Læserbrev

Frivillighed er ikke en spareøvelse

Debat
12. januar 2011

Pernille Frahm (SF) mener, at det stinker, når jeg ønsker, at flere skal yde en frivillig social indsats. Det er at snylte på folks gratis arbejde og at spare på veluddannet personale, mener hun (10. januar).

Den eneste association til lugtesansen, jeg får af den kommentar, er en ram lugt af mug og mølkugler fra en retorik, der var moderne før murens fald. Men det er da rart at kunne genkende en rigtig SF'er igen.

Når jeg ønsker at styrke den frivillige sektor, er det for at udvikle nye og bedre løsninger i vores velfærdssamfund. Stort set alle de sociale opgaver, vi i dag betragter som offentlige kerneopgaver, er oprindeligt udsprunget af civilsamfundet og frivilligt engagement. Sådan ønsker jeg også, det skal være fremadrettet.

Jeg er selvfølgelig ikke ubekendt med, at SF traditionelt har et noget andet syn på samfundsudviklingen. Men for mit vedkommende sætter jeg stor pris på de nye og innovative sociale løsninger, som civilsamfundet bidrager med.

Hjælp i øjenhøjde

Når jeg ønsker at styrke civilsamfundet og den frivillige sektor, er det ikke for at lappe huller i velfærden, for at spare penge eller for at tage arbejdet ud af hænderne på de offentligt ansatte. Det er derimod fordi, jeg anerkender, at der er opgaver, som det offentlige har svært ved at løse. Ikke fordi det offentlige gør det dårligt. Slet ikke. Men fordi de frivillige netop i kraft af deres frivillighed møder borgerne i øjenhøjde.

Samtidig er der ikke så meget 'på spil' for borgerne, når det offentliges repræsentanter erstattes med frivillige.

De frivillige møder også borgeren på et tidligere tidspunkt end det offentlige, og kan dermed måske være med til at forebygge, at eventuelle problemer udvikler sig til egentlige sociale sager. De frivillige kan noget andet end det offentlige, og det er netop styrken. Måske er det også derfor, at de offentligt ansatte faktisk siger, at samarbejdet med de frivillige er velfungerende og bidrager til at styrke kvaliteten og skabe merværdi. Samtidig hører jeg også fra rigtig mange frivillige, at det giver dem rigtig meget at være netop frivillige.

Jeg kan konstatere af Pernille Frahms indlæg, at hvis SF en dag får magten, går både de frivillige og de mange tusinde, der dagligt har glæde af en frivillig hånd, en krank skæbne i møde.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Al respekt for frivilligt arbejde.

Det kan give selvrespekt for den frivillige og erstatter i dag megen arbejdsløshed, hvis det altså er frivilligt, men fungerer bedst impulsivt og uden gunstbevillinger. Man overvejer vel ikke, om man skal hjælpe den gamle dame op fra faldet, eller naboen, når han beder om hjælp?

Her i kommunen har man i mange år ligefrem etableret frivillighed sideordnet den sociale omsorg. Indrettet et helt kontorhus i en gammel usælgelig institution, hvorfra man også driver kursus og oplæring i "frivillighed", en ikke ubetydelig udgift på kommunebudgettet. Ikke desto mindre har den frivillinge ingen ansættelse og derfor intet ansvar og kan gå fra frivilligheden den dag i morgem, for ellers er der vel ikke tale om frivillighed, men en forpligtende aftale uden løn.

Hvis Benedikte Kiær fortsætter med samme argumentationen, vil frivillighed blive et sparemål i den halvkvædede vise, der skal sikre gratis arbejde u´nder kommunernes slankeøvellse. At gøre noget frit er mere og andet end liberalisme.

Toke Ernstsen

"At gøre noget frit er mere og andet end liberalisme", skriver Per Diepgen ovenfor. En vigtig pointe som måske burde udvides til: "...er mere og andet end politik". Frivillighed ligger netop indenfor et frit menneskes personlige beslutningssfære og kan i sin natur derfor ikke gøres til et politisk/retsligt anliggende. Der kan med andre ord ikke lovgives omkring frivillighed, allerhøjst opfordres til det.

Engang førte man politik for større grupper eller hele samfundet. I dag er staten helt inde i vores personlige sfære: Vi betragtes kun som ordentlige mennesker, hvis vi genererer noget materielt til samfundet, vi kontrolleres og efterforskes pga. mistillid, når vi er på sociale ydelser, sundhedspolitikken påvirker den enkeltes kollektive dårlige samvittighed (engang afgjorde det enkelte menneske med sig selv, hvad der var godt eller skidt for ham eller hende), uddannelsespolitikken tækkes erhvervslivets interesser så meget, at vi intellektuelt speedes frem ("verdens bedste uddannelsessystem", nul "fjumreår") osv. Vores personlige frirum er med andre ord temmelig angrebet i dag, en yderst uhensigtsmæssig konsekvens af den førte politik gennem mange år, og en evt. lovgivning omkring frivillighed ville være endnu gren på dette ulykkelige træ.

Det er muligt at Pernille Frahms retorik har rødder tilbage fra før murens fald, men socialminister Benedikte Kiær's politik har rødder tilbage til 1800 tallets England.
Benedikte Kjær var med i CEPOS, før hun fik skæg og blå briller.

Andreas Prætorius

Sjovt at Benedikte Kjær ikke skriver mere om, hvad hendes visioner er for de frivillige. Dette virker mere som et surt opstød over en kommentar hun var uenig med. Frivillige arbejdere er til stor nytte, men jeg har svært ved at se en mulighed for en egentlig frivillig sektor.
Frivillige kan næppe heller udvikles. Jeg kender ikke mange, der er villige til at tage en hel uddannelse "bare" for at arbejde frivilligt. Derfor er der næsten udelukkende tale om ufaglært arbejdskraft. Så større opgaver skal jo løses af de mere koordinerede offentlige og private sektorer, man villige jo ikke kunne have et frivillig sundhedssektor eller lade frivillige stå for uddannelse eller eksport af fødevarer?
Folk der arbejder frivilligt er ekstremt nyttigte som SUPPLEMENT til deres lønnede koleger. Der er brug for dem i den offentlige sektor, da ingen institutioner efterhånden har råd til at ansætte så mange mennesker, som er nødvendigt.

Andreas Prætorius

Og så kom vi tilbage til Pernille Frahm: Tilskyndelsen til mere frivilligt arbejde er bare en undskyldning for ikke at give nok penge til de offentlige institutioner.

Dorte Sørensen

Det er faktisk re komisk, når den såkaldte socialminister skriver, at PF s indlæg fra d4en 10 januar virker som før murens fald når OVK kar indført så meget kontrol og styring med alt og alle. Ja selv angiveri har regeringen indført med DF s stemmer.
I mine øjne har frivilligt arbejde og hjælp altid været en hjertesag for venstrefløjen men ikke i hattedame ånden.

Endnu er krigen ikke brudt ud her i landet, selv om vi er godt på vej, og en god del af vores lovgivning - antiterrorloven - indskrænker grundlovens bestemmelser - så en sammenligníngen med verdenskrigen er foreløbig spekulativ. (27.apr.43 forkastede Hitler ligeløn til kvinder, fordi kun manden principielt skal tjene penge (kvindens opgave var at føde børn til krigen og at lave mad). 7.sept. fastsattes mindstearbejdstiden til 60 timer, og i samme måned, at alle forsvarsdygtige mænd skulle forsvare hjemstavnen med alle midler - gratis selvfølgeligt, eller frivilligt om man vil.)

Når, så det er en spareøvelse. Jeg var ellers ikke helt sikker, selv om man havde en mistanke.

Fr. minister. Dit job er at tjene os. Og du kan godt arbejde for at det bliver mere attraktivt at være frivillig. Men det er jo ikke dit ærinde. Du kan se på vores øjne, at vi er nogle dovne sloger, der godt kunne arbejde lidt mere gratis, og det er dét du forsøger at presse på for.
Gør da for f.. frivilligt arbejde mere attraktivt.

Claus Bjørklund

"Men det er da rart at kunne genkende en rigtig SF’er igen." - skriver Benedikte i relation til en nedladende bemærkning omkring en enkeltperson.

Og så er det jeg undrer mig: Hvordan skal jeg nogensinde lære min søn respekt for sit land, når dets ambassadører kommunikerer på et sådant niveau?

Ministeren foretrækker en "hattedamemodel" og har vist indført et nyt udtryk i det danske sprog - den frivillige sektor...

Hvis der er opgaver som det offentlige har svært ved at løse, er det jo den nuværende kontrol- og nedskæringsregerings ansvar, idet regeringen har haft travlt med at underminere den offentlige sektors kerneydelser, til gengæld for mere kontrol på området.

"Stort set alle de sociale opgaver, vi i dag betragter som offentlige kerneopgaver, er oprindeligt udsprunget af civilsamfundet og frivilligt engagement. Sådan ønsker jeg også, det skal være fremadrettet." (Benedikte Kiær).

Nu kommer man jo i tvivl om, hvorvidt ministeren vil ophøje fortiden til fortsat at forblive fortid - eller om damen ønsker alle sociale opgaver overtaget af almisseforeninger i Nordsjælland? Så hjælp: hva' snakker hun egentlig om?

Med venlig hilsen

Benedicte Kjær, Socialminister (K) af navn - ikke af gavn.

Hugo, nu må du ikke stille umulige spørgsmål.

Lise Østerberg Bahr

Der udsendes mange "følere" omkring emnet for tiden - mon der snart er meeeget brug for frivillighed ??

Nåå ja, kasserne er jo tomme - nogle har" tævet bestyrelsen" som man siger - og er "løbet" med dem !!

Dette må være en HANS OG GRETE-agtig måde at "måle" og vurdere samfundets villighed til at yde de frivillige indsatser.

1) FRIVILLIGHED skulle jo gerne vedblive med at være :
F R I V I L L I G H E D - ikke ??

Hvis meningen bliver til på-TVUNGEN FRIVILLIGHED så er det en postgang for sent.

"Cirkusvognen" - i dette projekt - er ved at "brase sammen" - k a n aldrig blive det samme som betydningen af dette udtryk for nogle få årtier siden !

EN BØN:
Misbrug ikke/aldrig - de frivilliges tillid - med andre ord:

Ødelæg ALDRIG dette ords betydning - det er ret afgørende for samfundets videre udvikling !!

Forhåbent kan man IKKE lovgive til til FRIVILLIGHED - vel ??

Lise Østerberg Bahr

En (billig) vej til Samfundsomlægningen der uvægerligt er på vej ??

Først omkring svage grupper f.eks. plejehjem/børn- og ungeinstitutioner - (de svage grupper protesterer jo af gode grunde ikke så meget) - og dernæst på Byfornyelsesområderne - byggerier der "inkluderer" borgerne - dvs. de skal "passe" sig selv - ala - udenlandske forsøgsprojekter ??

Men hvad gør ledelserne, når "kassen" nu ER tom ?

Lise Østerberg Bahr

Mon ikke det var sådan FATTIGGÅRDEN eksisterede i datidens Danmark ?

Peter B. Jensen

Hvad, præcis, er statsdrevet frivillighed så? Set i sammenhæng med resten af den liberale logik, hvor vi end ikke kan høre musik uden betaling, virker det yderst besynderligt at de sociale opgaver skal foregå ved frivillighed. Selvfølgelig vil der endnu findes et kommercielt alternativ, for de som kan betale - så også dette går bekvemt uden om socialmisterens kernevælgere.

Min egen erfaring med frivilligt arbejde er iøvrigt også at det mestendels udføres af altruistiske mennesker, der betragter verden som andet og mere end en selvforherligende markedsplads. Så kravet har en politisk slagside, da der vist ikke hersker nogen tvivl om hvor nøjeregnende de borgerlige værdifastsætter hver eneste minut.

At vores sociale områder er udsprunget af frivillighed har samme relevans, som at vores videndyrkelse er udsprunget af urbanisering og mindre bemandingskrav i landbruget. Vores forfædre valgte at inddrage dette under statens opgaver, fordi det havde en national interesse - og måske også fordi frivilligheden ikke helt slog til.

Endelig det med at møde folk i øjenhøjde, som måske siger mest som ministerens eget synspunkt fra deroppe, hævet højt over pøblen. Myndighedernes repræsentanter kan sagtens, og bør helst, være menneskelige og jævne. De er ofte bindeled imellem individ og stat, og lige så meget vores repræsentant overfor staten som den anden vej.
Staten er vist begyndt at se sig som en selvejende institution der, lidt vrangvilligt, skal betjene sine borgere.

Det er helt fint at støtte frivilligheden (hvilket iøvrigt ikke helt stemmer overens med mine erfaringer fra Det Danske Spejderkorps). Og der kan være god fornuft i at revurdere om vi ikke har professionaliseret og kommercialiseret lidt for meget af hvad vi gør 'naturligt'. Men det klinger vanvittigt hult, når det kommer fra den politiske fløj der er mest pengefikserede.

Peter Nygaard

"Stort set alle de sociale opgaver, vi i dag betragter som offentlige kerneopgaver, er oprindeligt udsprunget af civilsamfundet og frivilligt engagement. Sådan ønsker jeg også, det skal være fremadrettet."

Mange gange så hører man, især fra ministerens parti, at staten har påtaget sig for mange opgaver, især på det sociale område. Der skal så åbenbart frivillige til?

Der er frivillige på dette område i dag og de bidrager med mange gode ting. En ting de dog ikke bidrager med, er uddannelse(medmindre de jo er uddannet indenfor området). Skal vi bare lade socialpædagoger, sygeplejersker, terapeuter, læger, psykologer, socialrådgivere o.lign. gå væk fra dette område? - sammen med deres faglighed???

"Men fordi de frivillige netop i kraft af deres frivillighed møder borgerne i øjenhøjde."

En udokumenteret påstand, der er fuldstændig løgn!

Vi lærer jo netop på vores uddannelser(jeg læser til ergoterapeut) at møde vores medmennesker i øjenhøjde. Faktisk har sygeplejersker noget der hedder patientautonomi, hvor menneskets behov og ret til at bestemme over egen situation er det essentielle. I ergoterapi lærer vi noget der hedder klientcentrering, hvor vi ser ud over den myndighed vi besidder, ikke at det er det regeringen vil have, men det gør mange af os, fordi vi ved og har oplevet at det giver det bedste resultat.

Så det er ren vrøvl.

"De frivillige møder også borgeren på et tidligere tidspunkt end det offentlige, og kan dermed måske være med til at forebygge, at eventuelle problemer udvikler sig til egentlige sociale sager."

Ja forebyggelse viser sig ikke på bundlinjen med det samme, så der har fokus jo været væk på det sociale område eller sparet væk. Man kan sagtens bruge penge på rygestop kurser, men ikke på andre ting der ikke er målbare, for alt skal dokumenteres, måles og vejes, efter regeringens lovgivning!

"Måske er det også derfor, at de offentligt ansatte faktisk siger, at samarbejdet med de frivillige er velfungerende og bidrager til at styrke kvaliteten og skabe merværdi. "

Nej det er fordi at mange offentlige ansatte tænker mest på de mennesker de er sat til at hjælpe. Derfor er man jo glad for at se, at dem man ville tabe på gulvet pga. manglende penge eller bureaukrati, bliver samlet op af frivillige. Det hjælper på samvittigheden.

Så intet af det ministeren påstår har jeg oplevet, andet en frivillige er en rigtig god ting i dette land, men lad det nu forblive frivilligt!

cit.:"Hjælp i øjenhøjde

Når jeg ønsker at styrke civilsamfundet og den frivillige sektor, er det ikke for at lappe huller i velfærden, for at spare penge eller for at tage arbejdet ud af hænderne på de offentligt ansatte. Det er derimod fordi, jeg anerkender, at der er opgaver, som det offentlige har svært ved at løse. Ikke fordi det offentlige gør det dårligt. Slet ikke. Men fordi de frivillige netop i kraft af deres frivillighed møder borgerne i øjenhøjde."cit. slut.

Hvorfor i alverden er ikke de offentligt ansatte ikke i stand til at møde borgerne i øjenhøjde?

Nogen efteruddannelse mangler , øjensynligt eller? Skal vi rykke tilbage til 1800- tallets Hattedamer, bevar mig vel!

Efteruddannelse til politikere efterlyses.

De fleste af os har prøvet / prøver frivillighed i en række forskellige funktioner, måske især aflastning hos vore allernærmeste, en gammel familietradition overalt i verden, også i Danmark efter socialloven indførelse i 1933/34.

Vanskeligheden opstår ved sammenhængen af frivillighed og arbejde. Den øjeblikkelige og påfaldende udvidelse af "frivilligt arbejde" og politikeres anbefalinger af samme finder sted i en periode med ligeså påfaldende indskrænkning af de offentlige engagementer i børnehave, skole, bibliotek, plejehjem o.m.m. Et betsænkeligt gratis-arbejde eller spareobjekt.