sin mor/far.

Jens Sørensen

Josephine,

For mig er det ikke de konkrete sager, der er afgørende. For man ved jo ikke hvad sandheden er.
Og måske har mødrene ret, måske ikke.

Det uhyggelige er den måde systemet fungerer.
Som du selv nævner, ingen partshøring.
Tænk at blive erklæret sindsyg at en læge, der hverken har set eller talt me dig.

At systemet 2 gange "frikender" dig og du alligevel mister al ret til samvær. Mens den konfliktoptrappende part bliver belønnet.

De børnesagkyndige, der direkte lyver og manipulerer om et overvåget samvær. Alt dokumenteret vis skjulte videooptagelser.

Advokaten, der stolvt indrømmer at incest-anklagen er falsk. Og alligevel handler myndighederne som de gør.

Statsamten , der åbent fortæller, hvordan de ikke følger loven.

Myndighederne, der kræver/forlange at faren skal observeres sammen med barnet. Moren nægter at udleverer barnet til denne observation.
Og da faren og barnet således ikke kan observeres sammen, kan det overvågede samvær jo ikke blive til noget. Og af denne grund kan faren ikke få samvær !!!
Det lyder jo som en dårlig joke.
Hvorfor skrider myndighederne ikke ind overfor moren ?

Ikke for at være kynisk, men at 2 af mødrene ikke ønskede at udtale sig er underordnet.
Det, der er det vigtige er, hvordan myndighederne handler. Hvis du havde de informationer som myndighederne har haft, hvordan ville du så handle ?

Retorisk spørgsmål, idet jeg jo lige har læst dit seneste indlæg.

Jeg tror egentlig vi er enige om langt de fleste ting.
Især at der findes dårlige og konfliktskabende mødre og fædre.
Og at de begge burde sanktioneres.

Hvis dette skete, ville samarbejdet gå langt bedre.
Vi får ALDRIG en velfungerende løsning, hvis det kan betale sig at lave konflikter. Hvordan myndighederne reagerer herpå er jo klart bevist i linksne.

Marianne Mandoe

@ Jens

Og du kom ud af busken som en der hænger sig i myreknepperi.
PRIMÆRE......
Det betyder at det er den forælder der PRIMÆRT har givet omsorg.
45/55% definerer ikke en primær omsorgsforælder, og hvordan vil du vurdere det.

Nej jeg snakker om en forælder der stort set ALTID har været den der gav omsorg.
Bliver hjemme fra arbejde under barns sygdom, går til forældremøder hver gang, tager barnet til læge, tandlæge, arrangerer fødselsdage osv.....

Det kan godt være det er svært at tro, men i rigtigt mange forhold er det faktisk sådan at det stadig er kvinden der har den rolle. Manden fokuserer på sit arbejde.
Heldigvis ser jeg også en del forhold hvor det IKKE er sådan. Hvor forældrene rent faktisk deles nogenlunde ligeligt om det. Sjovt nok virker det som om de forhold er en del mere stabile end dem med de "traditionelle" kønsroller.

Men hvis den ene part, og ja det sker det er manden, er den der har været den primære omsorgsgiver, d.v.s. er den der har taget sig af barnet i langt den største del af tiden, så bør det også være den part der pr. automatik får barnet.
Det er logik, også ud fra din devise om at man skal sørge for så meget kontinuitet for barnet som muligt.
At den anden forælder så, selvfølgelig, skal have både ret og mulighed for at være sammen med barnet siger sig selv, men at fjerne barnet fra den primære omsorgsgiver (dvs den der har givet langt den største del af omsorgen) vil jo være mod dine principper.

Dennis Johansen

Marianne,

Jeg forstår din logik således at den der betaler for lagkagen, ikke nærer nær så meget omsorg som den der laver lagkagen?

Jeg forstår også din logik således at der er mange mænd der ikke laver lagkager fordi de arbejder?

Samtlige mænd jeg kender... singler, gifte, i parforhold med og uden børn, skilte, samværsfædre og endda teenagedrenge arbejder mere og tjener derfor også flere. penge ind til sig selv, til familien, til børnene og til samfundet...

Jeg ser det som et samfundsproblem og en ufrivillig kønsmæssigt diskriminerende skævridning som i særdeleshed er på bekostning af børnene.

Du ser det dels som et omsorgssvigt og dels som en forbrydelse....

AK ja, der er vi jo så forskellige...

Dennis Johansen

Det er desuden ikke SPOR svært at tro på at kvinder rager sig af den primære omsorg .... for ALLE børn...

Det er jo. netop dét der er problemet, som kvinder og politikere skal forstå deres medansvar for...

Mænd har forstået det for længst...

Jens Sørensen

Marianne,
Jeg indrømmer at jeg er en af de dumme, der mener at det, at skaffe mad på bordet OGSÅ er omsorg. Ikke kun at lave maden, som du åbenbart synes. Det samme med varme i hytten osv.

Og under alle omstændigheder skal man se fremad.
Det er muligt at den ene forældre er den primære i barnets første x år. Men at den anden forældrer er bedre egnet fremadrettet. Især tror jeg at det for drenge forholder sig således.

Din teori om at den ene part vinder ret over barnet, blot fordi vedkommende tidligere har lavet en lagkage, viser med al tydelighed at du kun tænker på denne forældres tarv og ikke barnets.

Jens Sørensen

Og iøvrigt ville det alle spørgsmål om bopæl og myndighed, være ligegyldige, hvis begge parter opførste sig korrekt.
Og så er vi tilbage til at konfliktoptrappende adfærd ikke straffes men tværtimod belønnes.

jens peter hansen

Og alt det kævl er lovgivningens skyld. Hjælp!!

josephine hald

En ting er vi da enige om herinde: det er forkert at lave konfliktoptrappende adfærd. Men hvordan man sanktionerer dem er det svære spørgsmål for der vil uanset hvordan loven konstrueres være nogle (børn og voksne) der betaler prisen for det.

For mit tilfælde havde vi kunnet undgå konflikter hvis den gamle lov eksisterede og jeg havde forældremyndigheden. Så havde jeg feks ikke gået glip af en familiefest sydpå sammen med mine børn. Vi måtte blive hjemme fordi faderen ikke ville underskrive passet af ren og skær chikane.

Der er mange vinkler at se sagen for men selvfølgelig skal advokater, sagsbehandlere, børnesagkyndige mm holde sig til sandheden og ikke kun støtte en forælder men derimod høre dem begge.
Hvis de så bare kunne holde sig til sandheden også, så var vi langt....

josephine hald

Desuden tror jeg på at den primære omsorgsperson har stor betydning for barnet. Selvfølgelig er det også omsorg at tjene til føden, men det ved barnet jo ikke!

Igen er jeg nødt til at drage egne erfaringer ind. Mine børn reagerer med gråd, omklamrethed, vrede når de kommer fra samvær.

De har det godt til samvær men den primære tilknytningsperson er der ikke og det gør dem utrygge... ellers havde de vel ikke haft nogle reaktioner når de kom hjem?

Rammende overskrift på en artikel !

Konfliktoptrappende adfærd [netop og hvorfor]

Hvor læser man sandheden om ofrene som tvangshenvises de myndigheder som modtager absurte sygelig tilgang af noveller som er opfundet i fri opspind, tillader det at være "fundament" i embedsafgørelser.

Din biologiske X er hermed død !

Nu er vi altså ude i at der findes 2 eller flere ofre for justitsmord.

Hvor er de journalister som graver efter sandheden : hvorfor beskytter embedsmænd hadske [ meget lig 100% bopælsforældre] Loven forældreansvarsloven omtaler ikke med et ord sanktioner imod "fri opspin" chikane.

Hvor er de politiker som råber på retssamfund ?

Pudsigt nok er de spørgsmål åbenbart ikke forbigået politikernes borde.

[Godt benarbejde lobbyister]

Men intet køn syn i børns øjenhøjde.

Når embedsmænd ikke udstyres med værktøj imod chikane så er vejen banet ..brug de våben du har lyst til og i akkurat den udformning du har lyst til, "barnet"

/.

Skamligt politiker makværk.

@josephine hald

Sagen er ganske enkelt regeringen råber om indragelse af økonomiske tilskud når der er tvister i hjemmet hvor børn ikke kommer i skole, fritids ordninger osv...der tager man den økonomiske fil frem.

Så op i køen med økonomisk straf ved at modsætte sig samarbejde om barnet [ som minimum til samvær]

Fantastisk at se en liberal friheds regering blande sig i hvordan jeg i mit hjem skal begå mig, mht. til hjemmebag, tøjvalg osv...når der tvangshenvises til..."raflekontoret" i Statsforvaltningen.

Visse typer skulle se sig om vi lever i 2011

Hvad rager det dog en ex. via Statsforvaltnigen det har jo kun en afsender : hvem ejer ejendomsretten.

Stik dog snuden ind !må SVARET komme resolut, blander mænd sig i farvevalg på deres toilet måske.

Visse typer skulle se sig om vi lever i 2011

Jeg forsvare de som er selv gående normale mennesker, og vi vil overhovedet ikke styres af en flok aspiranter som kun går på arbejde for en ting ..
lønningsposen som styres af advokaters honorar, psykologer, embedsfolk som kun har en dagsorden ...hyggen, kollegaer, hvor fundament laboratoriet er løgnen som krænker barnet.

For det beriger loven til..

Hvem råbte på at den offentlige økonomi vokser og vokser til ragnerok højder ...pudsigt nok beriger ovenstående sig på fælles kassen i rigt mål. ALLE OVER EN KAM. "retsbevisthed råber advokater" for sit honorar ræs.

Hvor ?

Og lige akkurat et tilsnit som politikerne har vedkendt sig i en tåget rus fordi visse Saudi Arabiske feminister har fået indfriet sine ønsker.

[prøv at lav en oversigt hvem af de artikler der er fremstillet i ovenstående emne er fremstillet af ]

Mænd eller kvinder ?!?

/.

Den sociale arv indhenter de fleste og så er der nogen der får sig et kold og kynisk spejlbilled.

Børn laver på et tidspunkt et sikkerhedstjek ..hvad har vi været udsat for og af hvem.

Marianne Mandoe

@ Jens (og alle jer andre)

Og hvor skal pengene så komme fra når den ikke-primære omsorgsgiver pludseligt skal lægge sit liv helt om fordi der pludseligt er børn i huset som skal prioriteres over et evt. job?

Læg venligst mærke til jeg ikke skriver MANDEN, men den "ikke-primære omsorgsgiver", da der i dag er en del kvinder der nok tjener mere end deres partner, men som så også har overladt opgaven som den primære omsorgsgiver til samme partner.

I himler op om at der skal være kontinuitet for at barn ved en skilsmisse, men samtidig, hvis det viser sig at samme kontinuitet truer jeres mulighed for at få forældremyndigheden/barnet i flest timer, så er samme kontinuitet lige pludselig ikke så vigtig.
Hvad kan man kalde det?
Egoisme er vist et godt ord.
For det er jo slet ikke barnet, kontinuitet og barnets tarv det handler om er det?
Det er JERES RET frem for alt det andet.

Hvis ikke begge parter selv kan finde ud af det så tag forældremyndigheden fra dem begge. Sæt barnet eller børnene i pleje hos f.eks. barnløse der har det fornødne overskud.

Dennis Johansen

Marianne,

Den “ikke-primære omsorgsgiver" ér manden!

Men de 2-3% der er kvinder skal naturligvis ikke glemmes...

Marianne Mandoe

@ Dennis.

Hvis du siger det.
Men så er der vel fundamentalt noget galt med ligestillingen her til lands. Og jeg mener ikke engang på arbejdsmarkedet, men i hjemmet.

Hvis den primære omsorgsgiver i 97% af tilfældene er kvinden, og det vigtigste er at bevare kontinuitet for barnet, så er det jo det rigtige der bliver gjort når barnet i langt de fleste tilfælde bor hos moderen.

Tak fordi du på så glimrende vis bakker mine argumenter op. :-)

Dennis Johansen

Marianne,

Det falder dig slet ikke for brystet at spørge om det nu også kan passe at 97% af alle fædre er jordens bærme?

Kan det nu også passe, eller er det noget - ét eller andet - som ikke kan være hélt som det skal være...?

Hvor stort tror DU at tallet for elendige fædre ér?

97% ???
90% ???
80% ???
70% ???

... Jeg tror tallet er 3% ....

Hvilket statistisk grundlag vil du benytte dig af når du bakker op om at det er helt på sin plads at dømme 97% af alle fædre ude som “ikke-primære omsorgsgivere” ?

Hvad skulle tale for at en SÅ stor andel af fædre er handikappede i forhold til deres børn, og hvilken videnskab underbygger det ?

Trange vilkår for børn når der i sådanne her debatter popper "feministiske" taumaer som spiller med fagetiske "spillekort under bordet"

Børn er en handelsevarer / ligestilling.

Må jeg forslå dem som vil emnet [kommer for emnet og har klædt sig på om emnet].

Kik på den Svenske model ..."konflikt sager om børn" der kobles akut en psykiatriker på sagen.

Så kan danske femininster, kvindesagen, kvindens kampdag, horder af bisidder og hvad ved jeg nok regne ud hvad man i Sverige for længst har udfaset [krigen]...der ligger altid noget under for ...de børn som der begås overgreb imod.

Den socialt arv skal der handles så er barnet et godt aktivt.

Lige akkurat det som overskriften i denne her artikel omtaler.

Der råbes om samfundet vil have mere velfærd hvor er velfærden til børn der vil sine rødder.

Blyanten er din, advokat, psykolog, embedsfolk....

Vil en psykiatriker reelt set stjæle jeres job på nul komma 5 i børn tvist sager.

Jeg forstår tavsheden, men økonoministeren vil nok gerne omtale pengeforbruget i samfundet til visse gruppers "tag selv" fad.

Stine Aagesen

Jeg ved slet ikke hvoor jeg skal starte, men jeg prøver...

Jeg har 2 vidunderlige børn, der har hver sin far, det første barn har en vidunderlig far det gør alt for sit barn, og samarbejdet er optimalt for vores barn.

Mit andet barn har en far der er alkoholikker, uden selv at ville indse dette, men hvis man er nød til at bælle sig helt fra sans og samling 2 til 3 gange om ugen, og ikke er i stand til at overholde aftaler omkring barnet, mener jeg at man har et problem med alkoholen...

Vi har alle 3 i vores familie levet under denne fars opførsel igennem ca 1½ år, og da jeg sagde stop til forholdet til manden, blev han truende på vores liv, og blev voldelig imod mig, dog aldrig mine børn.

efter et ½ år med trusler og vold imod mig, samvær hvor mit barn kom med på værtshus, eller blev overladt til tilfældige mennesker som ligeledes var misbrugere af alkohol men også medicin, vi kom på krisecenter i 6 mdr, og i den tid så faren ikke sit barn, vi var i by-retten og efterfølgende lands-retten, omkring forældremyndigheden som er delt, men jeg prøvede at søge den, dog uden held.

Jeg står i dag i en situation hvor mit barn ikke kan få hjælp af kommunen, med ekstra støtte i børnehave, fordi at faren siger nej til hjælpen, og det er han i sin ret til da der er fælles forældremyndighed...

Det siger sig selv at mit barn har lidt skade af mit og farens forhold, mit barn er ekstrem agrasiv, bider, slår, sparker, råber, skriger, mærker ikke smerte, skal reguleres i leg så det ikke bliver for farlig leg, han har sproglige problemer, men alt dette kan han ikke få hjælp til pga FAL...

Jeg er nu flyttet til en hemmelig adresse med mit ene barn, og mit ælste bare bor nu hos sin vidunderlige far, dette barn har heldigvis ikke større skader på sjælen, dette er forhindret ved at optrappe samværet med vidunder faren, og dermed afværge mange grimme oplevelser. Det barn som er flyttet med mig er ved at få en normal hverdag, og retter sig dag for dag, men ikke godt nok, fordi at kommunen ikke kan komme igennem med foranstaltninger som skulle være i barnets tarv...

Jeg mener at FAL har slået fejl i et tilfælde som mit, da det er mit barn der betaler prisen.

Jeg er ikke kvinden der bare mener at alle børn skal bo hos deres mor, men der i mod der hvor barnet har de bedste betingelser, for at få en god opvækst... Men det burde ikke være muligt at kunne modsætte sig psykologer, børnesagkyndige og sagsbehandlers vuderinger omkring øget hjælp til et skadet barn...

Jeg håber at FAL bliver lavet om så mit barn kan få den rette hjælp...

Jeg ved at jeg ikke kan modsætte mig samvær imellem far og barn, men ønsker ikkke samværet hvor mit barn bliver slebt med på drukture, mit barn har lidt nok her i livet, håber tiden og loven hjælper mit barn, inden det måske er forsent at sætte ind...

Stine Aagensen....skal vi så give blyanten til modparten som du omtaler, hvis bare der skal være lidt rimelighed i vægten.

Sager som denne udstilling "forvrænger mit syn" ...nu jeg holder mig til en anden artikel på Information,dk

Kvinder er til skønlitertur og mænd til fakta.

Læg 200 ens sager på en embedsmands skrivebord og du vil opdage der kommer 200 forskellige afgørelser ud af fabrikken....

Dog med den hale ....bag hvert barn sidder en voksen og plejer sine neurotiske udskejelser.

Man fornemmer man kan dissekere det lykkelige udsagn "ekspertisen uden fuldmagt giver børn"

Barnets tarv.

Spørgsmålet er hvem reelt psykiatrikeren skal dissekere.

Eksperten eller "tungen bag barnet" som i min version hedder barnets selv skrevne bopælsforældre advokat.

Det kan være overrumplende uhyggelige livs konsekvenser skal jeg lige hilse ..CEPOS version af retssikkerhed, menneskeret skulle Justitsminister Lars Barfoed [C] tage et alvorligt kik på,

Glædeligt at Staten / kommuen i disse her økonomiske nedskærings tider stiller op "eksperter" med alt det en ødelægger altid ifølge et udsagn.

Lad for guds for barnet en psykiatriker bistå i at rode bod på det neurotiske hvem krænker barnet.

Så kan vi jo bagefter se hvilke organisationer som fare i blækhuset og råber krænkelse af ejendomsretten.

Hvorfor render DR 1 rundt og leger "rejseleder for unge mennesker i TV dokumentationen ...."sporløst" tankke vækkende at selv voksne leder på deres biologiske tråde, hvis liv har forpint dem i årevis i tankerne.

Hvem er det som skulle kikke sig i spejlet og skamme sig groft.

Tag dog og støt barnet eller bed om overvåget samvær - lidt nedværdiget skal "stodderen" jo mærke en fagudlært sidde og lure med.

Marianne Mandoe

Dennis.... det var dig der begyndte at slynge om dig med uunderbyggede statistikker. Ikke mig.

Marianne Mandoe......du efterlader dig et tydelig sprog....kommer farende med dit iver på dit køns vegne som noget krigerisk fagbos pamperi....og når så der kommer fakta på bordet .....

Så bliver det til en stavelses ord. og følger man bare lidt med i debatter [google findes vist] så ses en tydelig iver for din tilstedeværelse....en mission.

Jeg vil så sige det i sådanne her debattråde er det intet nyt ..det ses gang på gang.

Når kendsgerninger bliver fakta og underbygges af statestik så ligger folk sig ned.

Hvem kontrollerede kvinden da hun fik børn ?

Hvilket køn har et uanet tilgang til iver når Statsforvaltningerne skal ind i billedet med sin fagekspertise, hegnsyn,og jeg ved ikke hvilke fagområder...som absolut intet har med børn at gøre, når vejen skal spærres, forhales, chikaneres.

Jeg har læst du skriver man skal gøre sig fortjent til børn...blev du tjekket da du fik barn ?

Forstår så bare ikke lige de ikke er myndige før 18 år og samfundet tilpligter det er forældrene der har ansvaret, indtil da.

De står i kø og råber de kære politiker når mikrofonen slippes fri - lige fra 14 årige skal i buret .

Når mænd vil sine børn aktivt så har systemet en mur så man forbarmer sig. "vi vil have retten til kontrol" afsender en forsmået ex. for her har man et godt våben Statsforvaltningen "hvor med kan man betjene dem om 5 måneder" en fabrik af ensidighed, stråmænd der pakker kortene som kortsluttes for børn, der laves en stor årsag som får glidebaneargumentet i fuld flora.

Fremfor at "lade børn være børn" skal de pines og plages til "frem på parketgulvet til forhør"

Uhyggelige konsekvenser for børn fremover, i dagligdagen, skolen og fritiden.

Hvad er det for en mødding at smide folk ud i, politiker som råber 14 årige i buret....

Politikerne er så konfliksky overfor embedsværket, det er en uskreven regel ingen klandre embedsværket, hverken i TV , presse.

Det er en subkultur børn lider under, dag ind dag ud.

Når politiker lave love der bringer våben frem der afvæbner et køn børn, står og råber på 14 årige i buret så er der ikke logisk cirkularitet.

Politikerne burde tilpligtes at læse bogen "tal en tanke af Vincent F. Henridicks...et af citateren lyder...

For mange genetiske kortslutninger, Socialvidenskaben er at vi lever i 2011 og mænd absolut er ligeså gode, ja der er ligefrem lavet artikler som råber på børn har 2 mødre i dag. Ingen mænd at læne sig op af. Værsgo.

Hvor er den rumlighed som "ytringsfrihed" bekæmpes med alle mulige midler så snart man vender næsen i en retning. kan i komme til i linsen politiker, for så er der kø for stemmeboksen.

.

jens peter hansen

Når man læser denne tråd, så bliver jeg overbevist om at loven er ligegyldig i forhold til den lyst der til konflikt blandt skilsmisseforældre. Ævl og kævl. Stop det dog og mail til hinanden.

Stine Aagesen

T.D Larsen du skriver:
Tag dog og støt barnet eller bed om overvåget samvær - lidt nedværdiget skal “stodderen” jo mærke en fagudlært sidde og lure med.

Men nu er det sådan at jeg støtter op om mit barn i forhold til samvær, men jeg mener ikke at jeg skal støtte et samvær hvor mit barn bliver udsat for fordrukne mennesker, og det er sådan at jeg under et samvær imellem mit barn og dets far ikke kan blande mig i hvad de laver, hvor de opholder sig, hvem barnet bliver overladt til, selvom at vi alle ved at det ikke er barnets behov at komme på værtshuse, og at det bestemt ikke er noget der øger et skadet barns udvikling...

Og i denne her sag er det sådan at man har lavet overvåget samvær for en periode i statsforvaltningen, og denne børnesagkyndige overvåger, ser det som et sundt samvær, da faderen har formået at være fri for alkohol 5 gange 1½ time, og derefter melder overvågeren ud at der skal være mere samvær...

Gammel kommune har været daglig sparringspartner for mig i problematikkerne, statsforvaltningen har et minimun af tid til rådighed til hvert enkelt møde der har været, og det siger sig selv at man kun får de overordnet problematikker frem på så kort tid. Gammel kommune har som forvaltning der arbejder for barnet fået trusler på livet hver gang at de har stillet foranstaltninger til rådighed for barnet, fordi at faderen ikke vil samarbejde med kommunen.

Statsforvaltningen har mere magt end kkommunen, så på trods af at man i gammel kommune fraråder fælles forældremyndighed, samvær uden overvågning, stiller gammel statsforvaltning krav til at mit barn skal fortsætte samværet med dets far...

Jeg er som sagt ikke en kvinde der bare mener at børn skal ha' mest samvær med sin mor, jeg mener stadig at barnet skal være mest der hvor det har de bedste muligheder for en god og sund opvækst. Jeg mener også at samværet skal være sundt for barnet, og i mit tilfælde er samværet bare ikke sundt for barnet...

Jeg mener bestemt ikke at debatten skal udarte sig til en "køns-kamp", hvad jeg men mine øjne ser at den er... For som jeg skrev i tidligere indlæg, bor mit største barn nu fast hos sin far, og det er rigtig godt for dette barn, og en beslutning jeg selv har været med til at træffe uden om statsforvaltning, fordi at jeg netop tænker hvad der er bedst for barnet... Jeg mener bare at lovgivningen skal rettes til så den er til gavn for barnet, og det er den bestemt ikke i vores situation... Jeg ønsker også at begge forældre skal ha' lige meget at sige, hvis det ER i barnes tarv... Men hvert enkelt barn er forskelligt og har forskellige behov, jeg ved at det er meget svært at lave en lov der er tilpasset alles behov, men man burde bare ikke kunne takke nej til hjælp og støtte til barnet...

I og for sig ikke noget forkert at en voksen part tager ordet for et barn ! men er det så neutral advokat du spiller.

Men hvad siger barnet [af eget indre "fri" lyst] der kammer stor procentdel total over....i mange tvistsager. Sagsbehandler gennemskuer ikke skuespillet og skal jo optræde køns neutral ...[...] objektivt sker det.

En part vil meget meget gerne have at det skal udmønte sig i en retning.

Og når barnet så kommer til det uomtvistelige til forhør, ja gentagende gange i et sagsforløb...som i en barn verden ikke er det mest sjove kan jeg tænke mig...så er der jo rart der lige kommer en "passus" med der kan i se hvad jeres X udsætter jer for ....kan det aflede lidt modstand og anden møddingfnidder så er man godt på vej til målet.

Man kan jo ikke tvinge et barn der ytre jeg vil ikke samvær ! VEL ?

Desværre er den neurotisk koks en større og større del af Statsforvaltnings sagsbunker.

Det skjulte dagsorden, hvad siger Forældreansvarsloven om de overgreb der sker i disse sager, hvad er sanktions våbnet fra systemets side.....som politikerne har lavet loven !

DET ER INTET ! ergo Våbnet bliver brugt i yders kreativ form. Det er makværk af værste skuffe.

I [...] med jeres "barnets tarv" var det 39.000 der ikke har samvær i dag ..+ .var det 10.000 der var tvangsanbragt nu vi skal sætte mærkater på kampen ...han eller hun skiderik.

10.000 må jo være bevisligt en kvinde bag.

...mit mål er at skrive som sandheden er på fortorvet der hvor jeg går.

Jens Peter Hansen....

Du er velkommen til at skrive det er fiktion !

Jens Sørensen siger:

Når man har bbørn sammen kan ex’en da aldrig fforsvinde ud af ens liv. Hvis det er den indstilling du har, forstår jeg godt du har haft problemer.
Men hvis ex’en skal 100 % ud som du skriver, betyder det jo også at ægtefællebidrag skal afskaffes. Ligeledes betyder det jo også at moren og faren skal bidrage præcist 50% hver til barnets opvækst.
Men du har endnu ikke svaret på mine helt enkle spørgsmål. Men jeg vil da gerne gentage dem, svarene ligger jo til højre-benet

1: Hvis begge forældre er egnede, bør barnet så ikke, alt andet lige, blive i de eneste vante og trygge omgivelser i forbindelse med en skilsmisse ?
Både mor og far er typisk ikke helt i kontrol. Derimod er skolen, lærerne, kammeraterne. hesten, fodbolden, håndbolden osv. det eneste barnet kan holde sig til. Derfor bør den der flytter væk pr. automatik blive week-end forældrer
2. Bør konflikt skabende adfærd ikke straffes ?
Både for mor og far.
Statsforvaltningen erkender jo åbent at konflikt skabende adfærd fra bopælsforælderens side (ja og det er altså i 90% af tilfældene moren, der er bopælsforældre) til sidst kommer den konfliktskabende tilgode.

Prøv at se de udsendelser Rene Jansen henviser til. Glem de konkrete tilfælde, men se hvordan systemet fungerer.
f,eks.
1. faren erklæres sindsyg af en læge, den aldrig har set faren. Ja lægen har ikke engang talt med faren. Morens ord var nok, til at få faren erklæret sindssyg.
2. Advokater der indrømmer at de opfinder incest-sager.
3. Advokater der indrømmer at de bevist trækker sagerne i langdrag, således faren mister kontakten til barnet.
4. Skjulte videooptagelse, der viser at de børnesagkyndige direkte lyver for at skade faren.
5. Myndighederne der indrømmer at de ikke følger loven.
6. Myndigheder der indrømmer at de stoler så blindt på moren, at de end ikke gider kontakte faren for at høre hans side af sagen.

Du kunne jo passende kommentere disse udsendelse.
Men sjovt nok er der ALDRIG nogen der ønsker at kommentere herpå. Gad vide hvorfor

citat slut. Jens Sørensen.

Jeg har fuld indsigt i at visse, har det bedst med intet under gulvtæppet metaliteten.

Cepos skriver om retssamfund, menneskerettigheder ....[liberal frihedstanker]

Jeg skriver om Danmark anno 2011 og støtter ovenstående udsagn....embedsværket og underskov af bisidder ...flæsker sig og fedter sig ind i hinandens "samfundskroner"

Du betaler under tvang, det skal vi ikke kommentere.

Dennis Johansen

FACTS:

I gennemsnit er der 31 km mellem bopæls- og samværsfamilien for de 240.666 børn med delte familier...

Siden 2007 er børns bopæl ændret med én procent således at der nu er 23007 fædre mod 20622 i 2007 som havde børnenes bopæl. Til sammenligning Var der 186139 mødre i 2007 med børns bopæl i forhold til nu 194676.

Så hvad ér det egentlig i klager over ?

En artikel i information.dk omtaler.....

Forældreansvarsloven var ikke tiltænkt at sætte folk i fængsel...

Angående den akademiske præstekrave.....som åbenbart ikke forstod fogedrettens kendelse....nu gider vi ikke mere dit lege "skjult" barnet er ved kendelse i Statsforvaltningen sådan at faren har samvær. Punktum.

Hvis der er en årsag til dette må man jo undersøges om han er psykopat.

Citat Karina Lorenzen [SF]

Det jeg her fæster mig ved er følgende:

Kender politikerne ikke hvordan et retssamfund er bygget op, og jeg fæster mig endnu mere at man her omtaler en sag hvor en part bliver gengivet i et udsagn [uden hendes kendskab til personen] benævner det med og udlægger det som når en kvinde ikke vil udlevere et barn til samvær så må personen jo være psykopat, det siger kvinden jo selv [ så er det naglefast sandt [...?..]

Når politiker normalt får "møddninger" af sådanne her sager så er svaret jeg går ikke ind i personsager [ jeg taler nok her om mandekøn]

Læseren skal have for øje .....det er sådanne politiker som laver en lov som Forældreansvarsloven som andre skal indordne sig under.

Karina Lorenzen [SF] må jeg tilbyde dig lidt rådgivning, uanset hvad der kommer at stå i en revideret ny Forældreansvarslov så er en kendelse af en Statsforvaltning imellem 2 parter således at det kan en fogedret tage til gennemsyn er den efterlevet eller ikke.

Det er ganske almindelige retsregler på det område.

Hvem var det der har den sølle ret til navnet....der bliver smidt vidt rundt omkring
"barnets tarv" uden fuldmagt i viden.

Tavs politiker ...?

Netop fordi visse organisationer render jer på lobby netværk....

Senest er det Psykologforeningen "det vi er bedst til vil barnet" der omtales det er det nu barnet eller honoraret i vil [ ?]

http://www.dp.dk/da/Aktuelt/FormandensWebblog/Moede%20i%20lobbyen.aspx

Hvem vil være en del af en undersøgelse hvor man ikke har mødt [end sige møder] personen ?blive omtalt og bedømt.

Nej vel ikke på æresord om jeg vil. ...."retssamfund" [.......] mangler jordforbindelse.

Må børn få en børneombudsmand der kan og vil
"Barnets tarv" som kan spille på "objektivitet"

Jeg har konstateret at politikerne på Christiansborg læser noget andet læsestof end os andre.

Embedsværket der bruger loven har yderst besvær med emnet skal lige hilses og sige, når politiker ikke kan "hvordan" er den virkelig verden.

Den der møder flest op på lobbyarbejde får mest at sige i loven...og hvem er de så [ ? ]

Dennis Johansen

@T.D Larsen

Tror ikke det du skriver giver meget mening for de fleste... Lyder mere som tankemylder end noget andet. Der er ingen sammenhæng i dine tekster.

Et venligst forslag; kan du ikke prøve at læse lidt korrektur på diverse indlæg inden du poster dem. Det er ret tidskrævende at grave sig igennem for egentlig ikke rigtigt at finde noget substans i det.

Dennis Johansen ...dadman og hvad ellers du har for afsender adresser.

Hvad du tror er mig komplet uvedkommen og lad være med at tilskrive dig en fuldmagt for nogen der ikke har udsted den til dig. :))

Hvis du ikke forstår situationen mht. indlæg findes der en intern mail system så velkommen at skrive.

Jeg ser vi har uens syn på visse sager .....beklager jeg ved et tilfælde luftede en bestemt advokat som der var stor kærlighed til i dadman.

Men også en som havde stor spalteplads i Ekstra Bladet ...ikke just af det bedre, ak de holdninger folk har for et honorar. Øst, vest omkring børn.

Så hvis det støder så klag.

Dennis Johansen

T.D. :)

Rolig nu... jeg forsøgte at være venlig, og beklager hvis det ikke lykkedes, alle argumenter er vigtige at få med, herunder dine, jeg har blot svært ved at udlede dem.

Desuden husker jeg ikke en uenighed ang. en advokat, og skulle det være at du har et problem med en så er det ikke noget jeg vil kommentere yderligere af hensyn til objektiviteten.

Det handler for MIG om alle 1.2 mill. børn der på den ene eller anden måde alle skal dele én lov - ét administrativt system, og i den forbindelse er én evt. uenighed om én advokats ageren i din eller min sag dybt uinteressant.

Sider