Kommentar

Den store omstilling kræver styring

At indfri regeringens klimaambitioner er den største og mest komplekse ingeniørmæssige og politiske opgave nogensinde. Alligevel findes der ikke nogen institution, der har til opgave at analysere, hvordan nedtrapningen af det fossile brændselsforbrug vil kunne ske
Debat
12. oktober 2011

Det er en kendsgerning, at det sidste århundreds eksponentielle vækst i produktion og forbrug og samfundsøkonomiens og samfundets udvikling i det hele taget er sket i kraft af fossile brændsler, der har forlenet os med praktisk taget ubegrænset og ekstremt billig fysisk kraft til lands, til vands og i luften.

Nu forestiller man sig, at vi med vedvarende energi (VE) kan frigøre os af denne altomfattende afhængighed af billige fossile brændsler, mens den økonomiske vækst fortsætter, og samfundets økonomi og fysiske indretning i det store og hele udvikler sig som hidtil.

'Grøn vækst' kalder man visionen og udstikker ambitiøse CO2-reduktions- og VE-målsætninger for det kommende årti og langt ud i fremtiden. Men visioner og målsætninger rækker ikke til udformningen af en realistisk, målrettet strategi for ombygningen af vores energi- og transportsystemer.

En realistisk strategi skal baseres på viden om, hvad der i praksis vil kunne opnås ved en velkoordineret gennemførelse af investeringsprogrammer, der på en teknisk og økonomisk hensigtsmæssig måde nedbringer vores forbrug af fossile brændsler så hurtigt som muligt.

Kompleks opgave

Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en sådan strategi er den største og mest komplekse ingeniørmæssige og politiske opgave nogensinde. Men uanset at de samfundsøkonomiske konsekvenser af en manglende eller urealistisk strategi er uoverskuelige og kan komme til at overskygge alle andre samfundsøkonomiske problemer, findes der ikke nogen institution, der har til opgave at analysere, hvordan nedtrapningen af det fossile brændselsforbrug vil kunne ske på en teknisk og økonomisk hensigtsmæssig måde.

VKO-regeringens Klimakommission fremhævede, at »energisystemet skal ses som et sammenhængende system«, og at »overgangen til et nyt energisystem skal samfundsøkonomisk optimeres« — hvorpå den anbefalede, at »kommunerne [hver for sig] ... gennemfører en strategisk energiplanlægning« og fremsatte en lang række andre anbefalinger om energipolitiske tiltag uden at fremlægge en nøjere analyse af, hvordan disse tiltag i deres helhed og indbyrdes sammenhænge vil bidrage til nedtrapningen af det fossile brændselsforbrug.

Forudsat en begrænset og ophørende vækst i energikrævende materielt forbrug, er det teknisk muligt at nedbringe vores fossile brændselsforbrug til en tredjedel af det nuværende i løbet af de kommende 20 år. Men det indebærer investeringer i kollektive forsyningsanlæg og transportinfrastrukturer og i bygninger og industrielle virksomheder på i alt 40—50 mia. kr. om året.

Hvis disse investeringer ikke bliver foretaget, må vi regne med, at vores fossile brændselsforbrug bliver tvunget ned af kraftigt stigende priser, med fattigdom og arbejdsløshed til følge.

Nedtrapningen af det fossile brændselsforbrug vil således ske under alle omstændigheder. Spørgsmålet er, om vi formår at konsolidere grundlaget for vores fremtidige økonomi ved at gennemføre omfattende investeringsprogrammer, der ved indsats af en arbejdsstyrke på 40-50.000 personer afstedkommer nedtrapningen på en konstruktiv måde.

Historisk projekt

De fire partier i regeringskoalitionen R, S og SF udtrykte sammen med Enhedslisten i maj 2010 i det fælles notat KlimaDanmark 2050 — en energivisionderes enighed om nødvendigheden af en konstruktiv energipolitisk strategi.

»Danmark skal under alle omstændigheder investere milliarder i vores energiforsyning i de næste 40 år. Visionen er baseret på, at vi konsekvent fokuserer på de samfundsøkonomisk bedste investeringer i grøn energi og energibesparelser«, skrev de i det korte siders notat, der var, hvad de formåede med de små ressourcer til analyser og udredninger, de som oppositionen rådede over.

Nu kan de sætte de nødvendige ressourcer ind på at få udarbejdet analyser af de formindskelser af olie-, naturgas- og kulforbrugene, der kan opnås ved at gennemføre alternative investeringsprogrammer, og udredninger af alternative muligheder for at finansiere kollektive investeringsprogrammer og med afgifter og tilskud at skabe de rette incitamenter til individuelle investeringer. I regeringsgrundlaget har de ud af det blå opstillet række målsætninger om CO2 og fossilt brændselsforbrug for årene 2020, 2030, 2035 og 2050 uden sammenhængende analyser, der viser, om målsætningerne er teknisk og økonomisk realistiske og hensigtsmæssige. Den kritiske faktor: olieforsyningen til transport er ladt ude af betragtning.

Der er tale om at beskæftige 40-50.000 personer i 15-20 år i et historisk projekt, hvis succes er af afgørende betydning for landets fremtid. Det vil ikke være for meget at afsætte nogle hundrede millioner kr. til projektplanlægning, styring, løbende opfølgning og projektrevision. Greenpeace-rapporten Ombygningen af energisystemet—Problemstilling og fremgangsmåde(2010) udstikker retningslinjerne.

Klaus Illum er M.Sc., ph.d. og ejer af analysefirmaet ECO Consult

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

Så er det nu, vi skal slå ørerne ud. VE kan ikke sikre et forbrugersamfund som det vi lever i. Hvad er alternativet? Vi ved det ikke, men vi er nødt til at finde ud af det. På det globale plan kører svinene med klatten. På de nationale plan er vi nødt til at falde til patten. Det er opskriften på den perfekte storm.

Gad vide, om det her er Klaus Villums tilbud på analyseopgaven ----slet skjult reklame fra en kommerciel virksomhed

Om der her er tale om skjult reklame fra en kommerciel virksomhed er vel i grunden uden betydning. Så længe der er noget om snakken har det bestemt interesse.

En meget velkommen artikel. Det bliver nemlig rigtig spændende (på den dårlige måde er jeg bange for) at se, om ikke også den nye regering, trods de tilsyneladende bedste intentioner, i sidste ende vil køre fast i virksomheders og borgeres særinteresser. Man kan ikke engang blive enige om en betalingsring. Hvordan skulle man så finde sammenhængskraften til det, der nu er os afkrævet?

Philip C Stone

"Greenpeace-rapporten Ombygningen af energisystemet—Problemstilling og fremgangsmåde(2010) udstikker retningslinjerne."

Jeg sætter pris på Klaus Illums indslag, men jeg jeg synes det er uhæderligt at han ikke nævner at det er ham selv der har skrevet den rapport som han her anbefaler:

Klima og Energi. Ombygningen af energisystemet Problemstilling og
fremgangsmåde..
Forfatter: Klaus Illum, ECO Consult.
Copyright 2010: Greenpeace og Klaus Illum.

Philip, har det nogen relevans?
Rapporten koster ikke penge, så hvad skulle han få ud af at skjule, at det er ham selv, der har skrevet den?

Det er heller ikke sådan, at hvis man vælger at læse rapporten, at hans navn ligefrem er skjult på bagerste side i en indskudt sætning i en fodnote, så det hemmelighedskræmmeri du hentyder til, er svært at genkende.

Robert N Gjeertsen

Vi behøver da heller ikke analysere en skid, sådan som systemet er indrettet vil resultatet blive at vi flytter al 'vores svineri' ud til Kina, som så må tage det på deres 'Co2-regnskab' . Som et lille plaster på såret får de så også de dertil hørende 'svinende arbejdspladser' ..

Det samlede svineri bliver naturligvis MINDST det samme, men PROFITTEN bliver en ganske anden eftersom der er Fanden til forskel på hvad det koster at betale en FRI Vestlig arbejder og en kommunistisk slave !

Torben K L Jensen

At analysen er udgivet sammen med Greenpeace
er godt nok for mig,envidere virker den seriøs når
den ikke lægger skjul på den tidshorisont og de
megastore investeringer det drejer om.

Philip C Stone

Anders -

Hæderlighed er altid relevant. Det er ikke acceptabelt at give andre det indtryk at ens bedømmelse er upartisk når man har en interesse i det som bliver bedømt. Det turde være en selvfølgelighed.

Niels-Holger Nielsen

Stop nu den mistænkeliggørelse af Klaus Illum. Tilfældigvis ved manden ikke så helt lidt om disse sager, så er det ligegyldigt, at han gør det for at kunne udføre sit arbejde på samvittighedsfuld måde. Af hvilken grund skal en livsvigtig diskussion nu forplumres med smålig og fejlplaceret mistænkeliggørelse. Hvis der er nogen, som kan beklikke Klaus Illum fagligt, så synes jeg, at de skulle gøre det. I sammenligning med den berømte nobelpristager Al Gore, er det vist rent flueknepperi at lægge negativ vægt på Klaus Illums faglige og pekuniære forudsætninger.

Lidt højere til loftet, tak.

Niels-Holger Nielsen

Som en meget konkret og malende beskrivelse af, hvad det er, vi snakker om, vil jeg gerne anbefale den letlæste og interessante rapport:
Australian Sustainable Energy
Zero Carbon Australia
Stationary Energy Plan

Man skal huske at læse det der står om politiske valg i omstillingsprocessen. Planen er super teknisk med alt gennemregnet i detaljer, men er selv klar over sine begrænsninger.
Planen regner med nul carbon på ti år, fordi den tager udgangspunkt i Schellnhubers beregninger for en sikker politik i forhold til 2 grader. Planen er den første af ialt 4 planlagte, og handler kun om elektricitet og faste anlæg. De øvrige skal handle om transport, landbrug og ? (det husker jeg ikke). Den er udarbejdet af en hærskare af videnskabsmænd med alskens specialer.

Jeg ved ikke hvorfor den aldrig har været omtalt i Danmark.

Niels-Holger Nielsen

Sagt om planen:

"I get to work with people all over the world in the fight against global warming, a fight
growing increasingly desperate as temperatures climb and rainfall patterns shift. Since
Australia leads the world in per capita emissions, it makes sense that its transition
planners would be thinking big. This transition obviously won’t be easy or simple or
cost-free, but given the alternatives it’s very nice to know it’s technically feasible!"
— Bill McKibben
Scholar in residence at Middlebury College, Author and Founder 350.org

Så måske Klaus Illum er en del af den nye klasse af opportunister, der flokkes som fluer om en lort for at spinde guld på klima-svindelnummeret.

Jeg synes hellere, at de ansatte i den kræftforvoksede kommercielle klimaindustri skulle komme op med VIRKELIGE løsninger på afskaffelsen af fossilt brændstof, der er det EGENTLIGE problem og holde op med at ævle om CO2-forurening og menneskabt global opvarming. Det er pinligt ud over alle grænser!

Jeg synes hellere de skulle genindføre en konstruktiv og kritisk samtale om 'miljø' og reel 'forurening'. Ja det var noget, man talte om i forrige århundrede. Noget oldævl med tungmetaller, pesticider, kemisk mad-industielt svineri, grundvand, luft, hormonforstyrrende stoffer.

Klimasvindlen er en afledningsmanøvre, der nu har sørget for, at vi IKKE taler om disse altafgørende ting, som MENNESKER har indflydelse og ansvar for. I stedet ævler man løs om noget, solen, galaksen, universet styrer, og som du og jeg INTET har med at gøre.

Det er godt nok et smart stunt !

Energikilder, der fuldstændig overflødiggør fossilt brændstof, er allerede opfundet og fuldt udviklet. Det er bare ikke kendt, præsenteret, accepteret, diskutteret og ... implementeret. Hvorfor? Tænk dig om: fordi, der er SÅ mange penge i olieprodukter.

Derfor. Den gode nyhed er, at det ynkelige klimasvindel-stunt-trick er olieindustriens sidste krampetrækning. De overlever ikke to årtier endnu.

Niels-Holger Nielsen

morten Hansen

Ja, jeg har hørt om biler, der kan køre på vand. Altså ikke amfibiekøretøjer, men biler med vand i tanken. Jeg kan se, at du også har hørt om dem.

morten, du er mindst tre år for sent ude som klimabenægter. Det er der ingen der tager seriøst mere (ikke på denne side af dammen ihvertfald).

Philip C Stone

Niels-Holger -

Jeg har ikke beklikket Illums faglige viden, Jeg har tværtimod anbefalet artiklen og skrevet at jeg "sætter pris på Kllaus Illums indslag." Og jeg har ikke sagt eller antydet noget om penge eller andre eventuelle motiver. Det er Anders og dig der har opfundet den vinkel. Jeg har påpeget at Illum har anbefalet en rapport uden at nævne at det var ham selv der skrev den. Og det er problematisk fordi det giver et falsk indtryk af upartiskhed, og dét er forkert uanset hvem det er der gør det, og det har intet med rapportens kvalitet at gøre. Ordet mistænkeliggørelse er temmelig absurd at bruge i denne forbindelse. Der var, såvidt jeg kan se, ingen grund til ikke at skrive f.eks.: "Rapporten Ombygningen af energisystemet—Problemstilling og fremgangsmåde (2010), som jeg skrev i et samarbejde med Greenpeace, udstikker retningslinjerne."

@Niels-Holger

Er din negligering af Illums potentielle kommercielle interesse i indlægget symptomatisk for dit forhold til folks motiver, eller er det tilfældigvis fordi du sympatiserer med mandens holdninger ??

Man kan undre sig over at Danmark, som et led i kampen for klimaforbedringer, ikke standser sin forholdsvis store eksport af råolie og naturgas, og gemmerr disse beholdningeraf kulbrinter i undergrunden til kommende tiders peak. En sådan politik vil også forbedre makedet for vore offshore teknologi og ikke mindst for vore tenologi inden for vedvarende energi.

Niels-Holger Nielsen

Bente Harlang

Ja, det kan du jo gruble over, jeg er ikke i tvivl.

Et spm. til dig:

Anser du den menneskeligt skabte klimakatastrofe som forekommende, eller er det spekulationer i vildførte mennesker uantastelige subjektivitet?

Niels-Holger Nielsen

Philip C Stone

Du ved så meget, at det er synd at se dig kneppe fluer her.

Her står ikke, at Klaus Illum er uhæderlig:

"Hæderlighed er altid relevant. Det er ikke acceptabelt at give andre det indtryk at ens bedømmelse er upartisk når man har en interesse i det som bliver bedømt. Det turde være en selvfølgelighed."

men det er tæt på. Hvem er upartisk? Dig? I øvrigt har vi vel alle interesse i det Klaus Illum siger.

@Niels-Holger
Ingen tvivl om, at klimaproblemerne til dels er menneskabt, og ingen tvivl om, at den gode Illum har en ikke ubetydelig kommerciel interesse i at sælge sit budskab....... life is simple !

Niels-Holger Nielsen

Bente Harlang

Selv en omfavnelse fra højre er ikke at foragte.

Niels-Holger Nielsen

Bente Harlang

Life is simple, but it's hard to survive.