Kronik

Jesus lagde kimen til Vestens rationalitet

Vestlige kendetegn som markedsgørelse, individualisering og det personlige ansvar udspringer af det kristne budskab
Debat
14. februar 2011
Sådan ser rationalitetens rorgænger ud i Thorvaldsens udgave.

Sådan ser rationalitetens rorgænger ud i Thorvaldsens udgave.

Christian Lindgren

Hvad må man spise? Hvordan skal maden tilberedes? Den slags spørgsmål er begyndt at præge samfundsdebatten, i takt med at indvandringen har ført til ønsker om halalkød og halalslagtning. Fred være med det.

Men hvorfor stiller den kristne kultur ikke tilsvarende krav om, hvad man må spise og ikke spise? Hvorfor må kristne gerne spise svinekød? Eller lade smagen og sundheden afgøre kosten?, kunne man omvendt spørge.

Svaret skal findes 2000 år tilbage, hvor en mærkelig mand i Palæstina gik omkring og forargede sin samtid ved at sige, at man kunne spise hvad som helst. Det hellige ligger ikke i maden, man spiser. Eller i klædedragt eller omgangsform. Det er ydre former, som ikke har med religionen at gøre.

Denne mand, som hed Jesus, hævdede, at det rene og urene ligger i samvittigheden og ikke i maden, tøjet eller etniciteten. Det provokerede voldsomt, og han blev henrettet. Uden i øvrigt at have gjort noget andet end at appellere til, at sandheden ikke ligger i, hvem vi omgås, hvad vi spiser, eller hvordan vi går klædt, men i hvad vi siger og tænker. Ånden er afgørende. Og ikke konformitet med ritualer og sædvaner.

Mange kulturer har tabuer, der blokerer for rationel organisering. Indiens hellige køer stopper trafikken. I Caribien er der underlige voodoo-stigmatiseringer. Og nu møder vi krav om halal mig her og der.

En af de vigtige forudsætninger for, at den vestlige kultur kunne udvikle sig til en enestående civilisation med uovertruffent velstandsniveau, er den stadige markedsgørelse, individualisering og ansvarliggørelse.

Men den markedsgørelse kom ikke ud af ingenting. Den er ikke naturlig. Den muliggjordes af kristendommens afsakralisering af religiøs fundamentalisme. For Jesus handlede det om en kærlighed, der overskred alle kendte rigiditeter i samtidens samfund. Det hellige ligger ikke i stammen, omskæringen, ritualerne eller kønnet, det angår derimod hvert enkelt menneske. Det guddommelige transcenderer de menneskeskabte kategorier.

På en lang række områder blev der for 2000 år siden plantet tanker af denne mærkelige mand, som hurtigt blev taget op, diskuteret og fortolket. Ofte forstenede de hurtigt i nye rigiditeter og blev monopoliseret eller undertrykt af kirker, kejsere, paver og stater. For senere at blive genopdaget og bragt frem på ny som inspiration og korrektiv til samtiden.

Kristent produkt

Når Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt udfolder store bestræbelser på at vise kirkens undertrykkelser gennem tiderne, er det som at løbe åbne ladeporte ind (1. februar 2011). Kirken, der til enhver tid har stået for at forvalte kristendommen, har utrolig ofte gjort det på en skamfuld, korrumperende og undertrykkende måde. Der er intet nyt under solen. Og der er heller ingen automatik i historien, der sørger for, at kristne samfund automatisk udvikler demokrati og frihedsrettigheder. Der kan godt være en svale uden sommer.

Jacob og Frederik fremfører en lang række eksempler på, at kristendommen har legitimeret autoritære stater. Derfor er det ikke korrekt, at kristendommen er grunden til vestligt demokrati, frihed og retsstat, konkluderer de.

Sandt er det, at der i Ny Testamente intet står om demokrati, menneskerettigheder eller retsstat. Disse institutioner er udviklet ret sent i menneskehedens historie. Men vi er dog så heldige i dagens Danmark at kunne iagttage ikke-kristne kulturer, som lægger de religiøse skel på anden måde end os. Og dermed kan vi - 'vi' refererer til kulturkristne i Vesten - se, hvorfor vores samfund og livsstil ikke er universel eller naturlig, men særlig og præget af en bestemt religion.

Kristendom bag marked

Lad os fortsætte eksemplet fra før. Kristendommen skaber tankebetingelserne for, at en markedsøkonomi med arbejdsdeling og kontraktfrihed kan opstå. Når der intet helligt er i udvortes slagtning og fødevareproduktion, kan den industrialiseres. Arbejdsdelingen er siden Adam Smith i 1776 med rette forstået som en afgørende betingelse for udvikling af velstand.

Bastante rigiditeter i form af halal og haram blokerer for økonomisk udvikling og virker sekulariseringsresistente. Det er en labyrint at købe ind i et supermarked ud fra halalkriterier, og en dansk konverteret muslim, Aminah Tønnesen har sagt, at det faktisk »er umuligt at købe rigtigt halalkød i et moderne samfund, hvor fødevareproduktionen er så industrialiseret.«

Arbejdsdelingen er ikke bare en rationel proces, men forudsætter en religiøs afhelliggørelse af produktionsprocesser.

Det personlige ansvar

Også vores forståelse af ansvar, skyld og frihed har nogle grundbestemmelser, der trækkes tilbage til kristendommen. Personliggørelsen af ansvar og skyld fremgår tydeligt af de beretninger, som er os overleveret. Jesus måler ikke sine medmennesker på job, køn og etnicitet, men ser dem som en næste, der kan være enhver. Gå bort og synd ikke mere, siger den gådefulde mand til luderen, som hoben vil stene.

Kristendommen danner på en lang række områder åndelig klangbund for udviklingen sidenhen. Det får epokal betydning at flytte det religiøse fra noget ydre og rituelt til noget indre og samvittighedsmæssigt, som det sker med Jesu ord og handlinger.

En anderledes og utilsigtet konsekvens af kristendommen ligger i, at Jesus erklærer sig som Guds søn. Om han vitterligt var guddommelig og stod op fra de døde, er en trossag, men selv hvis han var en tåbelig sværmer, fik ordene verdenshistorisk effekt. For i kristendommen bliver tiden kvalitativt afgørende, fordi Gud åbenbarer sig på et bestemt tidspunkt i historien. Det giver historien en retning, skaber et før og et efter, et nyt og gammelt testamente. Det er baggrunden for ideen om fremskridt og progression, som også er med til at udmærke Vesten.

Fremskridtstanken er sekulariseret kristendom. Også moderniteten, den nye tid med tabunedbrydning og grænseoverskridelse har sine kringlede rødder i Jesu egne provokationer.Det samme gælder lighedstanken. Også velfærdsstaten er sekulariseret kristendom med ønsket om at kunne institutionalisere godheden og kærligheden. Ikke alt, hvad der begynder godt, ender godt.

Svært regnestykke

Det fascinerende ved den europæiske historie er den måde, som hensigt og virkninger fordrejes på gennem tiden. Mange ideer, opfindelser, religioner og revolutioner opstår i konkrete situationer og stridigheder, men sætter så tilsigtet og utilsigtet gang i langvarige og nogle gange lavineagtige processer, som både kan have positive og frigørende effekter, men også resultere i undertrykkelse og udryddelser.

Det er ikke et let regnestykke at kortlægge religioners tilsigtede og utilsigtede effekter fra det religiøse budskab til dets materialisering i organisationer og præsteskaber for derefter at gøre regnskabet op med en bundlinje, der opvejer plusser og minusser.

Som Jacob og Frederik så træfsikkert skildrer, er der masser af eksempler på racisme, undertrykkelse, antisemitisme og forfølgelse, der er opstået og motiveret af kristendommen. Historien er et mareridt, vi først er ved at vågne fra, som det siges i Ulysses.

Men Jacob og Frederik begår en stor fejl ved at lade demokrati, frihed og retsstat begynde i 1700-tallet med aner i det gamle Rom og Hellas. Nutidens politiske pendant til romersk politik skal snarere findes i mafiøse klientsystemer eller Mussolinis fascisme. Det er primært kristendommen, der med sine værdier på godt og ondt skaber klangbunden for det moderne Vesten. Og hver gang vi søger tilbage til kilderne, f.eks. til en gudstjeneste, udfordres vi i vores selvretfærdighed og bedrevidenhed.

Christopher Arzrouni er debatredaktør ved Børsen, og Henrik Gade Jensen er projektleder ved CEPOS

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Troels Ken Pedersen

Nu må I altså lige tage jer lidt sammen! Hvis i skal udbrede historieforfalskning, så hav lige den respekt for jeres publikum at gøre det ordentligt.

Havde grækerne og romerne (og europæere i det hele taget) religiøst motiverede forbud og påbud mht. hvad de måtte og ikke måtte spise? Nej, det havde de ikke! Havde grækerne og romerne forsøgt at udvikle et rationelt grundlag for moral og åndelighed adskillige hundrede år før Jesus? Det kan vi nok ikke rigtig tage fra Platon, Aristoteles & co., selv om Arzrouni og Jensen vist gerne ville.

Demokrati ikke opfundet før længe efter Jesus tid? Det er muligt, at det græske demokrati på en hel del punkter adskiller sig fra vores (direkte snarere end repræsentativt, offentlige poster udvalgt ved lodtrækning snarere end valg, stemmeret for en væsentligt mindre del af befolkningen), men tanken var sgu tænkt.

Det korte af det lange: Havde det ikke været for arven fra Grækenland og Rom, kunne Jesus have været korsfæstet hundrede gange, og det havde ikke gjort os friere og mere lige. Gør lige jeres forarbejde næste gang, I prøver at kolonisere vores fortid.

Martin Kristensen

Udover det Troels Ken Pedersen siger, så er kristendommen bestemt ikke uden ritualer - bestemt den tidlige version indtil reformationen bestod stort set ikke af andet!

De, d'herrer Arzrouni og Gade præsenterer her virker som et opkog af "The Protestant Work Ethic" som nok har været medvirkende til vestens opstigning, men bestemt ikke er det samme som at kristendommen ikke har stået på den forkerte side af så godt som alle store filosofiske slagsmål i historien...

Demokrati og individets selvbestemmelse har da
langt stærkere rødder i polyteisme end i monoteisme.
I monoteismen er valget givet.
I polyteismen vælger du selv.

Caspar Christiansen

Det forekommer mig at de to hold at debattører taler forbi hinanden, formentlig bevidst. Kort sagt er Arzrouni og Gade Jensen argument at kristendommen er fundamentet for de vestlige værdier, fordi det promovere de værdier de ser som grundlaget for humanisme, demokrati og markedsliggørelse.
Mchangama og Stjernfelt fokusere i stedet for på det historiske – ved hjælp af historiske eksempler at demonstrere hvordan kristendom ikke er lig med demokrati og humanisme. På det punkt må eksemplerne være nok til at demonstrere det. Omvendt modbeviser det ikke Arzrouni/Gade Jensens påstand.
På den måde er Arzrouni/Gade Jensen i stand til at se bort fra historien – vi er kristne og demokratier, ergo fører kristendom til demokrati. Samtidig forholder de sig ikke til, at de mange fine ord i biblen meget sjældent er blevet ført ud i livet af kirken, jf. deres reference til Paulus’ ”der er ikke jøder og græker, mænd og kvinder”, som de mener taler for lighed blandt mennesker. Noget kirken tydeligvis ignorerede til fordel for pogromer de næste 1900 år.

Under alle omstændigheder har jeg svært at se hvordan enkelte ord i biblen kan ligge til grund for demokrati. Det må være kirkens forvaltning af kristendommen der er det afgørende, og den har aldrig været til fordel for demokrati og humanisme. Her har Mchangama/Stjernfelt for mig at se ret, humanismen og demokratiet opstod jo i modsætning til magthaverne, heriblandt kirken.

Hvis kristendommen på nogen måde kan få en del af æren for humanismen og demokratiets opstående, så må være at kristendommen har øgede muligheden¬ for at demokrati kunne opstå, i forhold til andre endnu mere doktrinære religioner, ved at slække lidt på religionens lænker. Derved blev det muligt for mennesket at rive sig fri af religionens lænker, og bevæge sig frit. Eller i hvert fald friere.

Tænk f.eks. på udviklingen omkring pestens udbrud i mellemøsten og Europa i midten af 1300-tallet. Begge steder forsøgte henholdsvis kirken og de forskellige former for muslimske lærde at kalde pesten for ’Guds straf’. I mellemøsten var befolkningen ikke i stand til at løsrive sig fra religionens bånd, og alle muligheder for at bekæmpe sygdommen blev modarbejdet af de religiøse, da man ikke burde forsøge at undgå ’guds straf’, der jo per definition kun rammer dem der har fortjent.
I starten skete det samme i Europa, men i takt med at kirken løb tør for svar begyndt man at undersøge hvordan man kunne undgå pesten, og opdagede at karantæne havde en god effekt. Det betød på sigt at pestepidemierne forsvandt i midt 1600-tallet, med enkelte undtagelse. (sidste gang i DK var 1709-1711). I de muslimske lande var det første da vicekongen af Ægypten, Muhammed Ali, i 1800-tallet importerede en fransk læge og lod ham indføre karantæne, at man begyndte på at bekæmpe pesten.
I det tilfælde var det ikke kristendommen eller kirken der hjalp europæerne til at overvinde pesten, men europæernes evne til at løsrive sig fra kirkens låste irrationelle tankegang, der frigjorde europæerne til at eksperimentere sig frem til de nødvendige forholdsregler.

Der var Kristus og der er menneskene.

Ifølge testamenterne var Kristus den legemliggjorte guddom, guddommens inkarnation i et menneskeligt legeme. Optakten til og det guddommelige formål med denne inkarnation, er yderst kompliceret at trænge ind i, og reelt ikke afdækket i al sin kompleksitet endnu. Meget af det vi forestiller os om Kristi virke og mission, er således langt mere baseret på gisninger, formodninger og fortolkninger, end reel viden.

Derfor er det også muligt at twiste 'kendsgerningerne' efter den optik, man ønsker anlagt. Men det bliver vi ikke klogere af. En sand redegørelse kræver fuld indblik i den esoteriske, kristne mystik, et område kun ganske få har adgang til.

Marianne Mandoe

Hvis ikke artiklen var så tragisk forkert, og skrevet ud fra en givet konklusion, så ville det være til at grine højt og længe af.

Kurt Jørgensen

Man kunne vel også skelne mellem kristendom og kirke. Den enkeltes tro er et individuelt anliggende, som det også fortælles i lignelsen om tolderen og farisæeren.
Kirke er noget ganske andet. Kirke er og har altid været, et magtsystem, hvad enten den så kalder sig katolsk (=ret troende) eller protestantisk. Kirke bygger på, at præsteskabet har en særlig viden eller forbindelse til det guddommelige, og så bruger man magt eller overtalelse til at få accept af præsteskabet position i samfundet.
Giddens har skrevet om dette, han kalder præsteskabet for traditionens vogtere, der selvfølgelig som alle/de fleste magthavere kæmper med alle midler for at beholde deres særlige magt og privilegier - eller for at opnå mere magt og flere privilegier.

Allan Nørgaard Andersen

Det kan jo ikke undre at Arsrouni og gade Jensen hævder at Jesus og kristendommen har tilvejebragt de mentalitetsmæssige forudsætninger for demokrati og liberalisme.
Hvad der derimod kan undre er at de ikke samtidig slår fast at Jesus´ hævdelse af alle menneskers ligeværdighed forvarsler de kommunistiske utopier og drømmen om ejendomsrettens afskaffelse.

Det øverste Råd fra Jyllandposten, Børsen og endnu en tænketank har tænkt den den rene og den praktiske forunuft sammen i oplysningens logik. Jesus er simpelthen rationaliteten og vice versa. Det vil både Nietsche, Kierkegaard og Marx kunne forstå, og modellen er særlig egnet for antiislamister.

Kanibalisterne Christ. Arzrouni og H. Gade Jensen.
De spiser gerne menenskekød og ditto blod i den kristne kirke. Det er dog en vederstykkelighed, som ordentlige folk - bortset fra nødstedte og afrikanske stammer - må tage afstand fra.

Han er helt fantastisk ham der Jesus. Han har snart grundlagt hele den vestlige verden.

Mon det også var ham som byggede pyramiderne?

Dette indlæg er en del af hvidvaskningen af kristendommen, der igen skal få vestens forhutlede stakler til at gribe korset og gå i krig mod de islmiske masser.

Dejligt belejligt for eliterne, der har lettere ved at rage uset til sig, når masserne er optaget af ydre fjender.

Heinrich R. Jørgensen

Christopher Arzrouni og Henrik Gade Jensen:
"Det er en labyrint at købe ind i et supermarked ud fra halalkriterier, og en dansk konverteret muslim, Aminah Tønnesen har sagt, at det faktisk »er umuligt at købe rigtigt halalkød i et moderne samfund, hvor fødevareproduktionen er så industrialiseret"

Jesus som forudsætning for det industrialiserede landbrug? Den tanke får Søren Krarups teologi og næstekærlighedsbetragtninger til at fremstå som oplyst humanisme ved sammenligning.

Et billigt trick, når man ikke har argumenter for sin sag, er at tillægge andre synspunkter de ikke har, for derefter at håne dem. Som Piet Hein elegant udtrykte det:
"En yndet form for polemik
består i det probate trick
at dutte folk en mening på,
hvis vanvid alle kan forstå!"

Således henvises til en muslim, Aminah Tønnsen, der tages til indtægt for at være halal-fikseret bagstræber, der afviser industrilandbrug og modernitet. Ja, godaw mand økseskaft. Hvis nogen gad sætte sig ind i hvad "halal" handler om, kunne det jo være, de fandt ud af at sigtet ikke var præ-middelalderlig brutalitet og forstokkethed, men at det handler om etik, praktiske leveregler, sundhed, hygiejne m.v.

Aminah Tønnsen citat er taget fra hjemmesiden islamstudie.dk, og gengives herunder (uden tilladelse).

---- citat start ---

POLITIKERE, dyreværnsfolk og andet godtfolk forarges atter over jøders og muslimers "barbariske og middelalderlige slagtemetode" og plæderer for "en human slagtemetode". Det rejser uvægerligt spørgsmålet, om den på danske slagterier i vore dage gængse slagtemetode overhovedet kan karakteriseres som "human":
For når mennesker stuves sammen på lastbiler eller lukkes inde i togvogne uden hverken vådt eller tørt og køres til dødslejre, kaldes det "holocaust" - men når fjerkræ, svin eller kvæg udsættes for samme behandling, er det led i "en human slagtemetode"!
Når mennesker tvinges til at overvære vold eller drab på blot en enkelt artsfælle, kaldes det "tortur" - men når fjerkræ, svin eller kvæg på stribe udsættes for samme behandling, er det led i "en human slagtemetode"!
Når mennesker hænges op i benene med hovedet nedad, eller med magt får presset hovedet ned under vand, eller imod deres vilje udsættes for elektrochok, kaldes det "tortur" - men når fjerkræ udsættes for det samme, er det led i "en human slagtemetode"!
Ikke desto mindre er det sådan, enhver slagtning (rituel eller ej) på et almindeligt dansk slagteri foregår, og det burde ikke komme bag på nogen, at dyr efter en så uværdig behandling er både skræmte og bange - eller får hjerteslag af stress inden de overhovedet når frem til skafottet.

DET ER beskæmmende, at man kan diskutere op ad stolper og ned ad vægge, om dyr bør slagtes med eller uden forudgående bedøvelse - uden samtidig at gøre noget ved de pinsler, som dyrene udsættes for forud for slagtningen.
Og mine trosfæller, muslimerne, burde være klar over, at det er ganske uladsiggørligt at udføre en korrekt halal-slagtning under industrielle forhold, idet en sådan iflg. islamisk tradition kræver en lang række hensyn til slagtedyret:
* for at mindske smerten må dyret hverken føle sult eller tørst i tiden op til slagtningen.
* dyret bør håndteres med ro og venlighed for ikke at blive nervøs og bange.
* andre dyr bør ikke slagtes i dyrets nærvær.
* slagtekniven bør være så skarp som overhovedet muligt, men må ikke skærpes i dyrest nærvær.
* snittet skal være hurtigt og præcist.
* derudover bør man under ingen omstændigheder skære i dyret, før de allersidste, naturlige krampetrækninger er ebbet ud.
Muslimer burde også se i øjnene, at selv den mest korrekt udførte halal-slagtning ikke kan rense og lovliggøre en tremmekalv, en burhøne eller et dyr, der er proppet med antibiotika, hormoner, vækstfremmere eller foderblandinger, der indeholder kødbenmel fremstillet af slagteriaffald og selvdøde eller nødslagtede dyr af alle slags.

INTET retsindigt menneske med respekt for sig selv og sin skaber burde acceptere industriel opdræt og slagtning af dyr.

---- citat slut ---

John Christian Mogensen

Rationalitet, markedsgørelse og det personlige
ansvar udspringer af det kristne budskab!
Det forholder sig vist lige modsat.. Tro er hoveddyden, tro flytter bjerge og gør talen om naturlove og rationel erkendelse meningsløs. En af de få, måske den eneste, Jesus roser for klogskab, er den uærlige godsforvalter, en mand der blæser på ejendomsretten og markedslovene, og deler ud af den uretfærdige mammon ved at ændre i nogle gældsbreve. For som det siges: man kan ikke både tjene Gud og mammon.
Jesus og markedsgørelse? Nå ja, hvis markedet ikke tjener mammon: sælg hvad du ejer og del ud af indkomsten til de fattige.
Jesus og det personlige ansvar! Jamen Jesus udvalgte Judas til at forråde ham, Jesus vidste på forhånd at Judas ville forråde ham. Judas kunne ikke andet end forråde Jesus, og var lige så lidt ansvarlig for dette forræderi, som Peter var ansvarlig for at fornægte Jesus tre gange, for det var forudsagt. Og dem der dømte og korsfæstede Jesus gjorde ikke andet end det, Jesus ville have dem til at gøre, og som de fra tidernes morgen var udvalgt til at gøre. Derfor sagde han også meget rationelt på korset: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør." Jesus og hans fader er de ansvarlige.
Når det er ved troen,et menneske retfærdiggøres, og ikke ved gerningerne, så kan et menneske næppe anses for ansvarligt for noget som helst, der har med ret og uret at gøre. Man kan ikke vælge at tro. Det gjorde man ganske vist en gang, på skrømt, af frygt for trosinkvisitionen og dens metoder.

Heinrich R. Jørgensen

Christopher Arzrouni og Henrik Gade Jensen:
"Også vores forståelse af ansvar, skyld og frihed har nogle grundbestemmelser, der trækkes tilbage til kristendommen. Personliggørelsen af ansvar og skyld fremgår tydeligt af de beretninger, som er os overleveret. Jesus måler ikke sine medmennesker på job, køn og etnicitet, men ser dem som en næste, der kan være enhver. Gå bort og synd ikke mere, siger den gådefulde mand til luderen, som hoben vil stene."

Nu er det sådan, at den eneste beretning i Det Nye Testamente, hvor det hævdes at Jesus tager afstand fra Moselovene på andres vegne, er netop beretningen om om kvinder der skulle stenes, hvor Jesus skulle have talt om at de syndfri skulle kaste de første sten, og siden at kvinden fremover skulle undlade at synde.

Nu er det sådan, at den historie er en af mange historieforfalskninger, der er indskrevet i NT på et sent tidspunkt. Historien opstår i det fem århundrede, men kendes ikke fra tidligere tekster. Kendte tekster, som Papyrus 66 og Papyrus Bodmer II indeholder ikke de omtalte vers. De er blevet tilføjet siden, af nogen med en dagsorden.

I Bibelselskabets 1992 udgave af Bibelen (autoriseret af Margrethe II) fremgår det af fodnoterne til versene i Johannes 7:53-8:11 følgende:
"Stykket findes ikke i de ældste håndskrifter. I senere håndskrifter findes det efter Joh. 7,36, efter Joh. 7,44, efter Joh. 7,52, efter Joh. 21,25 eller efter Luk. 21,38"

Altså en eufemisk omskrivning af, at der er tale om en forfalskning, der tidligere har været plastret ind i diverse bibeludgaver, hvor der har været plads på halvtomme sider.

Der er intet andet sted, hvor Jesus hævder, at Moselovene er ophævet. Tværtimod.

Matthæus 5:17
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.

Lukas 24:44
Så sagde han til dem: "Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne."

Matthæus 5:17-20
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.
Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.
For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Altså er Moselovene gældende indtil den Dommedag, der tales om i Åbenbaringen 21:1
"Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere."

Lukas 16:17
Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

Matthæus 7:12
Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Matthæus 19:16-17
Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?«
Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!«

Lukas 10:25-26
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: "Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?"
Han sagde til ham: "Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?"

Johannes 5:46-47
Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om.
Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord?

Christopher Arzrouni og Henrik Gade Jensen er ganske enkelt ikke velbevandrede i kristendom. De er tilhængere af en særlig forståelse af modernitet, hvor industrialisering, kapitalisme og folkets afmagt (kaldet "demokrati") hyldes, og tillægges et kristeligt grundlag.

Vor herre bevares for en jammerlig uvidenhed.

Efter overskriftens bud om at "markedsgørelse udspringer af det kristne budskab" var jeg helt sikker på, at artiklen måtte være en parodi. Jeg fik ret.

John Christian Mogensen

"Christoffer Arzrouni og Henrik Gade Jensen er
ganske enkelt ikke velbevandrede i kristendom.", skriver Heinrich Jørgensen.
Jovist er de velbevandrede i kristendom, men denne strider så meget mod deres liberalistiske ideologi, at de ganske enkelt ikke kan tro det, de læser i Det nye Testamente, og derfor bliver det enten negligeret eller udlagt i en anstrengt fortolkning.

Parodi, ja, men som sædvanlig, så deres tro må være stærk.

(Af oprindeligt smttehensyn spiser muslimer åbenbart ikke svin, men førhen ude på det danske land trak vi grisen hen til bænken, der var hentet ved grukedlen i vaskerummet og nu ophøjet til slagtebænk, men det var dog vanskeligt at fange en løssluppen gris, og det kunne under processen ske. Så blev de mange lispund lagt på siden med hovedet ud over kanten og en rengjort spand nedenunder, skåret med et hurtigt snit i halsens pulsåre, hvorefter blodet løb ned i spanden, som madmor hentede og deraf om aftenen serverede blodpølse med brød til. Værre gik det for husmanden Doller, der ellers i overensstemmelse med sæd og skik havde anskaffet grisen ved Kyndelmisse og ville slagte den ved Mortensdag. Derom kan læses hos Henrik Pontoppidan: Et grundskud. )

"Ånden er afgørende. Og ikke konformitet med ritualer og sædvaner."

Sjovt at høre denne udmelding lige efter at vores religiøse ledere har dikteret at der partout SKAL være gudstjeneste og morgenandagt på vores 'public service' TV.

Johann Svendsen

Hva' ble' der af det der 'Religionsfrihed' ?
Ka' vi ikk' snart bli' fri for alt det Nisse-snak ???

Gad vide hvilket ærinde de to herre er ude i?

Ellers anser jeg artiklen for at være så langt ude at det ikke er noget at beskæftige sig med. Så det gør jeg ;o)

Søren Mikkelsen

Intellektuelt falskmoentneri.

Kaere redaktion, jeg mener at litiganten H. G. Jensen har faaet nok penge ud af naervaerende dagblad allerede; hvorfor pokker hyrer I ham til det her?! Nok er han ikke helt praecist en nazist (eller hvad det nu var I skrev om ham dengang), men han er da en styg propagandist, og ovenikoebet kedelig.

Jeg mener, ordet Information forpligter jo til at udbrede oplysning, ikke formoerkelse.

Og Boersens propagandaredaktoer? Hans klare formaal er at fremelske pengedyrkelse, ikke kristen kaerlighed.

Vorherre bevares.

Torben Skov:

"Gad vide hvilket ærinde de to herre er ude i?"

Man kunne mistænke dem for at forsøge at lappe den revne der er opstået mellem de nationalkonservative og de ultraliberale fløje i den borgerlige regering.

Et sådant projekt, som man kun kan forestille sig må være aldeles presserende for dem, ville tildels forklare indlæggets mange faktuelle mangler.

John Christian Mogensen

Jesus som forudsætning for markedsøkonomien
med arbejdsdeling, penge som betalingsmiddel osv.! Jamen på hans tid og før hans tid var markedsgørelsen med arbejdsdeling og hele molevitten allerede en meget omfattende realitet. Man kunne i Rom købe en slave for 200-500 denarer. En sæsonarbejders normale dagløn var 1 denar. De bedrestillede i Rom har for en god lejlighed måttet betale 1500 denarer i årlig husleje. Denne markedsøkonomi kan af historiske grunde ikke være inspireret af kristendommen. Kristendommens sejrsgang var forresten nogenlunde sammenfaldende med markedsøkonomiens primitivisering og bortfald af pengeøkonomi, der blev erstattet med naturalieøkonomi.

Kom lige forbi igen;-) Søren Mikkelsen, du har helt ret i at det er at sprede formørkelse og vanvid.

http://www.uriasposten.net/archives/category/personer/gade-jensen-henrik

"Jesus måler ikke sine medmennesker på job, køn og etnicitet, men ser dem som en næste, der kan være enhver. Gå bort og synd ikke mere, siger den gådefulde mand til luderen, som hoben vil stene.

Kristendommen danner på en lang række områder åndelig klangbund for udviklingen sidenhen. Det får epokal betydning at flytte det religiøse fra noget ydre og rituelt til noget indre og samvittighedsmæssigt, som det sker med Jesu ord og handlinger." (cit. fra artiklen)

Man mærker tydeligt den åndelige klangbund i hatzen mod de ledige, udlændinge, efterlønnere, de psykisk syge etc. For ikke at nævne begrebet "taberfabrikken", der er opfundet af Ceposfyren Ole Birk Olesen.

JA, jeg har opfundet et nyt ord: Hatzen er en sammentrækning af had og hetz ;-)

Tom W. Petersen

Nå, er Jesus nu også liberalist?
Fantastisk, hvad han kan bruges til...
À propos Heinrich R. Jørgensen:
HELE Bibelen er sammenstykket af nogen med en dagsorden.
Og hvad Jesus skulle have sagt og gjort er refereret mindst 50 år efter hans død. Der er ingen referater fra hans samtid. Hvem anser et referat skrevet 50 år efter en begivenhed for sikkert?

Heinrich R. Jørgensen

Tom W. Petersen:
"HELE Bibelen er sammenstykket af nogen med en dagsorden."

Det er muligt - det kan jeg ikke afvise på nogen måde. Men med en kildehistorisk tilgang til diverse tekster, kan man luge ud i store dele af hvad der i tidens løb er lagt til og fordrejet. Antallet af betydningsbærende afvigelser mellem en moderne Bibel (baseret på de mest troværdige kilder og sammensat bedst muligt pba. diverse kendte fragmenter) og én der er f.eks. 50 år gammel, vil løbe op i mange tusinde forskelle.

Det Nye Testamente vil dog vedblive med at være et sammesurium af tekster af tvivlsom oprindelse, sat sammen i et kompendie. Ligesom dele er mere eller mindre afskrivninger af andre. Man kunne smide Matthæus og Lukas evangelierne på møddingen, uden at miste noget troværdigt, f.eks.

Arne Jørgensen

Der synes at være en rørende (man kunne endog sige religiøs) enighed mellem artikelskrivere og samtlige debattører: Alle antager, at Jesus er en historisk person.

Til disse vildfarelser skal jeg hermed bekendtgøre: Jesus aldrig har eksisteret - alle Bibler er rene eventyrfortællinger.
Tro mig.

Den europæiske historiske identitet må umiddelbart anskues med een fod den romersk/græske kultur og den judeo-kristne religiøsitet.

Det lader sig ikke meningløst udføre, at tilskrive bestemte ismer det ene af disse to grundlag, uden at tage højde for det andet.

Det "europæiske" som idé, er en fusionering af meget forskellige komponenter. Et historiens uægte barn.

Anne Marie Jensen

Sådan Arzrouni og Gade Jensen!

Endelig nogen der kunne bygge bro mellem de hhv islam-bekrigende og den libertarianske fløje på det yderste højre. Pyt så med at "argumentationen" bygger på lige dele revisionisme og citatfusk; det vigtige er, at man nu i ro og mag kan samles om det vigtige: at støbe kuglerne for de kommende års kulturkamp. Markedet er kosher, islam er haram.

Med Jesus og Ayn Rand under armen viser Christopher "Pinochet var ikke totalitær, hans befolkning fik det bedre" Arzrouni og Henrik "Dansk Samling / Forum" Gade Jensen vejen til Det Forjættede Land.

<>< ✞ $

Det er decideret kvalmende, hvad de to skribenter vil tage Jesus til indtægt for.

Én ting er at tage kristendommen til indtægt for sine holdninger (det har man trods alt gjort de seneste 1700 år), men at kæde Jesus sammen med rationalitet og markedsgørelse er simpelthen så dumt, at ord ikke længere slår til.

Ikke at jeg tror de to herrer er interesserede i at lære noget, men hvis det alligevel skulle være tilfældet, så kan jeg anbefale Brian McLarens "Det hemmelige budskab" for en gennemgang af Jesus' revolutionerende budskab.

Her må Jesus' egne ord i sandhed gælde:

"Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje"

Tilstanden i sig selv, ved sig selv og om sig selv.

Rationalitet synes her brugt som begrebet rationalisme, der kan påstås at være gammeldags i forstanden 'sikker viden', på Jesu tid nærmest kongruent med matematiske sætninger. Kant siges ikke helt at have gennemført raionalismen i sin filosofi om forstand og fornuft, dvs.rationalet, idet han antog apriori, men, så vidt jeg forstår, er de moderne "rationalister", der søger afgrænsningen til bl.a.imperialismen og dermed i en "vis forstand" kan beskæftige sig med transcendentale spørgsmål - til sammenligning den klassiske (psykosomatiske) lægevidenskabs forhold til psykiatrien. Her mangles marxismens dialektiske materialisme.

Således stiller sig måske vore to artikelholdere, selv om den sikre provokation "Jesus", der (uanset om han var en historisk person) repræsenterer det hinsides liggende i kraft af begrebet gud og evigheden, altså overtroen som rationalitetens modsætning, en afstand, der virker umådelig stor.

Rationel tankegang findes imidlertid før år 0. Det forekommer fremtrædende i almindelig nordisk tankegang, også i mytologien - jeg ville i så fald tage udgangspunkt i det nordiske begreb 'slægten' ('stammen' i andre samfund) og betragte indførelsen af kristendommen som sekularisering af den bestående filosofi, tankegang og livsførelse.

Tegneren Kurt Westergaard er enig med de to kronikører og deres forgængere! Kurt Westergaard hævdede nemlig i et interview i fagbladet Journalisten, at verden kan takke (kultur)kristendommen for fremskridtene, illustreret med en orginal tegning af en friskbarberet, velkæmmet Jesus, der stiger ned fra Korset iført business suit og med den bærbare iler afsted til sit interessante kreative job (intet belæg herfor i Bibelen!)

Anders Fogh og CEPOS' store forbillede Ayn Rand beskrev muslimer som "savages", altså er vi egentlig på vej tilbage til indianerudryddelserne i Nord- og Sydamerika, idet den hvide vestlige mand ses at besidde en gudgiven ret til landområder i kraft af sin overlegne intelligens og dynamiske trang til altid at gøre en forskel.

En grotesk drengebogsagtig præpubertær vanvittig drømmeforestilling, som ikke desto mindre optræder i hovederne på højtbetalte akademikere og spindoktorer, der "rådgiver" demokratisk valgte politikere.

Synet på kristendommen som kimen til den moderne krig (religionskrigen velsignet af gud som illustrationen viser), gør Anders Fogh Rasmussen til en vor tids største despoter, den kæmpende Jesus.

Hvis vi holder os til hvad Jesus selv sagde, er artiklen kun delvist rigtig.

Det nærmeste vesten har været Jesu forkyndelse var i hippie-tiden - omkring 1970.

De unge mænd søgte netop at klæde sig som man tror (efter græsk tradition) at Jesus så ud.

Jesus-sandalerne er fra den tid.

De 4 evangelier (det eneste sted Jesus kommer til orde) handler IKKE om individualisme eller frihedsrettigheder - det var næstekærlighed, social retfærdighed og en ubegrænset vilje til at tilgive.

Hensynet til næsten gik forud for egoismen.

Altså stort set liberalismens modsætning.
Med mindre CEPOS er begyndt at forkynde:
"Sælg alt hvad du ejer, og giv pengene til de fattige" har nutidens samfund INTET med kristendommen at gøre.

Det eneste rigtige ved artiklen er at Jesus var konsekvent mysteriebenægter (alt vil komme for en dag) - og gik ind for afskaffelse af rituelle dogmer.

Han forudså at denne verden ikke kan fortsætte (læs om varmedøden på wiki) og det evige liv (som konsekvens af at fusionen mellem mennesker og maskiner vil ophæve forskellen på liv og død).

Tidstypisk er kristendomsdebatten i kirke og menighed endt med prisen på præstekjolen, der blev afskaffet med katolicismen, men genindført og senere forsynet med pibekrave og høj hat. Kan en præst optræde på prædikestolen iført sweaters?

Tilsvarende perfiditet finder man i modstanderlejren, der nu er glade for at retten til selvmord er stadfæstet som menneskeret.

Lykkeligt fortrængende, at netop Jesus gik foran. Han vidste ifgl. alle 4 evangelier at han ville blive henrettet hvis han tog til Jerusalem, så det må betragtes som et foregangs-selvmord, at han tog afsted. Det blev senere fulgt op af mange andre martyrier.

En vordende selvmorder må have ret til rådgivning. Hvornår kan selvmord betale sig ?

Hvornår er det mest fordelagtigt for den enkelte at begå selvmord ?

Her kommer den tidlige kristendom til at gå hånd i hånd med vestens rationalitet. Når hjernescanneren har afkodet de sidste hemmeligheder, er det muligt, at man ved at scanne patientens hjerne kan afgøre, om depressionen er så stor, at døden er et fordelagtigt valg for patienten.

Måske vil scanningen til den tid ikke være relevant fordi enten:

1) Selvmord er en dårlig ide, fordi døden altid er værre end det værste livet kan byde på (helvede).

2) Selvmord kan anbefales enhver, fordi døden altid er bedre end det bedste livet kan byde på (paradis).

Faktisk er der kun 33% chance for at scanningen er relevant fordi:

3) "Døden er bedre end livet når livet er værst, men værre end livet når livet er bedst".

Her ville man ved at scanne hjernen kunne give det rigtige svar.

Når der er 3 muligheder man intet kan sige om, giver man normalt hver mulighed 33% sandsynlighed.

Vestens rationalitet går normalt ud fra at mulighed 3 er den rigtige, på trods af, at der er 67% sandsynlighed for at 1 eller 2 er rigtig.

1 vil betyde panik - 2 vil betyde menneskehedens undergang.

Oldkristendommen forholdt sig til alle mulighederne, og "vestens rationalitet" vil tvinge os til at gøre ligeså inden for blot 20-30 år.

John Christian Mogensen

Gorm Petersen:
Det var dog en mærkelig firkantet, eller snarere trekantet måde du ræsonnerer på. Trekantet fordi du glemmer den fjerde mulighed, nemlig at døden ingenting er, ikke en tilstand for et individ, og derfor ikke med mening kan siges at være enten værre eller bedre end livet.
Når jeg alligevel vil fastholde at du er temmelig firkantet i din betragtningsmåde, er det bl.a. fordi du tror, hjernescanninger viser noget ud over aktivitet i hjernen, elektrisk aktivitet, blodgennemstrømning osv. Det hjernescanninger viser vil aldrig entydigt kunne korreleres med bestemte tanker. Måske nok med typer af bevidsthedstilstande, men ikke med nogen bestemt tanke, fx den tanke at der er identitet mellem hjerneprocesser og tanker eller den modsatte tanke, at det er der ikke. De vil heller aldrig entydigt kunne vise graden af fx depression, man kan kun fremsætte empirisk begrundede hypoteser om sammenhængen mellem det der kan ses at ske i hjernen, og det et individ samtidig vil opleve eller tænke.
Du har ret i at Jesus tilsyneladende besluttede sig for at dø på denne måde. Men hvis han var fast overbevist om, at han ville genopstå på trediedagen, kan det næppe uden videre beskrives som selvmord.

Til JM:
Man kan i realiteten læse tanker med en hjernescanner. Italienerne har sågar kommunikeret med mennesker i koma.

Samtidig bliver der længere og længere mellem fremtidsforskere, der tror mysteriet kan opretholdes.

Maskinerne bliver mere og mere intelligente. Snart kan der laves proteser for bestemte hjernecentre - til sidst kan en hel hjerne bygges af proteser.

Det afmystificerede menneske er med 33% sandsynlighed det uddøde menneske (mulighed 2) - og kan forklare det tavse univers (der har været mange før os - joken med den lille bakteriekoloni der sidder mutters alene i et hjørne af en gigantisk petriskål og spørger - hvorfor er vi alene ?).

Tænk på terminalpatienten. Lidelsen vokser dag for dag. Ved hvilken grad af lidelse kan det bedst betale sig for patienten at afbryde behandlingen ?

Spørgsmålet er uhyggeligt simpelt og afslører menneskets vigtigste grundvilkår.

Vi har aldrig været loyale mod hverken evolutionen eller naturen - vi er kun loyale mod vores eget velbefindende. Også hvis det betyder menneskehedens undergang.

Det er her det "rationelle" kommer til at møde de tidligste religiøse spekulationer - om måske kun 20-30 år.

Snart vil man definere Jesus-skikkelsen som den moderne scanner.

John Christian Mogensen

Gorm Petersen:

Interessant synspunkt. Du har tilsyneladende ikke svært ved at identificere tanker med hjerneprocesser. Men hvis to ting er identiske, må alt det man kan sige om den ene også kunne siges om den anden. Om en hjerneproces giver det mening at spørge om nøjagtigt hvilke hjerneceller der er involveret i den. Så skulle det også være meningsfuldt at spørge om nøjagtigt hvilke hjerneceller der er involveret i en tanke, fx den tanke at bevidsthed er karakteriseret ved intentionalitet, rettethed mod et objekt, mens en hjerneproces bare er det, den er. At karakterisere denne tanke ved de hjerneceller der er involveret i den, bidrager ikke på nogen måde til at klargøre den, så du kan tage stilling til om den er sand eller usand. Eller: hvis du tænker på damer, er der så damer i din hjerne? Eller har du bare damer på hjernen? Det er kun et eksempel, forhåbentlig tankevækkende.

der må da sku' stå:

vestlige kendetegn såsom ægte fornuft: altså kommunisme.

i stedet for:

vestlige kendetegn som markedsgørelse, individualisering og det personlige ansvar.

Lykkebringere.

Den nye synode er øjeblikkets våbenstilstand eller ikkeangrebspagt for at samle trefoldige kræfter, mens man udser sig de små troløse, og freder dem, der fra Folkeingets talerstol ligner koranen med hagekorset, der ligesom det kristne kors er dødens symbol.
"Det er Nordens frie ånd,
fri for jødens trællebånd,
den til dåd os kalder."
(- af den kristne von Schalburg).
(Svastika betyder 'lykkebringer')

KG:
markedsgørelse, individualisering og det personlige ansvar

GP: Denne gang har du faktisk ret. Alt hvad Jesus sagde i de 4 evangelier var lodret imod liberalismen og "den stærkes ret".

Det var social retfærdighed - hensynet til næsten forud for egoismen - altså i realiteten kommunisme - og så en ekstrem vilje til tilgivelse, der stort set ikke har sat sig spor i vestlig kultur.

På det ikke adfærdsregulerende område var han meget profetisk: "Alt vil komme for en dag" - og som en konsekvens af den konstant fremadskridende afmystificering - ophævelsen af forskellen på liv og død (fordi forskellen på mennesker og maskiner forsvinder).

Det er her hans profetier ser ud til at gå i opfyldelse: Den teknologiske udvikling.

De adfærds-regulerende påbud er aldrig blevet fulgt i vesten - måske lige bortset fra en kort periode i hippie-tiden.

Både artikel og mange af bidragene til debatten er fantastisk underholdning. Bliv endelig ved :)

Jesus mig her og der, kristendom i min radio og biskopper, der diskuterer kjolepriser. I 2011.

LOL FOR HELVEDE!!!

Gad vide hvilken søndagsskole kronikørerne har frekventeret ?

"den kristne von Schalburg"

Ingen der har læst "mein kampfs" omtale af kristne som "hændervridende grædekoner" vil kunne tro på, at en nazist kan være kristen.

Sider