Kronik

Der har aldrig været mere brug for revolution end nu

Det er paradoksalt, at ledelsen i SF og Enhedslisten har travlt med at omskrive partiprogrammer og lægge afstand til partiernes revolutionære rødder, når monopolkapitalismen raser, det kapitalistiske system står i en historisk krise og fattigdommen spreder sig
Både de røde faner og Che Guevara var repræsenteret på Enhedslistens årsmøde i maj. Men ledelsen har travlt med at begrave de revolutionære tanker.

Både de røde faner og Che Guevara var repræsenteret på Enhedslistens årsmøde i maj. Men ledelsen har travlt med at begrave de revolutionære tanker.

Jens Astrup/Ritzau Scanpix

Debat
8. oktober 2011

I øjeblikket kører der en stor kampagne i de borgerlige medier. Toppen af Enhedslisten og SF spiller velvilligt med. Kampagnens hovedpointe er, at begreber som revolution og socialisme er forældede, at principprogrammerne i Ø og SF bør ændres, at socialisme, revolution, klassekamp og kommunisme skal skrives ud og at et hvert alternativ til det bestående samfund døde med Sovjet Unionens sammenbrud.

I artiklen 'Revolutionen er gået af mode' (28. september), går Information endda så vidt som til at erklære at »Verden har ændret sig så meget, siden programerklæringerne blev udfærdiget, at der heller ikke længere er nogen, som tror på virkeliggørelsen af de røde teorier.«

Det er en noget bastant udmelding må man sige. Særlig set i lyset af, at venstrefløjen stadig udgør en anselig del af medlemmerne i både Enhedslisten og SF. Ved folketingsvalget var tre af top-fem-kandidaterne for SF i København fra venstrefløjen i partiet. Og i Enhedslisten så man venstrefløjen tydeligt på sidste årsmøde, da 48 pct. stemte imod Libyenkrigen og da flertallet valgte at støtte kampen imod terrorlovene finansielt — på trods af folketingsgruppens modstand.

Intet er forandret

At verden udvikler sig, er ingen nyhed. Tiden går nu en gang, som den går. Det essentielle er, om der med tidens gang også sker grundlæggende ændringer, der nødvendigvis må forandre vores måde at anskue verden på. Det er, hvad højrefløjen påstår, når den siger, at tiderne er løbet fra begreber som socialisme og revolution.

Desværre bliver dette sjældent til mere end netop, påstande. Påstande, der sjældent følges op af analyser eller gennemtænkte argumenter. I stedet fremføres blot popsmarte bemærkninger om 1970'er retorik og gammelkommunisme.

Enhedslisten blev dannet i 1991 — altså efter stalinismens sammenbrud i Østeuropa og midt i den største ideologiske offensiv fra borgerskabet, vi har set i over hundrede år. Alligevel mente man altså ikke dengang, at socialismen eller troen på revolutionen var uaktuel.

Så hvad er det, der er sket de seneste 20 år, der har gjort socialismen forældet? Svaret er klart: Intet. Samfundet er stadig præget af, at nogle få ejer virksomhederne og kontrollerer økonomien, mens resten af os arbejder for dem.

Karakteren af samfundet som kapitalistisk har ikke forandret sig grundlæggende de sidste 200 år og da slet ikke de seneste 20.

Tværtimod har udviklingen netop bevæget sig imod en udvidelse af kapitalismen ind i alle dele af samfundet og en globalisering af verdensmarkedet.

Uligheden vokser og verdensmarkedet kontrolleres af færre og færre monopollignende virksomheder og karteller.

Antallet af arbejdere har aldrig været så højt, og tidligere samfundsgrupper som småbønder og husmænd er praktisk talt ikke eksisterende i dag.

Alt sammen en udvikling Marx og Engels forudså og beskrev i Det kommunistiske manifest.

Man savner med andre ord en dybdegående videnskabelig analyse af, hvorfor ideen om socialisme ikke længere er aktuel og ikke mindst af, hvorfor kapitalismen og liberalismen — samfundssystemer, der er langt ældre end ideen om socialisme — stadig er aktuelle, hvis socialisme ikke er.

SF og Ø har mistet troen

Det er ikke tilfældigt, at opgøret med socialismen og revolutionsbegrebet i SF og Enhedslisten er kommet samtidig med, at toppen af partierne er drejet længere og længere til højre i den daglige politik.

Et grundlæggende socialistisk og revolutionært program handler ikke blot om, hvad man en gang i fremtiden gerne vil. Nej, det handler i allerhøjeste grad om, hvad man vil, og tror, er muligt i dag i det daglige arbejde.

Sandheden er jo, at hvis vi fjerner et hvert alternativ til kapitalismen og markedsøkonomien fra vores program, så er der jo ikke andet tilbage end at forsøge at administrere kapitalismen, markedet og den borgerlige stat, så godt som man nu kan.

Og hvad betyder det i en krisetid? Nedskæringer, besparelser, miljøødelæggelse, krig og hetz imod studerende, arbejdsløse, pensionister og flygtninge. Det er den udvikling, vi har set i SF, samtidig med at partiprogrammet er blevet pillet ned. Og det er den samme udvikling, vi i dag ser i Enhedslisten.

Enhedslisten er ikke længere det principfaste parti, som mange ser det som. Folketingsgruppens godkendelse af Libyenkrigen og udsending af krigsskibe til Somalia er ikke enkeltstående fejl — det er resultatet af en total mangel på revolutionære visioner og et socialistisk alternativ.

SF og Enhedslistens støtte til Libyen-krigen var et resultat af manglende tiltro til det revolutionære potentiale hos de arabiske masser.

På samme måde er Enhedslistens gentagende indgåelser af nedskæringsforlig i København et resultat af manglende tro på, at man kan forandre situationen gennem udenomsparlamentarisk kamp.

Alternativ til bøjet nakke

Kapitalismens verdensomspændende krise betyder, at der kun er to måder at hente penge på i samfundet. Enten tager man dem fra arbejderne, de fattige, studerende og pensionisterne. Eller også må man angribe kapitalisternes ejendomsret over banker og industri samt deres enorme formuer.

Men hvis man har fjernet enhver vision om alternativer til kapitalismen og den private ejendomsret, hvad skal man så svare, når kapitalisterne truer med at flytte deres virksomheder og investeringer ud af landet, hvis man rører deres formuer?

Det er alt sammen meget simpelt: man opgiver sin krav og accepterer nedskæringer i stedet — præcis som ledelserne af S -SF allerede har gjort.

Alternativet er at sige: lukker I virksomhederne, så nationaliserer vi bankerne og industrien, sætter dem under demokratisk kontrol og bruger de enorme profitter på velfærd.

Det er imidlertid kun muligt, hvis man rent faktisk mener, at en demokratisk planlagt økonomi kan lade sig gøre, og at det er »nødvendigt at gennemføre en revolution — i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag« ... præcis som Enhedslistens principprogram foreskriver.

Højaktuel revolution

At revolutionen skulle være gået af mode, er unægtelig en noget besynderlig påstand i disse tider.

Kapitalismen befinder sig i en verdensomspændende krise, hvis lige vi ikke har set siden 1930'erne. Selv The Economist og The Times har indrømmet, at Marx havde ret.

I Mellemøsten og Nordafrika har den arabiske revolution spredt sig fra et land til et andet. De revolutionære masser på gaderne — ikke reformsøgende og pragmatiske partier — væltede diktaturerne i Egypten, Tunesien og Yemen.

Revolutionerne har nu spredt sig til Spanien og Grækenland. I Latinamerika har vi de sidste 12 år set, hvordan revolutionen, der begyndte i Venezuela, har spredt sig ud over hele kontinentet. Her diskuteres indførslen af en socialisme for det 21. århundrede — ikke i en fjern fremtid, men nu og her.

Vi skal som minimum tilbage til 1960'erne og 1970'erne, måske endda til 1917 for at finde et tidspunkt, hvor revolution og socialisme har været mere på dagsordenen end nu.

I den sammenhæng er det sørgeligt at se, at mens store dele af verden udkæmper revolutioner eller ivrigt diskuterer socialismen som en forestående realitet, har ledelsen af den danske arbejderbevægelse solgt ud og forrådt alt, hvad den har kæmpet for siden den danske arbejderbevægelses oprindelse i 1870'erne. Det forhold kommer kampen i arbejderpartierne til at stå om.

Tiden er ikke inde til at være ansvarlig over for et system, der er grundlæggende forkert. Tiden er inde til at skabe et nyt uden kriser, fattigdom, krig, racisme og miljøødelæggelse: et socialistisk demokrati.

 

Niklas Zenius Jespersen er forhenværende folketingskandidat for Enhedslisten og fast skribent på avisen Socialistisk Standpunkt

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Eller også må man angribe kapitalisternes ejendomsret over banker og industri samt deres enorme formuer.", skriver Niklas Zenius Jespersen.

I første omgang kunne man vel nøjes med at søge gennemført, at ikke kun privat ejet kapital skal have monopol på at drive bank- og industrivirksomhed, men at også offentligt ejet kapital skal have adgang.

Selv ud fra liberal tankegang bør der vel være lige ret for såvel privatejet som fællesejet kapital til at drive sådanne virksomheder.

Så burde det ikke være svært for EL, SF, S og R at enes om at igangsætte, i første omgang mindre forsøg, med sådanne fællesejede profitgivende virksomheder - f.x. med midler fra erhvervsstøtten.

Det enkleste var selvfølgelig at sige: rejs! så nationaliserer vi jeres ejendom.

Brian Pietersen

Jeg vil altid være socialist.
Jeg vil altid kæmpe for et samfund hvor vi hjælper hinanden.
Jeg vil altid støtte solidaritet, da jeg i bund og grund har det bedst i et samfund hvor alle har det godt.

Lad os nu sige at denne revolution blev til virkelighed ,med et demokratisk flertal ,hvad vil magtstrukturen så gøre med de mennesker som ikke lige accepterer opgøret med den hellige ejendomsret?

Hvilke magtapparater skal sikre samfundets ejendomsret?
Tror de revolutionære selv på at nedskæringer omkring vores lønniveau m.v. virkelig forandres ved en revolution?
Jeg har intet imod afskaffelse af kapitalismen, men jeg frygter nok lidt de mennesker som vil afskaffe den, er de mindre magtbegærede end dem vi lige har nu?
Håber at nogen af de rigtige socialister vil kunne svare en halvgammel pædagog, som dengang i halvfjerserne blev tilbudt en lederstilling i en rød børnehave i København og samtidig blev opstillet til forretningsudvalg i en studieorganisation så DKP ikke havde eneret.

Viggo

Margit Kjeldgaard

Synes desværre Niklas har ret på nogle punkter:
Der var debatter, vi ikke måtte tage på årsmødet, ifølge Hovedbestyrelsen. Og det var en venstre-socialdemokratisk valgkamp, ledelsen iscenesatte, bl.a. store annoncer i Information med Johanne og 4-5 systemkonforme krav til omfordeling. Dér kunne man godt have ønsket sig et kollektiv og nogle systemkritiske krav, f.eks. oprettelse af statsbank og mulighed for statsovertagelse af landbrug, virksomheder og boliger (tæt på tvangsauktion).
Vel skal vi arbejde for bedre forhold for lavtlønnede, ledige, fattige, m.fl. og finde lighedspunkter med S+SF+R, men hvis ikke vi får ændret ved samfundets strukturer, risikerer vi at tabe det hele igen næste gang blå blok kommer til.

Imidlertid bliver jeg noget utryg når Niklas bruger udtrykket "socialistisk demokrati", for hvorved adskiller det sig fra demokrati? Vi skal tage udgangspunkt i det, der er, og så forbedre det. Derfor synes jeg, at vi skal være meget forsigtige med udtryk som "angribe ejendomsretten". Vi skal foreslåt flere former for ejendomsret: En statsbank og andelsbanker. At landmænd kan forpagte jorden af kommunen og at forbrugere og ansatte i forening kan eje og styre virksomheder.

Markedsøkonomi er ikke nødvendigvis et onde. Penge og konkurrence mellem små virksomheder kan være fint nok, fordi allokering af ressourcer bedst foregår på decentralt niveau, men de markeder, som præges af få virksomheder, skal styres og her vil planøkonomi måske stadigvæk være et passende udtryk.
Der er bestemt plads til forbedringer af EL's principprogram - både indholdsmæssigt og sprogligt. Socialismen er et mål - ikke en statisk størrelse, som vores forfædre kunne designe. Heldigvis, for det stiller krav om aktive borgere i et deltagelsesdemokrati. Gad vide hvor mange af de mange nye støtter (vælgere og medlemmer) Enhedslisten har fået, der vil være med til det og tage ansvar i lokalområdet, i virksomhederne, på landet, i foreninger, osv.

Søren Kristensen

Mon ikke det sparsomme udslag på revolutionsbarometeret blandt andet hænger sammen med den demografiske udvikling, idet revolte jo på mange måder appellerer stærkest til unge mennesker, uden den store livserfaring (og ikke et ondt ord om det),.

At fremhæve Venezuelas magtsyge diktator er trist og uhyggeligt. At tro at meneskeheden kan finde en evig styreform uden kriser er naivt.
Revolutioneren i mellemøsten har stor chance for at ende i noget der er mere religiøst end Marx brød sig om; men det må tiden vise.

Minimal-kapitalistisk - social-økonomi, er en retning. Altså at samle nogen af de funktioner vi ved der virker, og ikke sparker taburetten væk under samfundet.

I princippet kunne det løses ved at industrien vedkender sig et socialt ansvar, og ikke mindst lever op til det.

Det første vil kræve markante reformer, mens den anden version, kan etableres uden alt for mange armbevægelser, en løsning kapitalen ikke har råd til at afvise.

Måske er vi forbi revolutionen, fordi den kommer som evolution i kraft af kapitalismens uddatering. Jeg hørte unge landmænd ønske opgør med selvejet - de ville af med jorden, som blot skulle lejes, så kun bygninger og produktionsapparat var ejet. Det er et stort skridt.

Mon ikke det er lidt forhastet at skrive at Enhedslisten har opgivet troen? Det er klart at en opbakning fra en befolkningsflertal ikke er lige om hjørnet, men det vel ikke det samme som at opgive?

Og der er jo foreløbig ikke ændret et eneste ord i Enhedslistens partiprogram. Det vil tidligst kunne ske på årsmødet til foråret. Og det er nok også lidt for tidligt at spå om hvilke ændringer der vil ske dér.

Mon ikke også der snart spirer noget nyt frem på venstrefløjen?

Der har aldrig været mindre brug for revolution end nu.

Hvis revolutionsromantikerne studerede fællestrækkene fra revolutionerne, vil der komme en række fællestræk, som mange steder ikke er til stede i dag.

Som en skrev i en anden tråd, så er det en forudsætning, at man ikke skal have noget at miste, og uanset hvor meget vi gradbøjer 'noget' og 'miste', så er revolutionen næppe nært forestående i den vestlige verden

Lars Kristensen

Først og fremmest skal ejendomsret til Jorden, dens resurser, livets organismer og DNA sekvenser fjernes.

Al jord (og resurser) der handles er hælervarer og skal konfiskeres, da ingen nogensinde har kunnet påberåbe sig ejerskab til jord. Vi er alle født uden ejendomsret og ejerskab til jord, det eneste vi faktisk skulle have juridisk ejendomsret til er det liv vi lever og har.

Alt andet på Jorden kan ingen påberåbe sig ejendomsret til. Folk kan tilrane sig brugsret til jord og gennem krig, vold, død og magt håndhæve deres selvbestaltede ejendomsretslige ukrænkelighed.

Når man tilraner sig en ejendomsret, stjæler man og det er en handling der i alle samfund anses for at være kriminel og imod fællesskabets ønske om ligeværdighed mellem individerne i fællesskabet.

Skulle vi mennesker have et nogenlunde fornuftigt samliv og sameksistens her på Jorden, så skal alle mennesker have brugsmulighed til et stykke jord, hvorpå de kan dyrke deres egen føde og bygge sig en bolig.

Det er så vores forhåbentlig fornuftige og menneskekærlige fællesskab, der på en ligeværdigt måde fordeler Jordens areal imellem os og resten af Jordens naturlige livsformer. Således at de mennesker, der er stærke og har gå på mod, gerne vil gives et stykke jord med udfordring i, mens andre der er mindre stærke får et stykke jord der er nemmere tilgængeligt.

Desværre er det blevet sådan, at vi mennesker - efter danske standarter - skal stå til rådighed for et arbejdsmarked og vil vi ikke påtage os et arbejde der er os pålagt, fratages vores livsgrundlag (pengene - da vi jo ikke har fået tildelt et jordstykke), for i vort liberalkapitalistiske samfund er vi tvungne til at købe os til føden.

Når mennesker på denne måde fratages deres livsgrundlag (her pengene) trælbinder man mennesker og derved udfører man på samfundsplan et slaveri og sætter folk i trældom, som efter menneskerettighedernes artikel 4 ikke er tilladt at udøve.

Menneskerettighedernes artikel 4:

Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.

Så Danmark har ved kravet om, at folk skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, indført slaveri og trældom.

En behandling af mennesker Danmark som højkontraherende part i FN har skrevet under på, ingensinde vil blive udført i Danmark.

Christina Petterson

Jeg er nu glad for dit opråb Niklas. Det kommer som en tiltrængt glød i en stærkt tilagende desillusionering over den danske politiske debat, der, som du påpeger, ganske lydigt finder sted inden for det herskende økonomiske systems udstukne koordinater.

Det spændende ved Enhedslistens er jo netop at de gerne vil havde, at arbejderne skal overtage produktionsmidlerne.
Og denne profeti bliver utvivlsomt selvopfyld, indenfor få år, efterhånden som den sidste kapitalistiske arbejdsgiver bukkerunder for afgifter, skatter og lønpres, i et land hvor alle siger at vi ikke skal konkurrer på arbejdsløn med udlandet, men i stedet skal hæve overførselsindkomsterne for alle gruppe, vel vidnende at dette vil medfører lønpres og stærk øget arbejdsløshed. Fordi den demografiske samfundsudvikling, allerede er så skævvredet at dette er nødvendigt for at få stemmer til at blive valgt.

Det er derfor ikke specielt enhedslisten der er noget galt med, men stor set alle partierne i folketinget. Og derfor er netop enhedslisten fremtids vision, et godt billede på hvordan danskernes verden kommer til at se ud i det næste årti.

Det er på tide at den materialistisk dansker ser sig selv i øjerne og indser at vi lever langt over evne, og verdensmarkedet indenfor en nær fremtid nok skal nok skal søger for at trække Danmark ned hvor vi hører hjemme.

Man kunne forsøge med nogle mini-socialistiske samfund inde i samfundet. Kollektiver (a-la kibbutzer), som for gratis bolig og mad og andre nødvendigheder, arbejder med økologisk landbrug og -fremstilling. Disse små samfund kunne man give statsstøtte, indtil de kan løbe rundt og evt. giver overskud. Det ville være en rigtig god øvelse på det "rigtige" socialistiske samfund, og folk kunne få en forsmag gennem eksemplet på, hvad et socialistisk samfund er, og dermed se, at det ikke er så skræmmende.
Et slags udstillingsvindue for socialisme.

Rigtig god idé, Arne Thomsen.

Lars Kristensen

Hej Anders Andkjær,

den tanke har jeg fremført over for diverse socialministre siden 1986, hvor jeg kom med forslag om at tilbyde folk på overførselsindkomst et stykke jord på 1 td. land (ca. 5.500 m^2), hvorpå de så kunne dyrke deres egen føde og bygge sig en bolig og tillige nogle gange spurte de forskellige partier i folketinget. Kun ganske få gav et svar og en minister sagde, at jeg da bare kunne købe mig en kolonihave, mens andre borgerlige MF'ere svarede, at det synes de aldeles ikke om.

Den socialistiske side af folketinget fik jeg aldrig svar fra, mærkeligt nok.

Men ellers er du velkommen til at besøge mig. Jeg bor i en slags bofællesskab der kaldes "Den Selvforsynende Landsby" (www.selvforsyning.dk) og hvor vi har fået købt en landbrugsejendom på 15 ha (150.000 m^2).

Så nu har jeg gjort som en socialminister opfordrede mig til, på en måde, købt mig en kolonihave, selv om det ikke ligefrem er en kolonihave.

Men hvorfor skal vi dog bruge penge på at købe os til et stykke jord, hvor vi kan dyrke føde og bygge os en bolig. Det er jo ikke alle folk der har penge til at gøre det og langt fra de mest fattige.

Men som sagt, du er velkommen til at besøge mig.

Dine ideer er helt efter min tanke, men desværre lader det ikke til at der er politisk opbakning til den slags foretagender i folketinget, især ikke når det er til folk i de lave indkomstgrupper - desværre.

Håber selvfølgelig at der er kommet nye friske folk i folketinget, som kan se og forstå det gode og menneskefornuftige i at give folk jord, til mad på bord.

Med venlig hilsen
Lars Kristensen

lars@hjertensfryd.dk

Robert N Gjeertsen

Hvordan 'Nationaliserer' man en Trans-national virksomhed ?
Jeg er bange for at de eneste virksomheder der kan nationaliseres er Blikkenslager Jensens Efterfølger o. lign 'enkelt-mands'-firmaer .
Nationalisere bankerne ?
De slukker sgu da bare hoved-computeren og starter backup-en et andet sted, ude i det der IKKE er Danmark ...
Og det er, som måske bekendt, det meste ...

Robert N Gjeertsen

Og i øvrigt er 'Nationalisme' kun acceptabelt under en ganske bestemt perversion af 'Socialisme' ..
Der er ikke noget 'Solidarisk' ved at lukke sig inde i sin lille nationale oste-klokke !

Jette Abildgaard

Anders Andkjær og Lars Kristensen,

Jeg kan godt lide Jeres tankegang og Lars, - jeg har foer vaeret inde at kigge Jeres hjemmeside..

Tror I ikke at lige netop tiltag, som Jeres Lars, kunne blive starten paa en revolution....maaske ikke en revolution som Che Guevara, Castro, Egypterne, Tuneserne og andre har gjort, men en revolution startende 'indefra' hvis man kan sige saadan?

Man KAN bekaempe bankerne......vi har credit unions her - en form for Andelsbanker, og til dig, som spurgte hvem der saa skulle have magten i et saadant samfund: Alle - for i en credit union skiftes ledelsen (som selv er indskydere) ud efter et vist antal aar...altsaa paa samme maade, som naar EL's medlemmer skiftes ud jaevnligt.....for netop at undgaa sitiuationer som vi er i nu....Bush/Fogh etc.og, naar man kan i en credit union og hos EL, kan man ogsaa i et land!

Kort tid foer Irlands oekonomiske system broed helt sammen efter 10-15 aar paa et vildt ridt, da var der mennesker her, som startede steder op...tilsvarende der hvor du bor Lars og, saa vidt vides, fungerer de godt, saa jeg synes klart det er vaerd at proeve....! Jeg tror mange gerne vil, men samtidig er jeg bange for, at mange mennesker stadig er bange for forandringer.....''man ved hvad man har, og ikke hvad man faar''......et ordvalg, som ikke kun gaelder i vort land........

Eneste krav til et saadant system, er ledere.....mennesker har paa uforstaaelig vis, brug for ledere...nogen, der vil og toer fortaelle dem, hvad der vil vaere bedst.....og, der kommer jo netop mennesker om du Lars og.....de mennesker der bor som du......folk kigger laerer, snuser ind og, du skal se.....der vil dukke flere op...tror jeg stadig paa.....fordi alternativet ikke er til at holde ud!!

Tak for en god artikel Niklas!

EU ville aldrig tillade staten en aktie i den slags... de har garderet sig. Netop af den årsag, ville jeg ikke afskrive revolution, og da slet ikke hvis der kommer yderligere kriser i nær fremtid.

Sandheden er vel netop, at der ikke er så helvedes meget at miste for de fleste.

amerikanerne i proletarisk revolution ?

hvis de gør, så er det jo da noget der fører bort fra det følgende beskrevne indtryk:

det er mit indtryk at medierne i danmark, forsøger at give os indtryk af at de fleste i usa nu om dage,
er grebet af, i det mindste lettere, religionsvanvid

Der er en religiøs bevægelse, der stadig går rundt og stemmer dørklokker og fortæller , at vi er på vej mod ktastrofen, at dommens dag kommer, at vi skal søge mod en usynlig mand i himlen (Gud) o s v - det er nogle meget søde og velmenende mennesker , og jeg undres altid over, hvordan tilsyneladende normale mennesker kan gå rundt og være så "hjerne-forvirrede".

Jeg har samme undren, når jeg læser Zenius Jespersens artikel .

Jette Abildgaard

Kim Gram,

''...at de fleste i usa nu om dage,
er grebet af, i det mindste lettere, religionsvanvid''

Nu ikke generalisere Kim!

Amerikanere er vel som alle andre mennesker.....i hvert fald dem jeg er 'faldet' over....tag til syden og, loeb ind i 'the bibel belt' om er forfaerdeligt, tag til vestkysten og bo sammen med mennesker, der minder mig om Woodstock i 60'erne, tag paa landet og fornem du er gaaet tilbage i tiden hvor din mormor var ung eller, besoeg en provinsby og, foel dig hjemme!!

Faelles er, at alle er broke!!! Altsaa lidt som i vores land eller, alle de andre Europaeiske lande!!

Olav Bo Hessellund

Christina Petterson:
”….den danske politiske debat, der, som du påpeger, ganske lydigt finder sted inden for det herskende økonomiske systems udstukne koordinater.”

- og man kunne tilføje: herunder især som de udtrykkes gennem medier, normer, uddannelsessektor, dvs. de kanaler hvorigennem, vi (ud)dannes og socialiseres.

Det er jo ikke nok at erobre regeringsmagten via stemmeseddelen. Det er, som påpeget af Antonio Gramsci, ikke mindst i menneskenes bevidsthed, at samfundet er lokaliseret – i Gramscis terminologi kaldet hegemoni.

Medierne spiller i dag en endnu større rolle end de gjorde i mellemkrigstidens Europa, hvor Gramsci virkede - så det er langt vigtigere, at der tages fat her end at få indvalgt de karikaturer af socialister i folketinget, vi netop har været vidne til.

@jette abildgaard

nu antydes det jo også, at det snarre er et indtryk af
amerikanerne, som vi andre forsøges givet.

Jette Abildgaard

Robert Kroll,

Er alle, der ikke lever som du goer, ''hjerne-forvirrede''? Er det det du proever at sige?

Hvad de religoioese grupper angaar, maa det vel vaeremormoner og/eller Jehovaer du refererer til, ikke?

Kære Jette Abildgaard.

Jeg nævnte ikke de religiøse grupper ved navn - der er ingen grund til her og nu at genere disse i grunden velmenende og uskadelige mennesker.

Og jeg undskylder dybt, hvis jeg utilsigtet er kommet til at krænke dine personlige religiøse følelser.

-eh-

Hvem er kapitalisterne i dag? Ingen og alle.

Det nærmeste vi kommer kapitalister i dag er nok de børsmæglere som handler på wall street, på london's stock exchange i city og så også vor egne liberal alliance tilhængere fra fondsbørsen i københavn.

Dette er den internationale finans-kapital, hvor man handler med derivater, handler med korn ved at man forsøger at gætte på om prisen går op eller ned; her har man handlet med subprime lån, banket sammen i bundter solgt dem videre og scoret kassen, uanset om gælden var høj eller lav; man gætter jo bare på - ja hvad? varm luft - vil jeg kalde det.

Derfor kan man ikke kalde dem for kapitalister i traditionel forstand; er LD og ATP-fonden kapitalister? Ja, det er de, da de sætter pengene ind der hvor de går det højeste afkast. Derfor kan man godt argumentere for, at vi alle i virkeligheden er kapitalister...

Således er finans-magten i dag mere skjult - den er også mere spredt...

Jette Abildgaard

Robert Kroll,

Nej kaere Robert...jeg har abolut ingen relion og, jeg faar ikke en.....

Hvad der fik mig til at reagere, var meget mere det, jeg laeste dit indlaeg som, - nemlig en sammenligning mellem ”hjerne-forvirrede”mennesker og forfatteren til denne artikel samt os der gider taenke over, og tale om den! En sammenligning du maaske ikke tilsigtede og, i saa tilfaelde er det jeg der undskylder...

Kurt Svennevig Christensen

Det er rigtigt at "Tiden ikke er inde til at være ansvarlig over for et system, der er grundlæggende forkert. Tiden er inde til at skabe et nyt uden kriser, fattigdom, krig, racisme og miljøødelæggelse: et socialistisk demokrati".

Men jeg mener ikke at det hjemløse ansvar, så skal bruges i en mobilisering af "arbejderne", også selvom der aldrig har været flere arbejdere end i dag. For bare her i landet, vil en mio. mennesker, uden for arbejdernes marked, ikke kommer med under den mobilisering Og læg så dertil det store problem, at få begrebsliggjort "arbejderne" i dag.

Vor tids største problem og derfor min revolutions primære mål, er at få nationaliseret de store samfundsbærende virksomheder - efter at folket har taget magten fra systemets vogtere. Systemets vogtere forstår jeg under et som "bureaukratiet", dvs. forvalterne den store vellønnede klasse, som ikke laver andet end at forvalte os og deres system. Denne klasses partnere og allierede er selvfølgelig politikerne, men meget mere forvaltningen helt ude i de enkelte led og ikke mindst ude i det private erhvervsliv.

Det system bør revolutioneres, for det system er blevet målet, for alt for mange mennesker i dag. Og ligesom "reformerne", er den "kapitalisme" vi har i dag, ikke andet end midler. Jeg bilder mig ind, naiv som jeg er, at jeg er borger, men i virkeligheden er jeg blot et middel (forbruger) for systemet.

Jeg håber, men ved ikke om jeg er enig med Niklas i hans kritik af EL og SF, for det ser for mig ud til, at Niklas blot vil lade støvet ligge på EL's principprogram.

Jeg synes vi skal fjerne støvet, for så vil man måske også se, hvad der gemmer sig af gammelt skidt, som i virkeligheden bør udskiftes.

Så principprogrammet skal ikke blot omskrives, for at EL kan blive mere politiske duelig i det daglige, der skal skrives en masse nyt og i det nye, skal det understreges, igen og igen, at vi i dag mere end nogensinde har brug for revolutioner - dvs, at folket tager magten over det system, som holder dem nede og udenfor i dag.

Der er flere religiøse? Så det må jo udgøre normen.

borgerlige revolutioner på især naturvidenskabernes og måske også meget af samfundsvidenskabernes områder, mht. de der meldte officielle udgaver,

kan man jo have tvivl om hvor væsentlig og hvor meget de udgaver af videnskaberne, afviger fra astrologi, stjernetydning;

bla.a. fordi også de udgaver af videnskaberne ofte(!) hævder:

såkaldt:

fransk materialisme, borgerlig materialisme, mecanicitetsmaterialisme, determinismematerialisme, mecanicitetsdeterministiscmaterialisme

Birger Nielsen

Der har aldrig været mere brug for ro på venstrefløjen end nu.

Enhver anden udvikling, vil styrke højrefløjen.

Tanken om en revolution af de dimensioner som artiklen nævner, vil være død før den bliver født.

Tag nogle mindre skridt og sørg for at der kommer eksempler, så folk ved selvsyn får øjnene op for alternativerne.

Det er mit - måske naive - håb, at den endnu usammenhængende bevægelse mod Wall Street der pt er igang i USA, kan afstedkomme en regulering af finansmarkederne.

Jeg vil især se frem til, at der ikke kan spekuleres i fiktive værdier.

Men et håb om at bøtten vender 180 grader, mener jeg er virkelighedfjernt.

birger nielsen, skrev:

Men et håb om at bøtten vender 180 grader, mener jeg er virkelighedfjernt.

---

måske bedre udtrykt:

Men et håb [ eller meget mere end kun et håb ] om at bøtten vender 180 grader, mener jeg er virkelighedfjernt.

svaret på det er nu nok mere:

både ja og nej

Min oldefar var deltog i Slaget på Fælleden som murer/tømrer, men han stemte hele sit liv på Venstre. Min forfar var frihedskæmper i Bopa, men stemte hele sit liv på Socialdemokraterne.
Viljen til oprør mod en uretfærdighed stemmer ikke altid overens med ens politiske ståsted, så der er god grund til at tilpasse et partiprogram til nutidens situation
http://www.leksikon.org/art.php?n=940
http://da.wikipedia.org/wiki/BOPA

Niels P Sønderskov

Alle de gamle kommunister i EL brænder vel efter at gentage eksperimentet: Socialisme i et land.

Det gik ikke så godt i første omgang med Lenin og Stalin som grundlæggere, og Sovjetunionen var jo heller ikke sådan at overse.

Måske lægger de slet ikke mærke til hvis vi gennemfører en revolution i lille Danmark. Og amerikanerne anser os alligevel for kommunister i forvejen.

Spøg til side. Alle de her naive spekulationer om sådan en lokal revolution er indlysende tåbelige. For 150 år siden var man klogere, og satsede primært på en international udvikling. S, SF og EL er nødt til at hæve blikket en smule, se ud over landets snævre grænser og forsøge at få deres medlemmer og vælgere til at fatte, at udviklingen i Danmark hænger sammen med resten af verden.

Anne Marie Jensen

Tak til Niklas Zenius!

Gid der var flere trostkister på den danske venstrefløj. Og den europæiske for den sags skyld.

lidt mere om revolutionernes historier:

især: astrologi og geocentricitet, og andre verdensbilleder med jordkloden som midte,

var og også de borgerlige videnskaber:

på husholdningsområdernes, økonomis, samfundsvidenskabs, literaturvidenskabs, historievidenskabs og naturvidenskabs områder ofte fremstillede som;

meget af 68'oprør, ungdomsoprør, hippieoprør, kulturrevolutionen, beskyldes ofte for at være gået i modsatte retninger, men det er vist meget overdrevet.

ofte fremstillede som ->

ofte fremstillede som at være meget anderleds end.

Lars Kristensen

Nu skal vi jo passe på, med at bruge ord i flæng.

Revolution er eksempelvis et ord der har meget blod dryppende fra sig, som eksempelvis den franske revolution, der startede lovende for folket og som i en periode blev et rædselsregime, præcis ligesom den sovjetiske oktober/november revolution, som også blev til et rædselsregime, især under Stalin.

Så en revolution og dermed nedkæmpelse af et dårligt system, fører ikke nødvendigvis til paradisiske forhold.

For mig er det ikke vigtigt med en revolution eller omvæltning af et system, men derimod at få samfundet til at ændre holdning til menneskelivet og dertil også det naturlige liv omkring os, da vor eksistens ikke kun er afhængig af vor egen måde at gøre tingene på, men også om hvordan naturen omkring os, reagerer på det vi gør mod den.

For mig er revolution et forsøg på at flytte magten fra en elite til en anden elite og så er vi lige vidt.

For mig handler det om, at få dem der sidder på de forskellige magter til at give magten fra sig.

Magt er en underlig ting, for når man har magt har man også den totale frihed. Det er netop det der har været alt for meget af i den finansielle sektor, i den globale økonomiske verden. Her har der været total frihed, alle har kunnet gøre som det passer dem.

Hvordan kan det så lade sig gøre at undgå disse underlige former for transaktioner, så vi ikke endnu engang skal opleve en økonomisk krise?

Vi skal til at gøre vort liv mindre afhængig af penge, for så længe vi er afhængige af penge til at leve vort liv, som eksempelvis for at kunne købe os til føden, så er det pengene der har magten over os og vi har givet pengene den totale frihed.

Derfor er det vigtigt at vi mennesker begynder at indse, at der er kun en ting der sikre vort liv og velfærd. Et stykke jord, vi har fået tildelt på en ligeværdig måde, gennem en fællesskab hvor også vi er med til at bestemme.

Et sådans fælles samfund kan kun fungere gennem små fællesskaber, der er uafhængige af det store, i det daglige.

Det er først når en katastrofe opstår, at vi som enkeltindivider og smågrupper, bliver afhængige af det globale fællesskab.

Det er svært at finde ud af, hvordan vi som menneskehed skal indrette os i små fællesskaber, for hvert lille fællesskab vil alle have hver deres måde at ville leve på og som for andre små fællesskaber anses som værende en forkert måde at leve på.

Det oplever vi hele tiden, både tilbage i historien og ikke mindst den dag i dag.

Måske skulle vi have en anden slags menneskerettigheder, hvor der ikke er tale om rettigheder, men derimod retningslinjer om, hvordan vi som menneske skulle kunne forholde os til vore medmennesker og til den naturlige verden der omgiver os.

De nuværende menneskerettigheder er i bund og grund regler for de højkontraherende parters magtmyndigheder, om hvordan de skal behandle de mennesker der er under deres jurisdiktion og som magtmyndighederne har hals og håndsret over.

De nuværende MR er i virkeligheden intet andet end en slaveret, der udstikker retningslinjer om, hvordan slaveejerne skal behandle deres slaver.

Det må være på tide, at vi mennesker får nogle fælles retningslinjer for, hvordan vi skal kunne være over for hinanden og som vi som individuelt og selvstændigt menneske vil stå inde for. Vi skal ikke have en eller flere til at repræsentere os, det gør vi selv.

Jeg har eksempelvis aldrig skrevet under på Menneskerettighederne og jeg vil heller ikke gøre det, da de netop ikke giver mennesker deres frihed, men derimod de forskellige højkontraherende parter og deres magtmyndigheder (læs: slaveejere) rettigheder over mennesker, der er under deres jurisdiktion.

-----------------------

Det der tilsyneladende er ved at ske overalt på Jorden, kan vel siger på en poetisk måde, som denne:

BARNET OG DEN GAMLE

Menneskeheden står foran en lukket dør
det har den gjort mange gange før,
men bag netop denne dør, både livet og døden findes.
Er det Barnet der låser op og bag den kigger
vil Barnet se en ny og bedre verden for det ligger,
men bliver det Den Gamle, vil der ikke blive mere at mindes.

Den Gamle er et forbrugt og udbrændt lys
så giv dog Du Gamle, Barnet Dit sidste kys,
vil Du ikke nok friheden og dets nye liv det give.
Når Den Gamle Barnet kysset giver,
vil Barnet se Den Gamle stille ind i døden driver
og Barnet vil disse ord - på Den Gamles gravsten skrive:

DEN GAMLE GAV MIG
DEN ALLERBEDSTE GAVE

DEN GAMLE GAV MIG NØGLEN
NØGLEN TIL LIVETS HAVE.

Menneskebarnet.

Må erklære mig dybt enig med Niklas i dette indlæg, dog vil jeg påpege at Socialistisk Standpunkt ikke er løsningen på spørgsmålet om hvem der skal lede revolutionen til sejr. Min holdning er naturligvis farvet af den skadelige opførsel som Socialistisk Standpunkt har udrettet imod Socialistisk Ungdomsfront (SUF) og SF Ungdom over den seneste årrække.

Tankevækkende artikkel, og en masse interessante livsbekræftende kommentarer. Håber det hele bidrager til at revolutionere samfundets bevidsthed frem for at forberede eller begrunde en revolution som en nødvendighed for forandring.

F. eks. behøver man vel ikke en revolution, for at revolutionere samfundets, eller rettere finansverdenens mantra om nødvendig vækst, byggende på og udnyttet ved menneskets ego omkring den nærmest ikke eksisterende bevidsthed, at alene det at blive født og selve livet, det dør man af, uanset berigelse eller vækst på andres bekostning, eller bare lever for og sammen i et livsbekræftende fælleskab.

Den gode og meget naive skribent forholder sig vanen tro ikke til det faktum, at ingen samfundskonstruktion har vist sig mere effektiv end kapitalismen.

Der er muligvis teoretisk belæg for at sige, at et socialistisk Niravana samfund ville være fantastisk, men endnu intet empirisk belæg ---vi har stadig til gode at se, at skidtet virker "

Birger Nielsen

@Bente Harlang

Effektiv til gavn for hvem?

Dem som tjener 1$ om ugen og som er rygraden til kapitalismens overlevelse?

Det umådeholdende ressuorceforbrug, blot for at kunne holde hjulene igang?

Og når det går galt for kapitalisterne, så skal alle de som de udnytter, spytte i kassen for at de kan forblive kapitalister!

Hvem er naiv?

Niels Ishøj Christensen

Artiklen er et fint eksempel på, hvordan en ung, sympatisk venstreorienteret ånder og lever i en socialistisk tankeboble, uden kontakt med de samfundsmæssige realiteter udenfor, bl.a. naturen, som sammen med menneskeligt arbejde er den egentlige kilde til penge og kapitalværdier.

Inde i denne boble bliver alle problemer løst udelukkende ved at tage fra de rige og give til de fattige - det er ren Robin Hood socialisme fra ungdomsværelset med Karl Marx- og Lenin-plakater på væggene. Her er ingen plads til nogensomhelst selvstændig reflektion ved siden af de "hellige tekster" af Marx, Engels, Lenin og alle de andre gæve kommunistiske og socialistiske "kirkefædre", der ligger opslået på arbejdsbordet.

Det eneste der tæller er at have den rette tro - ellers er du yt blandt vennerne på rød stue. En videreudvikling eller kritik af Marx' filosofi om arbejdskraft, penge og kapital og kap er bandlyst fordi den bliver betragtet som kætteri.

For de "røde" partier Enhedslisten og nu (lykkeligvis) i mindre grad Socialistisk Folkeparti betyder det, at kirkefædrenes samfundsfilosofiske dogmer er bundet til fødderne som store tunge klodser de bestandig er tvunget til at slæbe rundt på. Det hæmmer hele tiden deres politiske vitalitet, samarbejdsevne og realitetssans.

I min optik er det især socialismens økonomiske teori den er helt gal med, for om det er en blå eller rød samfundsøkonomi så medfører brugen af penge som privat- eller statskapital for firmaers og nationers mennesker i begge tilfælde nøjagtig de samme muligheder for vildfarelser, forvridninger og blindveje i forhold til den afbalncerede vekselvikning med den omgivende national og globale natur- den de skal leve af og overleve med.

@Birger
Har du nogle bedre systemer at byde ind med ?.....altså nogle vi har set virke i praksis ---- jeg er lutter øren.....

Hans Nielsen:

Tror du selv på det du skriver eller er det bare en gammel drøm? Er du sikker på vi mennesker kan forvalte ansvaret og et varmt menneskesyn,hvis vi får afskaffet de "fæle" kapitalister, eller bliver det bare en ny magtkamp hvor vi "røde masser" har hals og håndsret over disse afskaffede udskud?

Virkeligheden vil jo nok også så betyde at de nedskæringer du snakker om vil fortsætte, men så er det da i det mindste fælles lidelse.Så er der mere nytænkning og indhold i det Lars kristensen skriver.
PS: jeg har stemt til venstre for midten altid.

Sider