Kronik

Danmark har forstået, at der er forskel på indvandrere

Indvandringspolitikken har undergået en sand revolution de seneste 10 år. Flere og flere har indset, at det er utopisk, at vidt forskellige kulturer kan leve i skøn samdrægtighed
Sydøstasiatiske immigranter er nemmere at integrere i Danmark — også selv om de holder fast i deres drager.

Sydøstasiatiske immigranter er nemmere at integrere i Danmark — også selv om de holder fast i deres drager.

Jan Jørgensen

Debat
29. august 2011

Mange politiske beslutninger kan gøres om, men beslutningen om at forvandle Danmark fra en homogen nation af danskere til et multikulturelt eksperimentarium var permanent. Når man først har importeret i tusindvis af udlændinge til Danmark, kan man kun vanskeligt ændre herpå.

74.872 flygtninge og familiesammenførte havde Poul Nyrup Rasmussen-regeringen beriget os med i de ni år, Socialdemokratiet ledede Danmark sammen med skiftende partier .

Alene i det sidste år af Nyrup-regeringens levetid blev det til 10.950 familiesammenføringer, og 6.263 blev tildelt asyl. Lidt over 17.000 udlændinge fik altså alene på ét år at vide, at de kunne blive i Danmark.

Var udviklingen blot stagneret på niveauet for 2001, havde Danmark i dag haft over 170.000 flere flygtninge, der havde fået asyl og familiesammenføring. Alt taler endda for, at det er en konservativ fortolkning, for hvert år under Nyrup kom der flere flygtninge og flere familiesammenføringer.

Uden at overdrive kan man roligt sige, at Danmark havde været et helt andet, hvis ikke vælgerne i 2001 havde sat Poul Nyrup Rasmussen på porten og klart valgt en anden vej for Danmark.

Den 20. november 2001 ændrede alt. Der var vitterligt tale om et systemskifte, sådan som min kollega Søren Krarup (DF) tidligere har beskrevet det. En ændring af så epokegørende rækkevidde, at dens lige i nyere dansk politik er svær at få øje på.

Masseindvandringsstop

Men det er ikke kun et spørgsmål om hvor mange, det er også et spørgsmål om, hvem der nu kommer til Danmark.

Det gør en forskel, om de er oprigtigt indstillet på at blive en del af vores fællesskab, tage positivt del i Danmark, yde noget til Danmark, overholde landets love og tage danske normer og værdier til sig.

I 2010 var thailændere, filippinere og tyrkere de tre befolkningsgrupper, der var flest af blandt de familiesammenførte. I 2001 var det irakere, afghanere, tyrkere og somaliere, der udgjorde de fire største grupper.

Flere undersøgelser bekræfter billedet af, at netop thailændere, filippinere og andre personer med oprindelse i det østlige Asien som f.eks. vietnamesere og kinesere er betydeligt mere tilbøjelige til at overholde lovgivningen og har en høj beskæftigelsesfrekvens – i modsætning til indvandrere og efterkommere fra overvejende muslimske lande

Indvandringen er i 2011 i langt højere grad end i 2001 præget af, at udenlandske lønmodtagere og studerende søger til Danmark for at arbejde eller studere i en kortere periode.

I 2001 var størstedelen af de udlændinge, der kom til Danmark, flygtninge og familiesammenførte. I 2011 er det opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet. Der er altså faktisk ikke tale om egentlig indvandring i den forstand, at de pågældende agter at blive i Danmark for tid og evighed.

Det er altså lykkedes at stoppe masseindvandringen til Danmark, og dermed er forudsætningerne for det projekt, der handler om at få integreret de nytilkomne, også til stede.

Den danske ånd

I den forbindelse er begrebet danske værdier helt centralt. Integration handler nemlig ikke kun om arbejde, evnen til at tale dansk og overholdelsen af Danmarks love. Omtalte tre forhold er snarere forudsætninger for, at man kan blive integreret end udtryk for egentlig integration.

Det, at man arbejder, er ikke et udtryk for, at man er integreret, men det giver den fremmede mulighed for at blive det, fordi man begynder at omgås danske kollegaer, man tager måske en fyraftensbajer eller møder sine kollegaer i andre sociale sammenhænge. Dermed får man et indblik i, hvordan dansk kultur rent faktisk udfolder sig – hvad den jævne dansker går og laver.

Indvandrere og efterkommere går rundt med mindst lige så mange fordomme om, hvad danskere er og gør, som danskere har om indvandrere. Danskere er lette på tråden, drikfældige, ligeglade med deres familie og egoistiske – det er det billede, som mange indvandrere har af danskerne.

Det billede er jo rasende forkert. Sådan er alle danskere jo langtfra. Ligesom det naturligvis heller ikke er alle indvandrere, der er kriminelle, mandschauvinister, ugidelige eller islamistiske ekstremister.

De seneste ti år har i mine øjne illustreret, hvordan der findes grupper af indvandrere, der vil Danmark, og grupper af indvandrere og efterkommere, der overhovedet ikke vil Danmark.

Det ser ud som om, at der snarere er en sammenhæng mellem folks integrationsparathed, og hvor folk kommer fra, end hvor mange år de har været i Danmark.

Nogle af de befolkningsgrupper, der har været i Danmark i flest år, er samtidig dem, som vi har vanskeligst ved at få indlemmet i fællesskabet, hvorimod indvandrergrupper, der har været her betydeligt kortere tid, klarer sig godt i Danmark.

Afgørende kultur

Der er ingen tvivl om, at det har noget med kultur at gøre. Vesterlændinge glider selvsagt stort set uproblematisk ind i det danske samfund, men danskernes kultur går simpelthen også bare bedre i spænd med den kultur, som burmesere, kinesere, vietnamesere og thailændere tager med til Danmark, end med den kultur, som palæstinensere og somaliere bærer med sig hertil.

Det bør vi tage bestik af i større udstrækning, end det sker i dag. Dansk Folkeparti har aldrig været bange for at behandle forskellige mennesker forskelligt. Hvis vi nu ved, at visse befolkningsgrupper har en større chance for at bidrage positivt til samfundet end andre, hvorfor kan vi så ikke give disse befolkningsgrupper forrang til at komme til Danmark? For Dansk Folkeparti handler det om at gøre, hvad der er bedst for Danmark for andre partier handler det tilsyneladende mest om at overholde nogle ældgamle internationale konventioner, der er skabt til en helt anden verden uden masseindvandring.

Danmark har en værdi i sig selv, simpelthen fordi det nu en gang er det land, der er rammen om vores fælles eksistens. Det land skal vi værne om, og derfor skal vi også værne om de værdier og den kultur, der har gjort Danmark til Danmark.

Kerneværdier er faste

Jeg ved, at det er blevet moderne at betragte danske værdier som en dynamisk størrelse – noget evigt foranderligt, men faktum er, at det aldrig bliver en del af dansk kultur at bestemme, hvem ens datter skal ægte, at acceptere flerkoneri, at hævde, Koranen skal være grundlaget for dansk lov, eller at kvinder skal iføre sig hijab. Den dag, det bliver betragtet som dansk, ophører danskheden med at eksistere, for ligesom man ikke pludselig kan sige, at en stol i virkeligheden er en rumraket, så kan man ikke pludselig omgøre realindholdet i begrebet dansk kultur og danske værdier.

Om noget har de sidste ti år vist, at multikulturalismen er en illusion. Tanken om, at alle mulige forskellige folkeslag kan leve med hver sin kultur i skøn samdrægtighed og enes om at være forskellige, holder ikke for virkelighedens prøvelse. Et multikulturelt samfund er et samfund uden fællesskab, for der er ikke noget at være fælles om, og når der ikke er noget at være fælles om, ja så bryder selve samfundet sammen, sådan som vi har set det i blandt andet Storbritannien og Frankrig.

Der er således kun to muligheder for, hvordan Danmark vil udvikle sig i de kommende år. Enten får vi en mere atomiseret udvikling, hvis konsekvenser vi har været vidne til i Storbritannien og Frankrig – eller også begynder vi at forlange, at integration i virkeligheden betyder assimilation altså at indvandrerne eller i hvert fald deres efterkommere bliver danske i sind og ånd.

Forudsætningen herfor er en fastholdelse og udbygning af den stramme danske udlændingepolitik, så parallelsamfundene ikke bliver ved med at kunne optage ny næring udefra og dermed rodfæste sig yderligere.

Vi kæmper stadig med efterveerne af tyve års udlændingepolitisk misregimente – det ændrer man ikke over en nat, men kun med et langt sejt træk. Vi fortsætter med at trække.

Peter Skaarup er medlem af Folketinget. Han er næstformand og integrationsordfører for Dansk Folkeparti

Serie

Slaget om de fremmede

Et af de mest debatterede emner under VK-regeringen har været Danmarks integrationspolitik. Selv midtervælgere er blevet tvunget til at tage stilling til forslag, som tidligere kunfandtes på de yderste politiske fløje. Spørgsmålet er, hvad det har gjort ved vores syn på og forestillinger om 'de fremmede', og ved vores forståelse af danske værdier? Det sætter en række skribenter fokus på i denne debatserie.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

Peter Skaarup

"Danmark har en værdi i sig selv, simpelthen fordi det nu en gang er det land, der er rammen om vores fælles eksistens. Det land skal vi værne om, og derfor skal vi også værne om de værdier og den kultur, der har gjort Danmark til Danmark."

Siden du tillægger danske værdier og dansk kultur så stor betydning i forhold til spørgsmålet om tilflyttere, så må det da være en smal sag for dig, at definere disse værdier og denne kultur på en positiv måde. Det synes jeg, at du skal gøre. Lige her på debatsiden. I stedet for at fortælle os hvad disse foreteelser ikke er, (negativ definition):

"Jeg ved, at det er blevet moderne at betragte danske værdier som en dynamisk størrelse noget evigt foranderligt, men faktum er, at det aldrig bliver en del af dansk kultur at bestemme, hvem ens datter skal ægte, at acceptere flerkoneri, at hævde, Koranen skal være grundlaget for dansk lov, eller at kvinder skal iføre sig hijab. Den dag, det bliver betragtet som dansk, ophører danskheden med at eksistere, for ligesom man ikke pludselig kan sige, at en stol i virkeligheden er en rumraket, så kan man ikke pludselig omgøre realindholdet i begrebet dansk kultur og danske værdier."

Det kan muligvis være meget nyttigt for indvandrere at vide, hvilke særtræk fra deres kultur, som de bør skille sig af med, hvis de vil finde nåde for danskhedens vogtere, men af endnu større nytte kan det vel være for dem, at vide hvilke værdier og hvilke kulturelle særtræk, de bør tilstræbe for at tækkes samme.

Det kan ikke være svært for dig, du kan jo fx. tage udgangspunkt i hvad der er det særlige danske ved DF, det ved du vel en hel masse om.

Jeg venter på dit svar i stor spænding og nysgerrighed, så hold mig ikke på pinebænken for længe. På forhånd tak.

Skaarup, en tiendedel, eller hvad det samlede bidrag fra andre kulturer er, kan vel ikke anslås at udgøre et homogent multikulturelt samfund. Baseret på et kongedømme, med kirken som smagsdommer.

En stramning af reglerne var nødvendig, så langt er jeg enig. Ikke for at holde dem ude, men for at holde os (inde). Af politiske årsager, har jeg siden min ungdom været imod indvandring. Nu ved folk hvorfor.

Det er ikke indvandrere der er dysfunktionelle, men os, vi evner ikke omstillingen.

De racer ender på listen over: truede dyrearter.(altså -os)

Lennart Kampmann

Godt at blive mindet om at DF er baseret på fordomme og absolutter.

Velbekomme!

Med venlig hilsen
Lennart

På samme måde som der er forskel på danskere.

Nogle danskere skyer deres omgivelser og alt fremmed. De lever deres liv vha. had og fladpandede forestillinger om menneskers kvaliteter bestemt på baggrund af geografisk og genetisk oprindelse - et hadsparadigme fra forrige århundrede - som mennesker med et minimum af dannelse (læs viden) skyer som pesten, da man ved hvad der er for enden af den vej og det er ikke paradis (snarere Holocaust).

Og på den måde forspilder de deres liv i en tåge af racistisk frygt og forpester deres omgivelser med al deres tale om had. Det har de gjort i ti år.

Den 15. september 2011 er det definitivt slut med deres indflydelse på dansk politik.

Amen

Lars R. Hansen

"Det er altså lykkedes at stoppe masseindvandringen til Danmark"

Indvandringen til Danmark har aldrig været større end under VKO-flertallet.

Forfatteren bag kronikken:

1. "... faktum er, at det aldrig bliver en del af dansk kultur at bestemme, hvem ens datter skal ægte."

- Er det ikke bl.a. DF, der har været med til at bestemme, hvem danskere ikke må gifte sig med, hvis de vil bo i DK?

2 "..., så bryder selve samfundet sammen, sådan som vi har set det i blandt andet Storbritannien og Frankrig."

- Det franske samfund er ikke brudt sammen.

3. "Enten får vi en mere atomiseret udvikling, hvis konsekvenser vi har været vidne til i Storbritannien og Frankrig".

- Frankrig bliver ofte brugt til at skræmme danskere i forb. med muslimer, men hverken optøjerne i Paris' forstæder i 2005 eller i Grenoble i 2010 er blevet udråbt i Frankrig til at være opgør mellem muslimer og myndigheder.

4. "...eller også begynder vi at forlange, at integration i virkeligheden betyder assimilation altså at indvandrerne eller i hvert fald deres efterkommere bliver danske i sind og ånd".

- En trussel om "assimilation"! Assimilation betyder, at et menneske, f.eks. en indvandrer eller en person, der tilhører en minoritet i et samfund, presses til aktivt at leve som flertallet. Assimilerings-politik blev forladt efter Anden Verdenskrig, og Canada og Australien måtte undskylde for den. Man indså, at man ikke kunne presse mennesker til aktivt at blive som flertallet, som f.eks. for-norskningen af samerne i Norge. Man kan ikke presse nogen til i nattens løb at blive som et lands flertal, hvad enten de tilhører en minoritet eller er indvandrere, skriver den norske sociolog Grete Brochmann i “Hva er innvandring”.

- Se evt. min omtale (tilsidst på bloggen) af en fransk forskers bog "Den indre fjende".

Johnny Werngreen

Da flygtningene kom, var vi ikke forberedte, så den naturlige reaktion var: ”Vi er da nødt til at hjælpe de stakkels mennesker.” Havde den dagsorden holdt, var vi blevet meget bedre til netop at hjælpe. I stedet har DF og deres proselytter trampet dagsordenen: ”Nej, nej, dem vil vi sgu da ikke have her, hjem med dem!” igennem. Vi ser derfor en forkvaklet debat, som kommer til at handle om kulturforskelle og reaktioner i stedet for om, hvordan man bedst kan hjælpe mennesker, der har set sig nødsagede til at flygte. Det handler ikke om, hvor en flygtning bedst kan hjælpes til et godt liv, men hvordan. Ved at insistere på danskeres mereværd har DF bidraget til, at især ressourcesvage flygtninge får pillet deres identitet og personlighed i stykker, så der kun er reaktioner tilbage: depressioner, personlighedsforstyrrelser, frustration og aggressivitet. Hvad stiller man op i en kultur, som er blevet kanoniseret? Man kan føje sig – spidsborgerligt, ville Kierkegaard sige – gøre modstand og kanonisere sin egen, eller sammen skabe en ny.

Årh... Al den snak om danske værdier! Fat dog at der er forskel på danskernes værdier. Det er derfor vi har så mange partier i folketinget!

Der er en kulturforskel på jyder og københavnere, på København og Udkantsdanmark. ( DF har fx stor tilslutning i Udkantsdanmark og R i København - hvem af dem er ikke RIGTIGE danskere?)

Jeg gider ikke at være gidsel i DFs spil om fx kristendom. Kristne har ikke patent på fx næstekærlighed og tilgivelse!

Mit Danmark er baseret på demokratiske værdier - og især på Menneskerettighederne.

At lighedstanken er svært foreneligt med kvindeundertrykkelse og at slå børn er afgørende for mig.

Så når folketingskandidater betragter det som en anbefaling at de blev slået som børn (fx Langballes søn - så står jeg helt af overfor det såkaldt danske), ligesom jeg væmmes ved omskæring af kvinder etc.

Jeg er med så langt at vi skal værne om Danmark. Lad os starte med at værne om vores søer, skove, luft etc !

Thorsten Lind

Alt imens vi venter på forbudet mod Zoofili,
kan vi jo nyde Peter Skaarups Manifest.
Jeg gad godt nok ikke at læse det,
men visionær, det er han skam! Th

Ja, man kan godt ærgre sig lidt over, at avisen lægger spalteplads til DFs nye kampagne for at gøre udlændingespørgsmålet til et centralt valgtema.

Hvordan kan en indvandring på 3 promille om året – 17.000 op i 5.500.000 – kvalificere til brug af begreber som ”masseindvandringen”?

Er det mig eller virker det en smule paranoidt?

Thorvald Andersen

Peter Skaarup siger, at det er nødvendigt en fastholdelse og udbygning af den stramme danske udlændingepolitik, så parallelsamfundene ikke bliver ved med at kunne optage ny næring udefra og dermed rodfæste sig yderligere.

Det kunne Anders Breivik der var medlem af Dansk Folkepartis norske søsterparti i ti år sådan set også have sagt. De mange hadefulde tirader fra henholdsvis Breivik og Skaarup er jo ikke til at skelne fra hinanden.

Det er på tide at vi tager et endeligt opgør med højreekstremismen og højrepopulismen i Skandinavien.

Ingen ved sine fulde fem og en lille smule anstændighed i behold kan længere benægte, at den er dødsensfarlig.

Anne Marie Jensen

Ursula Nielsen:

"Jeg er med så langt at vi skal værne om Danmark. Lad os starte med at værne om vores søer, skove, luft etc !"

Og om de iflg AE-rådet 65.000 børn, der vokser op i fattigdom, og om vore gamle samt om de rettigheder arbejderklassen, har tilkæmpet sig, herunder ordentlige forhold for dagpenge, pension og efterlønsordningen.

Sager der rager DF en papand, sålænge de bare må stramme udlændingelovgivningen hele tiden.

Mads,
Overdrivelser og generaliseringer er et led i propaganda. I denne kronik fra 2010 af samme forfatter blev 100 mio af muslimer skåret over en kam, så danskere kan blive bange.

Sesjif Ahourn

Det er vel Woody Allens film 'Midnight in Paris', der beskriver Dansk Folkepartis situation bedst. Den reaktive nostalgiker, der længes tilbage til en 'bedre' tid, mennesket der ikke kan acceptere nutiden. Det helt fundamentale problem med DFs syn på kultur og værdier er netop denne modvilje mod at acceptere tingenes tilstand. Peter Skaarup ynkelige forsøg på syllogismer blotter hans livsbenægtende syn på, hvad værdier er. Der er om noget i dag brug for en revitalisering af Nietzsche, værdiernes tænker. Det er det gamle præsteskab, der ikke accepterer, at verden (og dermed værdier, kultur) er i konstant forandring og derfor længes de mod livet efter døden som den ægte, permanente tilstand. Vi beøver ikke engang at nævne Heraklit her, selvom Heraklits kendte diktum ville være nok til at afmontere hele DFs (og de konservatives) politik. Lad os inspirere af en nietzscheansk symptomatologi og erkende, at disse livsbenægtende værdier, som DF er et klart udtryk for, ingen steder hører hjemme i parlamentarisk politik. Det skal ikke handle om retorik, men om indhold og der skal siges klart fra overfor DFs politik og argumenteres for hvorfor vi siger fra.

Lars R. Hansen

Mads Hansen,

siden regeringsskiftet i 2001 - er der næsten sket en fordobling i antallet af tildelte opholdstilladelser - sidste år faldt antallet betydelig, og der blev således kun udstedt omkring 60.000 opholdstilladelser i 2010.

Hvordan man definere masseindvandring - kan diskuteres, men eftersom indvandringen er en større faktor for befolkningsudviklingen end fødsler blandt personer med dansk baggrund* - forekommer det mig ikke urimeligt at kalde den nuværende indvandring for masseindvandring.

* ikke at ikke at forveksle med etniske danskere.

Steen Erik Blumensaat

Det Oldenborgeske kongehus uddøde på grund af indavl.
Hvad mener P. S om borgeliggørelsen og bastardiseringen af det danske mest danske det danske kongehus.

familien der boller sammen
holder sammen.
Dennel incestuøs tale har vi nu hørt på i 40 år.

Multikulturalismen er ikke død. Den har bare aldrig været prøvet i Danmark...eller Frankrig...eller Tyskland. Canada stiler efter et årligt immigrationstal på 1% eller cirka 300 000. Cirka 10-13% af dem er flygtninge. Det er sjældent at buraukratiet kan klare at gennemgå så mange ansøgninger på et år så de aktuelle tal er noget lavere. Men vi har også masser af plads ikke? Jo men immigranter bosætter sig næsten altid i storbyerne hvor der faktisk ikke er så godt plads.
Hvad med integrationen? Ja flygtninge har sværere ved at finde sig til plads. Det er logisk nok. De havde jo ikke ønsket at være her. Derfor er det ulogisk og fornærmende at tale om at visse folkefærd eller religioner ikke vil arbejde eller blive integreret. Det er jo de muslimske lande hvor krig har raset siden tjah 1948. Det er middelklassen der indvandrer fra Indien og Kina med deres gode uddannelser som deres stat har betalt for.
Det er rigtigt nok at det er FN konventionerne og menneskerettighedernen der giver besvær her. Og hvad Så? Der er ibgen der har lovet at det skal bære nemt at være humanitær.

Jens Espersen

Efter min mening afhænger ens stillingstagen til masseindvandring fra tredjeverdenslande af, hvorvidt man har draget nogle intellektuelle konsekvenser af udviklingen1983-2002.

@Lars R Hansen

Det afgørende er jo hvem der kommer - Kommer folk for at arbejde og studerer, eller kommer de for at få asyl og blive familiesammenføringer. Det mønster har VKO ændret markant på, og det er efter min mening et af de største politiske resultater i det forgagne årti.

Jens Espersen

*familiesammenført, forgangne - beklager.

Lars R. Hansen

Jens Espersen,

man kan ikke skjule de rå tal - fra 2001 til 2009 har der været en stigning i antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande til Danmark på 29% - at denne ikke-vestlige indvandring overvejende sker under andre ordninger end tidligere - ændrer ikke på den ikke-vestlige indvandring var højere i 2010 end tilbage i 2000.

Karen von Sydow

Peter Skaarup,
Gud forbyde at det være op til dig, eller nogen anden for den sags skyld, at definere hvordan man er dansk >>i sind og ånd<<.

Så længe man ikke bryder landets love skal du, og andre, holder jer langt væk.

Stig Rasmussen

Mange af Dfs retoriske udfald er modbydelige, men dette kan jeg ikke være uenig i, hvad er der galt i at invitere de grupperinger der ønsker at integrere sig fremfor grupperinger der ønsker at lade deres kultur, religion og væremåde fortsætte i Danmark?

Skaarup blander som sædvanligt tingene sammen, han skelner ikke imellem flygtninge og indvandrere.
De mennesker der kom hertil i 1990erne var ---- wait for it - flygtninge. Fra Somalia, fra Bosnien, fra Irak, fra Iran, fra Afrika.

Indvandrere, vi fastholde må, er folk som frivilligt bryder op fra deres eget land og indvandrer til Dan-mark fra f.eks. Tyrkiet eller Tyskland eller Rusland eller Kina eller Thailand eller Philippinerne. (mange au-pair piger kommer jo fra dette land...)

Og lad nu kalde en spade for en spade: Mange flygtninge fra Mellemøsten er ødelagt fysisk og psykisk pga. tortur fra diktaturernes side. Og det gælder for syrerne, libaneserne, libyerne, iranerne, irakerne, marokkokanerne, algierne mm. Og det gælder især for den store gruppe af palæstinsiske flygtninge vi har. Således er der altså en forklaring på hvorfor flygtninge fra primært Mellemøsten ikke er i arbejde; det handler om at de ikke kan klare det, hverken psykisk eller fysisk.

Indvandrere, også de familie-sammenførte, er kommet hertil for at arbejde. Mange flygtninge har måske ikke frivilligt valgt at komme til Danmark, men er enten a) blevet håndplukket eller b) kommet mere eller mindre tilfældigt til Danmark pga. forskellige omstændigheder.

"Det gør en forskel, om de er oprigtigt indstillet på at blive en del af vores fællesskab, tage positivt del i Danmark, yde noget til Danmark, overholde landets love og tage danske normer og værdier til sig." citat, Peter Skaarup.

Med dette citat siger PS jo indirekte at folk fra Mellemøsten enten a) ikke ønsker, b) ikke vil eller c) ikke kan gøre dette. Må jeg anbefale PS at se DR-dokumentaren 'en mors historie' som beskriver hvordan en (nu) tyrkisk mor har klaret sig her i Danmark, og hvordan hendes nu store og voksne børn er blevet hhvs. læge, skolelærer og noget tredje som jeg ikke lige kan huske. Bare fordi man selv kommer fra Mellemøsten, betyder ikke, at man ens børn ikke kan gå ind i det danske samfund på lige del med andre danskere.

Mht. vesterlændinge og eu-borgere som glider ind i det danske samfund umiddelbart kan det da godt være; jeg vil bare påpege, at jeg altså vil betakke mig for at mange tyske katolikker herop, eller polske katolikker. Eller ortodoks-kristne rumænere eller bulgarere. Eller ortodokse jøder for den sags skyld.
Mange af dem vil nemlig ganske sikkert åbent bekæmpe det PS kalder for danske værdier...

Hvilken kultur bærer palæstinenserne med sig? og somalierne? Somalierne har altså været her i 20 år nu, (fra cirka 1990), deres medbragte børn er ved at blive store nu, og dem der kom omkring 1990 er ved at få børnebørn nu. Og det kan man bl.a.se deraf at jeg her i sommer (og i min ferie i juni måned) adskillige gange i gågaden i min by har somaliske unge piger på 14-15 - de har talt et flot og form-fuldtendt dansk. Og så sent som i sidste uge så jeg en ung somalisk pige (med tørklæde) gå sammen med to af af sine danske veninder. Så jo, PS, integrationen, også af somalierne går godt.

Integration betyder ikke assimilation; det betyder at flette sammen, så f.eks. dele af den danske kultur bliver optaget i den somaliske og dele af den somaliske kultur bliver optaget i den danske kultur.
Når det er sagt, er det klart, at der er nogen ting, vi må stå fast på f.eks. at Koranen, Torah'en eller Bibelen ikke skal være fundamentet for vort samfund. Men dertil at forbyde folk at sige at de mener dette, der er, efter min mening en meget meget lang vej.

Mht. hvem der bestemmer hvem man skal giftes med,så ja, i Danmark er det jo i princippet sådan, at de unge selv bestemmer. Men gør de nu også det - hvis nu en ung dansker kommer hjem med en muslim til sin familie, hvad så? Eller hvis en ung pige kommer hjem med en fyr med hanekam og huller i bukserne - eller en ung fyr kommer hjem med en pige med strihår og ring i næsen og ørerne...

Mon ikke forældrene lynhurtigt, på den ene eller anden måde, får gjort de unge mennesker opmærksomme på, at det der, det kan de altså godt glemme.

PS: hvad er en etnisk dansker? Er det en dansker af blodet? og med tilknytning til jorden?

Lars R. Hansen

Aaen,

din argumentation er svag.

Hvad angår beskæftigelsesgrad - så er det påfaldende, at det dels overvejende er muslimske kvinder, der rammes af din 'flygtninge invaliditet', mens ikke-muslimske flygtninge fra fx. Burma og Vietnam ikke i samme grad rammes af denne - og dels at vi ser den samme relative lave beskæftigelsesgrad hos indvandrere fra samme kulturkreds, der ikke kommer hertil som flygtning.

Angående den tyrkiske mor - dette enkelte tilfælde kan du ikke bruge til at generalisere udfra - når vi har udmærket statistik, der afslører en række integrationsproblemer med den ikke-vestlige indvandring.

Med hensyn til dit krav optagelse af somalisk/tyrkisk/arabisk/pakistansk/etc kultur i den danske kultur - så kan du næppe forlange, at den svindende og aldrende oprindelige befolkning skal kunne absorbere så mange, så forskellige og så fremmede kulturer i sådanne mængder - når samme befolkningsgruppe tilmed har så travlt hente pengene hjem til at kører dette multikulti samfundseksperiment - der er nok ikke andet for, end at det overvejende er de tilvandrende som må tilpasse sig kernekulturen i Danmark.

P.S.

En etnisk dansker - er en person som tilhører det danske folkeslag - såmænd.

Claus Oreskov

Peter Skaarups synspunkter har en iøjnefaldende svaghed. Hans argumenter forudsætter nemlig implicit, at kulturer har en uforanderlig essens, eller kærne om man vil. Han siger direkte, at den dag danskheden ikke er hvad den, ifølge ham er i dag, er dansk sindelag ophørt med at eksistere. Det er noget vrøvl – alle samfund, og kulturer, er i evig bevægelse og forandres til stadighed. Jo mere kompleks samfundet er, jo mere kompleks er kulturen og de processer som indvirker på forvandlingerne og forandringen. Det føre frem til hans anden påstand om dansk kultur som homogen og noget som alle i samfundet deler ligeligt. Jamen hans egen argumentation modsiger denne påstand. Idet han jo hævder, at der er en masse ”fremmede kulturer”, som side eksistere med den danske. Sagen er imidlertid endnu mere kompleks, for i et samfund som vores, er der ingen, der deler alle afskygningerne af kultur. Forskellige personer er positionerede forskelligt, og ud fra deres sociale position, deler de nogle ”kultur mønstre” med andre. Ligesom der er andre som de aldeles ikke deler kulturer og værdier med. Jeg er eksempelvis pære dansk, men jeg deler ikke ret mange værdier med DF & Peter Skaarup f.eks. deler jeg ikke hans tro på en homogen kultur! Vor tids ulykke er at både nationalisterne, og de såkaldte multikulturelle tror, at kultur er monolitiske totale, og afgrænsede fænomener. Intet er mere forkert, kulturer er ikke statiske, og afgrænsede, og slet ikke totale størrelser. Det er først noget kulturen bliver når man politisere den – men så taler vi ikke længere om kultur, men om poletik!

Lars R. Hansen

Oreskov,

jeg tror nu ikke Peter Skaarup regner kultur for uforanderlig - men han mener vel bare, at det er hensigtmæssigt at påvirke de forudsætningsskabende faktorer for nationens kulturudvikling - og altså gerne ser nationens kulturudvikling i højere grad sker på danske præmisser end somaliske/tyrkiske/arabiske/pakistanske/etc.

Nu viser DF og Peter Skaarup igen deres ubehagelige sider, hvor de skruer op for had kampagne. DF har samme tankegang som Breivik. Måske skulle man ignorere dem, men de skuer bare endnu mere op for deres enfame retorik. Der viser der ingen forskel er på præste fætrene, Sørine Gotfredsen, Peter Skaarup. En DF folketingskandidat Alex Ahrendtsen skruer vild op for hadkampagne,
http://t.co/rn2Wllu
Så billedet her er vel også ok, der er jo ingen grænser for DF

Claus Oreskov

@Lars R. Hansen. Når Peter Skaarup argumentere imod, at danske værdier er dynamiske, så forudsætter en sådan holdning implicit, at kulturer har en uforanderlig essens, eller etnos, som de sovjetiske etnografer kaldte denne forestilling. I Europæisk sociologisk og antropologisk forskning, er der nok ikke mange der tror på, en sådan kultur model!

Claus Oreskov

For øvrig er det meningsløst, at tale om kultur og kulturer som autonome. Kultur findes kun i sammenhæng med menneskelig aktivitet og væren. Kultur er et aspekt, af mange aspekter ved det sociale menneske. Det er ikke kulturer der skal sameksistere, det er mennesker der allerede interagere med hinanden som er bærer af kulturelle værdier. Disse værdier variere med, den totale eksistentielle kontekst, som individet er i, og er derfor særdeles dynamisk og forandrelig!

Peter Skaarup formår endnu engang at gøre opmærksom på sin og sine medpartifællers kroniske paranoia.
Danske værdier? Han kommer ikke med nogen bud? Kan de virkelig kun definere sig selv ud fra noget, de ikke er? Underlødige DF'ere! Valget handler især om, at denne nationalisme ingen parlamentarisk indflydelse bør få. Information tildeler Skaarup spaltepladsen for at minde læserne - indirekte - om, at dette vås ikke skal smeltes ind i regeringsførelsen.

Niels-Holger Nielsen

Claus Oreskov

En gammel etnolog fornægter sig aldrig. Godt gået.

Nej vent. Han kommer da med lidt danskhed: "(...)man tager måske en fyraftensbajer eller møder sine kollegaer i andre sociale sammenhænge." Ak ja. Fyraftensbajeren er nu en dansk kerneværdi. Hvilken fantastisk nation vi er en del af. Fyraftensbajeren - smukt.

Brian Pietersen

Stig Rasmussen siger:

Mange af Dfs retoriske udfald er modbydelige, men dette kan jeg ikke være uenig i, hvad er der galt i at invitere de grupperinger der ønsker at integrere sig fremfor grupperinger der ønsker at lade deres kultur, religion og væremåde fortsætte i Danmark?

Stig deri er jeg på mange måder enig, hvis de så alle opfylder at de er flygtninge, så kunne jeg personligt også godt tænke mig at der kom andre hertil, f.eks fra sydamerika, så det ikke kun er fra en verdensdel.

men, den er vanskelig, det skal ihvertfald gøres med det humanistiske som første prioritet, set ud fra min optik.

Folk er forskellige, men grundlæggende deler de nu meget alligevel; desværre har den svinske retorik i de sidste ti år gjort os blinde for de mange ligheder - man kan høre folk fra Mellemøsten hængt ud for dit og dat, som danskere ligeså vel praktiserer, f.eks. Med oprørene i Mellemøsten er det vist ret tydeligt, at forskellene er minimale. Til gengæld er vort syn på folk fra Mellemøsten farvet af århundreders fordomme fra først og fremmest kolonialismen - læs f.eks. hvad de Tocqueville, denne liberalismens store helt, kan ifnde på at skrive! Skaarup er supremacist, og han har intet at have det i, hvis man har lidt historisk indsigt.

Lars R. Hansen

Dynamiske Oreskov:

" Når Peter Skaarup argumentere imod, at danske værdier er dynamiske, så forudsætter..."

Hvilket han så heller ikke gør - han argumentere åbenlyst udfra den grundopfattelse at danske værdier og kultur er dynamisk og i konstant udvikling og bevægelse - han frygter tydeligvis de dynamiske effekter af den kulturfremmede masseindvandring for den ddynamiske udvikling af den dynamiske danske kultur og værdier.

Hvis PS var af den opfattelse - at den danske kultur og værdier var uforanderlig og statisk - da ville der masseindvandring af kulturfremmede jo ikke udgøre en farer for dansk kultur...

Michael Guderup

Der er ingen naturlov som dikterer sammensætningen af indvandringen til Danmark.

Så selvfølgelig har det været et bevidst valg, pre-2001, at lægge hovedvægten på muslimsk indvandring, ligesom udviklingen, post-2001 og til dags dato, bevidst er forsøgt trukket i en anden retning.

Og hvori består problemet? Bliver man mindre humanistisk af at tilbyde asyl til en burmeser end en araber? Er det racistisk at forsøge at tiltrække arbejds- og uddannelsesparate nationaliteter fremfor det modsatte? Næppe. Det er sund fornuft.

Det er jo ikke just fordi der mangler empiri at basere selektionen på.

Det er, trods alt, stadig en nations privilegium, når man ser bort fra kvoteflygtningene, at styre strømmen af både flygtninge og indvandrere - selvom dette nu også forsøges udliciteret til EU.

Jeg forsøger blot at påpege realiteterne, nemlig den at i 1990erne kom der flygtninge, i dag kommer der indvandrere. Peter Skaarup begår den klassike fejl )bevidst måske?) at tro og mene, at de to grupper er de samme. Det er de ikke. Jeg har undervist både flygtninge og indvandrere i mere end 10 år - og tro mig, der er forskel på de to grupper, også mht. hvordan de lærer og hvor meget de kan arbejde.

I 1990erne kom der flygtninge fra Somalia, fra Irak, fra Afganistan, fra Iran, og fra Bosnien. Efter 2002 er der kommet arbejdskraft-indvandring stort set. Det er bare de realiteter, jeg vil påpege.

Muslimske kvinder rammes ikke af en flygtninge invaliditet; de rammes fordi cirka 4-5 år efter de er flygtet, kommer det hele tilbage igen, og de kæmper for at holde sammen på familien, og på mændene. Og mange mænd, som er på kontanthjælp, får ikke førtidspension, måske fordi middelhavets macho-kultur ikke tillader dem at være hvad de opfatter som svage.

Pointen med den tyrkiske mor er mere generelt at en masse tyrkiske og somaliske mødre som er analfabeter kæmper for at give deres børn en god skolegang så de kan komme videre i livet - og at selvom man er barn af en enlig somalisk mor kan man godt blive til noget...

Det eneste bevidste valg mht. indvandring man har taget i Danmark var i 1966-1973, da man inviterede tyrkiske gæstearbejdere herop - fordi der var (også) dengang var mangel på arbejdskraft, især til industrien.

Interessant er det lytte og læse til DKP's Hanne Reintoft, som dengang sagde noget i stil med, at DKP var imod, da de her arbejdere ville fungere som løn-trykkere og trykke danske arbejderes løn. Mens V og K stort set var for....det samme var Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

Et andet historisk perspektiv - på svensk tv 1 har man i de sidste dage kunnet se og gense 'bulotti-affæren' om en polsk indvandrer, som blev snydt af den landmænd, der havde ansat ham. Og som derfor slog manden ihjel. Her var det også Venstre og Højre der var for indvandring, mens Socialdemokraterne var imod, da man var bange for at polakkerne ville underbyde danskernes lønninger.

Og her er vi 100 år senere...og det er de samme argumenter, vi hører nu...

Jeg tror næppe, man fra politisk hold har villet lave en muslimsk indvandring bevidst. Sådan er det bare faldet, især med krigene i 1980erne og i 1990erne.

Er det ikke også interessant, at indtil murens fald og Sovjetunionens opløsning omkring 1989-1991, ja så
holdt de borgerlige partiet skåltaler for konventionerne, og for ytringsfrihed mm. Og mente det også i praksis -siden dengang har man borgerlig side angrebet konventionerne igen og igen.

Mht. kultur så er vi alle bærere af kultur, som Oreskov skriver. Og dansk kultur er altså foranderlig over tid.
Kun nostalgikere vil tilbage til baggårdene på 1950'ernes Nørrebro eller Vesterbro....

Claus Oreskov

@Lars R. Hansen. Du tager altså fejl Peter Skaarup skriver faktisk:
”Jeg ved, at det er blevet moderne at betragte danske værdier som en dynamisk størrelse – noget evigt foranderligt, men faktum er, at det aldrig bliver en del af dansk kultur at bestemme, hvem ens datter skal ægte, at acceptere flerkoneri, at hævde, Koranen skal være grundlaget for dansk lov, eller at kvinder skal iføre sig hijab. Den dag, det bliver betragtet som dansk, ophører danskheden med at eksistere, for ligesom man ikke pludselig kan sige, at en stol i virkeligheden er en rumraket, så kan man ikke pludselig omgøre realindholdet i begrebet dansk kultur og danske værdier.”
Information – har skrevet overskriften ” Kerneværdier er faste” så tilsyneladende opfatter de Skaarup på samme måde som jeg! Skaarups ”realindholdet” afspejler netop at han anskure kultur som essens og med en foranderlig kærne. Skaarup begår også en brøler, idet han sammenligner 2. ikke identiske fænomener, nemlig en ”stol” og en ”rumraket”, og derefter, ikke så underligt, konkludere at de ikke er sammenlignelige! Se den stå til dumpekareter.

...Det er jo et faktum
At en del af vores politiske spektrum
Vil erobre mig for deres eget projekt
Og besudle mit humanistiske aspekt

Ja, det er jo sandt!
De tror de har patent
Indvandrerfjendsk retorik
Snæver optik
Vestlige eller ikke-vestlige
Er vi ikke alle ligeværdige?

Mennesker og kærlighed
Tolerance og åbenhed
Fællesskab og mangfoldighed

Men jeg fatter ikke en Pind
Jeg går i syv sind
På deres hidsige sindelag
Overfor bestemte folkeslag
Kategorisering
Menneskesortering
Familiesammenføring
Særbehandling...

Uddrag fra digtet "Dannebrogs klagesang" (skrevet af en indvandrer).
http://www.youtube.com/watch?v=PAYiHeM0d6I

Lars R. Hansen

Du har sgu ret - det skriver manden jo faktisk - well, tak for din opmærksom- og tålmodighed!

Henrik Darlie

"men faktum er, at det aldrig bliver en del af dansk kultur at bestemme, hvem ens datter skal ægte,"
er noget sludder, eftersom det ikke er så forfærdelig lang tid siden det rent faktisk forholdt sig således.

desuden skulle man tro at peter skaarup aldrig har været i "fremmede lande", men det har han måske heller ikke.

Flere spoergsmaal staar tilbage efter laesning af Peter Skaarups indlaeg. F.eks. skriver Skaarup, som sandt er, at thaier, filippinerne og tyrkere var de nationaliteter blandt hvilke, der var flest familiesammenfoerte i 2010. Og videre skriver Skaarup, at personer fra Fjernoesten efter hans opfattelse generelt fungerer godt i Danmark.

Jamen hvis det er tilfaeldet, hvorfor har DF saa kraevet nye og meget omfattende stramninger i familiesammenfoeringsreglerne i 2011, naar dette efter Peter Skaarups eget udsagn i hovedsagen rammer danske statsborgere med aegtefaeller, hvis tilstedevaerelse i Danmark Peter Skaarup ikke opfatter som noget problem?

Tilhoerer Peter Skaarup i virkeligheden en slags "venstrefloej" i DF, som godt kan tolerere udlaedinges tilstedevaerelse i DK, hvis disse udlaendinge blot ikke er muslimer? Og er det i virkeligheden en mere hard-core hoejrefloej i partiet, der bestemmer udlaendingepolitikken paa hele partiets og dermed hele Danmarks vegne, idet V og K jo stort set bare siger ja og amen til alt, hvad DF kraever?

Herudover har flere allerede paapeget det centrale forhold, at de fleste af de udlaendinge, der kom til Danmark i 80'erne og 90'erne jo ikke var indvandrere men flygtninge.

Saa enten maa Peter Skaarup jo vaere uvidende om grundlaeggende realiteter, eller ogsaa maa det vaere et udtryk for bevidst manipulation, at han insisterer paa at kalde disse flygtninge for indvandrere.

Endelig skriver Peter Skaarup, at de udlaendinge, der i dag kommer til Danmark for at arbejde eller studere, ikke er rigtige indvandrere, fordi de ikke planlaegger at blive i Danmark.

Det er imidlertid en sandhed med store modifikationer. Det er givetvis rigtigt, at der er en stoerre tendens til, at udvekslingsstuderende og arbejdsimmigranter rejser hjem igen (eller rejser videre til et 3. land) i forhold til flygtninge og aegtefaeller til danske statsborgere.

Men en del af dem bliver naturligvis haengende i Danmark. Den foerste store indvandringsboelge til Danmark bestod jo ogsaa netop af de saakaldte "gaestearbejdere" fra Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien, og mange af dem endte som bekendt med at blive her.

Og ikke alene blev de her - i mange tilfaelde hentede de ogsaa senere deres aegtefaelle og boern hertil, og en del af disse boern fandt sig senere en aegtefaelle i foraeldrenes hjemland. Og det kommer naturligvis ogsaa til at ske i et eller andet omfang med de arbejdsimmigranter og studerende, der kommer til Danmark i dag efter de regler, som VKO er ansvarlige for.

At forvente andet er fuldstaendig naivt, og det er nu engang saadan, at "family migration" (familiesammenfoering) udgoer en stor del af indvandringen i ALLE indvandringslande. I USA er det f.eks. omkring 2/3, hvilket er mere end i Danmark.

Hvad der staar tilbage af de 10 aars VKO-politik er derfor mest af alt, at det selvfoelgelig er en oekonomisk fordel for Danmark og letter integrationsopgaven, at de gennemfoerte stramninger af flygtningepolitikken har faaet mange flygtninge til at soege om asyl i andre EU-lande frem for i Danmark.

I 2005-2006 modtog Danmark f.eks. 0,3-0,4 spontane asylansoegere pr. 10.000 indbyggere, hvorimod tallet i Sverige i de samme aar var 1,7-2,0 spontane asylansgere pr. 10.000 indbyggere.

PS. Beklager de manglende danske vokaler paa mit tastatur, men jeg er paa ferie og skriver fra en computer uden dansk tastatur.

fra artiklen:

eller også begynder vi at forlange, at integration i virkeligheden betyder assimilation altså at indvandrerne eller i hvert fald deres efterkommere bliver danske i sind og ånd.

----------------

det krav vil vel så også gælde for vi mange andre, ( såkaldte etniske ) danskere,

( som for manges vedkommende måske ikke p.t.
ønsker at afvige fra dansk sind og ånd; men hvis vi skulle få lyst til det, eller brug for det, så må vi altså ikke )

skaarup, tak for så tydeligt at påvise facismen.

Man kan blive så demokratisk tænkende at man tror fuldt og helt at kvantitet er alt.
Og så protestantisk at man ikke befordrer ret meget.
Men sådant 'over-kill' vil vi gerne advare imod herfra,

DF's opståen, eksistens og patent på danskhed, har medført at Danmark's befolkning nu består af mindst 85% ikke rigtige danskere.

Håber det vil udvikle sig til 100% ikke rigtige danskere.

Er DF forkortelsen på De Fremmede?

@odd

tjae, man håber jo selv at følgende formodninger er meget overdrevne:

at det D(A/F) frygter er at de fire millioner "etniske" danskere gennemskuer og bryder sindelagscontrollen,

( ikke at de femhundrede tusinde nyere danskere og efterkommere gør det )

og bliver communister.

Kerneværdier? Hvis man kan tale om kerneværdier, så er det vel Grundloven vi må ty til? Og selv Grundloven er til at ændre. Fx ved tronfølgerloven. ( Stod det til mig skulle Gud og Kongen erstattes af menneskerettighederne:-))

Sider