Læserbrev

Roundup er farligt

Debat
20. september 2011
Flere undersøgelser har vist, at sprøjtegiften Roundup fører til fosterskader.

Flere undersøgelser har vist, at sprøjtegiften Roundup fører til fosterskader.

Terkel Broe Christensen

Der er fundet Roundup i drikkevandet flere steder i Danmark især ved lerjord og efter kraftige regnskyl trænger Roundup ned i grundvandet.

Meget kort fortalt mener Miljøstyrelsen ikke, at dette er umiddelbart foruroligende, men vandværkernes fagforening og flere eksperter på området er uenige.

Roundup er Verdens mest brugte ukrudtsdræber og siges at kombinere effektivitet med lav toksicitet. Forskning mod strømmen har dog længe anfægtet myten om miljøvenlighed.

De seneste informationer kommer fra Argentina, hvor man i 2000 i kæmpestor målestok introducerede systematisk brug af Roundup ved dyrkning af roundup ready-sojabønner. To år efter kom de første rapporter om fosterskader, efter at gravide var blevet udsat for Roundup.

Skaderne var af en særlig type misdannelser af kranie, ansigt og hjerne og de kom fra de landområder, hvor Roundup projektet kørte.

I et af disse områder, delstaten Chaco, kunne man i en officiel rapport for perioden 2000-2009 dokumentere en næsten firedobling af forekomsten af medfødte misdannelser og en tredoblet hyppighed af kræft. Hertil kommer beretninger om en markant øget abortrisiko.

Rapporterne fik Andrés Carrasco, professor i molekylær embryologi ved universitetet i Buenos Aires, til at udføre en serie eksperimenter, der kortlagde virkningen af Roundup på frøfostre.

Man fandt, at når fostrene blev inkuberet med Roundup Classic i fortyndinger op til 1/5000, udviklede de misdannelser svarende til dem, man havde set hos mennesker.

Forsøg med kyllingefostre gav lignende resultater: efter inkubering med Roundup udviklede de mikrocefali (underudvikling af hoved og centralnervesystem).

Ændrer økosystemer

Kemisk set er Roundup et kelat, hvilket vil sige, at det effektivt binder metalioner til sig.

Det usædvanlige ved Roundup, sammenlignet med andre kelater, er at det ikke kun binder et enkelt metal, men en lang række af metaller og sporstoffer, hvoraf flere må kaldes livsvigtige, fordi de er nødvendige for at essentielle enzymatiske processer i cellerne hos dyr og planter kan fungere.

På længere sigt ændrer Roundup hele det økosystem, det virker på, inklusive jordbunden og dens mikrobielle flora, og det har mange konsekvenser, også for fremtidigt agerbrug.

Meldingerne fra Argentina motiverer i sig selv et ja til spørgsmålet om, hvorvidt Roundup er farligt. Samtidig kalder de på en skærpet sundhedspolitisk opmærksomhed om vores kulturs sameksistens med Roundup.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

N-fosfonmetylglycin.
Er det farligt? Aner det ikke, jeg er ikke kemiker.
Men jeg har altid haft svært ved at tro på, at et middel, der slår alt grønt ihjel i ved en dosis på omkring 0,1 g pr. m2, er ufarligt.

På listen over ingredienser kan man læse at opvaskemildlet indeholder fosfonat, og det er jo særligt interessant for glyphosat (det aktive stof i ukudtssprøjtemidlet Roundup) og glyphosatnedbrydningsproduktet AMPA er også simple fosfonatforbindelser. AMPA bruges som kalkbinder mv. i nogle af de såkaldte fosfatfrie vaskemidler. Når man bruger fosfonat-kemikalier i et opvaskemiddel betegnes vaskemidlet som miljøvenligt og opvaskemidlet kan mærkes med “Nordic Ecolabel” mv.

På et tidspunkt havde man fundet AMPA, i drikkevandet i København. Det gav store overskrifter i medierne.
AMPA er næsten det samme som glyphosat – faktisk det første mellemprodukt i nedbrydningen af glyphosat ude i jorden (i jord nedbrydes AMPA til naturlige stoffer). Københavnerne var nærmest opskræmte og frygtede at det var landbrugets brug af Roundup der havde ført til forurening af drikkevandet og dermed at Københavnernes sundhed var truet.
Men sådan var det ikke.

Senere blev det påvist at der også var AMPA i analyselaboratoriets kontrolprøver (altså dem som ikke indeholdt drikkevand fra København), men det fik ikke rigtigt omtale i medierne.

På et tidspunkt fandt man ud af at det AMPA man havde påvist i analyserne kom fra det vaskemiddel analyselaboratoriet brugte - analyselaboratoriet var sikkert miljøvenligt og brugte et fosfatfrit vaskemiddel, hvori man har erstatet fosfat mv. med AMPA eller lignende stoffer.

Umiddelbart skulle man tro at københavnerne så blev endnu mere opskræmte (de badede altså deres tøj, tallerkner og spisebestik i AMPA - og det blev åbenbart siddende på overfladen), men det blev de ikke - tværtimod - de blev helt normale københvanere igen og nød deres ukrudtsfrie flisearealer og asfaltområder ligesom de altid har gjort - AMPA fra miljøvenligt fosfatfrit vaskepulver er der jo ingen der er bange for.

Det er kun den AMPA der kommer fra Roundup københavnerne er bange for.

Tror du det er rene vrøvlerier så læs på Miljøstyrelsens hjemmeside :

Der er ikke AMPA eller glyphosat i Københavns drikkevand
06 / 05 / 97

Efter en lang række undersøgelser står det nu klart, at de tidligere registreringer af AMPA i prøver fra Københavns drikkevand skyldes fejl på laboratoriet. Miljøstyrelsens redegørelse om AMPA og glyphosat er nu færdig
Se http://www.mst.dk/Nyheder/Pres….htm

Jeg synes man kan fundere over mange ting efter at have oplevet denne ikke-eksisterende pesticid miljøkatastrofe (som viste sig at være en maskemiddelkatastrofe).

Analyselabnoratoriet brugte miljøvenligt fosfatfrit vaskepulver - den slags vaskepulver indeholder ofte fosfonater, som i nogle slags vaskemidler åbenbart er AMPA . Desuden brugte de genbrugsflasker - man er vel miljøvenlige.

AMPA fra vaskemidlet skulle man vel tro ikke sidder tilbage på bestikket/analyseflaskerne efter det havde været i opvaskemaskinen, men det gjorde det altså - og det blev frigjort igen.

Det AMPA der kommer fra vaskepulver er altså noget vi kommer til at indtage fordi vi er særligt miljøvenlige, men det bekymrer åbenbart ikke nogen når vi udsættes for AMPA på den måde.

Det der bekymrer mange folk er den AMPA der stammer fra Roundup, som sprøjtes ud på landbrugsjordene mv. At Roundup omsættes og nedbrydes og der så under nedbrydningsprocessen dannes AMPA.
At sprøjtemidler IKKE bidrager til det AMPA vi indtager gør dog ikke at folk bliver bekymrede/bange for opvaskemidler i stedet for ukrudtsmidler.

I modsætning til AMPA i vaskepulver udledes glyphosat/AMPA ikke i vandmiljøet via kloaksystemet, men nedbrydes i jorden. Det sidder ikke på glas, bestik og tallerkner. Det gør AMPA fra opvaskemidler til gengæld.

Det næste interessante i denne forbindelse er at man rent faktisk kalder dette miljøvenlige vaskepulver for fosfatfrit. Det er kemisk set korrekt, men fosfonater nedbrydes selvfølgelig til fosfat, så hvad er det mon man opnår ved at bruge et kemikalie i et miljøvenligt vaskepulver i stedet for et stof som fosfat, der er naturligt og essentielt næringsstof for alle levende organismer, inkl. mennesker?

Tankevækkende nok anbefaler man især det “fosfatfrie” vaskepulver i husstande hvor man lukker spildevandet (fra opvaskemaskinen mv.) ud i septictanke o.lign., hvorfra det løber videre til grundvand, åer og søer.

På baggrund af disse opsigtsvækkende men ikke-eksisterende forureninger af grundvandet/drikkevandet med AMPA fra Roundup fik Svend Auken ansat en lang række miljøfolk, der skulle tage sig af en sag som denne - analyser, rapporter osv. - om landbrugets forurening med glyphosat og AMPA – mærkeligt nok ikke noget vedr. den faktiske forurening der stammer fra vaskepulver. Vi fik bl.a. igangsat det overvågningsprogram, som omtales i artiklen.

Overvågningsprogrammet handler mærkelig nok ikke om overvågning af forureningen/sundhedsfarer fra anvendelse af opvaskemidler, men om overvågning af landbrugets brug af et stof som glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA - til trods for at den foreningskilde der igangsatte det hele rent faktisk stammer fra opvaskemidler og forbruget af fosfonat i opvaskemidler formodentlig er størrelsesordner større end forbruget af mange ukrudtsmidler.
Men hvad gør politikere, der gerne vil være populære, når hylekoret skingert skriger (læs blot indlæggene her i debatten) : det er landbrugets skyld, det er landbrugets skyld, det er landbrugets skyld?

Miljøminsiter Svend Auken kunne således vise at han var en mand der tog hylekoret/vælgerne /miljøet alvorligt - at i hans tid blev der brugt flere penge end nogenside og ansat flere folk til at tage sig af miljøspørgsmål end nogensinde før.

Det viste sig senerehen at mange ikke brød sig om Svend Auken (vælgerne bakkede i hvert fald ikke op om Socialdromkratiet, da han blev formand), men noget næsten alle respekterede ham for var hans indsats for miljøet (altså at kontoudskriften fra Miljøministeriet blev større og større).

I Miljøstyrelsen bekymrer man sig tilsyneladende heller ikke om at AMPA fra vaskepulveret bliver udledt direkte til vandmiljøet via kloakker, rensningsanlæg mv.

Når de så finder AMPA i overfladevandet i søerne har de tilsyneladende glemt det hele og prøver at forstå hvordan et glyphosatnedbrydningsprodukt kan ende der.
AMPA er altså et stof vi rent faktsik indtager en del af hvis vi er lidt miljøbevidste i vort valg af vaskemidler - vi indtager ikke pesticider på den måde, men det er pesticider og deres nedbrydningsprodukter vi har overvågningsprogrammer der skal afsløre i grundvandet.

På Änglamark opvaskemidlet kan man læse om produktet, der indeholder det fosfonat der er så forhadt når det stammer fra pesticider : ”Når du viser omtanke over for dig selv, dine nærmeste og miljøet”

Christel Gruner-Olesen

...man kan vel ikke holde sandheden ud.

Anne Marie Pedersen

Kaare Thomsen. Du har sikkert ret. Jeg er ikke ekspert. Men det er vel da ingen undskyldning for, at vi bare skal bruge løs af sprøjtegift i landbruget. "Se, de andre er meget værre". Der skal vel bare sættes ind over en bred kam. Sværere er den vel ikke.

hmmmmm.....videnskab?

@ Kaare Thomsen

Dit lange indlæg fjerner jo ikke det faktum, at Karen Ellemann måtte give laboratoriet en undskyldning for falske påstande om ukorrekte målinger.

Altså, at det var rigtigt at der var fundet glyphosat i vandprøver, og at forbruget af stoffet er steget, trods kompensation via skattelettelser til landbruget for at nedsætte forbruget.

så må man vel til at undersøge om de samtidigt begyndte at bruge en hel masse vaskemiddel dernede i argentina.........

"The World according to Monsanto" om Roundup:

http://www.youtube.com/watch?v=YH4OwBYDQe8

Søren Furbo Skov

Første røde flag ved denne artikel er beskrivelsen af forfatteren: "formand for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin". Orthomolekylær medicin er en særlig form for kvaksalveri, mest kendt for Linus Paulings nu tilbageviste hypotese om, at meget store mængder vitamin C kunne forhindre kræft (Store mængder vitmain C øger om noget forekomsten af kræft).

I slutningen af artiklen skrives "Det usædvanlige ved Roundup, sammenlignet med andre kelater, er at det ikke kun binder et enkelt metal, men en lang række af metaller og sporstoffer", hvilket er decideret forkert, de fleste chelater binder en lang række metaller.

Mht. dyreforsøgende undres jeg over deres relevans, med mindre Roundup i Argentins sprøjtes direkte i blodet på gravide kvinder. Er der belæg for at roundup optages af mennekser? Er der belæg for, at det krydser moderkagen? Ellers er forsøgene interessante, og noget, vi bør undersøge næremere, men ikke noget, der giver andledning til direkte handling.

Vi ved ikke, hvad der er årsag til den stigningen i forekomsten af fosterskader i Argentina, det kan være roundup, det kan være den nye sojasort, det kan være så meget andet. Lad os starte med at undersøge det, inden vi kaster os over den første og bedste yndlingsaversion, og ignorerer den rigtige årsag.

Martin Bendtsen

Jamen sikke da en overraskelse, at et giftigt sprøjtemiddel er farligt. Dét må da også komme bag på den fungerende miljøminister.
Ministre gør ikke noget ved problemer, før de bliver gjort opmærksom på dem, at forebygge, det er overvurderet, men så kan vi jo bare tage os sammen og købe vand på flaske fremover.

Søren Furbo Skov

Mit indlæg kom lidt hurtigt af sted. Jeg burde have læst det igennem igen og slettet første afsnit. I denne diskussion er det ligegyldigt hvad orthomoleklylær medicin er, og det kan ikke ses som andet end et ad hominem. Jeg vil gerne bede folk om at se bort fra første afsnit af mit forrige indlæg.

jeg kan ikke se hvorfor at folk kan gå ind i et supermarked og købe gift unden at have nogen som helst vide om det og derefter gå ud og bruger rundt omkring, hvorfor er det ikke som med meget andet, enlov om at man skal have en uddannels/kursus i bruge det inde det må købes og ikke som håndkøb.

men prøv at lase den her:
http://www.mst.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/1997/05280000.htm

nu har jeg også set i TV hvordan det går rundt og sprøjter DDT i kortebukser og uden maske i de lande, det kan jo ske at de ikke helt har fulgt de regler som stå på pakken.

landbruget bruger ca 2 % af alt den gift som bliver brugt i Danmark og efter Danmaks Naturfredningsforening er landbruget 65 % af Danmark

Søren F.S.
Mht. dyreforsøgende undres jeg over deres relevans, med mindre Roundup i Argentins sprøjtes direkte i blodet på gravide kvinder.(SFS)

Nu skal du nok ikke forvente at kvinder i Argentina har Barselsorlov, og da slet ikke de kvinder som bor på landet og arbejder i markerne, det er ikke ualmindeligt at de arbejder til de føder, og starter igen et par dage efter.
Det er faktisk sandsynligt at det netop er kvinderne der går og sprøjter med Round-Up, da mange mænd i Syd-Amerika rejser til byerne og arbejde imens kvinderne bliver hjemme og passer jorden og børnene.

Vi har endnu engang paradokset med omvendt bevisbyrde i forhold til Kemikalie-Industrien.
Det er altid ofrerne for Kemien der skal bevise at kemikalierne er farlige, og ikke Producenten der skal bevise at det lort de laver er sindsygt giftigt.

Og taler vi om Monsanto, kan man være helt sikker på at de er fulde af løgn, prøv at spørge tusinder af Farmere i USA.

Rettelse:
og ikke Producenten der skal bevise at det lort de laver IKKE er sindsygt giftigt.

nu har jeg også set i TV hvordan det går rundt og sprøjter DDT i kortebukser og uden maske i de lande, det kan jo ske at de ikke helt har fulgt de regler som stå på pakken.(Kaare T.)

Det er lidt morsomt at du skriver "at de ikke helt har fulgt de regler som stå på pakken".

Jeg har selv set DDT dåser i Afrika hvor vejledninger er skrevet på Fransk i et Engelsk/Chewa talende område hvor 80% er analfabeter, og hvor DDT bliver anbefalet til indendørs brug, til bekæmpelse af Malaria.
(Igen har Monsanto været yderst kreative)

Ved du godt Kaare, at DDT er totalt forbudt i lande som sædvanligvis ikke er Bananrepublikker, altså hel den Vestlige verden som vi tilhører, de der gerne vil ligne os.

DDT bør slet ikke benyttes til noget som helst nogen steder, og det har man vidst siden 60´erne.

Intensivt industrialiseret landbrug er langsomt men sikkert ved at tage livet af os alle sammen.

Søren Furbo Skov

I dyreforsøgene sprøjtes roundup in i fosteret, så vidt jeg forstår. Det kan ikke sammenlignes med at sprøjte med det, Roundup er næppe særligt hudgennemtrængeligt, det er molekylet alt for polært til.

Der er lavet omfattende toksikologiske undersøgelser af roundup, hvis man spiser det er der mindre akut giftigt end bordsalt. Det er ikke giftigt for pattedyr (men det giver problemer for vandlevende dyr, heriblandt amphibier og fisk). Der er sikkert ikke lavet undersøgelser for gravide, og de skal laves separat inden vi kan sige noget om effekten på fostre.

Hvis producenten angiver, at det ikke må bruges af gravide, og det alligevel bliver det, hvis ansvar er det så? Hvor meget skal producenten gøre for at sørge for, at retningslinierne bliver fulgt?

Der er lavet omfattende toksikologiske undersøgelser af roundup, hvis man spiser det er der mindre akut giftigt end bordsalt.(Søren S.F.)

Du godeste hvor er du naiv.

"Hvor meget skal producenten gøre for at sørge for, at retningslinierne bliver fulgt?" (SFS)

Hvorfor tror du at man altid tester sprøjtemidler og medicin i områder hvor folk ikke kan læse og skrive?

Ved du mange tusinder der har sagsøgt Monsanto( incl. Franske Vinbønder) og som har tabt, fordi EU og Landbrugsorganisationerne holder hånden over dem.
Og de er enormt dygtige til at drive en propaganda der gør at netop du bruger den løgnehistorie som står øverst i dette indlæg.

Monsanto er at sammenligne med et Mexicansk Narkokartel, når det handler om forbryderisk adfærd.

http://www.greenpeace.org/denmark/da/press/pressemeddelelser/monsanto-ak...

http://www.htg.dk/default.asp?PageID=2019

Her er et par eksempler på Monsantos forbrydelser, det drejer sig om vildledning af myndigheder trusler imod Bønder og enorme ødelæggelser.

Og med den viden giver EU Monsanto lov til selv at risikovurdere deres Kemikalier, inden at de sender dem på markedet, med begrundelsen at EU ikke har kapaciteten.
I virkeligheden handler det om at Monsanto er så store at de har Myndighederne i lommen og ikke omvendt.
Så Monsanto Laboratorierne har(i overført betydning) deres eget Blå Stempel hvor på der står godkendt/ufarligt.

@ Bjarne du har helt ret der igen er det folk som ikke er udannet til at bruge det som gør det, og det skal de ikke, om det er i DK eller syd på, men vi reder ikke verden ved at forbyde det her i landet men flytte bare problemet ud.
Var det så ikke beder at vi sente nogen ned for at lære dem at bruge det rigtig, frem for at forbyde det her i landet de penge vil være givet meget beder ud på det frem for alle mulige særer regler her i landdet pga forkert brug i udlandet. det vil være hjælp på lang sigt.

Må jeg anbefale også at droppe lightsodavand og andre produkter med Aspartam/Nutrasweet-fra Monsanto.

Generelt vil Medicinal og Kemikalie industrien IKKE sætte advarsler på deres produkter, de gør det kun(og meget nødigt) i lande hvor der er en lov der siger at de skal, og hvor der er kontrolsystemer og fungerende Retsvæsen.

Og de produkter som er så farlige, at et land som f.eks. Danmark ikke vil godkende det, det kan så bare sælges i lande hvor der ikke findes lovgivning på området.
Det er kun i den Vestlige verden at der findes indlægsedler om bivirkninger i medicinpakningerne.

Var det så ikke beder at vi sente nogen ned for at lære dem at bruge det rigtig,(KT)

Jo det er en god ide at sende folk ud for at undervise i hvordan man holder op med at bruge Kemikalier i Fødevarekæden.

Søren Furbo Skov

@Bjarne Hansen: Jeg er naiv hvis jeg, efter at have snakket med en lektor ved KU, der forsker i roundups miljøvirkninger, mener, at det ikke er akut giftigt for mennesker, men er et problem for vandlevende dyr?

Jeg vil ikke forsvare Monsanto, de har lavet masser af svinestreger, men vi har god evidens for, at roundup ikke er akut giftigt for mennesker, fra studier, som ikke er lavet eller støttet af Monsanto. Hvis det var Monsanto, der stod bag alle undersøgelser, havde det så været farligt for amphibier og fisk?

Monsanto burde lukkes og alle deres Forbrydere burde sidde i Fængsel.

Der er en Fransk historie hvor en af deres Forskere sagde op fordi han havde fået nok af deres forbrydelser, og han ville gå til myndighederne med sin viden. Han blev truet på livet og lever nu under jorden.

Det synes jeg siger ALT om denne virksomhed.

Historien handlede om at Franske Vinbønder blev stavnsbundet til Monsantos produkter selvom at de ødelagde bøndernes afgrøder.
Jeg har desværre ikke kunnet finde et link der henviser til historien, det var en Fransk dokumentar jeg så i TV, og når man Googler Monsanto og Franske Vinbønder får man en masse smukke historier om Monsanto Vin.

Deres Spindoktore operere selvfølgelig også på Nettet, ved at fylde søgemaskiner med positive historier, så man skal 1000 hits igennem for at finde noget konstruktivt kritik.

http://en.wikipedia.org/wiki/Monsanto

Tom W. Petersen

Søren Furbo Skov
Du skriver: "vi har god evidens for, at roundup ikke er akut giftigt for mennesker".
Skulle der ikke have stået: "vi har god evidens for, at roundup ikke er giftigt for mennesker"?
Hvorfor det lille ord "akut"??

mener, at det ikke er akut giftigt for mennesker(SFS)

Dvs. at vi falder ikke døde om på stedet.

I mine øjne er det nok at det bare er giftigt.

Den historie som Monsanto har spredt for alle vinde er at Round-Up umuligt kan nå ned i grundvandet.

Det er så lige blevet bevist er lodret løgn.

Og når de sådan garantere at det ikke kan nå ned til grundvandet, så er det jo fordi det er skide farligt hvis det alligevel når derned.

Så din KU-Lektors udsagn er ikke meget værd.

Bladan, Stryknin og Razin er Akut giftige gifte.

Og jeg må nok medgive at det er Round-Up måske ikke.

Man burde lave et Internationalt total-forbud imod overhovedet at bruge kemikalier i produktionen af fødevare.

Listen over skader i det sidste 60-70 år, på både miljø mennesker og dyr i denne forbindelse er uendeligt lang.
Og tvivlen komme altid producenten til gode.

I det mindste kunne man lægge bevisbyrden 100% over på producenten således at det skærper deres focus på at sikre disse kemikalier.

Der er en sag i USA hvor en Datter til en Farmer kæmper en fortvivlet kamp for at få bevist at det faktisk er Monsantos ansvar at hendes Far er dødsyg.
Alle ved det at Monsanto er skyldige, men Monsanto slipper garanteret afsted med det.

Når produktet er blevet godkendt af Myndighederne, så fralægger Monsanto sig ethvert ansvar, og kører upåvirket videre med at forgifte verden.

REKLAME:

KØB IKKE MONSANTOS PRODUKTER!!!

Og husk at de står bag et hav af fødevare som er almindelige i detail handelen.

Og husk også at Monsanto har været fulde af løgn siden DDT og Agent Orange.

http://www.monsanto.dk/

Søren Furbo Skov

"Og når de sådan garantere at det ikke kan nå ned til grundvandet, så er det jo fordi det er skide farligt hvis det alligevel når derned."

Nej, det er fordi der generelt er en modvilje mod at forurene grundvandet. Hvis grundvandet først er blevet forurenet er det stort set umuligt at rense, så hvis vi senere finder ud af, at der er problemer med forureningen, kan vi ikke gøre noget ved det. Der er tale om et forsigtighedsprincip, det har ikke noget at gøre med hvorvidt forureningen er problematisk i sig selv.

Men jeg synes, det lyder interessant med et totalforbud mod kemikalier i fødevareproduktion. Vand er et kemikalium, og det ville løse mange problemer, hvis vi ikke skulle bruge så meget vand i fødevareproduktionen.

Der er tale om et forsigtighedsprincip, det har ikke noget at gøre med hvorvidt forureningen er problematisk i sig selv.(SFS)

Sjovt, det sagde man også om DDT.

Søren Furbo Skov

@Tom W. Petersen
Hvorfor det lille ord “akut”??

Fordi det er overordenligt svært at undersøge om ting skader mennesker på langt sigt. Hvis vi skal være sikre på, at der ikke bliver forårsaget skader efter 30 års brug, er vi nødt til at undersøge mennesker i mindst 30 år. Dertil gør etiske overvejelser, at man ikke kan lave en del af de undersøgelser, der kunne give os et fingerpeg hurtigere. Dem kan man kun lave på dyremodeller, hvor vi ikke med sikkerhed kan vide, om resultatet kan overføres.

Når det er sagt, så er roundup (eller i hvert fald det aktive stof glyphosat) noget af det mindst giftige mod pattedyr, vi har (men som tidligere sagt er det muligt, at der skal laves flere undersøgelser af det i forbindelse med graviditet). Det er ikke her problemet med roundup er, det er i vandmiljøet, hvor roundup har masser af uheldige virkninger, og over for planter.

Søren Furbo Skov

"Den historie som Monsanto har spredt for alle vinde er at Round-Up umuligt kan nå ned i grundvandet.

Det er så lige blevet bevist er lodret løgn."

Der har næppe været tale om en løgn i starten, glyphosat binder meget stærkt til jord, og det er ret ny viden, hvor vigtig de hurtige transportkanaler af vand i jord er (så selv stoffer, der burde bindes til jorden, kan nå at blive transporteret langt). Hvis de siger det nu er det løgn.

@ Kaare Thomsen

Dine tal er notorisk forkerte, og du ved det.

Du bruger også megen argumentation omkring hvad byboer gør.

Måske skulle du hellere forholde dig til, at prøverne er taget i vandboringer i det åbne land i Danmark, og kan således ikke stamme fra byerne eller udlandet, for som du selv beskriver det i dit lange indlæg, så er byerne jo netop kloakeret, og leder derfor ikke giften ud i det åbne land, altså på markerne.

Hvor om alting er, så er det et faktum, at trods en sprøjteafstand på 10 m. fra vandmiljø, så er der en konstateret markant øgning af fund af glyfosat (Roundup eller Jablo Glyfosat) i vandboringer i netop det åbne land, som jo er landbrugets område.

Det ville være mere ærligt af dig, at beskrive for byboere, hvor effektivt og arbejdsbesparende glyfosat er i forhold til at harve eller pløje, og også i forbindelse med høst, hvor man ofte nedvisner ukrudt 10 dage før selve høsten af korn og ærter.

Hvis de siger det nu er det løgn.(SFS)

Hæ hæ, den er fandenme god.

Du slår jo helt fast at de så ikke tager nogen som helst højde for langtidsvirkningerne af deres produkter. For det er jo netop kernen i problemet.

Den er lige så god som denne: "det er ikke akut giftigt" .

Søren, synes du ikke at det er et problem at man ukritisk introducere kemikalier på markedet som man ikke kender langtidsvirkningerne af.

Nu har vi et Round-Up problem i vores grundvand, det kan vi ikke komme uden om.
Men vi har ingen ide om hvor stort det vil være om 5-10 eller 20 år, og vi har heller ingen ide om hvad der sker hvis et forbud bliver indført og Bønderne begynder at benytte andre produkter som blander sig med stofferne i Round-Up som nu allerede befinder sig i vort grundvand..

Men du mener altså at vi bør tage chancen, og stole på Monsantos EU-sanktionerede egne undersøgelser, som det er umuligt for offentligheden at få kendskab til med henvisning til love om Industrispionage.

Søren enten ER du naiv, eller også er du Lobbyist for Kemikalie-industrien;-)
--------------------------------------------------------------------
Når det er sagt, så er roundup (eller i hvert fald det aktive stof glyphosat) noget af det mindst giftige mod pattedyr, vi har (men som tidligere sagt er det muligt, at der skal laves flere undersøgelser af det i forbindelse med graviditet). Det er ikke her problemet med roundup er, det er i vandmiljøet, hvor roundup har masser af uheldige virkninger, og over for planter.(Søren SF)

Dette er jo alt sammen teori, du aner jo i virkeligheden ikke en meter om hvad der sker, og lortet er allerede derude i så store mængder at det er for sent at gøre noget ved det. Skaden er sket.

Hvorfor fik DSB/BaneDanmark forbud imod at bruge Round-Up langs banelegemerne?
Det er mig bekendt ikke der vi har vores grundvandsreserver.

Det kan du måske svare mig på? Søren.

Ja selv såkaldt uddannede i anvendelse af sprøjtegift er med til at øge risikoen for alt liv på jorden.

Kun en tåbe frygter ikke det industrielle landbrug og dets magtfulde organisationer

Søren Furbo Skov

Man introducere ikke ukritisk kemikalier på markedet, som man ikke kender langtidsvirkningerne af. Man prøver,
så godt man kan, at forudsige dem, og man lærer af, hvad der viste sig at give problemer tidligere. I dag tager man højde for bioakkumuleringen og bionedbrydeligheden, hvilket vi har lært er vigtigt af f.eks. DDT. Jeg synes, det er dybt problematisk, at det er industrien selv, der står for at undersøge virkningerne inden godkendelsen. Det er bare ikke problemet med glyphosat, vi kender efterhånden det stof rigtigt godt, og der er lavet og laves masser af uafhængige undersøgelser af det. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive klogere, og netop fosterudvikling er notorisk et område, der er svært at forudsige.

Mht. BaneDanmarks brug af glyphosat er problemet, at de sprøjter det på sten. Her binder det ikke på samme måde som det gør til jord, så det bliver vasket ud, næste gang det regner. Da banelegemerne er drænede ryger det herfra direkte ud i vandmiljøet, hvor vi ved, at det giver problemer. Det har altså ikke noget med grundvandet at gøre. Det er det samme, som der sker, når man bruger det i byen, der binder heller ikke til asfalt. Så vidt jeg husker kommer halvdelen af det udvaskede glyphosat (altså det, der havner i vandløb og have) fra byerne, selvom de kun står for 10 procent af brugen.

Og imens vi ved alle de her ting, - så står der batterier af Round-up til havebrug i alle landets bygge-markeder og havecentre, - ofte placeret på det, man kalder "slikhylderne" - dvs. ved siden af kasseapperaterne hvor de glade haveejere står i kø, for at betale.........
Man skal jo være interesseret i de her ting, for at vide noget..... Jeg har fx aldrig før hørt om, at især vores miljøvenlige opvaskemiddel skulle være MERE giftigt en vores samlede landbrugs brug af Round-up............ - Hvor kan man læse vederhæftige informationer om det? (- altså informationer uden Monsanto's direkte eller indirekte fingeraftryk...)??? - Og hvilke altarnativer har vi? - Skulle det være bedre at bruge "ikke-miljøvenlige" sæber? - Er det "miljøvenlige" bare en smart fidus til de naive byboer?
Og man kan åbenbart ikke bebrejde hverken Monsanto, landmænd eller private for den uvidenhed, man til enhver tid - og bekvemt kan påberåbe sig, når giften - selvfølgelig!!! - efter tid viser sig - at være giftig...............

Børn er sjove.
Og fremtiden vil byde på ´sjove´børn.

Industrilandbruget ødelægger fremtiden.
End of story...

"Man introducere ikke ukritisk kemikalier på markedet, som man ikke kender langtidsvirkningerne af. Man prøver,
så godt man kan, at forudsige dem, og man lærer af, hvad der viste sig at give problemer tidligere."

Det med det ukritiske er vidst en trossag. Men at man lærer af det, det kommer an på så meget.

Og at forudsige virkninger, man ikke har undersøgt og forholdt sig objektivt til - det kræver en krystalkugle eller en sandsigerske.

Når det så viser sig at være giftigt, farligt, destruerende for menensker og dyr samt planter og fisk, så kan man møde massiv modstand og udgydeler som: man har ikke et bedre produkt til lige den her sag.

Alle burde lade dunken med Rounup stå på hylden, der gør den kanp så megen skade.

@Kaare Thomsen

Læser du Landbonyt? Kender du en Finn Okkels? Hele dit lange indlæg indlæg er copy paste fra http://landbonyt.dk/Milj%C3%B8.htm

Artiklen fra Miljøstyrelsen er fra 1997. Vi skriver 2011. Miljøstyrelsen har trukket de seneste beskyldninger om fejlmålinger tilbage.

@Søren Furbo Skov
Du udtaler dig meget bramfrit om polaritet og optagelse af stoffet. Måske skulle du tage et kig igen på opbygningen af glyphosat. Kig lidt på, hvorledes aminer optages over huden. Desuden vil optagelsen nok være pH-afhængig.

Over årene er man ganske rigtigt blevet bedre til at udvikle gift, der binder sig bedre til jorden, så trænger langsommere ned til grundvandet. Det ændrer ikke ved, at det ender der, og at det samlet set er dyrt og hul i hovedet for samlet set for samfundet, at sprede gift for, at fødevarerne bliver billigere at producere, mens vi over skatten må betale for at bore dybere eller oprette nye boringer - evt. rense vandet på sigt eller drikke giften med uvisse konsekvenser til følge.

Det virker lidt som om, at de der forsvarer glysofat som noget ufarligt for miljøet og mennesker, uanset sprøjtekursus, ikke har læst hvad der står på dunkene med Roundup eller Jablo Glysofat.

Tom W. Petersen

Findes der mon nogen, som virkelig tror, at sprøjtning med gift ikke er skadeligt for grundvandet - d.v.s. drikkevandet?

Søren Furbo Skov

@Thomas Nielsen:
Nu sagde jeg, at det "næppe [er] særligt hudgennemtrængeligt", hvilket jeg ikke ligefrem ville kalde bramfrit.

Glyphosat indeholder en phosphonsyregruppe (pKa=2.6), en carboxylsyregruppe (pKa=5.6) og en aminogruppe (pKa=10.6 for den protonerede form, alle pKa'er fra Wikipedia). Under pH=2.6 er molekylet positivt ladet, mellem 2.6 og 5.6 er det en zwitterion med både en negativ og en positiv ladning, og over 5.6 er det negativt ladet. Ioniske forbindelser er generelt ikke hudgennemtrængelige, så der er ingen pH-værdier, hvor man ville forvente, at glyphosat er hudgennemtrængelig.

"Over årene er man ganske rigtigt blevet bedre til at udvikle gift, der binder sig bedre til jorden, så trænger langsommere ned til grundvandet. Det ændrer ikke ved, at det ender de"

Den glyphosat, der binder til jorden, skal nok blive nedbrudt inden den når grundvandet. Den biologisk tilgængelige glyphosat i jord bliver ret hurtigt nedbrudt. Problemet er, at der er nogle hurtige transportveje ned til grundvandet, som vi ikke var klar over fandtes.

@Mona Blenstrup: "Og at forudsige virkninger, man ikke har undersøgt og forholdt sig objektivt til - det kræver en krystalkugle eller en sandsigerske."

De ikke-specifikke virkninger er man blevet ret gode til at forudsige. Det efterlader selvfølgeligt muligheden for specifikke virkninger, som gør, at man er nødt til at teste det. Men det kræver ikke en krystalkugle, bare nogle velvalgte forsøgsbetingelser (det er så ikke så simpelt som det lyder). Det bør ikke være producenten selv, der laver de tests, som det vidst er i øjeblikket. Om ting ophobes i fødekæden er nemt at forudsige, og bionedbrydeligeheden er nem at måle.

@Jens Høybye
Hvem forsvarer glyphosat som uskadelig for miljøet? OK, jeg er ikke i tvivl om at Monsanto og andre producenter gør det, men er der andre?

@Søren Furbo Skov

Du er meget belærende og bedrevidende i din skrivestil. Bramfri er måske ikke så velvalgt. Men din tænkemåde lyder meget som enten eller. Brom er f.eks. ikke særligt polært, men opløses i vand. Ved særligt de neutrale pH-værdier vil stoffet være en skøn blanding af alle formerne for glyphosat.

Jeg kan ikke finde dine pKa-værdier for glyphosat. Taler du om generelle værdier for de funktionelle grupper? Der må vel f.eks. være mindst to værdier for phosphonsyren og to for aminen. Men under alle omstændigheder vil den have en vis gennemtrængelighed i epidermis og cellemembraner generelt.

Men vi behøver slet ikke at diskutere i blinde. Det er såmænd undersøgt: http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/...$2.1.1

I denne undersøgelse blev 0,7 % optaget. Men ved forekomst af rifter og sår vil det være mere. Dertil kommer, at vi så skal drikke det eller hvad mener du?

Alle, der producerer/ bruger stoffet vil fortælle om dets lyksaligheder og ufarlighed. Hvorfor? Fordi, det er forbandet effektivt og bekvemt.

Jeg ved godt man normalt ikke skal gå efter manden, men efter det han har skrevet. Men hvorfor skriver en chelat behandlende læge om en anden chelat glyphosat. Isager behandler selv med chelaten EDTA, der i øvrigt også er blevet ansøgt som pesticid, men afslået. Hvad har Isager i øvrigt gjort for at gøre myndigheder opmærksom på denne problematik han beskriver.

Glyphosat er ikke uden sundhedsproblemer, det rene stof er lokalirriterende (Xi) Risiko for alvorlig øjenskade (R41), giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet (N;R51/53). Det skal bemærkes at klassificering som giftig for organismer der lever i vand, er det ikke med henblik på grundvandet. Der er blevet foretaget 2- genererations reproduktions undersøgelser af både glyphosat og nedbrydnings stoffet AMPA på både rotter og mus, som jo må antages at ligne mennesker mere end frø og kyllinger. Disse test har vist at både glyphosat og AMPA kan på virke på fosteret f.eks med vægttab. Men den dosis der skal til for at have en effekt på fosteret, er ret høj. Så høj at det ikke er sandsynligt, at mennesker kommer til at indtage samme dosis, når de f.eks spiser afgrøder der er behandlet med glyphosat Dette burde Isager nok også have nævnt.

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubsta...

Glyphosats 'ufarlighed' blev dengang begrundet med at dets mål, EPSPS, et stofskifteenzym som bliver stoppet af midlet, kun fandtes i planter.

Dette er stadigt sandt.

Det har i mellemtiden dog vist sig at det også virker bremsende på andre enzymer, og ikke kun i planter. Specielt dets virkning på hele den store cytochrom p450 familie burde nok ses meget dybere på.

EDTA som pesticid? Virkning? Kilde?

Thomas Nielsen:
Jeg skrev at EDTA er blevet ansøgt som pesticid, men det er blevet afslået. Jeg ved ikke hvorfor det er blevet afslået, det fremgår ikke hvorfor det er blevet afslået. Pesticider kan jo blive af forskellige årsager som manglende effektivitet, bekymrende tox- og/eller økotoksitet.

Sider