Kommentar

Staten løber fra sit ansvar for banktabene

Staten ønsker åbenbart ikke involvering i de banker, som den bistår. Med den ny bankpakke burde der have været indført effektive værn mod risikoen for, at det bliver skatteyderne, der skal betale for en mere solid dansk banksektor
Debat
29. september 2011

Ude i den store verden er man i fuld gang med at gennemføre ny regulering af bankerne. I London har Vickers Kommissionen netop fremlagt forslag til en tvungen opsplitning af bankerne, så den almindelige bankvirksomhed adskilles fra investeringsbankvirksomheden.

I USA er gennemført regulering under ny lovgivning fra senatorerne Dodd-Frank, der sætter nye grænser for handel for egen regning.

Herhjemme har fantasien rakt til en ny bankpakke, der sneg sig ind under radarskærmen lige op til udskrivningen af folketingsvalget den 15. september. Aftalen får til konsekvens, at staten helt eller delvist må afskrive statsgaranterede lån ydet under de tidligere bankpakker, som den pris, som må betales for at et nødlidende pengeinstitut, kan overtages af en anden bank, men før det går galt.

Vi taler dermed om at risikoprofilen ændres for et beløb på knap 246 milliarder kr., som staten har til gode i de forskellige indskuds- og garanti puljer.

Ved præsentationen blev det anført, at den ny bankpakke ikke indeholder nye skattekroner som sådan, men dermed bortforklares den realitet, at risikoprofilen på de skatteyderkroner, der allerede er stillet til rådighed, nu bliver væsentligt forøget.

Den nye bankpakke repræsenterer massiv statsstøtte til en omstrukturering af dansk bankvæsen, men uden at de banker, der får glæde af omstruktureringen selv bidrager yderligere til betalingen herfor.

Fusionerer banker, opkræves visse præmiebetalinger, men dette bliver ikke aktuelt for de nødlidende banker. Fremgangsmåden er usædvanlig, og skærper dermed forpligtigelsen til nøje at overveje fremgangs måden.

Den amerikanske forbundsregering endte med en stor fortjeneste på de aktier, man fik i de banker, som modtog indskudskapital under finanskrisen, og da svenskerne skulle omstrukturere deres banker, endte staten også med bankaktier, der senere viste sig at skulle blive en god forretning. I begge tilfælde tog man risiko – og en andel af den mulige gevinst – i de banker, der skulle omstruktureres, i modsætning til øjeblikkelige tab (uden udsigt til gevinst) på helt andre banker, som vi ser med den nye bankpakke.

Staten svigter sit ansvar

Den danske stat ønsker tilsyneladende ikke involvering i de banker, som de bistår, hvorfor der med den ny bankpakke burde have været indført effektive værn mod risikoen for, at det bliver skatteyderne, der skal betale for en konsolidering af den danske banksektor.

Som det første må man forudse gyldne fratrædelsesordninger til hjælpsomme bankledelser, der bistår en anden bank med en statsfinansieret bank overtagelse. Her vil det nok have været klogt at have sat visse grænser for hvad og hvordan en ledelse i en nødlidende bank kan betales og genbeskæftiges.

Herudover burde man have taget stilling til den fremtidige bankstruktur, allerede da man begyndte med de mange bankpakker.

En naturlig restriktion i adgang til statsfinansieret overtagelse eller anden garantistillelse for en bank burde derfor have været, at der ikke i øvrigt er selvstændig kapital kraft i bankens ejerkreds. Det virker ikke rimeligt, at skatteyderne skal finansiere ATP's bankforretninger igennem deres ejerskab af FIH Erhvervsbank, eller at staten skal yde tilskud til aktionærkredsen bag f.eks. Danske Bank.

Endelig burde staten naturligvis have sikret sig adgang til at vinde sine tab tilbage, hvis de garantier, der er stillet, eller de bankforretninger, der overtages af en ny bank, viser sig at blive en god forretning.

En anden overraskelse er den totale mangel på politisk vilje til, samtidig med at man giver en så voldsom saltvandsindsprøjtning til omstrukturering af banksektoren, samtidig at stille krav til typen af den strukturomstrukturering, der bør finde sted i banksektoren som sådan. Også i Danmark bør man naturligvis kræve, at risikopræget egen spekulation, investeringsbank aktiviteter etc. adskilles fra den del af bankvirksomheden, som har systematisk betydning for samfundet. Hvorfor i alverden skal skatteborgerne finansiere bank aktionærers risiko i relation til en række finansprodukter, der ret beset giver samfundet flere problemer end fordele.

Det eneste, man har kunnet finde på, er en efterregulering af den medgift, som visse banker kommer til at yde, hvis de overtager en anden bank.

Målt på værdien af de største kunder er der aftalt en indviklet efterregulering, der dog ikke forholder sig til den samlede værdi for en bank, der risikofrit kan overtage en anden banks kunder, filialer og almindelige bankforretninger.

Jeg tror, det med sikkerhed kan forudsiges, at der nu pludseligt opstår et meget stort antal nødlidende banker, der skal sluses over i andre banker der påtager sig dette ’moralske ansvar’.

Med lidt omtanke, kunne vi alle være forskånet for at blive vidne til alt for mange tidligere og nuværende bankdirektører grine hele vejen til banken. Deres egen bank.

Klaus Riskær Pedersen er finansmand

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

...ehhmm,
men det er jo SuperBrian
der har regnet den ud. ( Pakke IV )
Så kan det jo ikke gå galt. Vel?

Men tak til Riskær, for at svinge pisken
over de hovedeløse danske politikere.
( som bla. er financieret af...gæt hvem? ) Th

Danmark er Mærsk's legeplads.

Først røvrendte han os på nordsøolien, og nu skal vi sluse skattekronerne over i hans Danske Bank, hvis økonomer sikkert på et eller andet niveau har dikteret reglerne til regeringen.

@Klaus
En aktuar kan vel beregne markedsværdien af de garantier, som Staten har givet. Dette beløb må være skatteyderkronerne i bankpakken, som kan tilbagevise dette nonsens: "Ved præsentationen blev det anført, at den ny bankpakke ikke indeholder nye skattekroner som sådan..."

Ærgerligt, at man ikke kan afskaffe efterlønnen én gang til, for at fylde hullet. Vi ender med at må hæve skatterne igen og endnu engang bilde befolkningen ind, at det er for at nedbringe ventelister og forbedre folkeskolen. Måske kan vi tilføje noget med værdigrundlag og menneskesyn. Så plejer det at glide.

Søren Kristensen

I Indien har de hellige køer.

Finans baronerne og industrien sikre sig godt på lønmodtagernes penge. Deres beskidte pengesugende snabel er dybt plantet i statskassen og regningen sender de ned i systemet til lønmodtagere og pensionister.

Føj for den lede, jeg håber på en snarlig revolution.

Jeg har ikke forstand på banker.
Vil alligevel løfte en flig, at det indtryk, "den helt almindelige dansker" får ved at følge lidt med.

Banker er ikke ens. Flere mindre pengeinstitutter klager sig over at være "tvunget" til at deltage i hele showet, selv om de har kørt en sund forretning.
De bidrager til de griske slyngelbankers eskapader.

Den almindelige dansker står på sidelinien og kan bare se til. En bank skal vi ha`. Lønningsposen af papir er historie. Vi betaler gebyrer og få 0 i renter af den konto, vi er tvunget til at have.

Vi læser i overskriften : Stort overskud i storbanken. Og længere nede : 80% af overskudet er opnået ved valuta"spekulation".

Vi læser : Bankers ansatte får provisionsløn og tjener kassen på dristige, risikable forretninger. Går det skidt får deres direktører store gå-væk penge.

Hvad er det for et cirkus, som "vi" ikke må miste tilliden til.

Verden er hypnotiseret i øjeblikket, men forhåbentligt vågner den snart op til ny aktiv dåd, væren og sandhed. For ikke at sige ånd.

.Igen og igen skjules usunde, ufornuftige og dybt uetiske ideologier under "videnskabelig" objektivitet, dvs den danske banks usle krejler- økonomer og andre blåsorte og giftige krybdyr fra de mørkeste regioner i menneskeverdenen for lov at sætte dagsordenen.

Udsagn fra disse tvivlsomme magters side, om f.eks. at højere skat ødelægger konkurrenceevnen og skader vores samfund(!!!??) gentages villigt af medierne igen og igen, således at sådanne "sandheder" bliver det eneste,der kommer til at bestemme mediernes tanketomme dagsordener, hvilket medvirker til at bedøve borgerne til dyb ubevidsthed og tankeløshed. Der er tale om ren manipulation, hvor ideologi skjules under "videnskab" og "objektive" talmanipulationer.

Disse afsindige bankpakker er et desperat forsøg på at bevare et råddent system, ligesom at det er en kendsgerning at den forestående bankerot for Grækenland er et resultat at grækerne IKKE BETALTE TILSTRÆKKELIGT MED SKAT!;))) Men det har jeg aldrig hørt at løkkepillen har udtalt sig om......

Det hele handler slet ikke om penge, men om at organisere samfundet smart og kløgtigt, hvor man f.eks ikke forgifter vand og luft.

I dette land har vi rigelige med ressourcer til en sådan kløgtig og smart organisation, i stedet for at købe sig fattige ved at poste kapital i bankerne og dermed støtte en tom og landsskadelig spekulation. Et køb som arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere og andre fattigrøve betaler.

Tak til Riskjær for ovenstående udmærkede artikel.. Du har åbenbart været igennem så meget lort og ydmygelse fra samfundets side, at du er begyndt at spille med ærlige kort uden tanke på personlig vindig. Du stiller dit intellekt, erfaring og viden til rådighed for sund fornuft og et anstændigt samfund....Gid det også må ske for disse klamme bondefangere fra bankverdenen og deres usympatiske og egoistiske støtter på Christiansborg......

Disse slimede blåsorte og glinsende krejlere fra det allerunderste i menneskeriget, altså psykopatiske spekulanter- nuoven i købet videnskabeligt bevist;))- og bankøkonomer og såkaldte "vismænd"(mørkemænd) burde sættes til den aktivering og kontanthjælps slaveri,som de anbefaler at man skal sætte de arbejdsløse til for at tvinge dem til enten at prostituere sig selv med et hvilket som helst "arbejde2 eller gå sulten fra hus og hjem.

Der er virkelig tale om nogle ubehagelige eksemplarer af menneskeracen, som burde indordnes under det man kunne kalde for samfundets underverden....her kunne de krybe rundt i deres eget selvproducerende gift og slim og lort.....;))

Her er noegleordene i artiklen : " ... forslag til en tvungen opsplitning af bankerne, så den almindelige bankvirksomhed adskilles fra investeringsbankvirksomheden."

Det er ikke saa svaert !

Og saa kan rigmaendende og spekulanterne boltre sig i deres egene penge. Jeg ved godt, at det her ikke loese alle problemer, men det er en god begyndelse ...

Grethe Preisler

Nu må min mås da grine!

Ganske vist er det almindelig kendt, at "it takes one to know one" og at der er større glæde i Himlen over een omvendt synder end over 99 retfærdige, der ikke har omvendelse behov - men alligevel:

At dét her skulle komme fra den bedrageridømte finanstroldmand og tidligere EU-parlamentariker for Venstre Klaus Riskjær Pedersen (på udgang fra Sdr. Omme Statsfængsel?) er da næsten for morsomt.

Det er det jeg altid har sagt: I stedet for at bure salig Mogens Glistrip inde i Horserød skulle man have buret ham inde på et kontor i Told- og Skat og gjort hans løsladelse betinget af, at han fremkom med et gennemarbejdet forslag til revision af afskrvningsreglerne.

Ja, men gå da bare efter manden fremfor bolden.....

Jeg tager hatten af for Riskjær at han endelig har set igennem alt hykleriet. Bedre sent end aldrig!!

At han har været venstremand var jo blot udtryk for at han deltog i alt dette bedrag. Nu er han igennem alt dette hykleri og bedrageri, som ligger uhyggeligt tæt op af hvad hvad banker har foretaget sig af tvivlsomme ting. i årevis. Det er et spørgsmål om nuancer hvad der err en "smart" handel og hvad der er en ulovligt,fordi at systemet i sig selv er pilråddent. Nu siger Riskjær endelig hvad han mener og hvad der er sandt. Det er altid befriende når menensker gør dette!

Der er som bekendt ikke nogen værre bondefangere end bonderøvs og krejlerpartiet Venstre. Så man forstår da godt at han i sin tid meldte sig ind i dette parti.. det siger alt om dette parti.....i Riskjærs nuværende,ærlige og modne fase kunne han ikke drømme om at støtte dette helt igennem forfærdelige, bondesnu og degenerede parti.

Det er mig en gåde at moderne mennesker stemmer på dette parti....Riskjær ved om nogen hvor bedragerisk denne verden er og hvor bedragerisk, fladpandede, hykleriske og grisegriske dette parties ideologi og dets medlemmer er....,...

Tak for at du tager bladet fra munden Riskjær, det tjener dig til stor ære!

Grethe Preisler

Jeg ved nu ikke rigtigt, om der er grund til ligefrem at "tage hatten af for Riskjær".

Hans nypudsede klarsyn og omsorg for de mange små ærlige skatteydere har måske noget at gøre med, at bl.a. Danske Bank gør krav på et større tilgodehavende i en af hans egne kreative og fallerede selskabskonstruktioner.

Så det!

Manden har ret, det er det vigtigste. Og man må sige at han har et førstehånds indtryk af denne bedrageriske finans og kræmmermarked verden, som igen og igen siges at "skabe" de værdier vi alle lever af.

Magen til forbandet løgn skal man leve længe efter!

Man kan ikke andet end brække sig

På den anden side:hvis disse mennesker angrede deres bondefangerier og fiksfakserier og tvivlsomme spekulative forretninger og blev ærlige og hæderlige folk, som anvendte deres intellekt i en ærlig sag, blev sandhedssøgere som Riskjær uden hensyn til deres egen vinding, så ville jeg også byde disse velkomne og tage hatten af for dem.

Må flere af disse finanssvindlere blive som Riskjær! Jeg synes at der er sket en vidunderlig og bemærkelsværdig forandring med denne førhen så griske og grådige og tilsyneladende såre kyniske pengemand. Han er vendt tilbage til sin ungdoms skarpe og ærlige indsigt i kræmmermarkedets usle logik. Godt skuldret Riskjær!! Det er det du er født til!

Efter at du har gjort dine erfaringer om hvor let det er at manipulere med markedet, men også hvor let man kan blive smidt ud det hvor der er tænders gnidsel på grund af Jantelov og andre uskrevne love i dette afskyelige miljø., så er du nu erfaringsmæssig i stand til at hudflette dette ondskabens mørkemarked. Velkommen!

Der er intet fint ved dette tumpede og begærlige kræmmermarked, selv om det er blevet dyrket og dyrket som en ny religion i de sidste mange år.

Det er blevet dyrket som selveste det hellige væsen, der skaber "værdierne". Det er har forvandlet demokratiet til et tyrannisk og diktarorisk og fordummet økonomikratur i stedet for at man har ladet demokratiets utallige langt mere ophøjede og vigtige værdier være de herskende mål for samfundets indretning....

.Desværre er et ellers førhen relativt tænksomt parti som de radikale Venstre faldet for disse billige trick....de er begyndt at tro på de falske profeter og "videnskabsmænd",kaldet for økonomer.

I stedet burde disse "økonomer" bare kaldes for det de er: nemlig dårlige og primitive sociologer,som tror eller bilder os andre ind, at de kan reducere det komplicerede samfund til et sæt af simple ligninger.....

Matematik er en strålende og fornem videnskab, men egner sig ikke til at anvendes på det komplicerede og komplekse samfund. Det ved alle ordentlige og hæderlige samfundstænkere..... så hvorfor fanden lytter så politikerne så meget til disse pseudovidenskabelige plattenslagere. disse såkaldte "videnskabelige" økonomer???? Som oven i købet bliver kaldt for vismænd. Det må da være en vittighed.....

Måske lytter politikerne, fordi at det er lettere end at have visioner for hvad de egentligt vil. Det er lettere at reducere samfundet til simpel husholdningsøkonomi, så at de med tunge alvorsminer kan tale om "ansvarlig" politik og de stakkels fremtidige generationer,som bliver gældsatte.....magen til patetisk vrøvl skal man lede længe efter, men folk køber dette nonsens, fordi de er blevet forført af dårlig sociologi......kaldet økonomi....

At statsministeren skal lege husmor på denne måder.... er en styg fadæse, som vil ødelægge alt...

Forhåbentligt bliver alt dette sludder en gang for alle udraderet fra en for mange uventet kant.......en åndelig kant.......

Måske kommer der en tid hvor kulturministeriet og kunstministeriet og åndsministeriet( det nuværende forbenede og tørre kirkeministerium) bliver de toneangivende- og nej, det bliver ikke sharialovgivningen, som kommer til at gælde.

Men ren ånd!!

Vi glæder os.......

Jeg kan huske da jeg havde en bankbog, og man skulle i banken for at hæve penge. Det krævede selvfølgelig mange filialer og ansatte. Sjovt nok var der næsten ingen gebyrer. Nu da mange filialer er lukkede og der dermed er brug for færre ansatte, har der aldrig været så mange og så høje gebyrer.Samtidig er renterne stort set nul på lønkontoen. Noget er helt galt her.
Deres solidaritet med samfundet er ikke eksisterende, men vores bankpakker vil de gerne have.
Det er virkelig svært at sige noget som helst godt om bankerne, og man kan ikke engang blive fri for dem, da man jo skal have en lønkonto.
Mvh
Thomas

Og jeg som troede banker var kapitalister - og kapitalisme gik ud på at lade falde hvad ikke kan stå.

Men der tog jeg gruelig fejl. Undskyld.