Kommentar

Frygt for skinproces på KU

En omfattende strukturændring af de fire naturvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet er undervejs
Debat
26. september 2011

Det kom frem i sidste uge, hvor universitets ledelse fremlagde, hvad de kalder en grovskitse til den omstrukturering, som skal styrke de faglige sammenhænge i forskning og uddannelser samt styrke uddannelsernes kvalitet.

Hverken medarbejdere eller studerende har været involveret i udarbejdelsen af grovskitsen. Strukturændringen vil, som der er lagt op til nu, reducere 20 institutter til 12. Det er med risiko for forringet undervisning, da underviserne sidder fysisk og mentalt et andet sted end de studerende. Med risiko for tab af tværfaglig forskning, da folk flyttes væk fra nuværende samarbejder. Og med risiko for tab af forskningsdiversitet, da der ved at samle forskningsmiljøer er fare for ensretning af forskningen. Hvis strukturændringen skal gennemføres med konstruktivt udfald for forskning og undervisning, må medarbejdere og studerende involveres.

Hvad der reelt ligger i betegnelsen grovskitse er for tidligt at vurdere. På medarbejderniveau har der spredt sig en følelse af afmagt på universitet. Mange tror ikke, at de reelt vil blive inddraget i beslutningsprocessen omkring den nye struktur. Der er frygt for, at det på Københavns Universitet vil gå ligesom den stærkt kritiserede proces omkring organisationsændringen på Aarhus Universitet, hvor de studerende og ansatte følte sig negligeret af ledelsen.

Det scenarie må ikke udfolde sig på Københavns Universitet. Det vil skade det psykiske arbejdsmiljø og få katastrofale følger for kvaliteten i både undervisning og forskning. Som faglig organisation og tillidsrepræsentant må vi på det kraftigste opfordre til, at medarbejderne reelt inddrages i beslutningsprocessen. Hvis processen og den nye struktur skal have legitimitet, er man nødt til at involvere både medarbejdere og studerende. De har stor interessere i at tage medansvar for udviklingen af universitetet. Og det skal der lyttes til.

KU's bestyrelse har i forbindelse med lanceringen af strukturændringen slået fast, at processen kræver medinddragelse, så beslutningsgrundlaget kan påvirkes af universitetsbefolkningen. Med andre ord kan ledelsen ikke udarbejde et færdigtænkt forslag til en ny struktur og uden videre trumfe det igennem. Det skal nu vise sig, i hvor høj grad ledelsen vil efterleve den målsætning.

Stærkt kritisabelt

Det kan i høj grad diskuteres, hvorvidt ledelsens udspil til omstrukturændring kan kaldes en grovskitse. Hvis der er tale om et udspil, der kun skal valideres og færdiggøres, er det stærkt kritisabelt. Det er sågar på kanten af samarbejdscirkulæret, at ledelsens udkast er så detaljeret, og det gør det sværere i den proces, der kommer, at komme med helt andre forslag.

I den kommende tid indsamles kommentarer til ledelsens udspil. Desværre er tiden knap. Omstruktureringen skal hastevedtages af bestyrelsen i december. Allerede midt i oktober er der frist for tilbagemeldinger. Der skal være tilstrækkelig tid, så medarbejdernes synspunkter kan indarbejdes i beslutningsgrundlaget til bestyrelsen. Derfor bør tidsplanen forlænges. Blot en måned eller to, for processen må ikke trækkes i langdrag, ikke mindst af hensyn til de medarbejdere hvis nattesøvn er påvirket af situationen. Desuden er det væsentligt, at medarbejdere og studerende inddrages aktivt i den del af processen, hvor det skal vurderes, om de indkomne forslag skal føre til ændringer af grovskitsen. Ellers vil der være tale om en skinproces.

De studerende og medarbejderne på universitet er de bedste garanter for, at strukturændringen ikke bliver en skrivebordsløsning, men ender som fagligt funderede ændringer, der udvikler og styrker vores uddannelser og forskning. Medarbejderne kan med deres faglige forankring og daglige kontakt til undervisnings- og forskningsmiljøer komme med kvalificeret input til omstruktureringen. Det må ikke være folk uden fagspecifikt kendskab, der tegner strukturen alene. Uden medarbejderindflydelse kan ledelsen skyde en hvid pind efter at nå de opstillede mål for strukturændringen om styrkelse af faglighed og kvalitet.

Det kan føles som op ad bakke for de berørte på de naturvidenskabelige fakulteter. Personalet er naturligvis påvirket af usikkerheden om, hvad omstruktureringen kommer til at betyde for netop deres konkrete arbejdsopgaver og for forskningsmiljøerne. Selv om der kan være positive ting i vente, er den uvished, der lige nu præger fakulteterne, ikke god for arbejdsmiljøet. At ledelsen er kommet med en så detaljeret grovskitse har for mange ikke hjulpet på frustrationen.

Men der er grund til at anlægge en konstruktiv forventning til den kommende udvikling i processen. Forhåbentlig har ledelsen på KU taget ved lære af den dybt uhensigtsmæssige proces på Aarhus Universitet. Ligesom man må forvente, at den respekterer bestyrelsens ønske om medinddragelse, så universitetsbefolkningen kan bidrage til udviklingen af de naturvidenskabelige fakulteter. På den måde undgår vi en skinproces, som vil få uoverskuelig indvirkning på arbejdsmiljøet for de i forvejen hårdt prøvede universitetsansatte.

 

Leif Søndergaard er lektor på biologisk institut og AC-fællestillidsrepræsentant på KU. Ingrid Stage er formand for Dansk Magisterforening

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der mangler lige ledelsens eksempel på manglende vilje til at inddrage de studerende.

Ordlyden fra Dekanen var som følger:
"Jeg indkalder hermed til et stormøde tirsdag d. 20. september, kl. 10.30-11.15, i Auditorium 1 på HCø, Universitetsparken 5, hvor også rektor og de øvrige dekaner vil deltage. Her vil vi præsentere vores ideoplæg, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. "

Vel og mærke i en mail udsendt om eftermiddagen d. 19. Således er man sikret mod alt for gennemtænkte spørgsmål.

Den nye regering bør se meget nøje på en restrukturering af universiteterne, så ledelsen igen vælges demokratisk!

Andreas Trägårdh

Med risiko for tab af tværfaglig forskning!!?

Den skade ER sket.
Når man träffer begavede forskere i udlandet ved de alt om og langt mere end de fleste danskere om Rektor/Penkowa skandalen. KU trovärdighed blev destrueret af grådige politisk ideologi, spörgsmålet er om den er uoprettelig?

Heinrich R. Jørgensen

Frie universiteter må genindføres snarest. Lad DJØF'er tage sig af administrationen, med lad ledelsesopgaverne blive varetaget af oplyste personer, der er demokratisk valgt på universiteterne.