Kronik

Information dømmer Socialministeriet på tyndt grundlag

Socialministeriet er ikke afgået ved døden. Siden 2001 er ressortområdet blot blevet ændret af politiske årsager
Udviklingen af den almene boligsektor vil socialministeren gerne skrive på sit CV.

Udviklingen af den almene boligsektor vil socialministeren gerne skrive på sit CV.

8. august 2011

Dette indlæg er noget så sjældent som et dementi af en nekrolog i Information. Men jeg må korrigere avisens sommerserie. Trods ihærdige påstande fra avisens journalister og kilder om det modsatte er Socialministeriet ikke afgået ved døden. Vi eksisterer og udretter noget hver dag.

Siden 2001, da VK-regeringen kom til, har Socialministeriets ressortområde ændret sig. Det er der i høj grad politiske grunde til. Deri har Information ret.

Men Informations artikelserie udelader en række forhold og fakta, som, mener jeg, bør med i billedet af socialpolitikken i Danmark. Allerede ved VK-regeringens tiltræden i 2001 blev det slået fast, at målsætningen er, at dansk socialpolitik skal være med til at sikre, at alle får mulighed for at leve et aktivt og selvstændigt liv med uddannelse og job. Vi tror på, at alle ønsker at kunne klare sig selv og derfor, at vi bedst hjælper mennesker, når vi hjælper dem til at kunne tage ansvar for deres liv. Aktiv socialpolitik og beskæftigelse er derfor tæt knyttet sammen.

Ingen skal lades i stikken. Hverken af menneskelige eller økonomiske årsager. De, der har evnen og muligheden, skal ikke på offentlig forsørgelse, men i arbejde. Det er årsagen til, at kontanthjælp og andre lignende ydelser i dag styres fra Beskæftigelsesministeriet. For jo, det skal kunne betale sig at arbejde, og jeg mener, at Information alt for ensidigt fokuserer på de socialt udsatte som 'klienter', der ikke rummer potentialer og muligheder.

På Kofoeds Skole, hvor de dagligt hjælper arbejdsledige og socialt udsatte mennesker, har man den overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv. Det, synes jeg, er et godt udgangspunkt for dansk socialpolitik. Og lad mig slå fast, at en aktiv socialpolitik ikke står i modsætning til, at de, som ikke selv kan, naturligvis skal have den hjælp og støtte, de har behov for.

Mere end beskæftigelse

Socialpolitik er imidlertid også meget mere end en indsats for øget beskæftigelse. Serviceloven, som jeg blandt andet har ansvaret for, udgør de lovgivningsmæssige rammer for, at der er hjælp og tilbud til netop den gruppe mennesker, som ikke kan selv og har brug for hjælp.

Hver dag modtager hundredtusinder af borgere hjælp efter servicelovens bestemmelser. Det er den ældre, der ikke længere selv kan komme i bad og gøre rent. Det er mennesker med et fysisk handicap og den sindslidende, der har behov for støtte og hjælp til at klare de daglige gøremål. Det er misbrugeren og den hjemløse, der har brug for at få styr på livet igen. Og så er det børn med særlige behov og børn anbragt uden for hjemmet.

Jeg synes også, at det hører med til billedet, at noget så borgernært og vigtigt for det danske samfund som dagtilbud til børn er reguleret efter Socialministeriets lovgivning.

I alt er der ca. en kvart million ansatte, der hver dag arbejder for de mål, som serviceloven og dagtilbudsloven sætter. Tilsammen leverer kommunerne ydelser efter serviceloven og dagtilbudsloven for over 110 milliarder kroner hvert år. Det glemmer Information i sit regnestykke.

Det er derfor forsimplet bare at måle Socialministeriets betydning på, hvad der er afsat på finansloven. Vi har en socialpolitisk, værdimæssig og helt konkret indflydelse på menneskers hverdag, der rækker langt videre.

Boligministerium

I sin ellers omfattende artikelserie har Information også helt overset, at et af Socialministeriets største ansvarsområder er boligområdet, der dækker over både lovgivning om bygnings- og byfornyelse, lejelovgivning og lovgivning om den almene boligsektor. Hele den almene boligsektor er en væsentlig del af socialpolitikken i Danmark og helt afgørende, når der skal skaffes gode, sunde og tidssvarende boliger til blandt andet mennesker, som ikke har andre muligheder.

Faktisk er det 20 procent af befolkningen, som bor i de almene boliger. Netop Information har brugt en stor del af sine reportager de seneste år til at skildre hele ghettoproblematikken. Det hører som bekendt under mit ansvarsområde, og jeg er glad for, at vi i forlængelse af regeringens ghettostrategi netop i disse uger kan udrulle den ene initiativaftale efter den anden om netop ghettobekæmpelse. Det hører med i billedet, som Information vil tegne.

Videnbegæret trives

Det er næsten morsomt, at vi i Socialministeriet beskrives som nogle, der er angste for at måle og veje vore indsatser. Faktisk har jeg nærmest mest fået kritik for det modsatte. Der bliver hele tiden sat projekter i gang, for at vi får mere viden om socialpolitikken og hvad der virker og ikke virker.

For at nævne blot et eksempel, så blev der sidste år sat et projekt i gang, hvor der gennemførtes en cost-benefit-analyse efter svensk model af, hvad der kan betale sig i forhold til at hjælpe udsatte og anbragte børn og unge. Ved den lejlighed roste direktøren for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, Jørgen Søndergaard netop denne tilgang til tingene.

Det er en udvikling, som vi har arbejdet med i årevis og som er tydeligt beskrevet i ministeriets politik og mission at ministeriet understøtter den nødvendige produktion og kommunikation af viden blandt sektorens interessenter. Vi skal vide, hvad der virker.

Tidligere har blandt andre Socialdemokraternes socialordfører, Mette Frederiksen, kritiseret Socialministeriet og dermed regeringen for, at vi bruger alt for mange ressourcer på at måle og veje sociale indsatser. Til det må jeg sige at alt kan overdrives, men både af hensyn til dem, det drejer sig om, og skatteyderne, er det vigtigt, at man kender virkningen af de ting, man gør.

Et par gode eksempler er det aktuelle arbejde i Servicestyrelsen med evidensbaserede programmer på børneområdet og Hjemløsestrategiens metodeudviklingsarbejde.

Derfor må jeg sige, at Thor Grønlykkes (S) udtalelser til Information om, at Socialministeriet ingen kærlighed har til forskning og udvikling, er forkerte. De tyder på, at Thor Grønlykke ikke har fulgt med i, hvad der foregår på det socialpolitiske område. Men det glæder mig, at Socialdemokraterne hermed endelig melder sig ind i kampen for mere fokus på effekt og forskning.

Kongen i den enkelte

Jeg ved godt, at det forstyrrer billedet, men Information kunne jo for læsernes og fuldstændighedens skyld nævne bare enkelte af de resultater, som mit ministerium har været med til at sikre: frit valg på ældreområdet og frit valg af plejebolig, plejeboliggarantien, pædagogiske læreplaner i dagtilbud, psykiatriaftalerne på det sociale område, Hjemløsestrategien, Barnets Reform, Kampen mod Narko, Civilsamfundsstrategien og Ghettostrategien samt en række boligforlig med milliardbeløb til renovering af de almene boligafdelinger og til en omfattende boligsocial indsats. Hertil kommer indsatsen for at afbureaukratisere det sociale område, udvikle velfærdsteknologi og digitale løsninger til gavn for borgere, medarbejdere og kommuner.

Det er godt og prisværdigt, at Information beskæftiger sig indgående med Socialministeriet og socialpolitikken også ud fra en kritisk vinkel. Men prøv også med lidt balance og kildekritik. Det er jo ikke sikkert, at Özlem Cekic og Thor Grønlykke, oppositionspolitikere, nødvendigvis er sandhedsvidner særligt ikke lige på tærsklen til en valgkamp.

Vi støtter ikke de socialt udsatte ved blot at indføre fattigdomsgrænser og højere ydelser. Vi gør det ved at appellere til kongen i hvert enkelt menneske. Ved at lade den enkelte få hjælp til at rejse sig og klare sig selv. Socialministeriets indflydelse skal ikke alene måles på, hvor mange penge Socialministeriet har til rådighed, men også på den lovgivning og de initiativer, der sætter rammerne for det arbejde, som kommuner, ansatte og frivillige hver dag yder over for børnefamilier, beboere i den almene boligsektor, ældre, handicappede og socialt udsatte grupper.

Benedikte Kiær (K) er socialminister

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Dorte Sørensen

Jeg vil takke Benedikte Kiær (BK) for at svare på Informations såkaldte sommerserie – Skal denne omtale understrege at BK ikke tager artiklerne alvorligt?

Ja tidligere ville politikkerne også give mennesker mulighed for et aktivt liv. Derfor blev de handicappedes mulighed til at modtage hjælpemidler udvidet osv. (den udvikling har OVK også begrænset) samt mulighed for uddannelse til alle blev sat i højsæde. Men ingen kan dikterer de private arbejdsgivere til at ansætte de lidt skæve arbejdets udbyder - er det ikke her det største problem ligger. Derfor hjælper det ikke at sætte de sociale ydelser ned, som OVK har gjort i stor udstrækning og det hjælper heller ikke at lægge socialpolitikken over i Beskæftigelsesministeriet og kun at se de sociale problemer som et beskæftigelsesproblem.
Håber at Thorning igen vil rette op på det misforhold efter hendes forhåbentlig indtagning af statsminister stolen.

Johnny Werngreen

Der er noget fundamentalt galt her. Når socialministeren føler sig foranlediget til at skrive en forsvarstale for sit ministeriums gøren og laden, betyder det så, at alt er godt, og Information tager fejl? Hvorfor ikke anerkende beskrivelserne af det oplevede liv og så tage stilling til, om det er noget ministeriet kan eller vil gøre noget ved.
Hvordan kan man være uenig i, at alle skal have muligheder og hjælp til at tage ansvar for eget liv; det er jo, Benedikte Kiær, ikke der, problemerne er - de opstår, når mennesker på trods af givne muligheder og hjælp alligevel ikke formår at "leve et aktivt og selvstændigt liv med uddannelse og job." Hvad stiller vi så op?
Måske kunne man starte med kigge på resortopdelingen: Hører sociale problemer, boliger og børn sammen? Hvordan kan man adskille det sociale og det beskæftigelsesmæssige, som I jo har gjort? Måske burde du også overveje, om et ministerium som dit kan styres med holdninger, eller om der kunne snige sig lidt viden og indsigt ind i jeres praksis.

"Jeg ved godt, at det forstyrrer billedet, men Information kunne jo for læsernes og fuldstændighedens skyld nævne bare enkelte af de resultater, som mit ministerium har været med til at sikre: frit valg på ældreområdet og frit valg af plejebolig, plejeboliggarantien, pædagogiske læreplaner i dagtilbud, psykiatriaftalerne på det sociale område, Hjemløsestrategien, Barnets Reform, Kampen mod Narko, Civilsamfundsstrategien og Ghettostrategien samt en række boligforlig med milliardbeløb til renovering af de almene boligafdelinger og til en omfattende boligsocial indsats. Hertil kommer indsatsen for at afbureaukratisere det sociale område, udvikle velfærdsteknologi og digitale løsninger til gavn for borgere, medarbejdere og kommune"

Hvordan kan frit valg (køb selv serviceydelser), overordnede strategier med flotte navne og almindelig teknokratisk udvikling af den offentlige sektor være resultater?

Søren Kristensen

Hvis vægerne ønsker frit valg og ministeren skaffer frit valg, så er det jo sådan set et resultat. Ret skal være ret.

Men om strategier kan sidestilles med resultater er jeg mindre sikker på. For hvad nu hvis stategierne ikke virker eller virker mod hensigten eller mod vælgernes ønsker? Det kan også godt være de virker, man så kunne man jo have blæret sig med det.

Så altså noget holder og noget holder ikke i talen, som virker lidt som om den er skrevet lige så meget til Inger Støjberg som til mig.

Anders Reinholdt

@Rasmus Knus
Det er skarpt set. Med et lettere omskrevet citat kunne man sige, at ikke én af de dårligst stillede borgere har fået det bedre under VKO.

Hun har også skaffet dyrere ældremad, da hun fik indført en maksimumspris, blev den automatisk minimumspris i alle de kommuner som var billigere.

Altså, det er en floskel, når Benedikte Kiær plæderer for følgende:

'At dansk socialpolitik skal være med til at sikre, at alle får mulighed for at leve et aktivt og selvstændigt liv med uddannelse og job. Vi tror på, at alle ønsker at kunne klare sig selv og derfor, at vi bedst hjælper mennesker, når vi hjælper dem til at kunne tage ansvar for deres liv'.

Der er ikke nogen tænkende mennesker der er uenig i dette det er det rene nonsens.

Endvidere springer beskæmmende minister let og elegant over problemstilling, der angår hvor mange borgere der bliver såkaldt 'systemsyge' ved at møde såvel region og kommune. Med andre ord disse borgere får det ofte værre ved disse kontakter/møder og nogle bliver sågar syge af dette.

Oftest er der mestendels tale om, at evt. hjælp til borgere er uigennemtænkt, endvidere kommer den oftest for sent og sandsynligvis er denne hjælp utilstrækkelig etc.

Det er åbenlyst, at magthaveres tilgang til borgere slet og ret ikke fungerer.

Venligst

Dorte Sørensen

Søren Kristensen
Men er der et reelt frit valg, som OVK har skaffet.?
Fx giver det ikke meget frit valg, hvis der ikke er plads, der hvor man ønsker ens børn eller de ældre ønsker sig hen . Husk at selv om OVK praler med frit valg også nu over kommunegrænsen så har den enkelte kommune ret til at sige nej og tage kommunens egne borgere først. Ligeledes så har de private institutioner ret til selv at bestemme hvem de vil tage ind. Med andre ord der findes intet reelt frit valg – kun i regeringens og ministerens festtaler.

"i støtter ikke de socialt udsatte ved blot at indføre fattigdomsgrænser og højere ydelser. Vi gør det ved at appellere til kongen i hvert enkelt menneske. Ved at lade den enkelte få hjælp til at rejse sig og klare sig selv. "

Ja, det er sandelig en ideologi, som sparer lidt penge;)) , således at Fru Kjær har råd til at drikke endnu mere dyr rødvin oppe i Helsingør.

Kjærs nedladende, respektløse og småfascistiske menneskesyn, sætter et stort spørgsmåltegn ved om mennesker, som ikke har adgang til penge, stadig har de samme rettigheder som andre borgere. Om deres frihed som danske statsborgere ikke er truet af dette brutale, ukristne og uetiske menneskesyn..

Tænk på Breivigs ord i hans manifest om at man skal være optimistisk og have gå på mod . Man kan jo sige med Kjærs ord, at man skal være en konge og ikke en tigger.. Han betragter folk på overførselsindkomster som "tabere", socialister med mindreværdskomplekser, som er bange for den fri konkurrence. .

Nej, bliv i stedet en konge eller endnu bedre en tempelridder. Og stil dig op i fuld ornat med riffel og alle de medaljer, som man hænger på idioter.....

De konservative har altså stort set samme mening om dem på "overførselsindkomster( er vi for øvrigt ikke alle dette?), som en ultrabrutal og ultraliberal nationalkonservativ psykopat som Breivig.

Men vi har da heller aldrig før haft en så brutal socialpolitik i nyere tid i Danmark, som vi har været vidne til i de sidste forbandede 10 år, hvor voksne og børn rask smides på gaden i tusindsvis uden at Kjær eller hendes velbjærgede regeringskollegaer har løftet så meget som en finger

For det var jo just meningen.

Det skulle minsandten "betale sig at arbejde" og når det ikke var "kongen", men tiggeren der viste sig, så UD på gaden.

Det er utroligt og dybt beskæmmende, at det konservative folkeparti er kommet så langt ud.

Et ubehageligt samarbejde med et nationalkonservativt pøbelparti og en kunstig og bevidst skabelse af fattige, fordi de tilfældigvis efter en tid ikke kan blive lønslaver i myretuen, har været de konservatives ædle politik.

Dette at man ikke har sat beløbene op, således at Frelsens hær og andre lignende institutioner har råbt vagt i gevær om fattigdom og elendighed har intet med nationaløkonomi at gøre, det er bare en modbydelig politik. Der er nemlig tale om mennesker skal straffes for at de ikke kan komme til at arbejde. For det skal jo betales sig at arbejde, det kærlige skub ud over afgrunden, som ministerkollegaen så smukt og blidt siger......

Dette ville aldrig være sket under Poul Schlüters regering. I fattigfirserne havde man råd til at give arbejdsløse og kontanthjælps modtagere ordentlige vilkår. Der var dengang i dansk politik stadig noget som hed etik og anstændighed og ikke bare en brutal og fordummende liberalisme og slavepiskeri baseret på primitive ressentimentfølelser. .

Måske skulle Fru Kjær selv prøve at være arbejdsløs eller kontanthjælpsmodtager eller være en fremmed, som kommer her til landet og bliver behandlet på denne usle måde. så kunne det jo være at der kunne åbnes for en form for empati og medfølelse med andre mennesker.

Jeg forstår ikke disse mennesker, der sidder i regeringen.. Men de må vel være enten på lykkepiller( det er næsten en halv million danskere eller også bliver der drukket alt for meget af den gode årgangsrødvin eller også har man fået den nyopdagede parasit i hjernen, som en trediedel af befolkningen har, eller måske er man på diverse stoffer og benzoediazepiner

.Alle kemiske elementer i hjernen, som påvirker folks følelsesliv, således at de bliver afstumpede og aggressive og uden empati for andre. Hvilket danner grundlaget for det politiske psykopatologiske makjværk, der sat i system i dagens Danmark, hvor ogå en paranoid kontrol har taget fuldstændig overhånd.

. I yderste konsekvens fører denne mangel på empati for andre til mord, som vi har set.......

Den nuværende regering er ikke det konservative parti værdig og derfor ligger det også til snart at blive udraderet af deres gamle trofaste vælgere.

Hvordan er en anstændigt flere hundred år gammelt parti kommet så langt ud??? Er det Kjær skriver virkeligt KONSERVATIVT i en god gammeldags forstand eller har partiet solgt sig fuldstændigt til en brutal ultraliberalisme, hvor det at rage så mange penge til sig som overhovedet muligt er målet og måleenheden......

Se bare nu hvordan at gamblere og pokerspillerne på aktivemarkederrne bestemmer alting og ødelægger alting. -Grådigheden sat i system, som er liberalismens frastødende kærne. Kaos bestemmer menneskers liv og død.

De sidste ti års politik vil dømme det konservative parti og der vil for evig rejse sig en skamstøtte over dette fornedrede og faldne parti. Et parti, som har svigtet sine gamle hæderkronede værdier og dets menneskelighed og anstændighed for en eneste værdi: penge, penge, penge og magt, magt, magt........

Man væmmes- desværre.

Men et eller sted tror jeg såmænd at der er noget godt i Fru Kjær. Hun er som så mange andre sikkert bare blevet forført af magtens sødme og das System..

Drop dette yderst tvivlsomme samarbejde med bondesnu bonderøve og hysteriske rødstribede ekstremister, der ligger i "krig med muslimerne"

Vis at man virkeligt mener at de konservative har en menneskelig og socialt bevidst profil og arbejd for en højsindet og "gammeldags" etik..

Ønsket for min og mange andres side er såmænd "bare" at man fører en politik, som man gjorde i fattigfirserne under Schlüter;))))

Det er det som Enhedslisten kæmper for i vore dage;)))

"Et par gode eksempler er det aktuelle arbejde i Servicestyrelsen med evidensbaserede programmer på børneområdet og Hjemløsestrategiens metodeudviklingsarbejde."

Hvad angår Hjemløsestrategien, så er det desværre et faktum at man via sådanne puljemidler får lokket kommunerne i uføre, forstået således at de for afgrænsede statslige puljemidler forpligter sig på at forankre diverse projekter som mest af alt har karakter af knopskydning og 'innovation'. Disse forankringspligtelser udhuler over tid kommunernes midler til at finansiere driften af øvrige systemer og foranstaltninger ... og denne udvikling forceres når der samtidig skal findes besparelser i den kommunale drift (fordi aftalerne med socialministeriet i Hjemløsestrategien kan ikke annuleres eller rulles tilbage medmindre at puljemidlerne i samme ombæring returneres). På denne måde går der casinoøkonomi i også den kommunale drift, mens ministeriet dirigerer udviklingen via dens rolle som tildeler af puljemidler (disse er iøvrigt for en stor dels vedkommende hentet via reduktion i bloktilskuddene).

Slående er det iøvrigt, som andre påpeger, at socialministeren fortrinsvist kan opregne planer, strategier, reformer, frit valgs-progromer, garantier og kampagner mod diverse former for afvig når hun skal anskueliggøre ministeriets resultater. Der er jo ikke tale om resultater, der er tale om politiske handlinger. Ministeren forventer altså at befolkningen skal anerkende regeringens politiske handlinger som socialpolitiske resultater. Matematikken er bestemt ikke nem at gennemskue, hvis ikke det var fordi at denne forventning udfoldes i en sand raket af apologier.

"For jo, det skal kunne betale sig at arbejde" (citat)

Hmmm, hvordan kan det så være, at arbejdsløse sendes i tvangsaktivering, hvor de udfører almindeligt lønarbejde til understøttelsessats?

eno Rasmussen

tak for de sidste to kommentarer kunne ikke have sagt det bedre selv..
og som en der har været igennem systemet så er det gu trist at se ministeren tro at deres initiativet giver en værdig behandling af de svageste i systemet....

eno Rasmussen

tak for de sidste to kommentarer kunne ikke have sagt det bedre selv..
og som en der har været igennem systemet så er det gu trist at se ministeren tro at deres initiativet giver en værdig behandling af de svageste i systemet....

Det er agurketid og Socialministeren klynker. Anliggendet er såmænd reelt nok. Men det er hendes svar ikke. Det ligger i vest og artikelserien i øst. Rigtig dårlig spin, som man måske ikke lige orker at bruge underdanmarks sparsomme energi på...

Med venlig hilsen

Niels-Holger Nielsen

Hugo Barlach

"Rigtig dårlig spin, som man måske ikke lige orker at bruge underdanmarks sparsomme energi på…"

Hold dig endekig ikke tilbage. Vi vil nyde dine raids!

Jowda Niels-Holger, Men i Socialministerens tilfælde vil jeg skisme ha´betaling for det. Vi er jo i et valgår, og hun ér på vej ud. Så pyt med, at hun ihærdigt forsøger at bilde os en anden erfaring end vores egen på ærmet. Det er såmænd så lavmålt erhvervslobbysnak, hun *præsterer', at man må tage sig til hovedet. Dén med de almene boliger fik jeg godt nok grineflip af, alt imens boligejerne fik skattelettelser i 30.000 tusund kroners-klassen. Og lejerne steg og steg. Hvad i hele hule regner hun med at kunne slippe afsted med af rendyrket vrøvl overfor en massiv erfaring, som tilsiger noget ganske andet? Håber sandelig, at oppositionen har noget bedre fat i virkeligheden.

Så bliv endelig ved, Information, med at provokere venstre-procelytten med relevante artikler. For Den tragiske komik vil i Nietzsche's forstand absolut vende tilbage med sin gentagelse i hendes tilfælde. Hold da op, hvor håbløst...

Med venlig hilsen