Kronik

Danmark har forstået, at der er forskel på indvandrere

Indvandringspolitikken har undergået en sand revolution de seneste 10 år. Flere og flere har indset, at det er utopisk, at vidt forskellige kulturer kan leve i skøn samdrægtighed
Sydøstasiatiske immigranter er nemmere at integrere i Danmark — også selv om de holder fast i deres drager.

Sydøstasiatiske immigranter er nemmere at integrere i Danmark — også selv om de holder fast i deres drager.

Jan Jørgensen

Debat
29. august 2011

Mange politiske beslutninger kan gøres om, men beslutningen om at forvandle Danmark fra en homogen nation af danskere til et multikulturelt eksperimentarium var permanent. Når man først har importeret i tusindvis af udlændinge til Danmark, kan man kun vanskeligt ændre herpå.

74.872 flygtninge og familiesammenførte havde Poul Nyrup Rasmussen-regeringen beriget os med i de ni år, Socialdemokratiet ledede Danmark sammen med skiftende partier .

Alene i det sidste år af Nyrup-regeringens levetid blev det til 10.950 familiesammenføringer, og 6.263 blev tildelt asyl. Lidt over 17.000 udlændinge fik altså alene på ét år at vide, at de kunne blive i Danmark.

Var udviklingen blot stagneret på niveauet for 2001, havde Danmark i dag haft over 170.000 flere flygtninge, der havde fået asyl og familiesammenføring. Alt taler endda for, at det er en konservativ fortolkning, for hvert år under Nyrup kom der flere flygtninge og flere familiesammenføringer.

Uden at overdrive kan man roligt sige, at Danmark havde været et helt andet, hvis ikke vælgerne i 2001 havde sat Poul Nyrup Rasmussen på porten og klart valgt en anden vej for Danmark.

Den 20. november 2001 ændrede alt. Der var vitterligt tale om et systemskifte, sådan som min kollega Søren Krarup (DF) tidligere har beskrevet det. En ændring af så epokegørende rækkevidde, at dens lige i nyere dansk politik er svær at få øje på.

Masseindvandringsstop

Men det er ikke kun et spørgsmål om hvor mange, det er også et spørgsmål om, hvem der nu kommer til Danmark.

Det gør en forskel, om de er oprigtigt indstillet på at blive en del af vores fællesskab, tage positivt del i Danmark, yde noget til Danmark, overholde landets love og tage danske normer og værdier til sig.

I 2010 var thailændere, filippinere og tyrkere de tre befolkningsgrupper, der var flest af blandt de familiesammenførte. I 2001 var det irakere, afghanere, tyrkere og somaliere, der udgjorde de fire største grupper.

Flere undersøgelser bekræfter billedet af, at netop thailændere, filippinere og andre personer med oprindelse i det østlige Asien som f.eks. vietnamesere og kinesere er betydeligt mere tilbøjelige til at overholde lovgivningen og har en høj beskæftigelsesfrekvens – i modsætning til indvandrere og efterkommere fra overvejende muslimske lande

Indvandringen er i 2011 i langt højere grad end i 2001 præget af, at udenlandske lønmodtagere og studerende søger til Danmark for at arbejde eller studere i en kortere periode.

I 2001 var størstedelen af de udlændinge, der kom til Danmark, flygtninge og familiesammenførte. I 2011 er det opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet. Der er altså faktisk ikke tale om egentlig indvandring i den forstand, at de pågældende agter at blive i Danmark for tid og evighed.

Det er altså lykkedes at stoppe masseindvandringen til Danmark, og dermed er forudsætningerne for det projekt, der handler om at få integreret de nytilkomne, også til stede.

Den danske ånd

I den forbindelse er begrebet danske værdier helt centralt. Integration handler nemlig ikke kun om arbejde, evnen til at tale dansk og overholdelsen af Danmarks love. Omtalte tre forhold er snarere forudsætninger for, at man kan blive integreret end udtryk for egentlig integration.

Det, at man arbejder, er ikke et udtryk for, at man er integreret, men det giver den fremmede mulighed for at blive det, fordi man begynder at omgås danske kollegaer, man tager måske en fyraftensbajer eller møder sine kollegaer i andre sociale sammenhænge. Dermed får man et indblik i, hvordan dansk kultur rent faktisk udfolder sig – hvad den jævne dansker går og laver.

Indvandrere og efterkommere går rundt med mindst lige så mange fordomme om, hvad danskere er og gør, som danskere har om indvandrere. Danskere er lette på tråden, drikfældige, ligeglade med deres familie og egoistiske – det er det billede, som mange indvandrere har af danskerne.

Det billede er jo rasende forkert. Sådan er alle danskere jo langtfra. Ligesom det naturligvis heller ikke er alle indvandrere, der er kriminelle, mandschauvinister, ugidelige eller islamistiske ekstremister.

De seneste ti år har i mine øjne illustreret, hvordan der findes grupper af indvandrere, der vil Danmark, og grupper af indvandrere og efterkommere, der overhovedet ikke vil Danmark.

Det ser ud som om, at der snarere er en sammenhæng mellem folks integrationsparathed, og hvor folk kommer fra, end hvor mange år de har været i Danmark.

Nogle af de befolkningsgrupper, der har været i Danmark i flest år, er samtidig dem, som vi har vanskeligst ved at få indlemmet i fællesskabet, hvorimod indvandrergrupper, der har været her betydeligt kortere tid, klarer sig godt i Danmark.

Afgørende kultur

Der er ingen tvivl om, at det har noget med kultur at gøre. Vesterlændinge glider selvsagt stort set uproblematisk ind i det danske samfund, men danskernes kultur går simpelthen også bare bedre i spænd med den kultur, som burmesere, kinesere, vietnamesere og thailændere tager med til Danmark, end med den kultur, som palæstinensere og somaliere bærer med sig hertil.

Det bør vi tage bestik af i større udstrækning, end det sker i dag. Dansk Folkeparti har aldrig været bange for at behandle forskellige mennesker forskelligt. Hvis vi nu ved, at visse befolkningsgrupper har en større chance for at bidrage positivt til samfundet end andre, hvorfor kan vi så ikke give disse befolkningsgrupper forrang til at komme til Danmark? For Dansk Folkeparti handler det om at gøre, hvad der er bedst for Danmark for andre partier handler det tilsyneladende mest om at overholde nogle ældgamle internationale konventioner, der er skabt til en helt anden verden uden masseindvandring.

Danmark har en værdi i sig selv, simpelthen fordi det nu en gang er det land, der er rammen om vores fælles eksistens. Det land skal vi værne om, og derfor skal vi også værne om de værdier og den kultur, der har gjort Danmark til Danmark.

Kerneværdier er faste

Jeg ved, at det er blevet moderne at betragte danske værdier som en dynamisk størrelse – noget evigt foranderligt, men faktum er, at det aldrig bliver en del af dansk kultur at bestemme, hvem ens datter skal ægte, at acceptere flerkoneri, at hævde, Koranen skal være grundlaget for dansk lov, eller at kvinder skal iføre sig hijab. Den dag, det bliver betragtet som dansk, ophører danskheden med at eksistere, for ligesom man ikke pludselig kan sige, at en stol i virkeligheden er en rumraket, så kan man ikke pludselig omgøre realindholdet i begrebet dansk kultur og danske værdier.

Om noget har de sidste ti år vist, at multikulturalismen er en illusion. Tanken om, at alle mulige forskellige folkeslag kan leve med hver sin kultur i skøn samdrægtighed og enes om at være forskellige, holder ikke for virkelighedens prøvelse. Et multikulturelt samfund er et samfund uden fællesskab, for der er ikke noget at være fælles om, og når der ikke er noget at være fælles om, ja så bryder selve samfundet sammen, sådan som vi har set det i blandt andet Storbritannien og Frankrig.

Der er således kun to muligheder for, hvordan Danmark vil udvikle sig i de kommende år. Enten får vi en mere atomiseret udvikling, hvis konsekvenser vi har været vidne til i Storbritannien og Frankrig – eller også begynder vi at forlange, at integration i virkeligheden betyder assimilation altså at indvandrerne eller i hvert fald deres efterkommere bliver danske i sind og ånd.

Forudsætningen herfor er en fastholdelse og udbygning af den stramme danske udlændingepolitik, så parallelsamfundene ikke bliver ved med at kunne optage ny næring udefra og dermed rodfæste sig yderligere.

Vi kæmper stadig med efterveerne af tyve års udlændingepolitisk misregimente – det ændrer man ikke over en nat, men kun med et langt sejt træk. Vi fortsætter med at trække.

Peter Skaarup er medlem af Folketinget. Han er næstformand og integrationsordfører for Dansk Folkeparti

Serie

Slaget om de fremmede

Et af de mest debatterede emner under VK-regeringen har været Danmarks integrationspolitik. Selv midtervælgere er blevet tvunget til at tage stilling til forslag, som tidligere kunfandtes på de yderste politiske fløje. Spørgsmålet er, hvad det har gjort ved vores syn på og forestillinger om 'de fremmede', og ved vores forståelse af danske værdier? Det sætter en række skribenter fokus på i denne debatserie.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Som svar til Lars R. Hansen 29. august 2011 kl. 08:09 med flere.

"Indvandringen til Danmark har aldrig været større end under VKO-flertallet."

Hvis du, hvad jeg syntes fremgår af dine kommentarer, ønsker at begrænse indvandringen, må konklusionen jo ligge lige for: Før alle regler på udlændinge området tilbage til før 2001.

John Houbo Pedersen

Lad os værne om Danmark! Stem DF ud!!!!! tak

Lars R. Hansen

Mads Hansen:

"Hvis du, hvad jeg syntes fremgår af dine kommentarer, ønsker at begrænse indvandringen, må konklusionen jo ligge lige for: Før alle regler på udlændinge området tilbage til før 2001"

Meget morsomt - men det ville naturligvis ikke medføre en mindre indvandring - desuden ønsker jeg først og fremmest en mere kvalificeret indvandring.

Hvilket så i praksis givetvis vil betyde en mindre indvandring fra underklassen i de mindre udviklede lande.

@ Lars R. Hansen

Nu du beskriver om udlændinges kvalifikationer på den måde, så håber jeg ikke du søger job som livredder på en dansk turiststrand, hvis det er kvalifikationerne hos udlændige der er det vigtigste i din optik.

LArs R Hansen:

"Hvilket så i praksis givetvis vil betyde en mindre indvandring fra underklassen i de mindre udviklede lande."

Hm... Tankevækkende eksperiment. Kunne vi udvide eksperimentet med en større uddvandring fra underklassen i udkantsdanmark?

uddvandring=udvandring:-)

Lars R. Hansen

Jens Høybye,

nemlig - som livsredder ville jeg lade alle ukvalificerede nødstedte drukne - selvfølgelig.

Ursula Nielsen,

næppe - men man kunne begynde at udvise udenlandske vaneforbrydere - konsekvent.

Kristian Rikard

Jeg vil gerne foreslå oprettelsen af et nyt ministerium, der tager sig af sprogforbistring. Inuitter og samer og sådan nogle kaldes på engelsk
for "the indigenous population". Det reelle indhold af ordet er vel nærmest "dem der kom først" (Sitting Bull f.eks.). På denne måde undgår man alt det sludder om etnicitet og religion.

Claus Oreskov

Du ved nok Kim Gram: "Hellere rød end død".

@ Lars R Hansen

Ang: Udvandring af underklassen i Udkantsdanmark.

Du har ret, selvfølgelig skal vi ikke udvide projektet på den måde. Det vil jo betyde at DFs vælgertilslutning vil falde markant:-)

Lars R. Hansen

Det har du givetvis ret i, Ursula Nielsen

DF vælgere findes jo i høj grad i underdanmark - som overdanmark har påført en kæmpe udlændingebyrde - der bor jo ikke mange radigale eller rødvinssocialister i ghettoen.

Lars R. Hansen, :-)

Og er underklasse, udkants- under-danmark blevet rigere under DF? Har de fået arbejde? Uddannelse? Bedre velfærd?

@ Lars R.
Nu er jeg hverken helt sikker på hvad konstituere en rødvinssocialist eller en ghetto, men du ville sikkert betragte mig som en, udover at jeg bor i noget du sikkert også vil betragte som en ghetto. Den bliver i hvert omtalt som sådan. Så hold lidt igen med den nedladende tone.
Derudover forstår jeg ikke hvad du mener med påført, kæmpe og udlændingebyrde.
Men det kæmpe afhænger nok af øjnene der ser. Hvis du ligesom Peter Skårup bliver angst, hvis der komme tre du ikke kender, selvom du står med 1000 af dine venner, kan jeg godt se at de tre promille om året er ”kæmpe”. Selvtilliden og selvværdet er åbenbart ikke så høj hos de højrenationale.
Og om det så er en byrde, får vi nok også svært ved at blive enige om.

@ Lars R Hansen

Godt ord igen:-)

Forresten vil jeg gerne komplimentere dig for din smukke tegnsætning og din evne til at lave afsnit.

Det er sjældent smukt.

Lars R. Hansen

Ursula Nielsen:

"Og er underklasse, udkants- under-danmark blevet rigere under DF? Har de fået arbejde? Uddannelse? Bedre velfærd?"

Ja, ja, næppe og i hvert fald for flere penge.

1) Den generelle velstandsudvikling sker også i lavindkomstgrupperne.

2) Arbejdsløsheden har været rekordlav under VKO-flertallet.

3) Uddannelsemæssigt har jeg ikke kunnet finde nogen oversigt over udviklingen blandt lavindkomstgrupperne - men jeg antager der ikke er sket nogen større udvikling.

4) det offentlige har aldrig brugt så mange penge på velfærd - som under VKO-flertallet - de har virkelig brændt penge af som en sømand på landlov.

Mads Hansen,

Hvis du ikke ved, hvad en rødvinssocialist eller en ghetto er - kan jeg næppe gøre dig det klart - vi må nok bare leve med din uvidenhed.

Nuvel - udlændingebyrde og kæmpe. Som du muligvis ved så - er personer med anden etnisk baggrund end dansk - overrepræsenteret indefor en række områder - her ikke mindst social- og kriminalitetsområdet.

For eksempel udgør ikke-vestlige indvandrere 30,8 pct. af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne - en ernorm overrepræsentation. Mens 33 prt af de indsatte i fængsler og arrester har anden etnisk baggrund end dansk.

Hvad angår dine tre promille - som du fejlagtigt mener skulle udgøre den årlige indvandring - så må jeg meddele dig, at der i de boligområder, vi her taler om, og de skoler underdanmark har deres børn i, er indvandrere og efterkommere ofte i overtal.

Selvom indvandrere og efterkommere kun udgør omkring 10% af befolkningen - en femdobling på 30 år - så fylder de altså godt i de landskaber de færdes i.

To ting, Lars R. Hansen. Der er ikke brændt penge af på velfærd, der er brændt penge af på forfremmelser og eksorbitant højere lønninger i det offentlige, bl.a. forårsaget af den forøgede pris, som åremålsansatte fremfor fastansatte udgør.
Det er åbenbart ikke gået op for dig, at den lave arbejdsløshed var finansieret af lånte penge - der var aldrig reelt flere penge i samfundet, det var fup.
Den sociale mibilitet via uddannelsessystemet har været gået i stå i årtier, faktisk siden Haarders første hærgen i firserne.
Dine påstande om indvandrere er faktisk lidt primitive, for selvom folk fra ikke-vestlige lande udgør de dér famøse 4-5%, så skiller de så ud og bliver dem, man bemærker. Til gengæld er overrepræsentationen i de negative statistikker minimal, når der korrigeres for socialgruppe og al den slags, man plejer at korrigere for. Først og fremmest bliver det ikke anderledes, før vi begynder at se lighederne før forskellene - og jeg skal gerne indrømme, at dansk uden accent og velformulerede udsagn hjælper gevaldigt til at minde os om, at det går i retning af mindre forskelle over nogle få generationer. Det er altid en langvarig proces at integrere - jøderne opfattede sig vist først som accepterede i oktober 1943.

Lars R. Hansen

Peter Hansen:

"Der er ikke brændt penge af på velfærd"

Jo, der er - at hele den offentlige vækst skulle være blevet brugt på øgede lønudgifter - holder simpelthen ikke.

"Det er åbenbart ikke gået op for dig, at den lave arbejdsløshed var finansieret af lånte penge"

Det var den ikke - staten havde overskud og betalte af på statsgælden - men VKO-flertallet førte en økonomisk politik, der afstedkom en boligboble, hvis oppustede friværdier satte rigtig nok medvirkende årsag til den lave arbejdsløshed.

"Den sociale mibilitet via uddannelsessystemet har været gået i stå i årtier, faktisk siden Haarders første hærgen i firserne"

I så fald har DF ikke skylden - har du forøvrig en kilde med noget data herom?

"Dine påstande om indvandrere er faktisk lidt primitive, for selvom folk fra ikke-vestlige lande udgør de dér famøse 4-5%, så skiller de så ud og bliver dem, man bemærker"

Hvad mener du de skiller sig ud og bliver bemærket? (Og personer med ikke-vestlige baggrund udgjorde i 2009 6,6% af befolkningen - Disclaimer: DST data!)

"Til gengæld er overrepræsentationen i de negative statistikker minimal, når der korrigeres for socialgruppe og al den slags, man plejer at korrigere for"

Det nytter ikke noget at korrigere for socioøkonomiske faktorer - når effekten af selve indvandringen skal måles og vurderes - eller med andre ord: det nytter ikke noget at korrigere for arbejdsløshed, når vi måler ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres overarbejdsløshed.

"Først og fremmest bliver det ikke anderledes, før vi begynder at se lighederne før forskellene"

Tager man de demografiske realiteter, styrken af den fortsatte tilstrømning samt parternes hidtidige integrationsevne og vilje i betragtning - synes det ikke at være en urimelig antagelse, at det er så godt som det nogensinde bliver - og integrationsindustriens forskelige plusord og fraser ikke lader sig realisere.

"Det er altid en langvarig proces at integrere - jøderne opfattede sig vist først som accepterede i oktober 1943

Well, du har nok ret. I 2390 vil det tilbageværende mindretal af indbyggere af dansk herkomst - givetvis have integreret sig ind i det majoritetssamfundet normer og kultur - eller i hvert fald lært at tilpasse sig majoritetssamfundet normer og kultur.

Ellers giver det ikke meget mening - at sammeligne den minimale jødiske indvandring - med den fortsatte masseindvandring fra ikke-vestlige lande.

Hvilken masse-indvandring fra ikke-vestlige lande er der tale om? Er der mon tale om de thailandske koner til danske mænd? philippinske au-pair piger? russiske indvandrere? og familiesammenførte? Japanske ingenigører? Indiske ingeniører? Burmesere? Israelere? PS: Bosniere er også ikke-vestlige, da de ikke er med i EU. Til gengæld er grækere, rumænere, bulgarere, litauere anset som vestlige, da de er med i EU. Interessant ikke sandt?

Alle de her personer er nemlig fra ikke-vestlige lande...ifølge DST....

---

Og jeg skal igen indstændigt, stille, men stædigt og vedholdende erindre om at mange af de ikke-vestlige, dvs. i realiteten muslimer fra Mellemøsten og Tyrkiet (som jo sikkert er dem vi taler om når vi taler om ikke-vestlige indvandrere) fysisk og psykisk skadede pga. tortur. Og det påvirker altså hele familier - i flere generationer at deres far og mor har været udsat for tortur, hvadenten denne tortur er sket for 10, 20 eller 30 år siden. Derfor får vi de her reaktions-mønstre, hvor folk føler sig truede, fordi andre mennesker kommer for tæt på.

Og når vi taler om krimininalitet her, taler vi jo sikkert udelukkend om volds-statistik, ikke? Vi taler jo aldeles ikke om økonomisk kriminalitet, eller det at køre uden cykel-lygte...eller køre over for rødt eller...

---

Og ja, arbejdsløsheden har været rekordlav under VKO, fordi stort set alle arbejdsløse enten a) er i praktik i en virksomhed eller b) ansat med løntilskud.
Den reelle arbejdsløshed ligger således på cirka det dobbelte af hvad den gør nu. (og nu ligger en officielle arbejdsløshed vel omkring cirka 120.000?-150.000?)

Kristian Rikard

Lars R. Hansen kan skrive disclaimer 10 gange, og lige meget hjælper det, når man forsøger at skjule realiteterne.
Som Karsten Åen skriver er de 6,6 % rent demagoisk vrøvl. Lad os være fair - og sige at det måske er halvdelen 3,5 % som
tilhører de "problematiske" som DF og LRH øjensynligt ikke bryder sig om. Godt så lad os se på dem, og hvad vi kan gøre for dem.
Men lad os i al fairness holde de mange - måske reelt 4-5 % som er fint "integrerede" udenfor - tak.

Kære Kristian Rikard

Du tager simpelhen fejl - når du påstår hovedparten af vores indbyggere med ikke-vestlig baggrund er 'fint integrerede' - som gruppe, altså med ukrainske landarbejdere, filippinske au pairs, indiske læger, thailandske katalogkoner, kinesiske it-ingeniører, etc., etc., er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere svært overrepræsenteret på en række væsentlige områder.

Gruppen er således som gruppe overvejende ikke 'fint integreret' - men det er sandt, at visse undergrupper trækker gruppen ned - problemet er at pågældende undergrupper udgør hovedparten i gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Hvad angår de 6,6% - så er det faktiske procentdel af befolkningen med ikke-vestlig baggrund betydelig højere - da DST's metode transformere personer med anden etnisk baggrund end dansk til personer med dansk baggrund.

Og din påstand om - at jeg ikke skulle bryde mig om visse grupper blandt vores indbyggere med ikke-vestlig baggrund - er fuldkommen uunderbyggede og grundløs.

Jeg bryder mig overhovedet om eller ikke om nogen gruppe - som gruppe. På bryder-mig-om-plan forholder jeg mig til det enkelte menneske jeg møder - ikke dets gruppe.

Det forhold gør dog ikke - at jeg må ignorere de skadelige virkninger ved visse gruppers indvandring til Danmark - og ønske denne skadelige indvandring standset.

Og jeg spørger igen? Skal man have Blut & Boden tilknytning til Danmark i 4 generationer (eller mere) for at være at regne som dansker?

Vil du ikke anse Øzlem Cekic, Naser Khader m.fl. som danskere? Det vil jeg...

Og DST transformerer kun personer med udenlandsk baggrund til danskere, hvis a) de enten selv har fået dansk statsborgerskab eller b) deres forældre (sandsynligvis deres mor, men måske også deres far) har fået dansk statsborgerskab.

Derudover er den interessante hage ved det hele, at folk (der som mig) er adopterede rent faktisk risikerer at blive for udlændinge at regne - også selvom vi er danske statsborgere og selv betragter os som danske - og har gjort det igennem hele livet. Både af myndighederne, men så sandelig også af resten af befolkningen...

Mht. indvandringen fra muslimske lande, vil jeg tro, det måske især er Mellemøsten man henviser til, dvs. Tyrkiet, Iran, Irak, mm. Ud fra den fordom om at de her personer aldrig kan integrereres i Danmark, fordi deres loyalitet altid vil være til Koranen og til islam, pga. deres muslimske blod eller kultur.

Igennem de mere end 10 år jeg har undervist den her store og meget uens-artede gruppe kan jeg sige, at ovenstående ikke blot er en en usandhed, men en direkte løgn.

Karsten Aaen:

"Og jeg spørger igen? Skal man have Blut & Boden tilknytning til Danmark i 4 generationer (eller mere) for at være at regne som dansker?"

Der er vel overordnet set fire måder - lov, race, kultur og etnicitet - at definere det på:

1) Lovmæssigt; en dansker - er en dansk statsborger.

2) Biologisk; en person - der genetisk har en nærmere bestemt profil - er dansk.

3) Kulturantropologisk; en person er dansk - dersom denne opfatter sig og almindeligvis opfattes af andre som dansk - som følge af personens danske væremåde og livsform.

4) Etnisk; en person er dansk - dersom denne tilhører det danske folkeslag.

Selv hælder jeg til den tredje måde.

KA:"Vil du ikke anse Øzlem Cekic, Naser Khader m.fl. som danskere?"

Nej - jeg regner dem hhv. for at være dansk-kurdisk og dansk-arabisk - begge adopteret ind i det dansk samfund. Nærmere kan jeg ikke komme det eftersom jeg ikke kender dem personligt. Hvad angår dit 'med flere' så må du være lidt mere præcis, hvis du ønsker jeg skal forholde mig til dem.

KA:"Og DST transformerer kun personer med udenlandsk baggrund til danskere, hvis a) de enten selv har fået dansk statsborgerskab eller b) deres forældre (sandsynligvis deres mor, men måske også deres far) har fået dansk statsborgerskab"

Der tager du fejl - dit kendskab til emnet er tydeligvis mangelfuldt - personer DST oplister under betegnelsen 'med dansk baggrund' behøver skam ikke at have dansk statsborgerskab.

KA:"Derudover er den interessante hage ved det hele, at folk (der som mig) er adopterede rent faktisk risikerer at blive for udlændinge at regne"

Hvad adopterede opføres som af DST - afhænger af en række nærmere omstændigheder, herunder de adopterendes baggrund - så ja, adopterede opføres nødvendigvis ikke som personer med dansk baggrund, men vil typisk være tilfældet.

Hvad 'resten af befolkningen' regner personer for - afhænger overvejende af samme personers væremåde og livsform - ikke myndighedernes betegnelser.

KA:"ikke blot er en en usandhed, men en direkte løgn"

Du påstår altså, at have udsat dine kursister for et forhør om deres loyalitet og tro - og kan herefter meddele den ganske nation, at alle indvandrere og efterkommere fra den islamiske verden - skam er loyale overfor Gud, Konge og Fædreland - så at sige. Ta' dig dog sammen, mand!

De forskellige diasporaer i Danmark - holder helt overvejende fast i deres respektive nationale, religiøse og kulturelle tilhørsforhold, hvor de henter deres primære identitet, og lægger deres loyalitet - og hvorfor skulle de dog ikke det?

De er helt overvejende ikke kommet til Danmark for at blive danske, endsige loyale af slagsen - lige så lidt som danske førtidspensionister flytter til Thailand for at blive thailændinge - men overvejende for at søge en bedre tilværelse end hjemlandet af vidt forskellige årsager tilbød.

Og jeg vil sandelige ikke kræve, at fx. en tyrker, der bor i Danmark, skal føle nogen loyalitet overfor Danmark - lige så lidt som jeg vil kræve, at en dansker bosat i Thailand skal føle en særlig loyalitet overfor Thailand - jeg har ikke den der neurotisk trang til at se fx. en kikuyu, bosat i Danmark, som dansk.

Før i tiden have man ikke noget behov for at kalde ikke-danske, en fx. nordmand, bosat i Danmark for danske - han var som enhver kunne se da norsk om noget - og ingen kunne i den tid se, at det at være norsk i Danmark skulle være så galt - at vores norske indbyggers nationalitet absolut måtte ændres til dansk!

For hvad galt skulle der dog ved ikke at være dansk? Hvori består problemet med ikke-danske folk lever deres liv i Danmark? Hvorfor mener du ikke folk har lov til at bevare deres nationale og religiøse identitet og loyalitet, blot fordi de valgt at bosætte sig i Danmark?

Det tror jeg faktisk ikke du har noget imod, hvis du tænkte dig om - men at du blot synger med på tidens sang - der synges for at overdøve buldren, der bygger sig op i horisonten.

Nuvel - det er først med tilstrømningen af hundredetusindvis af kulturfremmede - at nogle lige pludselig har fået behov for og travelt med at "integrere" (reelt at omdefinere fremmede til danske) ved at sætte socialingeniørernes vinkelsliber i kødet på sagesløse folk og sætte gang i den multikulturelle skærebrænder, der forsøger at redefinere folkeslag ihjel.

Jeg tror ikke det ender godt.

Sider