Kronik

Forbudsdanmark vil bestå

VKO efterlader den personlige frihed og retssikkerheden i historisk dårlig forfatning. Desværre er der ingen udsigt til, at en eventuel rød regering vil rette op på udviklingen. Især samfundets svageste må finde sig i overgreb, fordi jagten på sociale bedragere optrappes, efterhånden som velfærdsstaten udbygges
Klaus Rifbjerg, Ebbe Kløvedal og Jesper Jensen m.fl. tog sig en pibe hash på trappen til Kulturministeriet i 1970.   I dag er selv SF løbet fra den gamle venstrefløjs traver om at afkriminalisere hashen.

Klaus Rifbjerg, Ebbe Kløvedal og Jesper Jensen m.fl. tog sig en pibe hash på trappen til Kulturministeriet i 1970. I dag er selv SF løbet fra den gamle venstrefløjs traver om at afkriminalisere hashen.

P H Seifert

Debat
13. september 2011

I en tid hvor Danmarks økonomiske situation er sårbar, er det forståeligt, at valgkampen handler om økonomi. Men det store fokus på økonomi skygger samtidig for en anden væsentlig og principiel debat om, hvor højt vi skal vægte den personlige frihed og retssikkerhedsgarantier.

Det spørgsmål er mere relevant end nogensinde, for VKO efterlader den personlige frihed og retssikkerhedsprincipper i dårligere forfatning end på noget andet tidspunkt siden retsopgøret.

Selv om den personlige frihed igen er blevet en mærkesag med Liberal Alliance, vil et genvalg af de borgerlige næppe føre til væsentlige forbedringer. Spørgsmålet er derfor, hvad en S-SF-regering vil betyde for danskernes personlige frihed og retssikkerhed. Vil det blive bedre, værre eller blot status quo?

Et spørgsmål, der intet fylder i valgkampens spalter, og som vi derfor kun kan gisne om. Det er i sig selv et foruroligende tegn. For når nu Danmark har haft en regering, som i 10 år har udhulet den personlige frihed og borgernes retssikkerhed, kunne man håbe på, at oppositionen ville slå sig op på et markant alternativ.

Men for at få en idé om hvilken rolle oplysningsidealer som personlig frihed og retssikkerhed vil få i en rød regering, kan vi se på, hvordan S og SF har opført sig i opposition. Socialdemokraterne har stemt for begge terrorpakker, ligesom man lagde stemmer til politiloven, der gav adgang til at indføre visitationszoner og administrative frihedsberøvelser.

SF har tidligere været kritisk over for terrorlovgivning, men har siden ændret kurs og har i 2010 overhalet regeringen indenom med et forslag om at forbyde danskere at surfe på terrorrelaterede hjemmesider. Et forslag som kunne være udtænkt i Beijing eller Teheran.

Nypuritansk venstrefløj

Engang var centrum-venstre bannerfører for frisind og for opgøret med, at straffeloven skulle udtrykke snærende moralske forestillinger. Da Danmark blev det første land, der frigav pornografien, udtalte SF's Poul Dam følgende:

»På den personlige friheds område har Danmark altid været et foregangsland, og det skal det blive ved med. Det er den overvejende livsholdning her i landet, i denne sal et langt stykke over mod højre, at lovgivningen ikke skal blande sig i andre menneskers frihed, så længe denne frihed ikke skader andre. Denne livsholdning har ikke noget at gøre med en billig frisindethed og med at prøve at være foregangsland på et mondænt område, men har at gøre med noget centralt i dansk folkeliv og dansk folketradition.«

Det er dog svært at få øje på den røde tråd fra Poul Dam til nutidens arvtagere, når det gælder frisind på det moralske område. Både S og SF har fremsat en lang række beslutningsforslag, som har mere at gøre med nypuritanske idealer end personlig frihed. F.eks. har de foreslået at forbyde såkaldt animeret børneporno. Det vil sige tegninger eller animationer af voksne, der har sex med mindreårige. Med andre ord kriminalisering af fantasi og krænkende, men offerløse kruseduller.

Heller ikke en kvindes ret til at bestemme over egen krop er længere en selvfølge for centrum-venstre. S og SF vil nemlig forbyde sexkøb. Et forslag, der godt nok kun kriminaliserer mænd, men bygger på en præmis om, at kvinder, der frivilligt ønsker at sælge seksuelle ydelser, er ofre, som skal beskyttes mod sig selv, uanset at de ikke er udsat for tvang.

Ligestilling går man således ikke ind for. I hvert fald ikke den slags, der bygger på lighed for loven, hvilket understreges af S og SF's forslag om tvungne kønskvoter i erhvervslivet.

Overmennesker

Dansk Folkeparti har ofte været villigt til at bryde med grundlæggende retsprincipper, når man har skullet markere sig i værdikampen. Administrativ udvisning af bandemedlemmer og forbud mod burkaer er gode eksempler.

Men spørgsmålet er, om S og SF vil være bedre, når det gælder deres ideologiske kæpheste. I hvert fald har SF støttet tanken om at kriminalisere uagtsom voldtægt, der vil betyde, at man(d) kan blive dømt, hvis man burde have vidst, at en kvinde ikke frivilligt havde lyst til sex. Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan det kan misbruges af kvinder, der får kolde fødder efter utroskab en lidt for våd aften i byen, eller som hævn over en person, man har set sig gal på.

Også når det kommer til sundhed og forebyggelse, er S og SF klart mere villige til at skride til forbud end selv den VK-regering, der indførte rygeloven.

I april 2010 lavede B.T. en opgørelse over de mange forbud, de to partier (sammen eller hver for sig) har bebudet. Den inkluderer bl.a. forbud mod reklamer for alkohol, forbud mod eksport af fisk med dioxin, forbud mod kødklister, forbud mod al indendørs rygning, forbud mod at unge går i solarium, forbud mod legetøj i madvarer, forbud mod sliktobak og forbud mod tv-reklamer for slik, fastfood og sodavand. Selv en klassisk venstrefløjsmærkesag som afkriminalisering af hash er SF løbet fra.

Om SF's nye forbudsiver har retsordfører Karina Lorentzen udtalt:

»Jeg synes ikke, der er noget galt med forbud, hvis de bliver udstedt af fornuftige mennesker. Og vi er jo fornuftige i SF ... Det er alt for kompliceret for almindelige borgere at overskue, hvad der er usundt, og hvad der ikke er«.

Godt nok er SF et akademikerparti. Men at partiets folketingsmedlemmer nogle sandsynligvis snart ministre skulle være en slags overmennesker, der bedre end andre kan sætte grænserne for danskernes personlige frihed, lyder ikke betryggende.

Selektiv frihed

Men hvis ikke den personlige frihed bliver sat i højsædet af S og SF, hvordan ser billedet så ud hos det formodede parlamentariske grundlag i Enhedslisten og de radikale?

Enhedslisten er det parti, der tydeligst har været i opposition til VKO's retssikkerhedspolitik, når det gælder bl.a. terrorbekæmpelse, overvågning og administrative frihedsberøvelser.

Partiet har endog fremsat en række beslutningsforslag baseret på retssikkerhedsmæssige analyser fra CEPOS. Enhedslisten kan derfor få samme rolle for en rød regering, som Liberal Alliance vil kunne få for en blå.

Men uanset Enhedslistens positive udmeldinger er partiet samtidig tilhænger af forbud mod sexkøb og indførsel af kønskvoter, ligesom Enhedslisten systematisk vil ophæve retssikkerhedsgarantier for erhvervslivet.

Eksempelvis går partiet ind for »arbejderovertagelse af de større virksomheder og demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen«.

De svageste overvåges

Radikale Venstre har fremsat en lang række beslutningsforslag med forbud mod offerløse handlinger og lagde stemmer til den første terrorpakke og politiloven.

Der er heller ikke meget, der tyder på, at Enhedslisten, Radikale Venstre og resten af centrum-venstre vil gøre op med det enorme pres på danskernes frihed, som stammer fra overvågning og kontrol som led i kampen mod socialt bedrageri. Heller ikke selv om den almindelige danskers retsstilling ofte er dårligere end selv terrormistænktes.

Offentlige myndigheder kan f.eks. få adgang til visse pensionisters økonomiske oplysninger uden mistanke eller retskendelse. Hvordan centrum-venstre vil forsvare og udbygge velfærdsstaten uden som VKO fortsat at mistænkeliggøre og umyndiggøre almindelige borgere, er et åbent spørgsmål. Her mangler centrum-venstre en grundlæggende erkendelse af, at jo flere opgaver og jo mere ansvar, der overlades til velfærdsstaten, jo mindre spillerum får det enkelte menneske.

Og her vil det typisk være de svageste som pensionister, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, der vil skulle tåle yderligere begrænsninger af deres frihed, bl.a. ved at kommuner får ret til at dukke op uanmeldt på bopælen, foretage systematisk overvågning af hjem og kræve adgang til bankkonti, som flere kommuner har krævet.

Krystalkuglen viser derfor ikke noget grundlæggende paradigmeskifte, når det gælder den personlige frihed, hvis Danmark får en rød regering.

 

Jacob Mchangama er chefjurist i CEPOS

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Erik Hornstrup

Jeg indrømmer at min begejstring for CEPOS er begrænset. Betegnelsen "tænketank" dækker som regel, og også i CEPOS' tilfælde, over en propagandacentral for for længst tænkte tanker. Hos CEPOS er det gamle, ultraliberale tanker, og det er der åbenbart penge i. For i modsætning til andre "tænketanke" er CEPOS velbeslået.

Og det har haft en god sideeffekt. For et par år siden fik man den idé - nærmest som en eftertanke, efter mange år hvor "tanken" ikke kunne tænke på andet end skattelettelser og fri løndannelse, at ansætte en chefjurist.

Det blev Jacob Mchangama, og sikken gevinst for debatniveauet i Danmark! Gudskelov begrænser han sig ikke til jura, men ser det som sin opgave at belyse og holde i hævd alle de borgerlige frihedsrettigheder, som "liberalister" som regel glemmer fordi de er så travlt optaget af, hvilken velsignelse grådighed og frækhed vil være for samfundet.

Jeg har ingen anelse om, hvordan Mchangama stiller sig tl det galimatias, hans arbejdsgivere propaganderer for på det økonomiske område. Men det behøver jeg ikke at vide. Mchangama tænker heller ikke nye tanker, men han kan sine filosofiske klassikere, han skriver blændende klart og ukrukket, og insisterer på at højne det danske debatsamfunds almendannelse omkring frihedsrettigheder. Noget som han er næsten alene om. Så meget mere tiltrængt.

Tak for det, og min uforbeholdne anbefaling af denne kronik.

eg undre mig over at Jacob Mchangama ikke medtager den kommende betalingsring som en begrænsning i den personlige frihed...

...måske er det fordi det her er så tydeligt at den personlige frihed ofte medfører indskrænkninger af andres frihed. Det samme gælde eksempelvis landbrugest uregulerede forbrug af sprøjtemidler som medfører en katastrofal tilsvining af drikkevandet.

Poul Erik Hornstrup

Bill Atkins. Du har rod i dine frihedsbegreber. Det er ikke usædvanligt, men nærmest normen i dagens Danmark. Mchangama taler netop om frihedsrettigheder, hvad individet har krav på at være fri for at staten blander sig i.

Intet samfund kan have ubegrænset frihed, så dine eksempler med sprøjetegift og fri kørselsret for bilister er demagogisk sludder.

@Poul Erik Hornstrup, Hvem er det der har rod i hovedet?

Jacob Mchangama anser et forbud mod eksport af fisk med dioxin som et eksempel på Forbudsdanmark...

og hvad er forøvrigt: fri kørselsret ?

Poul Erik Hornstrup

Bill Atkins. For nu ikke at reducere det her til mundhuggeri på børnehaveniveau, så talte jeg ikke om rod i hovedet, men i begreberne.

Hvis Mchangama går ind for dioxin i fødevarer, er det ikke et punkt, jeg er enig med ham i.

Jeg gentager: Det jeg ser i denne artikel, og anbefaler, er fastholdelsen af perspektivet på borgerlige frihedsrettigheder - det vil sige hvad det er samfundets opgave at udstikke retningslinjer for, og hvad der borgernes eget ansvar.

Du kan så have ret i, at mange liberalister synes at have den opfattelse, at samfundet ikke skal udstikke nogen som helst retningslinjer. Det kalder jeg også rod i frihedsbegreberne.

Lad os ikke skændes om dette - politikerne har mistforstået deres opgave, der er at sikre størst mulig personlig frihed til borgerne, bedst mulig finansiering af et socialt sikkerhedsnet, så folk har et reelt valg af deres livsform, og så iøvrigt en beundringsværdig udenrigspolitik, der bygger på større lighed og bekæmpelse af uret.

Poul Erik Hornstrup, jeg må erkende at jeg ikke er i stand til at skelne så knivskarpt mellem de personlige frihedsrettigheder som du - måske forstyrres jeg af at frihedsrettighederne ofte tilfalder samfundets top...

I øvrigt er liberalisternes tale om den personlige frihed udtrykt i den amerikanske uafhængighedserklæring som "retten til liv, frihed og stræben efter lykke." ...

... under udfomningen af forfatningen var der forslag om at sætningen skulle være "retten til liv, frihed og stræben efter lykke, hvis ikke denne stræben efter lykke begrænser andre i at opnå lykke", men det blev afvist - vel som det rene kommunisme.

Poul Erik Hornstrup

Bill Atkins. Jeg ved ikke om jeg er i stand til at skelne skarpt. Men jeg mener, man skal forsøge.

Personlig frihed er ikke mulig, hvis ikke individet er beskyttet mod overgreb. Det er det jeg ser som statens opgave. Overgreb fra bøller på gaden, fra liberalistiske kapitalinteresser, gift i fødevarer - og overgreb fra staten.

Statens opgave er derimod ikke at beskytte borgerne mod sig selv eller vogte over deres moral. Denne vanskelige byrde påhviler den enkelte.

Poul Erik Hornstrup

Bill Atkins.

I øvrigt ser jeg, at du og jeg begge har valgt smukke kattedyr som vignetter. Jeg indrømmer at dit er størst.

Karen von Sydow

Jeg mener det er en særdeles vigtig debat at tage - at man så ikke kan abstrahere fra, at manden repræsenterer en liberal tænketank,

tja,
det siger noget om hvor fastlåst situationen i Danmark er.

»Jeg synes ikke, der er noget galt med forbud, hvis de bliver udstedt af fornuftige mennesker. Og vi er jo fornuftige i SF … Det er alt for kompliceret for almindelige borgere at overskue, hvad der er usundt, og hvad der ikke er«.
Egentlig var det eu- politikken der fik mig til at stoppe med at stemme på SF.
Men; med ovenstående hovne og bedrevidende bemærkning har jeg fået endnu en grund

Karen von Sydow

Søren,
der er jo ikke noget nyt i, at Socialistisk Forbudsparti bliver våde i trussen over ethvert forbud - vi kan forbyde os til et bedre samfund.

Karen: ;-p

""Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan det kan misbruges af kvinder, der får kolde fødder efter utroskab en lidt for våd aften i byen, eller som hævn over en person, man har set sig gal på.""

Ovenstående argumentation efterlader ikke megen tro på den enkeltes dømmekraft, som vel trods alt må være en forudsætning for friheden.

Liberal Alliance er måske slet ikke liberale, blot konservative i forklædning. De stemte nemlig ikke imod den vidtgående lov L187, som giver myndighederne ret til f.eks at kontrollere rejsende ganske som i det gamle DDR.

Jon Møller, forskellen mellem liberalister, konservative og radikale går tilbage til 1800-tallets forfatningskampe, men er forlængst udjævnet af overklassens fælles interesser mod en senere opdukket fjende: dem, der slider for dem.

@Peter Hansen: Måske skulle man medtage socialdemokrater og folkesocialister på din liste og så skrive at forskellen forlængst er udjævnet af middelklassens fælles interesser mod en senere opdukket fjende: Underklassen.

Aldrig har minoriteterne haft så stor indflydelse på dansk lovgivning. Enklete hunde-ejere, enkelte 14 årige og enkelte efterløns modtagere, nogle og tyve hjemmerøvere, har i den grad givet angsten og hadet grobund i Danmark. Med det resultat at der nu spares, kontrolleres og spredes mistro, som aldrig set før i dette yndige land af lydige borgere. Vi er ikke bevæbnede, kriminaliteten har faldet drastisk over nogle årtier og rigdommen var historisk høj og gjorde knægte til konger for bare 4 år siden. Imens sidder psykisk syge tilbage, handicappede og arbejdsløse ser på, at deres stemme kun høres én gang hvert 4 år. Nutidens kriminelle er offentligt ansatte, dets brugere og rygterne. Man kan ikke være fri, uden respekt for andre. Man kan ikke lovgive udfra angst.

Jeg forstår synspunktet, Jon Møller; men lad dig ikke narre! Den "middelklasse" er overklassen godt på vej til igen at tvinge ned i møjet, nu hvor den er svækket på det organisatoriske plan. Hvis vi mister samhørigheden mellem arbejdende og arbejdsløse, er vi for alvor fortabte - så kan der skaltes og valtes med enhver, der er nødt til at arbejde for en løn.

Tak Jakob for en dejligt fri og skarp komentar, dog med enkelte skønhedspletter som denne her.
Citat "Eksempelvis går partiet ind for »arbejderovertagelse af de større virksomheder og demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen"«.

Her ser man tværs igennem hvad og hvor du kommer fra. For hvad er det egentlig lige der gør at netop dette begrænser min personlige frihed? jeg vil vove den påstand at et statskontrolleret banksystem vil øge min personlige frihed og her er vi så Fundamentalt ideologisk uenige og fred være med det.
PS Til debatten. Borgerlige frihedsrettigheder må jeg være fri! Gu skal de borgerlige ej tage patent på frihedsrettigheder.

Sven Damm-Ottesen

»Jeg synes ikke, der er noget galt med forbud, hvis de bliver udstedt af fornuftige mennesker. Og vi er jo fornuftige i SF … Det er alt for kompliceret for almindelige borgere at overskue, hvad der er usundt, og hvad der ikke er«.

...kend en fascist når du ser den.

Når et demokrati fungerer demokratisk varetager det den opgave, som de liberale skriger på: Et demokrati fungerer når der sikrer borgerne deres mulighed for i videst muligt omfang at virkeliggøre deres drømme for deres liv.
I den henseende er demokratisk kontrol med banksystemet jo ingen begrænsning. Det er en demokratisk foranstaltning der kan sikre den enkelte mod at blive snydt på sin økonomi. Ligesom politiet under demokratisk kontrol kan sikre os mod at blive røvet af voldsmænd.
Så - jeg er med Claus Madsen og hans korrektion til Mchangama's frihedssyn. Jeg husker også rektor MOgens Fog's i sin tid løftede pegefinder til de kristnes forsøg på at tage patent på næstekærlighed.
Der er vel ikke meget i socialismen som strider mod den liberale tanke i realiteten. Ingen gider - hmm magter? - tænke frihedssyn og fællesskabtanke sammen for alvor alvor.

@ Sven Damm: De farligste forbud kommer fra de, der finder fornuftige forbud fornuftige. Dér er vi enige.

Cepos er en joke, intet konstruktivt er kommet fra den side.

Cherry-picking og gigantiske stråmand.

Under niveau Jacob Mchangama!

"Fredag morgen" må jeg formode, at de nye folkevalgte og deres regering, vil lægge de første sten til genopbygningen det ødelagte retssamfund ... og gerne vha af love med tilbagevirkende kraft for så vidt angår Rigsretssager.

Så der kan blive ryddet ordentligt op og således, at vi igen kan se hverandre i øjnene..

John Houbo Pedersen

Forbløffende, Cepos er en tænketank der kan få en tanke!

Martin Jeppesen

Jeg synes artiklen drager lidt for mange konklusioner baseret på ingenting, men det ændrer ikke på at den rejser nogle meget vigtige spørgsmål, som især venstrefløjen (da de er spået som vindere) meget hurtigt bør komme op med nogle svar på. Der har været alt for lidt debat om sociale problemer og personlig frihed i den her valgkamp.

Tak til Jacob Mchangama for en god artikel,
der deler sol og vind lige. Modsat Ågerup,
har du ´forstået´.....mmh......Beatles! Th :-)

Poul Erik Hornstrup

Jonas Nielsen: @Poul Erik Hornstrup

Du har næsten ret når du skriver “fastholdelsen af perspektivet på borgerlige frihedsrettigheder”

Men det er altså hverken bogligt, socialistisk eller noget andet at menneskerettigheder, menneskerettighedskonventioner og frihedsrettigheder bliver sat under perspektiv.

Du mener nok borgerligt hvor du skriver bogligt :-) Bare for en ordens skyld: Når jeg bruger udtrykket "borgerlige frihedsrettigheder", antyder jeg ikke dermed den sædvanlige (kliché) modsætning mellem borgerligt og socialistisk. Jeg mener de frihedsrettigheder, vi har som borgere.

Når jeg brugte det udtryk, og ikke talte om menneskerettigheder, er det fordi menneskerettigheder er kommet til at stå for meget mere end de klassiske frihedsrettigheder, f.eks. retten til arbejde, sundhed, uddannelse og en masse andre gode ting. Mest muligt af det. Men det er altså en anden diskussion.

Poul Erik Hornstrup

Og en til. Claus Madsen: PS Til debatten. Borgerlige frihedsrettigheder må jeg være fri! Gu skal de borgerlige ej tage patent på frihedsrettigheder.

Man skal sandelig vogte sig for, hvilke ord man bruger.
Har alle glemt hvad "borger" betyder?

Onsdagens suverænt bedste læsning står i Politiken: http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1391432/havde-venstrefloejen-allig...

Billedet til artiklen, taget på Kulturminsteriets trappe sidst i 60erne, viser ikke en aktion til fordel for fri hash, som de fleste ror, men var en protest imod lukningen af teatret Secret Service, der lavede forestillinger i Farvergade 10. De var blevet lukket af kulturminsteren, fordi nogen havde røget hash i teatrets lokaler. Og så mente folkene på billedet, at når nogen røg hash i Kulturministeriets lokaler, så burde man selvfølgelig også lukke det sted.

Min kone Britta Lillesøe, der var en af hovedkræfterne bag det teater, skrev siden følgende:

FARVERGADE 10.

Vi havde et teater.
Dengang i 69.
Sådant et rigtigt ét
med ministerens velsignelse, –
altså ham med kulturen.
Secret Service, Station 10.
“Tænk, alt det er vores,”
sagde vi til hinanden,
mens vi satte os til rette
med Ibsen i hånden.
Ind på scenen,
fra øst og vest,
kom hippier vandrende
med film og fede historier.
Teatret blev virkelighed.
Vi klappede Ibsen i –
og Nora forlod sit dukkehjem -
og tog til Boom In i Farvergade 10.
Dér lå hun og flød på madrassen,
– røg hash –
og lyttede til Black Panther-sange,
mens det psykedeliske lysshow
flimrede henover
de ekstase-dansende kroppe
og de nydende henrevne ansigter.
– Længslen efter uendeligheden. –
Den Tibetanske Dødebog
blev spillet kl 2 om natten. –
Det var, som om ALTING
var i den kælder.

Da ministeren og hans folk
fik nys om festen, –
blev teatret lukket, –
og så kender I resten.
Hvis ikke, så skal jeg fortælle jer det:
I protest satte nogle kendte kunstnere
sig på kulturministerens trappe
og lod en hashpibe gå rundt:
“Vi ryger også hash for kulturpenge”!
– Sagde de solidarisk.
Og pressen skrev!
Og fotograferne klikkede!
Og det billede kender I.
Men teatret og det miljø,
som kunstnerne demonstrerede for,
– det er glemt! –
MEN vi er her endnu!

Britta Lillesøe / Christiania

Mchangama oversælger frihedsbegrebet - ligesom resten af højrefløjen gør og altid har gjort. Mht retsikkerheden har han ret. Han forbinder dog de to begreber med en god portion højresnoet manipulation for øje.....
Sålænge frihed, sundhed og ligestilling er til salg for penge, vil vi have brug for fordelingspolitik - også på de områder.

Bjerne Rasmussen

Jeg hæfter mig ved udtalelsen om udbygning af velfærdsstaten. Undskyld mig, det virker nu mere som om den velhavende del af befolkningen ønsker at hægte den mindre heldige del fuldstændig af. Det er også bemærkelsesværdigt så tavse offentligt ansatte er blevet i de forskellige debatfora. For mig leder det til nogle uhyggelige associationer: DDR var også frygtens og tavshedens land.

"Neoliberalismen kom ikke som en tyv om natten. Den benyttede sig af væsentlige elementer fra den borgerlige tænknings forrådskammer: frihed, selvbestemmelse, chancen for at blive den, man gerne vil være, begrænsningen af statens magt, lovprisningen af globalisering som et naturligt højere stade af den sociale markedsøkonomi.

Ifølge Schirrmacher er styrken i den venstreorienterede analyse, at man har forstået, at det hele blot er taskenspillertricks. Borgerskabet derimod har tilladt de griske få at misbruge deres værdier og forestillinger om det gode liv. »De har svigtet de samfundsgrupper, der ikke har spekuleret i rigdom, men foretrak at leve i et samfund, hvor der gjaldt ensartede standarder for alle, ligegyldigt om det var enkeltindivider eller firmaer, hvor man kunne stole på hinanden, have tillid, udvise loyalitet og udøve kontrol«."
Citat fra Politiken idag: http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1391432/havde-venstrefloejen-allig...

Man noterer sig, at tonen herinde lægger sig i slipstrømmen på Mchangama. Der kan altid luftes en overordnet diskussion om, hvem frihedsrettighederne oprindeligt tilhører. Ikke desto mindre er negative frihed kun set omsat i liberale demokratier - og så skal vi huske på, at skat som sådan er et indgreb i en basal rettighed - din ejendom. Tankevækkende..

Særdeles anbefalelsesværdig artikel!

Ps. I nye kedeligere versioner af socialister - befri hashen hyklere.

Pps. Hav en god dag!

SSF. I vinder nok valget. Men bland jer uden om mit liv - også ved med jeres alfaderlige viden om, hvad er mest rentabelt, at tro, I kan investere statens penge og styre den private økonomi. Bland jer uden om økonomien og mit liv, og lad menneske være menneske, og stat være minimal

Inden man himler for meget op over Karina Lorentzens udtalelse, bør man som minimum læse det som er udkommenteret med "...":

»Jeg synes ikke, der er noget galt med forbud, hvis de bliver udstedt af fornuftige mennesker. Og vi er jo fornuftige i SF … Det er alt for kompliceret for almindelige borgere at overskue, hvad der er usundt, og hvad der ikke er«.

Som oprindeligt var:

» Jeg synes ikke, der er noget galt med forbud, hvis de bliver udstedt af fornuftige mennesker. Og vi er jo fornuftige i SF, siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen.

Forbuddene giver jo mening, f.eks. mod kemi i legetøj eller usunde fødevarer. Det er alt for kompliceret for almindelige borgere at overskue, hvad der er usundt, og hvad der ikke er. Industrien er kun ude på at tjene penge, og borgerne kan ikke selv løfte opgaven med at beskytte sig mod industrien.«

kilde: http://www.bt.dk/politik/s-og-sf-vil-omdanne-danmark-til-forbudsland

Intet nyt fra CEPOS...men bare for lige, at pille lidt i detaljerne:

"Dansk Folkeparti har ofte været villigt til at bryde med grundlæggende retsprincipper, når man har skullet markere sig i værdikampen. Administrativ udvisning af bandemedlemmer og forbud mod burkaer er gode eksempler."

Forslaget om burkaforbud kom oprindeligt fra de konservative, som iøvrigt endte med, at stemme mod deres eget forslag.

http://politiken.dk/politik/ECE769206/k-kraever-forbud-mod-burka/

At DF så har trukket den op af hatten igen her i valgkampen var vel hvad man kunne forudse, af et parti, som ikke kan profilere sig på andet end udlændinge-stramninger.

Her kommer så bla. et lille historisk overblik, - at anbefale for alle debattører af denne artikel:

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1392718/ekko-fra-en-gulvspand/

Jeg ved ikke helt, hvorfra den opfattelse stammer, at ejendomsret skulle være en indlysende og grundlæggende frihed. Den er da i den grad afledt - og udpræget til fordel for dem, der allerede besidder.

Søren Løvborg

Ulrik Stentoft har allerede dækket fejlciteringen af Karina Lorentzen.

Jeg ville have troet at Jacob Mchangama som jurist ville være mere påpasselig med at fejlcitere, men det har måske den modsatte effekt at vide præcist hvor injurielovgivningen sætter grænsen.

Hvad angår socialt bedrageri vil jeg anbefale at man i stedet for at læse hvad *CEPOS* har at sige om Enhedslistens politik læser hvad *Enhedslisten* har at sige om Enhedslistens politik. Jeg kan anbefale afsnit 3 i Enhedslistens sociale genopretningsplan, med overskriften "Respekt i stedet for dyneløfteri":
http://enhedslisten.dk/files/social-genopretning.pdf

Mere generelt kan man jo læse hvad Bjørn Elmquist mener om venstrefløjens beskyttelse af borgelige rettighedder: http://surl.dk/9ry/

(Bjørn Elmquist er formand for Retspolitisk Forening, der bl.a. kæmper for bedre retssikkerhed i Danmark.)