Kronik

Økologi mætter ikke mange munde

Økologi er et ord, der strutter af sundhed og leder tanken hen på blomstrende enge. Men i virkeligheden er produktionsformen hverken god for miljøet eller for folkesundheden. Og værst af alt; med syv milliarder munde at mætte er økologi den sikre vej til tomme maver
Dansende økologiske køer er blevet en del af de økologiske landsmænds brand. Men spørgsmålet er, om de leverer så glad natur, som de påstår.

Dansende økologiske køer er blevet en del af de økologiske landsmænds brand. Men spørgsmålet er, om de leverer så glad natur, som de påstår.

Flemming Højer

Debat
1. november 2011

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler en omlægning til økologisk landbrug. Men selv om økologisk landbrug har sympatiske træk og rummer megen værdifuld viden, er produktionsformen ikke brugbar som universalløsning. Det ville være katastrofalt — både økonomisk og forsyningsmæssigt.

Med ren økologi kan hele verdens landbrug kun producere mad til fire milliarder mennesker.

I dag er vi syv milliarder, og om 50 år er vi mindst 10 milliarder. Derfor gælder det om at udnytte arealet effektivt.

Og her er opskriften absolut ikke økologi, der kun producerer omkring halvdelen pr. arealenhed i forhold til konventionelt landbrug. Pga. det ringe udbytte kræver økologi langt større arealer, og produktionsmetoden er derfor en direkte trussel for verdens naturarealer — herunder regnskoven.

Derfor bør spørgsmålet om at gøre landbruget økologisk drøftes sagligt — det handler trods alt om forvaltningen af vores fælles, begrænsede ressourcer i en verden, hvor jordkloden næppe vokser, selv om befolkningen firedobles på hundrede år.

Følelser som argument

De almindeligste argumenter for økologisk produktion er ressourcebesparelser, miljøvenlighed, produktkvalitet og dyrevelfærd.

Det økologiske landbrugs berettigelse er altså i høj grad følelsesmæssigt baseret. Økologerne mener, at hvis man afstår fra at bruge nogle af fødevareproduktionens vigtigste produktionsmidler — kunstgødning og kemisk plantebeskyttelse — vil produktionen blive mere bæredygtig i det lange perspektiv.

I mangel af videnskabelig fundering er der gennem årene fremført mere ideologiske og naturromantiske argumenter. Og det har været nok til at få ganske mange — herunder en del journalister og politikere — til at sluge konceptet.

Sandheden er, at økologiens indtog i Danmark hverken er begrundet af videnskab, økonomi eller fornuft, men udelukkende af følelser og politik. Så når verden løber ind i mangel på landbrugsprodukter, bliver det svært for politikerne fortsat at favorisere en produktionsform, der forøger problemerne.

Da en snusfornuftig befolkning i 1990'erne hverken ville producere eller købe økologi, greb politikerne til prispolitiske våben som tilskud og afgifter for at fremme økologien. Selv børn i institutioner blev tvangsfodret med økologi. Det har kostet millioner af skattekroner til at fremme både produktion og afsætning af økologiske fødevarer. Til skade for såvel fødevareproduktionen som miljøet og klimaet. For naturen retter sig stadig efter naturlovene og ikke efter intentionerne hos et politisk flertal.

Økologiske myter

I et par årtier er der målt og testet, uden at det er lykkedes at påvise reelle fordele ved den økologiske produktion.

Der er ingen udbyttemæssige fordele. Ser man bort fra græsarealerne, ligger udbyttet 30-50 pct. under, hvad den konventionelle produktion kan præstere.

Der er heller ingen miljøgevinster. Både vandmiljø og klima belastes mere ved økologisk produktion end ved konventionelt brug.

Økologerne hævder, at jorden forbedres gennem økologisk dyrkning. Men det kan ikke dokumenteres. Tværtimod reduceres jordens indhold af næringsstoffer, ligesom jorden bliver mere ukrudtsfyldt. De kendsgerninger forklarer det betydeligt lavere udbytte.

Men økologisk landbrug fører til mindre kvælstofforurening, hævder økologitilhængerne. Problemet er bare, at de har svært ved at bakke påstanden op med facts.

Der findes nemlig ikke særlig mange langvarige undersøgelser af økologisk kontra konventionelt landbrug. Et af de mest kendte er et 18-årigt forsøg i Skåne, som viste, at en økologisk mark giver 20 pct. lavere kvælstoftab til grundvandet. Men når tabet beregnes pr. produceret enhed, udleder den økologiske produktion 50 pct. mere kvælstof til grundvandet end den konventionelle.

Grønne regnskaber viser det samme. Det ville også fremgå, hvis Danmarks Naturfredningsforening offentliggjorde tallene for deres gods, Skovsgaard, på Langeland!

Økologer på frihjul

Når økologisk og konventionelt landbrug sammenlignes, snydes der ofte på vægten ved, at systemerne blandes sammen. Det sker især på bedrifter, hvor planteavlen er økologisk, mens husdyrproduktionen er konventionel.

Det betyder, at de økologiske afgrøder via husdyrgødningen tilføres næringsstoffer, som stammer fra indkøbt foder fra handelsgødede marker. Uden denne indsmugling af næringsstoffer var økologien endnu vanskeligere stillet.

Som argument mod den konventionelle produktionsform fremføres det ofte, at der bruges meget energi til fremstilling af kunstgødning. Det er rigtigt. Men for hver energienhed, der investeres i gødningen, genereres 5-10 ekstra enheder solenergi i den forøgede planteproduktion. Så energiøkonomisk set er kunstgødning en god forretning. I øvrigt kan den fremstilles med vedvarende energi f.eks. ved hjælp af norsk vandkraft.

Ingen gevinster

Hvad så med pesticiderne? Har økologien ikke nogle fordele her? Måske. Men i dag er midlerne gennemprøvede, og dem med negativ effekt er udfaset.

De sjældne rester, der findes i fødevarer eller vand er yderst små og kan ikke forbindes med negative effekter hverken miljømæssigt eller sundhedsmæssigt. Oftest skyldes de heller ikke anvendelse i landbruget, men nedsivning ved borerør, offentlig ukrudtsbekæmpelse, fortidens synder eller slet og ret systematiske fejl i analyserne.

De kemiske midler, man anvender i moderne landbrug, fremmer derimod forbrugernes fødevaresikkerhed: Nogle af de farligste gifte dannes nemlig, når naturen sætter kemiske våben ind, hvor der ikke bruges kemisk beskyttelse — det gælder f.eks. stoffer som aflatoksin.

Hvad så med biodiversiteten, fremmer økologien ikke den? Her må man svare med et modspørgsmål: Mener økologiens kernetropper virkelig, at det gælder om at have så meget ukrudt i kornmarken som muligt? Hvordan mener man, at det kan forenes med et landbrug, der skal forsyne en voksende verdensbefolkning med mad?

Lad os i stedet dyrke et højt udviklet kulturlandbrug på landbrugsarealerne og reservere andre arealer til naturens frie udfoldelse. Ideen om at blande natur og landbrug sammen giver både dårlig natur og dårlig landbrugsproduktion! Resultatet er sultne maver.

For dyrenes skyld

'Men bør vi så ikke ofre os for dyrenes skyld?' spørger økologitilhængere, der tror, at økologer behandler deres husdyr mere omsorgsfuldt end andre landmænd. Men det fortoner sig i det uvisse, om det rent faktisk er tilfældet. Heldigvis behandles de fleste husdyr godt, men der er fundet grumme tilfælde i begge kategorier. Anderledes med vildtet: Her er det en kendsgerning, at hyppigere mekanisk jordbehandling — såkaldt strigling — af økologiske marker er hård mod harekillinger, fasankyllinger, agerhøns og fuglereder i marken (viber, lærker o.l.).

'Men i det mindste er øko-landbrug vel bedre for klimaet?' tænker økologifortalerne.

Desværre! Det økologiske landbrugs lavere udbytte binder nemlig langt mindre CO2 i afgrøden. Derfor dumper økologisk landbrug på økologernes egen klimadagsorden. Konventionelle marker giver som nævnt 30-50 pct. større udbytte og binder derfor også 30-50 pct. mere CO2 fra atmosfæren.

Herudover skal man huske at medregne de klimagasser, der frigøres fra jordbunden (almindeligvis CO2, men fra vådområder endvidere den langt farligere metan). Svenske forskere har beregnet, at hvis alt korn i Sverige, blev dyrket økologisk, ville det forøge CO2-udslippet svarende til ekstra 675.000 personbiler, der hver kører 10.000 km om året!

Og så har vi været venlige og ikke belastet økologien ved at medregne den ekstra CO2-udledning fra den mere intensive jordbehandling.

Fornægter landvindinger

Værst af alt er det, at økologien fornægter midler, der har reddet milliarder af mennesker.

Nobelpristageren Haber-Bosch, der opfandt metoden til at binde luftens kvælstof i kunstgødning, har haft enorm betydning og reddet milliarder af mennesker fra sultedøden. Blandt videnskabsfolk anses hans nobelpris for at være den vigtigste nogensinde, da den belønnede den opfindelse, som har haft størst betydning for menneskeheden.

Men netop denne opfindelse nægter økologerne at anvende — bortset fra ovennævnte indsmugling af næringsstoffer fra handelsgødning via indkøbt konventionelt foder.

Økologiens forkastelse af fødevareproduktionens allervigtigste produktionsmidler, kunstgødning og kemisk plantebeskyttelse, fører som vist til mindre udbytte, større udvaskning af næringsstoffer, større udslip af CO2, fald i jordens næringsindhold og sidst, men ikke mindst: En masse ukrudt! — Eller som en rigtig økolog udtrykker det: Forøget biodiversitet.

Gad vide, hvad de mange sultne blandt verdens syv milliarder indbyggere synes om den gevinst? Økologi synes mest af alt at være for dem, der har så meget, at de har brug for at forlyste sig med nostalgiske drømme fra Morten Korchs tid.

 

Poul Vejby-Sørensen er cand.agro. og ansat i Bæredygtigt Landbrug

Læs også interview med Niels Halberg, leder af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Per A Hansen

Et spørgsmål du sikkert kan svare på;

Svineavlerne på et tidspunkt blev bemærket af pressen fordi de den ondelyneme ikke ville have foder sprøjtet med stråforkorter ind i staldene. “Svinene ku’ itte avle som de skulle når de åd foder sprøjtet med stråforkorter “, lød meldingen.

Landmænd er jo ikke dumme og når et sprøjtemiddel som stråforkorter viser sig at have en målbart nedsættende negativ effekt på de i særdeleshed kortlevende svin er der god grund til også at antage (fordi at svins biologi minder en del om menneskets) at mennesker også tager skade af stråforkorter.
Som nogle måske husker gik bl.a FDB ind i sagen ved at garantere, at ståforkortet korn ikke fremover kom ind i deres butikker.
(Desværre ser man stadig marker på landet der har fået et skud stråforkorter)

Hvad har du at sige om denne sag - Per ?

.

Per A. Hansen skriver:

>>>{Du har ikke set ordentlig efter – der er 5 besøg på min hjemmeside fra gruppen her – en har besøgt siden om giftige planter, så det er ikke den store interesse for at sætte sig ind i emnet.
I stedet vil man hellere søge efter nogle sider, der kan bekræfte egne holdninger – de kaldes for eksperter!}<<<

Det er da rart at du herved bekræfter, at du bekvemt for dig, også overfor de 5 der forgæves har besøgt din hjemmeside, ikke har linket til netop den side/link fra GEUS, der undsiger dine mange påstande.

Jeg har jo modsat dig, altid linket til hele artiklerne jeg bruger som dokumentation bag mine synspunkter, og det har jeg gjort i fuld tillid til, at læserne så selv kan vurdere og bedømme helheden, også at det ikke kun er landbruget der forurener.

Så igen er det kun alene din påstand, at jeg forfølger landbruget.

Men modsat dig, har jeg jo netop holdt mig til, om man skal mætte munde ved samtidig at forurene miljøet, bl.a. ved udledning af gylle, pesticider, plantehormoner og dyrke/anvende GMO-afgrøder, hvis indbyggede resistens overfor plantesygdomme og pesticider eksperterne endnu ikke ved udskiller endnu værre giftstoffer til miljøet, end hvis man havde anvendt pesticider.

Og igen argumenterer du omkring min holdning, ud fra de forudsætninger du selv har opfundet skulle være mine.

Jeg har igennem hele debatten stillet spørgsmålstegn ved, om man løser verdens sultproblemer ved en voldsom animalsk fødevareproduktion, og samtidig kritisere en nicheproduktion på ca. 5% (økologien), for at det konventionelle landbrug fortsat skal have lov til voldsomt at anvende kunstgødning, gylle, pesticider og GMO-modificeret foder m. m. på bekostning af miljøet.

Og her er det ikke nok for mig, uanset din tilsyneladende holdning om, at man bare skal finde måleresultater for et giftstof der er giftigere, for at bevise at de i drikkevandet fundne pesticider, gylle, hormoner m. m. er uskadelige for miljøet og folkesundheden, for man har fundet noget der er endnu værre.

Men jeg har bemærket at du ikke har citeret, at det vist ikke er helt risikofrit at sprøjte for at producere fødevarer:

>>>{Pesticider og de private vandforsyninger.
Ca. 70.000 danske husstande får deres vand fra små vandforsyninger - de såkaldte enkeltvandsforsyninger. Disse små vandforsyninger er ikke underlagt den samme kvalitetskontrol som de almene vandværker, men en stikprøveundersøgelse, foretaget i 2004 af 628 små vandforsyninger, viste at mange små vandværker har store problemer med vandkvaliteten. Vandet overskrider ofte grænseværdierne for pesticider, nitrat og bakterier i vandet.
En del af de pesticider der er fundet ved disse undersøgelser, er tidligere blevet påvist at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, samt at kunne medføre medfødte misdannelser. Undersøgelserne viste dog ikke nogen sammenhæng mellem kræfttilfælde og vandforsyningstype - altså om der var flere kræfttilfælde hvis man fik sit drikkevand fra en enkeltvandsboring. Til gengæld var der i langt flere tilfælde mødre der fødte nyfødte drengebørn, hvis testikler ikke var sunket ned i pungen ved fødslen, i områder med enkeltvandsforsyninger.}<<<

Jeg har også bemærket, at du har ret meget imod, at 5,5 millioner skattebetalende danskeres spildevand, ikke fra min side accepteres som primær årsag til forurening af vandboringer i det åbne land, hvor kun landbruget sprøjter og udleder gylle.

Men du mener modsat mange, at så længe der bare er nogen der forurener miljøet, så skal det konventionelle landbrug (ca. 12.500 heltidslandbrug) have lov til at forurene.

Ja du synes jfr. tidligere indlæg fra dig, at det er rimeligt, at landbruget får 500 millioner kr. årligt i nedsat jordbeskatning, for at nedbringe sprøjtehyppigheden til 1,7 trods sprøjtningen efter nu 2 år er øget, og udgør 2,58 sprøjtninger pr. år.

Og endnu mere tragikomisk er det, at selv om landbruget nu snart på 3. år får de 500 millioner kr. så kan landbruget alligevel ikke nedbringe sprøjtningerne på grund af påståede problemer med miljø- og klimaforandringer.

Men at landbruget hæver pengene har miljø og klimaforandringerne åbenbart ikke den store indvirkning på.

Derfor er det farligt at indgå aftaler med det konventionelle landbrug om at mætte munde som anvist af PVS’s artikel, også selv om det er en økonomisk effektiv fordel for den enkelte landmand og BNP.

@Kaspar

Jeg skal gerne svare på spørgsmål og har opgivet at få svar på mine.

-klip-
Et spørgsmål du sikkert kan svare på;
Svineavlerne på et tidspunkt blev bemærket af pressen fordi de den ondelyneme ikke ville have foder sprøjtet med stråforkorter ind i staldene. “Svinene ku’ itte avle som de skulle når de åd foder sprøjtet med stråforkorter “, lød meldingen.
-klip slut-
Den gamle historie med stråforkorter er en storm i et glas vand. Der bruges stort set ikke stråforkorter længere, for man har nedsat kvælstofnormerne meget. Der er intet køde på den historie – du koger suppe på en pølsepind.
De meget omtalte østrogene effekter stammer fra et bestemt middel, ikke alle har denne effekt. Der har været meget postyr om phthalater med effekt på sædkvaliteten, men de berør på en misforståelse. Der er mange typer phthalater, de landkædede i blødgørere har stor østrogen effekt, men for det enkelte middel til stråforkortning var der tale om kortkædede phthalater, der ikke havde østrogen effekt.
Du kan evt. prøve at finde, hvad prof. Skakkebæk mener om den sag, han ændrede syn på pesticiders effekter – han fandt ingen sammenhæng. Hvad FDB måtte mene er ligegyldigt, de siger det, der sælger bedst som alle andre. Det var forbudt at anvende stråforkortere i dansk brødkorn
Har du ikke nyere historier?

@Jens Høybye
du skriver bl.a.:
-klip-
Det er da rart at du herved bekræfter, at du bekvemt for dig, også overfor de 5 der forgæves har besøgt din hjemmeside, ikke har linket til netop den side/link fra GEUS, der undsiger dine mange påstande.
Jeg har jo modsat dig, altid linket til hele artiklerne jeg bruger som dokumentation bag mine synspunkter, og det har jeg gjort i fuld tillid til, at læserne så selv kan vurdere og bedømme helheden, også at det ikke kun er landbruget der forurener.
-klip slut-

Den omtalte GEUS-rapport er der ingen, der har ledt efter på min hjemmeside, jeg kan blot konstatere at Informations læsere ikke er interesserede i at læse facts om landbrug, men vil helst fortsætte med deres fordomme.
Lad os se på den rapport du henviser til:
Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger.
2004.
Meget interessant rapport over småboringer, der forsyner 1-2 familier med vand – altså mindre vand end det en mindre stationsby aftager.
De fleste forureninger findes i brønde indtil 30 m fra veje. Pesticidfundende drejer sig om
BAM,
triaziner,
atrazin,
simaziner og enkelte andre.
Fælles for de stoffer er, at der stammer fra totalmidler, som jeg gentagne gange har nævnt, at landbruget ikke har anvendt – bortset fra nogle få ha med majs med atrazin i 1970-erne, hvor man dyrkede ca. 5000 ha. Majs.
Det er private havejere, kommuner, amter og DSB, der har anvendt midlerne, derfor er der så mange fund nær ved veje. Lidt konklusioner i rapporten:

a) De fleste forureninger findes i nærheden af byer (!). Husk at få disse facts med, Jens.
b) Undersøgelsen viser, at brønde på gårdspladser ikke var den værste placering, hvilket tyder på at kun få sprøjtede Prefix/Casoron på gårdspladser. Det bekræfter, hvad jeg tidligere har nævnt.
c)
Eksperterne fra GEUS ved en masse om pesticider, men ikke hvem og hvad de er brugt til.
Tilsyneladende ved de ikke, at totalmidlerne anvendtes af kommuner og amter til at sprøjte vejkanterne for at undgå asfaltskader.
GEUS kender tilsyneladende intet til DSBs storforbrug af Prefix (BAM) til skråningerne, ellers ville en del af deres usikkerhed vedrørende tolkningen af resultaterne ikke være så udtalt. Jeg har søgt på teksten i rapporten efter ”kommuner”, stat, amter og private – ingen respons.

Jens Høybye, nu må du tage dig lidt sammen og se at få fat i hvad landbruget har anvendt – og hvad de ikke har anvendt – du fører hetz mod et erhverv på et forkert grundlag. Alt dette kunne du have undgået, hvis du havde læst i teksten på min hjemmeside.
Mine konklusioner:
Et totalforbud mod al sprøjtning vil ikke ændre noget, idet disse gamle midler er i jorden og vil findes i drikkevandsboringer i mange år i fremtiden.

Der er ingen undersøgelser, der har påvist nogen sundhedsmæssig effekt af indtagelse af BAM eller AMPA (fra roundup).

Men tak for linket til GEUS-undersøgelsen, den bekræfter til fulde hvad jeg har nævnt i mange indlæg om dette emne – de største syndere fredes mens de små forfølges.
Jeg underer mig over, at ingen konkluderer, at man burde have forbudt sprøjtning af haver, fortove, vandværksgrunde – se undersøgelsen du refererer til.
Denne undersøgelse har på ingen måde noget at gøre med Poul Vejbys kronik.

@J. Høybye –
Et par opfølgninger af dine mange demagogiske bemærkninger der gentages, selv efter at de er tilbageviste. Prøv at læse mine svar – helt fra starten af. Jeg har ikke orket at gentage alle tidligere tilbagevisninger. Prøv at høre efter.

-klip-
Jeg har igennem hele debatten stillet spørgsmålstegn ved, om man løser verdens sultproblemer ved en voldsom animalsk fødevareproduktion, og samtidig kritisere en nicheproduktion på ca. 5% (økologien), for at det konventionelle landbrug fortsat skal have lov til voldsomt at anvende kunstgødning, gylle, pesticider og GMO-modificeret foder m. m. på bekostning af miljøet.
-klip-
Jeg må endnu en gang fortælle dig, at alle økologiske landbrug holder husdyr – og at landbrug uden husdyr udelukkende findes hos traditionelle landbrug.
Hvad er det for et pesticider, der kan medføre misdannelser? Lad os få nogle facts i stedet for løse rygter. Du roser dig jo af at henvise til "hele artikler" jeg venter ...

-klip-
Jeg har også bemærket, at du har ret meget imod, at 5,5 millioner skattebetalende danskeres spildevand, ikke fra min side accepteres som primær årsag til forurening af vandboringer i det åbne land, hvor kun landbruget sprøjter og udleder gylle.
-klip slut-

Ren demagogi – eksempler er udtrykkeligt nævnt i debatten om vandmiljøet – det ved du udmærket.
Jeg har nævnt slam fra rensningsanlæg udbringes på landbrug – det ignorerer du. Du lukker øjnene for forurening af grundvandet p.g.a. utætte kloakledninger, hvor masser af hormoner, medicinrester m. v. sikres afgang til grundvandet.
Gylle er ikke er miljøfremmed stod, der forurener, det er skam gødning for planterne. At miljøeliten har gennemtrumfet at de skal spredes ud på tidspunkter, hvor den lugter mest, er ikke landbrugets ansvar.
Sprøjtehyppigheden siger intet om miljøbelastningen overhovedet, men det eneste som miljøsektoren og politikere kan finde ud af at anvende.
Jeg synes du skal dokumentere dine påstande – der er mange. Misdannelser, hvad, hvem og hvornår?

Nedsættelsen af jordbeskatningen betyder, at danske landmænd ”kun” betaler det dobbelte af, hvad de tyske kolleger skal af med. Det er konkurrenceforvridende og betyder mere import af tyske varer- også dette har du fået at vide før.
Der erikke meget kød på dine argumenter, men det er vel helt i din ånd - mindre kød?
Men god fornøjelse med flæskestegen og det udenlandske frugt.

Per A Hansen

Jeg har midlertidigt opgivet at få dig til at forstå, at den menneskelige krop er en smuk og sart organisme, der ikke burde udsættes for selv den mindste giftmængde.

(Forskellene på vores henholdsvis standpunkter i livet er simpelthen for store.)

Det er min opfattelse, at du efter jeg ved ikke hvor mange år som landbrugsskolelærer simpelthen må være blevet "miljøskadet" sikkert af at læse sprøjtegift-fabrikkernes giftanbefalinger - med mere.

Og derfor har jag et spørgsmål mere.
Er det en "stående vittighed" på alle de konventionelle landbrugsskoler; "at der er mere gift i en kop kaffe eller i en øl end i et helt livs konsumeret konventionelt føde"?!?

Når jeg spørger er det fordi; at jeg efter at læst dit nævnte her citerede udsagn har måttet indse, at det udsagn grundlæggende står som en milepæl og det rene sandhed for de landmænd jeg har diskuteret sprøjtegift med igennem årene.

Man "udvasker " ikke mineraler og salt, hvis man drikekr almindeligt postevand i "almindeige" mængder.

Der er korrekt, at indtager man 4 liter rent vand dagligt kommer man til at mangle salte.
Vandet i celelrne hos mennesker og dyr holdes variabelt med Natrim Kalum pumpen ikke ved hjælp af OT. Bare så du ikke forveklser tingene og påstår endnu mere sludder af den kant.

Men tilsætter man sit drikekvand saft, får man ingen salteeller flere mineraler med i købet - kun sukker eller sødestoffer.

Hvis vandet i følge den "bæredygtige landbrugsvidenskab!" er så farligt, kan det undre, at man ikke passer bedre på det.

Citat fra cand.agro Per Vejby-Sørens artikel:

>>>{Ingen gevinster
Hvad så med pesticiderne? Har økologien ikke nogle fordele her? Måske. Men i dag er midlerne gennemprøvede, og dem med negativ effekt er udfaset.

De sjældne rester, der findes i fødevarer eller vand er yderst små og kan ikke forbindes med negative effekter hverken miljømæssigt eller sundhedsmæssigt. Oftest skyldes de heller ikke anvendelse i landbruget, men nedsivning ved borerør, offentlig ukrudtsbekæmpelse, fortidens synder eller slet og ret systematiske fejl i analyserne.

De kemiske midler, man anvender i moderne landbrug, fremmer derimod forbrugernes fødevaresikkerhed: Nogle af de farligste gifte dannes nemlig, når naturen sætter kemiske våben ind, hvor der ikke bruges kemisk beskyttelse — det gælder f.eks. stoffer som aflatoksin.}<<<

Det er så det Per A. Hansen når frem til som en konklusion, at pesticider ikke har noget med PVS’s artikel at gøre, ved at skrive:

>>>{Men tak for linket til GEUS-undersøgelsen, den bekræfter til fulde hvad jeg har nævnt i mange indlæg om dette emne – de største syndere fredes mens de små forfølges.
Jeg underer mig over, at ingen konkluderer, at man burde have forbudt sprøjtning af haver, fortove, vandværksgrunde – se undersøgelsen du refererer til.
Denne undersøgelse har på ingen måde noget at gøre med Poul Vejbys kronik.
# 16. december 2011 kl. 10:42}<<<

Nedenfor er linket til GEUS-undersøgelsen, som Per A. Hansen har følgende klare holdning til:

>>>{Eksperterne fra GEUS ved en masse om pesticider, men ikke hvem og hvad de er brugt til.
Tilsyneladende ved de ikke, at totalmidlerne anvendtes af kommuner og amter til at sprøjte vejkanterne for at undgå asfaltskader.
GEUS kender tilsyneladende intet til DSBs storforbrug af Prefix (BAM) til skråningerne, ellers ville en del af deres usikkerhed vedrørende tolkningen af resultaterne ikke være så udtalt. Jeg har søgt på teksten i rapporten efter ”kommuner”, stat, amter og private – ingen respons.}<<<

Så nu har Per A. Hansen udover sit syn på DMU, Miljøstyrelsen også konkluderet, at GEUS heller ikke er til at stole på, for disse to videnskabelige institutter og et ministerium, ved langt mindre om anvendelse end Per A. Hansen, som jo allerede tidligere i debatten har bevist alene ved argumentation, at en kop kaffe er mere giftig end pesticidrester og glyfosat.

Men kære læser, læs linket og bedøm selv, også omkring Per A. Hansens påstande om mine indlæg.

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg510

Vedr. Per A. Hansen nedladende udsagn om at:

>>>{Gylle er ikke er miljøfremmed stod, der forurener, det er skam gødning for planterne. At miljøeliten har gennemtrumfet at de skal spredes ud på tidspunkter, hvor den lugter mest, er ikke landbrugets ansvar.

Sprøjtehyppigheden siger intet om miljøbelastningen overhovedet, men det eneste som miljøsektoren og politikere kan finde ud af at anvende.

Jeg synes du skal dokumentere dine påstande – der er mange. Misdannelser, hvad, hvem og hvornår?}<<<

Til det er der jo bare at citerer fra GEUS-undersøgelsen, og derved samtid belyse hvordan Per. A. Hansen bevidst bagatelliserer og påstår noget andet, for at slippe for at forholde sig til det alvorlige i GEUS-undersøgelsen:

>>>{Vi har i mange år vidst, at udbringning af gylle på markerne kan belaste vandmiljøet med næringsstoffer, men det er ikke tidligere blevet undersøgt om hormonstoffer i husdyrgødningen også kan være en belastning. Søer og orner har en naturlig produktion af kønshormonet østrogen, som de udskiller i gyllen. Hidtil har man regnet med, at østrogenerne blev bundet til jorden eller nedbrudt. I 2006 præsenterede GEUS nye resultater, der viser, at østrogen fra udbragt gylle kan udvaskes til vandmiljøet.

På to forsøgsmarker med moræneler i Jylland blev der nedfældet gylle som en del af den almindelige landbrugsdrift. På begge marker blev det senere målt, at østrogen udvaskes til vandmiljøet, i koncentrationer, der kan føre til tvekønnethed hos fisk. Op til tre og syv måneder efter udbringning blev østrogen stadig fundet i høje koncentrationer i drænvandet fra markerne. Det er første gang, at man under reelle feltforhold har påvist, at nedfældning af gylle kan være en kilde til forurening af vandmiljøet med hormonstoffer.}<<<

Det var altså ikke noget så uskyldigt som plantenæring eller lugtgener, der af en miljøelite kræves udspredt på tidspunkter, hvor den lugter mest, og ikke er landbrugets ansvar, som påstået af Per A. Hansen.

Vedr. Per A. Hansen der skriver:

>>>{Sprøjtehyppigheden siger intet om miljøbelastningen overhovedet, men det eneste som miljøsektoren og politikere kan finde ud af at anvende.}<<<

Du mener altså det er miljøsektoren og politikerne der sprøjter 2,58 gange i stedet for 1,7?

Men da du jo selv har skrevet det, at det er miljøsektoren og politikerne, og ikke landmanden med sprøjten, så må det være rigtigt og vel dokumenteret som altid fra din side.

Per A. Hansen skriver endvidere:

>>>{Nedsættelsen af jordbeskatningen betyder, at danske landmænd ”kun” betaler det dobbelte af, hvad de tyske kolleger skal af med. Det er konkurrenceforvridende og betyder mere import af tyske varer- også dette har du fået at vide før.
Der erikke meget kød på dine argumenter, men det er vel helt i din ånd - mindre kød?
Men god fornøjelse med flæskestegen og det udenlandske frugt.
# 16. december 2011 kl. 11:04}<<<

At jeg af Per A. Hansen har fået noget forkert at vide før, omkring hvorfor landbruget får 500 millioner kr. pr. år for at nedsætte sprøjtehyppigheden, og dermed mængden af sprøjtemiddel, er ikke ensbetydende med, at det så bliver rigtigt af at Per A. Hansen gentager sin påstand.

For hvad har en foreløbig 2 årig økonomisk kompenseret aftale på 500 millioner kr. pr. år om nedbringelse af anvendte sprøjtemidler, som landbruget har overskredet og endda forøget, pludselig noget med Tysk jordbeskatning at gøre?, og da slet ikke i en sammenhæng om, hvordan man mætter munde.

Men hvor er det alt i alt dejligt, og ironisk nok for Per A. Hansen, at kunne konstatere hvordan Per A. Hansens argumentationsiver gennem hele debatten, i sig selv afdækker mere og mere om netop moralen, fakta og hensigten hos dele af landbruget, over for det samfund de burde føle sig som en del af, og ikke føle som en fjende de gange der ikke er økonomisk gevinst at hente.

som sædvalig sjusker jeg med teksten.

Der skulle have stået Natrium Kalium pumpen.
Hvis man tror at alle celler fungere ens uanset om det er planter eller, så ved man forlidt til at fremkomme med påstande om påvirkningerne af sprøjtegifte - sådan helt generelt.

Men det indgår jo nok heller ikke i landbrugsuddannelsen, at man skal vide, hvordan diverse landbrugsfaglige gifte påvirker mennesker og dyr.

Det var vel kun i Morten Korch filmene, at helten kunne alting, når han var "fuldt uddannet landmand".

Per A. Hansen skriver d. 16.12.11 kl.:10:42:

>>>{Den omtalte GEUS-rapport er der ingen, der har ledt efter på min hjemmeside, jeg kan blot konstatere at Informations læsere ikke er interesserede i at læse facts om landbrug, men vil helst fortsætte med deres fordomme.
Lad os se på den rapport du henviser til:
Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger.
2004.
Meget interessant rapport over småboringer, der forsyner 1-2 familier med vand – altså mindre vand end det en mindre stationsby aftager.
De fleste forureninger findes i brønde indtil 30 m fra veje. Pesticidfundende drejer sig om
BAM,
triaziner,
atrazin,
simaziner og enkelte andre.
Fælles for de stoffer er, at der stammer fra totalmidler, som jeg gentagne gange har nævnt, at landbruget ikke har anvendt – bortset fra nogle få ha med majs med atrazin i 1970-erne, hvor man dyrkede ca. 5000 ha. Majs.
Det er private havejere, kommuner, amter og DSB, der har anvendt midlerne, derfor er der så mange fund nær ved veje. Lidt konklusioner i rapporten:
a) De fleste forureninger findes i nærheden af byer (!). Husk at få disse facts med, Jens.
b) Undersøgelsen viser, at brønde på gårdspladser ikke var den værste placering, hvilket tyder på at kun få sprøjtede Prefix/Casoron på gårdspladser. Det bekræfter, hvad jeg tidligere har nævnt.
c)
Eksperterne fra GEUS ved en masse om pesticider, men ikke hvem og hvad de er brugt til.
Tilsyneladende ved de ikke, at totalmidlerne anvendtes af kommuner og amter til at sprøjte vejkanterne for at undgå asfaltskader.
GEUS kender tilsyneladende intet til DSBs storforbrug af Prefix (BAM) til skråningerne, ellers ville en del af deres usikkerhed vedrørende tolkningen af resultaterne ikke være så udtalt. Jeg har søgt på teksten i rapporten efter ”kommuner”, stat, amter og private – ingen respons}<<<

At Per A. Hansen har søgt på teksten i rapporten under kommuner, stat, amter og private, og ikke fundet nogen respons, hænger nok sammen med, at undersøgelsen drejer sig om 4 amter, og at Per A. Hansen vist også har glemt at stat, amter( nu Regioner), DSB og kommuner for mange år siden stoppede med at anvende glysofat.

Titlen på rapporten er:

DANMA R K S OG GRØNL A N D S GEOLOGI S K E U N D E R S ØGE L S E R A P P OR T 2 0 0 4 / 9

Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger.
af
Walter Brüsch, Jens Stockmarr, Niels Kelstrup, Frants von Platen-Hallermund
og Per Rosenberg

http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/smaa_vandfors_0...

Nu kan læserne jo selv bedømme troværdigheden af Per A. Hansen’s konklusioner, oplysninger og tilbagevisninger, som han i undervisningsøjemed bibringer sine elever og debatten, bl.a. ved ikke at have linket til en eneste rapport, der undsiger hans mange påstande, men som Per A. Hansen dog vedkender sig at have læst.

Efterhånden har Per A. Hansen nedgjort debattørerne og videnskabelige institutioner så meget i forhold til Per A. Hansens påtagede viden, at det er gået helt ubemærket hen over hovedet på Per. A. Hansen, at niveauet derved er trukket så lavt af Per A. Hansen, at Per A. Hansen derved selv er kommet langt under middel i forhold til dem der ikke debatterer.

Alene Per A. Hansens beskrivelse:

>>>{Den omtalte GEUS-rapport er der ingen, der har ledt efter på min hjemmeside, jeg kan blot konstatere at Informations læsere ikke er interesserede i at læse facts om landbrug, men vil helst fortsætte med deres fordomme.
Lad os se på den rapport du henviser til:
Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger.}<<<

beskriver i sig selv, at Per A. Hansen ikke sætter sit lys under en skæppe, men at vi andre efterhånden har opdaget, at et fingerbøl er mere end rigeligt for at dække sandhedsværdien af Per A. Hansens faktiske oplysninger.

Må jeg lige i anledningen af den "afrpøvning" af sprøjtegifte, der foregår i Danmark lige fastholde opmærksomheden i, at man rent faktisk sidste år godkendte en sprøjtegiftmærke, som allerede nu finde si gundvandet.

Kan desværre ikkebhuske mærket, men det har stået i www.maksinbladet.dk.
Så selvom man godkender stoffer, kan de godt være farlige aligevel.

Kun en tåbe frygter ikke industrilandbruget.

@Mona,
-klip-
Vandet i celelrne hos mennesker og dyr holdes variabelt med Natrim Kalum pumpen ikke ved hjælp af OT. Bare så du ikke forveklser tingene og påstår endnu mere sludder af den kant.
-klip-
du roder lidt rundt i teksterne. lad mig sætte et par ting på plads.
a) jeg har intet med "Bæredygtigt Landbrug" at gøre, jeg har læst deres tekster og har fundet, der er fagligt korrekte.
b) med sved og urin fjerns der en række mineralstoffer. De skal erstattes, det sker ikke ved at drikke rent postevand. Det er min pointe, det er OK du er uenig. Saftevand tilfører lidt - men sikkert ikke nok.
c) Natrium-kaliumpumpen drejer sig om at overføre nerveimpulser - her bruges energi til at holde "pumpen" kørende korrekt.
Cellernes osmotiske tryk bestemmer i hvilken retning vandbevægelsen foregår - altså den passive vandtransport mellem cellerne.
d) at et stof kan udvaskes er ikke ensbetydende med, at det er farligt.
Godkendelsesproceduren for pesticider er meget streng - og bliver løbende revideret.
Kun en tåbe frygter frygten.

@Jens Hørbye,
Jeg må endnu engang konstatere, at du ikke på et eneste punkt kan eller vil tilbagevise mine regneeksempler, men fortsætter med noget ligegyldigt pindehuggeri.
Dine indlæggene har intet med kronikken at gøre – der drejer sig om hvordan man brødføder en stadig voksende befolkning, hvor pesticider på global plan tegner sig for merudbytter svarende til ca. 2.000 millioner flere mennesker kan få mad. Det er der 3 debattører, der ikke synes er en god ide. Fint nok – men jeg giver nu Poul Vejby ret i hans konklusioner, økologi er ikke svaret på at brødføde en stadig stigende befolkning. Vi taler jo om en årlig tilvækst svarende til befolkningtasllet i Frankrig.
-klip-
Titlen på rapporten er:
DANMA R K S OG GRØNL A N D S GEOLOGI S K E U N D E R S ØGE L S E R A P P OR T 2 0 0 4 / 9
Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger.
-klip slut -
Hvorfor dog bruge tid på at gentage den rapport, som jeg allerede har kommenteret – men måske har du slet ikke læst rapporten? Du kan finde alle mine bemærkninger ovenfor i denne rapport – se bl.a. siderne 12, 37-39, 84. Alle ting viser, at hovedproblemet stammer fra andres anvendelse af pesticider. Det burde være letfatteligt, men jeg gentager gerne, hvis det kan lette forståelsen.
Det står jo aldeles lysende klart i rapporten, at den overvejende del af de fundme midler stammer fra totalmidler, som landbruget ikke har anvendt. Der er intet i denne undersøgelse, der strider mod, hvad jeg har skrervet – tværtimod bekræfter den mine tidligere indlæg - problemet med pesticider er de totalmidler, som private og det offentlige i årevis pumpede ud på veje, jernbaneskråninger, fliser etc. Det er vist 5. gang jeg nævner det, nå må det da være tiden, hvor også Jens Hørbye finder ud af savgens rette sammenhæng – eller skal vi tage det en gang til?
I modsætning til de brave folk i GEUS, så har jeg lavet sprøjeplaner for landmænd – og har undervist i emnet. Du er irriteret over at blive rettet i stoffet, du burde da være glad for at få ordentligt besked.
Nej Jens – jeg ved udmærket at det offentlige holdt op med at bruge Prefix i 1996, hvor Miljøstyrelsen forbød det – landbruget stoppede med at nævne det som middel til gårdspladser i 1982. For en ordens skyld – BAM stammer fra dette middel – medens det glyphosat du nævner ikke bruges mere, nedbrydes til AMPA, som ikke er et problem – det er BAM, der har lukket de mange vandboringer.
Alt dette kunne være undgået at nævne, hvis du havde læst rapporten, hvor der står det samme.

@Kaspar Olsen.
Klip-
Jeg har midlertidigt opgivet at få dig til at forstå, at den menneskelige krop er en smuk og sart organisme, der ikke burde udsættes for selv den mindste giftmængde.
- klip slut –
Jeg har ikke hørt et eneste bevis for påstanden, og du har ikke ville dokumenteret noget som helst.
Jeg ser ingen forsøg på at finde fejl i mit regnestykke – det er også omsonst – regnestykket holder vand.
Du tager fejl – den menneskelige organisme er så robust en organisme, at indtagelse af miljøfremmede stoffer faktisk er med til at holde det naturlige immunforvar i beredskab – alt for renlig en tilværelse får immunforsvaret til at angribe sunde celler - og det er livstruende.
Hvis du drikker kaffe (te), så er der mere end 1000 (tusind) gifte og miljøfremmede stoffer heri – 26 af dem er konstateret cancerogene etc. Alligevel indtager vi oceaner af gifte med fødevarerne, planterne indeholder mange naturlige giftstoffer, som beskrevet på et af mine kapitler på hjemmesiden, som du ikke vil bruge tid på at læse – fint nok.
Uanset om du tror det eller ej, så indtager du en række giftige stoffer dagligt i store mængder – det enenste der foruroliger dig er de, der findes i de små mængder, jeg viste i mit regnestykke – tallet o.1 mikrogram/kg.
Jeg må konstatere, at ingen er specielt interesserede i at diskutere Poul Vejbys kronik og konsekvenserner ved at undlade kemisk planteværn på global plan – se de idelige gentagelser af merudbytterne ved anvendelsen diverse steder i "debatten"/meningsudvekslingen.

@Hørbye,
Tallet vedrørende sprøjtehyppigheden tager ikke hensyn til de enkelte midlers miljøbelastning – stærke giftige stoffer og ugiftige midler vægtes ens – for at tækkes politikere, der ofte er funktionelle analfabeter på området.

Ja kære Per

Du ved ikke en smule om dyrs og mennesker stofsifte.
så derfor vil jeg ikke anmode dig om en udredning af, hvorfra vi mennesker så får tilført diverse salte og mineraler.

Natrium Kalum punpen er for svært for dig, så lad den ligge. Det hører ikke under landbrugsuddannelsen, hvorimod det osmotiske tryk bestemt gør det, fordi det relaterer til palnetecelle

Det er da godt for dig, at du har fundet det såkaldte bæredygtige landbrugs lekturer og påstande korrekte, men det betyder ikke at alle deler den observans.

Kun en tåbe frygter ikke industrilandbruget og dets tågehorn.

Per A. Hansen skriver 16.12.11 kl. 10:42:

>>>{ a) De fleste forureninger findes i nærheden af byer (!). Husk at få disse facts med, Jens. }<<<

Det er så igen Per A. Hansens egen konklusion, hvilket også fremgår ved at læse kortene i rapporten over de steder, hvor prøverne er taget. Og bortset fra det, er det jo ret uinteressant, om der kan findes forureninger i bynære brønde og/eller boringer, der er blevet lukket på grund af forurening, længe før rapportens prøver blev taget i ikke lukkede vandindvindingsanlæg, i det åbne land, altså landbrugenes egne brønde og/eller boringer.

Læserne kan f.eks. på side 25 figur 9 se om boringerne er placeret i nærheden af byer som påstået af Per A. Hansen.

http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/smaa_vandfors_0...

Per A. Hansen:

>>>{ b) Undersøgelsen viser, at brønde på gårdspladser ikke var den værste placering, hvilket tyder på at kun få sprøjtede Prefix/Casoron på gårdspladser. Det bekræfter, hvad jeg tidligere har nævnt. }<<<

Rapporten skriver:

>>>{ Anlæggenes beliggenhed i forhold til bygninger og gårdspladser viser, at 2/3 af de anlæg der er placeret på en gårdsplads uden biologisk aktive rodzoner indeholder pesticider, mens mere end halvdelen af de anlæg der er placeret i haver indeholder pesticider. }<<<

Hov Per A. Hansen, hvad var nu det for noget med de gårdspladser og læsning af rapporten.

At Per A. Hansen har omdøbt pesticider til planteværn, fjerner ikke det faktum, at rapporten og alle forskere bruger betegnelsen pesticider, og det er det rapporten også indeholder udover hormoner, medicinrester og nitrat m. m.

Men Per A. Hansen giver det indtryk, at landbruget ikke bruger det Per A. Hansen kalder totalmidler, hvilket ikke er korrekt.

Per. A. Hansen beskriver endvidere om kloakslams forurening, hvilket sikkert er uomtvisteligt. Men han glemmer, at det er det konventionelle landbrug der bruger dette slam uanset risikoen for forurening. Altså ikke økologerne, eller landbrug der har erkendt risikoen for forurening frem for økonomisk gevinst.

Per A. Hansen skriver:

>>>{ Meget interessant rapport over småboringer, der forsyner 1-2 familier med vand – altså mindre vand end det en mindre stationsby aftager.
De fleste forureninger findes i brønde indtil 30 m fra veje. Pesticidfundende drejer sig om
BAM,
triaziner,
atrazin,
simaziner og enkelte andre.
Fælles for de stoffer er, at der stammer fra totalmidler, som jeg gentagne gange har nævnt, at landbruget ikke har anvendt – bortset fra nogle få ha med majs med atrazin i 1970-erne, hvor man dyrkede ca. 5000 ha. Majs.
Det er private havejere, kommuner, amter og DSB, der har anvendt midlerne, derfor er der så mange fund nær ved veje. Lidt konklusioner i rapporten:}<<<

Rapporten skriver:

>>>{ Der er fundet en klar overvægt af gravede brønde med fund af pesticider. I ca. 82% af de
gravede brønde blev der fundet pesticider, og grænseværdien for drikkevand var overskredet i
55%. I boringer placeret i bunden af en gravet brønd blev der fundet pesticider i 56% og
pesticider over grænseværdien i 32%, mens der i enkeltstående boringer blev fundet pesticider
i 39% og pesticider over grænseværdien i ca. 22%.

Sammenhængen mellem forskellige mulige forureningskilder og disses afstand fra anlæggene
er undersøgt, uden det har været muligt at identificere statistisk valide sammenhænge.

Alle oplysninger er også testet ved PCA (Principal Component Analysis) med samme resultat.
F.eks. er der ingen sammenhæng mellem pesticidkoncentrationer og afstand til vaskepladser,
hvad enten disse har befæstet eller ikke befæstet bund. Hvad angår afstand til forskellige
vejtyper findes ingen sammenhæng mellem afstand til vejanlæg og pesticid koncentrationer,
men det ses dog at hovedparten af anlæggene som overskrider grænseværdien ligger under 30
meter fra et vejanlæg. Det er også forventeligt, da alle undersøgte anlæg ligger i nærheden af
en eller flere vejtyper, og da det er normalt at placere netop denne anlægstyper nær
forbrugsstedet. }<<<

Og her uddrager og citerer jeg fra afsnittet ovenfor:

>>>{ Hvad angår afstand til forskellige
vejtyper findes ingen sammenhæng mellem afstand til vejanlæg og pesticid koncentrationer,
men det ses dog at hovedparten af anlæggene som overskrider grænseværdien ligger under 30
meter fra et vejanlæg. Det er også forventeligt, da alle undersøgte anlæg ligger i nærheden af
en eller flere vejtyper, og da det er normalt at placere netop denne anlægstyper nær
forbrugsstedet. }<<<

Altså selv om rapporten specifikt beskriver der ikke er nogen sammenhæng mellem pesticider og afstand til vejanlæg, konkluderer Per A. Hansen noget andet, selv om rapporten netop andet sted har beskrevet forholdet med hvordan pesticider vandrer, og her konkluderer forskerne modsat Per A. Hansen:

>>>{ Tabel 12 viser også, at det er svært at vurdere forureningsrisikoen for pesticidforurening ved
visuel inspektion. Der er dog fundet en større andel anlæg med pesticidfund i de anlæg som er
skønnet til at have en stor forureningsrisiko(72,8%), men selv i anlæg hvor forureningsrisikoen
er skønnet til af være lille, er der fundet pesticider i 50% af de undersøgte anlæg.
Det må derfor konkluderes at terrænfald og den visuelle bedømmelse af anlæggene ikke kan
anvendes til at identificere anlæg med en særlig forureningsrisiko. }<<<

Og sådan kan man blive ved i forhold til Per A. Hansens påståede viden om sprøjteplaner og undervisninger, og dermed mulige medansvar, ved fornægtelsen af forskernes viden om pesticider i grundvandet. Det eneste Per A. Hansen har gjort i hele debatten er, at påstå at intet er tilbagevist, og hvis Per A. Hansen nødtvunget indadtil må erkende det modsatte, skynder Per A. Hansen sig, at beskrive hvordan Per A. Hansen igennem hele debatten beskriver det samme, som der fremgår af de rapporter, Per A. Hansen først har benægtet sagligheden af, ja endog ikke har haft på sin hjemmeside, som Per A. Hansen har udråbt som det eneste sted, man kan finde ordentlig besked.

At Per A. Hansen ikke kan se sammenhængen i, at PVS’s artikel beskriver at pesticider gavner miljøet og dermed også kan mætte munde, og så det faktum at der samtidig lukkes den ene vandboring efter den anden på grund af forurening, fortæller jo i sig selv en hel del i forhold til det at kunne læse og forstå rapporter og naturens/miljøets tegn på åndenød.

Men på et tidspunkt må Per A. Hansen kunne beskrive, hvordan landbruget vil mætte munde, uden at det skal forurene miljøet. For i øjeblikket er det jo kun økologerne, der ikke bruger de pesticider, kloakslam, østrogenfyldt gylle og kunstgødning, som man finder i grundvandet.

Per A. Hansen

>>>{@Hørbye,
Tallet vedrørende sprøjtehyppigheden tager ikke hensyn til de enkelte midlers miljøbelastning – stærke giftige stoffer og ugiftige midler vægtes ens – for at tækkes politikere, der ofte er funktionelle analfabeter på området.}<<<

Her har Per A. Hansen fuldstændig ret, ja man kan kan simpelthen fastslå, at et tordenskrald ikke er højere end Rundetårn.

Men til gengæld kan det fastslås, at landbruget for 2 år siden fik 500 millioner kr. pr. år i nedsatte jordskatter, som kompensation for at nedbringe sprøjtehyppigheden, gentager, nedbringe sprøjtehyppigheden til 1,7, og det er ikke sket, tværtimod er den nu 2,58.

Aftalen er altså hyppighed, og ikke hvor giftig pesticiderne er.

Så selv her omfortolker og retfærdiggører Per A. Hansen, at en aftale om alene hyppighed er det samme som, hvor giftig pesticiden er efter Per A. Hansens overbevisning og tvivlsomme viden om skadevirkningerne på længere sigt.

Er det befordrene for tilliden til, at samfundet laver aftaler i 0,5 milliarder klassen, med det landbrug du praler af at have lavet sprøjteplaner for og undervist?

Per A Hansen

Ang. dit indlæg fra 20 dec. 16:09. er der i det intet svar på mit dette mit spørgsmål (fra den 16 dec 13:13) : "Er det en “stående vittighed” på alle de konventionelle landbrugsskoler; “at der er mere gift i en kop kaffe eller i en øl end i et helt livs konsumeret konventionelt føde”?!?
Når jeg spørger er det fordi; at jeg efter at læst dit nævnte her citerede udsagn har måttet indse, at det udsagn grundlæggende står som en milepæl og det rene sandhed for de landmænd jeg har diskuteret sprøjtegift med igennem årene."

Jeg gætter på, at du afstår fra at svare på dette ovenstående spørgsmål da det derved kunne afsløres, at der er en himmelvid forskel på hvad henholdsvis ministerierne og vandværksfolkene mener om sprøjtegift kontra den undervisning der finder sted på de danske "konventionelle" landbrugsskoler.

Måske er det konventionelle landbrugs skoler den mistelten der ikke er blevet taget i ed ?!?

Så medens at ministerierne og vandværksfolkene ved; at sprøjtegift skal undgås og forbydes i fremtidens landbrug - så lærer de håbefulde unge landbrugskandidater på din landbrugssole, at der er mere gift i en kop kaffe end i 50 tons vand.

Disse modtridende udmeldinger forklarer præcist hvorfor at "konventionelle" landmænd følger parolen formentligt lært på landbrugsskolen. Udført i praksis ved selvstændigt at importere alt det forbudte sprøjtegift de ønsker - ud fra en skør teori om kaffes giftighed. Et regnestykke hvis totalt vanvittige facit er = at når der er lige så meget gift i et glas vand som der er i en kop kaffe - så er det først i den situation nødvendigt at skrue lidt ned for sprøjtegiftforbruget.

Det vi altså (i værste fald) ser her er altså rendyrket anarki fra det konventionelle landbrugs skoler rettet mod det bestående samfunds fornuftige forsøg på at fjerne sprøjtegift fra grundvandet.

Jeg skal her minde dig om at de danske vandværker oftest pumper godt relativt rent vand op til hanerne. Men der bliver også lukket en del vandværker på grund af gylle og sprøjtegift.
I udlandet f. eks USA er det ofte reglen at vand fra hanen ikke kan drikkes eller bruges til madlavning.
I andre lande er det overfladevand fra f. eks søer der sendes ud i ledningsnettet.
Det er tilstande vi godt kan undvære her i Danmark.
Også om prisen er at Danmark fremover må lære at dyrke føde uden brug af sprøjtegift.
Hvilket netop det økologiske landbrug formår til UG.

Kaffe og vand er mindre skadeligt for menneskene end sprøjtegift.

Logik for alle, der IKKE har været på indoktrineringskursus på landbrugsskolen.

@Jens Høybye,
det er omsonst at diskutere med en inkarneret demagog - derfor kun et par enkelte bemærkninger.
Den omtalte rapport som dækker 3% af Danmarks vandforsyning - og som du henviser til ustandseligt viser kun, hvad man kan forvente og hvad jeg gentagne gange - desværre forgæves, efter mere end 5 gentagelser er det ikke sivet ind - de overvejende fund stammer fra midler, som landbruget ikke har anvendt! Din konklusion er så, at landbruget har skylden? Magen til sludder skal man lede længe efter.
Der står på s 44 - fig 28 at hovedparten af fund over grænseværdierne ligger under 30 m fra veje - det benægter du - enhver kan se jeg har ret.
På side 2 - bilagene står at veje og jernbaner kan være et problem - det har du ikke villet acceptere.
Side 9 - læs om triaziner, som landbruget ikke har anvendt i nævneværdig grad, vejvæsenet og DSB har derimod være storforbruger. Jens Høybye, dette er da ikke så svært, hvis du blot ville læse lidt på stoffet.
Lidt Jens Høybye - dogmatik
-klip-
...Men Per A. Hansen giver det indtryk, at landbruget ikke bruger det Per A. Hansen kalder totalmidler, hvilket ikke er korrekt.
....beskriver det samme, som der fremgår af de rapporter, Per A. Hansen først har benægtet sagligheden af, ja endog ikke har haft på sin hjemmeside, som Per A. Hansen har udråbt som det eneste sted, man kan finde ordentlig besked.
-klip slut --

Der er en række flere af samme skuffe.
Begge påstande er usande - jeg har nævnt er landbruget ikke har anvendt totalmidler - bortset fra enkelte marker med majs i 1070-erne, der er sprøjtet med atrazin. Dengang var arealer på ca. 500 ha - altså en dråbe i havet. Jens Hørbye taler altså usandt.
- det er direkte usandt at jeg har udråbt min hjemmeside som det eneste sted, man kan få ordentligt besked - vis et klip JH.
Man kan få ordentlig faglig og saglig besked, men det er da OK at Jens Høybye ikke gider bruge tid på at læae andet end det, der bekræfter hans fordomme, men derfor bør man da tale sandt.
-
At jeg ikke har den GEUS-rapport med i de ialt ca. 300 rerencer har sin naturlige forklaring. Der er tale om ca. 3% af drikkevandet - der er tale om brønde i ca. 9 m dybde, der er tale om en undersøgelse pr. spørgeskema. Den hører ikke hjemme på sitet.

Der er tale om midler i undersøgelsen, som overvejende stammer fra andre kilder end landbruget - hvor tit skal det være nødvendig at gentage dette Jens Høybye.
For at hjælpe lidt for de, der ikke har landbrugskendskab., har jeg forlængst refereret til en GEUS-oversigt, hvor jeg har markeret midlerne.

Hvad denne kogen suppe på en pølsepind har med Poul Vejbys kronik at gøre, kan jeg stadig ikke se.

@Kaspar
du skriver:
-klip-
Ang. dit indlæg fra 20 dec. 16:09. er der i det intet svar på mit dette mit spørgsmål (fra den 16 dec 13:13) : “Er det en “stående vittighed” på alle de konventionelle landbrugsskoler; “at der er mere gift i en kop kaffe eller i en øl end i et helt livs konsumeret konventionelt føde”?!?
-klip slut-
Det må knibe meget med argumenterne, hvis ovenstående sludder kræver et svar.
Først lige en en rettelse af din demagogi - jeg har ikke talt om "føde", mit eksempel var for et livs forbrug af drikkevand - det ved du ganske udmærket. Føde er noget andet.
Resten af indlægget er noget demagogi - i landbruget er man ikke paranoide vedrørende gifte som de tre debattører, de fleste midler er ugiftige, og mere end 99% af pesticiderne omsættes og nedbrydes i naturen.

Kaspar, du ved intet om gifte - du kalder det en skør teori vedrørende kaffe. Undersøgelser har foreløbig vist, at 26 stoffer i kaffe (koffein, kaffesyre m.v.) er mutagene og cancerogene. Jeg har set en liste over alle de godt 1000 forskellige stoffer i kaffe, mange i meget små mængder - ja.
Hvis du f.eks. ikke mener at koffein er giftigt, så slå stoffet op på Google. Der er koffein i Cola, mange børn får abstinenser, hvis de ikke får defres daglige tilskud af koffein.

Jeg ser intet sted, hvor mine beregninger over et enkelt stof er tilbagevist - alle tal er let tilgængelige.
Kaspar, du kører i samme rille uden selv at bibringe debatten noget nyt - og jeg kan ikke se, hvad det har med Poul Vejbys indlæg at gøre.

@Mona,
Både du, Jens og Kaspar må siges at være uden for pædagogisk rækkevidde.
Jeg har lagt et regnestykke frem - ingen kan påvise fejl i det. For jer er alle pesticider sprøjtegifte - selv de ugiftige (LD-50 under 2800 mg/kg legensvægt).
Ja - kaffe, Cola o.m.a. er giftigere end en sprøjteklar opløsning.
Ingen af Jer vil tage stilling til Vejbys kronik. Sagkundskaben har beregnet, at pesticider på global plan har ansvarlet for, at ca. 2 mia. mennesker kan få mad nok.
Det må jeg efter mange indlæg konstatere, at det er I flintrende ligeglade med. Den form for egoisme er mig inderlig fremmed.
Dit "sunde drikkevand" indeholder for øvrigt flere gifte fra rør og armaturer end fra landbrugets pesticider.
Dine husplejemidler indeholder masser af farlige midler - for du bruger da sikkert hudgifte, læbegifte, øjenskyggegifte, hårgifte, deogifte - ikke?

Per A Hansen
-"Først lige en en rettelse af din demagogi - jeg har ikke talt om “føde”, mit eksempel var for et livs forbrug af drikkevand - det ved du ganske udmærket. Føde er noget andet.

Indrømmet - det var en svipser. Det du skrev den 12 dec. var disse ord - “Pesticidrester i drikkevand er ufarligt – i løbet af hele din levetid vil du højt få et gifttilskud fra landbrugets sprøjtninger svarende til giften i en enkelt kop kaffe – eller en enkelt øl. Lyder det alarmerende - så brug destilleret vand.”

Men så afsløres gift-landbrugets uhyggelige revisortendenser i dit indlæg fra 22 dec 17:53 .
Alt er regnet ud. Mængden af gift i en kop kaffe.
Og du gør opmærksom på "gift fra rør og armaturer" Tilmed farlige sminkeprodukter nævner du.
Og du har helt ret - der er alt for meget gift i vores diverse produkter og kaffe burde sikkert forbydes - men tag en snak med arbejdsministeren om kaffe når du en dag ser ham/hende - hun/han vil da grine sig fordærvet.
En konstant forsyning af kaffe er rygraden i vare- produktionen i Europa. Kaffe tager smerter og giver speed. Men Kaffe burde givet forbydes på linie med kokain og amfetamin.

Men at der er alt for meget gift at finde i vores samfund betyder ikke; at der dermed også er plads til yderligere gift fra det "konventionelle" landbrug.

Giftlandbruget har sikkert ellers regnet alt ud.
F.eks Ca så og så meget kvadratcentimeter plads til et svin på 40 kg.
Så og så mange kvadratmillimeter til en høne.

Da der åbenbart (såvidt dine ord Per) er mere gift i en kop kaffe end der er i 50 tons vand (åbenbart den vandmængde der er tildelt et menneske i hans levetid) forstår man deraf , at giftlandbruget ikke kan se noget problem i de allerede fundne mængder af gift i det danske drikkevand.
Hvilket indirekte antyder, at det konventionelle landbrugs skolerundervisning ikke deler ministeriernes og vandværksfolkenes opfattelser af sprøjtegifts farlighed.
Men det er jo det rene anarki, hvis som man må mistænke at det konventionelle landbrugs skoler bagatelliserer sprøjtegift.
Mine samtaler med konventionelle landmænd i erindring så disse landmænd intet større problem i sprøjtegift - "for der er jo mere gift i een kop kaffe end i 50 tons vand"

I dit indlæg fra 20 dec. 16:09 skriver du følgende : -"Du tager fejl – den menneskelige organisme er så robust en organisme, at indtagelse af miljøfremmede stoffer faktisk er med til at holde det naturlige immunforvar i beredskab – alt for renlig en tilværelse får immunforsvaret til at angribe sunde celler - og det er livstruende."

Jeg må dog desværre korrigere dig på det punkt. Som jeg allerede har været inde på i de ovenstående ord er der rigeligt med udfordringer for den menneskelige krop fra "kaffe og vandrør og armaturer og sminke for ikke at glemme såkaldt naturlige plantegifte fra føden". Vi behøver derfor ikke yderligere "Miljøfremmede stoffer" for at holde immunforsvaret oppe.

Skulle du personligt nogensinde komme til at opleve hvad Biopatien kalder en "udrensning af kroppens tilførte giftstoffer" ville du sikkert også tage det argument tilbage.

Mit indtryk af danskernes generelle helbreds-tilstande er bl.a denne betragtning; Kun få mennesker lader en periode med feber og tyndskid og sved og diverse smerter få frit løb, således at deres krop kan rense sig for gift og bakterier.
Nej da - I stedet tages febernedsættende medicin og vupti står patienten ud af sengen for at gå på arbejde igen - uden at være blevet renset godt igennem af feber og tyndskid og sved m.m.
Men en dag bliver al denne konstante men også tiltagende urenhed nok for kroppen og sygdomme kommer - sygdomme som skal behandles af læge eller hospital og ikke mindst af kemi-medicin med de notoriske bivirkninger.
Den onde cirkel accelerer derfra som en tyfon - næste stop er invalidepension og døden.
Dette er hvad der sker, hvis ikke man lader kroppen få de udrensninger af gift og bakterier den har brug for.
Man har dog endnu til gode her i landet at høre sundhedstyrelsen og arbejdsministeriet anbefale at personer med feber og tyndskid og sved tager de dage der går indtil at feberen falder af sig selv - for det gør den oftest - medmindre vi taler om eksotiske sygdomme der ikke hører hjemme på disse kanter.
Denne her beskrevne udrensningsfase er næsten som en lille død - men når udrensningsfasen er overstået uden brug af feber-nedsættende medicin kan patienten derefter gå renset og styrket ud i livet.

Du vil sikkert igen indvende, at disse ord om sundhed ikke har noget at gøre med at brødføde fremtidens milliarder af mennesker.
Men så afgjort Per - livet handler om kvalitet.
Kvalitet på føde og drikkevand såvel som på livsoplevelser.
Og slaveriet med den sædvanlige ringe føde-ernæring er som bekendt officielt afskaffet.
Fremtidens mennesker har afgjort fortjent bedre end gift i både drikkevand og kaffe.

Kære Per
Din læsefprdighed står da ikke mål med din abition om, at gøre alle andres ord til skamme ved at fremhæve dine egne "fakta og udregninger".

Dine såkaldte udregninger er tilbagevist gang på gang, og alligevel fastholder du, at de ikke er tilbagevist.

Du kan helelr ikke se ,a t artiklestribentens ord og påstande bliver pillet fra hinanden, gang på gang.
Din kikkert siddeer for dit blinde øje i den henseende..

Hvis der er gift i amaturer og ledninger til private husstande, er der det helt sikekrt også i de billge som landbrugets husdyrproduktion anvender, hvorfor det må forbydes, da dyrene konstant er meget syge og må have medicin.

Jeg ved i i min tilsyneladende egoisme slet ikke ,hvilken sagkundskab, der har gjort sig til talsmand for at 2 mia. mennsker kan få mad nok. Det ved kun du i din ophøjede indoktrinerende visdom. Desværre uden hold i virkeligheden.

Men jeg ved, at tusindevis af medarbejdere i ulande forgiftes af diverse sprøjtegifte, fabrikeret og udleveret af danske fariksejere. og disse medarbejdere er uden tilstrække viden og udstyr til at undgå forgiftningen.

Og jeg ved, at tusindevis af mennesker i andre lande, tvinges af økonomiske årsager til at undlade at dyrke egen mad, fordi der skal dyrkes proteinholdigt svinefoder til den danske svineindustri.

Så jeg støtter gerne kaffebønderne i de lande, hvor de trods alt får en ordenligt løn og en ordentlig behandling - helt uden indblanding fra det såkaldte bæredygtige landbrug i Danmark.

God jul

Christopher Juul

Hovsa. .. glemmer artiklen og andre her ikke at konventionelt korn ikke er godt nok til menneske føde her i landet, men det økologiske er? Det betyder da en del, når det handler om at nætter munde !!

Samtidigt er jeg pænt rystet over at mange frikender pesticider som vi allerede ved fører til autoimmune sygdomme, bidød, mangel på fertilitet mm. Hvis man argumenter for pesticider argumenter man også for ufrivillig formeringskontrol og hermed meget færrer mennesker på jorden om bare få decader. Autoimmune sygdomme er begyndt at få epidemi lign højder allerede og bør bestemt Ikke ses bortfra.

Anna Sørensen

Naturens metoder dur ikke..... Det er hvad Poul Vejby-Sørensen siger. Han kommer i øvrigt fra Bæ.Landbrug, hvor man misbruger begrebet 'bæredygtighed'...Eller misforstår? Kære Poul. Hvilken planet bor du på? Og hvilken natur er du selv del af?? Før du svarer, så gå lige ud og 'stik fingeren i jorden'. ;o)

erik mørk thomsen

Gad vide, hvor mange af dem, der komme med deres sure opstød, har være på landet og dyrket økologisk?

erik mørk thomsen, hold da op. Hvis man kun må udtale sig om det man har prøvet, så bliver her godt nok stille...

Flere unge landmænd har svært ved at få finansieret en omlægning af produktionen fra konventionel svinebesætning til økologiske grise. Det til trods for at det økologiske slagteri Friland forventer, at efterspørgslen stiger 20 procent hvert år de næste tre år.(DR)

Michael Kongstad Nielsen

Hvorfor debatterer I en 4½ år gammel artikel?

Else Marie Arevad

Selv om man ikke kan omlægge landbruget til økologi på verdensplan, kan økologisk landbrug da godt være det rigtige for Danmark - det går jo ikke så godt for det traditionelle. Fx hvad angår mælkeproduktionen, er der stor efterspørgsel på økologisk mælk, mens den traditionelle mælkeproduktion er nødlidende.

Steffen Gliese

Denne artikel er 4½ år gammel, og en ven linkede til den på facebook, hvorfor den dukkede op igen.
Når man læser nogle af indlæggene, må man sige, at vi er blevet meget klogere - f.eks. er økologi ikke længere et nicheprodukt, og det kan oveni købet være svært at efterkomme efterspørgslen.
I min lokale Meny er deres bedste økologiske mælk det engang ultra-eksklusive Øllingegård, mens min Netto har introduceret en ny serie af økologiske mælkeprodukter fra Løgismose. Økologiske grøntsager ser man overalt.

Interessant artikel.

Jeg har ikke nok faglig indsigt til at kunne vurdere artiklens oplysninger.

Jeg har i øvrigt ej heller nok faglig indsigt til at kunne vurdere økologernes argumenter for økologi.

Men det er da super glædeligt, at så mange politikere og debattører åbenbart er faglige super eksperter og derfor med sikkerhed kan udtale , hvad der er sandt eller falsk i disse sager.

(Når man ikke er sagkyndig , så er det fornuftige at finde ud af, hvilke forskere/eksperter, der har en solid faglig baggrund og har produceret international anerkendt forskning gennem flere år på området, og så lytte til dem. )

Sider