Læserbrev

Postkasser en ny stænklapsag?

De nye retningslinjer for postkasser er blevet hastegennemført, og bør revurderes.

De nye retningslinjer for postkasser er blevet hastegennemført, og bør revurderes.

Kristian Granquist

18. august 2011

Post Danmark har udmeldt nye retningslinjer for placering af postkasser ved villaer opført før 1973. Dem er der knap 800.000 af. Opsætningen skal gennemføres i andet halvår af 2011. Ud over den meget korte tidsfrist ligner det lovgivning med tilbagevirkende kraft.

I disse tider kan man vel ikke tillade sig at bruge ordet katastrofe om opsætning af sølle 800.000 postkasser, men mange af kasserne sættes altså op i bevaringsværdige bykvarterer med åbenlyse arkitektoniske værdier. En søgning på nettet fortæller om stor variation i postkassers design, farve og standere. Jeg gruer for den kaotiske påvirkning, det vil tilføre hele bykvarterer.

I byplanlægningens verden skal et forslag til lokalplan høres hos en vifte af fagmyndigheder for at få belyst alle relevante særinteresser i planen, inden den fremlægges til politisk vedtagelse. Særinteresser er f.eks. tilgængelighed for handicappede, naturbeskyttelse, trafiksikkerhed og renovation, som på denne måde kan sætte deres aftryk på planlægningen. Det kommer der sædvanligvis bedre planer ud af.

Jeg kender ikke høringsprocedurerne, inden retningslinjerne er formuleret, men jeg har svært ved at tro, at kompetente organer med ansvar for vores fysiske miljø f.eks. Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danmarks Naturfredningsforening (DN) eller Foreningen af Byplanlæggere har haft lejlighed til at fremføre deres synspunkter på disse retningslinjer inden vedtagelsen. Jeg vægrer mig i det mindste ved at tro, at Folketinget havde vedtaget dem, hvis konsekvenserne for vores ældre byområder var bredt belyst.

Kun for effektivisering

Post Danmark har på nettet en enkel vejledning i korrekt opsætning af en postkasse men uden et eneste ord om æstetiske hensyn eller, valg af kassens form og farve eller dens opsætning.

Hvad man må og ikke må i et byområde, reguleres sædvanligvis af kommunen, som udarbejder og tilpasser planer for det konkrete byområde. Det er galt, når forvaltningen af eksisterende, men indbyrdes forskelligartede byområder, overlades til en infrastrukturel sektormyndighed, som alene arbejder efter helt generelle retningslinjer og med ét eneste formål at effektivisere postomdelingen.

Retningslinjerne for opsætning af postkasser i byområder opført før 1973 bør have samme skæbne som loven om stænklapper. Den blev i 1960'erne trukket tilbage efter mange borgerprotester. Her er min protest; måtte der være flere. Og gerne fra de relevante interesseorganisationer samt fag- og planlægningsmyndigheder. Hvad mener KL og DN for eksempel?

Og så har jeg ikke nævnt et ord om lovens økonomiske konsekvenser for 800.000 husstande.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Medens i den store verden oftere bruges "elektricitet" til kommunikation -- ikke kun til telegrafi, men også som "elektronisk post" eller, som det hedder på engelsk slang "e-mail" eller noget, som betegnes som "Internet", er den nyeste innovation indenfor kommunikationsteknologi i Danmark: Postkasser!

Kan man forstille sig noget, som er mere grusom end "postkasser"? Nej, vel!

Her må man simpelthen give Niels Ditlev ret i, at disse postkasser vil skabe kaos og katastrofer i hele byer, ja, endda i hele samfund.

Så har vi måske også opdaget årsagen for den nuværende økonomiske krise, som jo ikke har sin oprindelse i Danmark, men i andre lande, som for længst har indført: Postkasser!

-"Retningslinjerne for opsætning af postkasser i byområder opført før 1973 bør have samme skæbne som loven om stænklapper. Den blev i 1960’erne trukket tilbage efter mange borgerprotester."

I samme kategori kunne også nævnes den voldsomme og oftest unødvendige udskiftning af olietanke.
Men det er ikke fornuft det handler om.
Kodeordet er rationalisering for PostDanmark.
Hvor mange postbude der efterfølgende kan fyres som følge af det nye postkasse-regulativ vil kunne tælles og opgøres engang i 2012.
Ud i arbejdsløshedskøen.
Men måske de fyrede postbude så kan de få arbejde på postkassefabrikken. Den ligger vistnok i Ebberød. Ligesom banken. Ebberød bank....

Maj-Britt Kent Hansen

De ansatte postarbejdere fyres pga. for lidt post, portoen sættes op, og den enkelte postmodtager pålægges udgift til grimme og uhensigtsmæssige postkassekonstruktioner. 4.500 kr. spyttede hver lejlighed her i uhyret for et par år siden.

Der er sjældnere og sjældnere noget at hente i postkassen. Til dels min egen skyld, da jeg har frabedt mig reklamer og aviser.

Men af og til belønnes jeg alligevel med en fantastisk opfindelse: Det gule omslag! For at jeg nu ikke skal hidse mig unødigt op, fortæller omslaget pædagogisk, hvorfor jeg modtager det samt indholdet. Heri lægges det livsnødvendige! Dog efter lokale postfordelings skøn, må jeg tro, for det varierer en del fra tid til anden.

Den med, hvor jeg kommer af med farligt affald, er dog fast. Velgørende foretagenders indsamlinger ligeså. Når der udskrives valg, forsynes jeg også med politiske partiers pamfletter. Snart kan man se frem til en fyldt postkasse!

Og så er det dertil en let måde for det lokale pizzeria, solcenter eller køreskolen at distribuere reklamer også til dem, der har frabedt sig dem. Den slags ses der nemlig stort på.

Post Danmark er et sært foretagende. Man deler reklamer ud, og kører ud med mad til borgere, der indgår i denne ordning. Samtidig nedlægger man posthuse, og opretter postafdelinger i supermarkeder. Her henter man sin pakke, der ikke blev båret op. Man VAR ellers hjemme 9.07, hvor pakken via et brev i postkassen næste dag oplyses førsøgt afleveret. Ringer man og stiller sig noget uforstående over for dette, bliver man udspurgt om, der er navn på gadedøren, om dørtelefonen virker osv. Jo, da. Alt dette er der ikke problemer med. Men kan det tænkes, at postomdeleren slet ikke ringer på, eller ringer på et forkert sted. Ja, Post Danmark vil indberette klagen, for man er klar over, at der ER problemer. Men det egentlige problem er og bliver altså mit. Vil jeg have pakken, må jeg selv hente og “udbringe"! Alternativet er, at jeg får en boks derhenne, så Post Danmark ikke skal have al den ulejlighed med mig.

På de tilbageværende posthuse kan man dårligt finde en trang ståplads for legetøj, spil, og andet knap så postrelevant gear.

Der er således tale om et foretagende, der både over- og underfrankerer, og Niels Ditlev har ganske ret i at ønske den tåbelige lov skrottet. Lad det gerne ske - om ikke andet så af æstetiske grunde.

Det er rigeligt, at vi andre har betalt i dyre domme for at glo på vores grimme og overvejende tomme postkasser.