Klumme

Kors i kontrakten

Om kristentroens dominans i den nye kulturkontrakthåndfæstning til DR
Om kristentroens dominans i den nye kulturkontrakthåndfæstning til DR
Debat
12. februar 2011

Med modvilje kaster man sig ud i disse overvejelser. De trænger sig på, fordi public service-kontrakten med DR fremtræder så anmassende og magtforvridende. Modvilje fordi argumenter i denne materie så sikkert som amen i den kirke der nu promoveres endnu mere, bliver misforstået som indsigelse fra et hadefuldt gudsfornægtende brokkehoved. Det sidste kan være rigtigt nok. Men ikke hadefuld. Målløs.

David Rehling skrev i avisen en fortrinlig leder om dette bizarre politiske pålæg af styrket kristen kultur i radio og tv. Man kan med god ret fremholde urimeligheden og fastslå: Dansk kultur er ikke synonym med kristen kultur, kristen kultur er ikke synonym med dansk kultur, dansk kultur rummer blandt så meget andet kristentro og kirke. Lykkeligvis meget andet.

At Grundloven, som udtrykkeligt tages til indtægt for kontrakten, foreskriver en dansk statskirke under det misvisende navn af folkekirke, samt forudsætter statsoverhovedets tvungne medlemskab, beretter blot biblioteker om Grundlovens bedagethed. Behovet melder sig atter for en tidssvarende med kirke og religion skrevet ud af den verdslige stat. De lande i den arabiske verden med blot antydning af et sammenfald af statsmagt og præsteskab får læst og påskrevet af Pia Kjærsgaard & Co., der rask væk kalder den slags middelalderligt. Det er det ikke. Men forfatningsmæssigt sammenrod af sværd og kors eller sværd og halvmåne er under ingen omstændigheder en god idé.

Kirkens indflydelse

Den indbyggede selvmodsigelse i arrangementet i den danske grundlov er indlysende. Kristendommen som indfattet i teksten er vel at mærke reserveret den evangelisk lutheranske udgave, der i den grundlæggende tese nidkært skelner mellem kirke og politik. Dette har ikke meget med virkeligheden at gøre og har aldrig haft det. Luther blandede sig så det sang, og det danske præsteskab har langt op i tiden haft en dominerende rolle i statsapparat og samfundsliv og udøvet magt langt ud over troens grænser. Der har været forskellige tilgange til en sådan indflydelse. Teologerne sad som bekendt før i tiden tungt på det meste og på uddannelserne og bestemte temmelig egenhændigt, hvem der skulle være hvad og professor på universitetet det kunne Georg Brandes tale med om. For slet ikke at tale om biskoppers og præsters magt over stift og sogn ude i landet. Den indflydelse blev brudt med det moderne, hvor videnskabeligheden i betragteligt omfang kom i højsædet på bekostning af troen. Overtroen om nogen vil.

Monopol på åndelighed

I vore dage i den neokonservative og vulgærliberale bølges efterdønning har det teologiske fået momentum. Dels i Folketinget: Her har et præstepar af den minimale, men ihærdige og fanatiske sekt, Tidehverv, takket være den uheldige mandatfordeling og VK´s besynderlige forhold til folkestyret (atter demonstreret af Venstres chefhykler Birthe Rønn Hornbech) haft uforholdsmæssig stor magt og blander i ét væk religion og politik, skønt de besværger det modsatte. Dels på de offentlige platforme hvor en aggressiv teologisk generation, hjulpet på vej af fagfæller i DRs talrige religionsudsendelser, har monopoliseret begrebet åndelighed. Det åndelige er ensbetydende med religiøs tro, læs kristentro; anden åndelighed findes ikke i den grønspættebog. Sidder man ikke inde med troens nådegave, er man ikke åndelig og kommer for resten heller ikke til orde i udsendelserne. Disse betjener sig af et selvhenført kodesprog, der indiskutabelt og udialektisk hævder en gudseksistens efter tautologiske forskrifter fastsat og udviklet i teologiske cirkler. Nogen egentlig forskel mellem denne forkyndelsestradition og andre religiøse magtorienterede forestillinger om højere magter er vanskelig at få øje på. Der er næppe tvivl om at påstanden om denne eksklusive åndelighed også indebærer synspunktet: at dansk kultur er kristen, punktum finale.

Propaganda?

Få andre om nogle faglige sammenslutninger end disse folkekirkelige kredse, hvor mange teologer det bør understreges tilslutter sig med forbehold, er i stand til at opvise en lignende annoncering for sig selv, og det de tror på. Såfremt nogen anvender ordet propaganda, vil denne skribent ikke bebrejde nogen. Det er ganske ufatteligt at et sådant segment af den erhvervsduelige del af befolkningen, der vel at mærke finder sit levebrød i kirke og religion, uden videre har fået et apparat af denne art stillet til rådighed. Et vedblivende elektronisk masseforum, hvor rimelige journalistiske og publiceringsmæssige regler ikke gælder.

Og så bliver det altså med den famøse public service-kontrakt nærmest nu lovfæstet at det kristne skal være selve kulturformidlingens grundlag, at dansk kultur er kristendom, og at denne politiske opfattelse bør gennemsive programfladerne. Det står der jo. Endnu et tidehvervsk teologisk DR-bestyrelsesmedlem og fra det Kjærsgaardske Co. erkender ganske vist at der ikke er mange der hører morgengudstjeneste, men at den uaflyttede transmission er af meget stor symbolsk betydning. Javel så. Det skal et overvældende lytterflertal altså bøde for.

Religiøs skysovs

Det fornøjelige ved dette korstog mod et stadig stigende antal danskere der fravælger det religiøse, eller hvem troen intet siger, fremstår ved at de samme højrefløjs-teologer i store ord og fedt flæsk forkynder kristentroen som en uafviselig tosom affære mellem Gud og synder. Jamen, hvorfor så så megen offentlighed om disse private anliggender? Hvorfor ikke gå lidt stille med dørene? Det gør dog de fleste af dem der ikke tror på noget. Hvorfor kan disse professionelle religiøse ikke i egen ånd tage missionsbegrebet op til revision, akkurat som så meget andet i kristendommen i tidens løb er revideret, og sætte deres propaganda i troen på efterløn?

Dette krav om lighedstegn mellem dansk og kristen har utvivlsomt til formål at sikre sig flere sjæle i kirke, og samtidig marginalisere andre der ser anderledes på kulturbegrebet. Uanset hvor mange fine ord man bruger, er dette et klart udtryk for kampen om retten til riget. Med det rådende flertal er et sådant opgør ikke uoverkommeligt at vinde. Offensiven for mere kristentro i æteren falder pudsigt nok sammen med det uimodsigeligt stigende frafald i de troendes kreds, samt truslerne om nedlæggelser af adskillige kirker. Erhvervsøkonomiske interesser kan man være så ufin at komme i tanker om.

Det udtrykte her er, trods tonefaldet, sagt i fordragelighed. Ingen drømmer om at lægge det kristne eller kirken hindringer i vejen eller ringeagte troende mennesker. På ingen måde og tværtimod. Men som Rifbjerg siger: må vi have lov at være her!

Taktisk har kristenfolket af den hidsige art med en forsnævret konservativ kulturminister i spidsen utvivlsomt vundet den værdikamp, der har sat det som sit mål at servere dansk kultur i tvangslicens og religiøs skysovs. Licensen ikke at forglemme. Strategisk bliver nederlaget på sigt så meget desto mere smerteligt. Et andet flertal har luftet modvilje mod kontrakten og vil omgøre den. Dertil kommer det ubehag som formuleringens befamling skaber i betydeligt bredere kredse end den lille selvgode flok, for hvem en demonstrativ understregning af deres religions dominans over dansk kultur og historie tæller tusindfold mere end nationens reelle kulturelle mangfoldighed. Det er i den forstand at ordet dumhed modvilligt falder én i tasterne ved dette meningsløse bidrag til summen af VKOs uhyrligheder.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Maj-Britt Kent Hansen

Efterhånden er der ikke meget, der overrasker en, men målløs blev man netop alligevel ved at konstatere, hvor dybt denne nidkærhed mht. " de danske værdier" stikker.

Georg Metz:

»I vore dage i den neokonservative og vulgærliberale bølges efterdønning har det teologiske fået momentum.«

For satan da! – fristes man næsten til at sige…

AAAAAHH...Det var næsten forløsende at anbefale denne artikel.

Tak for klummen Metz!

Heldigvis er alskens troldtøj vågnet til live igen.
Trolden i Vejen, Nordenfjords Nisser,
og Nøkken som jeg mødte på havnen forleden.

Kristenfolket har gjort regning uden vært,
når de tror at de har patent på de danske værdier.

Mvh. Hedningen Th.

@For satan hvor der trænger til at blive skiftet ud på taburetterne og luftet ud så der igen bliver plads til os alle sammen og ikke kun de løgnagtige, snævertsynede, intolerante og kyniske ignoranter der befolker regimet DK.

Tak for ordene Metz!!!

Tove, jeg er bange for at de handler i god tro.

Peter Andreas Ebbesen

Jeg mener ikke det kan være rimeligt, at vi skal betale licens til et misionshus.
Jeg mener faktisk denne kontrakt strider mod Grundloven.
Men vi kender jo godt denne regering og den's vedhæng's meget anstrengte forhold til Grundloven.
"Læs Irak-krigen"
Jeg forventer denne kontrakt bliver ændret så snart vi får en demokratisk regering, der skal ryde op efter denne regerings misligeholdelse af regeringsførelsen her til lands.
VH Heidi Madsen, der er glødende ateist!

Peter W. Svendsen

Vorherrebevares. Som flygtning til et land (Grækenland), hvor besindige borgere stilfærdigt arbejder på at vriste samfundet fri af den forgyldede ortodokse kirkes ubehagelige og undertrykkende indflydelse i skolen, i politkken og i prisen på fast ejendom er det mig forstemmende at se Danmark baglæns forlade oplysningstiden.

Synes Intermetzo'et som sædvanlig er en fornøjelse at læse.
Vil dog lige gøre opmærksom på, at en anden avis har citeret ministeren for at sige: "anbefaler ganske opsigtsvækkende, at man ikke lægger noget specielt i ordvalget i den kontrakt, han har været med til at forhandle. "

Og vi skal længere ind i sindet... TV2 News smurte i aftes pladen fuld med oplysninger om at Danmark (sådan kalder de det) ikke bør støtte religiøse partier i Egypten.
Dobbeltmoral er bedre..

Nå ja .. det var de konservastive, der ikke ville støtte religiøse partier i Egypten.
Heldigvis ser den tyske kristelige union anderledes på det.

Iran er en af verdens muslimske stater. Danmark er en af verdens kristne stater. På samme måde.

Maiken Guttorm

"Det udtrykte her er, trods tonefaldet, sagt i fordragelighed. Ingen drømmer om at lægge det kristne eller kirken hindringer i vejen eller ringeagte troende mennesker. På ingen måde og tværtimod. Men som Rifbjerg siger: må vi have lov at være her!"

Det kunne jeg have tilsluttet mig inden den seneste bagstræberiske beslutning. Men det her er simpelthen at gå for langt. Jeg forsvarer kristne overfor de mere ekstreme af mine egne trosfæller, ateisterne - det ser jeg ikke nogen grund til at blive ved med. For hvornår byder de kristne ind i det her og forsager dette nye monopol som de forsager djævlen?
Det er en direkte hån mod os alle sammen, at regeringen med dens 'smagsdommeropgør' og udhængning af andre trosretninger blåstempler det her. They bite their thumbs at us!

jan henrik wegener

Er Information ved aty udvikle sig til en slags pendant til en frimenighed, og er det derfor læserne føler sig så diskrimineret? Metz kan vi næsten se som modstykket til en prædikant. Menigheden svarer med beundrende "Ih" og "åh"! Hvor er det forresten vi "oversvømmes" med alt det kirkelige i DR? Som fhv.medarbejder burde Metz da være den rette til at komme med eksempler på "problemet".

-øh-

Jeg må for en gangs skyld erklære mig dybt uenig med (ateisten?) Metz. Og det må jeg ganske enkelt, fordi han åbenbart ikke ved, at der står 'den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.'

Og ja, det kan man da godt harcelere over. Men hvad betyder det: Det betyder, at DR nu er kontraktligt forpligtet på at sende 1) morgenandagt 2) direkte live-udsendelser fra påske, pinse og julegudstjenester. Og udsendelsen 'før søndagen' om lørdagen og DR Kirken.

Det betyder altså ikke, at DR nu skal til at være forkyndende, medmindre man altså

DR skal, som public service station, altså også betjene, servicere og sende noget for de af os som er kristne, religiøse, eller spirituelle. Og i alle andre sammenhænge kæmper vi intellektuelle jo for, at seertal ikke skal eller bør være afgørende for om noget bliver sendt eller ej. Hvorfor er det så et afgørende argument imod Morgenandagten på DR2, at der kun er cirka 40.000 mennesker, som lytter til den? Og mon ikke man kunne finde ud af at sende Morgenandagten på en DAB-kanal, hvis det var det man ville?

Desuden ser det ud til at det man kunne kalde for 'radio møller' slet ikke når at blive klar til den 1. november....

Og en anden ting er dette:

Mange ateister tror, at det at DR nu skal til formidle den danske kulturarv, herunder den kristne, støder muslimer, folk fra jødedommen, eller buddhister. Det gør det altså ikke. Kun ateister synes at have dette problem. En muslim f.eks. er langt bedre i stand til at forholde sig til at en person er kristen eller buddhist end at en person ingen religion har.

Og en tredje ting:

Hvorfor har ateisterne og andre nu travlt med at gøre Georg Brandes og Koppel-familien til jøder? For mig er de da en del af den danske kulturarv....

Kristendom er overtro og har kun interesse som opiat.

Tom W. Petersen

Jeg mener som Karsten Aaen.
Men det er en gammel og ret rådden historie.
Store danskere af jødisk oprindelse bliver altid, når diskussion om religion begynder at spidse til, gjort til jøder, d.v.s. ikke rigtige danskere. Ikke mindst hvis de, som for eksempel Brandes, har stort udsyn og ikke er så provinsielle, som de burde være. Intet nyt heri.
Uanset hvor meget, det søges glemt, viser det sig i sådanne situationer, at kirkens fundament er og bliver den åbenlyst jødehadende Luther.

Men når det er sagt, skal det også siges, at kristendommen på godt og ondt er en meget betydningsfuld del af vor kultur. Et ordentligt, herunder kritisk, kendskab til dette er uomgængeligt, hvis vi vil forstå vor kultur.
Det gale kommer ind, når det skal gøres til noget, der overskygger al anden indflydelse; for eksempel oplysning, det moderne gennembrud og amerikaniseringen efter 1945.
Det er derfor, det er galt, at den kristne arv skal nævnes som det eneste specificerede.

Det er jo ikke ateisterne, der vil gøre Brandes til jøde.
Søren Krarup påpegede det meget tydeligt i sin første bog fra 1960 om den nazi-venlige kritiker Harald Nielsen.

Heri skrev han: “Det moderne gennembrud i Danmark fik sin særlige historie, fordi Brandes var jøde (…) på grund af sit jødiske blod var han uden pietet for og samhørighed med landets fortid.”

Michael Guderup

Principielt er jeg enig i, at religion intet har at gøre i det offentlige rum.

I spørgsmålet omkring DRs Public Service forpligtelse kan og bør afgrænses klinisk sekulært i forhold til "det offentlige rum", mener jeg at de grundlæggende principper (side 5) for Public Service giver et afkræftende svar:

"styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund", "Samle og spejle Danmark", "Stimulere kultur og sprog" og "Fremme viden og forståelse".

Under disse definitioner, mener jeg ikke at rapportering/transmission af religiøse højtider, skikke (i ekstremt små mængder) etc. skiller sig ud som noget odiøst, grænseoverskridende eller chauvanistisk i forhold til Public Service forpligtelsen.

Alternativet ville være, at benægte at disse højtider finder sted, og at de har en eller anden betydning (omend måske kun som en dejlig ferie) for størsteparten af befolkningen, som, på trods af adskillige påstande om det modsatte, dog stadig er danskere med et licensbetaler-krav på at blive oplyst om deres kultur og arv. Både den kristne, og den ikke-kristne.

I noterne på s. 19, kan man læse definitionen på formidlingen af den kristne kulturarv:

"Dette indbefatter dækning af morgenandagt og kristne højtider"

Hverken mere eller mindre.

Jeg har svært ved at forstå, at disse 8 ord, skulle bringe en eller anden form for øget religiøsitet eller sekulær ubalance ind i DRs Public Service forpligtelser.

Man kan vist roligt konkludere, at andre trossamfunds begivenheder og skikke også dækkes af DR. Søg fx. på buddhisme eller islam på DR.dk, og se det myldre frem med resultater.

Skulle nogle iøvrigt være bekymrede over det missionerende/omvendende potentiale i den religiøse rapportering, opvejes dette vist i rigeligt omfang af DRs kritiske, oplysende og historiske programflade.

De ærede meddebattører burde måske få lidt styr på proportionerne, og sætte sig lidt bedre ind i hvad det reelt er de harcellerer over.

Her er kontrakten iøvrigt:

http://kum.dk/Documents/Kulturpolitik/medier/DR/public_servicekontrakt.PDF

Jeg melder mig ud af "folkekirken" nu!
Dette var dråben!

Det korte af det lange er, at når man nævner et specifikt emne eller område, nedprioriterer man automatisk det, som ikke er nævnt. Derfor kan man ikke læse kontrakten som andet end en stramning i retning af den kristne holdning, som muligvis i forvejen er favoriseret.
Og så er artiklen interessant fordi den fremhæver dobbeltheden eller falskheden i Tidehvervsmenneskernes forløjede udmeldinger. Alt hvad de vil er "Danmark for danskere - ud med alle, som ikke er som "os"" - kristendommen har været skamredet af mange forskellige bevægelser (f.eks. apartheid), men burde ikke bruges i Danmark til at marginalisere dem, som ikke tror på Jesus på korset.
Tak til Metz

hør iøvrigt religionsrapporten med katolikken Iben Thranholm. ....
Kan ikke snuppe den indoktrinering, der finder sted.

jens peter hansen

Vorherrebevares. Som flygtning til et land (Grækenland), hvor besindige borgere stilfærdigt arbejder på at vriste samfundet fri af den forgyldede ortodokse kirkes ubehagelige og undertrykkende indflydelse i skolen, i politkken og i prisen på fast ejendom er det mig forstemmende at se Danmark baglæns forlade oplysningstiden.

skrives der
Tillykke med at bo i et land hvor tortur, magtanvendelse og statsbankerot hører til dagens orden. Et land hvor flygtninge behandles så ringe at man ikke kan forsvarer at lade dem opholde sig der.
Men udlændigheden giver overblik, som det før er skrevet, men tilsyneladende ikke megen indblik i hvad det ny fædreland leverer af vold, svindel og økonomisk udygtighed.

jens peter hansen

ups: kan forsvare

Georg Metz har en pen så ætsende, at man næsten fornemmer de omtågende svovldampe fra helvede stige til vejrs.
Havde Georg tilhørt Guds udvalgte og trofaste lille f lok, ville man i ham have haft en Kristi stridsmand, der ville kunne leve op til og besidde samme format som Ignatius Loyalo, omend Metz ikke går ind for afbrænding af anderledes tænkende. Uanset hvor vi hører til meningsmæssigt, skal vi passe på ikke at blive for fundamentalistiske også selv om det sker i fornuftens og fremskridtes navn. At klippe navlesnore over til en verden, der blev fortolket gennem religionen, kan gøre ondt- især hvis den blev formidlet gennem kærlige forældre. Præsterne fra DF medvirker dog til, at operationen bliver mindre smertelig.

http://www.information.dk/258895

I denne kommentar (som G. Metz) henviser til siges det tydeligt, at Edvard og Georg Brandes er jøder, ganske vist under henvisning til den jødiske indvirkning og påvirkning på dansk kultur.

Men som jeg også sagde og mente i min første kommentar, så er jeg totalt ligeglad med om Georg Brandes varm, er, eller bliver jøde. For mig er Georg Brandes en del af den danske kulturarv - alene af den grund, at han er dansk. Og bidrog til, nej ikke, oplysning, men det moderne gennembrud. Og til Danmark (gen)rejsning efter sammenbruddet og nederlaget i 1864...

Og kommentaren som G. Metz henviser til er skrevet af - David Rehling...

Henning Pedersen

Michael Guderup, disse 8 ord indeholder en potentiel trussel mod et af mine morgenritualer, hvor jeg lytter til P1. Truslen for form når P2 går til de evige radiomarker, for da vil disse 8 ord få vinger.

@Tom W. Petersen. Hvor har du dog ret. Kristendommen som en del af min (proletariske) kulturarv. Historisk sammen med ridefoged og herremænd, og i nyere tid som den borgerlige overbygning, der retfærdiggjorde udbytning, ulighed og undertrykkelse.
Indholdsmæssigt er der derimod intet i kirkens verden, som jeg genkender som min proletariske kultur – absolut intet. Når vi proletarer kom i berøring med kirken, og dens mænd, følte vi os totalt fremmedgjorte!!!
PS: Med begrebet folkekirke mente D.G. Monrad oprindelig at folket skulle være subjekt i sin egen kirke og at folkekirken som sådan skulle forstå sig selv som båret af og i folket. At kirken samtidig skulle virke i sammen med staten var ikke Monrads kop the – det skyldes Mynster og Grundtvig!

Iran styres vistnok af en flok magtgale shia-muslimske fundmentalister, der har deres egen version af islam. Danmark styres af en flok magtgale evangelisk-kristne fundamentalister, der har deres egen version af kristendommen.

Det som flere her på siden søger at slå hen i tråd med kulturministeren er en veritabel glidebane.

Hvorfor er kravet om at virke for integrationen faldet ud? Problemet er, at det ser der ud til at være en og samme grund til. Når jeg skriver 'ser ud til' så mener jeg at det er professionelt udarbejdet spin. Spin der netop ved hvordan prioriteringerne VIRKER - altså omsættes i handlinger.

Vi kan være helt sikre på, at formuleringerne vil blive fulgt op af et tungt og ensidigt pres mod institutionen, der ikke har noget bolværk at gå i ly bag.

Den nye DR-direktør er jurist, javel. Men her er hun ude af juraens domæne. Vi taler politik - og det med skingre skarpe toner, der for længst har sat hæderlighed og værdighed over styr.

Og nu slukker jeg for mikrofonen!

Martin Jeppesen

Kontrakten er først og fremmest et tegn på at kristendommen vakler. Danskernes interesse for den kristne religion er dalet i takt med at andre religioner i tidens løb er blevet tilgængelige (ikke kun Islam!) og jeg ser ikke det her som andet end de sidste spjæt fra et par religiøse fanatikers dødskramper. Og jeg føler mig ærligt talt ikke det mindste truet af det.

Altså selv har jeg ikke noget bevidst forhold til nogen gud, eller foregivelse deraf, men når det er sagt har jeg to pointer:
Jeg er opvokset i en kristen kultur, og selv om det mest var noget med at få morgenbøn og præk proppet ned i halsen, så må jeg erkende, at jeg i de fleste tilfælde har antaget diverse kristne værdier (altså her taler jeg ikke om arrogance, grådighed, magtbegær, selvtilfredshed og bedrevidenhed, men de mere positive, næstekærlighedsorienterede), og at jeg som sådan er kulturelt kristen, og sådan set ikke har noget imod at kristne kulturelle værdier kommer til orde.
For det andet: Var det Geert Petersen eller Morten Lange som sagde gud ske tak for folkekirken - den holder alt folket nogenlunde afslappet i forhold til det religiøse, hvis først vi fik amerikanske tilstande, hvor det verdslige og religiøse er adskilt, så bliver de religøse straks meget mere emsige og aktive, og så er fanden løs.

Sikke en harme fra Georg´s pen!

Var Grundtvig også en idiot?

Enhver nation (tør man sige det grimme ord?) skal have et fælles sæt værdinormer og -begreber som brobygger mellem socioøkonomiske og ideologiske modsætninger.

Danmarks nationale identitet og vores nationale symboler har udgangspunkt i den kristne lutheranske kirke. Eller??

Det smukke ved det udgangspunkt er det åbne samfund! Her er plads til alle, uanset tro eller ideologi eller mangel på samme!

Men hvad er der forkert i at majoritetsbefolkningens holdninger og værdinormer sætter samfundets norm?

Søren Mikkelsen

"Her er plads til alle!"

jubler Sundling i lykkelig modstrid med fakta. Der er f. eks. ikke plads til mig, for jeg er blevet landsforvist (sammen med utallige andre) p.g.a. min raceforbrydelse: giftermaal med en (uf!) UD-laending.

Den danske stat er i sit grundlag racistisk. Eksklusion er hverdag og retfaerdiggoeres ved propagandatiltag, herunder den statslige ensretning af medierne som Metz helt korrekt kritiserer.

Hvis stat er lig med nation, ja, saa er nation et beskidt ord. (Sundling, Sundling... er det forresten dansk?)

@ Lars Dahl

Sjældent har jeg læst så meget vrøvl som er forsøgt formuleret med så mange ord og har givet sig udslag i så lidt substans.

Jeg er virkelig imponeret!

"Danmark styres af en flok magtgale evangelisk-kristne fundamentalister, der har deres egen version af kristendommen."

Kunne du uddybe din konspirationsteori?

Hvad synes du i øvrigt om de valgte deltagere til Paradise Hotel?

@ Søren Mikkelsen

Et komma om en sag der ikke behager og racisme kortet smides!

Det kvæler enhver debat og er ikke til at holde ud!

Du mener du bor i en racistisk stat!

Mener du virkelig at den danske stat (os og dermed også dig) er racistiske?

At du er politisk uenig i de politiske beslutninger som vedtages omkring integration og indvandring er okay, men det gør da ikke hverken politikere eller medborgere til racister!

Og nej, Sundling er ikke et dansk navn!

Søren Mikkelsen

I will NOT feed the troll.

I will NOT feed the troll.

I will NOT feed the troll.

I *

Jeg er opvokset i Danmark og min opdragelse er klart kantet af den kristne kultur. Jeg er uddannet inden for de frie skoler og har et forhold til Grundtvigs tanker, men fordi at jeg har en kristen rygsæk med gennem livet, betyder det ikke, at jeg opfatter mig som et religiøst kristent menneske. Jeg bruger min baggrund til at møde andre og igennem mødet skabe udvikling.
I gennem mødet med andre kulturer er også den danske kultur til evighed i udvikling og forandring. Når regeringen i den grad bringer det kristne kort i spil - kulturpolitikken, værdikanon, integration/udlændingepolitik m.m. - så begrænses Danmarks kulturelle udvikling og vi kommer mere og mere til at ligne de lande vi bruger tid på at irettesætte som udemokratiske og fundamentalistiske.
Det er en pudsighed når vi kan se vores politiker, regering som opposition, i glæden over udviklingen i Egypten, kræver at den nye stat bliver sekulær for at give plads til alle, mens de samme politiker, modsætter sig at Danmark går samme vej.
Vi har brug for et sekulært Danmark - for den kulturelle udviklings skyld!

jan henrik wegener

Jeg kan ikke ud fra ordlyden se at formålsparagraffen hindrer en masse programmer fra "den modsatte side", som f.eks. i dag "illusionen om Gud", med Richard Dawkins. Jeg har da også set historiske programmer, der ikke mindst omhandlede Georg (nej ikke Metz, den anden Georg).

Lars Sundling:
"Enhver nation (tør man sige det grimme ord?) skal have et fælles sæt værdinormer og -begreber som brobygger mellem socioøkonomiske og ideologiske modsætninger. "

Det klinger bare så hult, når man ser politikere lyve, rage til sig, manipulere, forhåne et mindretal etc.

Det påstået nationale kristne kultur grundlag, for dansk identitet, er både reduktionistisk; ensporede og ahistorisk. At tro, at alle i et samfund deler samme normer, er ligeledes en slem vildfarelse. Dansk identitet er mange ting, og værdigrundlaget er hele tiden i bevægelse. For nogle og i bestemte sammenhænge, er et kristent grundlag for deres kulturelle selvforstående dominerende. Det gælder bare ikke for alle, i enhver situation. Historisk udspillede kristendommen sin rolle for lang tid siden, sammen med enevældets afskaffelse. Vi lever i dag i velfærdssamfundet som er skabt af arbejderbevægelsen, på trods af kirke, herre mænd og kapital ejere. Kirken og borgerlig kultur har været meget dominerende, selv om det kun var elitens kultur. Vi andre havde vores egne værdier, og vores egen kultur, og når jeg siger os andre, mener jeg det proletariske Danmark. Da jeg voksede op udgjorde vi, den største gruppe i samfundet – vores kultur grundlæg, var ikke borgerligt eller kristent og blev det aldrig. Hvorfor skal vi nu høre på, at det kristne er vores alles fælles grundlag?

Andreas Trägårdh

Mennesker er virkelige, det er ideer ikke. Ideer er perfektioner, de har intet med virkeligheden at gøre.
Danskhed, kirke og religion og den slags er uvirkelige ideer, som hvis de lægges til grund for handling snart vil lede samfundet ud af verden, det er deres hellige opgave.

Det kan vi ikke tillade!!!

Andreas Trägårdh

Mennesker er virkelige, det er ideer ikke. Ideer er perfektioner, de har intet med virkeligheden at gøre.
Danskhed, kirke og religion og den slags er uvirkelige ideer, som hvis de lægges til grund for handling snart vil lede samfundet ud af verden, det er deres hellige opgave.

Det kan vi ikke tillade!!!

Lars Peter Simonsen

Knæk sablen, bryd kronen, styrt kirken!

Andreas Trägårdh

Det er ikke nødvendigt. Faktsik tjener det kun det modsattes formål, og derved giver bekæmpelsen af det eksistensberettigelse som det ellers ingen har, for det der ikke eksisterer kun kan opleves gennem kamp. Derfor er både nationalkonservative og andre religiøse netop så voldlige i deres tænkning som i adfærd.

Der er intet at bekæmpe. Vær ligeglad med det, lad det ruste op af sig selv.

Du kan være med til at protestere mod det religiøse misbrug af DR ved sprede kendskabet til den her side på Facebook:
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Ja-tak-til-et-sekulaert-Danmark...

..."det er i den forstand forstand at ordet dumhed modvilligt falder én i tasterne ved dette meningsløse bidrag til summen af VKOs uhyrlighed"

Overfor en sådan "sum," er der ingen grund til modvillighed.

Tak, skal du ha' Metz!