Klumme

Gode danske mænd

Antiparlamentarismen på trapperne. I visse borgerlige kredse hersker åbenbart stadig den opfattelse, at landet bør regeres af uafhængige erhvervsfolk med forstand på at drive Forretningen Danmark
Debat
10. september 2011
Asger Aamund, den meddelsomme erhvervsmand har sagt: 'Jeg vil ikke ofre dette lands folkelige velstand til fordel for et demokrati, der ikke fungerer.'

Asger Aamund, den meddelsomme erhvervsmand har sagt: 'Jeg vil ikke ofre dette lands folkelige velstand til fordel for et demokrati, der ikke fungerer.'

Kenneth Havgaard

I bibelsk forstand er den mest vidtgående måde, hvorpå man kan bevare den truede landsby at påkalde Himlens ild og brænde alle husene ned evigt ejes kun det tabte.

Den mest hensigtsmæssige måde at bevare demokratiet er ligeledes at afskaffe det. Tiden er løbet fra folkestyret. Selve systemets idé betyder at folk deler sig efter interesser, og det er galt. Den enkelte vælger holder sig pr. definition ikke helheden for øje, men insisterer kun på egen lykke og velfærd.

I krisetider er det således nærliggende at folk med landets tarv på sinde, højt hævet over selviske interesser, optræder opofrende og tilbyder sig selv og ligesindede som nationens frelsermænd.

Med flammesværd stiller de sig skulder ved skulder i forsvaret af det undergangstruede fædreland, hint gyldne hus på bjergets top, som flertallet truer med at lægge i ruiner.

Store begivenheder som ved det forestående valg der kan medføre en regering vogterne ikke værdsætter og disse selvvalgte få stiger frem. Som uegennyttens sandsigere påtager de sig den ansvarsfulde gerning, og missionens bud fra de få gode mænd er klart: smalhans for de krævende mange.

Undergangen står nemlig for døren, og de uansvarlige politikere har hverken vilje eller mod til at drage de nødvendige slutninger, de tænker i folkestyrets depraverede ånd kun på egen magt med øjnene stift i meningsmålingerne.

Kyndige folk med rod i forretningslivet, hvor man kalder en spade for en spade og nu og da går ned med flaget, bør derfor tage fat. Et nyt system, hvor folket skal trimmes oven fra og ned til opgaven af nationale dimensioner ved lønnedgang og ydmyghed at sikre erhvervslivets konkurrenceevne og i ndtjening. Fremtiden og skattelettelserne rækker langt ud over den enkeltes fatteevne og ind i den evighed, hvor folkestyret er tabt lige så længe og derved bevaret.

Fortagsomme Aamund

En række erhvervsfolk og en enkelt universitetslektor har på det senere i den store krises tegn slået til lyd for forandringer der ikke blot kræver justeringer af Grundloven, men snarere dens afskaffelse. Hvad der forekommer mere bemærkelsesværdigt er at omkring ni procent af den danske vælgerbefolkning ifølge en vist nok troværdig undersøgelse ikke er fremmed for tanken om et alternativ til det handlingshæmmede kuglerammedemokrati, der kun kan tælle til 90.

Kort sagt: Den stærke mand søges. Den stærke mand i skysovs der skærer igennem al fnidder og fnadder og tænker stort og ikke ryster på hånden og tager udfordringen op og skiller skæg fra snot og ikke laver omelet uden at knække æggene. Den visionære stærke mand til frelse for nationen er på trapperne. Igen.

Asger Aamund, den meddelsomme erhvervsmand, har blandt andre opladt røsten:

»Jeg vil ikke ofre dette lands folkelige velstand til fordel for et demokrati, der ikke fungerer,« siger han og tilføjer at når halvdelen af befolkningen står uden for arbejdsmarkedet, og arbejdspladserne flygter ud af landet, mens samfundet ældes og bliver fattigere ... »med politikere der nægter at være statsmænd og reformatorer og kun tænker på at rage magten til sig« ... ja, så ... »bør demokratiet tages op til debat«.

Det sidste lyder tilforladeligt, skønt løftet om debat i nogen grad dementeres af udsagnet ikke at ville ofre dette lands folkelige velstand til fordel for et demokrati, der ikke fungerer. Så er konklusionen jo klar, og der er ikke meget at diskutere, eftersom diskussion er selve demokratiet, og det skal jo ofres for den folkelige velstands skyld, det siger Aamund selv.

Fattige skal ikke stemme

Noget lignende, om end mere bramfrit, kommer fra andre halvstore og forhenværende erhvervsledere sekunderet af universitetslektor Søren Hviid Pedersen der i Berlingeren forlanger de demokratiske rettigheder, eksempelvis valgretten, indskrænket for folk der ikke kan forsøge sig selv.

»Vi har i mange år haft en forestilling om, at fordi man er over 18 år, er man automatisk berettiget til have stemmeret. Måske man igen skulle overveje dette. Måske er det mere betimeligt at fundere over, hvilke forudsætninger man, som borger, skal have for at kunne have stemmeret.«

Truslerne mod samfundet er mange, konstaterer den kronikskrivende Pedersen, initiativtager til en ny konservativ tænketank der kan koste Lars Barfoed (K) yderligere et par mandater.

»Man kan nævne et velfærdssystem, der er noget af det mest ukritiske der findes,« tilføjer universitetslektoren i statskundskab, »og som har decideret perverse (sic) konsekvenser (som) bistandshjælp, efterløn og folkepension etc.«

Forsørgelseskravet i forbindelse med demokratiske rettigheder er ikke just en ny tanke. Som Pedersen selv antyder, plæderer han for de tider, hvor man skulle være mindst lige så gammel som lektoren for at kunne stemme, men hvor hans indtægt som universitetslærer på den anden side næppe hamlede op med kravet fra det store vælgerhartkorn.

Man må gå ud fra at lektor Pedersen mener, at hvis han bliver fyret fra Syddansk Universitet, fordi hans dekan måske finder en begavet afløser, så er han nu uden egen forsørgelse parat til at afgive sin stemmeret.

Hviid Pedersen henviser til økonomen og sociologen Max Webers tanker om kapitalisternes ret til riget og den kristne protestantiske iværksætter som lig med velstand, duelighed, virketrang og ansvarlighed.

Interesseegoismen

Modsætningen er indvandrerne, som er endnu en anstødssten for Pedersen og et lykkeligere dansk samfund der alene bør regeres af kristne kapitalister og af folk der mener det samme.

Når det overhovedet giver mening at beskæftige sig med Pedersen og Aamund, er det, fordi man jo så småt aner en bekymrende tendens, noget man i sin uskyldsrene naivitet mente var fortids fortid.

Meget kan man sige om Dansk Folkepartis populistiske bud på neosocialnationalkonservatismen, men antidemokratiske er de ikke. I hvert fald ikke i den gængse facon.

En sådan tendens ville også være DF's egen åbne grav: DF's vælgere lever i høj grad ned til Hviid Pedersens og Asger Aamunds forestillinger om interesseegoisme og vælgeradfærd med partispidsernes studehandler som livsform.

Antidemokratismen kommer igen fra de traditionelle demokratiskeptiske cirkler, hvor holdningen, når vinden går imod, før har slået rødder blandt det store og større erhvervslivs spidser og i snævre nationalt orienterede, konservative universitetskredse.

Den nok mest berømte eller berygtede gruppe af antidemokrater eller antiparlamentarikere, var den såkaldte Højgaard-kreds fra begyndelsen af besættelsen. Den bestod af bl.a. ingeniører og erhvervsfolk som Knud Højgaard, Jørgen Saxild og A.P. Møller, samt af den ærkereaktionære historiker Vilhelm la Cour. Denne ranke kreds henvendte sig til Christian X for at få ham til at fyre Stauning, sætte Folketinget ud af spillet og danne en regering af gode danske mænd, dem selv, evt. med kongens fætter, prins Axel, som statsminister.

Christian X der under Påskekrisen i 1920 havde brændt fingrene noget så eftertrykkeligt, betakkede sig og sladrede til Stauning, der rullede sig ud, og så var det bal forbi.

Men tendensen blev hængende i visse borgerlige kredse: at landet bør regeres af uafhængige mænd med forstand på at drive Forretningen Danmark.

Nu kom den så igen, den gamle idé. Båret af erhvervsfolk, som selv falder ind og ud af direktionskontorerne i polkatakt, og som har bevist deres entydige effektivitet som med-iværksættere af en af de værste økonomiske kriser i efterkrigshistorien.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Andreas Ebbesen

GOd klumme som sædvanligt!
Det er jo som regel sådan, at de der vil indskrænke valgretten, kunne aldrig selv så meget som drømme om at reglen også skal gælde for dem selv.
For der er jo foreskeld på folk ikke sandt?
Stem demokratisk på torsdag, så vi kan få demokratiet tilbage på rette køl igen!
VH Heidi Madsen

Inger Sundsvald

Tak, Georg Metz, atter lige på kornet.

Der er jo intet de hellere ville, disse ”gode danske mænd” end at afskaffe de demokratiske rettigheder som f.eks. forsørgelseskravet og, som Metz siger, diskussionen som er selve demokratiet.

Sidst jeg hørte, så var ikke alene landets statsminister insolvent, men også Asger Aamund noget i den stil. Men det var måske bare ondsindede rygter?

Har Aamund ikke for travlt med at brænde andre folks pensionspenge af, til at bekymre sig om landets tilstand?

Grethe Preisler

Hør, var det Skræp der klang, eller var det hans bukser, der sprang?

Aamunds sang er den gamle sang, som konjunkturryttere og børsspekulanter synger, hver gang deres bobler truer med at briste.

Når aktiefesten er slut, og regningen forfaldet til betaling, skulle opgaven med at fordele omkostningerne jo helst ikke falde i de forkerte hænder.

Så selvfølgelig skal "Forretningen" Danmark da fortsat administreres af store stærke mænd med forstand på at puste deres korthuse op til luftkasteller.

"Der svæver skønne slotte for hans syn
men når han bygger blir det en kaserne.
Kennst du das Land, wo die Kanonen Blühen?"

Tomme tønder buldrer mest, og Asger Aamund er stadigvæk en stor kanon i finanskredse.

Og de små hyldebøsser i LA buldrer med, så godt de kan, for når det regner på præsten etc.

Poul Erik Hornstrup

Rubrikken siger, denne klumme er skrevet af Georg Metz, og synspunkterne og den skarpe analyse passer godt til den Metz vi kender. Men underskriften siger Jørgen Steen Nielsen. Er det nu jsn der forklæder sig som mtz, eller er det mtz der har fået en forkert underskrift?

Stilen forekommer mig en smule mindre floromvunden end den, Metz har gjort til sit varemærke i disse klummer. Men det er nok kun indbildning. Jeg gætter på, det er underskriften der er forkert

Inger Sundsvald

Der er bare sat en forkert email-adresse på. Jeg er ikke i tvivl om at det er skrevet af Metz.

Thomas Christensen

Metz fremhæver to sætninger som Aamund har fremsat:

1: »Jeg vil ikke ofre dette lands folkelige velstand til fordel for et demokrati, der ikke fungerer,«

og

2: »med politikere der nægter at være statsmænd og reformatorer og kun tænker på at rage magten til sig« … ja, så … »bør demokratiet tages op til debat«.

Metz vælger så at tro på Aamund når han siger det første, og argumenterer så for at det gør det svært, at tro at Aamund virkelig vil debat. Altså at 1, invalidere 2.

Det er et billigt trick.

Måske kan de to sætninger, ikke begge stå til troende. Men det er lige så "rigtigt" at vende den om og sige at, Aamund ikke kan mene 1, da han jo også har sagt 2.

Og når Aamund siger "et demokrati, der ikke fungerer" - så mener han vel først og fremmest at han gerne vil erstatte det ikke fungerende demokrati, med et fungerer demokrati. Ikke at han vil afskaffe demokrati.

Det er som at se fanden fortolke biblen.

Man kan vel sammenfatte det hele i følgende udtalelse (I må gerne citere mig en anden gang....):

"Hvad hjælper det, at man er rig i mavesækken, når man er fattig i ånden?"

@Thomas Christensen

"Jeg vil ikke et dårligt demokrati"
"Demokratiet bør sættes til debat"

Der er ingen modsætning og intet trick. Det Metz siger er at hvis nogen tror at Aamund siger dette fordi Aamund vil styrke demokratiet så tager de fejl.

Med tanke på at Aamund har foreslået en elite-regering er det svært at se at Metz skulle læse biblen som fanden her. Det er snarere fanden der er begyndt at skrive sin egen bibel

Jeg synes ikke, at Georg Metz' udlægning af Asger Aamonds synspunkter er fair. Men lyt selv: http://podcast.dr.dk/P1/krause_paa_tvaers/2011/krause_110905.mp3

Lars Peter Simonsen

Fair? Nej, kritik af magten, liberalismen og kapitalismen er jo aldrig fair. ...

Jesper Frimann Ljungberg

@Troels Arvin.

Jeg er helt enig. Jeg hørte selv Asger Aamund i P1 da jeg var i transit mellem to arbejdslokationer. Der var så absolut ikke tale om at afskaffe demokratiet, eller at fratage danske borgere deres demokratiske rettigheder. Ikke hvad jeg har hørt ham sige.

Jeg har hørt ham et par gange her på det sidste, han var vist også i lorry.
Jeg mener at Asger Aamund peger på nogle rigtige ting i det interview og nogle andre interviews jeg har hørt med ham. Dermed ikke sagt at jeg er 100% enig med ham, for det er jeg langt fra, men han har nogle pointer.

Hvis man ser på dansk politik, det er vigtigere om en politiker har udfyldt sin skatte billet rigtigt, end den politik som politikeren vil føre.

Det meste af det politk der snakkes om er rent taktisk, ikke strategisk. Der er en generel mangel på visioner, og så en uvilje til at gøre noget ved de problemer vi står over for.
Desuden så går det mere ud på at lefle for vælgerne, end faktisk at fremlægge visioner, alt går ud på at fordele kagen og så sørge for at kagen er så stor som mulig.

Desuden synes jeg rigtig godt om hans udtalelse om hvad folk helst vil bo i.
Et demokrati uden retsikkerhed og velstand, eller et 'pseudo demokrati med retsikkerhed og velstand.

Og vi er under pres fra Østens etpartistater, hvor billig arbejdskraft og massive investeringer fra 'før vestlige' multinationale selskaber, er igang med at tømme vesten for arbejdspladser.
Hvis vi ikke gør noget så går det altså rigtig rigtig galt.

// Jesper

Nu er det sådan at Kina og hele Sydøstasien lige om lidt kommer ud i en enorm økonomisk krise - og det gør de, fordi det vil blive afsløres, hvordan deres økonomi i virkeligheden er skruet sammen, nemlig med snyd, bedrag- og svindel.

I 1980erne troede alle at japanerne kom og tog os, de gjorde de ikke. Efter murens fald i 1989 faldt også den japanske boble-økonomi sammen engang i 1990erne. Og det har taget Japan 20 år, dvs. indtil nu, at komme økonomisk ovenpå igen.

Og desuden er lønningerne altså begyndt at stige i Vietnam, Indien, Kina, Korea og Kambodja.

Og jeg har altså læst det samme af Aamund sagte i Berlingske Tidende for cirka en måned siden. Og her uddybede han det ved at sige at han mente der burde indføres et forretnings-ministerium i Danmark som kunne lave de korrekte reformer....

For at vende tilbage til Kina så har Kina en kæmpe-indenlands-gæld, som skal tilbagebetales på et tids-punkt. Kinesiske varer som skal sælges i Vesten er blevet taget i at være for dårlige, for gamle, med for meget bly i. Og personen som afslørede mælke-skandalen i Kina er sat i fængsel. Og Kinas kommunist-parti forbød journalister at rapportere negativt, dvs. kritisk om den ulykke her i sommeren 2011, hvor to højhastighedstog stødte sammen. Lige indtil der var international opmærksomhed; Kinas Kommunist-parti ændrede så kurs. Og den økonomiske vækst i Kina sker ved, at staten bygger (dyre) boliger meget hurtigt - boliger som ingen har råd til at betale for at bo i.

Det er helt klart at Asger Aaamunds udtalelse om at demokratiet 'skal til debat' betyder at manden vil have et totalt andet styre, dvs. ikke demokrati. Dette ses især af hans udtalelser til Berlingske Tidende for cirka en måned siden.

Og nej, manden har ingen pointer overhovedet. Og manden er desuden tæt på at være gået fallit med sit selskab, så jeg fatter ikke, hvorfor nogen overhovedet hører på ham - mere...

Jamen, lad os gå tilbage til den feudale samfundsorden med livegner, som generer formuer til den herskende klasse.

De nyliberale tendenser kan ende med at give bagslag og blive begyndelsen på en ny socialisme, måske ikke i morgen eller overmorgen, men på et tidspunkt vil der komme et oprør mod de fås udsugning af samfundet.
- Selv israelerne har fået nok nu.

Jesper Frimann Ljungberg

@Karsten Aaen.
Ok, jeg sidder i et gigantisk multinational virksomhed, jeg har ikke ledelses ansvar, men teknisk ansvar, på et plan der er større end bare lille Danmark.
Jeg ser hver dag Gode Danske Virksomhedder, der brander sig med at være Danske med stort D, sende arbejdspladser ud af Danmark, til Kina, Indien, øst europa, Argentina.. you name it.

Og tro mig jeg kan ikke li det, min chef kan ikke li' det, min chefs chef kan slet ikke li' det.
Jeg arbejder hver dag med at rydde op efter offshoring, og ser falloutet efter det.
For offshoring er IKKE en 'magic wand', der løser alle dine problemer. Tvært imod kan det give en masse problemer. Men det giver +'er på børserne og da alle topchefter har aktier eller optioner som en stor del af deres lønninger så... ja.. er vi lidt igang med noget der lugter lidt af den opførsel vi har set fra cheferne i banksektoren.

Vi har ikke længere i Danmark uddannelse for livet, jeg har ikke haft et officielt kursus i mange år. Den ressource jeg konkurrerer med i Indien koster 1/6-1/7 del af hvad jeg koster. Og mange steder har man råd til at bruge måneder på uddannelse om året. Jeg kan dårlig nok få en uges uddannelse med mindre jeg gør det i min fritid. Og glem det at få noget fra det offentlige.. der er man uddannet og så færdig.

Har du ikke fulgt med i CSC konflikten ? Nu er det videnarbejdspladserne, der ryger. Efter at de ufaglærte og industri jobbene er røget er det måske 'last line of defence', ellers er der kun DJØFFerne tilbage.

Så du kan fanden edeme tro at Asger Aamund har en pointe. Og hvis vi ikke får sparket VKO ud og får en ny regering så er vi f*****.

// Jesper

Heinrich R. Jørgensen

For det første har vi ikke noget der fortjener at blive betegnet som demokrati. Befolkningen er afmægtige. De politiske partier er almægtige. Deres sponsorer holder dem på magten. Den såkaldte fjerde statsmagt er et gennemkommercialiseret forehavende, der tjener egne interesser. Ejerkredsen, politisk/økonomiske alliancer er langt vigtigere end det betalende publikums ønske om at blive oplyst.

Valgsystemet fungerer ikke. Modellen fremmer ikke at egnede personer bliver valgt til Tinge. Prototypen på et folketingsmedlem (for de fleste partiers vedkommende) er docile og loyale partisoldater, der tjener partiets interesser. Nationens og befolkningens interesser er underordnede langt mere egoistiske interesser. Der er ikke brug for lydige marionetter -- der er brug for ulydige, selvstændigt tænkende, opvakte personer, der forstår at de ikke er valg-pampere og avatarer for det politiske parti i hvis varetægt de har deponeret deres nosser og sjæl .

Parlamentarismen virker ikke pt., og har ikke fungeret i ti år. Det samarbejde folkestyre er suspenderet. Der er ingen vilje til at samarbejde, til at lytte, til at mægle, til at søge de bedste løsninger. Der er kun vilje til at dominere, til at bestemme, til at vildlede og bedrage. Der er ingen vilje til at tage sig af de vanskelige og store udfordringer, der angår os alle. Lovgiverne svigter alt og alle.

Regeringsførelsen er håbløs. Fusionen af lovgivende og udøvende magt, der er udbredt i europæisk parlamentarisme, kan kun fungere nogenlunde hensigtsmæssigt, hvis deltagerne holder skæg og snot for sig, og holder øje med faresignaler hos sig selv og hinanden, på om det skulle opstå tendenser til magtfuldkommenhed, så unoderne kan holdes nede. Den streg i sandet har politikerne passeret forlængst. Både blandt lovgiverne og blandt ministrene.

Ingen kontrolmekanisme, kan dæmpe den aktuelle galskab. Sponsorerne har frit slag. Medierne virker til at være ligeglade (bortset fra når det gælder statssubsidieringen). Lovgiverne har fortolkningsretten til Grundloven, og kan pervertere den som de lyster (og det gør de). Ingen forfatningsdomstol kan dæmpe lovgivernes mest forrykte indslag. Ingen forvaltningsdomstol kan påtale regeringen, når den går over stregen. Embedsmandsstanden kulturen afspejlet stadig en tankegang, der hører til i et enevældigt, uoplyst despoti.

Den nok så berømte Familien Danmark, nogle fra tid til anden bruger som allegori, er dybt dysfunktionel og handlingslammet. Det er muligt, at erhvervsfolk synes, at løsningen er flere indtægter, bedre organisering, mere discipkin og lignende. Det er meget muligt, at de har et par valide pointer eller tre. Men der burde være andre og flere end nogle enterprenante erhvervsfolk i riget, der burde kunne bidrage til en kollektiv opsang til os alle, i håbet om at lidt selvransagelse og ansvarlighed meldte sig.

Aamund bekræfter vil blot den gamle sandhed at liberalisternes eneste modtræk til kapitalkriserne er tvang og undertrykkelse.

Heinrich R. Jørgensen

Jeg følger ikke med i hvad Asger Aamund udtaler, men Jesper Frimann's beskriver realiteterne helt præcist.

Det er ikke et nyt fænomen. Flytning af vidensarbejdspladserne fandt også sted for 10 år siden. Det burde ikke være en overraskelse for nogen, at vidensarbejdere, forskere osv. er de jobs der er først og fremmest vil blive sendt udenlands til eksotiske lokationer, der kan tilbyde ikke blot en lavere løn, men ofte langt mere kvalificerede og kapable medarbejdere. Nogle af de personer man vil kunne tiltrække udenlands, ville være umulige at tiltrække til samme job i Danmark, af den simple grund, at de har potentialet og muligheder til at stile langt højere.

Heinrich R. Jørgensen

Måske, Søren.

Jesper Frimann Ljungberg

@Heinrich. R. Jørgensen

Rammende beskrivelse af det Danske samfund.

Oh, jo offshorering har stået på i mange år. Men i dag er det ikke bare rutine opgaverne, det er hele videnstakken og i et omfang vi slet slet ikke så for 10 år siden.
Og så er der forskning og forsknings centre, dem åbner der ikke mange nye af.

Det er dog ikke for sent endnu.
For vi har stadig et forspring, og behovet for videnstunge folk i f.eks. BRIC landene stiger hurtigere end de kan nå at uddanne dem.. Men det betyder så bare at de begynder at stjæle de gode folk fra os.

// Jesper

Michael Kongstad Nielsen

Platon gik heller ikke ind for demokrati. At sætte folket til at styre, ville svare til at lade passagererne på et skib stemme om, hvordan skibet skulle navigeres. Han mente at de kloge skulle styre. Og de kloge var filosofferne.

Asger Aamund og andre store erhvervsegoer og stramtandede lektorer i statskundskab, der mener at vide, hvad der er bedst for landet, skulle i stedet for at skyde demokratiet ned, gå ind og give det førstehjælp, som en anden barmhjertig samaritan, for demokratiet som princip fejler ikke noget, men sikke dog det har skejet ud og teet sig åndsvagt de senere år, rigtig godt hjulpet af de fjerde statsmagt. Tilbage til Hal Kock om jeg må be´.

Det lyder utroligt, at en lektor ved et dansk universitet kan tale åbenlyst for afskaffelsen af demokratiet som vi kender det: men det er det, Søren Hviid Pedersen gør i den af Metz nævnte kronik.

Han slår til lyd for at statsministeren vælges direkte for at give ham ’yderligere beføjelser.’ Han skal fx have ”retten til at nedlægge veto mod politiske beslutningsforlag etc.” Og desuden skal folk, der ikke selv tjener deres penge, jo have frataget stemmeretten – eller med mandens ord, så skal der anlægges et ’forsørgelseskriterium’:

Dette sikrer mod store vælgergrupper, der på ingen måde selv arbejder eller lever af at andre forsørger dem, vedtager nye tiltag og love, der bebyrder de mennesker, der arbejder og sørger for sig selv.”

Det er muligt, at det erhvervsmand Aamund og lektor Hviid plæderer for ikke er rendyrket fascisme, men det snerper sgu da derhen ad.

http://www.b.dk/kronikker/velstandens-forudsaetninger?page=8

Højgaard-tiden er ikke forbi.

Knud Højgaards Fond

http://www.khf.dk/da/pages/legater

har som sin næststørste bidragsmodtager CEPOS - og dermed har fonden et direkte ansvar for den sump, Danmarks økonomi er blevet drevet ud i.

Den politik, Venstre har plaget landet med de sidste ti år - er bestilingsarbejde for erhvervslivets top,

Erhvervslivet har investeret sine lobbypenge i at køre landet i sænk med voodoo-økonomi.

Det er derfor utænkeligt at mere af samme medicin kan forbedre situationen.

I 1930-erne, i 1960erne og i 1990erne har socialdemokraterne med omfordelingspolitik måttet hive Danmark op af sumpen.

Helle Thorning-Schmidt har utallige gange fra Folketingets talerstol forsøgt at forklare V disse sammenhænge.

Selvom sammenhængene kan sættes på tal og bogstaver med matematikkundskaber på 1. g-niveau - har det ikke hjulpet.

Ikke uden grund ser disse voodoo-økonomer de højtuddannede og "eksperterne" som deres stærkeste modstandere.

Heinrich R. Jørgensen

Michael Kongstad Nielsen:
"Han mente at de kloge skulle styre. Og de kloge var filosofferne."

Kriterierne gik vist på lidt mere end intellekt. En bred palette af gode karakteregenskaber.

Forslaget var ikke, at filosofferne skulle lede, men at de ledere der blev valgt, skulle være i stand til at "filosofere".

Da man i Danmark i 1848 fik Kongen overtalt til at lade lade de enevældige beføjelser indskrænke, var visionen i øvrigt ikke demokrati. Det ville udvikle sig til pøbelvælde, var de overbeviste om. De seneste 10 år, har VKO demonstreret, at de ikke tog fejl.

Visionen var snarere, et ønske om det oplyste enevælde. Ikke i den betydning, at undersåtter skulle være de oplyste, men at fyrsten var velbevandret i Oplysningenstiden tankegods, og forvalte sit embede i overensstemmelse med de tanker. Altså nogenlunde samme ide, om en philosopher-king. En politisk leder, der med sit eksempel kun være en foregangsperson, en inkarnering af humanismens fineste træk, og en person der kunne tænke selvstændigt.

Aamund levnes meget plads i æteren....
Noget orakel bliver han aldrig. Th

Thomas Robinson

korporatistiske (aka fascistiske ) vinde har da blæst over Danmark i et årti nu....yikes

Jesper Frimann Ljungberg

@Karsten Olesen.
Voodoo Økonomi, den må jeg huske. Helt enig btw.

@Thorvald Andersen.
Jeg mener nu du er unfair. Jeg har ikke hørt Asger Aamund, sige at man skulle afskaffe demokratiet. Snarere tværtimod.
Det er der så, så mange andre på højrefløjen der gerne vil, men jeg ser nu ikke ham, som en af dem. Jeg er ikke enig i den samfunds vision han har. Men jeg er enig i, jeg vil endda sige en hel del af de ting han siger, for han har ret.

// Jesper

Michael Kongstad Nielsen

Heinrich R. Jørgensen:

Det er muligt, men tanken var, at staten skulle ledes af folk, der kunne tænke på hele landets vel, og var drevet af særinteresser. Det var lidt den samme bekymring, vores grundlovsfædre havde. Kunne folket forvalte sin politiske magt til gavn for hele landet, eller kun til deres egen fordel. Derfor gik Grundtvig ind for folkeoplysning som en vej til et godt demokrati.

Nu er kravet om altid at se på det almenvellet vel lige lovlig ambitiøs, der er ikke noget i vejen med at slutte sig sammen og arbejde for gruppers interesser - som jo alligevel kan være til landets bedste.

Michael Kongstad Nielsen

Anden linje: ..., og ikke var drevet af ....

Tjah, den præ-fallerede finansmanipulator Asger Åbenmund udtrykker jo blot klassekampens grundskisma: hoveder eller høveder...

Olav Bo Hessellund

Søren Lom:
”Aamund bekræfter vil blot den gamle sandhed at liberalisternes eneste modtræk til kapitalkriserne er tvang og undertrykkelse.”

Hvis nogen skulle være i tvivl, så hedder det fascisme - statslig styring af arbejdsmarkedet via korporationer (”de kloge og handlekraftige”) - og naturligvis uden at anfægte den private ejendomsret.

Vores arts vandring tilbage mod savannen og dernæst op i træerne, hvorfra vi oprindelig steg ned, tager til i tempo og omfang - anført af disse verdsligt, såkaldt vellykkede alfahanner med begavelser eller fantasier så ringe, at de er ude af i stand til at forestille sig, at der på samme planet, som de træder under fode, findes mennesker, der har modet til at ville noget helt andet end vedvarende agglomeration af indflydelse, magt og såkaldt rigdom.

Stort tak til Metz, - og tak for en interessant debat - ikke mindst til HR. Jørgensen og Frimann.

Til Frimann's kommentar ang. uddannelse for livet, så er den negligering helt i tråd med det menneskesyn, der kommer til udtryk i opfattelsen af, at borgerne er til for staten - og ikke omvendt.

Thomas Christensen

Sædvanligt pseudointellektuelt sludder fra Metz. Når mere end halvdelen af vælgerne for deres udkomme fra fælleskasse,n så er det da en demokratisk udfordring. Asger Aamund lægger op til en debat om denne udfordring. Metz ønsker ikke denne relevante diskussion, men udråber på den mest perfide måde Aamund til anti-demokrat. Der er noget med, at når man peger på andre, så er der fire fingre, der peger på en selv...

@Jesper Frimann: Vi er enige om, at VKO har været en skandale, men mener du virkelig at alternativet vil være bedre?

Robert N Gjeertsen

Hvad er det egentlig lige ham der Aamund kan ?
Så vidt jeg har kunnet researche mig frem til har han skaffet finansiering til nogle 'bio-tech' virksomheder der,
indtil videre, ikke har 'opfundet' noget som helst der kan markedsføres ..
Og så har et af hans firmaer produceret 50 millioner portioner koppevaccine til USA'nerne.. Hvad de lige skal med dem er lidt af en gåde, al den stund at kopper har været udrydet siden en gang i starten af 1980'erne og de to eneste levende stammer skulle befinde sig hos det Russiske militær og på Fort Detrick .. Og så naturligvis der hvor Asger lavede vaccinen, man skal vel have lidt levende virus for at kunne det ?

Grethe Preisler

@John Fredsted

Bortset fra, at vistnok ingen medlemmer af vores efterhånden noget hybride art (homo sapiens kaldet) nogen sinde har levet i træerne, skal du have tak for din kommentar.

Hvad angår de åndelige efterkommere af steppebavianerne med den sølvfarvede dominerende alfahan i toppen af hierakiet, som Saxobankdrengene incl. den lille David med de skæve ben ser hen til som den vestlige civilisations fremtidshåb og redning , kaldte hans mødrene ophav, Elsa Gress dem ikke "alfahanner", men "tarzanister". Hvilket vistnok ikke var særlig venligt ment.

Sjovt så langt æblet undertiden kan falde fra stammen. For ikke at ikke at tale om pæren.

Thomas Christensen: såvidt jeg kan læse mig til , er fordelingen af arbejdende og folk på overførsel da vist ligesom i andre lande?
Det vist det, man kalder for et pseudoproblem Aamund tager op.
Vi har jo et valg, og de fleste ser ud til at foretrække højere skat fremfor nedbarbering af velfærden.

Thomas Christensen

Mette Hansen: Jeg er ikke statistiker, men forstår at ca. 60% af vælgerne enten er på en overførselsindkomst eller er offentligt ansatte. Jeg ved ikke, hvordan dette er i andre lande - og mener egl. det er ligegyldigt. Det er en reel udfordring for demokratiet og det ses tydeligt ved, at begge regeringsalternativer svælger i populistisk gavebodspolitik.

@Grethe Preisler: Og her gik jeg rundt og forestillede mig, at vi nedstammede fra chimpansen :-). Tak for Elsa Gress' malende navn for alfahanner.

Kristian Rikard

Jeg kan godt blive lidt forstemt over, at Asger Åmund synes at blive taget som eksponent for den stygge kapitalisme.
Det er han ikke - han er en lille marginaliseret ingenting. Nævn mig een eneste bestyrelsespost han har, som er værd at have.
Grundfoss?, Danfoss?, LEGO?, ATP?, Nykredit? NORDEA? Mærsk. Ikke een eneste. De vil da ikke have noget at gøre med sådan en.
Asger Åmund og lignende er i mine øjne med til at skjule det faktum, at en stor del af dansk erhvervsliv bygger på en social og ikke mindst lokal forståelse, som man kan tage til Billund, eller Als eller Struer eller
Birkerød eller Vallensbæk for at forvisse sig om eksistensen af.
Det er jo ikke dem, der råber og skriger op. Dels fordi de har andet at lave og jo dels fordi de hver dag sidder med nogle hjerteskærende beslutninger om, hvorvidt de bliver nødt til at flytte et maskinstøberi til Taiwan.
Ind imellem savner jeg nogle røster, som kan forklare, at erhvervslivet (de stygge kapitalister) ikke blot er A.P.Møller og Accumulator invest, men også er den lokale el-installatør, min frisør, SuperBrugsen og - vores allesammens LEGO.
Og jeg håber, at jyderne hver gang de flyver på charterrejse, takker Gotfred og Kjeld for deres fremsynethed (og egeninteresser), da de var de primære drivkræfter bag Billund Lufthavn, og pudsigt nok også nogle valutaindtægter til landet.

Heinrich R. Jørgensen

Michael Kongstad Nielsen:
"Nu er kravet om altid at se på det almenvellet vel lige lovlig ambitiøs, der er ikke noget i vejen med at slutte sig sammen og arbejde for gruppers interesser - som jo alligevel kan være til landets bedste."

Ambitiøst, ja, men langfra umuligt.

Jo, der er bestemt noget i vejen med at forsøge at pleje egne interesser. I sagens natur må det ske på bekostning af andres interesser. Egoisme og selviskhed kan aldrig være til fælles bedste.

Grundlaget for forestillingen om demokrati, fra antikkens tænkere til Oplysningstiden, er ikke at folk/folket/fællesskabet bestemmer, men at det styre der er, virker til folkets bedste. At udgangspunktet er humanisme, naturret, osv.

Skal det forståes sådan, at Metz anbefaler alle fynboer at stemme ikke bare DF, men en bestemt opsrtillet kandidat i Svendborgkredsen, som er førtidspensionist, og om hvilken samme universitetslektor udtaler, at 'umistelig retø' skal fortabes ved valg til et borgerligt ombud ?

Det kan næppe andet og godt for det. Med henblik på at få en praktisk debat frem. INGEN kan påstå at førtidspensionister ligger i toppen, hvad angår vildighed omkring egne interesse-grundlag, for det ER varetaget allerede, til forskel fra belåningsjonglørerne i ejendomssektoren eksempelvis, hvis ve og vel den hele valgkamp drejer sig om.

Og det svendborske tilfælde er det sted hvor der er kortest til et mandat - for en opstillet førtidspensionist.

Hr Lektoren har også understreget sin indsigt og viden ved at iagtage, at ingen førtidspensionist før har opstillet til valg ...?
Hvad siger vores debats Peter A. Ebbesen mon til det ..(talrige opstillinger igennem tiden for Liste Ø, ik'...) . ka man er sørme helt usynlig :-D

Metz og DF - det skal nok gå altsammen, en dag finder de vel hinandens hænder i deres respektive mørkerum.

Hans Jørgen Lassen

Don Quixote slår til igen!

Han nedkæmper den ene vindmølle efter den anden.

Og han savner ikke Sancho Panza'er i sit følge, men dog nogle med samme varme og jordbundethed.

Michael Kongstad Nielsen

Heinrich R.: jeg taler ikke om egoisme og
selviskhed, men om gruppers interesser. Bondestanden fik et kæmpe løft ved de demokratiske forfatningers gennemførelse. Det var standsinteresser, der blev tilgodeset, men det gavnede jo samtidigt hele samfundet.

Demokratiet i oplysningstiden tager iøvrigt også udgangspunkt i tanken om, at alle mennesker er født lige og frie, og at ingen har forrang i rettigheder eller privillegier. Herunder til at styre de fælles anliggender.

Olav Bo Hessellund

Thomas Christensen kl. 16:46:

Selvom din respekt for fakta tilsyneladende ikke er stor, skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at erhvervsfrekvensen i Danmark er den højeste blandt samtlige 28 EU-lande, nemlig 78,1% af befolkningen i alderen 15-64 år – højere end lande som Sverige og Tyskland.

Når nu Danmarks Statistik for dine og mine skattekroner gør et værdifuldt arbejde med at indsamle og formidle tal på alle samfundslivets områder, så synes jeg da, at man som borger skal gøre brug heraf, så debatten i videst mulig omfang kan foregå på et oplyst grundlag fremfor på formodninger. Og man behøver bestemt ikke være statistiker for at gøre brug af disse data, som du antyder – det er fuldt tilstrækkeligt, at man kan læse dansk.

http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/15197/04arb.pdf - ss. 107-08.

Grethe Preisler

@John Fredsted - ikke noget at takke for, jeg har bare flere år på bagen end du, og har fulgt blæksprutten Elsas debatindspark fra jeg var 18 og til hun døde :-).

Der var nu ligesom lidt mere substans i meningsmageriet i de gode gamle dage, da Momse her var dreng. D.v.s. før Højlunds Råbe- og Galehus blev trendsættende for debatniveauet i de elektroniske massemedier.

Metz er en af de få overlevende veteraner fra hine tider, og han er endda yngre end mig. Jeg håber han holder min tid ud.

Inger Sundsvald

@Olav B. Hessellund

Interessant link. Tak for det :-)

Heinrich R. Jørgensen

Michael Kongstad Nielsen:
"Demokratiet i oplysningstiden tager iøvrigt også udgangspunkt i tanken om, at alle mennesker er født lige og frie, og at ingen har forrang i rettigheder eller privillegier. Herunder til at styre de fælles anliggender."

Hvis man har den demokrati-opfattelse, at ingen bør have forrang, synes det noget kontraproduktivt at mene at formålet med samme er at forsøge at opnå større fordele end andre. ;-)

Bondestanden fik et meget tiltrængt og velfortjent løft, men det var ikke høtyve og fakler der fremtvang ændringerne.

Heinrich R. Jørgensen, du blander to demokratiopfattelser sammen - den egentlige, rene opfattelse, hvor fælles beslutninger først og fremmest går ud på at sikre, at der ingen besudling finder sted i form af gruppers overtagelse af beslutningskraften på massens bekostning, og så den repræsentative, hvor den relative styrke mellem interesser afgør udfaldet.

Sider