Læserbrev

Løser ringen propperne?

De udsultede, allerede fyldte og alt for dyre kollektive trafiksystemer kan ikke umiddelbart bringes til også at rumme bilisterne
Debat
19. november 2011

De trafikale problemer i og omkring København er blevet så store, at der må gøres noget. Men kan en betalingsring flytte nok bilister til tog og busser, til at løse trængselsproblemerne?

De udsultede, allerede fyldte og alt for dyre kollektive trafiksystemer kan ikke umiddelbart bringes til også at rumme bilisterne. Det er på tide, at politikerne fokuserer på det grundlæggende problem i stedet for at gennemføre en hovsaløsning.

Efter udflytningen fra brokvartererne i 1960’erne har regionen som bysystem været ude af balance, fordi de statslige og private arbejdspladser ikke flyttede med ud til omegnen, der fik karakter af spredt soveby, hvor indbyggerne ikke havde andre muligheder end at ’pendle’ til arbejdet, hyppigst i centrum.

Den udvikling blev forstærket af fingerplanen, der ikke havde forudset bilismens kraftige udvikling, og hvad værre var, ikke rummede ringforbindelser til hverken kollektiv eller privat trafik og derved sendte flere mennesker og biler ind i København. Politikerne har aldrig rettet op på denne fejlplanlægning, hvilket har forværret det grundlæggende problem: At alt for mange arbejdspladser ligger i centrum og skaber pendlingen.

Udflytning

På langt sigt er løsningen at rette op på den skæve fordeling af arbejdspladser i regionen ved at flytte statslige og private arbejdspladser til omegnen. Det lyder besværligt og dyrt, men er det ikke i praksis, fordi et meget stort antal af dem alligevel hyppigt skifter adresse som følge af organisationsændringer.

For de fleste vil det kun være en fordel at flytte til omegnens billigere husleje i moderne byggeri med lavere energiomkostninger. Men for at give mening kræver det, at planlægningen justeres, således at nye, fortættede omegnsbycentre kobles sammen med nye ringforbindelser for kollektiv og privat trafik.

Udflytningen kan hjælpes i gang ved at pålægge virksomheder og offentlige institutioner en bolig-til-arbejdsstedsafgift, udregnet på basis af det pendlingsproblem, de skaber. En sådan adfærdsregulerende afgift virker i modsætning til betalingsringen på hovedproblemet, fordi det er virksomhedernes fejllokalisering, der er årsag til trængslen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Så nu skal firmaet til at tjekke adressen, inden der ansættes... ikke at jeg er modstander af ideen, faktisk giver det meget god mening. Hvis det ikke var for førstnævnte, men det er nok bare mig der ikke er kreativ nok.

I andre lande har planlaegningen og implementeringen af betalingssystemer for bil-transport vaeret noget der har vaeret brugt mange aar, eller endda aartier paa. Der har normalt vaeret brug for tiden eftersom der er mange og meget komplekse problemstillinger der skal tages i betragtning...

Den professionelle tilgang er fuldstaendig sat til side i DK!

En betalingsring omkring Koebenhavn er en god ide, men den skal implementeres sammen med en kraftig udvidelse (og omlaegning) af den offentlige transport. Det samme antal mennesker skal transporteres, men den offentlige transport er dimensioneret til hvad den transporterer i dag, og er ikke i stand til at klare ret mange flere.

Endvidere ville det vaere anstaendigt at give folk og firmaer tid til at tilpasse sig over en aarraekke. En pludselig implementering som den der er udsigt til vil ramme mange haardt, baade personligt og oekonomisk...

At man ikke tager disse ting i betragtning udstiller bare at det her ikke goeres for miljoeets skyld, men udelukkende er et spoergsmaal om at indkraeve nogen ekstra skatter, samt vise at man i hvert tilfaelde kan holde et enkelt valgloefte.

Søren Kristensen

Nogle gange er man også nødt til bare at sætte iværk, hvis der skal ske noget.

Ikke desto mindre er dette forslag - der forkuserer på et for miljøet og energipolitikken helt grundlæggende problem, nemlig det omfattende pendleri - fremragende.

Konkret, i forbindelse med betalingsringen, savner jeg en rabatordning for erhvervsbilister. Jeg mener folk der f.eks. skal i biografen kan jo bedre tage toget end glarmesteren der skal ind til byen og fikse ruder.

Søren Kristensen

I øvrigt synes jeg ordene "ringen" og "propper" giver negative associationer. Meningen er jo at skabte et rimeligt flow, ikke sandt?

Måske skulle vi begyndet at tale om et betalingsfilter i stedet for, selv om jeg godt ved det er naivt at forestille sig at man kan kuppe sproget på den måde.

Tror i virkeligheden ikke vi slipper for "betalingsringen", men så kan man jo altid forsøge at tænke på det som et betalings-"filter." - altså en indretning hvorefter vi, der har et sagligt ærinde eller en solid tegnebog, betaler for at få filtreret de mest usaglige bilister fra og dermed opnår et bedre flow.

Det er en succes alle andre steder, ihvertfald er jeg ikke præsenteret med negative emner. Men venstre er imod, og det opsummerer vel ganske fint.

Michael Kongstad Nielsen

De gamle industri- og håndværksvirksomheder flyttede rent faktisk ud fra Københavns brokvarterer, ud til Ballerup, Tåstrup, Gladsaxe osv. Der er også flyttet en del statslige arbejdspladser ud, navnlig inden for de senere år. De, der ikke flyttede ud er ud over statsadministrationen, universitetet, DR, og lign. en hel masse private kontorerhverv: - reklamebureauer, advokatkontorer, revisorer, it-forretninger osv. Mange af disse ligger fortsat i Københavns indre af prestigemæssige grunde, ikke af nødvendighed.

En kæmpefejl var Ørestaden, som staten gjorde alt for at få stablet på benene, bl. a. ved at flytte DR derud, og KU m.v.
Tænk hvad det skaber af trafik gennem byen.

Men mange virksomheder kan stadig med god grund flytte ud. Til Hellerup, Hillerød, Måløv eller Ishøj. Hvad skulle være incitamentet? Artiklen nævner allerede billigere husleje, bedre og mere moderne bygninger m.v. Men så kommer det: - afgift regnet ud efter pendlerbelastning.

Det vil blive meget dyrt at administrere, og man flytter bare betalingsringens afgift fra den enkelte trafikant til virksomhederne. Hvor skal virksomhederne få pengene fra? Det ville være konkurrenceforvridende og i strid med en portion EU-regler.

Nej, hvis reklamebureauerne og advokatkontorerne kan se, at de har svært ved at rekvirere nyt personale p.g.a. den træghed, betalingsringen giver, vil de overbeje, om de skulle flytte ud af byen næste gang. Tror jeg.

Søren Kristensen

@ Michael Kongstad Nielsen

Hvad forskel i pendlerbelastning gør det om en virksomhed ligger på Østerbro eller i Tåstrup, hvis medarbejderne kommer fra hele Sjælland?

Men ok, måske skulle man nøjes med at begrænse kørselsfradaget, så en tømrer der bor i Nykøbing F. ikke nødvendigvis kører på arbejdet i København hver dag og krydser den samme anden håndværker, som er på vej til Vordingborg fra København for at udføre en lignende opgave?

Michael Kongstad Nielsen

Hej Søren Kristensen - nu er forslaget om afgift påvirksomheders pendlingsbelastning ikke mit, men artiklens, men jeg forstår det sådan, at denne afgift skulle fremme udflytningen (og træde i stedet for betalingsringen). Men ellers har du ret. Også i det med kørselsfradraget.

For 10 pct af udgiften ved at etablere den ekstra kollektive trafik som den nuvaerende loesning kraever, vil jeg gerne udvikle og implementere et system der opkraever afgiften afhaengig af hvor mange der sidder i bilen: 1 person 30 kr. 2 personer 10 kr. og 3 eller flere gratis. Det vil flytte nogle passager fra kollektiv trafik og fra andre biler over i de ledige saeder i de tilbagevaerende biler.

De sparede milliarder kan saa bruges paa en motorvejsforbindelse til Hesseloe - saa faar bilfolket et nyt udflugtsmaal at glaede sig til.

Søren Kristensen

Bilister har ikke bil for at køre med andre end sig selv eller den nærmste familie. Det - og så muligheden for at køre lige til døren, hvor den end måtte være, er grunden til at folk ser passivt til mens benzinpriserne rakketterer mod himlen. Den mulighed du nævner Henrik Brøndum er lige ud af en eventyrbog og så kan du ligeså godt sætte afgiften til 30 kr. med det samme.

Erik Kristensen

Fordelene ved ’byplanlæggerens’ løsningsforslag, frem for ’kassemesterens’ betalingsring er:

- Pendlingsafgiften virker på hovedproblemet i modsætning til betalingsringen, der repræsenterer en tilbagevenden til middelalderens primitive afgift ved byporten. Det er ikke nogen undskyldning, at andre storbyer har ’symptombehandlet’ i stedet for at byplanlægge og helbrede.

- Pendlingsafgiften, hvis provenu forudsættes brugt på nye trafikinvesteringer, kan rent administrativt gennemføres næsten gratis – i modsætning til betalingsringens etableringsomkostninger på 800 mio kr. (?). Skat har jo i forvejen oplysninger om alle ansattes bolig og arbejdssted samt programmellet til beregning af ansattes kørselsfradrag. Med en beskeden tilretning kan der trækkes en opgørelse pr. arbejdssted, som grundlag for beregning af afgiften, der jo kan indfases hurtigt eller langsomt etc. Afgiften kan i øvrigt beregnes for hele landet og ikke bare for hovedstadsområdet.

- Virksomhederne kan slippe for afgiften ved at lokalisere sig ’rigtigt’ i et område med underskud af arbejdspladser – og dermed reducere pendlingen.

- Den største fordel er imidlertid, at livskvaliteten i omegnskommunerne kan forbedres markant ved reduceret pendling, som derudover fremmer muligheden for etablering af egentlige bycentre uden for København, der kun vinder ved en aflastning.

- Spørgsmålet er jo til syvende og sidst om politikerne vil reducere trængslen og de alvorlige miljø- og sundhedsmæssige problemer, som følger med både privat og kollektiv trafik - eller bare opkræve mere skat

Michael Kongstad Nielsen

Byplanlægning er helt fint. Og vi har en planlov, der giver redskaberne. Men planlægning kan ikke "tvinge" nogen til at opføre sig efter planerne. Så det er en langsom proces. Andre incitamenter er nødvendige, hvis der skal ske noget lidt hurtigere. Derfor er en betalingsring god, da den vil rykke noget, det viser erfaringer fra London, Oslo, Stockholm osv.

Problemerne med den voldsomme biltrafik i Storkøbenhavn er jo akutte - man må gøre noget effektivt ved det hurtigst muligt.

Mads Kjærgård

Tja spørger man folk hvorfor de kører i bil til arbejdet, så er hovedbegrundelsen, at de gerne vil nå frem til tiden. De der kører med det offentlige kommer altid for sent og så stryger de afsted tidligere end andre, fordi de skal nå at hente børn. Personligt arbejder jeg 40 km udenfor København og det tager ca. 25 min. i bil, med det offentlige vil det tage 1 1/2 time og så skal jeg gå 2 km. hvor der ikke er dækning. Og det er uder forudsætning af, at der ikke er forsinkelser. Men klart at alle de med 10 min. på cykel til arbejde, de fatter ikke problemet. Men det er jo de fattigste det her vil ramme, vore kære politikere har jo ikke noget problem, de er millionærer og bor i en luksusbolig på Østerbro, og i givet fald, hvad vil 20.000 kr betyde for Helle T?
Og så møder de jo stort set ind når det passer dem.
Men for den enlige forældre, som skal nå på arbejde og hente børn, der bliver det et problem. Jeg formoder ikke at der planer om at holde længere åbent i døgninstitutionerne. Nææ vi burde se på den måde vi har indrettet vort samfund på. Hvis det er klimahensyn vi taler om, så forbyd charterturisme i stedet, fly er noget af det mest forurenene på denne jord.

Søren Kristensen

Skibstrafikken forurener endnu mere end luftfarten - samme mængde CO2, men ti gange mere kvælstofilter og 100 gange mere svovldioxid.

På den baggrund er det jo "sjovt" at tænke på de mange pendleree, der har travlt med at komme på arbejdet for at tjene penge til pejs, webergrill, ferien i det fjerne og de kinesiske varer som Mærsk sejler hjem til os i sine store containerskibe.

Men tilbage til betalingsringen: ...

Søren Kristensen

Serviceoplysning: Fyforureningen er snart stort set det samme som bilforureningen - pr. kilomeret pr. person.

http://www.klimaupdate.dk/default.asp?newsid=531&opt=1

Og så tilbage til betalingsringen...

@Soeren Kristensen

Eventyrbog? Maaske - jeg er inspireret af Los Angeles - og jo det er der Hollywood ligger.

I Los Angeles er nogle af banerne paa motorvejen reserveret biler med 2 eller 3 personer i. Og overtraeder man den regel faar man en solid boede.

I Koebenhavn har vi desvaerre ingen motorveje med 5 spor - saa vi maa vaere en smule mere raffinerede.

Lise Østerberg Bahr

Man kan altså ikke være bekendt at lave betalingsringe i det her lille bitte land, hvor Sjælland har ca. 90 km fra hovedstad i øst til Korsør i Vest og ikke meget mere fra nord til syd - men hvor der er en betalingsbro til Fyn, en betalingsbro til Sverige. Skal vi nu for hver ca. 50´s tyve kilometer betale for at færdes på dette lillebitte landområde - som vi ovenikøbet betaler vejskat til i form af vægtafgift og/eller grøn ejerafgift OGSÅ ??

Man skal jo have pungen og eller betalingsbrik/kort op af lommen konstant - hvis disse fjogede POLITIKERHØVEDER - nogle af dem uden reel livserfaring ovenikøbet, gennemfører det tiltænkte.

Jeg tror blot overklassen/eliten - er ude på at ville have STORBYEN for sig selv - færdig BASTA !!

Lise Østerberg Bahr

I.Ø. når nu Mærsk og øvrig skibsfart snart må indskrænke - vi har jo ikke mere brug for så meget, nu vi skal gå meget ned i løn, vel - og velhavere HAR jo fået SAMTALEKØKKENER og SPAPOOLBADE til husbehovet opfyldt forlængst ! SÅååå skibsfarten der forurener allermest, kan vist godt pakke og lægge sit skib til ved KINABUGTENS KAJ - mens vi andre der så har tid nok, men ingen penge, kan køre, i en renere by, ingen dyre tog, ingen dyre betalingsringsadministration og -pasning - broerne får ingen revner, vi benytter dem jo sjældent, osv. osv. - indtil ....... ??

Lise Østerberg Bahr

MÆRSK tjener 13 MIO. om dagen på VORES UNDERGRUND (OLIE) - aftalen - gennem 50 år - hvad mon det bliver opgjort til - KÆRE ØKONOMER - der er NOGET AT REGNE PÅ !!

VI andre klippes på hælen og på tåen,

kan ikke andet end sprælle i nette, når man er over 50 år og ikke KAN el. har mulighed for opstart af NY virksomhed nyt job o.l. men stadig mangler 20 år i at afdrage på HUSET eller anden gæld også er stor - og selv om der ikke er gæld, har INGEN af disse regnet, med at det der blev til rest af deres lille pension, ville blive SPIST OP AF

fuldstændig uforudsete udgifter, BETALINGSRING, LÆGEBESØG, EKSTRA GEBYRER I PENGEINSTITUTTER, GEBYRER her og der og alle vegne !!