Læserbrev

Læserbreve

Debat fra dagens avis
Debat
23. juli 2011

Alle bør få kortere arbejdstid

Kim Larsen, Tåstrup

Vi bør alle gå ned i arbejdstid. En kortere arbejdsdag vil givetvis bringe flere ledige i arbejde, såfremt en virksomhed skal opretholde samme produktionsniveau som hidtil. Tillige giver en kortere arbejdsdag, formodentlig, den enkelte mere overskud til familien og andre personlige relationer.

Der vil nu være god tid til at planlægge indkøb, madlavning, og andre opgaver i hjemmet. Det vil medføre mindre stress. Arbejdslivet er ikke længere det vigtigste eller det der bærer identiteten.

En nedgang i arbejdstid medfører naturligvis et tilsvarende indkomsttab: Den enkelte må herefter sætte (over-) forbruget ned. Der bliver færre rejser og fladskærme. Måske skal bilen afskaffes, og erstattes af cyklen?

Individets affaldsskabende adfærd skal minimeres. Hvis vi er bekymrede for klimaforandringerne og for hvilken verden vi overlader kommende generationer, så skal vi være villige til at give afkald på nogle goder.

Naturligvis kræver dette en tilvænningsperiode. Jeg har selv opsagt mit job, og jeg lever nu efter 35 års fuldtidsbeskæftigelse af vikararbejde i børneinstitutioner; somme dage fire timer, andre dage syv timer. Det er et arbejde der giver mig større personlig tilfredsstillelse, end de utallige andre job jeg har haft.

Formørkelsen fra Murdoch

Per Henriksen, København

En af de få bemærkelsesværdige udtalelser George W. Bush har fremsat er følgende: »You can fool some of the people all the time, and those are the ones you want to concentrate on.«

Kort sagt, de vælgere du ikke kan narre hele tiden er ikke længere vigtige.

Det tætte parløb mellem den neokonservative mediekonge Rupert Murdoch og George W. Bush gjorde dette muligt. Murduchs skandaleaviser og TV-stationer, med FOX News som den største, har skabt en medie- og propagandaplatform, der styrer amerikansk politik.

Resultatet er dysfunktionalitet og forvrængede fjendebilleder. Men det har været effektivt. Murdoch og FOX News er endda gået så langt, at de har ansat stort set alle de mulige republikanske præsidentkandidater, Sarah Palin, Newt Gingrich, Mike Huckabee med flere.

En giftig politisk symbiose, som også har hærget engelsk og australsk politik. En tvangsopløsning af Murdochs imperium ville gavne de vestlige demokratier mere end meget andet.

Wienermodel

Rolf Czeskleba-Dupont, Hvalsø

Jesper Christensen fra Københavns Borgerrepræsentation besvarede i Information 20. juli ikke helt det spørgsmål, som Henning Due havde stillet ham, angående tab på det kommunale budget, hvis jord til boligbyggeri sælges under markedsprisen.

Nu er markedspriserne i København kunstigt oppustede og de bør ikke blive ved med at standse fornuftige projekter ligesom det skete for Ritt Bjerregaard som overborgmester.

En politik der vil gøre sig fri af privatinteressers bånd, har brug for en anden vision end at holde fast i de helt uretfærdigt høje priser på ejendommene som København lider under.

Hvad med at skele lidt til 1920'ernes røde Wien? For at fremme konkurrenceevnen for byens eksportindustri blev boligbyggeriet efter 1. Verdenskrig finansieret over skatterne.

Huslejen måtte ikke overstige to procent af lønnen. Der kom vældig gode sociale byggerier ud af det i randbebyggelser med fælles anlæg i gårdene. De påskrevne navne kan den dag i dag beses og hedder 'Karl-Marx-Hof', 'Engels-Hof' og lignende.

De stammede fra austromarxisterne, mens ærkeliberalisten Friedrich v. Hayek protesterede mod dette slaveri, da han ville forbeholde investeringerne til velbeslåede private.

Mon ikke der er flere, der vil ud af denne blindgyde?

Violette lejesvende

Ib Christensen, Randers

DR's journalister er blevet beskyldt for at være røde lejesvende. Sandheden er vel snarere, at de og mange andre journalister i øvrigt anskuer dansk politik som en kamp mellem 'de røde' og 'de blå'.

Hvis de røde (S, SF og R) og de blå (V ogK) er enige, er der intet problem. Violette lejesvende? De nævnte partier er stort set enige om EU-politikken. Altså er der ikke noget at diskutere, andet end hvornår EU-forbeholdene skal afskaffes, og hvordan man kan få vælgerne til at stemme rigtigt.

Folkebevægelsen mod EU udelukkes, og EL kommer ikke til orde om EU, og DF får kun nødtørftig medieadgang om EU. Kritikerne rubriceres som nationalister.

At et stort flertal er imod euroen, og at man ikke tør sende de øvrige EU-forbehold til folkeafstemning, er et problem, som medierne inviterer EU-begejstrede eksperter og partirepræsentanter til at diskutere uden repræsentanter for EU-kritikere, endsige EU-modstandere. Andre EU-eksperter, f.eks. medarbejdere på det EU-kritiske Notat eller i Folkebevægelsen mod EU, udelukkes.

Den reelle ytringsfrihed i de statsstyrede public service-medier er nærmest ikkeeksisterende for EU-modstandere og -kritikere, end ikke når disse de facto repræsenterer et flertal i befolkningen.

Industripleje

Helene Rèe, Thisted

Et industrianlæg kan da aldrig kaldes naturpleje. Man kan sagtens lave naturpleje; men plasker man et kæmpe industrikvarter ned midt i hele herligheden, er det ikke naturpleje længere.

Det er en naturmassakre ligesom dem vi ser og kritiserer i regnskovene, blot tilpasset danske målestoksforhold.

Ærgerlig aktion i Østerild

Asger Sylvest Pedersen, formand for Socialdemokraterne, Thisted

Hvis anlæggelsen af testcentret i Østerild skal stoppes er det af jurister og ikke en flok aktivister. Jeg ved ikke helt hvem aktivisterne mener de repræsenterer, men det er ikke mig som borger i Thisted Kommune.

Aktivisterne må så tage ansvaret for en forsinkelse af udviklingen af fremtidens vindenergi. Så kan vores oliebaserede forbrugsstil i Danmark fortsat skabe nød og ødelæggelse andre steder i verden.

Jeg synes aktivisterne skulle tage hjem og vente på den afgørelse der kommer om anlægslovens lovlighed. Ministeren og ministeriernes jurister har sagt god for loven. Hvis alle vedtagelser i Folketinget skal udsættes til alle modstanderes sagsanlæg er gennemført vil det sætte alt i stå.

Modstanderne kan jo så gnide sig i hænderne, hvis ministeren vitterlig tvinges til at stoppe projektet. Vindmøller kan altid pilles ned, og træerne kan plantes igen husk, det er en plantage som der jævnligt skoves i men det er selvfølgelig dyrt. Derfor tror jeg også ministeren er ret sikker i sin sag.

Nogle siger, at møllerne burde stå på landbrugsjord. Men plantagen er altså landbrugsjord, bare med træer som afgrøde, og den er endda statsejet. Meget få mennesker bliver generet, og der bliver rejst erstatningsskov i forholdet 1:1,6.

Vi kan skabe positive muligheder for Thisted Kommune bl.a. med et besøgscenter ved Testcenteret, som er en del af forligsaftalen. Her kan skoler fra hele landet få nogle enestående lejrskoleophold for at besøge verdens største vindmøller.

Depressionsmedicin ikke 'lykkepiller'

Klaus Pedersen, København

Fredagens artikel om unges brug af depressionsmedicin fik mig op på stikkerne. Hovedårsagen var, at avisen tilsyneladende har bidt sig fast i begreber som lykkepiller og humørpiller om medicin, som hjælper mange mennesker med en invaliderende og samtidig desværre tabubelagt sygdom. Blandt andre jeg.

Tilbagevendende oplever jeg, at Information anvender nedladende udtryk om depressionsmedicin som hjælper mange mennesker.

Jeg tænker, hvorfor man ikke på samme måde søger at slippe godt fra at omtale mavesårspræparater som mellemleders sovepude eller hjertemedicin som de fede, de rygende og dovnes narresut.

Nej vel, en sådan meningssammenhæng duer ikke. For depressioner kan man udnytte det gamle tabu og måske opnå enighed i læserskarens blanding af kapitalkritikere og postadel a la van Hauen og la Cour.

Bare dog Information vil finde en journalist til området, der evner at skille depression fra 'at være deprimeret', som er det artiklen handler om. Depression er ikke dårligt humør eller vanskelige ungdomsår.

Depression ødelægger eller komplet skævvrider dine kognitive funktioner og dine emotionelle receptorer. Der er intet godt at lære af at have en depression, kun at forsøge at undgå at det sker igen for den næste bliver værre.

Stop den tvang

Bodil Cermak Nielsen, Tåstrup

Information skriver 18. juli at »Syge ledige presses i aktivering, som forværrer sygdom«. Ifølge artiklen skyder fagfolk skylden på den lov, der belønner kommunerne for at aktivere sygedagpengemodtagere.

Når andre lande tvinger deres borgere til noget, har regeringen ofte travlt med at kritisere dette som umenneskeligt. Men når der udøves tvang imod de svageste medmennesker her i Danmark, får den praksis lov til at fortsætte i kommunerne, på grund af regeringens love og bestemmelser!

Hvad med at feje for egen dør og stoppe al den tvang af syge medmennesker?

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Doris Møller

Hej Klaus Pedersen

Du har fuldstændig ret – både i din understregning af det kritisable i, at journalister bliver ved med at bruge betegnelsen ”lykkepiller” om depressionsmedicin, og i din påpegning af visse såkaldte eksperters uvidenhed om det, de udtaler sig om.

Depressionspiller kan – hvis man er heldig – kurere en depression. Men det bliver man selvfølgelig ikke automatisk lykkelig af. Man bliver rask! Selvfølgelig er det en stor lettelse at blive rask, men det er naturligvis noget vrøvl at påstå, at man uden videre bliver lykkelig, bare fordi man bliver rask. Er alle raske mennesker da lykkelige?

Og det er helt utroligt at læse og høre disse ”eksperters” udtalelser. Jeg har i radioens P1 i programmet Agenda hørt psykolog Peter la Cour påstå, at depressionsmedicin skulle have en positiv virkning på folk, som ikke har nogen depression. Udsendelsen hed ”Doping til alle”!

Det ser ud til, at Dagbladet Information og derudover sociologer og visse psykologer i særlig grad er ramt af disse ulykkelige misforståelser. Jeg tror, at det har sammenhæng med, at Informations Forlag i 2010 udgav en oversættelse af en gammel fransk bog, der er fyldt med den slags vrøvl, nemlig en bog af sociologen Alain Ehrenberg: ”Det udmattede selv – depression og samfund”.

Ehrenberg opfatter depressionsmedicin som præstationsfremmende medicin, og han skriver eksempelvis side 313: ”Præparaterne gør personen mere energisk og mindre angst, de forøger personens selvkontrol, hvad enten han er syg eller ej.”

Min opfattelse er, at mange misforståelser er blevet spredt via den bog.

Godt, at der er nogle, der orker at protestere!