Kommentar

Derfor brænder jeg min stemmeseddel

Vi er mest optaget af at bliver underholdt af dansende aber. I stedet for at være kollektivt medbestemmende og ansvarlige har vi lagt administrationen af vores liv og fælles fremtid, i hænderne på visionsløse karrierepolitikere, der lader til at bekymre sig mere om at komme til magten
Debat
7. september 2011

De fleste synes at være enige om, at demokrati er en god ting. Medbestemmelse og muligheden for at påvirke dagsordenen ved at gøre sin stemme gældende, er vel i de flestes bevidsthed at foretræk-ke frem for ingen medbestemmelse. Det er derfor også ganske interessant, at virkelighedens Dan-mark kun afspejler denne konsensus i et ganske lille omfang. I langt de fleste af de institutioner, hvor vi tilbringer størstedelen af vores tilværelse, er muligheden for medbestemmelse og for at påvirke dagsordenen iøjnefaldende lav. Såvel på arbejdspladserne, som i gymnasierne og på uni-versiteterne er mulighederne for at påvirke beslutningsprocesserne så begrænsede, at de nærmest ikke eksisterer overhovedet.

I det politiske rum er de flestes reelle mulighed for indflydelse begrænset til at sætte et kryds ud for det mindste onde en gang hvert fjerde år, og så håbe på, at de folk man lader repræsentere ens holdninger, gør et bare nogenlunde godt stykke arbejde. Selv inden for flere af de etablerede politiske partier, som vel burde være de mest demokratiske organisationer i en repræsentativt demokratisk orden, er der en ganske betænkelig tendens til topstyring.

EU og anden topstyring

Der kan vel endvidere næppe herske tvivl om, at der gennem de seneste ti år er blevet ført en så høj grad af blokpolitik, at næsten halvdelen af borgerne ikke har været reelt repræsenteret i lovgivningsprocessen og den førte politik, i langt størstedelen af det nye årtusinde.

En ganske anseelig del af den gældende lovgivning bliver desuden slet ikke vedtaget i Danmark, men derimod i EU-regi, hvor de praktiske muligheder den enkelt har for at påvirke lovgivningsprocessen og derfor reglerne som vi skal underkaste os, er forsvindende små. Ikke engang det folkevalgte Europaparlament kan foreslå nye love. Det er udelukkende EU-kommissionen som kan det. En kommission som ingen blandt de europæiske folk har valgt. At der hersker en stor grad af demokratisk underskud i den Europæiske Union vidner alle valgene om, idet det kun er en lidt over halvdelen af de stemmeberettigede europæere der går til stemmeboksene når der er valg. Den europæiske forfatningstraktat der blev nedstemt af flere EU-lande, er genopstået med få kosmetiske ændringer. For at undgå at befolkningerne nedstemte den blev den simpelthen vedtaget udenom folkelige afstemninger af de siddende magthavere. Dette var for eksempel tilfældet i Danmark. At disse magthavere næppe har læst traktaten endsige forstået den, kan der næppe herske tvivl, da den er fuldstændig ulæselig og uforståelig og ville kræve årevis at decifrere og forstå for selv eksperter.

De grundlovssikrede rettigheder som i teorien udgør kernen i vores påståede demokratiske orden, har endvidere, sammen med borgernes retssikkerhed, været under et så voldsomt pres gennem de seneste mange år, at man nok gør klogt i at betvivle hvorvidt vores såkaldte repræsentanter overhovedet besidder en tilstrækkelig grad af demokratisk sindelag.

Ingen medbestemmelse

Med terrortruslen som belæg har maghaverne i de seneste år taget så mange foruroligende skridt i retning af politistaten, at de friheder generationerne før os kæmpede hårdt for at opnå, i dag er så meget på retræten, at man bør frygte de måske en dag helt vil forsvinde. Denne frygt graveres yderligere af, at befolkningen lader til at være så optagede af at blive underholdt af dansende aber og klovne med balloner, at kun et mindretal læser aviserne og endnu færre har et overblik over omfanget af truslerne mod vores frihed. Uden en opvakt og velinformeret befolkning, som forstår at forholde sig kritisk til magthaverne i det politiske rum, er betingelserne for en retfærdig, engageret og oplyst politisk orden, hvor der værnes om friheden og retfærdigheden, ikke på nogen måde opfyldt. Denne problemstilling bliver desuden endnu værre af, at befolkningens vagthund det meste af tiden ligger sovende i sit hundehus, idet kun et fåtal af medierne overhovedet har beskæftiget sig med disse problemstillinger i noget nær respektindgydende grad.

Al tale om egentligt folkestyre er derfor vanskeligt. I stedet for at være kollektivt medbestemmende og ansvarligt selvforvaltende, har vi lagt administrationen af vores liv og fælles fremtid, i hænderne på

visionsløse karrierepolitikere, der lader til at bekymre sig mere om komme til magten, end om at agere i overenstemmelse med deres partiprogrammer.

Derfor har jeg ikke tænkt mig at stemme ved det kommende valg. For den afmægtige handling er med til at opretholde illusionen om, at vi lever i et samfund baseret på medbestemmelse og folkeligt styre. Min stemmeseddel skal brændes offentligt på vaglaftenen.

 

Thomas Bonde er studerende og bor i København.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels Engelsted

Hvor dum kan man blive?

@Niels, der findes tilsyneladende ingen bundgrænse der.

Niels Engelsted

Måske er en begrundelse alligevel på sin plads. Det demokrati, som vi trods alt har, er der mennesker der igennem tiden har kæmpet hårdt for at skaffe os. Vi kan sagtens miste det igen. Stærke stemmer i tiden--også stærkere end letvægteren Åmund--er begyndt at tale for, at demokrati ikke bør overlades til folk uden uddannelse eller arbejde, de klogeste og dem med penge skal bestemme. Sådan har det været før og kan blive igen. Det er derfor temmeligt dumt at hjælpe disse kræfter ved at agitere for, at man brænder sin stemmeseddel i fornærmelse over sin ringe medbestemmelse.

Flemming Chr. Nielsen

Velskrevet og præcis kommentar. Bravo.

Glimrinde indhold, forkert konklusion - dan et parti i stedet. Der er mange med den holdning, måske kan du ligefrem skaffe en majoritet. Bedre var det måske at danne en tværpolitisk bevægelse, der vil tage magten tilbage gennem partierne. Det er jo ikke plitikerne, der har valgt medlemmerne fra, det er folk, der undlader at engagere sig.

Jette Abildgaard

Thomas Bonde,

Bliv ved med det og, du er helt sikker paa aldrig at faa noget at skulle have sagt..........husk, at raabe op, - bare en gang....KAN muligvis hjaelpe baade dig selv og andre!!!

Heinrich R. Jørgensen

Er Thomas Bondes opfordring, at man sætter ild til sin stemmeseddel mens man befinder sig i valglokalet? Og hvad derefter? Smider man den tændte seddel ned til de andre stemmesedler?

Jette Abildgaard

Thomas Bonde...

Jeg glemte...hvis du alligevel vaelger ikke at stemme...kunne jeg saa ikke bede dig gaa alligevel...og stem for mig, som er udenfor menneskerettighederne (??)....bare saet et lille bitte X ud for Enhedslisten!!! Paa forhaand mange tak Thomas!!!

Desuden har vi fået en eu-udenrigsmenister og præsident som vi ikke har været med til at stemme om. Alligevel fører vi os frem som verdensmester i demokrati.

Heinrich R. Jørgensen

Niels Engelsted:
"Det demokrati, som vi trods alt har, er der mennesker der igennem tiden har kæmpet hårdt for at skaffe os. "

Der er nogle der har kæmpet hårdt, for at give nogle politiske bevægelser magten. Det har de opnået.

De politiske partier har fået lov til at rane magten. De har siden konsolideret sig som rigets de facto magthavere, og gjort befolkningen afmægtige.

Peter Hansen har helt ret. Et nyt parti er nødt til at se dagens lys. Et politisk parti, med én overordnet ambition -- at afskaffe partivældet via forfatningsmæssige og andre reformer.

Alternativt, at et eller flere eksisterende politiske partier og deres avatarer, klart og uden vaklen gør denne hensigt til deres overordnede ambition. Så er det op til borgere der ønsker indflydelse, udelukkende at stemme på de partier der har tilsluttet sig den dagsorden.

Maj-Britt Kent Hansen

Måske er det valgkortet, Thomas Bonde tænker på. Det anden happening bliver nok en anelse besværlig.

Hvis ungersvenden ikke vil stem Ø så hvorfor ikke stemme blank - så tæller stemmen med og er dermed en synlig protest mod Danmarks skrantende demokrati

Jeg vil i modsætning til til de to ovenstående gylp og et mere fornuftigt indlæg, der bare begrunder de to andre gylp hævde, at TB udover at berøre alle de ømmeste ligtorne ved det udhulede pseudo-demokrati, vi oplever i dag, er i sin fulde ret til at brænde sin stemmeseddel.

TB er ingen sofavælger. Han gør det som en bevidst handling, en aktion. Og han nøjes ikke med at gylpe, han begrunder og argumenterer.

Endelig giver han en stemme til de mange mennesker, der i dag oplever absurditeten og afmagten som borger i det korrumperede flertalstyranni, tilskuerdemokrati, mediemanipulerede demagogi, senromerske brød-og-skuespil-for-folket, korpokratiske, købt-og-betalte, gennemlobbyiserede klepto-demofobi, oligarki, ... Ondt barn har mange navne.

Men en af de ting, der er mest afskyvækkende er, at vi i demokratiets skinhellige navn som nation har 'valgt' at rende i røven på et moderne sofistikeret, fascistisk-korrupt imperium med mega-lommesmerter, der hyklerisk hævder, at de er ved at INDFØRE demokrati i alle de lande, de intervenerer, infiltrerer og selskabstømmer for tiden.

Det giver mig så stor en demokrati-lede, at jeg som kronikøreren sådan omtrent kunne finde på at brænde min stemmeseddel.

Jeg har bare lavet en anden spilleregel. Den lyder som følgende:
Med mindre jeg støder på en politiker, der med ord tør nævne - og dermed viser, at vedkommende er klar over, hvad der foregår i denne verden lige for tiden - så nægter jeg at afgive en stemme.

Det er indtil videre kun lykkedes mig at finde én person, der gik rundt og samlede underskrifter for at stille op som løsgænger. Hvis denne person står på sedlen, eller hvis der dukker en anden op, vil jeg sætte mit kryds.

Ellers ikke. Ja, hvor dum kan man være ...

î î î
Gylp!

Heinrich R. Jørgensen

Maj-Britt Kent Hansen:
"Måske er det valgkortet, Thomas Bonde tænker på. Det anden happening bliver nok en anelse besværlig."

De der møder op i stemmelokalerne, og afleverer en blank stemmeseddel, burde i det mindste få deres tilkendegivelse anerkendt. Sådanne stemmesedler tælles ikke op, endsige med.

De stemmeberettigede, der som en stille protest måtte ønske at udtrykke deres utilfredshed med det aktuelle valgsystem, partietne, kandidaterne, den personlige afmagt osv, nægtes anerkendelse.

En aktiv borger, der aktivt ønsker at sige "nej tak", ryger i samme kategori som de passive borgere, der slet ikke mødte op på valgstederne. Nogle måske fordi de var ugidelige, dovne, syge e.lign. Andre fordi de var disillusionerede, og forlængst var holdt op med at afgive blanke stemmesedler, skrive obskøne beskeder til de valgtilforordnede, fantasere om afbrændig af valgkort og alt de andet harmløse, der systematisk ignoreres.

Det ville være en trussel mod de politiske partier, den politiske elite, "sponsorerne" og disses tilgang til forvaltning af lovgivende og udøvende myndighed, hvis befolkningen kunne give dem karakterer. Hvis befolkningen på en meningsfuld måde, og på fredeligvis kunne sige "du'er ikke".

Skolebørn skal helst gives karakterer og bedømmes fra børnehaveklassealderen; hvis ikke før. Lad os få en mulighed for at give de politiske system en bedømmelse.

Mansour Heydari

Jeg giver den unge studerende ret. Demokratiet kan være en god ting, men det er, helt praktisk, ikke andet end en performance i vores dage. Ganske vist har demokratiet i starten, under opståen af nationalstater og hermed arbejdsdeling af herskende kræfter, spillet en positiv rolle, som stabilisator i samfundet, barriere mod nye konflikter og kriger, og ikke mindst en konsolidering faktor for national identitet. Men i takt med pengemagtens stigende indgreb i samfundet, er demokratiet og medbestemmelse er også reduceret og begrænset. Så er dets rolle i dag ligesom en beroligende sut, man putter i munden på et barn. At vælge mellem den ene blok eller den anden er det samme som valget mellem pest og kolera, da begge to skal, men en lille smule variant, gennemføre pengemagtens planer, der bestemmes i udemokratiske magtcentrer som EU Kommissionen, European Round Table og Bilderberg. Så kan jeg godt forstå den unge studerende, at han vil brænde sit stemmekort. Heldigvis har jeg ikke stemmeret.

Søren Blaabjerg

Sagt helt kort, så mener jeg, der er behov for en ny definition af, hvori demokrati består. Jeg vil selv kalde min vision "oplyst demokrati", i modsætning til det det, vi har nu, som man passende kunne kalde "poppokrati" eller "narresutte-demokrati", en selvbedragerisk styreform, der er så smart konstrueret, at alle og enhver (bl.a. i kraft af en effektiv og flittig fremmedgørelses- og fordummelsesindustri, der helt overflødiggør andre tvangs- og undertrykkelsesmidler) tror, vi har demokrati, mens det i realiternes verden er nogle ganske få, der bestemmer, hvor bordet skal stå, for så vidt som bestemmelserne ikke i forvejen er påtvunget os udefra

Heinrich R. Jørgensen

Morten Hansen:
"Ondt barn har mange navne."

Bestemt. Du glemte the-mockery, dæmonokrati og mange flere.

Nu kender vi ikke skribentens alder og om han ved, hvordan valghandlingen foregår..
Men hvis han vil brænde stemmesedlen af uden at blive stoppet af andre vælgere eller valgtilforordnede, så er han jo nødt til at gøre det inde i stemmeboksen - og så er der jo ikke tale om en helt offentlig afbrænding.

Fra indenrigsministets information til borgerne og folketingsvalget 2011:

Blanke stemmer er også ugyldige stemmer
og får altså ikke indflydelse på resultatet, men tæller med, når man
gør op, hvor mange der mødte frem for at stemme

Forbyd tændstikker! :-)

Jeg kan sagtens forstå manden, jeg har sgu selv lyst til det. Jeg er bare dum nok til at klamre mig til håbet om et anstændigt Danmark, når det var en ak47 jeg burde 'lade' mit håb ved. Men alting har en ende, formår politikerne ikke at følge med, så bliver de fjernet.

Kristian Rikard

Ind imellem synes jeg altså, at nogle her på stedet går grassat. Jeg kan gå med til at demokratiet i Danmark anno 2011kunne trænge til et eftersyn. Jeg er også enig, at pengemagten i al dens brutalitet bør begrænses. Men derfra og så til at
sige at pengemagten har skabt Danmark anno 2011, det er altså et stykke vej at gå.
Og i al sin gebrækkelighed er Danmark altså et af de lande i verden, der har den laveste dødelighed, størst indkomstudjævning, højest
stemmedeltagelse, flest ambulancer pr. indbygger, et af verdens bedste balletkorps - og man kunne blive ved :-)

Heinrich R. Jørgensen

Bill Atkins:
"Blanke stemmer er også ugyldige stemmer og får altså ikke indflydelse på resultatet, men tæller med, når man gør op, hvor mange der mødte frem for at stemme"

Metode: Blanke stemmer anses for ugyldige, men bruges alligevel til at legitimere og glorificere den folkelige accept af det nuværende politiske valgform?

Budskab: Resistance is futile.

Jeg kan altså stadig ikke se hvordan enhedslisten indgår i alle de oplistede fortrædeligheder, som jo forøvrigt ikke forsvinder fordi man brænder sit valgkort.
De forskellige ml-bevægelser havde ligene paroler i 70'erne, men selv de har forladt ideen.

Vi har det bedste balletkorps? Som ingen har råd til at se. >.<

Selvfølgelig er det ikke vejen at give op, men det er da fint at der bliver et offentligt manifest, om at der skal ydes en indsats fra de folkevalgte. Ikke at jeg tror det hjælper.

Hvor lang tids indespærring kan jeg forvente,
hvis jeg indrømmer,
at jeg vakler mellem sofa, blank og Enhedslisten?

Mansour Heydari

Thorsten Lind
Så, længe live lighter!

@Heinrich R. Jørgensen

Hvis der under hver valgoptællingssted står et tal for ugyldige og blanke stemmer så er det vel en klar tilkende givelse af at der er en del der protestere mod selve systemet.

Faktisk opfordrede Danmarks Kommunistiske Parti efter de var blevet forbudt til en stemblank aktion ved kommunalvalget i 1941 - tror jeg det var - men det gik vist ikke så godt - 0,5% fik de.

Kristian Rikard

Jeper Wendt,
Så dyrt er det altså heller ikke - al den stund "det offentlige" kyler 1052 kr. i nakken på hver billet :-)

Bill,
det er rigtigt at kommunisterne ved valget til Rigsdagen i 1943 opfordrede til at stemme blankt. Det blev dog ikke den store succes.
Her er et citat fra Gyldendals åbne encykolpædi:

"Valget blev en styrkeprøve mellem de samarbejdende partier og aktivisterne. Med rekordstor valgdeltagelse på 89,5% fik de førstnævnte 93,4% af stemmerne; 2,1% stemte på Dansk Samling, mens 3,3% af stemmerne gik til nazister mv.
DKP var forbudt, men deltog indirekte i valget sammen med Frit Danmark med en kampagne om at stemme blankt, en opfordring som blev fulgt af 1,2% af vælgerne."

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_hist...(1940-45)

Kristian, jeg må nok erkende, at jeg er på dybt vand her. :)

Eller jeg har arbejdet derinde som vvs montør, hvis det tæller. ;p

THOMAS BONDE, afbrændingen er overkill, men bortset fra det, så skal du ha' stor TAK - Hvor har jeg dog savnet nogen, der kan sætte ord på samme utilfredshed, som jeg føler. Jeg får sgu helt lyst til at gå ned og købe avisen. og genlæse hvad du skriver. Ja; jeg føler næsten håb. Puha; jeg må hellere gå ind og sove. Taktaktak.

Heinrich R. Jørgensen

Bill Atkins:
"Hvis der under hver valgoptællingssted står et tal for ugyldige og blanke stemmer så er det vel en klar tilkende givelse af at der er en del der protestere mod selve systemet."

Klart? Jeg synes det er obskurt. Meget få vil bemærke det, og færre vil huske det ;-)

Der burde være en eksplicit valgmulighed, for aktivt at udtrykke ens afvisning af de muligheder dosmersedlerne præsenterer én for. En valgmulighed for at udtrykke en stiltiende protest, der bliver talt sammen og referet på linje med al anden stemmeafgivning.

Det samme, når analyseinstitutterne lavet deres rundspørger. Det er slemt nok, at nogen finder det relevant at oplyse den slags statistiske undersøgelser. Det er også stygt, at medierne gang på gang skal tolke disse målinger, ved at erklære en "blok" for vinder og oplyse hvem landets kommende regeringschef vil blive. Der burde være en eksplicit valgmulighed, der udtrykker at man ikke ønsker at deltage i det circus.

Heinrich R. Jørgensen

Hvis der ved folketingsvalg var mulighed for, at de personer der stiller op til valget, på forhånd kunne vælge hvem deres stemmer skulle overgå til i fald de ikke opnår at blive valgt, ville meget være vundet.

Som det er nu, overgår en stemme på en kandidat der ikke vælges ind, til partiet. Dermed bliver det typisk kendis-kandidater, der opnår at blive valgt. Disse er typisk opstillet af den lokale vælgerforening, og årsagen til at de lader vedkommende stille op, handler sjældent om deres lokale forankrig, med er et spil med partiet og lokalafdelinger om at partiet foretrukne kandidater placeres strategisk.

Ergo vælger befolkningen i meget ringe grad, hvilke personer der vælges til Tinge. Partierne har valgt forinden, og beder blot om pøbelens accept.

Hvis kandidater havde mulighed for at bestemme, hvilken anden kandidat fra samme parti og kreds deres stemmer skulle overgå til i fald de ikke blev valgt, var spillet om sæderne i Folketingssalen langt mere åben. Kandidaterne var andet end kransekagefigurer, og fik lidt reel indflydelse indflydelse. Samtidigt havde vælgerne langt mere interessant og kvalificerede valgmuligheder at vælge mellem. Vælgerne ville for en gangs skyld have lidt indflydelse på hvilke personer der blev valgt ind.

Det er åbenlyst, at de kendis-kandidater der opstilles på partilisterne, er loyale partisoldater. Bliver de valgt, skylder de partiet alt og vælgerne intet.

Kunne løsgængere stille op, med retten til at nominere hvilken kandidat deres stemmer i givet fald skulle overgå til, var der ræson i at borgere stillede op udenfor partierne, og at man dermed kunne stemte på personer med selvbestemmelsesret og integritet intakt. Risiciene for stemmespild var minimale.

Kristian Rikard

Peter Wendt,
Jeg kan bare godt lide ballet - specielt på Gamle Scene. Spørg mig ikke hvorfor - sådan er det bare :-)

Lars Kristensen

Grundloven § 56
Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

Men hvad skal denne paragraf hjælpe, når et folketingsmedlem der netop stemmer efter sin egen overbevisning i folketinget og ikke efter sit partis kæft, trit og retningsregel, bliver ekskluderet og henvises til fremover at stille op uden for partierne.

Når vi har et folketingsvalg der langt fra følger grundlovens ord og bogstav.

§ 29
Stk. 1.
Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort.

Og dog er det muligt at opstille et parti til valget og endog så det står på stemmesedlen som et valgobjekt, selv om et parti slet ingen valgret har.

Det er netop valgretten der giver en ret til at blive opstillet til folketingsvalg. Ingen der ikke kan overholde ovenstående paragraf om valgret vil kunne opstilles til et folketingsvalg. Hvorledes kan et parti så få denne ret?

Eller hvad med, at et folketingsmedlem bliver valgt ved at stemmer på andre kandidater overføres til vedkommende kandidat, selv om Grundloven har noget andet at sige.

§ 31
Stk. 1.
Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, DIREKTE og hemmelige valg.

Men det står værre til endnu, for de partipolitiske vælgerforeningers kandidater er givet forret til 40 pladser i folketinget, selv om Grundloven igen har noget andet at sige.

§ 83
Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet.

Ja, hele vort nymodernet demokrati er smurt ind i den nye og moderne partipolitiske adels magt og vælde.

Men hvad siger Grundlovens

§ 31
Stk. 2.
De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgsmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.

Vi ser, at valgloven skal sørge for, at vælgernes repræsentanter bliver sikret ligelig plads i folketinget, men hvordan kan det dog lade sig gøre, når vi i en den grad har partikratur og på ingen måde demokrati.

Heinrich R. Jørgensen

Lige i øjet, Lars :-)

Liliane Morriello

Hvor har TB ret, desværre, men hans beslutning om ikke at stemme kunne ikke være mere forkert.

Jeg forstår frustrationen til fulde, efter selv i fire år, at have kæmpet med et system der er døvt og blindt, efter fire år hvor jeg har forsøgt at råbe de politikere op som jeg mente havde en grad af fornuft, så bliver konsekvensen at man føler sig magtesløs, ikke fordi jeg ikke har fået ret, men fordi jeg føler jeg end ikke er blevet hørt. Og ministre og organisationer, blot har svaret med standard svar, hvor indholdet kunne sammenfattes til, "Gå væk".

Men netop nu, er ikke tiden til at give udtryk for sin afmagt, eller indirekte foreslå at folk bliver hjemme og undlader at stemme, den 15. september er den eneste og nærmeste chance vi har til at gøre en forskel.

Og til politikerne vil jeg sige, lær at lytte til jeres vælgere, at i har opnået så og så mange procent af stemmerne, er ikke ensbetydende med at den enkelte vælger er enige med jer i alt hvad i siger og gør, kun at de er enige med jer i noget af det i siger og gør.

Selv stemmer jeg på Enhedslisten, efter i 30 år ellers at have stemt på de konservative. Hvorfor, fordi Enhedslisten efterhånden er det eneste parti med en grad af medmenneskelighed, og det parti hvor jeg har haft genklang for mine projekter og som jeg ved arbejder aktivt for en ændring af lovene på disse områder. Det vil måske aldrig lykkes for EL at få lovene ændret, men de forsøger det bedste de har lært. Og først og fremmest lytter de.

Med de seneste meningsmålinger in mente, er det vigtigere end nogensinde at især de vælgere der har empati for rød blok stemmer. Om det er S eller SF, er flintrene ligegyldigt, blot det er et parti hvor man føler at også Enhedslisten vil blive hørt.

Stemmer man på blå blok, og det er man jo i sin gode ret til, så skal man vide at man stemmer på en fremtid med større ulighed, større fattigdom, mere usikkerhed for den enkelte.

Desværre er der rigtig mange der ikke ved hvad 10 år med borgerlig politik har betydet for det sociale sikkerhedsnet, for velfærden, de fleste går stadig rundt i den tro at skulle ulykken være ude så er den hellige grav velforvaret, for så er der hjælp at hente. "Go' da mand, økseskaft" Aldrig har det været så ringe, siden 2. verdenskrig.

400 familier går hver måned på tvangsauktion, og mister deres hus og hjem.

300.000 står her og nu i fare for at miste deres indkomst, uden at den bliver erstattet af noget andet.

De fleste tror at hvis alt andet slår fejl så er der da i det mindste kontanthjælp, nej, det er der ikke nødvendigvis.

De fleste kender ikke til de forringelser der er lavet på det sociale område, nok fordi de endnu ikke har følt sig i faregruppen, og de fleste bliver da også først klar over hvad det er der er sket i Danmark den dag de selv står i suppedasen. Og den generelle holdning indenfor alle områder af det offentlige i dag er, at uanset hvad, så er borgeren selvforskyldt, for man burde have forudset begivenhederne og have taget sine forholdsregler.

Mens selv finansfyrsterne og økonomerne ikke kunne forudse finanskrisens komme, forlanger det offentlige at det kan hr. og fru Jensen, og kunne de ikke det, så er de selvforskyldte, og er man selvforskyldt så er der ingen eller kun megen lidt hjælp at hente.

Så jeg beder alle om, uanset hvad i stemmer på, at luk øjnene og ørerne op. Stemmeret har intet med X-faktor at gøre, det gælder jeres liv og hvad for et samfund i ønsker at leve i. Så gå hen stem.

Her et par eksempler på de to områder hvor jeg indtil videre har kæmpet en forgæves kamp:

http://forsoergelsespligt.skrivunder.dk/ hvor jeg er initiativ tager.

og

http://broekpension.freeforums.eu/forum hvor jeg er administrator på forum

Brøkpension betyder at der her og nu lever over 29.000 mennesker i Danmark i mere eller mindre fattigdom, en fattigdom som de end ikke kan arbejde sig ud af.

Mvh

Heinrich, sådan en gang protestvælgere på omkring 10% der stemmer blankt vil både blive registreret og husket...

Steen Sohn, korrekt - det var kommunisterne der blev forbudt i 1941

I øvrigt forløb valgkampen i 1943 nærmest som en manifistation af dansk sammenhold. Agitationen for partiernes egen politik var nedtonet til fordel for hyppig gentagelse af, at valget gjaldt en national bekendelse til folkestyret og sammenholdet. Ville man "stemme dansk", skulle man stemme på et af de samarbejdende partier. Det blev gjort klart, at selve det at stemme var en national manifestation, og at sofavælgere svigtede den nationale sag.
(Videnskab.dk)

Liliane Morriello

"Heinrich, sådan en gang protestvælgere på omkring 10% der stemmer blankt vil både blive registreret og husket…"

Dette er sludder, man kan efter valget se hvem der har undladt at stemme, men ikke hvem der har stemt blankt.

Dog er det en meget dårlig ide at stemme blankt, da valgreglerne er sådan indrettet at blanke stemmer vil gå til det parti der har den højeste procent af stemmer.

Hvis man virkelig vil protestere så skal man sætte minimum 2 krydser på stemmesedlen, for så bliver den ugyldig, og kan ikke tælles med overhovedet.

Lilleian,

Sludder ligefrem - Så må jeg gentage mig selv og indenrigsministeriet

“Blanke stemmer er også ugyldige stemmer og får altså ikke indflydelse på resultatet, men tæller med, når man gør op, hvor mange der mødte frem for at stemme”

Liliane Morriello

Det er da dejligt hvis det er blevet sådan, det var nu ikke det jeg sagde sludder til men det at du mener at det registreres og huskes hvem der stemmer blankt, det lød mest af alt som en trussel. Og jeg ville stadig sige at for at være på den sikre side så er det bedre at sætte 2 kryds end at stemme blankt på den måde er man 100% sikker på at der ikke er nogen der får glæde af ens stemme.

OK ....og lige for en ordens skyld - Jeg agiterer ikke for en stem blankt kampagne - endnu :-)

Alle Thomas Bondes observationer er for så vidt helt korrekte. På en dårlig dag kan jeg også have det sådan. Demokratiet har det ikke godt. Jeg er selv meget utilfreds med og vred på den regering, vi har haft i Danmark i de seneste 10 år. Ofte har jeg bandet den ned i helvede; dens beslutninger har påvirket min hverdag i negativ retning og har gjort livet sværere for mange mennesker, der ikke er nær så privilegerede som mig. For tiden ser det ud til, at den nuværende regering sagtens vil kunne fortsætte og at mange af dens beslutninger og ideer vil leve sejrrigt videre, selv hvis den stik mod forventning ikke skulle kunne overleve valget. På sådan en dag har jeg mest lyst til at gemme mig under dynen.

Men hvilken handling er den mest afmægtige i en sådan politisk virkelighed – at stemme eller ikke at stemme? Man kan ikke bekæmpe magt med afmagt. Glem heller ikke dette: i andre dele af verden, faktisk ikke ret langt fra Europa, lige syd for og øst for Middelhavet, sætter mennesker her i 2011 deres liv på spil for at få lov til at stemme. De bekæmper ikke magt med afmagt, og på den måde skriver de sig ind i en lang historisk tradition. Derfor til Thomas Bonde og alle andre, der er i tvivl: Stem alligevel til folketingsvalget og engager dig i forholdene i samfundet. At afgive sin stemme er det første lille skridt, hvis man vil engagere sig. Man kan ikke bekæmpe magt med afmagt.

Liliane Morriello

@ Hans Hüttel,

Anbefalet

Thomas, det kunne ikke siges mere præcist! Det med at brænde din stemmeseddel illustrerer jo netop at demokratiet i Danmark og Europa er en illusion. Et demokrati handler ikke om et kryds hver fjerde år. Det handler om langt flere folkeafstemninger, og demontrationer der er LOVLIGE for befolkningen af afholde, og som tages til efterretning af magthaverne. Det handler om langt mere medbestemmelse alle vegne der berører folks hverdag; fx. skolenedlægninger - hvor mange borgere i dette land finder det acceptabelt uanset partifarve? Hvor mange synes at det er helt i orden at vi går i krig rundt omkring i verden (sjovt nok er EU funderet på at bevare fred i Europa - nå ja, så går vi da bare i krig andre steder!!) Hvor ofte får en borger medhold som er op imod en myndighedinstans i DK? Et usvigeligt faktum er det, at der smides om sig med valgflæsk i valgperioden - løfter om dette og hint, hvorefter det meste går i glemmebogen. Det ved vi, politikerne og medierne - og alligevel lader vi alle dette cirkus passere som om det netop er cirkus - ren underholdning. Som jeg kalder det; et diktatorisk demokrati! Jeg brænder dog ikke min stemmeseddel - et lille håb er der fortsat, om at Rød Blok kan og vil gøre det bedre. At de vil åbne op for mere demokrati i DK, samt en masse andre gode forbedringer. Jeg tør ikke gamble, og så skulle se på at Blå Blok fortsætter med den diktatoriske kurs og deroute på alle fronter her i Danmark.

Sider