Kommentar

Georg Metz er en tågelygte

Hvad med om Georg Metz påtog sig et medansvar for det politiske debatniveau her til lands, i stedet for blot at stå på sidelinjen og råbe? Det er mildt sagt en gratis omgang
15. april 2011

At Georg Metz lider af en invaliderende grundangst for politik i almindelighed og alt nyt i særdeleshed kan ikke komme bag på nogen. Og at han i sin iver for at agere selvbestaltet tågelygte lægger gift for al demokratisk samtale kan der næppe heller ændres på. Men til de mange af Informations kloge læsere, der ønsker en oplyst og respektfuld politisk debat, også med dem, man ikke nødvendigvis passer fodformede sko med, kan det, efter Metz´ svada i lørdagens avis, være på sin plads at fortælle lidt om baggrunden for det politiske program, Liberal Alliance går til valg på.

I sidste uge deltog jeg i en politisk paneldebat i Diamanten, arrangeret af Ræson og DJØF. Politikens Niels Lunde, der netop har udgivet bogen ”100 topchefer – en guide til dansk erhvervsliv”, konstaterede, at de 100 største danske virksomheder ganske enkelt er holdt op med at orientere sig efter, hvad der foregår i Danmark. Skattetryk, løntryk og produktivitet er så meget ude af trit med niveaet i landene omkring os, at arbejdspladserne fortsat vil flytte ud af landet. I debattens anden runde blev det nøgternt konstateret, at også de små og mellemstore virksomheder er ved at flage ud. Det burde få alle advarselslamper til at lyse.

For uden produktion i Danmark, og dermed muligheden for eksport, kan vi ikke sikre den indtjening, der skal til for at sikre fremtidens velfærd. Vi ved, at vi bliver flere ældre og færre yngre i de kommende år. Vi ved, at der om kort tid vil være flere uden for arbejdsmarkedet end inden for. Vi ved, at presset på sundhedsudgifterne vil stige dramatisk. Og vi ved, at der i store dele af verden står en veluddannet, ambitiøs og flittig ungdom klar til at etablere sig på et internationalt arbejdsmarked.

Ingen kan lukke øjnene for disse kendsgerninger. S og SF har fremlagt planen Fair løsning, hvori man via ny-Keynesianske tiltag som fremrykkede offentlige investeringer og lidt længere arbejdstid vil styre Danmark gennem den nuværende økonomiske krise. Intentionen er uden tvivl god. Det store spørgsmål er blot, hvad S-SF vil stille op med ovennævnte uomtvistelige strukturproblemer, der ikke forsvinder, uanset hvor mange offentlige investeringer der fremrykkes i de kommende år. Den på begge sider af midten herskende strukturkonservatisme, kombineret med nationalkonservativ angst for alt fremmed, hindrer på i dag på katastrofal vis gennemførelsen af helt nødvendige, liberale reformer. Den, der lover færrest forandringer, vinder næste valg.

Vi bliver imidlertid nødt til at tage bindet fra øjnene og indse, at Danmark hverken er en kolonihave eller en ø i en global verden. Lønningerne i Danmark er de seneste ti år steget med 30%, i Tyskland er de steget med 10%. Vi taler altså ikke længere om flytning af arbejdspladser til lavtlønslande i Fjernøsten, men også om placering i landene lige omkring os, og fortsætter udviklingen vil det medføre dramatisk faldende skatteindtægter, uanset, hvor meget en kommende S-SF regering skruer op for skattetrykket. Som en sønderjysk landmand sagde til mig for nylig: Hvis politikerne fortsætter af samme spor i årene, der kommer, vil jeg opfordre dem til at flytte grænsen tilbage til Kongeåen.

Vi har gennem det seneste århundrede bygget et samfund på liberale værdier som tillid til det enkelte menneskes evne til at tage ansvar for sig selv og fællesskabets vilje til at tage sig af de mennesker, der af den ene eller den anden grund har behov for hjælp. Desværre er udviklingen gået i en retning, hvor vore politikere i stigende grund producerer lovgivning, hvis sigte først og fremmest er kontrol, ensretning og indskrænkning af borgernes frihed. FTF har for nylig lavet en undersøgelse, der dokumenterer, at deres medlemmer i gennemsnit anvender en time dagligt på at dokumenterer deres arbejde. Er det er værdigt samfund? Det er i hvert fald ikke et samfund, der bliver i stand til at finansiere velfærden for vore børn og børnebørn.

Når Georg Mets betegner Liberal Alliance som en ”snæver skattenægterinteresseforening” siger det mere om hans eget tunnelsyn end om et parti, der vil åbne det danske samfund mod omverdenen, give de private virksomheder lyst til at investere her i landet og give de offentligt ansatte frihed til at beskæftige sig med det, de er uddannet til. Vi taler samlet set om at sænke det generelle skattetryk fra 47% til 43%. Og vi taler om at afbureaukratisere og effektivisere den offentlige sektor, så der om 10 år, via naturlig afgang, er 40.000 færre ansatte. Det svarer til det niveau, vi havde i regeringen Nyrup Rasmussen. Er det en ”vildmandsmentalitet”?

Det myldrer med uværdige nederdrægtigheder i Georg Metz's indlæg. Lad mig blot kommentere en enkelt: Når Metz anfører, at partiet forveksler lyset fra en tågelygte med solen må man i al stilfærdighed glæde sig over, at det ikke er lyset fra den roterende tågelygte Georg Metz. Hvad med om han påtog sig et medansvar for det politiske debatniveau her til lands, i stedet for blot at stå på sidelinjen og råbe? Det er mildt sagt en gratis omgang.

Mette Bock er folketingskandidat for Liberal Alliance

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Michael Kongstad Nielsen

Løntrykket og den dårlige produktivitet har arbejdsmarkedet selv æren for. Det kunne have ladet være med at hæve lønningerne tre gange så meget som i Tyskland.

Skatten skal ned, siger Mette Bock. Det er dybt uansvarligt, og vil sende os i samme retning som Irland, Portugal og Grækenland.

Bureaukratiseringen af den offentlige sektor er de borgerlige selv skyld i. Det er de borgerliges egen mistillid og egentlige foragt for offentlige arbejdspladser, der har ført til kontrolleringen og rapporteringen.

Og må man så lige minde Bock om, at det seneste århundredes samfundsudvikling ikke bygger på liberale værdier, men på socialdemokratiske frem for alt. Havde det stået til højrekræfterne, havde overklassen ikke sluppet velfærdsstaten løs, og middelklassen havde ikke vokset sig stor. Vi står på ryggen af det solidariske sammenhold i den arbejderklasse, der byggede landet op. At det så er ved at køre ud over kanten nu, skyldes boligbobler, lånebobler, uansvarlighed både i privatøkonomier og i den samfundsmæssige regulering finansiering, e

Dorte Sørensen

Jeg ved ikke om jeg skal le eller græde efter læsningen af Mette Bocks salut om Georg Metz.
Hvis LA vil have skatten ned så er det ikke selskabsskatten, da undersøgelser også har vist at mange firmaer i Danmark bidrager ikke særligt meget og slet ikke de internationale.
En skattenedsættelse der vil batte i forbindelse med løntilbageholdelse mv. må være en momsnedsættelse af dagligvare og afgift frihed for et beløb der dækker et rimeligt vand og kloakforbrug mv., men det er jo ikke lige det LA har i tankerne

Georg Mets betegner Liberal Alliance som en ”snæver skattenægterinteresseforening”

Ja, det er da også for dårligt. Metz kunne jo godt have tilføjet "og en snæversynet kapitalejerinteresseforening"...

LA? Er det ikke dem, som ikke vil udtale sig om egen politik? Dem som er talerør for et par stenrige udlandsdanskere? Dem som ikke har en udenrigspolitik? Et parti, hvis spidser består af deltagere fra Vild med Dans, kuglestødere, plejehjemsledere, tidligere SF'ere (Bock!), tidligere R'er (også Bock!) etc etc. Hvordan nogen idet hele taget kan tage det parti seriøst overgår simpelthen min forstand...

Jan Eskildsen

Det er jo nemt nok at skrive drillerier til damen, men ingen har åbenbart en løsning? Ingen har endnu med troværdigheden i behold kunnet fortælle, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.
Rigtig mange arbejdspladser er forsvundet, ikke kun fordi de er røget til udlandet i jagten på billigere arbejdskraft, men også det som Keynes kaldte "sygdommen teknologisk arbejdsløshed".
Uanset hvem der vinder næste valg skal en stor del af de danske lønmodtagere indstille sig på at få det dårligere økonomisk.

Jan Eskildsen

Fandt lige citatet: "We are being afflicted by a new disease of which some readers may not yet have heard the name, but of which they will hear a great deal in the years to come – namely 'technological unimplyment'. This means ...unemployment due to our discovery of means of economizing the use of labor outrunning the pace at which we can find new uses for labor".
John M. Keynes (1883-1946).

Bo Jørgensen

Mette Bock har fuldstændig ret. Metz er en tågelygte, som ikke har været istand til at bidrage med noget som helst lødigt eller opbyggeligt. Han råder over en snæver, men trofast menighed i Information, som istemmer deres amen og halleluja, hver gang Mets bringer sit bragesnak og ordskvalder.

"Fandt lige citatet: “We are being afflicted by a new disease of which some readers may not yet have heard the name, but of which they will hear a great deal in the years to come – namely ‘technological unimplyment’. This means …unemployment due to our discovery of means of economizing the use of labor outrunning the pace at which we can find new uses for labor”.
John M. Keynes (1883-1946)."

Lyder interessant..ved du hvor det stammer fra?

bo Jørgensen: Ham Metz har jo ramt plet, siden du må skrive det, du skriver ..morsomt haha ..ellers kunne du da bare ignorere det , når - det- nu- kun- er- en -lille-snæver-mengihed.

Jan Eskildsen, det er da rigtigt at det er en kompleks situation finanskapitalen har lokket danskerne ud i. Jeg vil gerne komplimentere Saxobanks ledelse for ret tidligt at gennemskue det islandske pyramidespil - måtte de ikke slippe en undskyldning i den anledning - men derfra og så til blindt at tro på at skattelettelser løser alle landets problemer - det er at spille hasard med velfærden for de svageste grupper. Der skal mere komplekse analyser til hvis det hele ikke skal ramle.

Michael Kongstad Nielsen

Hvad skal vi leve af i fremtiden, spørger Jan Eskildsen. Det samme somDet samme som hidtil, tilsat innovation og gode ideer. Det nye bliver, at vi skal nøjes med at leve af det, vi faksisk laver, og de penge, vi faktisk tjener på det, i stedet for at leve af lån, lån og atter lån, gearede lån, afdragsfrie lån i oppumpede ejendomsværdier, statslån, og dertil skattespekulation, skatteudsættelse, valutaspekulation, børsspekulation med hjælp fra Saxo Bank. Alt dette kan man ikke leve af, hvis man er et helt land, det kan kun nogle få i sidegaderne gøre (et stykke tid).

Peter B. Jensen

Nu er det jo praktisk at have en tågelygte, når sigtbarheden er ringe og man helst vil undgå at støde ind i hinanden.
LA virker omvendt bare til at have udstukket en kurs hvor de tager chancen og satser på, at ved kollisioner har de den største masse.

Det, som Mette Bock skriver, er da rigtigt på lange stræk. Men sagen er jo den, at den dårlige udvikling gennem de sidste 10 år, hvor de danske lønninger f.eks. er steget for meget i forhold til udlandet, og hvor produktiviteten (mindst lige så vigtigt) er stået i stampe, i høj grad er den siddende regerings ansvar.

Så det er vel også rimeligt at spørge:

1) Hvad V og K vil gøre ved problemerne?

2) Hvorfor LA mener, at dem, der har skabt alle problemerne, også er de bedste til at løse dem?

For mig at se svarer det da helt til, at man i 1983 havde argumenteret for, at en ny socialdemokratisk regering under ledelse af Svend Auken var det, der skulle til for at rydde op efter Anker Jørgensen-regeringens fejltagelser.

Desuden synes jeg ikke rigtig, at Mette Bock svarer på den kritik, som Georg Metz (og andre) har fremsat imod LA for at være enkeltsagspopulister og skøjte hen over vandene.

Leif Højgaard

Michael K - god vinkel, vi skal leve af det vi laver. Jeg vil mene, at Jan Eskildsen er udsat for det man kalder fremmedgørelse, som i sin almindelige form foreligger , når mennesker føler, ser, opfatter deres omgivelser som noget væsensforskelligt fra dem selv og i sig selv uforståelige - til forskel fra en tilstand hvor man føler sig i enhed med omgivelserne, der er forståelige på samme måde som en selv, og omvendt. Du nævner en række snylterstrategier, som vi håber i fremtiden kunne slippe af med igennem et systemskifte.

Ruben Michelsen

Bo Jørgensen.

Som du skriver så passer og plejer Metz sin lille menighed.
Hvis han skrev noget andet, så havde han ingen menighed.
Såre simpelt.

Andreas Prætorius

Vi ved alle at Georg Metz er en sur gammel mand, men det gør ikke hans indlæg mindre underholdende eller interessante. Georg Metz står alene i blogosfæren på de danske netaviser, som én der råber op når det er nødvendigt og giver en anerledes vinkel på tingene end alle Hans Engel kopierne derude.
Buck har som sådan en pointe i bureaukrati og fremmedfjænskhed er to meget store problemer på det danske arbejdsmarked, men sådan jeg forstår det har liberal alliance ingen udlændinge politik. Desuden er det VKO, som har skabt alt bureaukratiet ud af mistillid til de offentligt ansatte. Dem holder LA med så vidt jeg er indformeret?

Martin Kaarup

Bock gør sin pligt og hun gør det godt. Der er ingen substans i hendes indlæg, men masser af strøtanker tæt bundet op på kirsebærplukkede tal fra den virkelige verden så hver bemærkning fremstår som underholdt af dokumenterbare observationer.

Aktionærgruppen bag LA spiller sine kort godt; Jo mere den danske befolkning udsættes for LA's psykopat-fascistiske propaganda, så fremstår de rigtige neoliberale partier mere og mere centrum/venstre-orienteret - og det er der stemmer skal høstes.
Det var aldrig meningen LA skulle blive mere end blot et levedygtigt hornblæser på skæringslinjen. Skulle bi-partiet mod al sund fornuft og logik alligevel få større fremgang, så har aktionærgruppen såmænd også våde planer for det svenarie. Der hersker næppe tvivl om hvad rendyrket fascisme kan opnå hvis de får tilgang til tronen.

Nu vil LA så at vi skal tro Danmark har store store store problemer og at de grundlæggende består af den dovne dansker ugidelighed og høje servicekrav overfor samfundet, mens de stakkels fattige hårdtarbejdende virksomhedsejerne blot vil ha et lille pusterum fra de uretfærdige skyhøje skatter.
I bedste propagandastil er det modsatsen som forsøges fremført som sandheden log bestyrker alene ideen om LA's som de neoliberale parties pressekontor.
Og der er da også sådan at LA aldrig vedlægger verficerbare, dokumenterbare eller observerbare bevis for deres påstande.

Danmark står ganske vist overfor store store store problemer, men det er blot ikke dem som LA fremfører. De umiddelbare økonomiske problemer er letløselige. Danskerne skal blot vælge at indføre et retssystem i Danmark. Det vil med det samme indebære at forbrugsfesten i Afghanistan, Libyen og Irak bringes til ophør og en eller anden form for langsigtet skadestandsordning overfor ofrene igangsættes. Det vil med det samme indebære at Skat vil retsforfølge de hundrevis af virksomheder som hvert år bedrager den danske stat og alle andre i Danmark.

Så blot ved at følge loven har Danmark allerede sparet adskillige milliarder og som ekstra bonus fået bugt med den alvorlige systematiske bandekriminalitet der har hersket i Danmark i rigtig mange år. Her anvendes ikke rygmærker, men visitkort.

Nu er jeg så en af dem som mener aktionærer burde kunne retsforfølges personligt for deres medansvar. De er jo bagmændende bag denne afskyelige form for samfundskriminalitet. Og mon ikke et par høveder klynget op i træerne foran Børsen vil virke afskrækkende på de fleste luddovne slipsebærere?
Man kunne selvfølgelig også blot frihedsberøve dem, indefryse og konfiskere deres ejendele, beslaglægge virksomheden og omdanne den til et samfundsnyttigt virksomhed.
Det vil straks indebære at aktienoterede virksomheder vil risikosættes mere naturlig og afspejlende deres rigtige nytteværdi for samfundet.

Der findes altså løsninger på LA's påståede problemsstillinger, men de indebærer alle sammen tiltag som indebærer at LA's aktionærgruppe sættes i fængsel. Efter LA's truisme er det derfor ikke en løsning. De vil faktisk ikke høre tale om at loven skal gælde for de rige luddovne og lysssky aktionærer.

De store store store store problemer i Danmark er et andet problem som LA ikke vil tale om. Ifølge IEA har verdens nået det såkaldte Peak Olie i 2005. Det indebærer at Danmark løber så godt som tør for olie indenfor en overskuelig fremtid, hvilket i sin tur medfører at hele den danske medicinalindustri, det moderne danske landbrug samt alle de store gamle industrigiganter Grundfos, Danfoss, Lego, Mærsk m.f. må dreje nøglen om. De er nemlig alle stærkt beroende af tilgangen til billig olie.

Allervigtigst for den danske befolkning bliver at holde hungersnøden for døren. Hvor skal maden komme fra, nu hvor vi ikke længere kan omdanne olie til mad v.hj.a. jotrden? Og hvem skal med hvilke transportmiddel bringe den resterende mængde mad som produceres uden traktorer m.v. ind til byerne?
Og hvad kommer det monstro at koste?

Se det er rigtige problemer som LA og Boch undviger som pesten. Jeg tvivler på hun overhovedet er klar over tingenes virkelig tilstand her i Danmark.

No Pasarán!

Det er desuden altid tragisk at se den stille tvivl og forvirring fra enkelte i flokken, der iblandes spyt og savl, mens "ultraliberalisterne" bringes til skafottet.

Kollektivismen fra sin grimmeste side.

Tvivlen. Fra få læsere, der inderst inde kender til menneskelighed og frihed, og ser det ubehagelige skred indenfor ensretning, udlændingepolitik, regler og overvågning, EU, terrorlove, bureaukrati og kontrol og statsmagtslogik, men som bliver forvirret over, at det er LA, der bekæmper disse ting - det stemmer jo ikke med det, Folkeforføreren sagde... ?

Og hvorfor skal LA mon egentlig ned med nakken?

Imens bliver S-SF mere og mere totalitære og pro-kontrol, pro-pointsystemer, fremmedhad, EU og krige. En entydig trend som Folkeforføreren overhører....

Den dag, Folket læser partiprogrammerne, starter demokratiet måske. Indtil da er det slave af egen vilje.

Hvor er det bedrøveligt at se en række mennesker som syntes placeret på deres rette hylde lade sig prostituere for en (Saxo) banks pekuniære interesser.

Jeg deltager i debatten for at få udfordret mine synspunkter, hvoraf et af dem er, at jeg skal stemme på LA.

Det har jeg endnu ikke mødt et eneste af endnu.

Jeg kender til en stabsfunktion i en stor dansk international koncern. Hver gang de modtager en opsigelse fra en højtuddannet,fx. cand.oecon, så opretter de straks stillingen igen - i Indien.

Man kan være uenig med LA, men kære meddebattører, tjek om hendes fakta stemmer og så fremskriv hverdagen 5-10 år.

Thorsten Lind

@Kasper Planeta Kepp

Din karekteristik af de øvrige partier kan jeg sagtens tilslutte mig. Men en stemme på dit parti,
er en stemme på den værste regering i mands minde.....og en miljøregning lagt i børneværelset!
( for lissom´at holde mig i din formands pixibogs-
billedsprog )....LA er blot endnu et parti, som opstiller den falske præmis, at Danmark er et demokrati. Det kan jeg ikke bruge til noget. Mvh.Th

Ps. Modsat dig og din partifælle Mette Bock, så er Metz i besiddelse af en god værkstedhumor!

Heinrich R. Jørgensen

Mette Bock:
"Den på begge sider af midten herskende strukturkonservatisme, kombineret med nationalkonservativ angst for alt fremmed, hindrer på i dag på katastrofal vis gennemførelsen af helt nødvendige, liberale reformer. Den, der lover færrest forandringer, vinder næste valg."

Korrekt.

En styreform, hvor parlamentarikere vælger på basis af popularitet, vil ikke resultere i en forsamling af kompetente lovgivere, med det fornødne mod til at gøre hvad der måtte være nødvendigt og forstandigt.

En styreform, hvor lovgivende og udøvende magt er fusioneret, gør hovedpinen langt større.

En styreform, hvor det er de politiske partier der er nøglen til at kunne opnå at blive parlamentariker, forstærker tendensen til, at de mest populistiske, opportunistiske og egocentrerede partisoldater kan opnå.

En styreform, hvor de politiske partiers dagsorden reelt handler om at konsolidere egen magt, på bekostning af andre partier, kan ikke have meget overskud til at tænke på hvad der er i nationens og befolkningens bedste interesser.

En styreform, hvor de politiske partier evne til at tiltrække flest muligt stemmer, er naturligvis til fals overfor enhver sponsor. Villigheden til at bruge den magt man håber på at opnå, til at forgylde ens sponsorer, vil uvægerligt være meget stor.

Det var analysen.

På hvilken måde mener LA er være et svar på nogle af disse udfordringer?

Lad spørgsmålet være retorisk. Svaret er naturligvis, at LA kun vil bidrage til at gøre store udfordringer endnu større.

Nyrige oligarker vil sponsorere sig selv til indflydelse. Andre sponsorer vil følge trop. Udgifterne til reklame/propaganda vil stige, uden at det vil flytte markedsandele. I lighed med sæbeproducenter, der alle bruger store summer, for at fastholde markedsandele.

Konsekvensen er, at de mest kapitalstærke (f.eks. medie-ejere) er de, der har langt størst mulighed for at få indsat deres avatarer på Borgen. Med det lige så forudsigelige resultat, at fordummelsen, uansvarligheden og perspektivløsheden aftager endnu mere.

Der er trods alt et lille stykke vej ned til at der er italienske tilstande i kongeriget. Med LA indsats skal det nok lykkes at overhale det italienske mafioso og oligarki-regime indenom.

Heinrich R. Jørgensen

Rent ideologisk kommer LA ikke med noget nyt, og derfor ikke et parti, som nødvendigvis eksisterer i mange år.

I min optik er deres bidrag at få nok stemmer til at få A,B,C og V til at arbejde sammen og dyrke enighederne (som der er mange af) i stedet for at dyrke kanten i markedsføringsmæssige sammenhænge.

På lang sigt tror jeg ikke, at der er plads til LA, hvis fx de konservative støver deres ideologi af og hjælper de nuværende politikere videre med deres karriere.

Og så er Metz da det ypperste eksempel på den type af pornoleverandører, som Christian Koch beskriver i sin nyeste bog.

Kære Heinrich

Som man kan læse af dine indlæg, ved du, hvad det drejer sig om. Alligevel kan du ikke se, hvorfor LA er et skridt fremad? Det er overraskende, synes jeg, fordi du virker både humanistisk, begavet og liberal ud fra det, man ellers kan læse herinde fra din hånd.

Her er mine fire kommentarer til dine punkter, som du hævder, ingen partier kæmper for:

Punkt (1): Hvis LA talte til populariteten som de "gamle" (rød-grå) partier, så ville LA ikke anbefale en afskaffelse af efterlønnen og en mildere udlændingepolitik, da dette er upopulært i befolkningen. Ergo er LA mindre populistiske end andre partier, måske med undtagelse af R (og tildels Ø).

De tre mest liberale partier - højre/centrum/venstre - er naturligvis også de mindst populistiske, hvilket ligger i fritænkningens natur, jfr. f.eks. Spinozas "evighedens synsvinkel" eller Ayn Rands objektivisme, som LA lige nu kæmper en kamp med medierne om ved at insistere på substansen.

Punkt (2): Det er LA, der prøver at omgøre og begrænse f.eks. Terrorloven og Offentlighedsloven, der er de vigtigste overgreb af konstitutionel karakter mod demokratiet. Du burde tilslutte dig denne kamp, da du har evnerne til at se truslen.

Punkt (3): Lige præcis LA har prøvet at kombinere partisystemet med kandidater valgt ude blandt den almindelige befolkning, hvilket tildels kan ses som et opgør med den politiske klasse.

Punkt (4): LA tillader sig lige præcis at sige det, man mener, selvom det er ekstremt upopulært. Alene det burde tyde på en vis oprigtighed. Uanset om man så er enig eller ej, er en sådan idealisme nødvendig for at genskabe demokratiet.

Dine sidste kommentarer tjener dig iøvrigt ikke til ære. Du står med et ben i populismens lejr, som andre kollektiviserede stakler herinde, og med et ben på vej til at sætte dig selv fri. Tag skridtet - og stem LA. ;)

Heinrich R. Jørgensen

Mikael Petersen:
"På lang sigt tror jeg ikke, at der er plads til LA, hvis fx de konservative støver deres ideologi af og hjælper de nuværende politikere videre med deres karriere."

En profil på en ægte konservativ er person der er højtuddannet (ligesom resten af dennes slægt), som har hang til litteratur, musik og holdninger der udstråler et vist dannelsesniveau, og som på trods af at være noget adfærdsmæssigt hæmmet af konventioner og opportunisme, formår af hæve løftshøjden når det er nødvendigt.

Jeg tror ikke, man vil stemme på personer med en sådan profil.

Personligt ville jeg gerne donere mit kryds til Georg Metz, men jeg tror ærligt talt ikke har stiller op for partiet ;-)

Grundtvig ville have været ekstremistisk prædikant under Stalintiden. Og masser af russiske bønder ville have stenet ham og spyttet på ham med glæde.

Menneskehedens store dilemma er, at det langt hen ad vejen kan ledes til at tro, at kollektivistisk tryghed er mere værd end de åbne markers frihed.

Til sidst er der ikke en gang plads til de få, der stadig vil tale til menneskene inde bag systemet.

Den dag bliver menneskerettighederne til "ekstremistisk prædiken" og frihed til en dødssynd.

Heinrich R. Jørgensen

Kasper Planeta Kepp:
"Som man kan læse af dine indlæg, ved du, hvad det drejer sig om. Alligevel kan du ikke se, hvorfor LA er et skridt fremad?"

Kære Kasper (KPJ?),

som jeg ser det, er der to typer partier. De, der insisterer på at lade sig vejlede og styre af holdninger de finder forstandige og rigtige. Samt folkepartierne, jeg intet pænt kan sige om.

Til den første gruppe hører EL og RV. Indtil for ikke måneder siden, gjorde LA det også. Ikke at jeg nødvendigvis deler politiske holdninger med dem, men de havde alle modet til at tro på deres værdier og deres bæredygtighed.

LA har forladt dydens smalle sti, og er hastigt på vej ned af skråplanet. Det kan der umuligt komme noget godt ud af. At LA er et mindre onde end andre, ændrer ikke på noget, når deres ambition er at følge de spilleregler den politiske praksis har gjort til normen.

Et parti, der som programpunkt 1, 2 og 3 havde ubetinget ærlighed, en utæmmelig trang til uafladeligt at påtale hvorfor den aktuelle politiske praksis fejler og realpolitik, ville jeg støtte. En neo-stoicistisk emancipationsbevægelse. En bevægelse, der i fald den var repræsenteret på Tinge, ville have adgang til at propagandere til den zombificerede befolkning i den bedste tv-sendetid.

Vi og vores landsmænd må erkende, at vi ikke har gjort fortjent til selvbestemmelse. På intet tidspunkt har vi eller vores forfædre været i stand til at mobilisere mod og selvrespekt tilstrækkeligt længe og stærkt nok, til at gøre befolkningen til rigets suveræn. Historien viser jo, at det er nemt nok. Man skal blot beslutte sig. Hvad skal magthavere stille op, hvis undersåtterne nægter at lade sig kue?

Nok så mange stemmer på EL, RV eller LA ændrer ikke på spillereglerne. At møde op på Chritahrirsborg Slotsplads med høtyve og fakler næppe heller (i al forudsigelig fremtid). Jeg må sætte min lid til at politikerne vedbliver med at skuffe og at derouten vil accellerere. Des værre, des større håb for at nogen vågner af døsen.

Heinrich R. Jørgensen

Kasper Planeta Kepp:
"Menneskehedens store dilemma er, at det langt hen ad vejen kan ledes til at tro, at kollektivistisk tryghed er mere værd end de åbne markers frihed."

sagde manden, der agiterede for at kollektivistisk tryghed bedst kunne opnås ved at stemme på LA, der vil alles bedste ;-)

Leif Højgaard

@Mikael Petersen du anfører med kendskab til en international stabsfunktion at - ..."Hver gang de modtager en opsigelse fra en højtuddannet,fx. cand.oecon, så opretter de straks stillingen igen - i Indien".
Efter min mening bidrager disse cand.oeconer ikke til nationens produktivitet - nærmest tværtimod. Deres misforståede økonomiforståelse medfører i praksis at de nærmest skader deres virksomheder ved at tilsløre den økonomiske stilling og forhindre realistisk beslutningstagen, på en måde så at de ansvarlige hellere baserer sine beslutninger på ryggrad og mavefornemmelser.

Torben Kjeldsen

Kære Mette
I min optik vil jeg kalde dit indlæg et flot selvmål. Ja det understreger med al tydelighed at der brug for en Georg Metz.. (selvom jeg ikke altid er enig med ham)Når man selv kaster sten så.....!!!!
Der er faktisk for få der stiller skarpt på magtens diskurser og dens forskellige nyttige idioter. Og nej du får ikke min stemme og nej sænkningen af skat er næppe svaret på Danmarks økonomiske problemer.

Er en tågelygte normalt ikke en lygte man bruger til at finde ud af tågen, eller en som skibene bruger til at finde vej gennem tågen. I så fald er Metz sikkert en tågelygte, men gad vide om han også er et tågehorn (som sikkert er det Mette Bock mener....)

Denne Mette Bock er desuden storesøster eller lillesøster til ---- Anders Samuelsen.

Og Liberal Alliance har da en avis; 180 grader den. Og en af LA's spidskandidater, Ole Birk OIesen, er chefredaktør for den...

Mette Bock:

»Georg Metz er en tågelygte«

Man må spørge sig selv om Mette Bock overhovedet kan finde ud af noget som helst?

Konen har da i hvert fald slet ikke styr på det danske sprogs mest elementære og banale skældsord og nedsættende metaforer.

Hvis man ønsker at tale nedsættende om en person kan man med held betegne vedkommende som ET TÅGEHORN. Det er en nedsættende metafor der giver god mening, fordi et tågehorn hyler vildt og uartikuleret, nogenlunde ligesom eksempelvis Søren Pind.

Derimom er det rent vrøvl at beskylde en person for at være EN TÅGELYGTE, hvis man ønsker at udtale sig negativt og nedsættende om vedkommende.

Man forbinder normalt lys med noget positivt.
En tågelygte lyser klart og tydeligt og kan derfor ikke anvendes som en nedsættende metafor. Man omtaler eksempelvis en meget intelligent person som et lys.

Jeg formoder at Mette Bock modtager et ikke uvæsentlig pengebeløb fra Saxobank A/S for sit engagement i Liberal Alliance A/S, og mon ikke det ville være klogt, hvis hun investerede nogle af disse midler i et aftenskolekursus i det danske sprogs mest almindelige metaforer og skældsord?

Opdager lige, at Karsten Aaen allerede har gjort opmærksom på fejlen med at bruge ordet "tågelygte" i stedet for "tågehorn". Undskyld Karsten.

Jan Eskildsen

@John Geary: Citatet er fra John Maynard Keynes' bog The General Theory of Employment, Interest and Money.

@Leif Mønniche: Du må så til gengæld været det, der kaldes alternativt begavet. Med mere end 25 år som arbejdsmarkedsjournalist i bagagen er jeg faktisk temmelig godt rustet til at mene noget om situationen på arbejdsmarkedet. Desuden har jeg et tæt førstehåndskendskab til en del af de virksomheder, der har medvirket til at andre kunne outsource deres opgaver til udlandet.
Du ved tydeligvis mindre end intet om emnet, hvorfor så blamere sig? Langt, langt, langt ude anes grænserne for din talentløshed.

Jan Eskildsen

@Bill Atkins: Fint at du også har opdaget, at det er en kompleks situation, når langt mere end 100.000 arbejdspladser har forladt landet. Ikke mindst i kraft af den frie bevægelighed for arbejdskraft og kapital, som et flertal af danskerne sagde ja til ved at stemme ja til EF og EU. Nogle få af arbejdspladserne vender måske tilbage, men ikke det store flertal af dem.
Så hvad er det, danskerne skal leve af i fremtiden?

@Jan Eskildsen

Danmark skal satse på den videnstunge del af virksomhederne og ikke de fusentastere, der flintre rundt efter den kortsigtede profit ude på ejendomsmarkedet, privatiserede områder og på finansmarkedet.

De virksomheder der vender tilbage til Danmark - og det er der faktisk en del der gør - er typisk den type virksomheder vi skal leve af i fremtiden. Det vil sige virksomheder, der har en højt specialiseret produktion og som konstant innoverer og metodeforbedre produktionen i et nært samarbejde mellem en højt uddannet arbejdskraft, virksomhedsledelse og salgsled/kunder. Disse virksomheder leverer nogle produkter - typisk produkter til produktion - som er så avancerede og så efterspurgte at prisen er af mindre betydning og lønandelen i produktets pris ligger helt nede på 10-15%.

Den type virksomheder jagter ikke et primitivt samfund med lav skat og en elendig infrastruktur. De er deres samfundsafhængighed bevidst og faktisk er det de virksomheder der er lønførende på det danske arbejdsmarked, fordi de ønsker at tiltrække veluddannet arbejdskraft.

De partier der ødelægger det danske samfund - Dansk Folkeparti som jager højtuddannet arbejdskraft væk og Liberal Alliance som smadre velfærdssystemet - de partier jager også de videnstunge virksomheder ud af landet.

På et punkt er jeg enig med LA og det er i spørgsmålet om en effektivisering af den offentlige sektor - men hvem er ikke enig i det - udover altså VKO som har ladet stå til i 10 år.

Kasper Planeta Kepp skrev:

"Hvis LA talte til populariteten som de “gamle” (rød-grå) partier, så ville LA ikke anbefale en afskaffelse af efterlønnen og en mildere udlændingepolitik, da dette er upopulært i befolkningen."

Afskaffelse af efterlønnen er ikke upopulært i befolkningen og navnlig ikke blandt de borgerlige vælgere, som LA potentielt kan få fat i.

En mildere udlændingepolitik er derimod upopulær blandt de borgerlige vælgere, som LA potentielt kan få fat i, men det taler LA jo netop heller ikke for.

Ganske vist taler LA ved festlige lejligheder om "åbne grænser". Men samtidig taler LA om, at "Danmark kan ikke være socialkontor for hele Verden" og appellerer dermed til de xenofobiske holdninger hos danskerne, fuldstændig som Dansk Folkeparti gør det.

Forskellen er alene, at hvor Dansk Folkeparti appellerer til angsten for undermineringen af dansk kultur pga. navnlig islams indflydelse, så appellerer Ny Alliance til angsten for udnyttelse og misbrug af de danske velfærdsydelser.

Liberal Alliance er derfor lige så populistisk og har reelt en lige så xonofobisk udlændingepolitik som Dansk Folkeparti.

De to partier er også rørende enige om, at der skal indføres yderligere økonomisk diskrimination imod udlændinge, f.eks. ved at disse i modsætning til danskere skal betale til 2 sygeforsikringer for at få lov til at bo i Danmark.

Nemlig dels den obligatoriske sygeforsikring, som alle betaler til via skatten, men som udlændinge ifølge xenofoberne i Dansk Folkeparti og Liberal Alliance IKKE må være dækket af, selvom de betaler til den via skatten, og dels den private sygeforsikring, som de derfor bliver nødt til at tegne oven i hatten.

Hver gang oppositionen stiller forslag om noget, som vil betyde mere rimelige udlændingeregler, så stemmer Liberal Alliance desuden imod, hvilket jo klart viser, at partiet har meldt sig fuldt og helt ind i blokpolikken og fuldt ud accepterer de sidste 10 år modus operandi, som er, at Dansk Folkeparti får lov til at bestemme udlændingepolitikken mod at lægge stemmekvæg til lovforslag på andre områder.

Summa summarum er Liberal Alliance derfor bestemt ikke et mindre populistisk parti end de "gamle" partier. Tværitmod konkurrerer Liberal Alliance med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om titlen som Danmarks største populister og Danmarks mest useriøse enkeltsagsparti.

Kære Lars Hansen

Åbne grænser, lukkede kasser er den bedste løsning indtil videre på et problem, som ingen har villet røre ved i 20 år, og som alle de rød-grå partier nu søger at løse med kontrol, pointsystemer, overvågnings- og ansøgningsprocedurer, kort sagt, alt det der kendetegner statskapitalistiske bureaukratier.

Medmindre du stemmer Ø, ser jeg ikke, hvilket parti der er mindre populistisk på udlændingeområdet (målt som: Taler mindre til værdiforskelle, stamme-kolektivistiske civilisationsforskelle osv). Ihvertfald ikke de to populistiske partier S og SF, der taler om "mørkemænd" og vil lave alskens former for værdibaserede pointssystem til at sortere i mennesker.

Din præmis, at åbne grænse, lukkede kasser er mere populistisk end stammekollektivistiske værdisystemer som de rød-grå partier taler for, er derfor invalid.

Kære Kasper Planeta Kepp

"Åbne grænser lukkede kasser" er rendyrket populisme alt den stund, at kasserne allerede er lukkede.

Vi har således i Danmark for længe siden indført optjeningsprincipper til:

* Dagpenge
* Folkepension
* Førtidspension
* Efterløn
* Sociale ydelser
* SU

Kort sagt: Samtlige overførselsindkomster.

Den nuværende udlændingepolitik er altså IKKE "lukkede grænser åbne kasser" og alene derfor er det rendyrket populisme at stille "åbne grænser lukkede kasser" op som et alternativ til den nuværende politik.

Kernen i populisme er jo således, at man fører vælgerne bag lyset ved at udsprede løgne. Og det gør Liberal Alliance lystigt, når I løgnagtigt påstår, at udlændinge i dag har fri og uhindret adgang til alle overførselsindkomster i Danmark. Hvilket man så underforstået skal stemme på jer for at få lavet om på.

Om socialismens menneskerettighedshykleri:

"Antallet af familiesammenføringer skal begrænses. Hver sten skal vendes, også hvis det betyder, at retskravet skal fjernes. Det her skal ikke ramme en lægestuderende, der finder en kæreste i USA, men vende sig mod indvandrernes familiesammenføringer i anden og tredje generation."

Henrik Sass Larsen, Socialdemokrat, Rød-Grå topbureaukrat, 2001.

"Jeg vil i hvert fald ikke leve med et multikulturelt samfund." [...] "Hvis de er kommet - og har begået kriminalitet - så kan det blive nødvendigt at sikre, at de bor under vilkår, så de ikke fortsætter med at stjæle. Det kunne være et meget øde sted." [...]
"En måde at anbringe dem på kunne f.eks. være på en ubeboet ø - eller i bygninger, der er indrettet på en bestemt måde. Det kræver muligvis en lovændring, men det er jeg parat til at se på."

Karen Jespersen, 2000, Socialdemokrat, Rød-Grå topbureaukrat.

Kære Lars Hansen

Din præmis, at LA "løgnagtigt påstår, at udlændinge i dag har fri og uhindret adgang til alle overførselsindkomster i Danmark" er desværre også ukorrekt, og derfor falder dine konklusioner sammen igen.

Læs derimod ovenfor om de rød-grå partiers hykleri, og her har jeg slet ikke nævnt "mørkemændstaler" m.v. fra populisten over dem alle, Villy Søvndal.

Sider