Klumme

Det genkendelige nonsens

En nationalfundamentalistisk præsts farlige forståelse for den norske massemorders lysende rationale
En nationalfundamentalistisk præsts farlige forståelse for den norske massemorders lysende rationale
6. august 2011

Enkelte af de mange kommentarer i dønningen efter terroren i Norge har forsøgt at vride ideologisk dividende ud af ugerningen. Et af de mere bemærkelsesværdige bidrag var fra præsten Sørine Gotfredsen i en kronik i Berlingeren, der godt nok allerede har været vendt nogle gange, men som ikke desto mindre i indholdets arketype tilkommer endnu et par ord.

Gotfredsen identificerede i sin indforståede tekst massemorderen med den fortvivlede ensomme idealist i krig mod de multikulturelle eller pladderpluralisterne – præstekollega Langballes ord for folk der tolererer andre landsmænds tro og baggrund. Massemorderen i Norge fremstår på den baggrund for Gotfredsen som » … det menneske, der vil bremse den evige relativering af det, vi selv kommer af, og som derfor begynder at slås«. Morderen animeres af folk som Marianne Jelved, Tøger Seidenfaden og Margrete Auken, » … fordi han [morderen] afskyr tanken om det kulturløse menneske og i ren trods selv bliver helt overordentlig konkret. Både i tanke og handling«. Det sidste kan man ikke nægte.

Ifølge Sørine Gotfredsen er ulykken udløst af »det gode menneske«. De gode mennesker er dem, der betragter de traditionelle værdier relativt eller mindre absolut og formasteligt tror på sameksistensens muligheder og ligefrem fordele ved at sameksistere såvel kulturbevarende som kulturfornyende og med flere bud på religion og identitet. De er skurkene. Kort sagt, den gamle sang i brun sovs som sunget i årevis af Søren Krarup om danskhedens umistelige, uforanderlige, kristne konkrethed. Dogmet er, at muslimer og kristne ikke kan leve side om side, ikke uden at den entydige nationale kultur bryder sammen, og folk som massemorderen, med ambitionen om at redde fædrelandet, i dyb fortvivlelse tager sagen i egen hånd og kæmper for alt, hvad han har kært og » … optræder som en kristen ridder fra de gamle korstog«. Synd for den norske nationalkulturbevarende massemorder at han for tiden ikke må få aviser i cellen og hente bekræftelse i Gotfredsens referat af såvel tanke og selvfremstilling som handling.

Kulturblanding

I flere henseender minder højrefløjens argumentation, der hos Gotfredsen finder sin logik i massemorderens adfærd, om hedengangne nationale fanatikeres militante insisteren på jøderne som den skæbnesvangre trussel mod kristen dansk kultur. Brandes og alt det der, således som filosoffen Harald Nielsen lancerede foragten, og hvor en Søren Krarup i samme ånd senere har taget fat mod islam.

Også i fortiden blev kulturblandingen anset for katastrofal og kaldte på handling. Den sårbare uskyldsrene danske kultur ville lide ubodeligt, de nationale værdier var absolutte, og det var en national pligt at bekæmpe det fremmede. Jøderne besmittede den danske kristendom, mente Dansk Forening til Fremmedelementers Begrænsning. I tidligere faser af denne udgave af antisemitismen, hævdede professor, senere biskop Frederik Nielsen at jøderne, således som Mogens Camre nu udtaler om muslimerne, havde til hensigt at myrde de kristne og tilegne sig landet. Også dengang forestillede man sig at landsmænd, der relativerede begreber som nationalitet og tro, derved forræderisk fornægtede mennesket som konkret skabning i land og tro og gjorde mennesker til afgudsdyrkende abstrakter uden forankring i historie og tro, men henvist til fortvivlelsens selvhjælp. Alle skulle i kald og stand tage til takke med den plads som slægt, nation og Vorherre, eller præsten, anviste og forkaste sværmeriske forestillinger om forandringer i dette fundament. De nationalistiske teologer – bestemt ikke alle teologer i perioden – fordrede uniformitet i religion og værdiopfattelse, en fordring som Sørine Gotfredsen nu gentager. Man kan ikke løse konflikten, altså sammenstødet mellem islam og kristendom, med »pæn tale og mere tolerance«, mener hun. Problemerne skal imødegås » … med en bestræbelse efter [sic] at hævde et folks kultur og normer så entydigt, at den enkelte kan genkende sig selv i sit eget land«.

Unægtelig et projekt: at hævde kulturen entydigt, så der ikke er noget at misforstå. Hvor er det nu, man også før har hørt den slags?

Rastløs tidsalder

Massemorderen forlangte entydighed. Et af hans krav i isolationsfængslet er ifølge aviserne, at han ikke vil spise halalkød. I det kød kan han ikke genkende sig selv, massemorderen i sit land. Her kunne man parentetisk fristes til at sige noget fælt morsomt om det norske køkken.

Samtidig er massemorderen – og Gotfredsen – inde på noget centralt: magtesløsheds- og mindreværdsfølelsen ved at leve i en rastløs tidsalder, hvor alting forandres, ja selv noget så nationalt som maden. Danskere, tyskere, svenskere, englændere og nordmænd, folk i alle de lande, hvor nationalstaten slog pælerod, og lige siden, hos dem alle kommer de fremmede snigende og erobrer landene gennem ædespalten. Snart kan man ikke længere genkende sig selv i en ærlig forloren hare.

I denne frustration må man, som den der kun genkender sig selv i det entydige, værge for sig, hvilket mildt sagt også er sket i nationalistisk begrundede verdenskrige, holocaust, etniske udrensninger og massemord. Metoden til at bekæmpe den slags kunne, i modsætning til falsk og forgæves spejling af sig selv i en tilbageskuende illusion om fædrelandet, ligge i identifikationen med en ny national virkelighed. De er der jo, de fremmede, de rejser ikke væk, men er for længst blevet englændere, svenskere, nordmænd og danskere. Påstanden om at problemer forbundet med denne sammensmeltning har været tiet ihjel, endsige undertrykt i debatten, er historieforfalskning. Også når den gentages.

Historieforfalskning

Midt i sin forskruede forståelse for massemorderens motiver glæder Gotfredsen sig over den bramfri debattone i Danmark.

Det yderste højre hævder tankeløst, at tragedien i Norge skete, fordi nordmænd ikke taler frit som danskerne. Ligesom svenskerne der fejlagtigt foretrækker sameksistens frem for grove, verbale konfrontationer. Det kan hænde, at de i Sverige kender europæisk historie bedre end Sørine Gotfredsen, der kolporterer det blindt repeterende nonsens, at kristne og muslimer ikke kan sameksistere. Det har de gjort og gør jo utallige steder – i Norge, Sverige og Danmark. Under la Convivencia i Andalusien blomstrede fællesskabet i 200 år for jøder, muslimer og kristne, før Isabella og Ferdinand, de to rabiate, kristne skvadderhoveder ødelagde det hele. Indtil da havde de tre religioner genkendt sig i sig selv og hinanden og skabt en blomstrende højkultur.

Sørine Gotfredsen accepterer altså massemorderens selvfremstilling som tempelridder » … med et rationale der står lysende tilbage«. En mand der handlede i trods, fordi han ikke kunne genkende sig selv i sit land. Derfor gik han løs på de unge mennesker, der ikke har samme problem, men som skaber deres lands væsen i fredelig samklang med dem, massemorderen og Sørine Gotfredsen i deres entydige uvidenhed frygter og afskyr.

Gotfredsen og det yderste højre mener åbenbart, at selve bestræbelsen på sameksistens og tolerance er det samme som kulturløshed, og at alene dét udløser attentater og massakrer. I dette natmørke rationale forekommer tragedien i Oslo og på øen endnu mere forfærdende – for Danmark og danskerne. Det norske folk er derimod rykket tættere sammen i nationalt fællesskab.

En trøst, som forsoner det farlige vås som Sørine Gotfredsen og andre bringer til torvs.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Grethe Preisler

Tak Georg Metz,

Tak er kun et fattigt ord, men alligevel.

Endelig en kommentar fra en professionel bladsmører, som rammer sømmet på hovedet og skærer i gennem alt det pseudointellektuelle vås om forståelse for en psykopatisk massemorders motiver, der siver ud af alle sprækker i den tidehvervske fætterkusineklubs klerikale førerbunker.

Med mere end venlig hilsen fra en sølle amatør.

Intet overflødigt, intet skal tilføjes, intet bør ændres. Smuk og nødvendig journalistik om udnyttelsen af en forfærdelig ugerning.

Anne Marie Pedersen

Tak til GM. I virkeligheden er det Sørine ektremt langt ude på moralens overdrev. Hvad bilder hun sig egentlig ind? Hvad er det for et menneskesyn hun har? Og hvem i al verden har dog gjort hende til en stjerne.

Hun er jo i yderste konsekvens med til at legitimere Anders Breikvigs mål og kamp - midlet accepteret eller ej.

Føj. Og hvor er resten af kirken henne? Jeg håber troende mennesker holder sig væk fra hendes kirke i protest eller måske melder sig ud af folkekirken.

Steffen Nielsen

Ikke meget har ændret sig siden den monoteistiske religion udviklede sig.
I bund og grund handler det jo ikke om nationalstater, men om at religioner konstant vil strides om "sandheden".
Oven i det deler den enkelte religion sig op i flere fraktioner, der bekæmper hinanden. Katolikker mod protestanter, sunnier mod shiaer, jøder mod jøder, (vis mig 2 jøder, der er enige om noget).

Ikke engang i ateismen kan man finde fred og tolerance, for ateisterne forsøger at bekæmpe alle andre religioner i deres egen "religions" navn.

Resten af kirken holder sig væk, sikkert godt belært af sagerne om f.eks. Brorsons-kirken eller reaktionen på de præster, der ville bruge Jule-evangeliet til at tale mod staten, dvs. magten, og mod statens indvandrer-politik. Det er ellers yderst luthersk at gøre dette, da Luther mente, at hans kirke skulle være et korrektiv, altså korrigere, fyrsten, dvs, staten, når den kom for langt væk fra det kristne budskab om eks. næste-kærlighed....

I Politiken har der været et pip fra den præst, også i Kristeligt Dagblad har der været præster, som har vendt sig imod SG's kronik - af principielle grunde. Men men men - også i Kristeligt Dagblads spalter har der været delvis støtte til SG, især i afvisningen af et multi-kulturelt samfund og af at islam og kristendom aldrig vil kunne leve sammen - fredeligt og ordentligt.

SG er, ligesom Søren Krarup, Jesper Langballe og Birthe Rønn Hornbech, en del af det Tidehverv, som siden år 1900 (cirka) har været en del af folkekirken. Og der er mange tidehvervs præster derude som netop mener at det kristendommen, det nationale mm. er kendetegnet ved Danmark - og altid har været det.

I Norge og Sverige har man ikke haft en sådan teologisk bevægelse, Tidehverv, som er (og var) imod Indre Mission i folkekirken. Indre Mission (IM) hævder nemlig at mennesket kan omvende sig og blive et bedre menneske. SG og Tidehverv mener 'nej' - mennesket er en synder, og det vil altid være en synder...derfor skal det acceptere sin lod (skæbne) her i livet, lade være med at lave noget om i samfundet, da det er 'sværmerier' - og det er det, fordi mennesket grundlæggende set er en synder, og derfor ondt. Kun Gud er god.

Måske er det hele forskellen på Danmark, Norge og Sverige....altså vi har (haft) Tidehverv, det har de ikke (haft)....

Karsten Aaen,

Mht. Tidehverv kan jeg anbefale en bog, som Sørine Godtfredsen anmeldte på udmærket vis i KD, ("Teologisme -- om Tidehvervs vej til Christiansborg". 200 sider. 189 sider. Anis.)
........................
Det Sørine Godtfredsens omstridte kronik 29.7.2011 har bidraget med er, at vi får øjnene op for fordomme om og modstanden mod det flerkulturelle. Allerede i 2001 skrev DR. Karen Wren: "The far-right in Denmark has played a very active role in the creation of negative constructions of ‘others’, particularly Muslims and refugees" i "Cultural racism: Something rotten in the state of Denmark?".

Den franske filosof Vincent Cespedes havde i går en artikel i Le Nouvel Observateur om det yderste højre i Europa: "Politikernes utilpashed omkring den yderste højrefløj gør det muligt for den for nuværende at udvikle sine ideer og formidle dem. Oppositionen skal være stærk for at imødegå dem".

"Men det yderste højre er ikke kommet tilbage: det er vendt tilbage -forvandlet - for allerede tyve år siden, i Rusland, i Østeuropa og i de gamle vestlige demokratier. Alle så forøvrigt det vendte tilbage. Men ingen vidste, hvad de skulle gøre udover at protestere, udover at advare. Det yderste højre har lidt efter lidt forgiftet samtalen, sindet, debatterne og politikkerne. Det har ramt med en retorik og en brutalitet, der er mere og mere prangende."

Cespedes giver følgende råd til 2012-venstrefløjen i Frankrig, hvor der skal være præsidentvalg. Den skal være visionær, entusiastisk og inspireret, så den kan give løfte om en solidaritet, der er mere intens end had.

@ Anne Albinus - jeg tror det bliver mere end svært.

Når krybben er tom, bides hestene (endnu mere) kunne man måske sige; nogle skal udpeges som ofre.
Og ofte bliver det de små i samfundet, dvs. de udstødte, de fattige, dem på bistandshjælp, og dem der ser anderledes ud, dvs. de mørke, de fremmede m.fl. som bliver udset til at være ofre....syndebukke...

Også i denne tid ser vi angrbe på handicappede...

Enig med dig, Karsten Aaen. Jeg husker hetzen i 70'erne mod det der dengang hed bistandsmodtagerne. De fik så lidt fred, da der kom fremmede.

Steffen Nielsen

Karsten Aaen
Jeg tror at det er farligt blot at fokusere på Tidehverv, for det eneste de har tilfælles er deres holdning om at alle andre er idioter.
Deres argumentation er ofte selvmodsigende og helst så akademisk, at de fleste afholder sig fra at gå i dialog med dem, for de har altid svar på alt, og hvis ikke, så nedgør de modstanderen.

Med hensyn til det multikulturelle og andre religiøse retninger, så er det i og for sig en konflikt, der har eksisteret lige siden monoteismens udbredelse, først blandt jøderne, senere de kristne og så islam.

PÅ trods af de alle udspriger af samme religion, nemlig jødedommen, så har de altid bekæmpet hinanden, og da så kristendommen delte sig yderligere forskellige kristendomsopfattelser, har konflikten spredt sig yderligere.
Hvor mange forskellige opfattelser af kristendommen har vi i dag? Jeg tror ingen har et overblik, men det er et faktum, at de altid har bekæmpet hinanden på blodigste vis. Det samme gælder islam, der er lige så opdelt.
Som jeg har skrevet tidligere, så er det vist kun indenfor jødedommen, at de har kunne opretholde en samlende religion, men til gengæld så strides de indbyrdes om deres religiøse love, og det har de gjort lige siden Moses

Heinrich R. Jørgensen

Karsten Aaen:
"SG og Tidehverv mener ‘nej’ - mennesket er en synder, og det vil altid være en synder…derfor skal det acceptere sin lod (skæbne) her i livet, lade være med at lave noget om i samfundet, da det er ‘sværmerier’ - og det er det, fordi mennesket grundlæggende set er en synder, og derfor ondt."

Det var usigeligt meget nemmere at forlige sig med, at der var en gruppe personer med sådanne defaitistiske synspunkter, hvis denne personkreds rent faktisk handlede i overensstemmelse med deres overbevisning.

De gør det stik modsatte af hvad de selv tror og prædiker. De føler en stærk trang til at blande sig i både den offentlige polemik og i nationens politik. Den gud, de mener er god, er åbenbart afmægtig, siden tidehvervsfolkene ser sig nødsaget til at påtage sig rollen som de nye guder, der i værste gammeltestamentelig stil plagierer deres strenge guds jargon, når denne gennem sine udvalgte samtalepartnere lader folket forstå, at de er nogle vildfarne tåber, der gør alt forkert.

Den vestlige verden kan takke mellemøsten og nordafrika for at bevare den viden som kristendommen i sin tid fordømdte men som vi idag ser som en væsenlig den af vores kulturarv...
vi snakker ikke kun græsk filosofi men hele den naturvidenskablige tilgang som siden de gamle grækere stort set kun har overlevet takket være ikke vestlige lande...

tak til ander kulture end den danske for det...

Kenneth Frederiksen

Lidt pudsigt, at den gode Metz helt glemmer et opgør med Sass Larsen groteske udtaleleser om, at der nu skal indføres meningspoliti som konsekvens af tragedien i Norge --- det er det værste politiske plat i den sag.
Sørine Gs udtaleleser er blot stupide fra en tilfældig kommentator, men Sass Larsens DDR inspiredede forslag langt værre, men det passer jo selvfølgeligt skidt med Metz normale politiske præferencer, så det forbigås i tavshed ---- usselt Metz !

Søren Kristensen

Der må alligevel være noget alvorligt galt med Anders Breiviks hjerne, hvor strategisk klart den end tænker, inde bag det lyse hoved. Hvordan ellers skulle den acceptere de konkrete konsekvenserne af den gerning den selv har iscenesat og fuldbyrtet, nemlig at han kommer til at tilbringe resten af livet i en fængselscelle? Eneste forklaring synes at være at han har været så stærkt kompromitteret af ensomhed, at tanken om kontakt til et begrænset antal fængsesfuntionærer har virket lokkende. Ellers kunne han jo bare have begået selvmord under udførelsen, som enhver himmerrigstro muslimsk bombemand med respekt for sig selv, ville have gjort. Men han er en stakkel, Breivik, at han ikke engang har en Gud der kan redde ham og derfor er jeg bange for at Sørine Gotfredsens trøst er ringe, om han nogensinde hører den.

Take away:

Bortset fra det, så er der et problem med den kulinariske udvikling herhjemme, i hvert fald for så vidt gælder (manglen på) svinekød i retterne på de thailandske restauranter.

På det seneste har jeg flere forskellige steder i byen forsøgt at få et godt thaimåltid med en god gang gris (og grøntsager - bevares), sådan som jeg kender det fra mit barndoms Bangkok. Men det der dengang blev betraget som en luksus lader sig mærkeligt nok ikke opdrive (svinekød er eller let nok at opdrive herhjemme, skulle jeg mene).

Jeg forstår ganske enkelt ikke hvad der foregår. Er thaierne konverteret fra buddhisme til islam eller hvad sker der? Giv mig min "pork sweet and sour" tilbage eller jeg boykotter jer!

(Til PET: Større sanktioner bliver det ikke til fra min side, bare rolig.)

Bjarne Hansen

Jeg bliver så glad når en dygtig professionel skribent som Metz, så klart kan give udtryk for mine tanker.
-------------------------------------------------------------------Kenneth Frederiksen:

Nu er det jo sådan på de fleste aviser at skribenter får tildelt et nøje afmålt antal spaltemillimeter, og denne Kronik skulle jo så handle om Sørine G.

Hvis Metz skulle tage alle tumpede Danske meningsdannere under behandling i en Kronik, så skulle den jo udkomme i bogform.

Hvem ved, måske er det Sass Larsen, Metz hudfletter i næste uge.

Niels Østergaard

Jeg finder det rystende, at højtuddannede og intelligente mennesker som GM og Co. tilsyneladende ikke har en finger på pulsen overhovedet.

Uanset hvad man mener om Sørine, uanset hvad man mener om DFs politik og uanset hvor tåbelige og stupide man opfatter deres vælgere, så findes de. De findes lige derude i det virkelig liv!

Det påstås, at hovedparten af DFs vælgerskare er lavtuddannede eller helt uden uddannelse, ligesom det påstås at fremmedfrygt hænger sammen med uvidenhed. De påstande tror jeg langt hen ad vejen gerne på, men så meget desto større grund til at være forarget over de 'intellektuelle'. De uvidende handler trods alt kun ud fra deres begrænsede indsigt, hvorimod de intellektuelle, der påberåber sig menneskeforståelse og tolerance, handler mod bedre vidende. Det er sgu skræmmende.

Jeg læser overhovedet ikke Sørine som forsvarer for Breivik, men som 'råben vagt i gevær' overfor de nationalistiske tendenser, der er i samfundet. Om vi kan lide det eller ej, er det stærke følelser, og de trives og næres i dele af befolkningen. Det er følelser, vi ganske enkelt hverken kan eller må overhøre, om vi så finder dem nok så irrationelle og nonsensagtige. Skal det multikulturelle samfund have en chance, er vi nødt til at have alle med.

At tro vi kan negligere den lurende fare ved at kalde den nonsens, svarer til at stille sig ud på motorvejen med lukkede øjne og fingre i ørene med skråsikker tro på, at når bilerne ikke kan ses eller høres, findes de heller ikke. Det er helt simpelt dumt!

Selvfølgelig skal der lyttes, Niels Østergaard.

Men 'at lytte' er ikke det samme som at tage angst og uvidenhed så alvorligt, at man begynder at indrette samfundet efter det, vel?

Derfor synes jeg det er helt i sin orden, at Metz spidder Sørines nonsens (for det ER sgu nonsens!) på en til lejligheden nysleben pen. Det er nemlig i høj grad Sørines position som præst i folkekirken, der giver hende medielegitimitet - og som burde forpligte hende mere end så mange andre nationalistisk-ekstreme klumme- og kronikskrivere i vores lille, sammensatte land.

Det er sådan set også ganske i sin orden at gribe om roden på en hel håndfuld nælder, når Sørines meningsfæller ivrigt fisker i rørte vande. De ved nemlig alle sammen, at angst ikke er rationel. De ved alle sammen, at opvigleri er det allernemmeste politiske værktøj, netop fordi angst er irrationel. Man behøver hverken logisk stringens eller sammenhængende argumentation - man kan bare gribe i posen med floskler og drysse dem mere eller mindre smagfuldt ud over sine udtalelser, så virker de efter hensigten.

Der skal skarpt lys på den mere rabiate del af højrefløjen - og der skal skærpes mange argumenter fra modstanderside, igen fordi man er nødt til at tale til den lille kerne af fornuft, der ligger og gemmer sig bag angsten.

@ Niels Østergaard

"2. afsnit ... ", Jeg er helt og aldeles enig med dig.

"3. afsnit ... ", jeg er stort set enig med dig.

"4. afsnit ... ", jeg er stort set enig med dog.

"5. afsnit ... ", jeg er enig med dig, ...

... men hvad er det så "vi" skal gøre for bedre at få fingeren på pulsen ???

michael parly pedersen

Fantastisk indlæg, George Mets, den bedste kommentar jeg overhovedet har set i forbindelse med Sørine Godtfredsens tåbelige skvadder. Ud over at ramme hovedet lige på sømmet i forbindelse med Godfredsens misforståede forståelse for Breivik, når du langt ud over dettte, og rammer dybere ind i også alt det sludder og de forvridninger af indvandrerdebatten, som DF med stort held er lykkedes med at udbrede.

Bjarne Hansen

Jeg læser overhovedet ikke Sørine som forsvarer for Breivik(NØ)

Det tror jeg ikke vi er mange der gør.

Men som en leflen for de Islamofobiske mekanismer, som skaber en person som Breivik.

Vi kender jo i forvejen Sørines standpunkter fra utallige opvisninger i medierne.

jens peter hansen

Det norske folk er rykket tættere sammen i et nationalt fællesskab, skriver Metz.
Hvor ved han det fra?
Mindehøjtideligheden foregik i domkirken i Oslo, prædiken ved biskoppen. Hvilket Norge var lige det der rykkede sammen ? Var det ikke kristne Norge ?
Hvilket raseri ville der ikke have lydt hvis man var startet på den måde i DK?
Stoltenberg er udnævnt til statsmand, mon ikke dette sympatiske menneske ville have foretrukket at være befriet for denne betegnelse, begrundet i et ubegribeligt myrderi ?
Jeg forstår Hitler sagde von Trier og hele den sædvanlige flok forsvarede ham... Sørine dummer sig som Trier og får de samme på nakken.
Metz' klumme var så forudsigelig at de sædvanlige støtter på forhånd kunne anbefale den.
Massemorderens kærlighed til Israel nævntes dog ikke og ej heller de kommentarer derfra der mente at Norge selv var ude om det. Men Ferdinand og Isabella er altid gode at hive frem, så kan de kristne hedere lære det.

Heinrich R. Jørgensen

Søren Lom:
"Hvorfor er Tidehverv egentlig ikke også anklaget for terrorstøtte"

Godt spørgsmål, Søren.

Det handler vel om misforholdet mellem det sproglige "at terrorisere" og det juridiske "terror". Man kan terrorisere en befolkning, men terror handler ikke om at terrorisere. Det handler om anslag rettet mod de bestående magtforhold.

Tidehverv lægger sig i forlængelse af århundreders tradition for den terrorisering, der består i at mennesker systematisk indoktrines i fortællingen om at de intet formår, intet vil kunne fatte, aldrig vil kunne gøre noget godt, aldrig vil kunne forbedre vilkårene for sig selv, osv. Den terrorisering der består i prædike, at ethvert forsøg på emancipation i sig selv er en forbrydelse og en eklatant fejltagelse, og den eneste frihed og godhed noget menneske kan opleve, består i at hylde slavesjæl, uvidenhed og overtro, og regelmæssigt fremmøde for ens undertrykkere, for at blive bekræftet i at ens underdanighed og ubetingede lydighed gør at man bliver tålt (lidt endnu).

Tidehvervs idealistiske kamp handler vel om at arbejde for at styrke traditionen for systematisk terrorisering, hvor de dyrker idealet om det almægtige magtapparat og en befolkning der holdes i afmagt og uvidenhed, fordi denne konstruktion er den naturlige (guddommelige) indretning?

Olav Bo Hessellund

Bjarne Hansen:
”Hvem ved, måske er det Sass Larsen, Metz hudfletter i næste uge.”

God idé!

Niels Østergaard.
” Det påstås, at hovedparten af DFs vælgerskare er lavtuddannede eller helt uden uddannelse,…”

Der er ikke tale om påstande.
Det er dokumenteret gennem undersøgelser af vælgerkorpsets sammensætning, at den typiske DF-vælger er en kvinde, fyldt 40 år, ufaglært og bosat i provinsen. Har desværre ikke kilden ved hånden - husker kun at den må være et par år gammel.

Mette: Den har jo altid - til en vis grad - været der.

Land mod by. Uddannet mod uuddannet. Jyder mod 'kjøvenhavnere' (fra Fyn ...), og Bornholm mod hele resten. Indre Mission mod de syndige, de religiøse mod ateisterne - fortsæt selv.

Læs evt. den artikel, Anne Albinus linker til, det er kloge ord som med bare en anelse tilfiling sagtens kan overføres på både Danmark og Sverige.

jasper bertrand

@ Troels Just

anbefal den hellere til Metz. For det første er den fredelige sameksistens mest en myte. Metz begrænser den dog til 200 år i modsætning hans meningsfælle Koplev i Politiken for nylig. Men den var i hvert fald forbi 300 år før Ferdinand og Isabella, som han ellers sikkert har ret i var et par brutale, fanatiske hoveder.

Måske er de danske præster i et slags "dødvande" hvor det er svært at holde hovedet ovenover, for ingen kan jo gå på vandet, alt andet er en skrøne....

Hvorfor lader visse deres overempatiske synspunkter forpurre den egentlig grundlæggende - hvad skulle man eller tro- budskab : "Gud er kærlighed" , i en overfortolkoning af ABBs mulige hensigter eller ikke-hensigter? Manden er stort set uinteressant, blot en massemorder.

Derefter er det en synd at bare huske ham, for det liv der skal leves nu, bagefter, skal ikke give denne massemorder 5 flade chancher på fremtidens landkort.

Anders Hansen

SG og alle vi andre burde indføje et 11. bud: "Du må ikke gøre andre til syndebukke!". Dette brude være en lige så vigtig del af vores opdragelse/kultur, som at man ikke må stjæle og ikke bedrive hor.

Hver tid har sine syndebukke. Nu er det muslimer og østeuropærer. Før var det autonome, rokkerer, narkomaner, fremmedarbejdere, kommunister, læderjakker, jøder. Disse er alle forsvundet ud af mediebilledet i dag. Om 5-10 år har vi en ny syndebuk (rabiate højreorienterede?). Gid vi kunne bekæmpe den trang.

Martin Kaarup

Jeg mener det snart er på tide at fjerne den adelige beskyttelse af ytringsfriheden som korsfarerne inde i folketruget bedækker sig under, hver gang de råber til hellig krig mod de vantro.
De er på tide at trække en streg i anstændigheden sand, og begynde at trække disse sindsyge politikere gennemdomstolene og fængselsvæsnet.
Deres magtliderlige opkast gavner på ingen måde befolkningen - tværtimod, hvem vil gerne stå først i køen til at mærke trykbølgen fra den næste terrorhandLing a la coming to a theater near you
Hver gang rullemarie skal unders'ge endnu en mistænkeloig pakke, så burde man i virkeligheden binde et par af de fundamentalistiske DF'ere, LA'ere, VKO'ere, S-SF'ere m.flere omkring køretøjet som et levende skjold. Måske det kunne afhjælpe deres trang til at agitere for mord på andre.

"Indvandrerne i Danmarks historie" af Bent Østergaard, Syddansk Universitetsforlag, 2007, skriver, at den højreorienterede bevægelse i Danmark mod indvandrere fik en helt speciel udformning i forhold til andre europæiske lande:

"Med tilslutning fra den talsmæssigt beskedne, men relativt højttalende kirkelige retning Tidehverv kunne der sammenskrives en form for national ideologi. Heri indgik forestillinger om den tusind år gamle nationalstat, hvor territorium, folk, sprog og kirke danner en ubrydelig symbiose. Et folkeligt fællesskab hvor kristendommen kun kan forkyndes og forstås på modersmålet."

"Danskerne var et folk - ikke en tilfældig samling indbyggere, kun forenet af statsborgerskab. Begreber som humanisme, menneskerettigheder og international retsorden var ikke blot skadelige fremmedelementer, men oprør mod Guds eget skaberværk og vilje. Den nationale integritet var nu alvorligt truet af udefra kommende kræfter, de europæiske institutioner, indvandringen og især muslimerne.

I modsætning til lignende højrebevægelser i andre europæiske lande inddrog man således i Danmark også gudsforholdet i den politiske kamp for håndhævelsen af en nationalstat. Det virkede derfor som en grum ironi, da statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2003 på Venstres landsmøde modtog voldsom akklamation, da han kraftigt tog afstand fra nogle imamers virksomhed, idet han fremhævede, at man i Danmark holdt religion og politik skarpt adskilt. Alle vidste, at statsministeren havde baseret sin regering og politik netop på Dansk Folkeparti uden at lade sig anfægte af dets nationalkristne idelogi".

Citat slut fra side 512.

jan henrik wegener

For dem der her taler om straf for ytringer: husk den kan ramme tilbage! Mon ikke Informations læsere og medarbejdere ville blive betænkelige, hvis de lige pludseligt i meget højere grad end nu kunne blive draget retligt til ansvar?

Bjarne Hansen

Niels-Holger Nielsen:

Det ved jeg godt Niels-Holger, det var vist en Helle Winter der spurgte om billedet i en anden tråd.

Niels-Holger Nielsen

Bjarne Hansen

Så er det ikke helt validt hvad du skriver på din Inf-profil. I det mindste er det upræcist eller svævende. Jeg kender ikke til din udveksling med Madame de Winter. Så kunne jeg have sparret mig for at lege Sherlock Holmes!

Bjarne Hansen

Så er det ikke helt validt hvad du skriver på din Inf-profil. I det mindste er det upræcist eller svævende(NHN)

Det har du nok ret ,i kikker lige.

Niels-Holger Nielsen

Bjarne Hansen

Jeg har altid troet, at det var en fantasyfigur fra de dybe svenske skove, og at han havde magiske evner. Billeder påvirker, selv om de er fake.

Bjarne Hansen

Niels-Holger:
Da jeg oprettede min profil i 2009, var jeg ikke så oplyst om dette billede som jeg blev senere.
Det er utroligt sjældent at jeg kikker på de der profiler, især min egen.

Det er det bedste portræt jeg nogensinde har set, og som jeg skrev et andet sted, så går det lige i hjertet.
Jeg benyttede det på et tidspunkt som Skrivebords-baggrund, men det blev for meget.

Og det er ikke fake.

Sider