Læsetid 4 min.

Er Besæt Wall Street-bevægelsen antidemokratisk?

De globale protester mod finanskapitalismens excesser kan ende med at bidrage til demokratiets udhuling snarere end til dets udbygning
22. oktober 2011

På papir er det ikke let at gengive den bizarre begivenhed, der fandt sted på trapperne af St. Pauls Katedral under afholdelsen af den såkaldte 'Besæt London Stock Exchange'-demo. Alt var meget britisk — der blev sågar tilberedt havregrød på mobilkøkkener på fortovet — og der blev selvsagt formuleret en ærbødig hyldest til bevægelsens oprindelige initiativtagere, 'Besæt Wall Street'-demonstranterne.

De fremmødte aktivister havde også kopieret gimmicken med den 'menneskelige mikrofon' fra New Yorks Zucotti Park — det forreste publikum gentager højlydt, hvad taleren på podiet siger, så også det bageste publikum kan høre, hvad der bliver sagt — skønt megafoner og mikrofoner slet ikke er forbudt i London. Hvordan denne øvelse lyder kan man bl.a. høre på The Guardians online-videoklip. Det var noget i retning af dette:

»Vi er nødt til at have en proces!« (Vi er nødt til at have en proces!)

»Denne demo blev indkaldt af en grund!« (Denne demo blev indkaldt af en grund!)

»Vi ved, at I er derude!« (Vi ved, at I er derude!)

»Og vi stiller os solidariske med jer« (Og vi stiller og solidariske med jer!)

Skønt det var utilsigtet, lød det fuldstændig som en scene fra Monty Python-filmen Life of Brian— nemlig den, hvor Brian, som menneskemængden forveksler med Messias, råber: »I er alle individer!« — hvorpå mængden råber tilbage: »Vi er alle individer!«

I mine amerikanske øren blev ligheden forstærket af, at talerne var ærkebritiske, og dermed i forvejen lød, som om de hørte hjemme i en Monty Python-film.

Nationale særpræg

Der er intet usædvanligt i den britiske bevægelses nationale islæt. 'Besæt ...'-bevægelserne — der på det europæiske kontinent også går under betegnelsen Los Indignadosefter de protester, som startede i Spanien i foråret — har i deres mange varianter antaget nationale farver, hvor de end er skudt frem.

'Besæt Tokyo'-demonstranterne råbte således slagord imod a-kraft, hvorimod 'Besæt Sydney'-protesterne fusede helt ud — ifølge en talsmand, »fordi krisen ikke har nået samme grad af alvor her i Australien.«

I Rom, hvor der er historiske fortilfælde for, at radikal politik kan udarte voldeligt, blev protestmarcherne til optøjer og medførte materielle skader for millioner af euro.

Selvfølgelig har de mange internationale protester et par ting til fælles, både med hinanden og med den antiglobaliseringsbevægelse, der gik forud dem.

Det gælder deres mangel på fokus og i deres ufuldbyrdede natur, men frem for alt deres afvisning af, at ville engagere sig i de eksisterende demokratiske institutioner.

OWS er ikke demokrati

I New York råbte demonstranterne: »Det er sådan her, et demokrati ser ud!«. Men det er jo ikke sandt. Snarere må man sige: 'Det er sådan her, ytringsfrihed ser ud!' For demokrati ser langt mere kedeligt ud. Demokrati forudsætter institutioner, valg, politiske partier, regler, love, et velfungerende retsvæsen, og en mængde uglamourøse, tidskrævende aktiviteter, hvoraf stort set ingen er lige så sjove som at campere foran St. Pauls Katedral eller råbe slagord på Rue St. Martin i Paris.

Men i en vis forstand er den internationale Besæt-bevægelses manglende evne til at formulere konkrete politiske lovforslag fuldt forståelig: For såvel den globale økonomiske krises ophav som dens løsning ligger pr. definition uden for lokale og nationale politikeres kompetence.

Som jeg skrev, da de første græske optøjer brød løs for et par år siden: Ingen har respekt for magtesløse ledere. Ingen ser nogen pointe i at stemme på folk, der er ude af stand til at forhindre endnu en bølge økonomiske trængsler i at rulle ind fra Beijing, Bruxelles, eller New York.

Er man led og ked af det spareprogram, der pålægges ens land af forgældede banker på den anden side af jordkloden, forekommer det ikke logisk at beklage sig til borgmesteren i Sevilla.

Svækker demokratiet

Fremkomsten af en international protestbevægelse uden et sammenhængende program er derfor ikke noget tilfælde: Den afspejler en dybere krise uden åbenlys løsning.

Demokrati bygger på retsstatsprincipper. Demokratiet fungerer kun inden for klart markerede grænser og blandt mennesker, der oplever at være del af samme nation.

Et 'globalt samfund' kan ikke også være et nationalt demokrati. Og et nationalt demokrati kan ikke gøre krav på loyalitet fra dollar-milliardstore globale hedgefonde med hovedkvarterer i skattely og medarbejdere over hele verden.

Men i modsætning til egypterne på Tahrirpladsen, med hvem demonstranterne i både London og New York latterligt nok sammenligner sig selv, så har vi demokratiske institutioner i den vestlige verden. Disse er indrettet med henblik på at afspejle de ønsker om politiske forandringer, der måtte opstå inden for en given nation — i al fald, hvis disse er tilstrækkeligt stærke.

De kan derimod ikke håndtere et ønske om globale politiske forandringer, lige så lidt som de kan kontrollere ting, der sker uden for deres egne grænser. Selv om jeg stadig tror på de økonomiske og erkendelsesmæssige fordele ved globaliseringen med dens åbne grænser, fri bevægelighed og fri handel, er nogle af dens processer tydeligvis begyndt at underminere de vestlige demokratiers legitimitet.

Passer de ikke på, risikerer 'de globale aktivister' dermed at fremskynde demokratiets legitimitetskrise. Demonstranterne i London råber, at »vi er nødt til at have en proces!« Tja, de har sådan set allerede en proces: Den kaldes for det britiske politiske system. Og kan de ikke finde ud af at bruge den ordentligt, formår de næppe at udrette stort andet end at svække den yderligere.

 

© Slate og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Mark Thalmay

Tjae, - når den ’Den Mindst Ringes’ nye, fast tilknyttede skribent kan synes at skrive noget sludder, som Heinrich R. J. ovenfor giver udtryk for, :-), skyldes det vel, at hun ’i stedet for smed henretter bager’ (http://da.wikipedia.org/wiki/Smeden_og_Bageren).

Første halvdel af hendes tekst er et forsøg på latterliggørelse af de globale aktivister, som med deres demonstrationer netop påpeger det overfor de nationalt afgrænsede repræsentative demokratiers offentligheder, som hun selv anfører:

Nemlig at
”et nationalt demokrati kan ikke gøre krav på loyalitet fra dollar-milliardstore globale hedgefonde med hovedkvarterer i skattely og medarbejdere over hele verden”
og at de
”demokratiske institutioner i den vestlige verden” derfor ikke kan
”kontrollere ting, der sker uden for deres egne grænser.”

Hendes to sidste paragrafer udstiller hendes selvmodsigende ’sludren’, :-):

Først anfører hun, at
”globaliseringen med dens åbne grænser, fri bevægelighed og fri handel...(er) begyndt at underminere de vestlige demokratiers legitimitet”, for så efterfølgende at skrive, at ’de globale aktivister’
”risikerer ... at fremskynde demokratiets legitimitetskrise”, hvis de ikke kan
’finde ud af at bruge det britiske politiske system ordentligt’
samtidig med, at hun selv tidligere netop har skrevet, at der ikke er
”nogen pointe i at stemme på folk, der er ude af stand til at forhindre endnu en bølge økonomiske trængsler i at rulle ind fra Beijing, Bruxelles, eller New York”.

Så når et
” spareprogram ... pålægges ens land af forgældede banker på den anden side af jordkloden”,
er det så ikke ’Mammon/pengemagten’, der ”underminerer de vestlige demokratiers legitimitet” og ikke dem, der prøver at gøre opmærksom på, de nationalt afgrænsede repræsentative demokratiers impotens i forhold til disse ’pengemagters’ korrumpering af samme ?

Med venlig hilsen

Brugerbillede for Bill Atkins

Bekæmpelse af Wall Streets logestyrede økonomiske diktatur kræver naturligvis kamporganisationer, der ikke let lader sig infiltrere og afspore...

Mulighederne er enten proletariatets diktatur, eller (ungdomshusets) aktionsdemokrati. I begge tilfælde er fastholdelse af målet 'det transparente samfund' ufravigeligt.

Brugerbillede for Troels Ken Pedersen
Troels Ken Pedersen

Ja, det var da godt nok noget nedrigt sludder!

Hvis vores "velfungerende demokratiske system" var lidt mindre i lommen på finanssektoren, ville aktioner ikke være nødvendige.

Brugerbillede for Peter Hansen

Det er netop alene befolkningernes forening over grænser, udenom det korrumperede, politiske system, der kan føre til forandring, for det er kun denne enighed, der kan tvinge politikerne til at forene sig om at tage magten tilbage til demokratiske fora. Jeg er ikke i tvivl om, at enhver politiker brænder efter at gøre netop dette, for det er også for politiske magtmennesker utåleligt at være betalt lakaj for privatøkonomiske interesser. Så spændende er det jo heller ikke at have penge nok, men ingen indflydelse.

Brugerbillede for Torben Skov

Det er jo dejligt nemt at rulle ned til kommentarerne og se at Heinrich allerede har skrevet den. Så er det bare at klikke "anbefal" :o)

Brugerbillede for Niels Engelsted
Niels Engelsted

Man bliver nysgerrig om, hvem den nye skrivende medarbejder egentlig er og imponeres selvfølgelig over cv'et:.
http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Applebaum

Et stykke nede i Wikipediaartiklen finder man så den information, at Applebaum er eller var fellow i den stærkt højreorienterede tænketank American Enterprise Institute.

Dette forklarer ovenstående artikel.

Men hvis Information absolut skulle hyre en højrehøg, hvorfor så ikke få Mads Qvortrup tilbage. Han var i det mindste en god journalist og kunne skrive. Og så slap vi også for Niels Ivar Larsens medvirken, for det er vel i virkeligheden ham, der har valgt Applebaums artikel.

Brugerbillede for Anders Sejer

Demokratiet lever en hensygnende tilværelse i de institutioner, som Anne Applebaum henviser til er altafgørende for selvsamme.

Brugerbillede for Karsten  Johansen
Karsten Johansen

Den neokonservative Wall-Street-Washington-Post-propagandist Applebaum (i sin tid en begeistret tiljubler av Bush IIs invasjon av Irak) skriver:

"Men i modsætning til egypterne på Tahrirpladsen, med hvem demonstranterne i både London og New York latterligt nok sammenligner sig selv, så har vi demokratiske institutioner i den vestlige verden."

Har "vi" det, jasså, javel. Men hvem er nå "vi"? Det skulle vel aldri være finansoligarkiet, som kan kjøpe presidenten og hvem og hva faen det ellers vil? Demokrati? Ja, det var jo engang en som skrev: "Krig er fred. Sannhet er løgn. Frihet er slaveri" osv. Hitlers nazihærer invaderte Russland under sloganet "Frihet."

Og det pussige er jo at det er "våre"
"demokratiske" "institusjoner", som har innsatt det diktaturet demonstrantene på Tahrirplassen har gjort et foreløpig mislykket forsøk på å fjerne - militærdiktaturet sitter fortsatt. Diktatoren Mubarak var USAs beste venn helt til det siste, som Gadaffi var EUs.

"Take Anne Applebaum, formerly one of the war’s most ardent advocates, whose act of contrition is as cold and calculating as her initial support for the invasion was smugly self-satisfied. Back in 2003, she was touting the triumph of the neoconservatives who claimed they could and would “liberate” not only Iraq but the entire region:

“’The Regime has gone,’ the White House told Americans at the end of last week. Iraqis too heard President George Bush’s voice on the radio and television last week, promising not to stop fighting until the whole ‘corrupt gang’ is gone, promising to keep order, promising freedom.

“At a meeting in St Petersburg, the axis of obstructionism – France, Russia and Germany – were sounding defensive. Meanwhile, both the American Treasury Secretary and the Deputy Defense Secretary, Paul Wolfowitz, called on those same three countries to forget about the debt, perhaps as much as $20 billion, that Iraq owes to them. Peace rallies planned for Washington this weekend were suddenly thrown into disarray. Some protesters canceled buses; others wanted to shift the focus back to ‘globalization,’ which has always interested them more any way.

“On the face of it, the events of last week do look, in other words, like total vindication for the President. And not just the President: the small band of presidential advisers and supporters who have worked hard, for much of the past decade, to get us to this moment have also finally been proven right. Some, like Wolfowitz and the Vice-President, Dick Cheney, are in the Administration. Others, like Richard Perle, are advisers. Still others have worked out of Washington think-tanks, editors’ offices and corporate boardrooms, tirelessly arguing for ‘regime change’ in Iraq, slowly moving the issue from the fringes to the center of debate.

“It all seems inevitable in retrospect …”

It always seems inevitable, the progress of power: whoever is winning now will carry their victory through to the end, or so the conventional wisdom invariably avers. George Orwell made this point about intellectuals enamored of power in his essay critiquing James Burnham, one of the first neocons, who predicted a Hitlerite victory when German armies were sweeping through Europe, and wrote an admiring profile of Stalin when the monster loomed large. Applebaum, a fervent and early supporter of the war, is a textbook case of the Burnham Syndrome, which Orwell described thus:

“Power worship blurs political judgment because it leads, almost unavoidably, to the belief that present trends will continue. Whoever is winning at the moment will always seem to be invincible. If the Japanese have conquered south Asia, then they will keep south Asia for ever, if the Germans have captured Tobruk, they will infallibly capture Cairo; if the Russians are in Berlin, it will not be long before they are in London: and so on. This habit of mind leads also to the belief that things will happen more quickly, completely, and catastrophically than they ever do in practice.”"

http://original.antiwar.com/justin/2010/08/31/acts-of-contrition/

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Mark Thalmay:
"Tjae, - når den ’Den Mindst Ringes’ nye, fast tilknyttede skribent kan synes at skrive noget sludder, som Heinrich R. J. ovenfor giver udtryk for"

Udmærket gennemgang, Mark.

Men hvorfor kalde det "sludder"?

Det er jo det rene, skinbarlige vrøvl, der bevidst må være konstrueret med det sigte at fordreje og forvirre. Opdigtet vås, designet med henblik på at andre skal spilde tid på at forholde sig til, og tage for pålydende. Usammenhængende tosserier, præsenteret som om der er tale om interessante, velinformerede og begavede reflektioner.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

@Anne Applebaum : "Tja, de har sådan set allerede en proces: Den kaldes for det britiske politiske system. Og kan de ikke finde ud af at bruge den ordentligt, formår de næppe at udrette stort andet end at svække den yderligere."
De politiske systemer har desværre og for længe bevist deres inkompetence. Vi har fået nok af uigennemtænkte hovsaløsninger og de finansielle markeders vilde rovdrift på fælles ressourser - at det overhovedet er kommet så vidt, er jo helt grotesk, og det er jo ikke fordi, advarselslamperne ikke har blinket på red alert - længe ! I midtfirserne fik vi Gro Harlem Brundtlands "Grænser for vækst", men hvem lyttede ? Ihvertfald ikke de, som efter murens fald gav de finansielle markeder endnu mere fripas til privatkapitalistisk grådighed på bekostning af fællesskabet og fællesskabets ressourser. Så kære Anne Applebaum, du har vist ikke rigtig forstået, at OWS er det uundgåelige wake up call til vores politikere, så de ser, at flertallet støtter op omkring de nødvendige forandringer. Der er naturligvis et vigtigt formulerigs-og struktureringsarbejde at gøre, men det skal nok blive gjort. Tænk også på at de forandringer, som er nødvendige, er så omfattende, at denne gang skal det gøres ordentligt. Alt må gøres for at processen ikke eskalerer i vold, men en forudsætning for at undgå det er, at alle ser, at der bliver gjort det nødvendige for at oprette social balance og et bæredygtigt miljø - og det kræver et opgør med de finansielle sektorer.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

- selvom man ikke kan kalde de finansielle sektorers fremgangsmåder for demokratiske, men tværtimod i den manglende respekt for fællesskabet for et misbrug af det demokratiske system. Så hvordan beskytter man sig i mod det ?

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Randi Christiansen:
"Så kære Anne Applebaum, du har vist ikke rigtig forstået, at OWS er det uundgåelige wake up call til vores politikere"

Man må håbe, at OWS vil vise sig at være noget andet og mere end et wake-up call til vores politikere. Det vil være yderst uforstandigt at formode at det repræsentative proxy-oligarki blot skal justeres lidt, for at kunne være fremtidens styreform. Muligvis må det forkastes helt, og smides på historiens mødding?

Anne Applebaum er vidende og højt begavet. Hun har formodentligt forstået ganske præcist, hvad der foregår, og hvori truslerne består for at OWS skulle lykkes. Risiciene forsøger hun at minimere, ved at forvirre begreberne mere end de er i forvejen, via sit demagogiske lirum-larum.

Brugerbillede for Peter Hansen

Det er vist så enkelt som: i dag inviterer strukturerne til personlig grådighed og manglende ansvarlighed; derfor skal strukturerne ændres, så de i stedet inviterer til udpræget ansvarlighed og tanke på fællesskabet - hvilket forudsætter, at den enkelte er sikret tilstrækkeligt af netop de herskende strukturer. Man kan sige, at man bytter kampen for at rage til sig, hvad man kan, med adgangen til alt, hvad man kunne efterspørge. Lad os kalde det spotify-modellen.

Brugerbillede for Torben K L  Jensen
Torben K L Jensen

Er det meningen,at denne kone skal skrive fast i
Information og så sammen med overklasseløget
fra Washington?
Jeg mener,alt det vrøvl kan jeg læse/se andre steder
på nettet.Jeg giver penge for en avis som Information for at få informationer og ikke en gang
øregas fra en kone,der aldrig har haft fingrene nede
i mulden.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Jeg var lige ved at anbefale artiklen.
Men da demonstrationer er nødvendige og et udtryk for demokrati, gjorde jeg det ikke .
Modsat, indlæggene her kammer helt over i det sædvanelige hylekor, hvis essens er foragt for demokratiet.
I Danmark, for overskuelighedens skyld selv om emnet er globalt :
Er landets politikere prostituerede og Mærsk m.fl rufferne ?
Eller er de bare dumme, som enkeltpersoner eller som system.
Uanset hvad, så er hele ideen at forbedre det politiske liv til at skabe resultater i retning af det ønskede.
Demonstrationer, lobbyisme, arbejde i jeres politiske partier, osv , hvor man kan øve påvirkning.

Det sædvanelige, romantiske, revolutionære, nårdekanpå Tharirpladsen, kan vi osse-bavl om et helt andet samfund, kan I godt pakke ned.

Randi spørger : "Så hvordan beskytter man sig i mod det ?" (misbrug af det demokratiske system)
Svar : Slæb forbryderne i retten. Og hvis de ikke er forbrydere, så indfør love som regulere deres adfærd, når de nu ikke selv kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

"Og kan de ikke finde ud af at bruge den ordentligt, formår de næppe at udrette stort andet end at svække den yderligere."

Tror vi ikke på demokratiet, har vi tabt på forhånd og har bare haft det sjovt undervejs indtil den varme luft gik ud af ballonen.

Brugerbillede for Frej Klem Thomsen
Frej Klem Thomsen

Information burde virkelig overveje at indføre en "fraråd artikel"-knap, om ikke andet så for sine abonnementer, som derved ville kunne sende utvetydige signaler til redaktionen om at undgå det værste spild af spalteplads og journalistiske resourcer. Som ovenstående.

Brugerbillede for Mark Thalmay

Til Heinrich R. J. kl. 14:55

Hvad er forskellene mellem ’nonsens’, ’sludder’ og ’vrøvl’, :-)?

Jeg tror mere Anne Applebaum er en ’økonomisk-’liberalistisk’ ideologiseret ’hjerne’ (altså med en ’forhekset forstand’, :-)), hvis begreb om ’demokrati’ alene indskrænker sig til de mere og mere massemedie-manipulerede ’repræsentative’ former, der forekommer i nogle af de nuværende, endnu relativt velstående, kapitalistiske, men også mere og mere monetært-økonomisk centraliserede samfund, end at hun ’bevidst har haft til hensigt at forvirre og fordreje’.

For hvis det sidste skulle have været tilfældet, vil jeg mene, hun, med sin ’viden og høje begavelse’, :-), ville have været i stand til at gøre det på en mere uigennemskuelig og mindre kluntet måde, :-).

Med venlig hilsen

Brugerbillede for Niels-Holger Nielsen
Niels-Holger Nielsen

Alle kan få forstoppelse

Niels Ivar Larsen skrev:

"Når Anne Applebaum tilknyttes som fast skribent - dog næppe fastere end en klumme per måned - er det dels, fordi vi gerne vil have flere kvindelige kommentatorer i vores internationale debatpanel.

Af samme grund vil også Naomi Klein (forventer vi) blive fast klummist. (Hun er dog pt. optaget at skrive
på en bog og leverer klummer sjældnere end før).

Men først og fremmest er det, selvfølgelig fordi AA’s klummer er velskrevne og velræsonnerede. At de kan have polemiske kvaliteter tæller selvfølgelig ikke ned.

Derimod har det ikke spillet nogen som helst rolle, med hvem hun er gift. Ej heller har vi skelet til, at hun et jødisk efternavn (et forhold, som en debattør på dette site tidligere har fremdraget i forbindelse med Nick Cohen som noget, man skulle tage sig i agt for).

Generelt må det siges, at det tilstræbes at gøre den internationale kommentar til et pluralistisk rum, hvor meninger kan brydes og vaneanskuelser udfordres. Ikke til et propagandistisk og tendenitøst rum, hvor positioner kan bekræftes.

Derudover modtager jeg gerne gode ideer til andre godt skrivende kvinder, som kunne inviteres inden for."

Denne kommentar er anbefalet af:

Heinrich R. Jørgensen

# 26. august 2011 kl. 10:18

Så, fik du alligevel for meget, Heinreich R. Jørgensen;-)

http://www.information.dk/276919

Brugerbillede for Ole Sandberg

den her artikel er tæt på at være det mest uintelligente og usammenhængende vrøvl jeg har læst idag. Den er kun overgået af en tosse der skrev at konspirationstossen David Icke havde "skarpe politiske analyser". Det var godt nok dumt. Denne artikel er virkelig dum, men ikke helt så dum. Det er dog sjældent at jeg læser noget så dumt som denne artikel, der virkelig ikke giver megen mening og heller ikke forsøger at præsentere et eneste sammenhængende argument for sine totalitære (at demokrati kun kan operere indenfor rammerne af en centraliseret institution med voldsmonopol er altså en totalitær idé) påstande. Hvad er det her for noget selvmodsigende nonsens? Hvorfor bliver det bragt på information? Kunne vedkommende ikke bare skrive "jeg synes at demonstranterne i England er dumme og lugter" og så lade det være ved det? Og hvorfor er det egentlig relevant for danske læsere ifølge avisen?

Information var dog heldig at artiklen blev offentliggjort på en dag hvor jeg tilfældigvis havde læst noget der utroligt nok var endnu dummere.

Brugerbillede for Elis Vejvad

Set inden i demokratiets tilstand, synes OWS at være antidemokratisk. I den forstand at bevægelsen meget let synes at kunne svække demokratiet yderligere.
Selvom deltagerne i bevægelsen også udtrykker sig mod demokratiet,er de ord ikke endegyldige for bevægelsens agenda.
Er man demokratiets mindcontroled slave vil man selvfølgelig focusere på den største trussel. Men det er ikke den alene. Men noget helt andet.

Det, der gør den store forskel, er spontan bevidsthedsdannelse, og det er netop dette forhold, der bevirker toplederne og elitens afmagt.

Selv på nationalt niveau har der i Danmark været et tidligere analog tilfælde, men OWS, eller A99, som de kalder sig, er global - og det er et nyt fænomen.

Lige nu stiller mange sig spørgende og tvivlende overfor bevægelsens effekt, medens det 'globale' regime' nærmest virker paf og meget fåmælte.
Så, medens der ikke endnu 'sker noget rigtig', konsoliderer bevægelsens bevidsthedssum sig, og selv om regimet i årtusinder har tøjlet vores bevidsthed med magt, så bevirker deres svækkede nuværende situation at den magt ikke dækker vores bevidsthedsudvikling. Vi, folk, ejer nemlig stadig vores bevidsthed.

I takt med at bevægelsen åbner såvel demokratiets og andre magtstrukturers lukkede rammer, synliggøres hele verdens bedrag - og det bliver såvel bedragerne som bedragede.
Magt i hidtidig forstand er så udhulet og falsk, at det som et vissent træ kan vælte af sin egen vægt - og det ved vi, folk. Det er forklaringen på at magt slet ikke er indraget i A99-agendaen. Hvem med en klar fremtidsrettet bevidsthed værner om et vissent træ? Ikke vi! Derfor kæmper vi heller ikke for at redde den nuværende situation, som rent faktisk er resultatet af indskrænket livsanskuelse med frygt og magtstræb til følge = En taberstrategi.

Den aktuelle agenda er en samtanke, hvor de verserende udesamlinger er pegepinde for denne.

Vi har også en human plan for taberne, når det hele ramler sammen, således at værdighed bliver alles i åbenhed.
Det må derfor understreges, at det her ikke drejer sig om et nyt monetært eller politisk fænomen, men om et mentalt spring. Hvilket I fleste endnu ikke har indset.

Det vi alle er vidne til for tiden er magtens død - ikke blot denne magt, men magt som fænomen.
Det nye fænomen bliver den fælles bevidsthed, der vil være åben for alle muligheder og deres iboende egenskab til at indvirke, vil afbalancere det videre forløb ganske naturligt.

Så alt i alt er bevægelsen ikke konfronterende demokratiet, og kan derfor siges ikke at være antidemokratisk!
Der peges blot på demokratiets malfunktioner.

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Mark Thalmay:
"Hvad er forskellene mellem ’nonsens’, ’sludder’ og ’vrøvl’, :-)?"

Godt spørgsmål, Mark. At hævde at der er markante forskelle, er ganske rigtigt vås ;-)

Sådan kan det gå. Beklager.

Min (forsøgte) pointe galdt dog, at ærindet bevidst må have været at fordreje og forvirre læsere.

Udmærkede betragtninger. Måske har du ret.

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Eminent indspark fra Elis Vejvad, der præcist berører essencen i, hvad der kan få OWS til at udrette ændringer.

Smukt leveret. Tak.

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Niels-Holger Nielsen:
"Så, fik du alligevel for meget"

Ja, af den pågældende skribent. Ikke af Niels Ivar Larsen eller hans forsøg på at finde læseværdige skribenter.

Brugerbillede for Karsten  Johansen
Karsten Johansen

Her er en god karakteristikk av den nyere tids avvikling av det amerikanske demokratiet (som etter min mening for alvor tok til med beslutningen om å kaste atombombene over Japan - en krigsforbrytelse helt på nivå med de nazistiske):

"The seeds were sown long ago and they took root and thrived as the Cold War wore on. But it was not until the consolidation of the so-called Reagan Revolution that real democracy all but disappeared from our political life. We still have competitive elections, and probably always will. But from that point on, competing parties – the two, semi-official ones — no longer operated in the way that justifying theories of democratic institutions claim they should.

They ceased to be vehicles through which the people or their representatives, aiming at a common good, engage in public deliberation and collective decision-making. Instead, they became marketing agencies, bought and paid for by corporate interests, selling legislators eager to do their paymasters’ bidding to different (though fluid and sometimes intersecting) constituencies, and to a “moderate” middle, comprising less than 20% of a depoliticized and acquiescent electorate.

As marketers, Republicans and Democrats tailor their respective messages to different blocs of voters. Republicans tailor theirs to their hardcore base, voters bereft of informed and considered judgment but full of passionate intensity. Democrats tailor theirs to the apolitical middle."

http://www.counterpunch.org/2011/10/20/the-secret-republican/

Det samme kan jo langt på vei sies om våre egne partier: de er nå marketingsbyråer for sterke kapitalistiske interesser i ytterst snevre kretser, og ikke lengre demokratiske instrumenter for å uttrykke befolkningens ønsker. Likevel befinner vi oss foreløpig lykkelig langt fra den USAnske misere, som ligger langt nærmere forholdene i Tsarens, Stalins og Putins Russland enn den ligger USAs og Europas demokratiske fortid.

Brugerbillede for Martin Kaarup

Er Besæt Wall Street-bevægelsen antidemokratisk?

Sikken et tåbeligt spørgsmål, og som er besvaret tusindtals gange siden grækerne indførte dette propagandamiddel mod befolkningen.

Selvfølgelig er enhver modstand mod magthaverne "udemokratisk". Det er derfor de mener fagforeninger burde nedlægges, at 1000 tals fredelige uskyldige demonstranter masseanholdelse, tilbageholdes og chikaneres af statspolitiet; at skolebørn lærer at forandringer i samfundet sker ved stemmeurnen eller ved at blive valgt til folketinget, komme i regering og gennemtvinge lovændringer.

I lande med rigtig folkeligt rodfæstet demokratiske traditioner, dvs. de lande derikke har adopteret den vestlige verdens kræftsvulstige udgave af demokratiet, det såkaldte repræsentative demokrati, men i stedet engagerer befolkningen, de såkaldte deltager-demokrati, der lærer børn at mindretalsprotester, demonstrationer, repsket for andres meninger, retten til frivillig forsamling m.m. er grundlæggende for et velfungerende demokrati.

Dertil kommer hele samtalen om repræsentativt demokrati i virkeligheden blot burde behandles som en propagandastærk udgave af fåmandsvælde. Hvis der er nogen som er i tvivl om hvordan Danmarks såkaldte demokrati og frie valg fungerer, så slå op i et hvert dansk leksikon under emnet "Fjernsyn". Det er i mangt og meget en nøjagtigt beskrivelse; du kan frit vælge film - så længe du vælger udfra vores programflade.

Brugerbillede for Georg Christensen
Georg Christensen

Bare "det", som giver muligheden til "provokation", mod det etablerede, er med til at bevise "demokratiet´s" gennemslagskraft, (virkelige natur).

Demokratiet, er noget der "altid" forsøges ændret i form af magtbegærdet´s hærgen, og derfor bør betragtes som en "LIVS" nødvændighed overfor alle levende "meneskelige væsner".

NB: Med meneskelige væsner, menes bare forståelsen, fra et "væsen til et andet". Som et meneskeligt væsen, er det den eneste måde, jeg kan udtrykke min "forståelses teori" på.

Brugerbillede for Christian de Coninck Lucas
Christian de Coninck Lucas

Erm...WTF?
Meget mystisk artikel...det politiske system er jo allerede fastlåst og de facto ejet af magfulde finansielle institutioner.

Det er jo næsten en psy-op...

At samles, protestere og uddanne om systemets problemer - der er fx. universitets grads, der forklarer folk hvad der er galt med Federeal Reserve og hvordan Wall Street stort set skriver egen lovginvinger - er jo demokratiets kerne.
Den situation som Thomas Jefferson advarede imod er der hvor vi er!

http://www.thenation.com/blog/37038/thomas-jefferson-feared-aristocracy-...

I thought this revolution WAS televised?

Brugerbillede for Sune Hansen

Hvorfor skal vi læse udenlandske (læs Amerikanske såkaldte pundits)?

Niels Ivar Larsen giver en meget sober begrundelse - vi skal læse begge sider af sagen, så vi kan tage dannede beslutninger.

Dette er et gammelt trick som nu har været brugt i USA i årevis. Man ansætter 2 tågehorn med hver deres yndlings-korstog, og så kan de råbe efter hindanden, og det er jo altsammen meget underholdende.

Tricket har sikkert sin oprindelse i den success man havde med at betale "videnskabsfolk" for at modsige alle der sagde at vi løber hovedkulds ind i resource knaphed og/eller miljø problemer.

I dette tilfælde tager man OWS og gør det suspekt ved at stille det som fjende af demokratiet - i USA gør man OWS suspekt ved at sammenligne det med tea-party tosserne.

Jeg synes det er problematisk at have en såkaldt debat, hvor følelserne er helt ude på ærmerne, men fakta er efterladt hjemme i mølposen. Det har intet med demokrati at gøre - det er "reality tv" på tryk...følelsesladet pladder.

...hvor meget spalteplads skal vi give til tosser som Ann Coulter, hvis eneste budskab er at alle der mener noget andet end hende er onde, terror-elskende, homofile, anarkister der forsøger at ødelægge USA? Jeg kan ikke se at det er med til at skabe "debat". Tværtimod ødelægger det envher debat, og det kan kun være derfor hun får så meget talerum.

Brugerbillede for jette tofte bøndergaard
jette tofte bøndergaard

Jeg blev ked af det i går, da jeg læste dette indlæg i Information. Forfatteren mener, at dersom bevægelsen ikke kan finde ud af at bruge det demokratiske system ordentligt, så vil de blot svække demokratiet yderligere. Hun bygger på den præmis, at demokrati er forankret i nationer, og at det er de nationale politikere, der skal modvirke de problematiske sider af globaliseringen. Man kunne vel spørge om ikke netop denne bevægelse viser, at 'folket' er globens folk? Nationer er en historisk opfindelse, der har skabt mange skel mellem mennesker, som sidst finanskapitalen har forstået at udnytte. Jeg hører OWS som krav om global humanisering og demokratisering, og det finder jeg egentlig ret løfterigt.

Brugerbillede for Anders Sejer

morten hansen skriver:
"OWS har ingen reel gennemslagskraft, fordi de intet klart mål, program har og ikke har formuleret klare krav. Det er selvfølgelig ærgerligt, for drivkraften og frustrationene er reelle."

Der der ingen grund til at spille modstanderens spil. Ved at reducere sig til soundbites, som kan smides rundt i mainstream, reducerer man sig til en velkendt størrelse, som kan spinnes rundt, indtil den falder af.

Bevægelsen skal ikke prøve at påvirke politikken eller spille efter etablissementets regler, hvor man kommunikerer gennem institutioner, som eliten kontrollerer. Den skal gå direkte til folket og oplyse dette, og med den tilstrækkelige styrke, kan den så for alvor bevæge sig, og kan ikke længere ignoreres eller latterliggøres.

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Jette, du har ganske ret i, at "nationer" blandes sammen demokrati, folk, frihed og et stort set alle begreber der var meningsfulde i en tidligere frihedskamp, omtalt som Age of Enlightentenment.

I en af republikken USA's mest kendte erklæringer udtales, at alle mennesker er (skabt) lige. De mente alle, dvs. ikke alene forbundsstatens befolkninger, men alle.

(pånær slaver -- træerne voksede ikke helt ind himlen dengang heller)
Frankrings forfatning i 1789 fastslår, at enhver nation der overfaldet et frit folk, er den franske republiks fjende.

Tankegangen var således inter-national, men blev igen national. Måske det handler om overfladiske værdier og argumenter a la "Wealth of Nations", der blev brugt til at forlede "svage sjæle"?

Brugerbillede for jette tofte bøndergaard
jette tofte bøndergaard

Anders Andkjær det er interessant at tænke OWS som et folkeligt oplysningsprogram - især hvis det kan blive et internationalt oplysningsforetagende. Vi har brug for solidaritet mellem mennesker og bæredygtige resourcefordelinger, der samtidig er retfærdige ... finansmarkedets hærgen har tvært imod skabt større skel mellem mennesker.

Brugerbillede for Anders Sejer

Jette, jeg tror på, at hvis folk kender sandheden, så vil de også handle derefter. Derfor tror jeg den største effekt vil komme af at oplyse folket og lade det se systemets bedrag. Når folket erkender virkeligheden, så vil det også tilslutte sig de nødvendige forandringer, der skal til for at løse de signifikante problemer, som vi står overfor..

Brugerbillede for Søren Lom

Det er påfaldende som artiklens argumentation får demokrati til at lyde som et synonym for staten, og i det lys er artiklen jo ren fascistisk propaganda. At statens interesser har forrang for borgernes interesser.
Det understreges vel også af at man ikke har forstået at folkelige protester er et af værktøjerne i demokratiets værktøjskasse. Netop en modvægt til det monopol som magten har på massekommunikationen.

Brugerbillede for Peter Hansen

Søren Lom, ret beset så argumenterer artiklen vel bare, som om borgerne og staten var ét, hvad de ville være, hvis der var demokrati. Desværre er der i stedet en tro på noget abstrakt, der giver landet en selvstændig eksistens uafhængigt af borgerne. Det er en gammel fantasiforestilling, der er ikke noget samfund uden borgerne, og endnu mindre en stat.

Brugerbillede for Niels Engelsted
Niels Engelsted

@Heinrich R. Jørgensen,
jeg har netop tilbagekaldt min anbefaling af din første og--troede jeg--udmærkede kommentar. Først nu har jeg gjort mig den ulejlighed at slå ordet Perushim op. Jeg ser at det refererer til en litauisk jødisk sekt fra 1800-tallet, der udvandrede til Palæstina. Nu er jeg en lige så god antisemit som alle andre, men jeg mener, at det tåbeligt, forkert og vildledende at blande en kritik af Israel og den jødiske diaspora ind i kritikken af finanskapitalen og Wall Street. Applebaums eventuelle etniske oprindelse er denne sag fuldstændig uvedkommede.

Brugerbillede for Per Møller

En virkeligt grim detalje i artiklen er vel at den ophøjer den eksisterende demokratiske model til at være den eneste. Og helt frakender det faktum at mange vælger at supplere deres afstemningskryds(er) med aktiv tilstedeværelse i manifestationer.
Borgerlighedens største skræk! Det repræsentative demokrati er blevet borgerlighedens hellige ko

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Niels Engelsted:
"Først nu har jeg gjort mig den ulejlighed at slå ordet Perushim op. Jeg ser at det refererer til en litauisk jødisk sekt fra 1800-tallet, der udvandrede til Palæstina."

Mange tak for at slå ordet op, Niels.

Ordet "perushim" er langt, langt ældre. At en litauisk "jødisk" "sekt" i 1800-tallet kalder sig ved det, er bestemt ikke uinteressant. Hverken valget af hvad de betegner sig selv som, eller hvad gruppen foretager sig.

Det er også betegnelsen for en gruppe, der tidligere har haft total juridisk, lovgivningsmæssig, domstolsmæssig og administrativ magt. Eller bestræbt sig på det, og næsten opnået det. En betegnelse på en gruppering, der er blandt de mest berygtede og foragtede i verdenshistorien. Den danske betegnelse er "farisæer".

Som bekendt skal man ikke fæste megen lidt til officiel krønikeskrivning, er det er muligt at de oprindelige perushims netop fik det lidet flatterende eftermæle, fordi de var hædersfolk. Mange af de mest hæderlige, forstandige og retfærdige personer og grupper der har været, er endt med at få de mest horrible eftermæle tildelt af de der skrev krønikerne.

Når jeg skrev "perushim propaganda", kan man overveje om intentionen var at antyde at "perushim's" står bag propagandaen, eller om propagandaen er af samme natur som har søgt at destruere andres eftermæle. Måske var det et forsøg på at se, om det malplacerede ord medførte reaktioner? Eller om det blot var en opfordring til at være opmærksom på, at der er noget fishy med krønikeskrivningen i almindelighed?

Hvad angår ashkenazi, sefardiske, hasidiske og adskillige grupper der ofte betegnes "jøder", har jeg intet negativt at ytre om disse. Tværtimod. Der er formodentligt tale om nogle af klodens fredeligste og
fornuftigste grupper af personer. Den skæbne disse grupper har lidt, har været grum og ufortjent. Deres værdier og ambitioner har været misforstået; og er det stadigt.

At kalde noget anti-semit, er et meningsberøvet skældsord, der ikke har andet indhold at få andre til at tie. Ords betydninger ændrer sig over tid, og kommer ofte til at betyde dets modsætning. Zionisme er heller ikke én kontinuer bevægelse, med samme betydning som den mere "moderne".

Et dansk eksempel på samme proces, er det danske "Tidehverv", der repræsenterer det stik modsatte af, hvad det gjorde tidligere (det var en spirituel, apolitisk bevægelse).

Brugerbillede for Niels Engelsted
Niels Engelsted

Heinrich,
jeg ved ikke om jeg er meget blevet klogere af din lange forklaring, men tak fordi du gider, og så er jeg iøvrigt enig med dig angående skældsordet antisemit.

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Niels,

en nogenlunde fyldestgørende forklaring lader sig næppe formidle på mindre end nogle tusinde sider. Hvis en sådan er skrevet, læste jeg den også gerne. Jeg har langtfra svarene; højst konturerne af en sådan. Samt en uendelig række spørgsmål.

Deraf min ofte besyndelige måde at udtrykke mig på i dette forum. Aparte og besynderlige udsagn fra min side, uden skyggen af kildeanvisninger, skal ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at der ikke lægger kilder og indicier til grund for det bastante påstande der fremføres. Slet ikke ;-)

Men historieskrivning lader sig ikke bevise vha. dokumentation. Fordringen om dokumentation er blot en anledning til at andre kan få ens betræbelser på at forsøge at forstå mere, til at sande til. Mit valg er at strø om mig med hints, andre måske kan få gavn af, end at skrive lange bøger.

Samme tilgang anvender mange, mange andre. Det er yderst lærerigt, at læse artikler og kommentarer på dette forum.

Brugerbillede for Britta Hansen

@ MichaelSkaarup - Tak for det udmærkede link! Det resulterede dog ydermere i, at jeg fortabte mig i optagelser af klimademos i 2009, hvor jeg fandt tilstrækkelig belæg for de demokratisk legitimerede virkemidler, der kan tages i brug i vores eget lille land (her vha 'lømmelpakken' 12. + 13-12-09).

I den forbindelse vil jeg i øvrigt også gerne korrigere Anne Applebaums opfattelse af demonstrationsråbet "This is what democracy looks like" (som den altså hedder korrekt, da den næppe bliver oversat til en kompliceret dansk sætning under danske demonstrationer):

Personligt har jeg kun oplevet, at denne sætning blev råbt af demonstranter, når de netop ville vise, at politiovergreb viser demokratiet bag masken eller facaden. Rigeligt materiale kan ses (og ikke mindst høres) her ved minut 04.15 og min. 6 (men hele videoen er det værd at blive set: http://www.youtube.com/watch?v=ftzj69t_xAU&feature=results_video&playnex...

Brugerbillede for Britta Hansen

@ Anders Andkjær:

Du skriver: "...jeg tror på, at hvis folk kender sandheden, så vil de også handle derefter."

Desværre har jeg mistet denne ellers meget sympatiske optimisme.

Hvorfor er demonstrationerne så meget mere omfattende, store og også voldsomme i Sydeuropa
end herhjemme? Det er ikke KUN et spørgsmål om temperament. Nej, det er fordi folk i de lande for ALVOR får krisen at føle, for alvor forstår (på deres indkomster og livsomstændigheder) at de er de store tabere af magtmisbruget.

Jeg tror desværre, at (de fleste) folk generelt først reagerer, når de selv direkte får konsekvenserne at føle på deres eget liv.

Sider