Kronik

Det er vigtigt at forstå Hitler

Identificeringen med det onde er en legitim kunstnerisk måde at skildre det onde på. Det har mange betydelige kunstnere gjort, blandt dem Lars von Trier. Forarges man over Triers udtalelser, mangler man måske selv et opgør med nazismens tankegods
Debat
25. maj 2011

Lars von Triers kortfattede udtalelser på det famøse pressemøde i Cannes vil kaste lange skygger over hans image. Derfor kan der være grund til seriøst at analysere, hvad han rent faktisk sagde i stedet for at løbe med en halv vind, som de fleste journalister har for vane.

Og Trier sagde vitterligt intet forkert eller kritisabelt i Cannes. De, der alligevel kritiserer ham, burde erindre forfatteren D.H. Lawrences kloge ord:

»Stol aldrig på kunstneren, stol på værket. Det er kritikerens egentlige opgave at redde værket fra den kunster, der har skabt det.«

Mange har fået den opfattelse, som bl.a. TV 2 har udbredt på deres hjemmeside, at Lars von Trier »formåede at sympatisere med Hitler og erklære sig for nynazist.« Han gjorde faktisk det modsatte. Som ethvert menneske ved sine fulde fem må gøre, tog han afstand fra Hitler, men han understregede samtidig: 'Jeg forstår Hitler.'

Hvis han i stedet havde sagt: 'Jeg har forståelse for Hitler,' ville han have udtrykt sympati. Men det er umådelig primitivt at tro, at man nødvendigvis er enig med den, man forstår.

Kun de mest ubegavede journalister og filmfolk – og de er rigt repræsenteret på Cannes-festivalen – kan opfatte Triers ord som en opbakning bag Hitler, specielt da ikke når von Trier i samme sætning tilføjede, at han naturligvis ikke går ind for Anden Verdenskrig eller jødeudryddelsen – men dog opfatter Israel som »a pain in the ass.«

Det er vanvittigt at kalde dette synspunkt for antisemitisk endsige nazistisk, for det er jo en temmelig mild karakteristik af Israel. Den jødiske stat er et grotesk billede på, hvad der sker, hvis man ikke grundlæggende vil forstå Hitler og nazismen: Man risikerer at gentage nazismens forbrydelser – denne gang med palæstinenserne i jødernes rolle som undermennesker.

Det ondes væsen

Diskussionen på pressemødet i Cannes blev sat i gang, da en journalist uforvarende berørte et personligt traume hos Lars von Trier: Han havde hele sit liv troet, at han var jøde, men på sit dødsleje betroede hans mor ham, at den mand, han regnede for sin far, ikke var hans 'rigtige' far. Hans biologiske far havde et tysk navn. Derfor konkluderede Trier humoristisk og selvironisk, at så var han ikke længere jøde, men nazist.

Ironi er et farligt virkemiddel over for mennesker, som ikke fatter, at ironi er baseret på, at man siger det modsatte af, hvad man mener. Kun tonefald eller sammenhæng røber ironien. Hører man Triers udtalelse, kan man ikke være i tvivl om, at den er ironisk ment.

Lars von Trier siger egentlig ikke andet, end at det er kunstnerens opgave at forstå alt, herunder også den definitive ondskab, sådan som den i det 20. århundred bl.a. blev repræsenteret af Hitler.

Hvis vi nægter at forstå ondskaben, bliver vi aldrig bedre selv. Vi risikerer tværtimod at gentage den. Og en legitim måde at forstå ondskaben kan være, at man identificerer sig med den, idet man går ud fra, at publikum ikke er dummere, end at de forstår, at denne identificering er et legitimt kunstnerisk virkemiddel.

Det er ikke kunstnerens opgave at være pædagog eller at betragte publikum som ubegavede. Alligevel blev dette ikke forstået af hverken Cannes-festivalens bestyrelse eller direktøren for Det Danske Filminstitut, som valgte at falde Lars von Trier i ryggen.

Evnen til at identificere sig med det onde har eksisteret i Lars von Triers univers lige fra hans afgangsfilm fra Den Danske Filmskole, Befrielsesbilleder (1982). Allerede dengang blev han beskyldt for at flirte med nazismen, skønt filmen er en dybt seriøs advarsel om, at nazismen risikerer at overvintre hos dem, der bekæmper den eller er dens ofre.

Den handler om en tysk soldat, der har været kæreste med en dansk pige, men efter tyskernes nederlag indlader hun sig med amerikanerne. Hun bebrejder tyskeren, at han ikke greb ind, da nogle SS-folk stak øjnene ud på en dreng. Da de går tur i skoven, har hun aftalt med nogle modstandsfolk, at de skal ligge i baghold og pågribe ham. Hun stikker derefter hans øjne ud, uden at modstandsfolkene forhindrer det.

Befrielsesbilleder er præget af en skæbnesvanger ambivalens mellem godt og ondt: Den tyske soldat repræsenterer godheden og kærligheden, den danske kvinde ondskaben og promiskuiteten.

Det bliver et centralt tema hos Lars von Trier, at det, man bekæmper, er blevet en så integreret del af en selv, at man risikerer at styrke det i kampen i stedet for at styrte det. Det er et grundlæggende tema i Rainer Werner Fassbinders produktion, og hos von Trier kommer det siden til udtryk i Forbrydelsens element, Epidemic, Dogville, Manderlay og Antichrist.

Forargelsens boomerang

Når pastor Jesper Langballe undtagelsesvist siger noget fornuftigt, kan der være grund til at føre det til protokols. Han gjorde engang opmærksom på, at modstandskampen jo ikke var en kamp mod nazismen, men mod Tyskland. Det har han ret i. Tyskland blev slået i 1945, men det blev nazismen ikke. Vi har endnu ikke for alvor gjort op med nazismen, fordi vi har nægtet at forstå den – og i stedet overfalder Lars von Trier, når han forsøger dette.

Hvis der i Danmark herskede en dybere indsigt i nazismen, ville vi i disse år ikke være havnet i en ureflekteret gentagelse af nazismens normalitet. Vi praktiserer et muslimhad, der ikke står tilbage for 1930'ernes tyske jødehad. Derfor har vi bestemt, at danskere ikke har lov at flytte sammen med deres udenlandske kæreste, før de er fyldt 24 år – og da kun hvis de kan lægge en klækkelig sum penge på bordet.

Staten optræder både som alfons og som den far, der vil bestemme, hvem hans børn må gifte sig med, samtidig med at vi projicerer denne grumme faderskikkelse over på muslimerne. Disse love har ikke haft deres lige i Europa siden de nazistiske Nürnberglove, der forbød ariske tyskere at gifte sig med jøder. Vi regner vore egne love for helt naturlige, fordi vi ikke forstår deres udspring i nazistisk tænkning, ligesom vi har opgivet enhver naturlig moralsk holdning til de unges frie partnervalg.

Brun fransk tradition

Det er ikke tilfældigt, at Lars von Trier netop bortvises fra en fransk filmfestival, fordi han insisterer på nødvendigheden af at forstå Hitler. Mange år efter krigen videreførtes nogle af nazismens mest modbydelige træk af netop Frankrig i kolonikrigene i Vietnam og Algeriet. De omfattede etniske udryddelser og tortur mod 'undermennesker'.

Og intet tyder på, at franskmændene har lært lektien. I hvert fald har de indført love, der fratager folk retten til noget så basalt som selv at bestemme, hvilken hovedbeklædning de vil bære.

Den eneste mulighed, vi har for at undgå at gentage nazismens forbrydelser, er, at vi kender og forstår dem til bunds. Det var, hvad der lå bag Lars von Triers happening i Cannes, hvor han desværre måtte optræde på et sprog, han ikke mestrer til fuldkommenhed, og det er, hvad en væsentlig del af hans filmproduktion handler om til fuldkommenhed. Derfor bliver han nu lagt for had til trods for, at han vitterligt er den mest vedholdende antinazistiske kraft i dansk film.

Christian Braad Thomsen er filminstruktør og forfatter.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Morten Kjerulf

Tak for en fin artikel med en god outro.

Mads Kjærgård

Præcist!

Tak for det indspark, Christian.

Man kunne hertil tilføje at Trier også har sans for det storslåede ved den nazistiske æstetik og dets rødder i den tyske romantik. Og netop denne sans får den nazistiske vision til at fremstå endnu mere grusom. Han er ikke den første (antinazistiske) kunstner der har blik for dette. Pasolinis mesterlige Salo udviser i høj grad dette blik, hvilket blot føjer til grusomheden ved filmen og dens behandling af det fascistiske væsen.

Dog udtrykker han direkte sympati for Hitler, hvilket Christian synes at omgå. Men det forekommer mig at være en sympati der er rettet imod det ensomme menneske i bunkere hen imod krigens sidste dage, og på ingen måde Hitlers vision eller det nazistiske program. Spørgsmålet er så om en sådan sympati/forståelse er malplaceret for en kunstner. En sådan sensibilitet og forståelse gør kunsten dybere og gør vores forståelse af Nazismens rædsler endnu mere rædselsfulde. Var det ikke denne sensibilitet og forståelse vi hyldede i den fremragende film: Der Untergang?

Der forekommer mig at nazismens forbrydelser tager til i sin gru, når man forstår at det er mennesker der står bag dem...

Thomas Krogh

Christian Braad Thomsen
Laver du ikke snart en ny film. Skriver en bog om den franske new wave. Stroeheim? Som folk er flest er de også ret ligeglade med (Von) Triers eskapader.
I et så 'nerve' pirrende opløb ved årets cannes festival er det kun opportunt at skille fårene fra bukkene ved det mindste foretagelse. Til evig selv iscenesættelse og cereabral rotationer ud i det det ligegyldige. Er bi-smagen af 'persona non grata' eller de fade popcorn til verdens undergang ved Wagners mellemkomst?

Sten Christensen

@CBT
Tak for en gennemarbejdet analyse og for "straffesparket" mod Journalisterne og Cannes festivalen.

@Jon Grimm
At udtrykke sympati er vel ikke det samme som at synes noget er sympatisk.

SC
.

Martin Svendsen

Utrolig fine pointer. Der er kortere fra offer til bøddel end de fleste kan holde ud at indse. Og hvis man nægter at forstå ondskaben i den anden, bliver man heller ikke bevidst om at den kan befinde sig i én selv.

Thorsten Lind

...don´t mention the war!

Set i et gustent lys langt fra Cannes,
vil jeg da gerne påpege en iagttagelse,
nemlig den, at i det lange løb,
bliver man til DET man bekriger.

Noget kunne da tyde på,
at uheldige ismer,
har overvintret og muteret,
i sejrherrernes hjerter.

Den byld har Trier jokket på......Tak!
En ting er sikker. Ideen om "Herrefolket" lever endnu. Jeg vil faktisk påstå at den stortrives,
i dette årtusinde i Europa & USA.
..og lilleputnationen DK er helt fremme i skoene!

Tak til Christian Braad Thomsen for forsvaret af filminstruktørens ære! Th

Maj-Britt Kent Hansen

Trier dummede sig med sine udtalelser. Fortrød og undskyldte. Og vi blev forsikret om, at han hverken er nazist eller racist. Godt for det.

Men man kan dårligt forvente, at publikum, journalister, engelsksprogede, som ikke-engelsksprogede mennesker skal kunne afkode og udlægge hans " I understand Hitler", så nuancereret som CBT, der afgør, at Trier sagde:

... ‘Jeg forstår Hitler.’ ...og ikke ‘Jeg har forståelse for Hitler,’...

Tja, men i det tilfælde, at han havde villet sige "Jeg har forståelse for...", hvorledes skulle det så udtrykkes på engelsk, så netop denne nuance ville blive klar for ikke-dansktalende?

En sprog- og oversættelsesanalyse som CBTs giver ikke mening, med mindre man i forvejen ved, hvor Trier står.

@Sten Christensen: Nu siger Trier jo direkte: "I sympathize", men min forståelse af dette udsagn, hvad jeg jo også gør rede for i min kommentar, er helt i overensstemmelse med CBT indspark, så vidt jeg lige kan se. Men når Trier nu siger dette direkte, så mener jeg det er mere i sagens ånd at finde ud af hvilken sympati der er tale om, end at lave sondringen forståelse/ sympati og så stipulere at Trier udelukkende taler om forståelse.

Lars Christensen

@ CBT

Man skulle tro at du var bestilt til at glatte ud for Trier, men det tror jeg desværre ikke du er.

En ting er at manden ikke har nogen form for situationsfornemmelse og at han fra sin piedestal tillader sig at proklamere, at Hitler på sin egen måde er OK, en anden ting er at dig og Jørgen Leth mfl. skal "analysere" på bagefter hvad det virkelig var Trier mente.

Ja, manden kan lave film. Tag ikke det fra ham for så er der vist ikke noget tilbage, men at "kultureliten", dig selv inklusive, skal belære os bagefter, at manden, eller skal vi kalde ham "barnet", jo ikke skal stå til ansvar for hvad han ytrer på et pressemøde, er jo himmelråbende sørgeligt!

Trier har for længst mistet jordforbindelsen og fiser rundt et eller andet sted og tror han kan tillade sig at sige hvad som helst i kraft af det han er, men det er jo bare god gammeldags arrogance, ligesåvel som dine belæringer. Fri os dog fra jeres bavl og kom ned på gulvet, hvor det virkelige samfund udfolder sig.

Faktum er, at nazismen og Hitlers statsterror og massemord, inklusive Albert Speers "flotte" arkitektur, er noget af det mest modbydelige der er sket i menneskets historie og siger man, at man er nazist og forstår Hitler, så kan jeg ikke opfatte det meget anderledes. Når Trier tilmed dagen efter i nyhederne sagde, at han mente hvert et ord, så al din snak om, at det ikke var det han mente jo noget tyndt vås...

Niels Mosbak

Maj-Britt Kent Hansen

Trier pointere, at hans forståelse "I understand Hitler" - ligger på det punkt hvor mennesket Hitler - og det var han jo, et menneske, sad tilbage i bunkeren i Berlin.

Eftersom Trier er et visuelt menneske og formentlig må vi gå ud fra, har set Der Untergang, er det jo ikke så svært at sætte sig ind i, hvad det er Trier forstår.

Hvis vi som mennesker vil vide noget om "ondskab", er vi nødt til at prøve at forstå - man kan ikke forstå noget ved at tage afstand, og afskrive at sætte sig ind i drivkraften bag.

Og når han fortsætter med Albert von Speer, er det jo stadig de monumenter han skabte, fordi han forstod at udnytte tidsperioden til at skabe sin arkitektur, og ikke det politiske bag.

At vi i dag er berøringsangste og bare afskriver Hitler som "den personificere ondskab" forhindrer os i at forstå hvad der skabte hans heilende millioner af mennesker, og forhindrer os i at forstå hvor lidt der egentlig skal til, før end vi selv lander samme sted.

steen nilsson

Hvis vi ikke forstår Hitler, nazismen og de mekanismer som ledte til holocaust, kan vi ikke afværge gentagelser. Forståelse bringer indsigt og giver os mulighed for at genkende den næste potentielle Hitler, før vi vælger vedkommende ... måske fordi denne lover at redde nationen ved at indføre diskriminerende regler mod de etniske eller religiøse mindretal som underminerer folkesjælen, sammenhængskraften, nationalregnskabet osv. Uden denne basale forståelse befinder vi os kun én virkelig dyb økonomisk krise fra en tragisk gentagelse. PS: Jeg forstår også Hitler og netop derfor vil jeg bekæmpe ham i enhver form og skikkelse. Så pas på med at forveksle forståelse med symapti.

Jeg tænker stadig på Cannes som en platform for markedsføring. Og Trier som en der optrådte for at reklamere - for sig selv, sit brand og sin film.
Hvilken anden anledning skulle der være.
Nuvel ny Valo vasker dig ren som en arier - er ikke nogen rigtig god reklame. Og det er/var Triers vrøvl heller ikke.
Godt nok han sagde undskyld. Og så kan der vist ikke koges mere pesudointellektualitet på det.

det eneste der sådan set mangler i denne ellers udmærkede analyse er vel at det sådan set var et angreb på tyskerne/tyskland: siden hans far nu er tysker må han selv være nazist. Altså sådan kunne tyskerne godt fortolke det og blive knotne over det, men det er åbenbart gået hen over hovedet på dem allesammen.

Olav Bo Hessellund

Er tilbøjelig til at give Lars Christensen ret et langt stykke. Man kan godt indse og reflektere over konsekvenserne af det faktum, at den indre svinehund i et eller andet omfang findes, eller kan vækkes, i os alle som personer. Det er Lars von Trier jo hverken den første eller den eneste kunstner, der har gjort opmærksom på.

Men det er også vigtigt at skelne på den ene side mellem, hvad der foregår på det personlige plan og på den anden side nazismens opståen som samfundsfænomen. Det hører jo heldigvis til undtagelserne, at den indre svinehund, uanset dens udbredelse, direkte ophøjes til statsreligion. For at det kan ske, må andre kræfter også spille med.

Triers forhold til nazismen som samfundsfænomen, og hvad der frembringer den, virker i mine øjne uafklaret – og derfor burde han ikke have udbredt sig om emnet - og slet ikke ironisk. At forvente, at man i udlandet vil fatte den særlige danske form for ironi, finder jeg er ret så provinsielt. På det punkt overrasker Chr. Braad Thomsen mig.

naziæstetik er vist knap så germansk, men snarere romersk, arkitekturen vel især. ( fra det tysk-romerske rige ? )

----------------------

og wagner var jo måske alligevel, trods alt , en dygtigere komponist end f.eks. rued langgaard,

--------

altså til sagen: afhængig af conteksten, sammenhængen kan trier jo have nogle pointer:

eksemplet:

at wagners musik som underlægningsmusik, ved goebbels' taler, til vrede mod andre er jo ikke godt,

men i en verden hvor det materielle grundlag er trygt for alle, kan heller ikke den slags misbruges,
vil altså kunne bruges i et sådant verdenssamfunds koncertsale.

er det egentlig ikke det der er den trivielle underforståelse, hos trier og hans forsvarer ?

Jens Thorning

Det er trods al kreativitet, genialitet og dybe tanker mildest talt arrogant og selvovervurderende at hævde at "forstå Hitler". Det svarer til at sige "jeg kan godt se, hvad det var, Shakespeare ville sige med det her" eller lignende, uden sammenligning i øvrigt. Og jeg tror ikke på det.

Ole Falstoft

Trier's bemærkning om at han 'var nazist' opfatter jeg som en ironisk beskrivelse af hvad han følte den gang han fik at vide at han ikke havde en jødisk men tysk far. Dengang var det almindeligt her i landet at betragte alle tyskere over en hvis alder som nazister mere eller mindre - hvilket jo var absurdt.
I et selskab mellem venner ville en sådan bemærkning ikke blive misforstået men i et sted som Cannes bør man vare sig for at være ironisk
Ironi er en folkesport her i landet - som alle forstår - men sådan er det ikke nødvendigvis alle steder

Peter Hansen

Hvis man betragter von Triers udtalelse som en selvindsigt, forstår man vist ikke hans værk. Tværtimod, er det jo gennemsyret af et opgør med den type fascistoide tankegods, der stadig hæmmer den vestlige civilisation, selvom det en kort stund så ud til, at vi faktisk var ved at overgå til noget andet og bedre.
Man kan sagtens forvente, at den journalistiske og filmiske ekspertise til verdens førende kunstfilmfestival kan gennemskue ethvert udsagn, især fra en kunstner, der er en sfinks, når det kommer til at forholde sig til eget værk, det er faktisk deres arbejde. Det er jo kun i Danmark, at kunstjournalistikken er antiintellektuel.

Peter Hansen

Hvad von Trier vel i virkeligheden uforvarende kom til, var at tale sig ind i en højst nærværende fordom om Danmark i disse år. Hans udsagn blev set i en anden kontekst, end den var udtalt. Derudover kan man godt holde fast i, at von Trier blev fanget på et forkert ben og udtalte sig uheldigt om noget, han synes at have en meget dybere reflektion over, som nok havde fortjent en uddybning. Desværre følger von Trier jo ikke sit kunstneriske arbejde op med deltagelse i de debatter, de rejser.

Peter Jensen

"Forståelse bringer indsigt og giver os mulighed for at genkende den næste potentielle Hitler, før vi vælger vedkommende"

Læren er vel først og fremmest at totalitarisme ikke kan fremprovokeres af alene ét individ og dettes anskuelser. Læren er dernæst at vi ikke på forhånd kan genkende en given leder, som kunne blive en art folkeforførelsens kransekagefigur. Istedet skal vi være årvågne overfor massebevægelser, vi skal være årvågne overfor stigmatiseringsprocesser, vi skal være årvågne overfor den folkedemokratiske trivsel. Osv. osv. osv.

Hannah Arendts begreb om 'ondskabens banalitet' bidrager iøvrigt væsentligt til vore muligheder for at begribe hvordan kollektiv aggression kan opdyrkes og understøttes over også lange tidsepoker. Betragtninger, som også kan kaste lidt lys over dét politiske paradigme som i de sidste 10-15 år har præget vort yndige land.

Anne Albinus

Braad Thomsen skriver:
"....hvor han desværre måtte optræde på et sprog, han ikke mestrer til fuldkommenhed".
Er Lars Von Triers engelsk så dårligt?

Det der går galt er kombinationen af:
- dansk humor/ironi, som vanskeligt forstås uden for DK og
- banaliseringen af nazismen og dens forbrydelser.

Det er rigtigt, at Frankrigs historie har mange mørke sider. Fra 1940 - 44 blev staten en virksomhed, der opsatte mennesker i hierarkier og udførte statsracisme. Det tog mere end 50 år at erkende medansvaret for jødeudryddelserne. Det skete pgr. af Chirac med hans tale 16. juli 1995 til minde om razziaen på Vintercykelbanen i Paris i 1942. Han opfordrede til tolerance og sagde bla. "intet er betydningsløst, intet er banalt. Racistiske forbrydelser, provokationer i alle former, små sætninger næres af samme kilde".

Bill Atkins

Hitler kan ikke forstås, slet ikke hvis man læser hans Mein Kampf fra 1924. Alle hans forbrydelser var gennemtænkt og blev udført med iskoldt overlæg. Han var i realiteten en lille lus, en stik i rend dreng for den krigeriske del af storkapitalen.

Man kan til gengæld prøve at forstå det tyske folk, som måtte lide under Versaillesfredens fattiggørelse af det tyske samfund. Det tyske folk som har gennemgået krigen, sammenbruddet, hævnen, to-delingen, genrejsningen, generationsopgøret - og nationen er først nu ved at melde deres genkomst på den internationale politiske scene.

...der er masser af stof for en søgende Lars von Trier.

Jens Thorning

Et glimt af komik er der dog i tragedien. Man skal blot indsætte Woody Allen i stedet for Lars von Trier, og straks er "I understand Hitler" morsomt. Man kunne også forudsætte, at Lars von Trier var den eneste ikke-jødiske filminstruktør, der nogen sinde har eksisteret, for at mildne udsagnet.

Men sådan er det altså ikke, så bortvisningen er velanbragt, og i øvrigt burde Danmarks kulturminister have undskyldt - men det kan han jo ikke - af grunde, vi alle kender.

Mik Thobo-Carlsen

Vigtig artikel.. Det er vigtigt for os allesammen, at kunst får lov at eksistere på dens egne præmisser. Kunst er noget der skaber vores kultur, og den er vigtig. Ikke bare for os, men også for vores børn og børnebørn.. Vi skal efterlade kunstneriske indtryk og overvejelser til fremtidige generationer, så de kan bygge deres egen kultur.
Hvis en kunstner tvinges ind i komfortable kasser og tilpasser sig den gængse holdning, dør kunsten.

Desuden er jeg meget enig med CBT. Trier sympatiserer jo ikke med Hitler. Det er noget vrøvl! Han siger, at han forstår ham, og hvis man tænker sig om, giver det da meget god mening, at en mand der lider af angstneuroser og depression, måske har et meget godt udgangspunkt for at forstå Hitler.
Når han siger, at han føler en vis form for sympati med Hitler, giver det også god mening for mig. Trier ser en lille bange mand, der sidder isoleret i førerbunkeren. Og det er da lidt synd.. På trods af at det er Hitler. Hvis man ser Der Untergang får man da også både sympati og medlidenhed med manden. Men Hitler er jo heller ikke nazismen. Nazismen er rendyrket ondskab. Hitler var blot en bange, lille, forsmået mand, der praktiserede nazismen (opfandt den). Men ethvert menneske er jo nuanceret, hvorimod en ideologi (som regel) er utvetydig.

@Lars Christensen
Nu behøver vi vist ikke længere at være harme over "kultureliten". CBT fortæller dig jo ikke hvad du skal mene. Han skriver hvad han selv mener. Tag det roligt og gå efter argumenterne i stedet for manden.

Bill Atkins

@Mik Thobo-Carlsen

...man kan sgu da ikke have sympati - ikke engang en vis sympati - med en mand der planlægger folkemord for at opnå politisk drive.

Claus Oreskov

@Niels Mosbak. Du taler om forståelse for mennesket Hitler, og henviser til en film ”Der Untergang”, om er mere fiktiv en reality. Der Untergang – menneskeliggøre Hitler helt ud i det tårepersende, men den viser ikke manden som han var. Vil du virkelig forstå hvad der skete i de sidste dage i bunkeren og hvad der optag Hitler skal du, supplere med ledt læsning. Begynd med H.R. Trevor- Rober: ” Hitlers sidste dage” og dernæst Sebastian Haffner: ” Hitler – en politisk analyse”. Hitler var et politisk menneske, han levede gennem sine politiske ideer. Alle der har kendt ham bekrafter dette, ligesom mange pointerer den ejendommelighed ved hans person, at han ligesom manglede en privat personlighed (Se: Joachim C. Fest: ” Hitler”). Før Hitler blev indfangede af politiske spørgsmål, var det forskellige fantasterier om grandiose kunstneriske projekter der begejstrede ham. På mandeherberget i Wien, underholdt han gerne bumserne og stodderne med disse drømmerier. Men også i dette miljø var han udenfor det sociale fælleskab – det interesserede ham ikke at knytte menneskelige relationer. Å hvad var det der optog Hitler i de sidste dage i bunkeren? Det var politik og tanker om hvordan krigen skulle forsættes, efter hans død. Han udspekulerede flere planer, og udstedte endnu flere ordre, som kunne fremme hans gamle ideer, om tyskerne som et kæmpende folk. Ind imellem blev han grebet af raseri, og erklærede at fremtiden tilhørte folkene fra øst (Sovjetunionen). Dette var helt i tråd med nazi filosofien, der så verden som en kampplads mellem forskellige raser og folkeslag. Ifølge Haffner havde Hitler 2. politiske hovedmål 1) udryddelsen af det jødiske folk 2) Lebensraum imod øst. Da det gik op for Hitler at han ville tabe krigen, sætte han alt ind på, at nå det andet mål – udryddelsen af det jødiske folk. Vigtig energi resurser, som hæren desperat behøvede, blev omdirigerede til dødslejerne, som arbejde i døgndrift på dette tidspunkt. Det var den slags der optag Hitler der i bunkeren, og nogen forståelse for manden, og hans prekære eksistentielle dilemmaer, kan jeg altså ikke mobilisere.

Se også interviewet med LvT på RT: “I'm not a Nazi but things went terribly wrong – Lars von Trier”

http://rt.com/art-and-culture/news/trier-cannes-nazi-jew/

Claus Oreskov

@Mik Thobo-Carlsen. Uanset hvad du må have af romantiske drømme omkring kunstnere, og deres meriter (gode som onde), så er de mennesker på linje med alle andre d.v.s. de er ikke frataget, ansvar for hvad de siger og gør! Denne problematik er blevet grundigt behandlet i 2. geniale film 1) István Szabó film ”Mephisto” og 2) Rainer Werner Fassbinder film ” Lili Marleen”. Begge film behandler problematikken omkring en kunstners involvering, i det nazistiske propaganda apparat. Kunstnerne mente selv, de stod værdi frit, i politiske spørgsmål, men regimet fremmede deres karriere, og selv bidrog de gennem deres kunst, til regimets glorificering. ”We live in a political world” (synger den 70 årige) og ”selv” kunstnere er altså ikke frataget et ansvar, for hvad de gør og mener – heller ikke Lars von Triers.

Lars Christensen

@ MTC

"Trier sympatiserer jo ikke med Hitler. Det er noget vrøvl! Han siger, at han forstår ham"

Jeg forholder mig til Triers udtalelser og hans bekræftelse af samme dagen efter og behøver ikke din fortolkning såvel som CBT's. At du benægter, at han sympatiserer med Hitler synes ikke helt at stemme overens med hvad du efterfølgende skriver:

"Når han siger, at han føler en vis form for sympati med Hitler, giver det også god mening for mig. Trier ser en lille bange mand, der sidder isoleret i førerbunkeren. Og det er da lidt synd.. På trods af at det er Hitler"

Ført erklærer du at det er noget vrøvl, at Trier sympatiserer med Hitler. Derefter siger du ovenstående? Hvad mener du egentligt? At Hitler skulle være en lille bange mand er jo noget du har fra en konstrueret film. Tror du virkelig, at ham som de kaldte Der Führer var en lille bange mand? Stol ikke på alt hvad du ser i en film, specielt ikke når den er lavet af Lars Von Trier kunne man passende sige. Hitler var en kynisk voldssociopat uden nogen form for samvittighed og empati. Det sidste har Trier åbentbart heller ikke.

"Nu behøver vi vist ikke længere at være harme over “kultureliten”. CBT fortæller dig jo ikke hvad du skal mene. Han skriver hvad han selv mener. Tag det roligt og gå efter argumenterne i stedet for manden"

Hvorfor må jeg ikke være harm over at Triers "kunstner" venner forsøger at undskylde ham for at sympatisere med nazisme? Og hvilke argumenter referer du til hvad angår CBT? Det er jo bare hans egne selvmodsigende logik der kommer sig til udtryk.

Jeg forstår udemærket at Trier ikke nødvendigvis er en "ond" mand, men jeg synes han er et utroligt arrogant og kynisk menneske, når han tillader sig selv til en pressekonference, at lade hånt om millioner af ofre for de systematiske massemord der blev begået af Hitler og hans bødler. Det er jo derfor verden omkring ham reagerer så voldsomt. Fordi han ikke viser nogen som helst forståelse (empati) for ofrene, men tværtimod forsøger at være morsom over at erklære sig for at være nazist.

Måske skulle han bare laver Idioterne 2, med sig selv i hovedrollen og så kunne den bare hedde "Idioten".

Anne Albinus

til Thomas K. : - uden for debatten: Du efterlyser en bog om den nye bølge af CBT.

Christian Braad Thomsen har et kursus på filmhøjskolen:
http://www.europeanfilmcollege.com/den_nye_boelge.asp

Bill Atkins

Inden jeg så "Der untergang" havde jeg mødt det synspunkt at filmen menneskeliggjorde Hitler. Tænk, det synes jeg ikke den gjorde. For mig klarlagde den psykopatens brug af en menneskelig facade, som i filmen fik lov momentvis at krakelere ganske som det skete i virkeligheden. Havde Hitler ikke haft denne menneskelige facade, havde han nok ikke kunnet forføre sine nærmeste omgivelser i den udstrækning tilfældet var.

Jeg kan varmt anbefale at læse Alice Miller. I hendes bog "I begyndelsen var opdragelsen" ( ty.1980,da.1984) I kapitlet "Adolf Hitlers barndom. Fra den skjulte til den manifeste gru." beskriver hun hvordan Hitlers barndom
skabte den voksne Hitler.
Måske ville Lars von Trier bare gøre opmærksom på at Adolf Hitler var et menneske.

Ole Falstoft

Jeg tror aldrig vi kommer til at 'forstå' Hitler,
hvis forståelse betyder en rationel forklaring af manden psyke. Man kan give dele af en forklaring f.eks. i hans barndom, i tidens antisemitisme, i Tysklands økonomiske sammenbrud etc. men hvorfor Hilter blev Hitler og andre der oplevede det samme ikke blev det - vil vi aldrig forstå.
Sindets irrationelle sider kan netop ikke forklares
Så på den vis er Hitler et eksempel på hvad sindets irrationelle sider kan føre til og dermed en advarsel til os alle

Carsten Halvorsen

Det er ingen der kan tage patent på hverken Hitler Holocaust sådan som zionisterne prøver på, og det skal de ikke have lov til.

Mik Thobo-Carlsen

@ Lars C. (og andre),

Jeg sympatiserer BESTEMT ikke med Hitler's holdninger, gerninger, ideologier eller tøjstil for den sags skyld.

Når Trier siger "I have SOME sympathy for the man" refererer han til manden og ikke ideologi eller forbrydelser mod menneskeheden. Og ja - jeg tror, at Hitler var et bange lille menneske. Han var bestemt også en kynisk sociopat, som har bedrevet de værste grusomheder i nyere tid.

Forståelse er ikke de samme som accept. Præcis som CBT skriver, er det vigtigt at forstå. Forståelse er udgangspunktet for hele bearbejdningsprocessen, og hvis vi ikke prøver at forstå, hvad der drev Hitler og andre nazister til de ting de gjorde, vil vi aldrig komme til at tage stilling til de fundamentale årsager. Det er derfor Nürnberg processen var så vigtig.
Hele vores samfund er bygget på åbenhed og forståelse. Hvis et barn mobber de andre i skolen, slår vi ham jo ikke ihjel. Vi ser på familien og baggrunden, og forsøger at "behandle" problemet konstruktivt. Jeg siger hermed ikke at Hitler er et offer. Blot at han var et menneske der - som alle andre - var en nuanceret person, der vel havde sine egne motivationer. Også selvom de involverede storhedsvanvid, sadisme, ekstrem narcisisme og dets lige.

Jeg synes det er direkte dumt at beskylde Trier for at være nazist. Det er den slags retorik der benyttes af Ekstra Bladet og andre nyhedshungrende medier. Trier levede som jøde i 33 år, og hans evige projekt med at portrættere ondskab og mindreværd (som findes i ethvert menneske), er ikke noget argument for, at han er nazist. Blot at han interesserer sig for de grimme sider af menneskets natur.
Danmark har selv gjort ret frygtelige ting i demokratiets navn, eller af økonomiske årsager. Afrika er smurt ind i adskillige folkedrab og etniske udrensninger. Ex-jugoslavien oplevede forfærdelig massakre og systematiserede voldtægter. Vi gentager historien gang på gang. Og nu lægger vi en person for had for at bringe bare en anelse fokus på problemet. Det giver ikke mening for mig.. Dermed IKKE sagt, at det ikke må give mening for dig.

@ Ole Falstoft

Du skriver: "Sindets irrationelle sider kan netop ikke forklares."
Det er her Alice Miller detaljeret går ind og beskriver hvordan den "sorte opdragelse" både skaber et had hos Hitler og muliggør den kolossale opbakning har får i Tyskland.
Det er der ikke meget irrationelt over.

Olav Bo Hessellund

Debatten forplumres, for mig at se, af den uklarhed, at hverken Chr. Braad Thomsen eller mange debattører evner at skelne mellem nazisten i os alle (den indre svinehund, det onde) – og de samfundsmæssige betingelser, der skal til for, at nazismen kunne opstå som et samfundssystem. At Hitler har haft en gruopvækkende barndom forklarer på ingen måde, hvordan det tredje rige kunne opstå. Man vil uden tvivl kunne finde et utal af lignende tragiske barndomsskæbner, uden at det har fået de konsekvenser, det fik i Hitlers tilfælde.

Og at gå ud fra, at den tyske befolkning på Hitlers tid skulle være gjort af et særligt menneskemateriale, der i sig selv gjorde dem mere ”onde” end danskere, englændere eller andre landes befolkninger er heller ikke nogen rimelig antagelse - i hvert fald ikke, når man har læst Hannah Arendts beskrivelse af Eichmann-processen eller socialpsykologen Stanley Milgrams forsøg med at afprøve grænserne for almindelige menneskers villighed til at påføre andre mennesker ulidelige smerter.

Nazismens gennemslagskraft som ideologi og samfundssystem kan kun forklares med de særlige samfundsforhold i Weimar-republikken, der herskede i årene efter første verdenskrig, dvs. samspillet mellem massearbejdsløshed, social nød, ydmygende fredsbetingelser, dikteret af franske hævnmotiver, samt et tilbud til befolkningen om en letforståelig forklaring og løsning på tyskernes problemer i form af udryddelse af bestemte ”racer” som jøder og slaver, dvs. Sovjetunionen. Det var en ideologi, der passede som fod i hose til storborgerskabets ønsker ikke kun i Tyskland, men også i det øvrige Europa, om én gang for alle at få gjort op med de fæle kommunister østpå – og det kunne tilmed ske uden, at der skulle gives køb på de herskende ejendomsforhold, dvs. kapitalismen, for nu at sige det kort. De særlige preussiske militaristiske traditioner gjorde kun arbejdet lettere (Hitlers ideal var Frederik den Store, hvis billede efter sigende hang over hans skrivebord).

Al civilisation må nødvendigvis handle om at begrænse den indre svinehunds muligheder for at udfolde sig i samfundet – det kaldes også kultur. Det unikke ved nazismen var netop, at den dyrkede de stik modsatte egenskaber gennem sin systematiske, effektive og kyniske udnyttelse af menneskets dyriske sider. Skelner man ikke mellem de potentielt onde kræfter i én selv (dæmoner, kaldte man det tidligere) og mennesket som samfundsvæsen roder man sig let ud i det vrøvl, som Lars von Trier gjorde i Cannes.

Men Chr. Braad Thomsen skal da i det mindste have tak for, at hans misforståede forsvar for Triers dumheder forhåbentlig kan bidrage til at afklare forskellen på den iboende nazist i os alle og nazismen som samfundsfænomen.

Ole Falstoft

@niels roed: Ja jeg er da enig med dig i at Hitlers oplevelser i barndommen havde betydning for hvilken person han blev, men som sagt betyder det ikke at vi dermed har forklaret fænomenter Hitler eller i grunden forstået manden.
Masser af mennesker har haft en lignende barndom uden at udvikle samme psykiske abnormitet som Hitler
Vi forstår kun noget når vi kan udrede årsager og virkninger men vores psyke er jo ikke kun et produkt af årsager og virkninger. Psyken udvikler sig også af sig selv efter sine egen indre 'love' som man ikke altid kan forklare

Carsten Holm

Nu er "sympathy" på engelsk og "sympati" på dansk ikke helt det samme.

På dansk er der tale om en velvillig og positiv følelser for den, man sympatiserer med.

På engelsk drejer det sig om medfølelse og forståelse, men ikke nødvendigvis om velvilje.

Så når Lars von Trier taler om at besidde "some sympathy" for Hitler, betyder det ikke, at han har nogen som helst sympati for ham.

Mik Thobo-Carlsen

@Olav
Tak for en sobert, interessant og relevant indlæg. Jeg har læst det 3 gange med stor fornøjelse.

Jeg er enig i næsten det hele, og har lært endnu mere :)

Men jeg synes ikke, at Triers projekt var så dumt. Jeg er med på, at eksekveringen nok ikke bliver fast pensum på Retorik, men jeg synes faktisk at det er "kunstnerens" pligt at provokere.. Også selvom det støder. Trier får netop rusket op i denne debat (forsætteligt eller ej), hvilket giver os mulighed for at diskutere et emne, der ellers er komplet taburiseret i vores kultur.
Vi ved jo allesammen, at Trier ikke er nazist - endsige sympatiserer med nazismen på nogen tænkelig måde. Men ved at provokere den etablerede filmbranche og alle investorer, tvinger han os allesammen til at tage stilling til "den indre svinehund". Galschiøt forsøgte det samme med sin happening i 93, og det lykkedes til dels. Men man må sige, at Trier har formået at ruske op i hele verdens pressen, og tvunget Cannes til at afsløre deres inkonsekvente moralisme.

Endnu engang tak for dit indlæg. Et dejligt lyspunkt i en ellers forsimplet debat.

Niels Mosbak

Claus Oreskov

Jeg har Ian Kershaws "Hitler, en Biografi" liggende og det er en moppedreng på over 1000 sider, som jeg desværre ikke har haft tid til at læse endnu.
Jeg har jo selv gennem mit liv forsøgt at sætte mig ind i WW2 og aktørerne bag, lige fra jeg var dreng.

Jeg har også gennem mit arbejdsliv forsøgt at forstå, hvad skal vi kalde det "afvigere", der er faldet uden for samfundsnormen, i det jeg jo har siddet over for folk der havde begået grove forbrydelser, uden at jeg har kunnet stå inde for deres forbrydelser, men nok forsøgt at forstå mennesket bagved, uanset deres irrationelle handlinger.

Eftersom det vi kalder spillefilm jo netop er instruktør og skuespilleres fri gendigtning af moralske eller andre emner, hvilket von Trier jo godt ved, som er egnede til at fortsætte oplevelsen eller udfordre os i vor egen tankevirksomhed, mener jeg netop at Der Untergang uanset fiktionen er egnet til at netop sætte gang i vor egen tankevirksomhed.

Og som du netop skriver til Mik Thobo-Carlsen omkring kunstnere "så er de mennesker på linje med alle andre" - og man er nødt til at erkende, at det var Adolf Hitler også.

I mit objektiv er mytologiseringen omkring 2. verdenskrig og særligt i Danmark til fare for forståelsen af det vi kalder ondskab - det fremgår jo nærmest at der fandtes et ondt menneske i verden A. Hitler, og resten (bortset fra den tyske befolkning) var de gode, og Danmarks befolkning var alle frihedskæmpere, selv om fakta er, at der døde langt flere danskere på Øst-Fronten, end i frihedskampen, ligesom det var briterne og amerikanerne der var årsag til Danmarks befrielse, selv om Sovjets indsats i den henseende var af væsentlig større betydning.

Og senere hen var det Stalin der var den personificerede ondskab, så Milosevic, senere Saddam Hussein, Ghadaffi, osv.

Mik Thobo-Carlsen

@Hans Jensen,

Jeg læser først dit indlæg nu.

Mener du virkelig at Trier er nazist!? Seriøst??

Du skriver også:
"Når CBT forsvarer LVTs nazi udtalelser forsvarer han også hele det hæslige, morderiske, undertrykkende og menneskefjendske diktatursystem som Det Tredje Rige repræsenterede, samt et per-verst menneskesyn, formidlet gennem den såkaldte racehygiejne."

Synes du virkelig det!?

Jeg ved ikke rigtig hvad man skal sige til den slags udtalelser. Men jeg synes du skylder CBT en undskyldning. Det er virkelig en grim beskyldning.

Trier er ERKLÆRET ikke-nazist.. Han troede han var jøde i 33 år. CBT tager noget så bestemt afstand fra nazismens forbrydelser, ideologier og grundlæggende menneskesyn. Det gør vi i øvrigt allesammen herinde.
Det kan godt være du er uenig med CBT, men lad være med at trække debatten ned på det niveau.

Per Møller

Tak til Braad for en tankevækkende analyse - og det tydeliggøres af den efterfølgende debat, at emnet er så tabuiseret, at det er umuligt at diskutere det. 66 år efter landets og regimets fald! Så der er store muligheder for at fortidens fejl gentages

Maria Naira Santasilia

Meget interessant artikel og ikke mindre interessant debattråd. Den første virkeligt interessante debat jeg har læst i årevis - fantastisk!

@ Mik Thobo-Carlsen
Af hjertet tak fordi du holder fokus - LVT VAR til stede i Cirkus Cannes, fordi han er kunstner. Han har et kunstnerisk syn,mål, metier og forfølger sit spor hudløst oprigtigt - Det koster smerte og mod at gøre det han gør...og en dårlig omtale er LANGT at foretrække i forhold til INGEN omtale.

Jeg gider ikke forholde mig til hans personlighed - men synes at debattens retning her trænger til at blive justeret. Hvorfor SAD LVT i den interviewsituation han sad i? - Fordi han er kunstner... Hvordan får han skabt behov og opmærksomhed omkring sin produktion? Ved at flytte grænser....og hvis der er noget han kan, så er det det!

Det er det hele Cirkus Cannes bygger på...han spillede storslået efter spillets regler - han havde bare rollen som den klovn vi IKKE kan lide.

At begynde at forholde sig til om han er nazist, eller om han går ind for udryddelse af jøder, er en ond mand og sådan noget...det er ærlig talt ramt forbi målet.

Se hans film "Forbrydelsens Element". Den beskriver på en fantastisk måde hvordan man bliver et monster af at jage monstre - bare som advarsel til dem der ser en nazist i LVT og derved frikender sig selv...

Rachel Henderson

Tak til Chr.Braad for denne her: "Staten optræder både som alfons og som den far, der vil bestemme, hvem hans børn må gifte sig med, samtidig med at vi projicerer denne grumme faderskikkelse over på muslimerne. Disse love har ikke haft deres lige i Europa siden de nazistiske Nürnberglove, der forbød ariske tyskere at gifte sig med jøder. Vi regner vore egne love for helt naturlige, fordi vi ikke forstår deres udspring i nazistisk tænkning, ligesom vi har opgivet enhver naturlig moralsk holdning til de unges frie partnervalg."

Det er så vigtigt at erkende at når vi peger på andre med én finger, så peger tre fingre tilbage på os selv.

Olav Bo Hessellund

Mik Thobo-Carlsen:
Takker for rosen, selvom jeg næppe er enig i dit syn på “kunstnerens pligt at provokere”, som du kalder det. Kunstnere må for min skyld provokere og udfordre ligeså meget de vil, men de må også være indstillet på at skulle stå til regnskab for deres provokationer, især når de skyder forbi ved at formulere sig så tvetydigt som Lars von Trier gjorde.

Provokationer skal efter min mening være gennemtænkte og have et formål, eksempelvis som Greenpeace’s aktioner ved den mislykkede FN-klimakonference i 2009. Det er efter min mening ikke i orden bare at skyde fra hoften og ramme på må og få, som Trier gjorde. Uanset hvor meget kunstner man er, så er man ikke ansvarsfri – hverken i forhold til politivedtægten eller i forhold til styrelsen, for nu at citere Søren Kierkegaard.

Per Møller skriver:
”… at emnet er så tabuiseret, at det er umuligt at diskutere det.”

Det synes jeg nu ikke meget tyder på.

Måske kunne du præcisere, hvad det er for ting vedr. nazismen, du mener det er umuligt at diskutere i dag.

Lars Christensen

Dette skrev Lars von Trier igår i en pressemeddelse:

"Freedom of speech hører efter min mening - i alle former - til de helt basale menneskelige rettigheder, men mine udtalelser på festivalens pressemøde, var dog uintelligente, uklare og unødigt sårende"

Det er jo altid noget, at LVT i det mindste selv kan se at han gjorde i nælderne.

Hermed er ovenstående "analyse" af Christian Braad Thomsen decideret formålsløs, da den jo i sagens natur er et forsvar for Triers absurde udtalelser.

Mik Thobo-Carlsen

@Olav
Jeg mener faktisk ikke at kunstneren, klovnen, narren, børn og fulde folk står overfor de samme objektive ansvar, som f.eks. politikere og andere debattører (os selv?), som forventes at blive taget alvorligt.

Desuden kunne man argumentere for, at diskussionen er lidt pseudo i og med, at de jo netop defineres ved at være ligeglade med konsekvenserne.

Hvis disse "indsparkere" tog stilling til politisk korrekthed, og den efterfølgende "folkets dom", ville vi ikke få disse emner på bordet.

Jeg er udemærket klar over, at man med (moral)loven i hånden kan anfægte mit synspunkt, men jeg mener, at det er et vigtigt element af vores frie tænkning, at vi har denne "buffer" i vores kultur. Uden øvrig sammenligning, er det vel også dét der er rationalet bag ytringsfriheden (jeg ved godt, at den ikke forsvarer Trier specifikt).
Jeg betragter det lidt som at muligheden for civil ulydighed er element af demokratiet, og strejker/log-out er elementer af arbejdsmarkedet.

Vi kan vel alle blive enige om, at der findes meget stærke meningsdannere, moralister og interessenter på den globale scene, og jeg synes det er vigtigt, at de bliver udfordret. At det så blev gjort lidt klodset i denne sammenhæng, synes jeg ikke er relevant lige nu :)

Mik Thobo-Carlsen

@Lars Christensen

Artiklen er da på ingen måde formålsløs. Alle er enige om, at Trier var klodset og unødigt sårende. Vi diskuterer hans berettigelse, og efterfølgende evne til at røre ved noget i mennesker.
Med al respekt, så handler artiklen og debatten her hverken om at vinde eller at overbevise. Det er en udveksling af synspunkter og argumenter, som - for mig at se - er både oplysende og interessant.

Eller jo.. nu jeg tænker over det, har du måske ret i, at den er formålsløs. Men det er vel heller ikke så slemt. Formålet er vel i grunden det mindst interessante ved artiklen :)

Sider