Klumme

Historiens stemme fra før vandene steg

Information er ved hidtil ukendt teknologi kommet i besiddelse af en danmarkshistorie udgivet i året 2211 og bringer et afsnit i nudansk gengivelse
Allerede i sommeren 2010 bemærkede danskerne, at noget var ved at være grueligt galt. Regnen faldt tungt og skabte oversvømmelser. Politisk var landet også på dybt vand, men det blev kun værre, oplyser dette frem-tid-s-krift.

Allerede i sommeren 2010 bemærkede danskerne, at noget var ved at være grueligt galt. Regnen faldt tungt og skabte oversvømmelser. Politisk var landet også på dybt vand, men det blev kun værre, oplyser dette frem-tid-s-krift.

Mogens Flindt

Debat
2. juli 2011

Epoken 2001 til 2011 var afgørende år for Danmark. Efter 2011 begyndte miljøændringerne synligt at påvirke landets topografi.

I 2011 var det eksempelvis endnu muligt at bade i Københavns havn. Vandstandsstigningerne havde ikke nødvendiggjort de senere store digebyggerier rundt om hovedstaden og afskåret københavnerne fra resterne af det omgivende Sjælland og det forsvindende Amager.

Deltagerne ved folkemøderne på Bornholm kunne stadig få serveret en af de gamle egnsretter: stegt siden uddød ål samt et stykke med røget sild og pasteuriseret æggeblomme for langt mindre end en ministers månedsløn.

De store 2000-byggerier på Amager: Københavns Universitet og det store mediehus med det firkantede blå boksestadion, hvor det senere afviklede DR også lejlighedsvis spillede koncerter, var i 2011 fortsat oven vande. De undersøiske ruiner af universitetet og DR ligger i dag som symboler på den universitetskrise, som satte Danmarks akademiske udvikling uigenkaldeligt i stå i 2010'erne samt på nedbrydningen af den folkeoplysende public service-kultur afgørende for forståelsen af kriseproblematikken i dansk historie i det tidlige 21. århundrede.

2001-11 i Danmark er af historikere i 2100-tallet betegnet som 'destruktionsalderen', hvor offentlige institutioner, strukturer og kulturer blev dekonstruerede eller destruerede.

Magtfuld nationalisme

Denne i flere henseender vanskeligt forklarlige proces i et overvejende værdikonservativt samfund har været genstand for omfattende studier og er hyppigt skildret som resultatet af en blanding af højrerevolutionær beslutsomhed og modvillig, men resigneret accept. For det første kan vi opfatte omvæltningerne som bestemt og iværksat af en determineret kreds af magtfulde nationalister i rollen som aggressive repræsentanter for et ringere uddannet, mindre oplyst, socialt og kulturelt indbildt tilsidesat segment.

For det andet i store dele af det øvrige politiske, administrative og akademiske system finder vi i kilderne utallige udtryk for rådvildhed, opportunisme og frygt.

I komparative studier har nogen villet sammenligne Danmark 2001-11 med den tyske Weimar-republik i begyndelsen af 1930'erne, hvor, som påpeget, de afgørende lag for demokratiets realisering i handlingslammet inkompetence blev undergravet og undergravede sig selv.

Defineres politisk inkompetence som aktørernes manglende evne/vilje til at træffe rimelige beslutninger med rod i fagligt forsvarlige, empirisk baserede vurderinger, springer, hvad angår Danmark i kriseåret 2011, en række forhold i øjnene.

Dette fører tanken længere tilbage i danmarkshistorien, nemlig til den for historikere almindeligvis anerkendt ubehændigt førte politik i forbindelse med den nationale katastrofe i 1864.

Begivenheder af den art sammenholdt med kriseåret 2011 klargør måske i mentalitetshistorisk forstand over tid visse karakteristiske træk i dansk politisk kultur.

Anledning til undren

2011-syndromet kan dog trods alle mulige sammenligninger fortsat give anledning til undren blandt moderne historikere i 2200-tallet.

Alt taget i betragtning og med forbehold for datidens enkle teknologi og overskuelige viden på væsentlige felter, stiller mange historikere det nærliggende spørgsmål:

Hvorfor valgte en oplyst befolkning i et velstående land flere gange i træk politiske ledere, der traf åbenbart uhensigtsmæssige afgørelser?

Dette spørgsmål har til overmål været rejst i samfundslitteraturen, uden metodisk tilfredsstillende forklaringer endnu er givet.

En iboende drift mod krig, kreativ bogføring og massakrer som hos en Christian 4., en Fogh Rasmussen, eller en Christian 2. er skildret i psykologien, men heller ikke med fyldestgørende svar.

Hvilke dynamiske faktorer førte således til, at Danmark i 2011, påviseligt til skade for landet og for Europa, vendte det internationale samarbejde ryggen og etablerede et fornyet modsætningsforhold til et fredeligt, selvransagende og generøst imødekommende Tyskland?

Bruddet med naboerne

En mulig forklaring: De politiske kræfter der forårsagede bruddet med Europa og genopstillingen af grænsebomme samt bevidst og udtrykkeligt ønskede og forårsagede dette kølige forhold til Danmarks store nabo, havde næppe, bortset fra et par erklæret revanchistiske præstepolitikere, kvalificerede forestillinger om rækkevidden af deres adfærd.

Det fremgår ikke af kilderne at en sådan klarsynskompetence skulle have været for hånden; snarere må disse politikeres handlinger, undtaget præsterne der ønskede krigen, i bedste fald opfattes som uafvidende konfliktfremmende.

I den forbindelse er det vurderingen at statsministeren i 2011 i fremstillingerne kun nævnt i forbindelse med et offentligt demonstreret søvnbehov under en international klimakonference heller ikke havde imødeset konsekvensen af grænsebomskrisen i sommeren '11.

De kræfter, der angiveligt som succeskriterium fik Danmark ud af det europæiske samarbejde, medvirkede også i samarbejde med andre yderligtgående højrepartier i Europa aktivt til Unionens endelige opløsning.

Resultatet af denne politik var den kroniske valutauro, rentestigninger og devalueringer, Frankrig og Tyskland på kollisionskurs, den 3. Balkankrig, borgerkrigen i Grækenland og dansk/svenske skærmydsler over Øresund.

Motivforklaringen til de sociale neo-nationalisters adfærd i det dengang dominerende Dansk Folkeparti bør imidlertid søges i partiets modstandere. Det nye højres insisteren på danskheden samt partiets skarpt profilerede angreb på tyskerne, må opfattes som et værdipolitisk manifest med andre ord en magtdemonstration.

Dybt forankret krise

En forklaring baseret på et påstået sagligt behov for grænsekontrol kan kun forekomme tilfredsstillende under anvendelse af begrebet dumhed. For historikere et værdibelastet begreb, næppe videnskabeligt parameter, men utvivlsomt relevant.

De stærke krav til fremmedlovgivning og grænsebomme samt de voldsomme udfald mod tyskerne har ved en nøjere analyse af materialet hverken at gøre med de fremmede, en meningsløs grænsekontrol eller med Tyskland og tyskerne.

De grænsekontrolhævdende, anti-europæiske kredse giver parentetisk bemærket ikke i tilgængelige kilder indtryk af at have mødt fremmede, at have berejst Europa eller for at have været i opdateret på et relevant europæisk erfaringsgrundlag.

Kravene markerede snarere det populistiske højres heftigt udtalte modvilje mod hjemlige modstandere, de globalt orienterede under ét i tidens forenklende terminologi: de venstreorienterede og kulturradikale.

Det har været diskuteret, om samfundskritikken afviklede sig selv, trængt af kræfter med kimen til det diktatur, der senere i 2000-tallets Danmark påfulgte et formelt demokrati og en forældet grundlov.

Et langt skridt til afvikling af folkestyret ses i at markante universitetsfolk i 2011 blev tvangsisoleret fra debatten.

Et yderligere krisetegn var de danske brud på internationale konventioner. I kilderne finder vi oppositionens ordførers reaktion på forslaget om statsborgerskabsberettigedes udvisning i tilfælde af kriminalitet.

»Er det i strid med konventionen, må konventionen laves om,« sagde Socialdemokraternes ordfører.

Denne udtalelse klargør krisens omfang i 2011. Herefter steg vandene trods en i datiden nu glemt kortærmet miljøskeptikers protester og oversvømmede Amager.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

12+

at ville deconstruere for at, forsøge at, bevare, lyder næppe helt overbevisende

dansende ( og lettere conservative ) deconstruktivister's værk : shiva, kali ?

jvf: det communistiske manifest:

capitalismen's nødtvunge decontructioner af produktivkræfter som den næppe kan rumme.

Hvorfor valgte en oplyst befolkning i et velstående land flere gange i træk politiske ledere, der traf åbenbart uhensigtsmæssige afgørelser?

------------

tjae, men i virkeligheden stemte de fleste danskere måske på enhedslisten eller på socialistisk folkeparti.

Som det så ofte ses, så tager historikerne ikke de biopsykologiske med i deres analyser. Det fremgår tydeligt når man sammenligner Danmarks første ditator Lars Løkke Rasmussen, der kuppede magten da det stod klart at han ville tabe et kommende valg:

Lave mænd der har søgt magt:
Lart Løkke Rasmussen 160 cm
Napoleon BP 160 cm
Joseph Stalin 163 cm
Marquis de Sade 160 cm
Charles Manson 157 cm
Kim Yong Il 160 cm

En samtidig kilde i USA bekræfter da også at der er mistanke om et udbredt Napoleonkomplex blandt europæiske ledere i det årti. http://abcnews.go.com/Politics/story?id=5314996&page=1

Anne Marie Pedersen

Jeg så på billedet til artiklen tidligere i dag og tænke "nåh, ja, sådan så det vist ud for et år siden. Men det kan jeg slet ikke forestille mig nu".

Og hvor er det egentlig ironisk. For i skrivende stund ser jeg ud af vinduet på en vej, der ser fuldstændig oversvømmet ud. Kommunen har lavet spritny indretning af hele området langs vejen - og vejen har været gravet helt op i den forbindelse.

MEN, der er selvfølgelig ikke gjort noget som helst for at imødegå skybrud af den type, som aftenen har bragt.
Jeg er ikke ekspert, men selvfølgelig kunne man have gjort noget.

Hvorfor i al verden har vi alle de regler i Danmark, og så ikke en lov om, at kommuner har pligt til at medtænke fremtides forandrede klimaforhold i nybyggeri.

Per Jongberg

Ved du nu hvad George, du har helt glemt at nævne inkompetencens og magtteløshedens absolutte mester, vores allesammens lille runde d....mås.

Er han slet ikke nævnt i Danmarkshistorien ?

Kristian Rikard

Metz virker nærmest profetisk oven på aftenens trakasserier. Milde Moses - sikke en masse vand!

Jesper Wendt

Tja, måske man skulle købe et ekstra køleskab, der er fordele ved højhuse. :)

William Jansen

Det forekommer mig at være enormt selvfedt at udråbe sin egen tid og sit eget sted til at være af så monumental betydning.

Det forekommer mig at være enormt selvfedt at udråbe sine egne modstandere til at være grumme på et niveau der matcher Chr. 2 og Chr. 4.

Det forekommer mig at være enormt selvfedt at udråbe samtidige begivenheder til at matche den største politiske katastrofe i det 21. århundrede.

Steen Erik Blumensaat

Til Søren Lom.
Det er rigtig jeg hører til de mindste af kæmperne, men så er jeg til gengæld den højeste af dværgene.

Steen Erik Blumensaat

Selv dværge var små engang,

Dan Johannesson

@Anne Marie bare husk at lige meget hvor mange byggeteknsike foranstaltninger vi laver, er det kun midlertidig symptombehandling.

Ondets rod ligger i tidens åbenlyst vanvittige vækstparadigme. Et paradigme som er så stærkt indgroet i både borgere og politikere at det truer med at sætte vores basale livsbetingelser ud af kraft.

Et ekstremt eksempel er den Danske regerings nylige ide om at "udnytte at isen har trukket sig tilbage" på nordpolen. Her anvendes et katastrofalt sygdomstegn, blot som et påskud til at accellere sygdommen yderligere.

Den form for tænkning, koblet med det hyppigt anvendte jeg, mig, og "på min vej", perspektiv om f.eks. kloakering fastholder og ekspanderer et globalt problem, som kun kan løses ved en gang for alle at løsne os fra grådighedskulturen og nærme os en holistisk orienteret bæredygtighedskultur.

Det sagt skal der naturligvis også forebygges lokalt, det er bare ikke der at problemet løses, kun der det kortvarigt kan symptom behandles.

Kristian Rikard

Personligt ville jeg utroligt gerne vide, hvad der er blevet af alle dejlige skattepenge som de Storkøbenhavnske kommunner IKKE som hævdet har brugt på infrastuktur. Hverken på reparation eller geninvestering. Blot 1/3 har de brugt i snit gennem de sidste 20 år. til gengæld har de
tjent masser af penge på at byggemodne og udstykke og dække alle overflader med beton, asfalt og fliser, så vandet absolut ingen steder har at løbe væk.
Det er det der på nydansk kaldes moderne liberal langtidsplanlægning.

Majbritt Nielsen

@Anne Marie Pedersen
Efterhånden som grundejere dækker deres egendom med flisearealer og veje efterhånden også er helt dækket med asfalt. Så er der ikke nogen steder regnvand kan løbe hen, end kloaknettet. Og da det er bygget til det man vidste det skulle kunne tage, da det blev grundlagt. Og da der sidenhen ikke er stemmer i kloaknet. Så blev det igoneret af politkere og grundejere. Indtil i står med vand ind på udestuens gulv. Så hvorfor var du som grundejer så ikke lidt på forkant med hvad din bygning og dit kloaknet kan holde til?
Politikerne er dem du og os andre har stemt på. Og vi har de politkere vi har fortjent. Længere er den ikke. ;)

Kristian Rikard

til Majbritt Nielsen,
Det er delvist rigtigt hvad du siger, men hverken du eller jeg har indflydelse på, hvem der er stadsarkitekt eller sidder i teknisk forvaltning - nu omdøbt til forsyningsservice af 2010 ApS med tilhørende afvikling af ethvert ansvar
for, hvad der er sket før 2010 - men til gengæld med direktører og kommunkationsafdelinger og italesættere og hele regimentet.
Det er dem, der ved festlige leligheder prøver at sælge vores egne veje til os selv for 3. gang.

Inger Sundsvald

Mens vi venter på at politikere og verdens ledere sadler om til gavn for klimaet, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad jeg skal gøre i mellemtiden.

Hvis politikerne i MIN kommuner i enighed har valgt at spare på kloakeringen og underdimensioneret den i 2002 ”renoverede” kloakledning på min vej – hvem skal jeg så stemme på?

Denne gang undgik jeg vand i kælderen, men jeg har haft 15 siden 2002, og aldrig nogen inden den tid regnet fra 1972, og så vidt jeg ved heller ikke fra huset blev bygget i 1937.

Det er altid nemt for politikerne at bede grundejerne om at gardere sig og påtage sig ansvaret. Spørgsmålet er bare hvordan.

Jesper Wendt

Ej for den, det må de hjemløse og syge sgu betale for, hvad fanden ligner det st tørre den af på gode borgere.

Kristian Rikard

Jeg ville bare gerne sikre mig, at de penge der ikke er brugt til kloakker, så faktisk er gået til de dårligst stillede istedet. Det fremgår bare ikke helt tydeligt af kommunernes regnskaber og budgetter :-(

Inger Sundsvald

Det her handler om klima, i bred forstand, og såmænd også om folkepensionister f.eks.
Hvilken indflydelse har vi mon her i landet på USA og f.eks. Kina hvad angår miljø og klimaforandringer?

Vi har ikke engang indflydelse på hvad kommunerne beslutter at koble på de gamle kloaknet af nye bygninger med tilhørende mange husstande og parkeringspladser i et gammelt område midt i byen, hvor der også lige kan blive plads til et storcenter.

Man kan som privat grundejer ”vælge” at betale over 200.000 kr. for at få sikret huset, fundamentet m.v. med tilhørende pumpestation, hvis man altså ikke lige er folkepensionist. Problemet er bare, at med sådanne regnskyl som i går, er der ikke noget sted at pumpe vandet hen, når man står i vand og lort til knæene ude på vejen og kloakkerne flyder over.

Det er i øvrigt ulovligt at vand fra vejene bliver ledt ind på private områder. Hvem skal man klage over og til? VKO med deres skattelettelser - eller måske Obama?

Anne Marie Pedersen

Majbritt Nielsen

Nu var det så ikke ved min bebyggelse, den var helt gal. Her var vand, men det kunne have være værre. Men jeg kan egentlig ikke se hvad det har med sagen at gøre. Det handler jo om, hvordan vi som samfund laver langtidsplanlægning. Og her fejler byggeriet grumt. Når man kaster mange millioner efter et projekt, så kunne man jo tænke fremtiden med ind i det. Men det sker ikke - og det sker heller ikke selv om aktive borgere ønsker det. For borgerindragelsen sker altid så sent i processen, at næsten intet kan ændres.

Når det kommer til den manglende langtidsplanlægning kan du også tage hele Ørestaden som eksempel. Her er lavet små fine prydskanaler - men man kan ikke sejle i dem, og de kan ikke lede vandet væk ved skybrud.

Og du kan tro, at jeg fortjener bedre politikere. Jeg har bestemt ikke stemt på nogle af de hoveder, der laver så ringe byplanlægning.

noam chomsky

ved ikke om chomsky virkelig er så dum som det han hidtil har offentliggjort kunne tyde på

( har ikke set det hele, og har jo heller aldrig talt med c. ),

-------------------

angivelig venstreorienterede, men noget

mekanicitetsagtig, parseragtig,

politisk korrekthedsfiltre, vil, ved modsætninger,

nemt kunne give forholdsvist højreorienterede og

kapitalister; i det mindste , i det

meldte: "monopol" på lidenskaberne,

på "populisme", folkelighed.

det er så bla.a. derfor at det er bedre at være

communist, end bare at være venstreorienteret.

manglen ved chomsky's lære, og andre venstreintellektuelle's lignede lære, er bla.a. at de er for meget, kun, lappeløsninger

( p.s. debatten på arbejderen.dk er formodentlig, også hvad det angår, bedre end på information.dk, og derfor forudsætter så meget tænkeevne, at jeg klogeligt bliver på information.dk :-)

Inger Sundsvald

Kim Gram
Engang imellem er det nu sundt at få brugt ”tænkeren” og få udvidet livsanskuelsen på f.eks. www.arbejderen.dk

Bo S. Nielsen

@ Cim Gram

Mangler der en k-tast på dit tastatur? :)

Bortset fra det, så skal du have tak for dine ofte nærmest abstrakte indlæg. Halvt knækprosa og halvt sort snak, men altid i et sprog, der forekommer som taget ud af en tekst fra det 19. århundrede. Som nu f.eks. Noam Chomsky's mulige dumhed som indspark helt ude af kontekst. Det er herligt absurd. Lidt som street-art, hvor man pludselig spotter en perleplade på et undseeligt hushjørne eller ordet "PIK" på et kommunalt skilt.

Keep 'em coming, kommunist-Kim :)

Karsten Johansen

Ideen i skrivemåten her er god.

Metz er på sporet av noe, men hans begeistring for
EU fører ham dessverre også noe på villspor.

Når Kastellet i København, bygget 1664-66, har overlevd 350 år med skiftende vær, men altså raseres av tre timers tropisk regnflom i 2011, forstår alle tenksomme, at det er noe på ferde som ikke er normalt.

Man må da være noe spesielt skrudd sammen i hodet for som den meteorolog fra DMI som i dag uttaler seg til Politiken å få det til "dette er vejr som vi oplever hver sommer, et almindelig dansk sommervejr."

Dersom mannen virkelig mener dette, trenger han et grunnkurs i værstatistikk. Minst.

Og dette er jo på ingen måte noen enestående begivenhet av ekstremvær. Bare i fjor kostet nedbøren i Danmark en milliard i forsikringsutbetalinger, og dette foregår jo alt annet
enn kun i Danmark. Her i Norge har vi for fjorten dager siden hatt hundreårsflom i landets største elver, den andre hundreårsflommen siden 1995.

Jeg selv og mange kjente fikk veiene vasket vekk på få timer. Mange fikk hus og eiendom ødelagt for hundrevis av millioner, skadene er ennå langt fra gjort opp.

Og hele juni har gitt regnmengder som er tre ganger normalen for landet. Sola er knapt å se, man må ha leselys midt på dagen.

I USA finner vi f.eks. dette:

http://www.examiner.com/human-rights-in-national/fort-campbell-nuclear-p...

http://www.youtube.com/watch?v=_kTmtldpQDk&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=rvo7C5ygYrg&feature=related

Og i Kina har året så langt brakt tørke som fjernet store deler av landets strømforsyning på grunn av manglende vannkraft, og deretter flom i samme områder. I fjor hadde vi en tusenårshetebølge i Russland som truet flere atomkraftverk og slo ut så mye av kornhøsten at dette er en kraftig medvirkende årsak til stigende brødpriser verden rundt nå, og ikke minst i den arabiske verden, der de har ført til opprøret vi kjenner.

Altså: her er det noe enda mer alvorlig på ferde enn Metz helt har forstået, selv om han avgjort er på sporet.

Hvis man lurer på hva dette er, kan man f.eks. følge med på hva som skjer med havisdekket på Nordpolen og lytte til denne forelesningen:

http://www.youtube.com/watch?v=30QX1pkT-Dk

Inger Sundsvald

En radikal KAN sige noget fornuftigt:
”For vejret kan naturligvis svinge fra år til år. Hvorimod en eller to graders temperaturstiger for kloden som helhed får konsekvenser århundreder frem i tiden. Men nu er klima-eksperter enige om, at de sidste tiårs usædvanlige vejrfænomener er en direkte afledt konsekvens af den globale opvarmning.”
(…)
”Derfor har jeg dette ydmyge ønske til mine politiske kollegaer i oppositionen (for regeringen og DF har jeg i denne sag oprigtigt opgivet): Kunne vi ikke blive enige om, at den globale opvarmning – og dermed den måde vi i dag producerer og forbruger på – er dette århundredes allervigtigste problem, som burde blive sat øverst på den politiske dagsorden. Hvis vi ikke kan sikre at kloden forbliver beboelig, så kan dollars, yen og euro, grænsebomme, piza-test og ministertaburetter, foruden alt det andet, være totalt lige meget.”
http://avisen.dk/blogs/uffeelbaek/vores-miljoesynder-indhenter-os_30917....

Kristian Rikard

til Karsten Johansen,
Og hvad har det så med Metz enthusiasme for EU at gøre - jeg spørger bare?
Men det er da ret tankevækkende, som det vælter ned. Hvad jeg ikke rigtigt forstår (men der er så meget jeg ikke forstår) er, at selve vejrfænomenet jo absolut ikke er ukendt hverken i det danske sommerland eller i Bergen. Det drejer sig om nogle
vejrsystemer som er meget udbredte i sommerhalvåret på de her breddegrader. Men hvorfor pokker er der så voldsomt meget vand i dem
nu om dage? Jeg har selv boet i troperne i nogle år - og der regnede det skulle jeg hilse at sige - Milde Moses hvor det regnede, men der var man ligesom forberedt! Og så sad vi bare og drak Bombaygin i en hel uge og kiggede ud :-)

Karsten Johansen

Svar til Kristian Rikard:

1) Hvordan er EUs "innsats" i forhold til klimagass-problemet? Den består i å subsidiere den globale fossilindustrien, flyindustrien osv., dvs. av enda mer av den samme liberaltotalitære medisin, som vi kjenner så altfor godt fra de siste tretti-førti årene. Man bedriver så litt grønnvask i mediene av dette, men realiteten er det ikke tvil om.

Hvordan er EUs "innsats" i forhold til Berlusconi, Sarkozy osv.s oljekriger, kleptokrati osv.? Svar: EU er identisk med disse senmoderne potentatenes finansmogulreprise av Napoleon den tredjes og Wilhelm den andres tid.

2) Du tar feil: dette værfenomenet er helt ukjent i både Bergen og København og her i det øvrige Norge i de siste minst 200 års klima. Dette forteller den store mengde fjellskred, flomskred osv. som foregår nå f. eks. Dette er på ingen måte normal sommerregn. Her i Norge har det ikke regnet så mye så langt værstatistikken rekker, og som sagt: det går nå mengder av skred som vi må tilbake til f.eks. Storofsen 1789 for å finne maken til.

Og en statistisk undersøkelse av de seinere årenes klima gir mer oppsiktsvekkende resultater enn som så:

Fjorårets ekstreme hetebølge i Russland og Østeuropa var en hendelse som ikke har inntruffet lignende på minst 500 år:

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110318091141.htm

Den ekstreme hetebølgen i det sentrale Europa i 2003 var en begivenhet som normalt kun gjentar seg med 9000 til 43000 års mellemrum:

http://www.met.reading.ac.uk/~vidale/papers/SchaerEtAl2004.pdf

Kristian Rikard

til Karten Johansen,
Faktisk forklarede DMI på udmærket måde fænomenet i vejrudsigten i går. Det er øjensynligt selve fordampningen, der er problemet, da vi så at sige lever i en osteklokke. Jeg var ikke helt klar over, at det så at sige var så simpelt.
Hvad angår sandsynlighederne for et givet vejrfænomen, blev det også forklaret på rimelig god måde. Sandsynligheden for et uvejr er IKKE
større idag end igår (eller i hvertfald kun marginalt og næppe målbart). Der imod ændres sandsynlighederne over tid - når og hvis
temperaturen stiger væsentligt (f.eks. 2 grader).
Egentligt er det underligt at tænke sig, at samtlige forsikringsselskaber udsendte meter tykke anekdoter for 2 siden om klimaforandringer
og Armageddon og især prisstigninger, men at de de lige netop med alle de aktuarer og statistikere de tidligere har haft har, ikke har kunnet at forklare, hvad Søren Jakobsen forklarede i løbet af mindre end eet minut.
Men det skyldes måske, at forsikringsselskaberne også er blevet invaderet af italesættere og især valutaeksperter/spekulanter, og at selve
den videnskabelige/faglige ekspertise så at sige er røget i købet.

Inger Sundsvald

Hø… det forklarer dog ikke hvorfor der er sådan en ubalance i klimaet så store dele af verdens fattige lande tilsyneladende befinder sig udenfor ”osteklokken” og ikke har fået regn, men tørke i umindelige tider.

@bo s. nielsen

det går på metz og andre s.k. politisk korrekthedsforkæmpere, og deres modsigen poulisme. fordi de ( metz og co. ) fortier at en kritik imod populisme højest er symptombehandling, hvis det forsøges uden et generalopgør mod kapitalisme

poulisme -> populisme

lars rosholm tørresø

der er ikke meget at gøre alene og sammen gider vi formodentlig ikke at slæbe særligt længe rundt på de der ikke kan selv

@bo s. nielsen, anne marie pedersen

i selskaber hvor teser om feurbach,

eller feurbach's teori,

formodentlig er

velkendte og meget godtagne, er det jo nok så som

så hvor alvorligt ment det "åndede" er, når man

udtrykker sig i "åndede" form eller sprogbruge