Kommentar

Atomkraft er blevet miljørigtigt

Selv om miljøbevægelsen har ret på de fleste områder, præges vores syn på atomkraft af skræmmebilleder
Debat
7. december 2011

Det er knusende at være tvunget til at indrømme det, navnlig under klimaforhandlingerne i Durban. Men i år har miljøbevægelsen, som jeg tilhører, gjort mere skade på klodens økosystemer, end fornægterne af klimaforandringer nogensinde har formået.

Efter Tyskland har begrænset sit atomprogram, vil landet nu udlede yderligere 300 ton kulstof indtil 2020. Det svarer næsten til alle de europæiske besparelser som følge af direktivet om energieffektivitet. Og andre lande er på samme spor.

Deres beslutninger er resultatet af en næsten middelalderlig forvanskning af videnskabens resultater og teknologiens muligheder. For selv om miljøbevægelsen har ret på de fleste områder, er vores syn på atomkraft blevet formet af et skræmmebillede.

Obskurt vrøvl

For to uger siden undersøgte The Guardian lægen Chris Busbys arbejde. Vi fandt ud af, at han i Japan har markedsført piller mod bestråling, som forskerne har betegnet som ubrugelige og uden videnskabeligt grundlag. Vi kunne også afsløre, at folk blev opfordret til at sende donationer, som angiveligt skulle gå til børn i Fukushima, til Busbys virksomhedskonto i Aberystwyth.

Samtidig viste det sig, at de hans påstande om højere forekomster af leukæmi i det nordlige Wales var behæftet med chokerende statistiske fejl. Alligevel var Busby indtil offentliggørelsen af vores afsløringer rådgiver for Green Party.

I sidste uge gentog atomkraftmodstanderen Helen Caldicott i New York Times, at »en million mennesker døde som følge af Tjernobyl-katastrofen«, hvilket allerede er blevet grundigt dementeret. Den ’forskning’, der ligger til grund for det tal, medregner en lang række dødsårsager, der ikke har nogen kendt forbindelse til stråling — så som skrumpelever. Kunne skrumpelever mon tænkes at have andre årsager i Østeuropa?

Da jeg bad Caldicott om at fremlægge videnskabelig dokumentation for sine påstande, var hun ikke i stand til at gøre det. Det har dog ikke forhindret hende i at gentage dem, og det har heller ikke forhindret Green Party i at sprede dem.

Modstandere af atomkraft har genereret lige så meget vrøvl som kreationister, medicinmodstandere, homøopater og fornægtere af klimaforandringer. I alle disse tilfælde er den videnskabelige udvikling blevet sat i bakgear. Folk er begyndt med konklusionerne og har herefter febrilsk ledt efter beviser, der kunne understøtte dem. Når man har begået en stor fejl, er det fristende at søge efter stadig mere desperate undskyldninger i stedet for at indrømme ens handlingers forfærdelige konsekvenser.

Genbrugt atomaffald

I Storbritannien har vi imidlertid mulighed for at gøre skaden god igen. Den teknologi, jeg nu vil beskrive, opfylder alle krav om reduktion og genbrug.

Lad mig begynde med konteksten. Ligesom andre lande, der lider under den tidlige atomkraftindustris idiotiske kortsynethed, står Storbritannien med en stor regning for opbevaring og bortskaffelse af radioaktivt affald. Det samme gælder for affaldet fra produktionen af atomvåben. Men er det affald, eller kunne man anskue det på en anden måde?

I bogen Prescription for The Planet forklarer miljøforkæmperen Tom Blees, hvorfor de såkaldte ’Integral Fast Reactors’ (IFR) har et bemærkelsesværdigt potentiale. Der er tale om atomkraftværker, som kører på affald fra gamle anlæg.

Konventionel atomkraft udnytter kun 0,6 pct. af den energi, der er indeholdt i uran. IFR kan udnytte næsten hele den resterende energi. Der er allerede nok nukleart affald på planeten til at kunne opfylde hele verdens energibehov i flere hundrede år, næsten helt uden udledning af kulstof.

IFR-anlæg skal kun tilføres fissilt materiale én gang. Fra da af bliver de ved med at genanvende det og udvinde stadig mere energi, indtil der blot er en lille brøkdel af affaldet tilbage. De er farligere på kort sigt, men meget nemmere at håndtere på langt sigt. Når det varme affaldet er brugt op, kan IFR-anlæggene tilføres brugt uran (U-238), som verden har store mængder af på lager.

Det genbrugte materiale skal aldrig forlade anlægget: Det forbliver i et lukket og fjernbetjent genbrugsanlæg. Enhver, der forsøger at fjerne det, vil hurtigt dø.

Ved at sikre, at de fissile produkter er ubrugelige, reducerer IFR-anlæg risikoen for spredning af nukleare våben. Trykket på anlæggene er kun lidt højere end i atmosfæren, så de kan ikke springe i luften. Og de kan kun nedsmelte ved at bryde fysikkens love. Hvis brændstoffet begynder at overophede, stopper udvidelsen af selve spaltningsprocessen. Hvis et IFR-anlæg mister strømforsyningen, som det skete i Fukushima, holder det op med at virke, helt uden menneskelig indblanding. Eftersom de kører på affald og har færre pumper og ventiler end konventionelle anlæg, vil de sandsynligvis også være en del billigere.

Miljøbevægelsens valg

At der er stor tiltro til værkerne viser et tilbud, som energiselskabet GE Hitachis stillede til den britiske regering i sidste uge. Selskabet tilbød, at det på fem år kan bygge en hurtig reaktor, som kan bruge plutoniumaffaldet fra atomkraftværket i Sellafield. Og hvis det ikke virker, skal Storbritannien ikke betale.

En hurtig reaktor har kørt i Rusland i 30 år, og lignende anlæg er nu ved at blive bygget i Kina og Indien.

GE Hitachis PRISM-reaktor bruger den samme teknologi som IFR-anlæg, men det nuværende forslag omfatter ikke genbrugsanlægget. Det burde det.

Hvis regeringen ikke accepterer GE Hitachis tilbud, skal affaldet håndteres med en teknik, der producerer mere plutoniumaffald, end vi har i forvejen og blot øger den samlede energihøst fra 0,6 til 0,8 pct.

Så vi miljøforkæmpere har et valg. Beslutningen bliver truffet nu, og vi bør beslutte, hvor vi står. Jeg foreslår det radikale skridt, at vi lader os vejlede af videnskaben i stedet for af overtro.

 

© Guardian & Information 2011.

Oversat af Mads Frese

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

@ Steen Larsen

Tak for linket til Kirk Sorensen - Jeg må indrømme, at hvis thorium lever op til det han beskriver, så er det tæt på renheden, som man også har proklameret omkring fusion og som jeg ikke ser et problem omkring.

Min hoved indvending mod a-kraft industrien har været, at det ville bygge flere uranium reaktore, som benytter en meget begrænset resource.

@ Martin E. Haastrup

Jeg ville absolut ingen problemer have med at være nærmeste nabo til et IFR-kraftværk, min virtuelle hånd er hermed rakt i vejret.

Jeg vil endda gå så vidt som at sige, at var undergrunden under min bolig geologisk stabil nok til a-affaldsopbevaring ville jeg med glæde ligge kælder til en nedgangsskakt til et affaldsdepot (selvfølgelig uholdbart, men du forstår nok min mening).

Der er en tendens til at afspore debatten om "sikkerhed" til en vurdering af, hvor dygtige forskere og ingeniører vi har.

De folk, der gav os computer, internet, moderne hospitaler, sikre biler, næsten gratis mad, behagelige boliger, dem har jeg da fuld tillid til.

Der er også folk, der gerne vil have dyre atomkraftværker, fordi de er dejlig centrale, leverer plutonium til statsterrorisme, polonium til politiske modstandere (thorium), masser af spændende opgaver til sikkerhedsstyrkerne, masser af kontrakter til storindustrien, en forankring i investeringer, der tager mange årtier, forpligtelser til at beskytte atomaffald i århundreder.

Tænk, hvergang jeg og ligesindede angriber dem, som ønsker central magt, så kommer der argumenter for, hvor dygtige ingeniørerne er. Intet kunne være mere ligegyldigt.

Hvis verdens sødeste og dygtigste ingeniør byggede en elektrisk stol, helt uden konstruktionsfejl, så er det stadig et instrument til tortur og mord.

Når verdens dygtigste ingeniører bygger et rigtig fint atomkraftværk, så er hovedformålet ikke elektricitet, men en stærk centralmagt med masser af sikkerhedsstyrker.

Tænk, der findes faktisk danskere, som ikke ønsker sig sikkerhedsstyrker og centraliseret magt.

Vi er også nogen, som mener, at enhver investering med store fremtidige udgifter er problematisk i et demokratisk samfund.

Vi er ikke uvidende om de tekniske argumenter. De argumenter er bare ikke relevante for vores bekymringer, der drejer sig om samfundsøkonomi, magt og demokrati.

Brian Pietersen

Det er ikke så længe siden jeg så en film fra området omkring Tjernobyl ude på uni, det siger alt.

Brian Pietersen

Uffe Hellum

Jeg er selv i den der itekniske verden, og uanset hvor dygtige nogle er, vil jeg aldrig stole på menneskets evner i den henseende. Det er et for farligt brændsel.

Martin Haastrup

...'Præges vores syn på atomkraft af skræmmebilleder'...

1) Her må Monbiot tale for sig selv. Det kan godt være HANS syn på atomkraft(-modstand) præges af skræmmebilleder.
2) Påstanden er debat-og proportions-forvridende i øvrigt. Et udhulet argument. En logisk meningsløshed. Et udsagn uden nogensomhelst reel værdi. - Fordi man også kan sige: Ja, SELVFØLGELIG præges vores syn på atomkraft af skræmmebilleder. Atomkraftens fortalere har jo SELV i PRAKSIS leveret dem til fulde: Atombomben og Tjernobyl mv...! - Så udsagnet er ren manipulation og debat-proportions-fordrejning, endnu en desperat undskyldning fra neo-nuklearister og forsøg på at undgå at se i øjnene hvilke katastrofale livstruende verdens-og miljøødelæggende risici som er forbundet med implementeringen af atomkraft som ’miljørigtig/bæredygtig’ energi-kilde.

Tænk også, at man endog kan påstå sig at være seriøs saglig videnskabelig anlagt og så samtidig påstå at atomkraft pludselig skulle være blevet 'miljørigtig', når man ikke kan komme udenom problemet med affaldet, som forevigt vil være en global potentiel trussel mod mennesker og miljø. Altså det modsatte.

Tak til Uffe Hellum for at bringe nogen virkelig gode argumenter på banen mht. at kritikken af atomkraft, udover den reelle livstruende fare for mennesker og miljø, som kernekraft udgør, selvfølgelig også må omhandle de økonomiske spekulanters (misbrug af) magtmidler. Der med tilsyneladende skruppelløse midler, for enhver pris vil indføre mere atomkraft end der allerede er. Her tænker jeg igen på skruppelløsheden i at diskutere proprotionsforvrængende detaljer for at få ret, som Monbiot gør det i artiklen, om at det altså ikke var en HEL million mennesker som blev dræbt af radioaktivitetens strålesyge efter Tjernobyl, men måske KUN ca. 693.153…(Hans usaglige angreb på den amerikanske kvindlige atomkraft-skeptiske journalists troværdighed)

Jeg har allerede anført foroven denne skruppelløse måde at retfærdiggøre og baggatellisere en frygtelig verdenskatastrofe på, som i allerhøjeste grad gør, at jeg personligt endnu mere vil fastholde min massive modstand mod atomkraft i enhver ny-nuclear skikkelse den så end måtte forekomme.

Mht. Uffes argumenter vil jeg også gerne fremføre, at ved nærmere eftertænksomhed slår det mig nemlig, at der selvfølgelig (også) må rejses kritik/skepsis omkring den multi-nationale interesse-koncern GE. 'General Electric' -Her drejer det sig tilsyneladende om en af deres derivater - GE-Hitachi. Jeg erindrer også lige, hvordan banker for år tilbage, i midtfirserne begyndte at 'fusionere'. Det kan synes langt ude, eller søgt, men jeg bliver altså på vagt og skeptisk når banker som 'smelter sammen' bruger et 'smart' udtryk hentet fra atomkraften. Min skepsis er blevet bekræftet i fulde mål siden bank-krisen og efter at have orienteret mig lidt om hvordan et tilsyneladende globalt netværk af multinationale selskaber har spundet sit net om kloden og den økonomiske spekulation og dermed magt-centralisering som Uffe også omtaler med bekymring således viser sig mere og mere berettiget. Det bliver sværere og sværere for det uvidende og naive almindelige menneske, at gennemskue og at skaffe sig selv tilstrækkeligt beviser på, at disses interesser må der i allerhøjeste grad også rejses massiv modstand overfor. Jeg studsede f.eks lige engang, når Monbiot lige nakker også medicinal-industriens modstandere en på frakken nu han er i gang.??! Så her vil jeg henvise til og anbefale folk kraftigt at skaffe sig Dr. Matthias Raths fremragende interview: ’Business with disease’/Det fås på nettet og er en mere end 20 sider lang dokumentations-demaskering af medicinal-industriens skruppelløse ’handel og spekulation i sygdom’ som kan få hårene til at rejse sig på enhver.

Er Monbiot mon pludselig blevet en ’lønnet’ medarbejder i miljøforkæmpers klæder for disse multinationale spekulations-interesser og har fundet ind til ’de inderste rækker’??! Siden han selv, helt udenfor sit eget emne, lige også ’piver’ over modstanden mod medicinal-industrien??!

Lad mig tilsidst sige, at det forekommer mig, at atomkraftens fortalere, neo-nuklearisterne ligesom neo-liberalisterne forsøger at påberåbe sig en eller anden sympati om ’undertrykkelse’ gennem en påstand om at den ’videnskabelige udvikling bliver sat i bak-gear’ af atomkraftens modstandere.

Det er en fed løgn. For TRODS modstanden er der idag, såvidt jeg er orienteret, adskillige atomkraftværker (100vis? - 1000'er??) overalt i hele verden (Især i USA – UK - men vel også i Østen og Rusland og jeg ved med sikkerhed Tyskland har – Frankrig…) som har været i brug i årtier og som stadig fortsætter sin livs-og miljøtruende produktion af radioaktivt affald, som for bestandig vil udgøre en sikkerheds- og sundheds-trussel mod verdens-befolkningen.
Det er en tom kliche Monbiot fremfører. Se på IT-udviklingen!!! Det må være Monbiot SELV som er gået i videnskabeligt bakgear…

Neo-nuclearisterne er SELV årsagen til SKRÆMMEBILLEDERNE. Så der er ingen reel grund til at have medlidenhed med Monbiots ’piveri’. Der er slet ikke tale om ’skræmmebilleder’ overhovedet. Der er tale om REELLE LIVS-OG MILJØTRUENDE FARER! Der er tale om at neo-nuklearisterne (her Monbiot) med FORSÆT forsøger at BAGGATELLISERE og proportions-fordreje konsekvenserne af de frygtelige allerede verdenskatastrofale atomkraftulykker som Tjernobyl og det der skete i Østen fornylig. I min optik skruppelløse forbryderiske mafia-metoder, som er så langt fra al videnskabelig saglighed men overhovedet kan komme!
FØJ!! - ØV!!! Jeg bliver rasende over (at helt af mig selv mere og mere afdække og demaskere ) alt det svineri! Det er PILRÅDDENT!

Men,,,@Søren Peter LB

Det ER hævet over enhver tvivl at atomkraft aldrig bliver miljørigtigt.

Det har intet med mavefornemmelse eller ubegrundet frygt mm, at gøre.

Det er en nøgtern og saglig vurdering af samtlige faktorer for opførsel, drift, udvinding af brændstof, afskaffelse af affald og udtjente reaktorer samt social-dynamiske sammenhænge.

Vurderet faktuelt og objektivt skal man leve i en eventyrverden for at tro atomkraft nogensinde kan blive en miljørigtig, sikker og vedvarende del af Danmarks eller andre landes energiforsyning.

Når dette er sagt, er der ingen tvivl om at Atomkraft er så effektiv og belejligt centralistisk en energikilde at rigtig rigtig mange mennesker er yderst villige til at vende det blinde øje til risici, affaldsproblemer osv.

Det kræver en skræmmende ignorant og egoistisk argumentationsrække at godtgøre denne position, der heldigvis kun deles af en forsvindende lille minoritet af industri og blind-vækstpersoner og deres medløbere.

Jeg kender, som sagt, ikke GM. Men har er lige tiltrådt gruppen af risikovillige fjolser der for vækst og egen vinding er parate til at true livsgrundlaget for fremtidige generation af dyr og mennesker.

Oven i købet er han fræk nok til at sælge ideen som "miljørigtig". Det er totalt absurd.

@Martin Haastrup,
Du skriver d.7.12.:
-klip-
??! Så skulle det være bevist, at protesten generelt og ikke mindst ophidselsen, vreden og raseriet og sorgen over det så ikke-helt-men-måske-næsten-million antal døde pga. atomkraft-katastrofen i Tjernobyl er fuldstændig uberettiget??! Goddaw do. Der døde altså ikke en HEL million!! Kun 734.241!!! -
-klip slut-
Lad os lige få den på plads – ifølge de vestlige eksperter – IAEA/WHO m. fl. – så kunne kun ca. 50 dødsfald efter 20 år relateres til Tjernobyl-katastrofen. Heraf de dødsfald der skyldetes kræft i skjoldbrusskirtelen. At der så forventes dødsfald p.g.a. senskader i et eller andet omfang er noget andet, de tilfælde ”drukner” i de øvrige naturligt forekommende dødsfald – eller forkortlse af levetiden i området, hvor gns. levealderen er ca. 65 år.
Tjernobyl kan ikke bruges til noget som helst argument for eller imod atomenergi, idet vestlige eksperter advarede kraftigt mod at bygge denne type allerede i 1968, da den som den eneste type løber løbsk, hvis den taber kølevand.
Hvorfor ikke i stedet fokusere på de sundhedsmæssige effekter at atomenergien, den sparer mange tusinde for tidlige dødsfald årligt? N svensk ekspert anslog effekten af Barseback til 30 dødsfald sparet årligt. Atomenergien sparer atmosfæren for tusindvis af tons mikropartikler, CO2, SOx og NOx – foruden en masse tungmetaller.
Jeg er da ikke uenig i omtalen af Monbiot, han er ikke alt for pålidelig, det er sikkert hans engagement i klimasagen der gør, at han nu ser atomenergien som en vigtig brik – det samme gør IPCC for resten, men det tør klimaalarmister nævne, de fleste er a-modstandere..
At Monbiot ”glemte” at Japan er ved at bygge en FBR-reaktor er ligegyldigt, denne type spiller ingen større rolle.

Martin Haastrup

Kære Per, det kan godt være du ikke kan eller vil, eller mener man ikke kan bruge Tjernobyl-katastrofen til noget i den her sammenhæng, men det kan og vil jeg altså.

I min optik gør du dig således skyldig i endnu værre forsøg på baggatellisering end Monbiot. Du fastslår simpelthen slet og ret: Ikke værd at tage nogen særlig notits af i den her debats sammenhæng. - For en nullitet at betragte...Ligegyldigt....??!

At du også begynder at risici-proportionsforvrænge med at 'Atomenergien sparer atmosfæren for tusindvis af tons mikropartikler, CO2, SOx og NOx – foruden en masse tungmetaller.' oa - gør at jeg desværre må sige, at vi tilsyneladende aldrig bliver enige eller på nogen måde kan opnå nogensomhelst gemytternes overensstemmelse debatten om denne sag vedrørende.

Men tak for dit bidrag til debatten. Du har lov til at have dine holdninger. Jeg beholder mine.

God weekend.

Martin Haastrup

Tak Toke! - Sådan. Yes.

@Janus Agerbo
du skriver bl.a.:
- Klip-
Jeg må indrømme, at hvis thorium lever op til det han beskriver, så er det tæt på renheden, som man også har proklameret omkring fusion og som jeg ikke ser et problem omkring.
Min hoved indvending mod a-kraft industrien har været, at det ville bygge flere uranium reaktore, som benytter en meget begrænset resource
-klip slut -.

Ifølge seneste opgørelse er der uran af den billigste slags til 100 års drift af byggede og planlagte værker. Heri ikke indregnet de meget store uranforekomster i Grønland, Sverige m.fl.og forekomster i fosfatlejer.
Der bliver ikke mangel på uran før engang efter næste istid. Der er ca. 1500 gange så meget uran i havet som på landjorden. Det kan udvindes med lavteknologi allerede i dag til en pris der pt. kun vil fordyre prisen på 1 kWh med det dobbelte ab værk – altså meget billigere end vind og sol. Så den myte er en død sild.

Atomenergien er den teknologi, der har den bedste sikkerhedsstatistik – inklusive Tjernobyl og Fukushima – selv om Tjernobyl-typen er under udfasning som den eneste type, der kan løbe løbsk ved kølevandssvigt.
At der er tillid til atomenergien på global plan ses af planerne for energiforsyningen – på sitet:

http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html

ses at der er 62 værker under bygning – 156 er ordret og yderligere 343 er planlagt – de fleste kan være klar indenfor ca. 20 år.
Thorium er interessant på længere sigt, men teknikken er ikke helt på plads

@Martin
-klip-
I min optik gør du dig således skyldig i endnu værre forsøg på baggatellisering end Monbiot. Du fastslår simpelthen slet og ret: Ikke værd at tage nogen særlig notits af i den her debats sammenhæng. - For en nullitet at betragte…Ligegyldigt….??!
-klip-
Jeg bagatelliserer intet - alt kan dokumenteres. At man advarede russerne i 1968 og senere i 1976 på et møde i Wien er en realitet, for den famøse RBMK-reaktor er overmodereret og kan løbe løbsk - alle andre typer går i stå ved kølevanddssvigt.
Da atomenergien erstatter kul så er tallene for udslippene af diverse stoffer så veldokumenterede, at det er let at finde dem - der er masser ar risikoanalyser - der er næsten 50 års erfaringer. Ikke et dødsfald p.g.a. reaktorulykker i den vestlige verden etc. Det kan man så være bekymret for eller ikke - det er en kendsgerning, som er udenfor enhver diskussion.
Men naturligvis respekterer jeg da, at du på linie med en masse andre brave mennesker alligevel er nervøse ved teknikken. Men statistikken viser noget andet.
At folk er nervøse skyldes medierne - Monbiot - der gennem årene har fodret befolkningen med misinformationer om teknikken - a-kraftværker er vejen til atombomber o. lign.Sandheden er, at ikke en atombombe er produceret på baggrund af brugt brændsel fra den fredelige atomenergi, hvor der er international kontrol med hele brændselskredsløbet.
Man har fortalt at kernenedsmeltning medfører ast store områder bliver livløse - i Japan er ca. 4 reaktorer smeltet ned - her aqrbejder man faktisk direkte ved reaktorerne med problemet. hidtil ingen døde. Men derimod enorme skader og dødsfald p.g.a. tsunamien.

Alternativet til atomenergien er fortsat rovdrift på fossil energi - især kul.

Brian Pietersen

Per A hansen

har du set de videoer der er på internettet om Tjernobyl i dag, hvor giftigt der er??

uanset hvor mange mennesker der er døde, er det altalt for mange af den ene ulykke, og området er stadigvæk højradioaktivt.

Uanset hvor godt du sidder og regner sandsynlighedsregning, usikkerhedsregning og statistikker med et hav af variabler kan du aldrig sikre dig godt nok imod ulykker, og 1 ulykke er 1 for meget.

Så jeg vil protestere og kæmpe imod atomkraft til jeg ikke kan mere.

Jeg er ikke bekymret pgr. af medider, men fordi vi er mennesker.

Martin Haastrup

Sæt energi-forbruget ned og brug sol og vind.
Det giver dejlig røden kind.

Lars Henning Osvaldsen

Betaler GE Monbiot for det her eller er han bare født idiot ?

Martin Haastrup

Per, nu kører du igen ensporet efter at prøve på at overbevise mig og andre om hvor dejlig sikre de hersens nye hurtig-reaktorer er på baggrund af en masse statistikker omkring de vestlige kontra den russiske i Tjernobyl.

Jeg har i forvejen et anti-gen mod al statistisk materiale...

Men som også Brian anfører er én atomkraft-ulykke én for meget. Og affaldsproblemet, radioaktiviteten og en masse andre miljøforurenende logistiske ting forbundet med de nye reaktorer gør stadig hele sagen usikker. læg dertil ikke mindst den økonomiske interesse-magt-centralisering.

Lars Henning Osvaldsen

'Nogle', og dermed mener jeg egentlig Informations redaktion, der er så glade for at give nogle af de betalende læseres penge til Monbiot, burde i øvrigt spørge ham om HAN vil forsikre et A-kraftværk ?
Der er INGEN private der vil og det efterlader så kun..
OS !!

Mht dødsfald som følge af Tjernobyl :
En vis 'internatioanal organisation' har i årevis påstået at døds-tallet er 47 !!
Tror Monbiot monstro på det ?

@uffe hellum siger:

"Når verdens dygtigste ingeniører bygger et rigtig fint atomkraftværk, så er hovedformålet ikke elektricitet, men en stærk centralmagt med masser af sikkerhedsstyrker."

Jeg går ud fra at du henviser at skræmmeeksemplerne som de to politistater Finland og Schweitz!

Næh, lad os så hellere få energifattighed og mangel på centralmagt som i Somalia.

Din påstand er desværre noget vrøvl! Hører du til den slags "miljøfacister" der vil tvinge mennesker til at bruge meget lidt energi? Det kræver nemlig en meget stærk centralmagt!

Mvh
Steen

@steen larsen

Nej, jeg tænkte nu mere på usa, rusland, iran, israel, tyskland, kina, indien, pakistan, england.

Nogle af dem har faktisk en demokratisk tradition, men som bekendt er deres sikkerhedshåndtering omkring atomkraft brutal og centraliseret. Det skal den nærmest være, for det er et godt terrormål.

Jeg tænkte også på, at industriel atomkraft er en forudsætning for atomvåben. En lille forskningsbaseret enhed som vores Risø kan ikke levere nok materiale.

Og ja, jeg er en af de facister, der mener, det ikke er dyrt at spare. Hvis vores energiafgifter er så høje, at vi har en nettoeksport af energi, og hvis de afgifter reducerer skattetrykket for dem, der bruger mindst energi, så "tvinger" vi hinanden til at spare mere, end hvad der giver økonomisk mening på lokalplan. Set i samfundsperspektiv sparer vi valuta, og vi fremtidssikrer industrien, for vi VED at energipriserne vil stige.

Jeg er derimod ikke en af de facister, der vil bestemme, hvad energikildenskal være. Hvis industrien udvikler solenergi eller trækul eller bioetanol eller små sikre atomkraftceller, så er det helt OK med mig.

Grønne afgifter er som hovedregel næsten gratis for industrien. Der skal de samme penge i statskasen, så vi vælger bare, hvilken adfærd, der skal beskattes. Løn, jord, energi, produktivitet. Lige nu beskatter vi næsten udelukkende produktivitet (profit) og arbejdsomhed (løn), og det er en rigtig dårlig ide. Jeg så hellere, at energi og jord og forurening blev beskattet.

Rent mekanisk er det vanskeligt at beskatte energiforbrug og forurening, men helt indlysende vil det belønne de bedste virksomheder. Det er nok nogle bureaukratiske omkostninger værd at forsøge, selvom det er besværligt.

Jeg er sgu lidt ked af, at du synes, det er facistisk, at jeg skattemæssigt vil belønne hensigtsmæssig adfærd. Facisme plejer at være en regering, der vægter kapitalisme over demokrati, og sådan føler jeg slet ikke :-)

Så nu skulle atomkraft være "miljørigtigt", og det skulle så betyde at vi opførte ny værker så vi alle sammen kunne være miljørigtige.

Vor herre bevares - jeg vedlægger to link der hævet over enhver tvivl tilbageviser "miljørigtigheden" i enhver påstand om atomkraft.

http://politiken.dk/udland/ECE1451746/jorden-i-dele-af-japan-forurenet-a...

http://politiken.dk/udland/ECE1372793/fukushima-udslip-svarede-til-168-h...

Og så kan vi måske få lidt ro på sagen - hvis miljørigtighed betyder at man skal oprense flere tusinde kvadratkilometer jord og beplantning, på grund af miljørigtig energiforsyning - så har jeg ærligt talt svært ved at se argumentet for miljørigtighed.

Japanerne har i øvrigt gjort hvad de kunne for at fortælle at de havde styr på værket - selv om det stadigvæk er et uløst problem, at få det stabiliseret.
De har pumpet spildevand/kølevand direkte ud i Stillehavet i månedsvis - og så fik de til slut lavet lidt kosmetik på stedet og fik arrangeret nogle beholdere til opsamling af kølevandet - der er ingen af disse beholdere, der har kapacitet til den mængde kølevand der er anvendt.
Og selv om man henviser til at det bliver "fortyndet" - er det jo ikke kaffe der er hældt ud.
Det radioaktive cæsium bliver optaget i alger, tang og fisk, og har en halveringstid på 40 år, hvorfor fiskeri i kystnært farvand er ødelagt i mange år fremover.

Fakta er jo at forureningen efter atomkraft overstiger vores tekniske formåen - og selv om der kun sker et uheld én gang på en milliard år, har jeg altså oplevet tre alvorlige uheld i min levetid - så nej - miljørigtighed er ikke en etikette man med empiri kan hæfte på atomkraft.

@Brian
du skriver:
-har du set de videoer der er på internettet om Tjernobyl i dag, hvor giftigt der er??
-
Ja- og jeg har læst en del rapporter fra uheldet - bl. a. hvad en dansk ekspert har sagt
om misinformationer vedrørende uheldet:

http://www.gratisimage.dk/image-3D52_4EE4AAC3.jpg

-klip-
Uanset hvor godt du sidder og regner sandsynlighedsregning, usikkerhedsregning og statistikker med et hav af variabler kan du aldrig sikre dig godt nok imod ulykker, og 1 ulykke er 1 for meget
-klip

Enig, men det skal vel gælde for alle energikilder - ikke? Så skal vi skippe vandkraft, kul, oli og gas først, tilsidst atomkraftværkerne.

@Martin
du skriver
-klip-
Per, nu kører du igen ensporet efter at prøve på at overbevise mig og andre om hvor dejlig sikre de hersens nye hurtig-reaktorer er på baggrund af en masse statistikker omkring de vestlige kontra den russiske i Tjernobyl.
Jeg har i forvejen et anti-gen mod al statistisk materiale…

-klip
jeg ser væk fra dine gener, dem kan jeg ikke bruge til noget.
Jeg ved at blot, at den russiske reaktor var en katastrofe inden den blev sat i drift - og at
al vestens ekspertise advarede stærkt mod den. De skal væk - allesammen - det er alle enige om.
Vedrørende affaldet har man uden problemer håndteret det dagligt i mere end 50 år.
I Sverige er man ved at bygge et slutlager. Det skal fyldes med brændsel fra et mellemlager, som har fungeret fint - 90% af radioaktiviteten er nu forsvundet.
Det er vel ingen der mener, at de 10% restmateriale er farligere i 500 m dybde, end det var nede i det overvågede mellemlager 40 m nede under jorden - dækket af 10 m vand? Sig bare ja eller nej.

En journalist fra DR spurgte om hun kunne tage bad i bassinet med det brugte brændsel - ja, men hold dig i de øverste 2 m vand.Find bare indslaget på DR-udsendelsen "VidenOm".
Husk man helbreder mange dyr og mennesker med radioisotoper.
I TV så jeg forresten en gammel morlille, der var flyttet ind i sin bolig lige ved siden af Tjernobylværket, hvor mange bjørne og andre dyr fouragerede.

Martin og Brian - hold Jer langt væk fra flyvemaskiner, der dør hvert år flere hundrede
ved flyulykker. Hvorfor går I ikke ind for at nedlægge de farlige fly/biler/knallerter m.v.?
Jeg synes ikke Jeres indvendinger holder vand.

@Niels - du skriver bl.a.
-klip-
Og så kan vi måske få lidt ro på sagen - hvis miljørigtighed betyder at man skal oprense flere tusinde kvadratkilometer jord og beplantning, på grund af miljørigtig energiforsyning - så har jeg ærligt talt svært ved at se argumentet for miljørigtighed
.-klip slut-

Nu er journalister vel ikke det mest tillidsvækkende ekspertpanel af spørge.
Der er to ting at sige - ingen med fornuften i behold vil i dag palvere et a-værk - eller beboelse, fabriksanlæg, vindmølleanlæg m.v. -i et områder, hvor der er risiko for jordskælv og tsunamirisiko - vel?
Det er som om man glemmer, at den største katastrofe i Japan ikke er Fukushimaværkerne, der havarerede og nedsmeltede (ingen døde), men derimod de voldsomme skader og dødsfald p.g.a. tsunamien.
De fleste steder drejer forureningen fra værkerne sig om en 2-3 dobling af den naturlige forekommende radioaktivitet.
At atomenergien sparer mange menneskelig p.g.a. forbedret luftkvalitet er en kendsgerning, man ofte ser væk fra.
Når man får styr på forholdene i Japan vil de sikkert fortsætte med at bygge de a-værker, de er i gang med p.t. De skal jo have energi.

uffe hellum siger:

"Jeg tænkte også på, at industriel atomkraft er en forudsætning for atomvåben. "

Det er en meget udbredt fejltagelse.

Den nemmeste måde at lave atomvåben på er at få fat i noget uran og nogle centrifuger til at berige det med.

Man behøver slet ikke en reaktor for at lave våben.

Mvh
Steen

Holger Skjerning

Rigtig god og oplysende artikel. Eneste fejl er en million, der blev glemt! - På grund af lukning af 7-8 kernekraftværker, vil Tyskland udlede ekstra 300 millioner ton kulstof indtil 2020. - Der stod 300 ton!
Jeg har linket til artiklen på hjemmesiden www.REO.dk, hvor dens konklusioner også er kort omtalt. - Stor ros til Information, som nu åbenbart er "avisen, der tør, hvor andre tier"!

Meget kort: Atomkraft hvor sikkerheden er iorden og ingen ulykker og affaldsproblemet løst så er den ren.

Men er sikkerheden iorden og hvis ulykken sker så er katastrofen vel for dyrekøbt eller?

Skal væksten for alt i verden fastholdes og for hvem?

Men jeg var med til at starte OOA, men jeg har nok glemt meget om det tekniske, derfor mit korte indlæg.

@Viggo Okholm,

- statistisk er atomenergien den mest sikre teknolog - målt pr. produceret enhed - men intet er 100% sikkert, hvilket også fremgår af hver eneste analyse. Ingen har lovet 100 % sikkerhed.
Katastrofen i Tjernobyl kom ikke bag på vestlige fagfolk, de havde advaret mod dennespecielle type.
Man kan heller ikke gardere sig mod menneskelige fejl - herunder de for optimistiske japanske beslutninger for ca. 40 år siden, hvor man lagde Fukushima værkerne med for ringe beskyttelse mod tsunami-forekomster, som man vidste kunne forekomme her.
Der er for mange egoister blandt mange idealister, der mener samfundet sagtens kan geare ned. Ethvert nyfødt menneske bør have samme betingelser som alle andre - problemet er den alt for store befolkningstilvækst, som tærer på alle ressourcer. Det problem bør løses før man tromler folk sammen til klimakonferencer o. lign., der ingen målelig effekt har.
En af de sikreste veje er at få udfaset fossil energi med VE og atomenergi - det er en win-win situation
OOA fik en enorm succes dengang - resultatet har været et umådeholdent forbrug af fossil energi, da luftkastellerne fra dengang ikke holdt stik.
.
.

Holger Skjerning

Kun en kort kommentar til Jesper, der ikke vil have elm. kernekraft, men fusionsenergi!
Hør her: Energiplanlægning for de kommende 10-20-30-40 år skal baseres på kendte og "tæt-på-udviklede" teknologier.
altså kul, olie, gas, kernekraft, vandkraft, vindkraft og solceller og biomasse.
Bølge-energi er ikke særlig sandsynlig, og fusionsenergi er helt usandsynlig.
For 25 år siden fortalte en Risø-ekspert, at han ville gætte på en prototype om tidligt 50 år. Og for nylig hørte vi en anden fusions-ekspert om samme emne. Han svarede: tidligst om ca. 50 år!
Jeg tror, du skal glæde dig over, at det fungerer på Solen, og at det er så højteknologisk, at man endnu ikke har fundet et materiale, der vik kunne tåle at sidde i væggen omkring det flere mill. grader varme plasma og tåle neutron-bombardementet i mere end et par måneder.
Så du må "nøjes" med alm. fissionsenergi meget lang tid frem.

Per A Hansen

Ja "vi" havde succes, men bør vel ikke have skylden for den enorme stigning i brug af fossile brændstoffer, for bag om vores filosofi lå en klar melding omkring mindre vækst baseret på alternativ energi og iøvrigt langt større global solidaritet.
Det har menneskeheden jo så ikke ønsket,dansen om guldkalven er fortsat,nu får vi lønnen,ballonen er revnet..
Min pointe er så anerkendelsen af den umiddelbare drift som ren,så længe der ikke sker ulykker og så er selve affaldsproblemet jo stadig uløst.

Et kuriosom fra den tid, møderne vi holdt var ret så sigende, dkp deltog gerne og bakkede op, men med lige den lille krølle at det var "kapitalisterne" som ville have gavn af A kraften for hvis den fik et andet fortegn var de ringen ko på isen.

Viggo Okholm,
- selvfølgelig havde I da et medansvar for at man vedblev med at bruge kul til el-fremstilling.
Det har jeg fuld respekt for, men ikke for at I ikke vil tage det medansvar - I burde have gjort mere ud af at undersøge konsekvenserne.
Jeg har bladene fra dengang - OOA skrev at der kun var uran til 17 år - siden da er antal a-værker flerdoblet - og stadig ingen mangel på uran, der er det billigste energimegium på markedet.
OOA skrev dengang at biogasværker kunne erstatte 5 a-værker i Danmark. Disse og mange andre sikkert velmente løfter troede mange på i alle lande i Vesten - løfterne holdt ikke, det var ren progaganda.

Havde mange lande fulgt Frankrigs eksempel havde meget set anderledes ud - se f.eks. på hvad man udleder af CO2 pr. indbygger!
I Belgien og Tyskland har man fået en langt renere luft - ingen smog, lavere dødstal for luftvejslidelser m. v. siden man fik erstattet atomenergi med uran.
Det man kan undre sig over er ikke at Monbiot har fundet ud af det, men at det varede så længe.
Dine sidste bemærkninger er interessante - det er rart at få sine anelser bekræftet.
OOA skal nu ikke have al æren for denne uheldige miljømæssige udvikling, Anti-atomenergibevægelsen havde ikke været noget uden mediernes aktive medvirken. det var dem, der holdt liv i bevægelsen.

Jesper Frimann Ljungberg

@Holger Skjerning
At Fussions kraft ikke bliver en realitet må stå for din egen regning. Desuden handler artiklen of IFR reaktorer, noget som heller ikke er en realitet i dag. Så i den kontekst er din kommentar jo faktuel forkert, set i den kontekst. Ja ja du vil så sige at du snakker om A-kraft generelt.

Der hvor jeg nogen gange bliver træt, er når teoretikere, og undskyld at jeg bruger det ord om dig som ingeniør og tag det nu ikke for negativt (jeg er selv mange gange blevet kaldt det samme da jeg var yngre), glemmer alle de virkelige RealLife faktorer, der gør at tingene går galt, eller at man ikke får det forventede udbytte.

Jeg arbejder i IT branchen, og der findes faktisk en del IT systemer, som hvis de virkelig gik seriøst i udu ville have større konsekvens globalt end f.eks. ulykken i Japan, havde det. Derfor er der faktisk rigtig mange ligheder i arbejdsgange, organisatoriske strukturer i den del af IT branchen, der har med mission critical systemer at gøre og A-kraft industrien.
Personlig har jeg faktisk sådan en stilling, nemlig Technical Design Authority på et område, der hvor jeg arbejder. (jeg har dog ikke ansvar for systemer der er så vigtige som jeg nævnte oven for :*).
Og i min stilling ser jeg så meget l*rt, smålighed, quick gains på bekostning af teknisk integritet, faulty asumptions etc etc. at jeg ikke har tiltro til teknikkens ufejlbarlighed, pga der er mennesker med i det hele.
1 in a trillion events er måske ikke dagligdagen, men det er 1 in a million. Og jeg kan nikke genkendende til de fejl der bliver offentliggjort i A-kraft industrien, fra root cause analyser, som har været lavet i mit team.
Efter min mening er den bedste måde at undgå et Demokles sværd, slet ikke at sidde under et. Problemet med incidents der er klassificeret som low probability, high impact incidents, er at de som regel ikke er så low probability som man regnede med, og at de så også har nogle afledte effekter der gør at impact er noget større end man regnede med.

I samme åndedrag, Per A. Hansen "Katastrofen i Tjernobyl kom ikke bag på vestlige fagfolk, de havde advaret mod denne specielle type."
Ja ? Det er jo en sætning skrevet i bagklogskabens kundskab. Hvis det havde været barsebæk der havde haft en katastrofe, ville du kunne have skrevet det samme, bare med andre bagkloge end 'vestlige fagfolk', formodentlig nogen fra Anti Atomkraft bevægelsen.

Tror jeg at vi bliver nødt til at bygge nogle Integral Fast Reactors ? Ja, for at komme Atom industriens affalds problem til livs. For at lave akraft i DK ? Nej, vores økonomi udvikler sig slet slet ikke i den retning.

// Jesper

@ Jesper,
jeg er enig i Holgers vurdering af fusionen, den kan måske komme til at yde et bidrag om 50-100 år, men det bliver voldsomt store værker. Fission er det sikre, det fungerer så godt, at det har den bedste statistik vedrørende sikkerhed og miljø sammenlignet med alternativet - de fossile energikilder.
Det der bringer mig på banen er din rygmarvsreaktion - det er nok bagklogskab!
Det kan jeg afvise, for civ. ing. Fr. List har i fagbaldet "Ingeniøren" længe før Tjernobylkatastrofen skrevet om denne reakto, med erfaringer for sin deltagelse i møderne i Wien, hvor fagfolkene mødtes. RBMK-raktoren var til debat i 1968 og i 1976, lige inden de begyndte at bygge løs.
Fra Vesten var der mange advarsler og indvendinger mod projektet - men kunne intet gøre for at ændre ruslands beslutning. En af gfrundene var, af man kunne skifte brændsel under driften, hvilket var en fordel for landet manglede strøm.

RBMK reaktoren løber løbsk hvis den taber kølevand - alle andre typer går i stå. Det er forskellen.
Ingen bygger denne type mere, derfor kan Tjernobyl ikke bruges til noget rent argumentmæssigt.
Dine eksempler er da udmærkede, jeg har selv produceret en række EDB-programmer til landmænd.Når der blev fundet fejl og mangler, så blev de naturligvis opdaterede. Man lærer af sine fejl - det gør den nukleare industri i stor stil.
Fejlplaceringen af Fukushima kan man diskutere - hvorfor var japanerne dengang så sorgløse?
De menneskelige fejl undgås ikke, men de kan minimeres.

Holger Skjerning

Kære Steen Larsen!
Du er en tålmodig sjæl, der prøver at argumentere bl.a. imod Brian og Jens.
Drop det, for der er ingen argumenter, der kan flytte nogetsomhelst.
Husk at 80% af en generation er opvokset med pædagoger, journalister og politikere, der helt fra børnehaveklassen har lært udenad, at ATOMKRAFT er noget lort, som kun kapitalen har glæde af.
Vi skal diskutere med dem, der benytter argumenter, for så kan både de og vi lære af det.
Og jo flere, der ved noget om fordele og ulemper ved forskellige energikilder, jo hurtigere får vi gjort nogre ved "verdens største problem" klimaforandringerne".
Glæd dig over, at flere og flere både ved noget konkret om kernekraft, kul, olie, gas og vindkraft. om
NB! - Jeg foreslår, at du i stedet skriver indlæg til dagbladene. Det bliver læst af ca. 1000 gange flere end debatten her.
F.eks. skrev jeg i forgårs en kommentar til denne artikel, som jeg håber, Information vil bringe.

Holger Skjerning.
Stop lige dine nedværdigende holdninger omring almindelige mennesker og deres syn på eksempelvis atomkraft. Det er da fint at der sker nyopdagelser grundet menneskets umættelige nysgerrighed samt ønske om vækst, vækst.

Men fordi man har en teknisk viden er det jo ikke sikkert det er til gavn for menneskeheden, lykke og begær er både hinandens modsætning og vel også årsag.
Vi almindelige skal leve med teknikernes beslutninger på godt og ondt.

Martin Haastrup

Selvom man endog indrømmer atomkraftens fortalere i Vesten sit arguments berettigelse, om deres tilsyneladende massive advarsler af værker som Tjernobyl og andre typer fissile reaktorer i Østen - Understøtter ulykkerne med disse netop modstandernes argument om at risici er for store og omfangsrige.

Altså netop det argument om at, uanset man måske her i Vesten mener sig at være nået så langt mht. sikkerheden og kan rette kritik mod andre kontinenters reaktorer, beviser praksis netop, at trods advarslerne, vil der altid være nogen (lande) som ignorerer dem (Vestens advarsler), med risici for mere eller mindre langtidsvarende verdens- miljøkatastrofale omkostninger til følge.

Så argumentet om, at vi måske godt kan stole på vestlige fissile atomkraft-reaktorer og måske endnu mere de nye såkaldt hurtig-reaktorer, som artiklens forfatter, Monbiot plæderer for, bliver stadig udhulet af fakta og må altså finde sig i at blive drevet over på det højest skeptiske og uvisses overdrev pga. af netop det, som modstanderne påpeger og som ulykkerne i Østen bekræfter til fulde: Hvis vi bare giver los og anerkender atomkraft som 'miljørigtig' og 'vedvarende' energikilde, vil endnu flere lande/kontinenter følge trop, med at skaffe sig de billigeste (selvfølgelig) og dermed de usikreste reaktorer, som indebærer den højeste risiko. De er ligeglade med Vestens advarsler.

Ergo er argumentet uanvendeligt som pålideligheds-fremmende for andet end de Vestlige reaktorer som tilsyneladende har fungeret upåklageligt i måske 40 år nu. Ulykkerne i Østen skræmmer imidlertid folk over hele kloden og som det allerede er fremført ovenfor, er atomkraft-industrien generelt selv årsagen.

Det er ikke atomkraftens modstandere som skaber skræmmekampagne eller sætter den videnskabelige udvikling i bak-gear som Monbio anfører. Det klarer fortalerne og atomkraft-industrien selv.

Dernæst skal det stadig ikke glemmes at for Vestens vedkommende består det højradioaktive affaldsproblem stadig.

Læg dertil at Vestens, jeg gætter bare, måske 100vis af fissile reaktorer, er blevet indført på trods af den massive modstand siden 70'rne og de uvederhæftige postulater om at føre skræmmekampagne om at ville ’sætte den videnskabelige udvikling i bakgear’. - Altså aggressiviteten, despekten og den hånlige nedladende tone om at ’modstanderne er mere eller mindre håbløse fanatikere, der ikke kan overbevises, de er jo opvokset med pædagoger og lærere osv. som er blevet hjernevasket af atomkraft-modstandernes skræmmekampagne’ - hos fortalerne – Denne højest usympatiske attitude til trods for den massive succes i Vesten, de mange værker, fremmer selvfølgelig endnu mindre deres sag.

Vi skal altså tvinges, om vi bryder os om det eller ej. Og samtidig endog afkræves at anerkende fortalernes videnskabelige saglighed. Det holder ikke vand simpelthen.

Fortalerne har således effektivt selv bevist i såvel videnskabelig praksis, men også i oplysnings og forhandlings/debatterings-øjemed at man er/optræder upålideligt og respektløst overfor sine kritikeres argumenter, holdninger og krav. At man er ligeglad. At man bare vil fare frem med sine videnskabelige projekter og tage sig ud for, afkræve anerkendelse for, og lade folk betale i dyre domme, villigt risikere at betale med liv og helbred, villigt risikere klodens økosystem og balance for ens enestående videnskabelige filantropiske virksomhed (er).

Min fysiklærer i folkeskolen påstod f.eks. at overophedning og dermed nedsmeltning aldrig ville kunne ske – Selvom processen skulle løbe løbsk, som følge af manglende nedkøling – Fordi de løsrevne neutroner (eller hvad det nu var for partikler) fra uranet enten ville blive opsuget af grafitstavene, eller simpelthen have for ’høj/forkert hastighed’ til at kunne ramme og spalte nye urankerner. Det postulat byggede han på den klassiske varmelæres teori om øget molekylar-partikel-hastighed i opvarmede stoffer. Jeg vil gerne medgive, at varmelæren sandsynligvis ikke tager fejl på dette punkt i sine videnskabelige iagttagelser i og for sig. Men tiden har uomtvistelig bevist, at når hele systemet først bliver mere komplekst, sker der tilsyneladende ting, som man ikke har kunnet forudse varmelæren på trods.

Alligevel, på trods af snart en hel håndfuld af meget meget alvorlige verdens-katastrofale ulykker med atomkraft, hører man stadig i dag fortalerne angribe modstanderne for at føre skræmmekampagne på et usagligt grundlag.

Evidens foreligger imidlertid uomtvistligt klart nu i dag for, at det absolut modsatte gør sig gældende. Min fysiklærer og adskillige andre med ham fyldte mig med lodret løgn. Det var og er ikke skeptikerne som fører kampagne på et usagligt grundlag. Ikke de som fører skræmmekampagne. Atomkraftens fortalere og dens industri har selv bekræftet den reelle livstruende og verdenskatastrofale miljø-ødelæggelse som kan følge med kommerciel anvendelse af atomkraft.

Det forekommer yderligere uvederhæftigt, at fortalerne v.hj.a. af mere eller mindre aggressive postulater og et magtsprog om at gøre atomkraft-modstanderne til skyldige syndebukke for de fortsatte klima-forandringer de selv har påtalt, som følge af CO2-udledningen - Fordi de stadig, trods de globale klimatiske trusler som følger heraf, endnu tør fastholde skepsis (også) mod atomkraft uanset i hvilken neo-nuklear skikkelse den så end måtte fremstille sig.

Uffe Hellum, var navnet vist, har yderligere længere oppe i tråden, anført vægtige argumenter, om risikoen for øk. magt-centralisering i forbindelse med A-kraft og jeg har allerede anført min egen forundring over at Monbiot selv, helt uden for sit eget emne også klager over modstanden mod medicinal-industrien, som han påstår er ligeså usaglig og baseret på skræmmekampagner som modstanderne mod atomkraft.

Her vil jeg igen henvise til Informations artikel ’Medicinal-industrien tjener penge/scorer kassen på at så tvivl’ (om deres dokumenterede helbreds-skadelige medicinske-produkters bivirkninger)

Således kan det efterhånden konkluderes, at trods man kan indrømme en vis videnskabelig saglighed hos visse af atomkraften fortalere, når det kommer til viden forståelse om den rent tekniske side af sagen (som man stadig må se på med sund og naturlig skepsis jf. min fysiklærers upålidelighed oa.) - Må det efterhånden til trods, stå klart for enhver, at metoderne, måden man argumenterer for sin sag på, mht. pålideligheden af værdien for menneskets vel i al almindelighed mht. atomkraft og medicinske produkter, mere og mere lader temmelig meget tilbage at ønske.

Meget mildt sagt.

Det er altså ikke befolkningernes og modstandernes saglige dømme-kraft som fejler noget her. Man må sige, at den højest aggressive fremfærd tyder mere og mere på en desperat fortvivlelse over sine mislykkede naturvidenskabelige projekters troværdighed i al almindelighed. Og som altså stadig ikke selv, til trods, har nogen skrupler med at føre sig frem med aggressive og truende skræmmekampagner om videnskabelig stagnation og global mangel på livsnødvendig energi osv. - således peger mere og mere på, at der i særlig grad er grund til at være på vagt overfor enhver videnskabelig fremstilling af nye produkter, det være sig medicinske, energi-forsyningsmæssige oa.

Der er ikke andet end gøre for de naturvidenskabelige udviklere, forskerne, at lære at begynde at respektere at ting må tage den tid de har behov for. At presse videnskabelige tiltag igennem, på trods af folks massive protester og endog når folkenes skepsis bliver bevist i praksis, gennem frygtelige og grusomme ulykker, men herefter blot bliver mødt med mere eller mindre hånlig foragt, moralsk foragt – så fremmer det altså bestemt ikke sagens pålidelighed.

Man kunne altså foretrække, at de naturvidenskabeligt lærde selv lærte at fare med lempe og virkelig sund seriøs saglighed, før de så hastigt beskylder sine modstandere for mangel på samme.

Det fremmer ikke deres sag og trækker Naturvidenskabelig saglighed i al almindelighed ned, at de, som påstår at være videnskabsmænd, mere og mere skruppelløst fremturer i deres tilsyneladende desperate fortvivlede agressivitet over den mere eller mindre fejlslagne omsætning af deres landvindinger omsat til filantropisk praksis, her når det drejer sig om ønsket om atomkraftens fortsatte udbredelse.

@Martin
du skriver bl.a.
-klip-
Evidens foreligger imidlertid uomtvistligt klart nu i dag for, at det absolut modsatte gør sig gældende. Min fysiklærer og adskillige andre med ham fyldte mig med lodret løgn.
-klip slut -
Af teksten fremgår det, at du har fået din fysiklærers forklaringer galt i halsen.
De vestlige reaktorer kan ikke købe løbsk - det fremgår af din fremstilling, at fysiklæreren har fortalt.
En nedsmeltning sker hvis en reaktor mister kølevand, det sørger den såkaldte restvarme for.
Det ved alle - derfor er de vestlige reaktorer forsynes med en gastæt indeslutning, der er konstrueret således, at den kan modstå det damptryk der opstår, hvis alt kølevandet omdannes til damp. Man trykprøver den ved ca . det dobbelte af det opståede damptryk - der samtidig bruges til at tætne evt. utætheder.
Erfaringern fra Japan visder, at OOA og andre har misinformeret i utrolig grad, hvor kernenedsmeltninger var den ultimative katastrofe, der gjorde enorme landområder ubeboelige. Det ved vi nu ikke passer. I Japan har selv åbne, nedsmeltede raktorer ikke forhindret folk i at arbejde ved reaktorerne - ingen rapporterede dødsfald. Mange arealer i nærhede er renset og skoler fortsætter etc.

Hysteriet om det højaktive affald skyldes ukendskab til dette affald, der ikke må slutdeponeres før temperaturen er faldet til en vis værdi. For brugt brændsel varer det mange år - derfor er Sveriges affald først nu ved at være klar. I mellemlageret er der nu forsvundet ca. 90% af den oprindelige radioaktitet - affladet har nu kun 10% tilbage! Man kan undre sig over, at bekymringen voksen i takt med at radioaktiviteten falder - og jo dybere man placerer det i jorden!
Mellemlageret findes 40 m nede - radioaktiviteten falder fra 100% til 10%. Derefter deponeres det i 500 m dybde!
Hvad er problemet?
Affaldsmængderne er små - ingen mikropartikler og tungmetaller, NOx og SOx er historie.
Men selvfølgelig skal man lukke reaktorer der er fejlplacerede - selvfølgelig skal man lære af diverse uheld.

Martin Haastrup

Per, Jeg har ikke fået min fysiklærers ord 'galt i halsen'. Og hvis du ellers virkeligt læste og forholdt dig til mit indlægs indhold vil du se, at jeg er fuldstændig enig i at Vestens reaktorer sandsynligvis er sikre. Men, trods Vestens advarsler af Østens værker og netop de katastrofale ulykker med disse åbenbart har skræmt også Vestens befolkninger i en sådan grad, at man nu har valgt at lukke både Barsebäck og atomkraftværker i Tyskland, at man stiller sig på bagbenene mht. det nye hurtigværk Monbiot nævner i UK osv.

Hvofor er det så svært for atomkraftens fortalere at bøje sig for og respektere fakta? Det taler slet ikke fortalernes sag, at de trods overvældende beviser nægter at respektere og bøje sig for fakta, men tværtimod forsøger at proportionsfordreje skaderne som er sket og selv føre skræmmekampagne om trussel om global mangel på energi, uvederhæftige beskyldninger om at atomkraftmodstanderne er skyld i den øgede Co2-udledning som følge af lukningen af A-kraft-værkerne i Tyskland o.lign.

Det passer simpelthen ikke. Det er atomkraftens fortalere og industrien bag, og ulykkerne som har opskræmt hele verden og fortalernes graverende fejlbehæftede oplysninger, som nævnt, min fysiklærer oa., som er skyld i at værkerne i Tyskland må lukke og den deraf følgende øgede Co2-udledning.

Fortalerne bør bøje sig for og respektere disse fakta. At de nægter det og du begynder at beskylde mig for at have 'fået min fysiklærers ord galt i halsen', er igen udtryk for den desperations aggressivitet og usaglighed som monbiot selv beskylder modstanderne for at fare frem med og lave skræmmekampagne på.

Begge dele er jo uomtvisteligt hermed bevist, at være lodret løgn. Og det fremmer summa summarum slet heller ikke fortalernes sag.

Tværtimod.

Martin Haastrup

Kære Ellen Rosted, jeg 'slynger ikke om mig med fakta'. Jeg søger konsekvent at forholde mig til og respektere dem.

Allerede her kan jeg igen mærke, at tonen hos dig ligesom hos visse andre fortalere bliver rigtig ubehagelig usaglig og nedladende og vil benytte sig af et aggressivt manipulerende magtsprog, der, som jeg har omtalt foroven, sammen med andre ubestridelige fakta, slet heller ikke fremmer fortalernes sag.

Dine postulater om at ’Greenpeace er en løgnefabrik’ og at ’Merkel har måtte bøje sig for billig populisme’ må således stå helt for din egen regning.

Lars Henning Osvaldsen

Det forekommer mig at jeg tidligere spurgte :
" Betaler GE Monbiot for det her, eller er manden født idiot ? "
(GE er naturligvis General Electric)

I følge engelsk wikipedia kan en 'idiot' defineres således :
" An idiot, dolt, or dullard is a mentally deficient person, or someone who acts in a self-defeating or significantly counterproductive way "
https://en.wikipedia.org/wiki/Idiot

Enhver med bare et rudimentært kendskab til A-krafts miljø-problemer, for slet ikke at snakke om den ikke-eksisterende 'økonomi' i foretagendet, der stadig mener A-kraft er fornuftigt lever til fulde op til den definition .
Sorry, men jeg kaldte bare spaden for en spade !

@Martin,
du skrev
-klip-
Min fysiklærer i folkeskolen påstod f.eks. at overophedning og dermed nedsmeltning aldrig ville kunne ske – Selvom processen skulle løbe løbsk, som følge af manglende nedkøling – Fordi de løsrevne neutroner (eller hvad det nu var for partikler) fra uranet enten ville blive opsuget af grafitstavene, eller simpelthen have for ’høj/forkert hastighed’ til at kunne ramme og spalte nye urankerner.
-klip slut -
Jeg kan se du blander det lidt sammen -jeg tror ikke det var din fysiklærer - kædeprocesserne løber netop ikke løbsk, hvis kølevandet forsvinder - så vil neutronerne ikke bremses ned - og neutronerne vil ramme vide siden af - indfangningstværsnittet formidskes nemlig med stigende neutronhastighed.
RBMK var "overmodereret" - foruden vand var der også grafit, derfor ville de løbe løbsk ved kølevandstab.
De engelske typer med grafitmoderering var der ingen kølevand - man anvendte CO2 til afkøling.

Dine øvrige bemærkninger er jeg uenig i - det er modtandernes misinformationer, som medie3rne viderebragte - tilhængernes argumenter blev sorteret fra - det ved Holger alt om.
Tysklands bdeslutning skyldes at a-modstanderne her er meget militante, selv om de er i mindretal.
Ingen ser a-tilhængere gå i protesttog - her løber modtanderne med al medieomtale, derfor ser det støjende mindretal ud som om de repræsenterede flertallet.
Jeg ved ikke præcist, hvad du mener med fejlimformationer fra den nukleare side?
Det er da helt lefalt at være aktiv indenfor a-modstanden - men jeg vil ikke høre noget klynkeri fordi jeg påpeger, at så må de også tage et medansvar for den øgede CO2-belastning.
Monbiots snak om formeringsreaktorer ser jeg bort fra, den type er ikke interessant i UK, hvor det er letvandsreaktorer, man vil bygge.

Affaldsproblem? Hvilket affaldsproblem?
Der tales meget om problemet med radioaktivt affald ved kernekraft. Faktum er, at problemet er politisk. Hvis man vælger ikke at oparbejde sit kerneaffald, som USA vedtog i 1976, så står man i dag med et stort affaldsproblem. Men det er altså kun fordi det er blevet kategoriseret som affald, ikke fordi det er tilfældet. 95% af det der går ind i reaktoren er identisk med det der kommer ud i den anden ende som brugt brændsel. Blot ved at frasortere det kan affaldsmængderne reduceres med faktor 20. Ikke nok med det: Det meste af resten kan også anvendes. Plutonium som brændsel og den isotop der hedder Plutonium-238 bruges som energikilde i termoelektriske generatorer på rumsonder og NASA skriger Pu-238. De mindre aktinider kan forbrændes i en subkritisk reaktor og mindre effektivt i en hurtig reaktor. Det der så bliver tilbage er omkring 3-4%, de såkaldte fissile produkter. De indeholder også mange nyttige og kostbare stoffer. Tecnetium 99 bruges som konstraststof på hospitaler, prasedynium og neodynium er sjældne jordmetaller som Kina har noget nær total monopol på. Uundværlige i f.eks. vindmølleindustrien. Faktisk kan man kalde det ægte vugge til vugge. Næsten alt det brugte brændsel kan genanvendes under en eller anden form. Med 4. generationsreaktorerne vil det blive muligt at forbrænde de 99,3% af naturligt uran der består af U-238. Dagens reaktorer må nøjes med at forbrænde de 0,7% der består af U-235. Lande som Kina, Tjekkiet, Indien og Rusland arbejder i dag på at udvikle den 4. generation.

Holger Skjerning

Martin E H: Jeg tror, du fejlvurderer rigtig mange med lidt kendskab til vores aktuelle emne!
Jeg prøvede at tænke på (tælle) dem, jeg kender fra DIA, DTU, Risø, REO og min familie. - Men stoppede, da jeg passerede 50. - Vi sidder alle lige nu og rækker hænderne i vejret.
Her er en af dem: (;-)
Men rigtig mange af os vil ikke bo som nabo til visse store kemiske fabrikker, fyrværkeri-fabrikker og såmænd heller ikke tæt ved store havvindmøller på land.
Prøv at tænke lidt mere over de reelle risici ved forskellige typer anlæg - og ræk så hænderne i vejret!

Martin Haastrup

Per A. Hansen siger –klip- ’…indfangningstværsnittet formidskes nemlig med stigende neutronhastighed. RBMK var “overmodereret” - foruden vand var der også grafit, derfor ville de løbe løbsk ved kølevandstab….’ –klip-

Han påstår, som min fysiklærer i sin tid, at processen ikke vil kunne løbe løbsk, som følge af overophedning, som følge af mangel på/afbrud af nedkølings-vand. - Fordi indfangningstværsnittet formindskes med stigende neutron-hastighed. Men samtidig så indrømmer han, at RBMK, som altså skulle være den type atomkraft-reaktor man brugte i Tjernobyl og som netop nedsmeltede, netop ville løbe løbsk pga. af ’overmodereringen’, altså grafitstavene??! - Som man dengang påstod og min fysiklærer også, og mange med ham, at netop skulle være der, for at opsuge de overskydende neutroner (altså også dem med for højhastighed)??!

Per A. Hansen nægter altså konsekvent at se fakta i øjnene. Og at fordi man nu i UK bruger grafitstave og CO2 som afkøling (Co2-som man i øvrigt bebrejder modstanderne for ikke at ville tage medansvar for at industrien udleder – se længere nede) – Mener Per A. Hansen sig berettiget til at kunne baggatellisere de verdenskatastrofale ulykker, i bagklogskabens lys. Og at vi nu bør kunne have tillid til sikkerheden. Ved at forstå, at fortalerne nu i dag (efter skaden er sket) erkender problemerne med RMB-reaktorerne, men samtidig nægter at erkende sine åbenlyse ’vidunderlige videnskabelige’ løgne dengang og de heraf dybt tragiske konsekvenser.

Per A. Hansen nægter at forstå og erkende, at det netop var den kritik, som modstanderne rejste dengang: At fortalernes mangel på vilje til overhovedet at erkende deres ’Vidunderlige videnskabelige vrøvl og volapyk’ når det drejer sig om deres postulater om sikkerheden ang. atomkraft, før det er forsent, før skaden er sket, netop er årsagen til at modstanden må fastholdes endnu mere markant og massivt. Omkostningerne af dette totale fravær af at erkende sine tekniske teoriers muligheder for fejl-slutninger og misinformation, før det er forsent, før skaden er sket er, når det drejer sig om atomkraft, er simpelthen for store. Og man må endog yderligere konstatere og tilføje, at på trods af skaderne nu er sket, så lader viljen til at indrømme omfanget af dens fatale konsekvenser stadig meget tilbage at ønske. (Man ser f.eks. stadig stort på de miljøkatastrofale konsekvenser for lokal-miljøet efter udledningen af højradioaktivt spildevand i forb. med Fukushima: Der er ingen særlig fare eller problemer med det. Stillehavet ’fortynder’ hurtigt lækken af højradioaktivt kølervand...) Det er skruppelløs arrogance.

Vi blev altså bedraget og fyldt med en slags ’vidunderligt videnskabeligt vås og volapyk’ – Mildt sagt! - Om de første atomkrafts-reaktorers sikkerhed. - Ideen og påstanden om, at grafit-stavene, skulle udgøre en yderligere sikkerhedsventil for, at neutroner med for høj hastighed som følge af ovrophedning, som følge af manglende eller afbrudt tilførsel af køler-væske også ville blive opsuget og kernespaltnings-processen og dermed gå i stå af sig selv. Disse fejlinformationer, mildt sagt, og deres dybt tragiske konsekvenser har Tjernobyl, Fukushima mfl.+ atomkraftens fortalere og den kommercialiserede (neo-) nukleare-industri selv leveret beviserne for, med sådan et eftertryk, at verden aldrig vil glemme det.

Per A. Hansen blander vist selv tingene konsekvent inkonsekvent sammen.

Fortsættes => => =>

Martin Haastrup

=> Fortsat

-klip- Tysklands bdeslutning skyldes at a-modstanderne her er meget militante, selv om de er i mindretal.- Ingen ser a-tilhængere gå i protesttog - her løber modtanderne med al medieomtale, derfor ser det støjende mindretal ud som om de repræsenterede flertallet.- Klip slut-

Nå – Og hvad så? Har du ringet til Merkel og klaget over det??! At atomkraft-industrien tilsyneladende, ifølge dig, er blevet udsat for uretfærdig og udemokratisk ekskluderende undertrykkelse og bortcensurering, på trods af at a-kraft-modstanderne er (meget militante og) i mindretal.

Det er ligesom at høre DF påstå, at danskerne bliver diskriminerede og undertrykt – ja endog forfulgt og ekskluderet i sit eget (home/indføds-) land af muslimer. - Som er i mindretal.

Igen må det siges, at det vist er Hr. Per A. Hansen, som blander tingene sammen. For hvordan kan man dog forsøge at plædere for, at atomkraften, dens industri og fortalere, bliver udsat for nogen som helst udemokratisk uretfærdig ekskluderende diskriminerende forskels-behandling, når man SELV er i FLERTAL??!

Hvordan kan et FLERTAL af atomkrafttilhængere påberåbe sig, sin industri nogen som helst form for undertrykkelse eller anden uretfærdig udemokratisk eksluderende behandling af et MINDRETAL??!

Ergo, som jeg har anført i tidligere indlæg: Forsøger a-kraftens tilhængere, at manipulere og fordreje fakta, fordreje proportionerne i debatten og vinde opinionens sympati, gennem en uvederhæftig, ja ligefrem løgnagtig fremstilling af sig selv som værende de forfulgte og demokratisk diskriminerede. Samtidig med at man SELV er i flertal!! - Forfulgt, eksluderet og udsat for demokratisk uretfærdig undertrykkelse af et (militant) mindretal…

Næste => => =>

Martin Haastrup

=> => Fortsat

Samme proportionsfordejende uvederhæftige manipulationsmanøvrer for, gennem usaglig og åbenlyst forsøg på at bringe et mindretals helt legitime protest i miskredt og ad den vej søge at vinde opinionens sympati. - Altså ikke gennem saglige argumenter, men det modsatte – Samme har vi i DK set nok af fra DF’s og VK’s side de sidste 10 år. Og det har som bekendt kostet den tidligere regering livet.

Det er den slags manipulerende retorik, som sammen med ulykkerne og den 'sikre vidunderlige videnskabelige visdom' vi blev præsenteret for i 70’rne, der i min optik gør, at atom-kraften og dens tilhængere for alvor nu må begynde at lære sig at følge ægte demokratiske spilleregler og indrømme mindretallets massive, ’militant’ eller ej, protesters respekt og gyldighed.

Således bliver tilhængernes pinlige postulater om at atomkraft-modstanderne også må påtage sig et ansvar for den øgede Co2 –udledning, endnu mere tilbagevist. For hvordan kan det dog være et MINDRETAL af atomkraftmodstanderes ansvar??!

Man kan også sige, at netop fordi aktivisterne er i mindretal og a-kraft-tilhængerne så hurtige til at manipulere og proportionsfordreje debatten, samtidig med at de påstår at være videnskabelige saglige, tvinges de første, isagens natur, til at være mere eller mindre militante.

Et demokrati kendetegnes netop ved, hvordan man behandler sine mindretal. Men hvis Per. A. Hansen er utilfreds med beslutningen i D skulle han da blot kontakte minister Merkel og klage. 8-)

Altså er det intet mindre end løgn og latRin når Per. A Hansen plæderer for at beslutningen i D om at lukningen af visse atomkraftværker skulle hvile på nogen som helst anti-demokratisk og uretfærdig atomkraft-skræmmekampagne-propaganda.

Det kunne rent faktisk også være, at de ’militante’ modstanderne har været så dygtige og saglige og skarpsindige at de , TRODS DERES MINDRETAL, har kunnet gennemskue og demaskere fortalernes uvederhæftigheder, kombineret med en virkelig saglig, fremfor mere eller mindre ’hvidvasket vidunder-videnskabelig’ fremstilling af fakta, om de reelle livstruende og miljø-katastrofale ødelæggende farer, som er forbundet med kommerciel udnyttelse af atomkraft, uanset i hvilken neo-nuklear skikkelse den så end måtte fremkomme.

At Hr. Holger Skjerning anbefaler Hr. Per A. Hansens kommentar, som jeg utvetydigt nu her har sagligt gendrevet, beviser yderligere, at sidstnævnte trods sin anerkendte rent tekniske faglighed og viden - som jeg i øvrigt heller ikke selv har nogen problemer med at anerkende - Tilsyneladende selv, heller ikke formår at foretage en saglig vurdering på områder, som ligger udenfor hans rent tekniske foretrukne fagområder vedr. atomkraft osv.

Altså, at Holger og andre med ham ganske sikkert dygtige og højt-intelligente faglige kompetente mennesker, fortalere for atomkraft, tilsyneladende har meget svært ved at anvende sine saglige kompetancer på andet end sine egne rent helt specifikke tekniske kerne-områder. ’Man kan ikke se skoven for bar træer’. -

Altså at Hr. Holger Skjerning selv, er den som fejlvurderer og bør tænke over de reelle livstruende risici ved forskellige typer anlæg og hvordan de verdenskatastrofale menneske-og miljødræbende ulykker med disse selvfølgelig påvirker opinionen verden over, i markant retning af øget modstand mod atomkraft uanset i hvilken ny-nuklear skikkelse den søges fremstillet af flertallet.

Monbiots artikel er hermed også vist, endnu en gang i denne debat, at være for en nullitet at betragte.

SLUT

@Martin,
du løber en smule løbsk - jeg nævnte blot i al fredsommelighed, at din udlægning af, hvad du mente din fysiklærer fortalte var forkert - at reaktorer ikke kunne løbe løbsk ved manglkende køling.
Det kan de stadig ikke - den eneste undtagelse er den overmodererede type som RBMK, som ofte benævnes som Tjernobyltypen - det har man vidst længe inden de blev bygget - Vesten advarede jo russerne længe forinden .

At a-modstandere gennem tiden har været så sikre i deres tro, at de ikke mente det var nødvendigt at se på de grundlæggende fysiske forhold og teknikken bag a-værksdrift er ikke mit problem.
Martin - Fukushima har intet at gøre med den detalje. Den nedsmeltede p.g.a. for store vandmasser, da tsunamien druknede de dieselmotorer, der skulle pumpe kølevandet rundt - bortset fra en enkelt.
Løsningen er ikke at skrotte a-værker jordkloden rundt p.g.a. de gamle japanske fadæser, men at få placeret alle residualsystemer hensigtsmæssigt - og lære af erfaringerne som man altid har gjort i den nukleare sektor.
Hvad Merkel nu har indset som en politisk nødvendighed for at beholde magten kommer ikke denne debat ved - jeg hører efter fagfolk - ikke efter en højtråbende pøbel, der ikke kender forskel på en reaktor og et køletårn.
Jeg hører en masse klynkeri fra de succesfulde a-kraftmodstandere, der gennem tiden har haft stor succes med at misinformere om atomenergien - og nu kan se følgerne af den forkerte energistrategi - en fortsat stigende CO2-udledning p.g.a. et stærkt stigende forbrug af fossil energi - men ikke gerne vil tage et medansvar for den udvikling, de selv er en del af. Det bør man gøre.

At a-modstandere gennem tiderne har haft medvind p.g.a. mediernes opbakning er udenfor enhver debat - det er en kendsgerning som enhver kender og må affinde sig med - og derfor er det meget interessant at en kendt medieguru nu sadler om - ganske vist 30 år for sent, men alligevel.

Det flertal jeg hentydede til, stammer fra diverse valg, opinionsundersøgelser af alle slags. Tilslutningen til atomenergi er forresten størst blandt naboerne til et a-værk!

Dine bemærkninger om din fysiklærer hænger ikke sammen. Nedsmeltning er et fænomen der hører til de vandkølede type - ikke grafitreaktorerne - det tror jeg din fysiklærer var klar over. Derfor har jeg en mistanke om, at der er lidt fri fortolkning af, hvad din fysiklærer i grunden har sagt.

Du forholder dig ikke til de sundhedsmæssige effekter fra a-kraften - den mindre udledninger af partikler og giftstoffer er da ellers noget, som miljøbevidste burde sætte pris på. Alle burde være bevidste om at forbedre miljøet - ikke forringe det.

Martin Haastrup

Til A-kraft-modstanderne:

Mobilisér - Protestér - Endnu mer!

Og til dig Per A. Hansen : Lær at forholde dig sagligt til og respektere dine modstanderes argumenter. Jeg gider simpelthen ikke diskutere med dig mere, fordi du bliver ved og ved og nægte at vise nogensomhelst respekt og anerkendelse for mine og kører frem på arrogant kværulantisk vis.

Du er usaglig og ensidigt påståelig og fordrejer respektløst igen og igen mine kommentarer. Men du kan altså ikke tvinge mig til at ændre min mening og dine udhulede postulater bliver ikke sandere af at du ensidigt påståeligt gentager dem en uendelighed.

Atomkraft forbedrer sgutte miljøet! Atomkraft smadrer det! Og dræber både mennesker og miljø!

Det er lodret løgn, at et mindretal af a-kraft-modstandere på nogensomhelst måde kan drages til ansvar for eller skulle have nogensomhelst interesse i en øget udledning af Co2 - blot fordi de tillader sig at fastholde en massiv modstand mod atomkraft. Det er fordrejet a-kraft-propaganda! Usaglig debat-proportions-fordrejning. Usaglig tilsvining af et mindretal af modstandere.

Så drop dine nedladende og bedrevidende attituder overfor mig personligt her i debatten. Lad mig være i fred. Vi kommer ikke videre her. Du kan ikke tvinge mig til at ændre min opfattelse. Du nægter at vise mig nogensomhelst respekt og anerkendelse for mine mange kommentarer. Du disputerer ikke fordi du vil lære noget nyt - Du disputerer fordi du IKKE vil lære noget.

Hvis du er så ked af Merkels beslutning og mener at flertallet er blevet vildledt af et mindretal af det du med skjult foragt kalder militante modstandere af A-kraft. Hvis du fastholder at A-kraften, dens industri og fortalere er blevet udsat for nogensomhelst antidemokratisk diskriminerende undertrykkelse - for det er hvad du løgnagtigt plæderer for - så vil jeg igen foreslå dig at kontakte minister Merkel og klage over det.

Jeg gider ikke høre på det mere. For i mine øjne er det lodret løgn og latRin.

God jul og tak for debatten. Jeg gider ikke forholde mig til dig og dine kommentarer mere, sålænge du i praksis bliver ved at nægte at forholde dig til indholdet og min saglighed. Du vil bare have ret, selvom du ikke har ret. Du vil tvinge mig til at makke ret. Men således opnår du og dine a-kraft-tilhængende meningsfæller kun af modstanden bliver desto stærkere.

Jeg kan godt forstå at modstanderne bliver vrede. For ikke at sige rasende og derfor ser nødsaget til at gribe til mere eller mindre ’militante’ metoder for at blive hørt. Og få anerkendelse for deres synspunkter. Og respekt. Der al mulig grund til det.

Disputten med Per. A. Hansen understreger og tydeliggør hvor usympatisk ensidigt (firkantet og kategorisk fanatisk) fortalerne bliver ved, på bedste kværulantiske usaglige vis at køre i ring og nægte at forholde sig til andres opfattelser end sin egen. Fortsætte sine personangreb og svine sin modstandere til, søge at vinde opinionens sympati ved at fremstille sig som forfulgte af mindretal.
Hæslig uskik som ikke har noget som helst med respekt for en ægte demokratisk saglig disput at skaffe.

Trods overvældende evidens i snart en hel håndfuld frygtelige verdenskatastrofale ulykker.
Ikke værd at disputere sagligt med. Kræver således kun: Mobilsér - protestér. Endnu mer'!

Per A. Hansen : Klag til Merkel! Jeg gider ikke høre på det mere eller sagligt søge at forholde mig mere overhovedet til dit usaglige kategoriske uvederhæftige ensidige postulanteri eller dig i hele taget mere.

Find en anden. Lad mig være. Du spammer debatten her efter min opfattelse. Du kører i ring. Du kommer ikke med noget nyt. Du er ude af stand til vise nogen som helst åbenhed. Du var ikke tilstede da min fysiklærer propaganderede i 70’rne. Du har intetsomhelst belæg for dine postulater i den henseende. Du er bare bliver bare ved og ved nedladende og arrogant at forsøge at hånliggøre og fordreje og forvanske, i stedet for at vise mig åbenhed og respekt for mine argumenter.

Lad mig være! Klag til Merkel! Find en anden! Jeg gider ikke høre på dig og dit mere!

Tak.

Jesper Frimann Ljungberg

@Peter A. Hansen
"- jeg hører efter fagfolk - ikke efter en højtråbende pøbel, der ikke kender forskel på en reaktor og et køletårn."
Arrogance er godt nok noget du kender til, hva ?
Sjovt nok afspejles den også i din holdning til teknikken.

"....på de grundlæggende fysiske forhold og teknikken bag a-værksdrift er ikke mit problem.
Martin - Fukushima har intet at gøre med den detalje. Den nedsmeltede p.g....."
Sjovt nok har jeg lige siddet og snakket med nogle økonomi folk vdr. tekniske detaljer. De mente ikke at det faktum at de brugte 1000 i stedet for 1024 i når de regnede forskellen mellem Bytes, K bytes, Mbytes etc ud. var et problem...... Tja ja.. når det først er i tredje, fjerde eller femte potens så .. ja..
Teknik og implementeringen er ikke bare en detalje. I tekniske komplicerede ting er det hele essensen.
Som teknikker... formelt certificeret og relativt højt rangerende, i en org. hvor det at være teknikker stadig har lidt vægt, ser jeg gang på gang på gang ledelses 'typer' sætte økonomisk quick gains over teknisk realiteter.
Hvis du virkelig tror at tekniske fakta i virkelighedens verden, og det gælder også i A-kraft industrien, rangerer over økonomiske quick gains.. så er du.. undskyld for min 'bluntness' naiv.

// Jesper

@Martin
- dit følelsladede indlæg viser vel du ingen argumenter har - jeg venter stadig på at høre hvilke løgne og misinformationer som a-tilhængerne har udspredt. Det vil være nyt for mig - jeg har derimod mange eksempler på det modsatte - uran slipper op om 17 år sagde man i 1976 - kernedsmeltning lægge alt øde - ingen løsninger på højradioaktivt affald - selv om de fleste atomførende lande har godkendte politiske løsninger som Sverige. Atomkraft fører til atomvåben - virkeligheden er den, at atomvåbnene kom først - og ingen a-bomber produceres af brugt brændse etc. etc jeg har mange flere på lagerl.
Så mangler jeg de tilsvarende misinformationer fra tilhængernes side - dem håbede jeg du kom med.
Du kører videre med Merkel - hvad hun gør interesserer mig faktisk ikke - det er politik og ikke fagkundskab. De tyske reaktorer hører til verdens bedste - at nedlægge dem p.g.a. faren for tsunamier behøver jeg vist ikke at kommentere.

@Jesper,
med den højtråbende pøbel mener jeg bl.a. de tusintallige skarer, der troppede op alle steder for at bremse for bygning af lovlige og gfodkendte -kraftværker. F.eks. da man skulle starte Brokdorf. Pøblen slog en politibetjent ned så han var tæt på at drukne i vandløbet - her et billede fra situationen:
http://www.gratisimage.dk/graphic/images/2010/September/08/C951_4C879CE3...
Jeg har ikke nogen eksempel på at a-tilhængere har optrådt i massevis og blokeret for opsætning af solfangere eller vindmølle el. lign.

Jeg læser dit indlæg med interesse, men kan ikke rigtig finde ud af, hvad du mener - det lyder en smule tåget? Nuklear teknologi og MB har ikke noget at gøre med hinanden, at IT-sektoren ikke kan finde ud af at 1 MB er 1 mio bytes er ikke mit problem - heller ikke at man end ikke kan finde ud af, hvornår det 21. århundrede startede (1. jan 2001). Men det har jo ikke rigtig noget at gøre med reaktordrift.
At der ikke er et eneste dødsfald ved de vestlige verdens reaktorer er da meget fint, men ingen påstår af den grund, at det ikke kan ske. Det eneste sikre er, at udslippet af CO2 formindskes og luften bliver renere. Det er vel ting, at alle kan bifalde.

Mvh og god jul
Per A. Hansen

Jesper Frimann Ljungberg

@Per
MIn pointe er at i den virkelige verden, og det gælder også i A-kraft industrien, vil kortsigtede økonomiske fordele 99.9% af gangene blive foretrukket over "nødvendige" tekniske hensyn, beregnet til at eliminere "low probability high impact" faktorer.

Altså det kan godt være, at 'man' har den tekniske viden og knowhow til at lave et 'sikkert' system, det være sig IT eller et produktions system, f.eks. et A-kraft værk, problemet er bare at man altid vil gå på kompromis , og det især i krise tider, som vi har nu.

Den højeste mode i mangement verdenen er cost cutting, hvor tynd kan vi lave tråden (hestehåret), der holder Demokles sværd ?

Hvem sidder nedenunder den ?
Kan det bedre betale sig at betale erstatning til vedkommende, der sidder neden under når snoren brister i forhold til at bruge en bedre snor ?

Der er talrige eksempler i vores historie på ovenstående, både med A-kraft værker, IT systemer (som er det jeg arbejder med) og mange andre ting.

// jesper

Holger Skjerning

Til Jens Hvass - og flere andre:
Du skriver, at du citerer Jørgen Steen Nielsen, men det var nu Amory Lovins. Det er ligegyldigt, men indholdet er forkert.
Kernekraft er kun ca. 95% CO2-neutralt, fordi der medgår store mængder beton, stål, kobber mm til opførelsen, og det er nok mest fossil-baseret.
Det samme gælder stort set for alm. kraftværker og også for vindmøller, vandkraft, m.m.
Det eneste korrekte i citatet, er, at det varer 6-8-10 år før investeringen i kernekraft bærer frugt, men til gengæld fungerer kk-værkerne mindst dobbelt så længe som vindmøllerne.
Og politisk set har Jørgen Steen Nielsen i nu 30 år snakket imod kernekraft. Jeg var med til det møde, hvor han startede OOA's lokalgruppe i Farum. Og har hørt og læst 25 gange siden, at han vedvarende leder med lys og lygte efter argumenter imod kernekraft. - Og her ramte hans lygte en Amory-Lovins-udtalelse, som passede med hans politiske korrekthed.

Sider