Kommentar

Stop SF's nye militante stil

SF's nye krigeriske stil bør stoppes, før Villy Søvndal bliver udenrigsminister, og Holger K. Nielsen bliver forsvarsminister
Debat
8. april 2011

Rettelse: I forbindelse med denne kommentar fremgik det den 8/4 2011, at Steen Folke er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Steen Folke oplyser at dette ikke er korrekt. Han gik på pension fra DIIS for to år siden. - red

Omkring tidspunktet for det militære angreb på Libyen bragte Information et interview med mig (»Endnu et af SF's politiske skred«, bragt 19. marts), hvor jeg tillod mig at kritisere SF's krigeriske udmeldinger herunder at man var rede til at gå i aktion uden FN-mandat.

Siden har avisen forsøgt at få et debatmøde op at stå, hvor jeg skulle debattere med en af de SF'ere, der har ansvaret for SF's politik på dette felt. Men trods ihærdige forsøg har ingen af dem kunnet afse tid hertil. Hvorfor mon ikke?

Ud over problematikken med FN-mandatet som jo kom i hus i 12. time med lodder og trisser har den militære aktion flere dybt problematiske aspekter. Den blev orkestreret for at afværge en umiddelbart forestående massakre, og det var udsigten hertil, som også i sidste øjeblik fik Enhedslisten til at gå med på det militære eventyr. En række ledende politikere, heriblandt udenrigsminister Lene Espersen og SF's Ole Sohn, har strammet retorikken yderligere for at legitimere krigen ved at tale om 'folkedrab'. Man har ledt tankerne hen på folkedrabet i Rwanda i 1994, hvor 800.000 overvejende tutsier i løbet af tre måneder blev slagtet af militante hutuer.

En massakre

Situationen i Libyen er en ganske anden. Her er der tale om et væbnet oprør mod en brutal diktator, som givetvis har betydelig folkelig opbakning (oprøret altså), men som tydeligvis også indeholder elementer af modsætninger mellem forskellige klaner, og som klart er forankret i den østlige del af landet omkring Benghazi, mens det er mere uklart, hvordan styrkeforholdet mellem Gaddafi og hans modstandere er i den vestlige del af landet omkring Tripoli.

Da det militære angreb blev startet, så det ud til, at Gaddafis styrker stod umiddelbart over for at indtage oprørernes højborg Benghazi. Hvis ikke det vestlige militære angreb var sat ind, tvivler jeg ikke på, at det ville være lykkedes Gaddafi at slå oprøret ned, herunder at indtage Benghazi. Hans militære overlegenhed over for de slet bevæbnede og utrænede oprørere var tydeligvis overvældende. Man ville sikkert også med rette kunne tale om en 'massakre'. Først og fremmest ville mange oprørere være blevet slået ihjel men sandsynligvis også en del civile. Formentlig ville det styrkeforholdet taget i betragtning være ret hurtigt overstået. Sandsynligvis ville de dræbte skulle tælles i hundreder, men jeg kan naturligvis ikke udelukke, at det ville blive endnu mere blodigt. Under alle omstændigheder uhyggeligt. Med folkedrab ville det dog ikke have noget at gøre.

Aldrig folkelig opbakning

Som med de påståede masseødelæggelsesvåben i Irak skulle udsigten til massakre/folkedrab bruges til at legitimere det egentlige formål med krigen, nemlig at skaffe sig af med Gaddafi og orkestrere et systemskifte. Det er det, der nu lidt sent er gået op for Enhedslisten og har fået dem til at trække deres støtte til krigen.

De toneangivende NATO-lande, især Frankrig og Storbritannien, har ellers ikke gjort noget for at lægge skjul på det. Efter at de i årevis havde støttet Gaddafis undertrykkende regime, bl.a. med salg af våben, var han nu efter de folkelige oprør i Tunesien og Egypten blevet en for stor belastning og måtte væltes. Olieforsyningerne skal jo også sikres på længere sigt. Måske lykkes det faktisk at slippe af med Gaddafi, men hvad der så kommer i stedet, er meget mere tvivlsomt (inklusive overløbere og islamister). Og en omvæltning med vestligt militær som spydspids vil aldrig opnå den folkelige legitimitet, som revolutionerne i Tunesien og Egypten.

En smule realisme

Nu bølger krigen så frem og tilbage, og der bliver slået mange mennesker ihjel, nu også af oprørerne og også uskyldige civile. Der indgår givetvis også massakrer, ikke kun når den angribende koalition ved en fejl slår en større gruppe oprørere ihjel. Det kan på ingen måde udelukkes, at antallet af krigsofre vil blive betydeligt større end det antal Gaddafi ville have slået ihjel. I hvert fald regner bomberne ned over Libyen, og Danmark er med i front, som vi dagligt kan læse om i den opgejlede presse og se på tv. Den amerikanske militærhistoriker og rådgiver for Pentagon Ed Luttwak slog hovedet på sømmet med følgende citat: »Medmindre vi er svineheldige, bliver vi trukket ind i en langvarig konflikt. Vi får hurtigt araberne i regionen på nakken, og islamisterne i hele Nordafrika får en undskyldning for at kalde til jihad. Den eneste gode grund til disse angreb er at give danske piloter skydetræning. Det er en udmærket grund, for danskerne er nok den mest krigeriske allierede vi har haft.« (Martin Krasnik interview i Weekendavisen 25. marts).

Jeg håber stadig, at der vil være kræfter i SF, som vil forsøge at forhindre, at SF's nye krigeriske stil skal videreføres af Villy Søvndal som udenrigsminister eller Holger K. Nielsen som forsvarsminister. Jeg argumenterer ikke for pacifisme, blot for en smule realisme og nedtrapning af militariseringen af dansk udenrigspolitik.

Steen Folke er tidligere seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og forhenværende MF for VS

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Frants Villadsen

Sten Folke har ret i sine holdninger til at SF er et militant parti.

Bl.a. mener SF desværre, at det danske forsvars nye hovedopgave er at deltage i krige i fremmede lande. Præcis ligesom socialdemokraterne og de andre borgerlige partier.

SF's forsvarspolitik underbygger i høj grad dette.

Den nye ikke-partipolitiske fredsbevægelse DANMARK FOR FRED har gennemlæst og kommenteret SF's forsvarspolitik.

http://danmarkforfred.dk/socialistiskfolkeparti.htm

S-SF er ude i en populistisk krig om vælgerne, det tvinger dem til at handle som de gør.

Det kaldes også falsk markedsføring, nøjagtigt som Fogh gjorde, da han lancerede sin regering som "socialdemokratisk".

Velkommen til en fremtid domineret af løgn og forstillelser. Farvel til det oplyste demokrati.

Martin Mørch

Rart med en besindig og vidende artikkel, fra en der ikke selv har nogle abitioner, der skal plejes. Gid der var flere af den slags også i aktiv politik.

Til Robert Kroll:
Der er en meget stor forskel fra Hitler til Gaddafi:

Tyskland havde indlemmet Østrig og besat store dele af Tjekkoslovakiet, uden at nogen greb ind. Der var heller ingen, der greb ind over for debegyndene forfølgelseraf jøder, handicappede og andre minoriteter. Det var først ved angrebet på Polen, at England gik ind i krigen.

Gaddafi er givetvis en brutal diktator, der undertrykker størstedelen (sikkert ikke alle) af sin egen befolkning, men Libyen har ikke invaderet nabolandene.

Henning Ristinge

Hensigten er jo tydelig:

Inden man på noget tidspunkt tager afskyeligt militært isenkram i brug, skal man nedsætte en kommission (Steen Folke ville være den naturlige formand) som skal undersøge hvorvidt der er fare for at en konflikt udvikler sig til folkemord eller ej.

Det er jo alvorlige ting vi taler om her og hastværk er lastværk i Steen Folkes verden

Kommissionen vil så nedkomme med en betænkning x antal måneder eller år senere. En betænkning som i hvert enkelt tilfælde vil løse dette alvorlige problem for alverden.

Nu er det jo bare sådan i sådanne situationer – men det skal vi jo selvsagt se helt bort fra – at der oftest kun er få dage og timer (i nogle tilfælde minutter og sekunder) at spilde i sådanne situationer.

Vi aner grumt – kære Steen Folke – hvordan du ville have håndteret folkemordet i Rwanda, havde du været Generalsekretær for FN. Og vi er også taknemmelige over sådan at få lidt indsigt i hvordan VS ville have fungeret som regeringsbærende parti – men nu er vi jo så også så heldige at de aldrig havde til hensigt at anvende folketinget til andet end en talerstol.

Så kom Hitler eksemplet på banen. Skal vi også ha' rwanda igen?

Det er ikke eksempler der holder, da de på ingen måde er at sammenligne med situationene i Libyen.

Libyen har en diktator, ja, men han truede altså ikke omverdenen med en krig. Og han ville endda være ret så dårligt stillet, hvis ikke man solgt ham våben og lavede alle mulige andre handler med ham. Der ligger andre motiver bag, når vesten går ind for "humanitære" interventioner, for i de fleste tilfælde, har vesten været på diktatorerens side og vendt det blind øje til massive folkedrab.

Henning Ristinge

Må jeg så som en der stadig mener at god gammeldags Marx tænkning har lidt værdi – forslå dig Steen - at du opretter foreningen til beskyttelse af fallerede men af deres folk højt elskede diktatorer mod overgreb fra urimelige folkemængder.

Foreningen kunne så samtidig tjene som middel til beskyttelse af feudale samfundsøkonomier mod overgreb fra oprørske, demokrati- og moderniseringshungrende folkeslag.

Jeg mener – er det ikke sådan helt i overensstemmelse med den mellemfolkelige ånd?

Michael Kongstad Nielsen

Jeg forstår ikke det vankelmod, der præger modstanderne af FN´s beskyttelse af civilbefolkningen i Libyen. Den ene dag vil de gerne undgå en massakre, den næste synes de Gaddafi skulle have haft frit spil. Steen Folke mener, at nogle hundrede mennesker nok ville være blevet dræbt. Måske lidt flere. Ja, hans kyndige blik tilsiger ham, at han ikke kan udelukke, "at det ville blive endnu mere blodigt. Under alle omstændigheder uhyggeligt. Med folkedrab ville det dog ikke have noget at gøre."

Hvor ved Steen Folke alt dette fra. Der bor 660.000 indbyggere i Benghazi, hvem af dem skulle skånes, kan Folke forklare os det? Han ved intet om det. Sagen var, at der var (og er) overhængende fare for en kæmpe nedslagtning af civile - derfor FN resolutionen, og derfor det militære indgreb. Det var de eneste rigtige. Enhedslisten løber fra ansvaret, det er sørgeligt.

Men i al almindelighed må SF da gerne skrue ned for den krigeriske stil. F. eks. skulle de droppe deres ønske om, at Danmark opgiver EU-forbeholdet mod EU-militær. Hvis Danmark skal deltage i noget militært, bør det altid være i FN-regi

Jeg er fuldstændigt enig med Steen Folke, for hvor er den saglige debat om dansk krigsdeltagelse blevet af?

Hvis man forsøger at fremføre synspunkter baseret på historiske eller militære erfaringer bliver man mødt med en mur af usaglige argumenter som f.eks.: Vil du hellere have at Gaddafi skulle slagte befolkningen i Benghazi?

Hvortil det er nyttesløst, at begynde en forklaring om forskellen mellem Gaddafi's overdrevne og storladne retorik (i en arabiske sproglig kontekst er det normalt med den slags "blomstrende" sprog) og hans rent faktisk ret rationelle handlinger på slagmarken i den aktuelle konflikt.

Hvor han jo stadigt skal sikre sig opbakning fra flest muligt af de klaner og stammer som ikke er hjemmehørende i området omkring Benghazi samt den magtelite som er en del af fundamentet, omend ikke det hele, omkring hans magtbastion og dette altså ikke gøres optimalt vha. massakrer og selv et folkemord blev det til i den skingre og totalitære debat op til afstemningen i folketinget.

Altså der er, som også Saddam Hussein til fulde demonstrede, stor forskel på sproget og handlingerne i den arabiske verden og det er en væsentlig pointe.

Men så længe debatten om disse pointer og synspunkter ikke engang får lov til at foregå i et fora som f.eks. dette, uden man konstant skal udsættes for de overbevistes mudderkastning, så understreger det bare Steen Folkes pointe om militarismens sejr og det er naturligvis ikke bare på venstrefløjen, men hele det politiske spektre i Danmark som syder og summer af hovedløs begejstring for krigen som universalt udenrigspolitisk værktøj, selvom virkeligheden f.eks. set med en historisk vinkel er meget mere kompleks og måske tilsiger det modsatte.

Thorsten Lind

Kære krigstilhængere.

Hvis I bruger jeres latterlige henvisninger
til 2. Verdenskrig, bør I være klar over, at det er USA & NATO som er Hitler.
Villy Søvndal og Holger K. Nielsen er små Mussolinier, der med hovedet under armen og flammende retorik, varmer op til 3. Verdenskrig!

Det ville være klædeligt for debatten, om tilhængerne af krigen skruede ned for blusset og propagandaen.......På forhånd tak!

Ps. Og tak til Steen Folke for at tale til fornuften.
Mvh.Th

Bo S. Nielsen

Tak til Steen Folke for at inddrage virkeligheden i debatten. Det er mildest talt tiltrængt.

Henning Ristinge

snarere virkelighedsflugt end virkelighed!

Kære Steen Folke,
Dit argument med at der under alle omstændigheder vil være mange ofre, men ikke i folkedrabs eller massakre størrelse fandt ikke i god jord (sand) hos den motoriserede del af Benghazis 680.000 indbyggere, der i 4 spor med overlæs var på vej af 2-sporet landevej mod Tobruk. De kender despoten og betvivlede ikke hans trusler om død og ødelæggelse.
Usselt hvis EL havde undladt sin lille stemme. Fint at de kritisk melder fra, når mandatarerne går videre end besluttet af FN, om klokken så var over 12.
KH Ivan Gullev

"hvad fanden laver kommuner i spekulations verdenen,med borgernes penge!"

Ja det er besynderligt, endnu mere at pressen tilsyneladende mener det er helt fjong.

Henning, vær rar lige at forklare hvordan 41 års diktatur kan være rushed?. Havde han ønsket et folkedrab, er det nok alt andet end virkelighed, han ville have ventet 41 år.

Hvis stammedrab er i klasse med folkedrab har Gaddafi begået folkedrab under de 41-2 år.

Hvad er målet, altså det politiske mål med den her operation? Er det at få væltet Gaddafi? Er det at få en anden regering? Indsætte Musska Kussa som leder? Eller noget helt fjerde?

Selv Bismarck (som godt kunne sin Clausewitz) så klart, at krig jo er politik med andre midler; netop derfor førte han, Bismarck altså, også forhandlinger om det danske spørgsmål, dvs. om hvor grænsen mellem Danmark og det Tyske Rige skulle gå. Og først da de forhandlinger ingen fremskridt viste, valgte Bismarck krigen - med et klart politisk og strategisk mål, at få Hamborg indlemmet i Tyskland, så Tyskland kunne få en havn ud til Nordsøen...

Glimrende artikel af Steen Folke.

Heldigvis har Enhedslisten besindet sig, og udgør nu atter et meget nødvendigt alternativ til deøvrige neoimperialistiske og militaristiske partier i Folketinget.

Henning Ristinge

Hvis Gaddafi have fået lov at køre frihjul og massacreret 100.000 af de 650.00 han havde i udsigt, ville Steen Folke såmen ublut have skrevet artikler der kritiserede FN vesten for ikke at gribe ind, præsist som han sikkert også udgød sine vise meninger om Rwanda.

Det ville så også have været kapitalismen, for sådan er kapitalismen jo - med dens 'kolonialisme' og 'imperialisme'. Og han ville såmen have haft en ivrig støtte i vor ven Per Thomsen -

Er der nogen der siger hykleri?

Der er for meget Göbbels i medierne

Jeg har hæfte mig ved, at den hob af journalister der er udsendt til Libyen ikke kan bevidne noget folkemord. At der er livfulde beretninger om brutalitet, der foregår bliver refereret, mens beretninger om folkemord ikke refereres og ikke dokumenteres.

Hvis der bor 600.000 mennesker i Benghazi – tallet kan variere efter hvilke medier der er på banen – og de beslutter at gøre oprør – vælte det siddende styre – er det så udtryk for folkemord, hvis styret modsætter sig dette? – Ja eller nej? – Svaret kommer an på hvem det siddende styre er, om man er venligt stillet over NATO og den kapitalistiske verden eller ikke. I Nordirland havde vi en holdning, i Irak og nu i Libyen har vi en anden.

Libyens leder Gaddafi omtales i medierne som en despot og diktator, mens Bahrain får besøg af den danske regent. Saudiarabien så, … nej, den går ikke, for kongen er jo også en af NATOs »venner«.

Vi ser på tv, at oprørerne flygter i deres personbiler når en granat falder mere end 50 meter fra den vej hvor de har gjort ophold – eller som journalisten sagde »hvor fronten er«. Huh, hej hvor det går! – krig – lige ind i stuen. Heldigvis slog journalisten sig ikke da han smed sig på vejen.

Jeg har ikke kendskab til Gaddafis lejesoldater af sort afrikansk ophav, men er der nogen der har dette kendskab, burde det vel komme frem i de danske medier, som andet end »de 10.000 sorte lejesoldater«.

Man (jeg) kunne også spørge: Hvor stammer denne oplysning fra? (– altså f.eks. antallet 10.000).

Har PET eller en anden efterretningstjeneste en mand på stedet? – eller er det måske blot en vandrehistorie, som har gået så længe rundt i medierne, at ingen ved hvor den kommer fra?

Eller er det måske Rasmussen i NATO der ved hvad han snakker om? – han er jo ikke af typen der bare tror – men ved.

Ja, det er bedrøveligt at følge SFs militaristiske udvikling, men værre er det, at ingen medier står op imod mediestorm og militarisme ud over dagbladet Arbejderen.

Hensigten med påstanden om lejesoldater er angiveligt at give indtryk af at Gaddafis opbakning blandt libyerne er mindre end den faktisk er - hvilket kan blive en ubehagelig overraskelse for de partier der af populistiske grunde hoppede med på krigsgalajen.
Andre årsager kan, dels være ønsket om at give indtryk af at de regeringsloyale tropper er mere bestialske i deres fremfærd end libyere mod libyere ville være, og dels at presse Libyens mange sorte gæstearbejdere til at forlade landet.
Det er påfaldende med denne meget professionelle medie opbakning til oprørerne, som var en realitet fra dag et.
Human Rights Watch har påvist at påstanden om sorte lejesoldater er overdrevet.

http://www.information.dk/telegram/261468

Henning Ristinge

Og som den gode venstreorienterede du er Bill Atkins - så er du og har du altid været til at komme op med bortforklaringer og give din ubetingede støtte til diktatorer - lige fra Stalin til Graddafi - bare de er modstandere er folkestyre - så er du på deres side

er det sådan det er?

Det glæder mig at du føler dig ramt Henning, af mine bestræbelser på at tilføje så megen faktuel og saglig information til debatten som muligt. Det siger en hel del om din tilgang til virkeligheden, en tilgang, der som altid er vestligt orienteret og proimperialistisk.

Hvad, må man ikke sige at Steen Folke ikke behøver undskylde for at være pacifist ?
Jeg er røvhamrende træt af den arbitrære censur i udøver ..

Henning Ristinge:

»Hvis Gaddafi have fået lov at køre frihjul og massacreret 100.000 af de 650.00 han havde i udsigt, ville Steen Folke…«

Ingen højere? Henning Ristinge har kigget i sin krystalkugle (eller har han måske benyttet et pendul?) og er nået frem til, at regeringen ville have dræbt 100.000 mennesker, hvis den væbnede opstand var blevet slået ned. Det er jo fuldkommen latterligt!

Hvor kunne det dog være befriende, hvis vi kunne få lidt af den saglighed og realisme ind i debatten, som Steen Folke med rette efterlyser.

Henning Ristinge

Mig ramt? Atkins

Jeg repekterer at folk kan være af samme opfattelse som Steen Folke. Men derfra og så til ligefrem at gøre sig til talsmand og apologist for Gaddafi´s styre og hans forkælede milliadærsønner, forekommer mig at være bare en lille smule uforenilig med påstanden om at man er - venstreorienteret.

Kan "Henning Ristinge" monstro være den meget omtalte spam-bot, som Liberal Alliance skulle have rettet mod landets venstreorienterede?

Per Thomsen

Jeg er sikker på, at Henning Ristinget sagtens kan svare for sig selv, men jeg kan ikke udlade at konstatere, at du også har været en flittig bruger af krystalkuglen, specielt i relation til det kommende samarbejde mellem SF og DF. Måske er din krystalkugle kun til indenrigs brug?

@Mikael Petersen
Der er meget stor forskel på at ville forudse historiske begivenheder, og sige hvad der ville ske, hvis ditten eller datten havde været anderledes, og så lat foretage en logisk og stringent politisk analyse.

Det er i sagens natur yderst spekulativt, at ville forudse, hvad der ville ske hvis ditten eller datten havde været anderledes i en konkret historisk kontekst.

I den konkretet situation har vi ikke set nogen som helst dokumentation for at der skulle have været et folkemord under opsejling i Libyen, og derfor er påstanden om den forestående masssakre netop en frit i luften svævende påstand.

Det er noget ganske andet, når undertegnede og for den sags skyld flere andre, i andre sammenhænge har påpeget at SF og DF efterhånden er enige om så meget politisk, at et nærmere samarbejde i fremtiden ville være helt naturligt.

Den eneste hindring for et sådant samarbejde er, at det stadigvæk er for mange af Socialistisk Folkepartis vælgere, der stadigvæk opfatter partiet som et socialistisk folkeparti.

Mange af partiets vælgere har endnu ikke opdaget at Villy Søvndals Socialistiske Folkeparti, er blevet et socialliberalt parti, der nu henter sine værdier fra den småborgelige middelklasse, og at partiet derfor hverken er socialistisk eller et folkeparti.

@Ristinge
talsmand og apologist for Gaddafi´s styre

Hvor har du det fra? Prøv med eksempler og argumenter, men research er åbenbart et fremmedord for dig Henning.

Fordi Nato bekæmper en despot, er det ingen garanti for at en anden despot ikke får tildelt magten. Afghanistan og Irak er de eksempler, der må stå mest klart i din hukommelse Ristinge, med mindre da, at du totalt diskvalificerer dig selv ved at følge Søren Pinds udtalelse om at den fejlslagne stat Irak er forbillede for oprøret i mellemøsten

Henning Ristinge

Saglighed Per Thomsen er jo ikke og har aldriv været din stærke side.

Libyes har en befolkning på 6.4 million mennesker (det er cika halvt så mange som Rwanda).

Alene Benghazi har en befolkning på lidt over 1.1 million mennesker, Misrata har en befolkning på 550 tusind - og det er som bekendt ikke de eneste steder der for tiden er befestet af revolutionære oprørere.

Så at siger at der er mindst 100.000 oprørere der skal nedkæmpes er rent faktisk en underdrivelse af virkeligheden.

Desuden har vi Gaddaffis ord for at alle oprører vil blive massakreret, hans tale var transmitteret på TV, så der er ingen grund til at stille spørgsmål, desuden har han i reglen holdt ord hvad den slags angår.Han sagde

"Anybody who takes arms against the Libyan will be executed. Any Libyan who takes arms against Libya will be executed. "

Henning Ristinge

Svært at tage dig alvorligt Atkins, du mener at have en ide om at der er et flertal der støtter Gaddafi - og det uden at der nogensinde har været et frit valg på stedet - det er den slags jeg betegner som apologi

Henning Ristinge

Apologisme var i fortiden så udbredt på den patologiske del af 'venstrefløjen' at det er svært at tage den alvorligt når tendensen nu igen stikker hovedet ud af busken vewd enhver lejlighed rede til at måde talstærkt op med vanvittige konspirationsteorier. det skal såmen nok være nogen der har en teorie om at det slet ikke var Gaddafi der sgade ovennævnte ord på TV, men derimod en CIA agent forklædt som ørkenprinsen altsammen fordi 'imperiet' vil have fat i olien (som om det nogensinde har væeret umuligt at handle olie med ørkenprinsen, som bruge en stor del af overskuddet opå sig selv og og sin familie) .

@Ristinge dine påstande er jo himmelråbende, og jo dårligere din argumentation er des mere personlig bliver dine udgydelser. Prøv at læs hvad jeg skriver.

Det må jo være nemt at tilbagevise hvad jeg skriver argument for argument.

ps @Ristinge
Da jeg har erfaring med at du ikke sætter dig ind andres tankegang inden du kommer med dine udgydelser, kan jeg oplyse dig om at min holdning til krigen i Libyen er, at der er tale om en halvhjertet militær indblanding fra Nato i en borgerkrig, der kan risikere at fastlåses i meget lang tid med store tab og dyb splittelse for det Libyske folk.

Intet sted skriver jeg at Gaddafi har et flertal. I den boldgade har jeg tidligere oplyst at Gaddafis klan udgør ca 10% af den libyske befolkning og det er nok til en rigtig kedelig borgerkrig, en borgerkrig som dine krigsvenner godt nok ser som et mål.

Henning Ristinge:
»Saglighed Per Thomsen er jo ikke og har aldriv været din stærke side. Libyes har en befolkning på 6.4 million mennesker (det er cika halvt så mange som Rwanda). «

Tak for oplysningen, men hvad er det lige vi skal bruge den til? Hvorfor er det lige vi skal kende befolkningstallet i henholdsvis Libyen og Rwanda?

Det er jo nogle fuldkommen irrelevante oplysninger du bringer på banen.

At oplyse os om befolkningstallet i forskellige stater er lige så fjollet, som hvis du havde fortalt os, at befolkningen i Libyen ville nå en halv gang rundt om ækvator, hvis man lagde landets indbyggere i forlængelse af hinanden.

Hvad skal vi bruge dine fjollede oplysninger til Henning Ristinge?

Du må vedgå, at din udbredelse af enorme mængder af fuldkommen ligegyldige informationer, uvilkårligt leder tanken hen på Liberal Alliances meget omtalte spam robot.

Henning Ristinge

Netop fordi at Gaddafi representerer kun en klan er det bestemt muligt at hans tale ville kunne udmønte sig i et regulært folkemord af den slags der meget nøje svarer til FN paragraffen om samme. Hans folk elsker ham siger han - men det er jo ret tydeligt kun - måske - hans egen klan

han bruger deuden sprog om disse modstandere som svarer ret nøje til situationer vi kender fra optakten til folkemord, hvor modstanderne typisk karakteriseres som kakelakker rotter og andre skadedyr - underforstået at5 det er rimeligt og iorden at myrde dem alle

han siger

These gangs, like cockroaches, they don't represent anything. They're not even 1 per cent of a million of Libyan people. They're nothing. They're one handful of people who are trying to imitate what's happened in Tunisia and Egypt. They were drugged. They were given orders. These are cockroaches.

Thorsten Lind,
nu har jeg endnu engang nøje gennemlæst alle kommentarer før din, der indledes med "Kære krigstilhængere".
Robert Krolls indlæg er mærkeligt nok blevet fjernet, men ellers kan jeg ikke få øje på en eneste, der (citat) "bruger jeres latterlige henvisninger
til 2. Verdenskrig". Jeres?

Hvad med at svare på det, andre debattører skriver, og ikke på noget, du gerne vil tro, de skriver? ;-)

Per Thomsen

Hvis SF er blevet socialliberale, så vil jeg overveje at stemme på dem:)

Thorsten Lind

@Erik Karlsen

...undrer også mig, at @Robert Krolls indlæg er bortcensureret, men jeg vil tillade mig at fastholde,
at enhver sammenligning mellem Libyenkrigen og
2. Verdenskrig er helt ude af proportioner......og dermed "latterlig". At min bredside mod Hitlerkortet,
ved at spille det tilbage & vendt på hovedet, står lidt bombastisk i denne tråd, kan jeg ikke ændre på nu.
Og jeg kan heller ikke ændre på at krigen fortsat vil blive markedsført af "nogle krigstilhængere", som
."De godes kamp mod de onde", selv om krigens problemstillinger er mere komplekse end som så.
...med venlig fredelig hilsen Th :-)

Til oplysning

Nedenstående kan læses som man vil, men hvis det er korrekt hvad der står, er det dog værd at tage med i overvejelserne omkring situationen i Libyen:

http://www.leksikon.org/art.php?n=3083

»I 2007 erklærede regeringen, at 400.000 ansatte inden for staten og hæren vil blive afskediget inden for de følgende år. Staten har ca. 1 mio. ansatte, der årligt får udbetalt 3,5 mio. US$ i lønninger. Trimningen af statsapparatet skal have til formål at reducere de statslige udgifter til lønninger og i stedet kanalisere midler ind i udviklingen af den private sektor. De fyrede vil hver få udbetalt 3 årslønninger«. )
Sammenholdt med at hæren havde 76.000 soldater (2003) og 40.000 i reserven, folkemilitsen (1993), må det antages at en meget stor del af befolkningen i dag har adgang til i hvert fald håndvåben. En opstand synes derfor mulig alene pga. af de anførte afskedigelser blandt de ansatte inden for staten.
Hvis Gaddafi malker det libyske samfund og lader hånt om befolkningens ve og vel, kan jeg godt forstå at nogen gør oprør, men det synes ikke at være tilfældet. At hans søn har studeret i København, er vel ikke anderledes end at Fogh Rasmussens søn studerede i USA.
At Gaddafi har erklæret sig som modstander af marxisme, socialisme og kommunisme er ikke relevant. Men at han har udset USA og den amerikanske imperialisme som Libyens hovedfjende – og den magt der gennem tiden har forsøgt at bringe ham selv og Libyen til fald i utallige tilfælde, er yderst relevant, når det ifølge den danske udenrigsminister (29.03.2011) er hovedopgaven at få fjernet Gaddafi.

Anette Larsen

Et opgør med forrige årtis militaristiske udenrigspolitik kommer ikke ved at analysere enkelte kriges og aktioners legitimitet eller mangel på samme.

Det Danmark og andre små lande har brug for er den forståelse at en ikke krigerisk udenrigspolitik for os er en reel mulighed som ikke eksisterer for f.eks. og især USA. Vi kan reelt reducere vort militær til et absolut minimum og kun tage del i konflikter økonomisk og som humanitære menneskerettighedsobservatører.

For individer er det selvfølgeligt at vi skal gøre det vi er bedst til og lade andre om andet. Det burde være selvfølgeligt at det samme gælder for nationer og for Danmark betyder det at være i front med udviklingsbistanden og med miljøet. Det er etableret tradition som vi er kommet bort fra.

Nedlæg militæret og betal hvad det koster og lad være med at drømme andres militære drømme.