Læsetid 3 min.

Hjerneforskningen er kun lige begyndt

Kriminelle kan ikke undskylde deres kriminalitet med fejl i hjernens kemi. For selv om hver enkelt af vores 100 milliarder hjerneneuroner nøje følger fysiske lovmæssigheder hinsides den personlige vilje, er de forbundet i et komplekst system, der giver os evnen til at træffe valg
7. december 2011

Giver det mening at stille kriminelle til ansvar for deres handlinger, når nu hjerneforskningen har vist, at vi ikke har fri vilje? Dette spørgsmål stiller Nikolaj Theil i kommentaren ’Amagermanden hinsides skyld’, bragt i Information d. 23.11.

Årsagerne til kriminelle handlinger har oprindelse i hjernen og er ikke et udtryk for ’jegets’ frie vilje. Det giver derfor ikke mening at snakke om skyld og straf. Dette gælder ikke kun kriminelle, men alle mennesker og alle handlinger. Det er vores hjerner, som styrer rattet, og ’Vi’ er kun med som passagerer på bagsædet, lyder argumentet.

Men her er en fundamental fejl: Selv om hjernen beskrives som årsag til alle handlinger, glemmer forfatteren at fortælle, hvad der menes med ’Jeget’. Der er en tendens til at anskue Jeget som noget ekstra forskelligt fra hjernens processer.

Denne idé spores tilbage til de antikke filosoffer, men er især forbundet med den franske filosof René Descartes. Jeget er bogstavelig talt en ånd i hjernens maskineri. Oplevelse opfanges af kroppens sanseorganer (øjne, ører, osv.) og samles af hjernen og præsenteres for Jeget, bosiddende i hjernens kontrolrum.

Problemet er, at for at Jeget kan opleve, hvad hjernen præsenterer i kontrolrummet, må Jeget naturligvis selv have kropslige sanseorganer, som samles i et nyt kontrolrum osv., i et uendeligt loop. Derudover har forskningen fastslået, at der ikke findes et sted i hjernen, hvor alle sanseindtryk samles. Der er altså god grund til at lægge denne forklaring på sammenhængen mellem krop og psyke i graven.

Som nobelpristageren Francis Crick udtrykte det; »Du er ikke andet end et bundt neuroner«, forstået på den måde, at fornemmelsen af ’Mig’ stammer fra processer i hjernen. Der er intet ekstra spøgelse eller magisk stof.

Har vi fri vilje?

Hvad mener vi, når vi taler om at have fri vilje?

De fleste vil nok mene at have en subjektiv vilje og en uanfægtet frihed til at udøve denne vilje uden at være påvirket af udefrakommende faktorer. Naturen fremhæves derfor som modsætning hertil, da alle naturlige handlinger har en forudgående årsag. Det er let at forestille sig, at fri vilje forsvinder, hvis Jeget ’kun’ er hjerneaktivitet, som følger deterministiske love. Her er det dog væsentligt at stille spørgsmålet: Hvor meget frihed har vi egentlig? Der er ingen, som ved sin frie vilje kan sige: »Jeg vil være professionel sanger« og så med ét være det. Dette kræver målrettet træning foruden de rette dispositioner hertil. Frihed er svært at forestille sig uden visse bånd og begrænsninger. På den anden side er det let at vise, at vores dagligdags beslutninger er påvirket af udefrakommende forstyrrelser, f.eks. budskaber i tv-reklamer. I realiteten betyder determinisme blot, at verden forløber ifølge lovmæssigheder; ikke om der er et bestemt givet udfald fra verden, som den er nu.

Den menneskelige hjerne består af omkring 100 milliarder neuroner, som er forbundet i et komplekst system af sådan en grad, at evnen til at træffe valg opstår, selv om hver enkel neuron følger fysiske lovmæssigheder. Den menneskelige hjerne har gennem evolution udviklet sig til så komplekst et system, at vi har muligheden for at tilpasse vores adfærd til omskiftelige omstændigheder og handle som bevidste og moralske væsner. Vi træffer altså valg, men som et resultat af processer i hjernen.

Påviselige ændringer i hjernen betyder ikke, at ’Vi’ ikke er årsag til vores handlinger. At hjerner er forskellige er lige så meget en selvfølge som det, at vi er forskellige i vore personligheder. Man kan spørge, hvor der ellers kan tænkes at være ændringer, hvis ikke i hjernen? Selv om det er muligt at påvise signifikante ændringer i hjernen hos folk, som begår meget grov kriminalitet, og psykopater, er dette kun en forklaring på deres tilstand, ikke en undskyldning for evt. kriminel adfærd.

Hjerneforskningen har ikke modbevist, at vi er ansvarlige for vores handlinger. Den har dog vist, at vi ikke har den form for fri vilje, som vi først antog, f.eks. at vi ikke er så rationelle eller uafhængige, som vi snyder os selv til at tro.

Der er endnu langt dertil, hvor vi kan opstille den endelige model over, hvordan hjernen virker. Hjerneforskningen er kun godt begyndt. Men godt begyndt er kun halvt fuldendt. Hjerneforskning er en balancedans på en knivspids; drager vi for tidlige konklusioner, kan vi ende med et mærkværdigt menneskesyn, som kan føre til skadelig praksis, f.eks. en fuldstændig afvisning af begreber som skyld og ansvarlighed. Det er desværre også sådanne konklusioner, der er med til at skabe mistillid til de landvindinger, som bedre forståelse af hjernen kan bringe.

 

Mikkel Vinding er cand.psych., tilknyttet forskningsgruppen Cognitive Neuroscience Research Unit (CNRU) på Aarhus Universitet

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Amor Arnautovic
Amor Arnautovic

Eller læs her:

THE AARHUS INTERPRETATION - A LECTURE GIVEN AT DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER ON MAY 28TH 2010 BY ERWIN NEUTZSKY-WULFF

by Erwin Neutzsky-Wulff on Thursday, October 21, 2010 at 9:03pm

It has been said that those, who know least about the sea, are the fish. The same may perhaps be said about scientists.

Working on the tenth floor of a building doesn’t necessarily mean that you have any idea what is going on in the basement, or how or when it was constructed. Of course, when it’s burning, you may take a sudden interest in the location of the fire-escapes.

Also, if you’re a window-cleaner, you may be more aware of what floor you’re on. In science, the window-cleaners are those, who work on the frontiers of science.

In a way, they’re always half in and half out of the building. They are also more likely to fall off or to discover a crack in the concrete.

When the crack becomes wide enough, the building will fall, and down comes the window-cleaner, bucket and all. It’s called a scientific revolution, and like most revolutions, they are nice to dwell upon in speeches at faculty dinners.

It’s not always so pleasant being in the middle of one. Still, scientific revolutions will happen, due to the general insecurity of the building.

Most people like to think of science as a competently run business. In actual fact, it’s more like a public building, where no one is really sure what anybody else is doing.

Furthermore, it’s like one of those office blocks hastily erected without too much concern for safety regulations. Science wasn’t planned, it just sort of happened.

One often thinks of scientific revolutions as consequences of momentous discoveries, but they seldom are. Einstein didn’t perform any experiments.

What he knew, every physicist knew, he merely drew different conclusions from it. There wasn’t even anything really new about them, and yet, in a very real way, they revolutionized science.

What was he in fact saying? On the face of it, something utterly absurd, that time and space are not absolutes.

Time on an accelerating spaceship slows down, which is, one might say, absurd. It is, unfortunately, a word that we often use rather frivolously.

Of course, it doesn’t really mean unheard of, but illogical. And there’s nothing illogical about the Theory of Relativity.

In fact, it is an inescapable logical consequence of the very definition of science. What Einstein is saying, is that since there can be no preferred point of observation, there can be no preferred inertial system, from which such an observation is made.

Natural laws must be the same for every observer. If it were otherwise, it would be the end of science.

Only Einstein saw it. Why didn’t anybody else?

The reason for this is rather straightforward. Scientists are people.

It’s deplorable, but there you are. Scientists don’t live in laboratories.

They have homes to go to, wives and friends, some of whom aren’t even scientists. A physicist once told me that he had given up answering, when somebody asked him about his job.

“People get sore,” he said. “They think I’m pulling their legs.”

The world of science is very different from the world that most people live in, and so the scientist’s lot is a kind of double bookkeeping. It’s easier just to go along with the rest of the world.

In the nineteenth century, scientists were experts at a particular brand of namedropping. What they were studying, was of course the handiwork of God.

The more they learned about the intricate mechanism of the universe, the greater was the awe they felt at the majesty of His creation – science, in fact, was sheer and utter piety. Of course, there was also another kind of scientists, who had no need of a god to clutter up their equations, but they weren’t real scientists, lacking the necessary humility to realize that there are things, which we are simply not meant to know.

Was it all an act? No, I don’t think so.

Scientists are people. They have to live in the same world as everybody else.

Also, they were born and raised in the same world as everybody else. Newton studied the laws of God.

Of course, this is all behind us now. Theologians aren’t making policy at our universities any more.

In fact, every time a geneticist finds a new marker, he is generally hailed for his contribution to our understanding of the roots of human behaviour. Nevertheless, what I am here to offer you today, is the basis of a new revolution in science.

You may not like it. You may find it utterly absurd.

And yet it is an inescapable logical consequence of the very definition of science. And as always, it will solve your problems.

So what is science? Let’s start with the popular view.

Now, in the old days, a long time ago – about a century or so – people didn’t know anything about the world, and so they lived in constant fear. They were especially afraid of thunder, which is why they invented gods.

Of course, being civilized, we’ve managed to cut down to one god – after all, you never know, when you’re going to have a natural disaster. The problem with gods of course is that they don’t really exist.

Scientists, however, are concerned only with the real world. They have a hot line to it.

Well, you do, don’t you? So what problems can my physicist friend possibly have, when he’s telling people about his work at parties?

He’s not a member of some strange sect, is he? He’s a reasonable fellow telling reasonable people about reasonable things. Well, I imagine the conversation goes something like this:

– So you’re into this atomic stuff, are you?

– Yes. Yes, we study atoms.

– You know – I think, Nature is absolutely wonderful! We had a lot of it where I grew up, you see. You know, I think, they’re quite beautiful, your atoms. All those colours! They’re like tiny little solar systems, aren’t they?

– Well, they’re not exactly …

– But they do whiz around the what do you call it, those what do you call them?

– The electrons. Well, actually, it’s more like a wave …

– Oh I see. We were at the beach this summer. We had some waves, I can tell you …

– Of course, they’re not quite like waves in water.

– No, they wouldn’t be, would they? What are they waves in?

– Nothing really. You see, they merely have some mathematical properties in common with …

– Oh yes, mathematics. You’re awfully big on that, aren’t you? Why is that?

– Well, we use the mathematics to describe the various properties of atoms.

– Yes, yes. But what about the real atoms, what are they really like?

And there’s a great silence in heaven. You see, science doesn’t deal in reality.

It deals in theories. This is always an immense relief to believers in Intelligent Design.

It’s the theory of evolution, right? It’s just a theory?

You see, a theory is, when you don’t really know something. I have a theory that my neighbour is cheating on his wife, but I don’t really know.

It’s just a theory of mine. So the scientists don’t really know, do they?

It’s just a theory. So maybe God did create the world in six days – my guess is as good as yours.

Why doesn’t the scientist come out and say that he knows? Well, maybe he’s a cautious man and doesn’t want to lose face, if it should turn out that he was wrong after all.

No, that’s not it. The theory of evolution has no competitors.

And still, it’s “only” a theory. The Earth being round is a scientific theory, which doesn’t mean that anyone in his right mind would suggest that it’s flat.

It doesn’t mean that the roundness of the Earth may not be real, as opposed to something, which is undoubtedly real. It merely means that reality doesn’t enter into it.

But if scientific theories aren’t about the real world, what is real? God is real.

Santa Claus is real. Why – because I told you so.

But that’s ridiculous? Possibly, but this is what science was up against in its infancy: People, who knew.

How did they know? Their priest told them so.

How did he know? The bishop told him so.

And the reason he knew was that the pope had told him so, who had it straight from God. It’s very hard to compete with that kind of knowledge, so the scientists didn’t even try.

Instead, they gave the concept of knowledge an entirely new meaning. Science is empirical.

It is based on observation. So, when I look out of my window and observe that it’s raining, and my windowsill is wet, that’s a scientific observation?

No, it isn’t. But if I were to claim that whenever it rains, my windowsill will be wet, that’s a scientific claim.

It’s not a theory, merely a prediction of what will happen the next time it rains. If, however, I were to surmise that the rain caused my windowsill to be wet, that would be a theory.

Now, in common language we would say that through observation I have discovered a causal relationship in the real world between the rain and my windowsill. Did you all see it?

The language is quicker than the thought. I abandoned science, and you hardly even flinched!

First I made an observation. Then I made a prediction.

Finally, I turned my prediction into a theory. That’s all good science.

But with “the real world”, we’re back with Santa Claus. How do I know the relationship between my two observations is in the real world?

How do I even know there is a real world apart from my observations? God told me so.

Yes I know this is how we usually think about the world. But that doesn’t make it scientific.

Another little thing: Did you notice where the causal relationship between the rain and the windowsill was? That’s right, in the real world.

Invariance is scientific. Causality is not.

Does it matter? Yes and no.

Picture yourself enjoying a sunset. Now tell me that you’re experiencing the Earth and yourself turning away from the stationary sun.

You didn’t really, did you? In fact, for a few minutes you, a scientist, regressed to the state of an ignorant savage.

Aren’t you ashamed of yourself? Of course, you aren’t.

You talk of sunrises and sunsets as though they were the most natural things in the world, even though you know that it’s arrant nonsense – it doesn’t do any harm. Besides, your friends might think you a little odd, if you started talking about Earth-rises and Earth-sets.

But you’d better not tell your astronomy professor that the Earth isn’t moving. Of course, in physics you would have no problem asserting just that, since all motion is relative.

So does the Earth move, or doesn’t it? Well, it rather depends on the department you’re in, doesn’t it?

Is it really moving? The question has no scientific meaning.

But if theories aren’t really assertions about the world, what are they? They are correlations between observations.

Why then do we insist that they are related to some sort of external reality? Because that’s how our brains work – scientists aren’t the only ones to theorize.

We all do it. A thing is a theory.

What does the theory say? It says that certain visual, auditory and tactile impressions are in some way interconnected.

So in a way the brain is making a scientific observation. How does it confirm it?

It makes a prediction that the connection will hold. This is why we live in a world of things instead of blobs of colour and noises.

In our common way of thinking, the thing is primary, and the sense impressions secondary. But this is not and cannot be the scientific view.

Because only the sense impressions can be confirmed, and if science departs from what can be confirmed, it becomes theology, and your revelation is as good as mine. But isn’t science concerned with reality as opposed to superstition?

How then can it not be concerned with reality? Reality is a metaphysical, not a scientific concept.

Now remember what I told you about sunsets? Don’t panic.

The sun still sets, but not in astronomy class. And the world is still out there – only not in science.

But if science is not about reality, what is it about? It’s about making observations and predictions.

If the predictions generated by your theory are confirmed, it is true. It doesn’t mean that it is in accordance with some transcendent reality – or sanctioned by God, for that matter.

What it does mean is that it is a useful tool for making predictions about future observations. You may not like this.

A lot of people didn’t like it, when we got rid of God. And maybe they thought, as you may think now: So maybe God and Reality aren’t strictly scientific, but so what?

And you’ll be right. I’m not here to take your sunsets away from you.

But we can’t have astronomers running around babbling about a stationary Earth. And we can’t have physicists and neurologists running around babbling about Reality.

Now this should be about the time, when your defences set in. You see, the brain doesn’t like being deprived of its reality for very long.

It’s understandable, because without a reality – however tacky – it is blind. And although the brain may be rather expert at explaining things, it’s infinitely better at explaining them away.

If there is no God, then who created the world? It wasn’t created.

But if there’s no God, there’s no Hell either, so shortly we’ll all be killing each other off. So maybe that’s what the atheists are really after!

And – after all – the contention that there is no external world is absurd. It’s solipsism!

For two and a half millennia philosophers have argued about this – well don’t you think it’s about time we settled the question once and for all, however hard it may be on our sensibilities? Generally, there are two schools of thought on the matter.

There are the idealists, who claim that there is no external world except as a function of consciousness. What they don’t explain is how something immaterial can produce something material.

Then there are the materialists, who claim that there is no consciousness except as a function of the external world. What they don’t explain is how something material can produce something immaterial.

So what is the answer? It’s very simple.

There is no external world. And there is no consciousness.

And so here we go again – just when you thought it was safe to go back in the classroom! In a way, of course, this is even worse.

If the abolishment of an external world is “counterintuitive” – meaning adverse to our prejudices as to what the world is and should be like – this is even more so. But as you may have suspected, the second revelation is intimately connected to the first.

If there is no external world, there can be no “internal” world, and vice versa. This becomes clear, when we consider what is meant by “external”.

Is it outside the body? Obviously not – our arms and legs are considered external objects by others, nor do they alter their metaphysical status, when they’re amputated.

They are part of the external world, simply because we can see them. The same pertains to the brain – again, it doesn’t matter, whether or not the human skull is transparent.

But if this is all “out there”, what is in fact “inside”? Not so long ago, the answer would be: The soul.

And if you don’t really know what that is, you can ask any parson or spiritualist. The soul is something intangible – a notion, which I sincerely hope will make you squirm, being scientists.

Unlike God (who is of course everywhere) it resides in the head. As you can imagine, it’s rather dark in there, and so it is equipped with several holes, two to see through and two others to hear through.

There are also some levers in there, so that the soul can control the body. Of course, being something, it doesn’t suddenly turn into nothing, when the machinery ceases to work.

And so, at death it leaves the body and goes to heaven – maybe there’s a hole for that too. Of course, being scientists, you don’t believe that.

Or do you? I sometimes envision the Christian soul as an applicant standing, not at the gates of Heaven, but of Science.

– Name, please?

– I’m the soul.

– Oh, I’m sorry! I’m afraid we don’t have room for souls anymore, now that we have arrived at a perfect understanding of the brain.

– Did I say “soul”? How silly of me. I meant of course “psyche”. That’s Greek.

– So you’re a Freudian, are you?

– Yes, that’s right. In fact, I’m unconscious most of the time.

– Now, let me check! No, I’m afraid we don’t have any psyches either.

– Oh God. Where is my mind today? What I’ve been meaning to say is: I’m the consciousness.

– Well, why didn’t you say so? Come right in – we’ve been expecting you …

As you may have gathered, the search for the soul (I’m sorry, the consciousness) is a kind of REDUCTIO AD ABSURDUM. Nothing really seems to fit the description.

It’s not the world – although apparently containing all its paraphernalia – and it’s not the brain. What is it?

Where is it? A clever answer would of course be that it is whoever or whatever is asking the question.

This, as you know, is the answer given by Descartes, and we’re all Cartesians at heart. When we were first introduced to his famous dictum – JE PENSE DONC JE SUIS, I think therefore I am – our reaction probably was something like: What’s the big deal?

Of course I am. Nevertheless, this may actually be the most stupendous blunder in the annals of philosophy.

The whole thing, when you consider it, is a vicious circle. The philosopher is supposed to deduce the world from his own indubitable existence.

But he only doubts, because, as he says, it is a common experience that we are deluded by our senses, and this can only be the case, if there’s a real world as opposed to our delusions. And so we cherish Descartes, not for the lucidity of his argument, but for the eloquence, with which he expresses our favourite prejudice.

There is of course a reason for this. The consciousness is us, so quite naturally we don’t take kindly to our being taken out of the equation.

First, that son of a bitch Copernicus deprived us of our central position in the universe. Then this fellow Darwin made monkeys of us.

I mean, enough is enough! Prejudices are stubborn things, mainly because they have the ability to reinforce themselves.

Christians never lie. Every lying heathen is an example of this.

What about a lying Christian? Well, obviously he’s not a Christian, because Christians don’t lie.

Prejudices are terrible things, and so it’s comforting that only other people have them. We, on the other hand, have common sense.

In fact, prejudices are pretty handy things. After all, the word only means having formed an opinion beforehand.

Isn’t it better to check the facts? Unfortunately, we can’t do that without prejudices.

Without prejudices there wouldn’t be anything, because as we have seen, a thing is the prejudice that sense impressions are linked in a certain way. I myself suffer from the prejudice that most people are idiots.

It’s a prejudice that has served me well over the years, and even supplied me with a few pleasant surprises. The problem arises, when we are unaware of our prejudices.

In such cases our prejudices tend to serve as proof of the truth of our prejudices. Now I’m pretty certain that someone has a damned good argument against all this nonsense.

For instance, he might say: You keep saying we, we, we. Who is this “we”, if there is no consciousness?

Who is giving this lecture, and for the benefit of whom? Now, a few centuries ago, the argument would have been a bit different. It might have gone something like this:

– If the Earth is round, why don’t people on the downside fall off?

– There is no downside to the Earth.

– You mean you don’t know what’s up or down?

– I mean that the words “up” and “down” only have meaning as referring to the Earth’s gravitational field.

– I’m not talking about words. I’m talking about people actually walking upside down, because that’s what you’re telling me!

We’re all to a certain degree caught up in our language. But since we cannot think outside our language, we don’t say: Hey, that’s ungrammatical!

We say: That’s illogical! This, as you may know, is often the problem with modern physics.

Yes, we say we. We say a lot of silly things, like the sun rising and setting.

To most people, the language itself is the final argument against anything that cannot readily be expressed by it. This does not mean that there are ineffable truths.

It only means that sometimes we have to bend the language a little to express what it was not designed to express. When we discover a new species, we invent a new zoological term for it – our WERNICKE is most helpful with that.

Our BROCA is more cautious. It tends to warn us off, saying: “Are you really sure, you want to do this?

You’re not only messing around with language, you know. This is Reality!”

Yes, us. Because that’s how language works – that’s how our brain works.

You simply can’t study the brain on its own terms. You can talk about the plot of a movie, and you can talk about the projection mechanism that puts it on the screen, but you can’t do both at the same time.

It’s nonsense. I think maybe you’re beginning to see what you’re up against.

You are cerebrally changing gears. Your AMYGDALA however is going crazy, so let’s take a little time to calm it down.

How bad can it be? What do I really mean, when I say that there is no consciousness?

Am I not a consciousness imparting its strange ideas to yours? Allow me to make a comparison!

Let’s say, for instance, that a member of the audience loses his patience with all this nonsense – his AMYGDALA is looking for the exit. Only, there is no exit.

He must face this challenge to his reality or lose it. He becomes aggressive and starts to shout.

The lecturer, who is an alpha male, roars back. A struggle ensues, the lecturer emerging victorious.

Now, of course, there was no real reason to kill the poor student. The lecturer realizes that.

The audience realizes that. Society realizes that.

And so the lecturer is tried and convicted. Justice has been served, which is nice, since justice was in fact the point of this exercise.

But where is this justice? Is it in the law books?

Is it in the witness box? Is it with the prisoner in his cell?

Since Justice is the guest of honour, we would very much like to locate it. And yet we don’t even try.

Why? Because we realize that it is a mere interpretation of what has happened.

What and where is Justice? When the culprit is apprehended, tried, sentenced and punished, that is justice.

Now let’s return to the scene of the crime. The AMYGDALA of the student registered a possible threat to the organism and took an aggressive stance.

The bloodstream was flooded with adrenalin. The PREMOTOR CORTEX laid a plan of action, based on information from the sensory areas.

The prefrontal lobe was asked to mind its own damned business. Roughly the same thing happened in the lecturer’s brain.

Limbic patterns of aggressive behaviour were activated and cerebrally modified. So I killed the guy.

I. No I didn’t.

I didn’t do anything. It wasn’t even a case of “the Devil made me do it”.

The culprits have all been listed – still they weren’t even mentioned in the indictment. Because that’s not how we think.

We – where were we? Where was consciousness?

All these things happening in our brain – that was consciousness. Consciousness is an interpretation, just like Justice.

Justice is not an ethereal copy of the courtroom. It’s not a governing principle imposing its will upon the judge and jury.

It’s an interpretation of what’s going on in a court of law. You don’t have to ponder the causal or magical relationship between justice and its implementation.

Of course, you can still talk about justice – in fact, if we don’t, the whole judicial system loses its meaning. But as a scientist, you cannot waste your time looking for “the seat of justice”, because it just isn’t there.

Maybe you’re not quite ready to throw in the towel yet. Okay, you say, consciousness is an interpretation of what goes on in the brain.

But isn’t that interpretation conscious? It depends on what you mean.

I’ve said it before, and I’ll say it again: Language, gentlemen, language! What do we actually mean, when we say “conscious”?

In fact, we mean two very different things. When we say “a conscious being”, we don’t use the word in the same sense as in “a conscious effort”.

The two usages correspond roughly to the tenses present and past participle, or, in other words, “perceiving” and “perceived”. When it comes to what we call consciousness, the latter form may be acceptable, but certainly not the first.

The environment and the behaviour of the nervous and endocrine system as a response to it may be said to be perceived, but there’s certainly no perceiver. The problem with the present participle is that it implies an agent, and this consciousness for obvious reasons can never be, unless we wish to return to the effect of the soul upon the pineal gland.

In layman’s terms: There is no will. I believe the usual phrasing is “free” will – as if there were such a thing as un-free will.

This, of course, is something else that has unduly alarmed the philosophers. Does the nonexistence of an active consciousness preclude free will?

The answer of course is that it doesn’t matter, since if there were such a thing as consciousness determining behaviour, it too would have to be determined by neurological processes. What matters is that these neurological processes are interpreted as voluntary actions, making criminal responsibility – justice – socially acceptable.

There’s nothing basically wrong with the concepts of consciousness and will, they serve us extremely well in everyday life. But, gentlemen, if you insist on dragging them into the laboratory, you’re in serious trouble.

You may not believe this, and so it is time for the cautionary tale. In fact, you will see how the notions of consciousness and will almost brought science to it knees!

It all started innocently enough. As we have seen, science is based solely on observation and prediction.

Another scientist must make the same observation, no matter who he is. A scientific observation is one, in which the observer has no effect on the observed system.

In quantum physics, however, this condition cannot be fulfilled, the observer interacting with the observed rather than passively studying it. For instance, the position and momentum of a particle cannot be measured at the same time with arbitrary precision.

Unfortunately, for the aforementioned reasons, in science we cannot attribute properties that cannot under any circumstances be observed – again, that would be metaphysics, not science. In other words, we have to accept that if we choose to measure the position of a particle precisely, it will have no well-defined momentum.

Accordingly, as long as we haven’t made up our minds whether to ascertain the precise position or momentum of a particle, the universe hasn’t made up its mind either. It’s in a state of uncertainty expressed by the wave function, until we actually make the observation, collapsing the wave function, thus bringing it into being merely by observing it.

To avoid this conclusion, which for obvious reasons would mean the end of science, it has been suggested that the universe has already anticipated any choice that we may make, there being an entire universe for each and every one of them. To call this “solution” to the problem absurd, I think you’ll agree, would be an understatement.

As we have seen, there is a far simpler answer, however repugnant to our anthropocentric sensibilities. We don’t choose the properties of the observed system, simply because we don’t choose what properties to observe.

In fact, we don’t choose anything at all, not even the brand of car we drive. The choice has already been made, which we interpret as a voluntary act.

But of course, that won’t do. The Earth can’t be round.

Some years ago, a neurologist by the name of BENJAMIN LIBET demonstrated that the brain process for a voluntary act begins a good while before the appearance of the conscious will to act. He then suggested that although the “consciousness” has nothing to do with initiating such an act, perhaps it may in some way be able to veto it.

Is this a modern scientist or Galileo before the Inquisition, fearful to even mutter that the Earth moves? Why is it that experiments proving something distasteful to us or the powers that be are never conclusive?

We have a choice. We can stick to our fundamentalism, god, soul and will, or we can move into a new century of science.

But if consciousness in its new reduced sense cannot in any way affect the neurological processes, not to speak of the external world, what function or, if you prefer, survival value can it possibly have? The answer is simple.

It has none. It is noise in the system.

Again, we are taken in by our theological and teleological hang-ups. God’s great plan has been replaced by Natural Order.

But Nature knows no order, only disorder. When the geneticists began to crack the human genome, they expected to find God’s cookbook, filled with neat little recipes.

What they found was ninety-nine percent redundancy and sheer nonsense. It’s very fortunate for us that it should be so, because Nature is a sloppy cook, who can never have enough copies of its instructions.

I have been informed – I think it was in one of Scientology’s ads, or perhaps it was on the Science Channel – that we only use ten percent of our brains, a statement, which has always been a mystery to me, apart from the fact that we do not of course “use” our brains. However, if it should in fact turn out that only ten percent of our brains are used, we can be fairly certain that this is because the other ninety percent are completely useless.

The brain is a busy place. Trucks are sent off to fulfil metabolic demands, stopped and rerouted.

You can hear the rumble. That rumble is consciousness.

It isn’t in charge – it doesn’t produce, direct or redirect anything. It’s just there.

Why do we hear this noise, when a cockroach does not? The answer is that as opposed to us a cockroach has a relatively ordered mind.

It all started out as one of Nature’s less complicated mistakes, a way to coordinate the movement of cilia in order to locate the greatest concentrations of nutrients. Then the animal began moving in one direction and accordingly was equipped with eyes to enable it to see where it was going.

In time a motor area was added to the primitive brain with the authority to suppress spinal reflexes, and other areas to suppress those. In the human brain, this suppression of suppressions has been taken to an absurd level, due to the catastrophic conditions, under which it has evolved, causing impulses to bounce around madly, and that’s basically what’s making all that noise.

And so there’s really no reason to count synapses and compare them to the number of bits in your PC, wondering when it will become conscious. Consciousness is not a function of complexity, but of frustration.

Why is it so difficult to accept this? Basically because of the way in which, not the brain, but the science of the brain has evolved.

After all, neurology is merely psychology trying to be science, just as psychology is theology trying to be science. Instead of the soul tempted by the Devil, we got the self motivated by biological drives.

In neurology, these “motives” have been “located” to centres of reward and negative reward, the idea being that the conscious mind will tend to initiate actions associated with pleasurable sensations and avoid those associated with unpleasant ones. But the consciousness doesn’t initiate anything.

True, neural states coinciding with changes in homeostasis are earmarked – in fact, that’s the only reason why we remember anything at all. True, the brain will allow or impede motor reflexes based on these ear-markings.

Only, consciousness has got nothing to do with it. In neurological textbooks you may still find the limbic system described as “associated with emotional responses”.

What the bloody hell is an “emotional response”? Has emotion, the way we interpret physiological changes that precede and accompany motor reflexes, now become a motivational factor as well?

Neurology, as it stands, is such a hodgepodge of Freudianism, Christian Fundamentalism and sheer infantilism that it must drive any scientifically inclined person to tears. Will and motivation have no place in neurology, nor any other discipline for that matter, purporting to be a science.

There are no “biological drives”, only the unpleasant sensation of a reflex aborted in spite of the physiological changes already being in effect. Okay, so it feels like an impulse to act.

So what? My arm feels prickly, when I’ve slept on it, but you don’t see me looking for needles in my bed.

If neurology is to become an exact science, it must take out the trash. There can be no more consciousness or will, no more motives or drives.

The brain is a machine, and there’s no ghost in it. Once you get rid of that, it’s comparatively smooth sailing.

You will discover that the brain is not “the highest achievement of Nature, which we will never fully understand”. It is in fact a piece of junk.

It doesn’t retain all that we have ever experienced. In fact, we experience very little and remember even less.

What’s that on the road ahead? It may be a cat, and so the brain shows you a cat.

What cat? The cat, any cat – no wait, it’s a plastic bag!

But you did see the cat, didn’t you? Of course you did, or at least you saw the sign.

Remember your first birthday? No, you don’t, because back then you had the mentality of a doorknob.

Still, you know what a birthday is, don’t you? And so you remember your first birthday.

Do you want to remember your birth or a previous incarnation? We can provide that too, the brain says, as we aim to please!

But there’s a difference between imagining something and remembering it, isn’t there? Basically, no – it’s the same charade with signs.

If you scan the brain, when it’s imagining or remembering, even experiencing, I’ll wager, you’ll be hard pressed to spot the difference. Of course, somewhere there has to be a sign saying THIS WAS THEN and another saying THIS IS NOW.

But being such a complete fool, the brain sometimes holds up both signs simultaneously. I believe this is what is commonly known as déjà-vu.

Of course, I should tell you that the brain absolutely denies this. It never makes mistakes.

And if it did, why should it try to cover them up? Because, gentlemen, you can have a hole in your sock.

You can’t have a hole in your reality. Nevertheless, it’s your duty as neurologists to show up the stage magician.

Because you see, it is all done with mirrors. Of course, audiences usually don’t do this, nor do we, because it’s much more fun to be up there on the stage as the magician’s assistant.

Yes, that’s my card! So if you stimulate somebody’s brain to make him laugh, he won’t ask you why you did that.

He’ll tell you he just thought of something funny. But you can’t do that, as scientists.

And you can’t study the brain – or anything else, for that matter – on bended knees. So let’s have a new neurology, shall we?

Clear out all the cobwebs and metaphysical rubbish.

It’s about time.

Brugerbillede for Ole Falstoft

@Amor: Muligvis interessant læsning men indlæg af den længde hører ikke hjemme her -skriv en kronik i stedet for.
Uanset hvad hjerneforskningen vil finde frem til engang - i sidste ende er det os selv der bestemmer om vi ønsker et liv som vi tager ansvar for eller ej.
Al forskning der reducere mennesker til robotter eller et produkt af omstændighederne ender i inhuman tænkning
Det er ikke et spørgsmål om menneskets bevidsthed bygger på naturlove og nerveprocesser - det gør de naturligvis - men om de kan reduceres til det - bevidtheden omfatte hele menensket - det er derfor den er så svær at analysere

Brugerbillede for Kirsten Svejgaard
Kirsten Svejgaard

Uanset hvad, så er hjernen i stand til at lære, og menneskehjernen er helt klart i stand til som minimum at lære, at voldtægt og mord er utilladeligt i vores samfund. Uanset følelser/lyster/moralkodeks eller whatever, så ved en forbryder godt, at han/hun ikke har lov til at udføre sine forbryderiske handlinger, og at disse vil blive straffet, hvis/når de bliver opdaget.

Menneskehjernens kompleksitet medfører, at en del af den er i stand til at forholde sig til andre dele af dens egne processer. Hvilket f.eks. medfører, at vi er i stand til at vurdere, om en handling er god eller dårlig, i det mindste i forhold til konsekvenserne for os selv. (Og så er aspekter som empati, medlidenhed o.l. slet ikke nævnt). Selv psykopater kan leve et lovlydigt liv, hvis de er intelligente nok til at indse, at de gavner sig selv bedst på den måde.

"Vi" er ikke noget andet end vores hjerner. Vi ER vores hjerner, og selv om vi ikke i et og alt har et FRIT valg, så har vi altid et valg!

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Erwin Neutzsky-Wulff har en god (videnskabelig) forklaring, på mange store filosofiske spørgsmål.

http://enwbibel.dk/film/den-ydre-verden/

"Hjerneforskningen har ikke modbevist, at vi er ansvarlige for vores handlinger. Den har dog vist, at vi ikke har den form for fri vilje, som vi først antog, f.eks. at vi ikke er så rationelle eller uafhængige, som vi snyder os selv til at tro."

Enten har man fri vilje eller også har man ikke. Og det har man ikke. Rationalitet, uafhængighed er en tolkning af en fysisk proces. Når man mener man har handlet amoralsk f.eks. kan det være at en drift A ikke er blevet hæmmet af drift B, hvor B var den moralske handling og A den amoralske - Men VALGET er truffet på forhånd i hjernen. Det går fra Hypothalamus til cerebrum og videre ud til cortex, ikke omvendt. Det er en umulighed. Tolkningen af "Jeg", fri vilje, motiv og moral er slutprodukter, ja faktisk biprodukter, ligesom udstødning fra en bil.

Brugerbillede for Sven Karlsen

Først og fremmest: jeg tror ikke på at mennesket har det fri valg. Hvad vi vælger - når der er flere muligheder - er det valg vi er programmeret til at træffe.

Men, når det er sagt, så betyder det ikke at jeg ikke tror på "straf", for jeg tror på at det til en vis grad er muligt at omprogrammere mennesket, og at det kan være nødvendigt at isolere individer på ubestemt tid, hvis de ikke kan omprogrammeres.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Man kan jo sige, at selvom en hund ikke har et frit valg, så bliver det jo stadig straffet, hvis det bider et menneske. Hvis en morder, slår folk ihjel, der er uskyldige, så skal han jo forhindres i det.
Ligesom man heller ikke kan bebrejde Hitler for at have de drifter han havde, problemet var, at ingen stoppede ham (i tide i hvert fald, inden han begyndte at myrde løs).

Brugerbillede for Kirsten Svejgaard
Kirsten Svejgaard

Martin Bendtsen:
Jeg synes, det er betænkeligt at reducere alt til 'drifter'. Menneskehjernen rummer både drifter og evnen til rationalitet. Rationaliteten kan regulere drifterne ind i acceptable/hensigtsmæssige baner.

I stedet for at voldtage den første, den bedste, kan man finde en villig partner. I stedet for at slå tyven ihjel, kan man melde ham/hende til politiet - osv. osv.

Det kan godt være, at man "ikke kan bebrejde Hitler for at have de drifter han havde", men man kan ganske afgjort bebrejde ham for at lade dem komme til udfoldelse på en måde, der bragte lidelser og død for ufatteligt mange mennesker.

Brugerbillede for Ole Falstoft

Jeg bliver vist nødt til at gentage dette:

Det er dog det mest komiske: at der findes personer der gravalvorligt påstår at den frie tanke ikke eksisterer uden de kan forklare hvordan det så er lykkedes dem at komme frem til den konklussion

Hvis ræsonnementer ikke bygger på indsigt men blot er et brøl fra underbevidstheden har deres mening jo ikke større gyldighed end min hunds gøen - og dog ønsker de at blive taget alvorligt

Brugerbillede for Amor Arnautovic
Amor Arnautovic

@Ole

Du kan jo copy/paste det lange indlæg til f.eks. Word og printe det ud.
Det virker til, at du har en forudindtaget indstilling og ikke er særlig villig til at udfordre den - indtil da er dit hunds gøen mere interessant for mig.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

@Kirsten Svejgaard:
"I stedet for at voldtage den første, den bedste, kan man finde en villig partner. I stedet for at slå tyven ihjel, kan man melde ham/hende til politiet - osv. osv."

Når man "vælger" at melde en til politiet frem for B,C, D osv. er det fordi en drift hæmmer en anden, målet er at opretholde homøostasen. For nogle indebærer det at de kan "nøjes" med at tænke f.eks. "han fortjener at dø", mens andre rent faktisk slår en eller flere ihjel. Det er fordi driften effektueres på det højest mulige plan, hvor det motoriske cortex også bliver blandet ind i sagen. Men der er stadigvæk ikke noget "jeg" der træffer beslutningen, det sker automatisk.

Man kan godt sige at mønten VÆLGER at falde til jorden, men det giver ikke meget mening. Hvis vi tænker lidt over det, kan vi måske også godt indse at en lille mand inde hovedet bestemmer over en lille mand inde i hovedet, som bestemmer over en lille mand inde i hovedet osv osv osv.
Nej - sådan fungerer det ikke. Det er kemiske processer, neuroner med elektriske ladninger - Det er det vi kan måle. Vi kan ikke måle "Jeg", "fri vilje" og "motiv", det er en tolkning, og den forårsager ikke noget.

Brugerbillede for Sven Karlsen

tanken om det frie valg opstår sandsynligvis som en konsekvens af empati: hvordan kunne han dog handle sådan, - det kunne jeg aldrig finde på.

Men deri ligger implicit at vores forudsætninger er ens, hvad de jo ikke er.

Du kan f,eks, forkaste morderens handling, fordi du, - når du prøver at sætte dig i morderens sted - på ingen måde kan forestille dig at du ville handle på den måde. men deri ligger jo en konstatering af, at du ikke har et frit valg i situationen: ja, - du kunne udføre mordet fysisk, men nej, - du kunne ikke vælge at gøre det, for det strider imod dit program.

Brugerbillede for Sven Karlsen

Og selvfølgelig kan jeg nå frem til den konklusion uden at have det frie valg, - den konklusion er jo i overensstemmelse med den logik som jeg selv er programmeret med, og derfor kan jeg ikke vælge at tro noget andet.

Bemærk i den sammenhæng, at vores "program" ikke er nogle simple og let genneskuelige linier kode, som dem der får din computer til at reagere på dine kommandoer.

Vores program er en kompleks og til kaos grænsende sum af de påvirkninger vi er blevet udsat for i hele vores liv.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Bortset fra der ikke er tale om "dit" program. Men at forskellige mennesker har forskellige behov, som udspringer af drift. Derfor kan man også med rette sige, at alting udspringer af drift. Når den bliver til motiv, begynder vi at diskutere etik og moral - Men det er uvidenskabeligt. Selvfølgelig er det vigtigt, vi ikke går og stjæler fra hinanden, hvilket også var grunden til at man hængte tyveknægte. Nu får de et par måneders gratis ophold på et værelse med farvefjernsyn og varmt mad.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Alle ens adfærdmønstre har være deres program. Grunden til man ikke drikker kaffe dagen lang, er fordi der er et andet adfærdsmønster der hæmmer det, som kunne være: "På arbejde" eller "Køre i bil", alle disse forskellige adfærdmønstre tolker man så under ét begreb, nemlig "jeg" - Men i virkeligheden er der blot tale om forskellige adfærdmønstre der igennem kroppen kommer til udtryk, og vi er så bevidste om det, som passageren i en bil kan følge vejen.

Brugerbillede for Sven Karlsen

Kære Martin Clement Bendtsen,
drifterne er kun et udgangspunkt - og kan formodentlig stadig være forskellige fra individ til individ.

Vores etik, moral eller hvad vi skal kalde det, er en overbygning på vores drifter, - et program, der bl.a. bestemmer hvornår og hvor langt vi må følge vores drifter.

Når min amygdala giver mig et spark ved synet af en attraktiv kvinde, så er det mit tillærte program der bestemmer om - hvordan -og hvor langt, jeg må følge denne indskydelse.

Brugerbillede for Holger Madsen

For et par år siden hørte jeg på P1 en udsendelsesrække om hjerneforskning og hvor langt den var kommet.

I den sidste udsendelse blev en hjerneforsker spurgt om, hvor langt vores viden om hjernen i dag er kommet. Hertil svarede han.:

- Virkeligheden er ikke eksisterende, den laver vi selv.

Den udtagelse har jeg tænkt meget over siden, og jeg synes den holder.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Det er ikke et lag ovenpå som sådan, det er fordi der blevet dannet nye synaptiske forbindelser mellem neuronerne, hvor signalvejene forgår vha. axoner og dendritter, der sidder på neuronerne. Når f.eks. man lærer noget nyt og så man sover, så danner hjernen nye synaptiske forbindelser, nogle af dem bliver lagret (konsollideret af langtidshukommelsen). Det vil altså sige, især når man er barn, lærer man nemt, at hvis man får at vide tilstrækkelig mange gange, at man ikke må slå på andre, så bliver det en ufravigelig regel ligesom at farven rød ér rød.

Fred er det mest behagelige i verden, det er en præference, ligesom te frem for kaffe. "Vi kunne sige at en ny verdenskrig med stor sandsynlighed ville udslette menneskeheden, og måtte så svare på, hvad der var galt ved dét. Vi handler ikke som vi handler, fordi det er fornuftigt, men fordi vi føler en irrationel trang ti ldet, og denne trang er cellekolonies diktat." - Erwin Neutzsky-Wulff

Brugerbillede for Elis Vejvad

Det fremgår ikke af artiklen at viljen har den evne at fravælge at ville.
Der er forskel på at ville og forrådet af valg at ville med.
Netop den aktuelle sum af valg har en størrelse og kan derfor med sin begrænsning anses for ikke at være fri.

Vælges ingen givne valg med vilje, hvilket udtrykkes med ordet fravalg, er dette en viljesagt. Det er en kendt sag at folk kan være viljestærk, viljesvag, viljeløs osv.
At nogen så har det som en vane at fravælge, kan også forveksles med at viljen mangler hos dem.

En anden viljemetode er at vælge et indfald eller en vision - altså noget nyt og ukendt og handle derefter. Netop denne metode er velkendt hos et mindretal af mennesker og da resten af os har en dyb aversion mod det ukendte bedømmer vi den slags handlinger som sygelige eller kriminelle.

Sagkyndige med indblik i kriminelle typer kan bekræfte at folk handler med vilje - ud fra deres FRI fantasi - alså er det et frit valg gjort med vilje. At vedkommende så også fortrænger at redegøre sin handling med vilje understreger yderligere at viljen er i anvendelse. At fravælge at vide!

At flertallet isolerer dette fænomen frem for at forstå det må siges at være kollektivt ignorant. Det er mange gange bevist at selv normmennesker, hvor viljen er indstillet til at bruge et sæt af valg(vaner), i en ekstrem situation, hvor indekset ikke tilbyder et valg, med vilje kan vælge en udvej, de aldrig havde tænkt sig.
Dette beviser at vi overlever med vilje. Endda uden at vide hvad vi gør i gerningsøjeblikket, for senere at efterrationalisere og lære os nogen flere valg. Om/når viljen er til det.

Som en kuriositet til denne artikel skal vel nævnes at hjerneforskning i klassisk forstand er overhalet af bevidsthedsforskning, som allerede har konstateret at vi tænker med kroppen og uden for kroppen, hvoraf hjernen er en receiver/transmitter med specifikke egenskaber.
Det kan derfor godt kaldes at sidde på bagsædet i simpel forstand. Der findes mange sigende udtryk som fortæller at vi forstår mere end videnskaben. Eksempelvis at vi tænker med hjertet, hvilket rent faktisk er bevist. Så er det op til dig om du mener vi har en hjerne mere i hjertet eller blot vil betragte det som noget andet.

Brugerbillede for Sven Karlsen

Kære Martin Clement Bendtsen,

jeg taler ikke nødvendigvis om en fysisk overbygning, men om en "programmatisk" over- eller udbygning.

Nøjagtig som i dit eksempel med at slå: der er en medfødt/instinktiv handling som bliver modificeret med tillærte regler.

Brugerbillede for Sven Karlsen

Jeg tror vi er ret enige, så vidt jeg læser dig ...

"Men i virkeligheden er der blot tale om forskellige adfærdmønstre der igennem kroppen kommer til udtryk, og vi er så bevidste om det, som passageren i en bil kan følge vejen"

Brugerbillede for Amor Arnautovic
Amor Arnautovic

@Holger Madsen

Hvis du er interesseret i at grave dybere i "virkelighedens hemmeligheder", så er den nævnte og citerede forfatter anbefalelsesværdig.

Brugerbillede for Gorm Petersen

Astronomerne kan forudsige hjerneforskningens resultater, hvis de finder myriader af selvmordsplaneter.

Hvis løsningen på bevidsthedens gåde afslører at ikke-livet altid er et attraktivt alternativ til livet, skal man lede efter tegn på civilisationer, der har begået selvmord.

Det er et kapløb mellem rumskibet og hjernescanneren. Kommer hjernescanneren først, begår væsnerne selvmord før de inficerer andre planeter.

Livet er så sejlivet at der skal noget astronomisk til at slukke det. Tænk på svovlbakterierne ved de undersøiske vulkaner. Selv et stort meteornedslag vil ikke være nok.

Der er faktisk to løsninger.

1) Lave jorden om til et sort hul (sæt drøn på acceleratoren i CERN).

eller

2) Med gigantiske raketmotorer afbøje jorden så den flyver ind i solen.

De nuværende observationsmetoder gør det måske svært at se, om det er en planet eller et sort hul, der kredser rundt om stjernen, da det alene er tyngde-reaktionen på stjernen man kan måle (at den pendulerer en smule frem og tilbage - solen og planeten prøver at rotere om et fælles tyngdepunkt).

Mere interessant er den manglende planet - en planet der “burde være der” hos et solsystem, der i øvrigt ligner vort.

Måske begynder man at observere disse selvmords-systemer længe før hjerneforskerne kommer i mål.

Hvis det var en film kunne man have en slutscene a. la. “Abernes Planet”. Hovedpersonerne står i et planetarium mens computeren tænder stjerner i takt med at computeren finder selvmordsstjerner.

Til sidst er kuplen fyldt med stjerner.

Slutreplik fra hovedpersonen: “Skal vi ringe til hjerneforskerne og sige, at vi allerede kender svaret ?”.

Brugerbillede for Sven Karlsen

Kære Gorm Petersen,

pudsig tanke, - men det forudsætter naturligvis at svaret på bevidsthedens gåde er, at ikke-liv er det bedre alternativ, og der tror jeg nok at jeg kunne forestille mig en del alternative svar ;-)

Brugerbillede for Gorm Petersen

Før i tiden plejede kosmologer at forklare Universets tavshed med atomkrig.

Naturlovene er de samme overalt i universet - når vi kan se rødforskydning hos fjerne galakser skyldes, at vi genkender spektrallinierne for de grundstoffer vi kender her på Jorden.

Kosmologer kan derfor godt lide forklaringer der indebærer, at en civilisation pr. automatik går til grunde, når den teknologiske udvikling når omtrent vort stade.

Der er som udgangspunkt 3 muligheder, man tvinges til at forholde sig til, når der snakkes om aktiv dødshjælp.

1) Selvmord er en dårlig ide, fordi døden altid er værre end det værste livet kan byde på (helvede).

2) Selvmord kan anbefales enhver, fordi døden altid er bedre end det bedste livet kan byde på (paradis).

Faktisk er der kun 33% chance for at:

3) “Døden er bedre end livet når livet er værst, men værre end livet når livet er bedst”.

Altså det rationale vi bruger, når vi beder dyrlægen aflive vore kæledyr.

1 vil betyde panik - 2 vil betyde menneskehedens undergang.

Vi ville frivilligt og med et smil på læben udrydde os selv !

Så chancen for, at hjerneforskerne kommer frem til, at det IKKE er dyrlægeargumentet (33 %), men enten himmel eller helvede er 66%.

Nu vi er i dommedagshjørnet, er det sjovere at udtrykke det i promille:

666

(gnæk)

Selv hvis det skulle være dyrlægeargumentet:

En løsning kunne være en hjernescanner til terminalpatienten, som konstant overvåger patientens stigende lidelse, og automatisk indsprøjter giften før den aktuelle lidelse overstiger dødens lidelse.

Hvis ikke hjerneforskningen kommer til at ændre opfattelsen af liv og død, har den fejlet (Babelstårnet).

Brugerbillede for Sven Karlsen

Men nu har vi jo mulighed for at iagttage, at selv når man bringer mennesker i de mest fortvivlende situationer, som f.eks. hungersnød eller KZ-lejr, så er det de færreste der vælger døden som udvej.

Så vi er nødt til at udvide din formel:

grundlæggende er der nemlig to valg:
- selvmord eller ikke selvmord

Så kommer dine tre selvmordstyper, men i denne opstilling er der ingen af dem der når op på mere end 16,66%, mens eksistens opnår 50%.

Brugerbillede for Ole Falstoft

@Gorm Jeg fatter ikke dine %'er men jeg kan personligt helt tilslutte mig begrundelse nr 3.
Men ingen naturvidenskab kan vurdere hvad det 'rigtige' valg er for den enkelte

Brugerbillede for Hans Jørgen Lassen
Hans Jørgen Lassen

Petersen glemmer som altid den mest nærliggende mulighed, nemlig, at der ikke er noget liv efter døden.

Så der er slet ikke noget at sammenligne.

Det er ret absurd at sammenligne, hvad eller hvem der har det bedst: et levende menneske eller en håndfuld aske i en urne.

Brugerbillede for Kristian Lund

Erwin Neutzsky-Wulff burde læse noget filosofi fra efter Descartes :-)
En idealist behøver ikke fremtrylle en fysisk verden, og bevidsthed kræver ikke at vi tror på en Descartiansk sjæle-substans.

Brugerbillede for Gorm Petersen

Hvis man nu lader alle religiøse forestillinger om "eksistens" o.lign. blive hjemme (HJL) og nøjes med at forholde os til, hvad vi faktisk ved på et rationelt grundlag, så er der de 3 nævnte muligheder.

Og så længe der ikke er kommet argumenter, der kan styrke den ene frem for de to andre, så kan det rationelle selvmord kun bedømmes, ved at man forholder sig til de 3 muligheder, med 33% chance til hver.

Selvmordet blev i 2011 ophøjet til menneskeret, og der bør derfor være retningslinier for hvornår man h.h.v. tilråder eller fraråder selvmord.

Det afmystificerede menneske kan omsider få besvaret livets største spørgsmål: Er livet umagen værd ? Er alternativet bedre eller værre ?

I takt med at forskellen på mennesker og maskiner udviskes, fordi bioteknologien smelter sammen med anden teknologi, løber tiden fra begreberne liv og død.

De vigtige begreber nydelse/lidelse kommer så i fokus (i religiøst sprog: det onde, det gode).

Mennesket er ikke loyalt overfor det biologiske liv, men alene overfor eget velbefindende.

Ingen begår selvmord uden troen på, at det kan betale sig.

Brugerbillede for Gorm Petersen

Hovedartiklen fortjener et supplement:

Gartnere kunne lige så lidt have "valgt" ikke at klippe hækken, som hæksaksen.

Både hæksaksen og gartnerens hjerne er maskiner - i samme omfang magtesløse redskaber for Det Almægtige Univers.

Humanister har samme problem med hjerneforskning som republikanere har med klimaforskning:

De tror ikke på den !

Og det er egentlig pinligt når selv gl. testamente kunne rumme kompleksiteten:

"Gud gjorde Faraos hjerte hårdt, så han igen sagde nej til Moses's anmodning"

Efterfølgende straffer Gud Farao for at have handlet som Gud selv fik ham til at handle.

Det Almægtige Univers's' veje er uransagelige.

Vi kan kun kigge på.

Brugerbillede for Ole Falstoft

Gorm: Det er ikke kun humanister der har problemer med dele af hjerneforskningen.
Jeg med min naturvidenskabelige baggund i biologien har det også
Hvad er problemet?
F.eks. når du siger at hjernen er en maskine på samme måde som hæksaksen
Tager man forskellen i kompleksitet i betragtning
giver sammenligningen ikke meget mening
bortset fra den banale sandhed at de begge følger naturlovene
Jeg er materialist 100% men reagerer når jeg oplever visse hjerneforskere som forsøger at reducere mennesket til en 'maskine' de på et tidspunkt vil kunne forklare 100 %
Som mener at begreber som 'frihed' kan reduceres til en hjerneproces.
Vil man begribe bevidstheden må man medtage alle dens niveauer og manifestationer.
Hvilken maskine er i stand til at skrive Shakespear's stykker eller Mozarts musik?

Brugerbillede for Ole Falstoft

@Lassen: Maskine eller ej Det er jo blot et definitionsspørgsmål.
Jeg gider ikke spille min tid med diskussioner om det.
Men hvis nogen mener de har nået en dybere forståelse af hjernen ved at kalde det en maskine snyder de sig selv. For de siger i realiteten ikke noget.
Det interessant er jo hvad der adskiller hjernen fra hæksaksen ikke hvad de har til fælles

Brugerbillede for Kirsten Svejgaard
Kirsten Svejgaard

Selvfølgelig er hjernen ikke en maskine. Den er en yderst kompliceret levende, selvopretholdende organisme, hvilket er noget ganske andet end en død maskine.

@Martin Bendtsen
"Hvis vi tænker lidt over det, kan vi måske også godt indse at en lille mand inde hovedet bestemmer over en lille mand inde i hovedet, som bestemmer over en lille mand inde i hovedet osv osv osv." - siger du.

Nej, der sidder en række "små mænd", for nu at beholde din sprogbrug, i forskellige områder af hjernen og kommunikerer indbyrdes. Der sidder også en "lille mand" og samordner de informationer og impulser, der kommer fra disse områder af hjernen. En normalbegavet hjerne vil så ud fra de samlede informationer forsøge at træffe den mest hensigtsmæssige beslutning. (At det ikke altid lykkes, er en helt anden diskussion).

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

@Kirsten: Der sidder ikke små mænd og styrer noget. Og det er slet ikke din vilje, der gør det. Det ville jo forudsætte vi kunne måle "vilje". Mna kan også sige, at planten vælger at optage sollys (en del af fotosyntese) - Men det er meningsløst sludder. Printerne vælger heller ikke at skrive bogstaver ud på det blanke papir.
Hvis jeg siger: Tænk på en elefant, hvad tænker du så på. Du vælger ikke at tænke på den, det sker automatisk. Af erfaring lærer hjernen sikkert, at det er en test - Nogle informationer konsollideres og lagres i langtidshukommelsen - Og næste gang tænker du ikke på en elefant. Så vil du sige: "jeg vælger ikke at gøre det" - Well well, hvor sidder "jeg" og "fri vilje" i hjernen - nowhere. Vi kan konstaterer at nogle andre centre lyser op og andre synapser, som er nye, danner grundlag for en anderledes beslutningstagen. Ligesom koen ikke går ind i det elektriske hegn igen, når den har følt konsekvensen.

Brugerbillede for Kirsten Svejgaard
Kirsten Svejgaard

Martin Bendtsen:
Nej, helt rigtigt! Der sidder ingen små mænd og STYRER noget som helst. Forskellige centre i hjernen MODTAGER INFORMATIONER om omgivelserne, hvilket er noget ganske andet end at styre. Ud fra mængden og arten af disse informationer træffes der et valg.

Og når du beder mig om at tænke på en elefant, så kan jeg ganske rigtigt vælge at tænke på noget andet. Også første gang, du beder mig om det. Jeg kan nemlig være en antiautoritær person, der ikke kunne drømme om at rette mig efter en tilfældig persons opfordringer. Tænkning er jo en af hjernens mange funktioner, og resultatet af tænkningen udmønter sig ganske ofte i et valg mellem forskellige muligheder.

Jeg'et "sidder" ingen steder. "Fri vilje" er en særdeles relativ størrelse, som jeg har sagt fra starten, og den "sidder" heller ingen steder.

"Jeg'et" er det samlede resultat af vores tænkning og handlinger. Og i modsætning til dyrene ser vi mennesker jo ud til at have et område i hjernen, der sætter os i stand til at vurdere "os selv", dvs. vore tanker og handlinger. "Var dette rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, sundt eller sygt" osv. "Burde jeg have valgt anderledes?" Selve denne tanke indikerer jo, at jeg oplevede at have et valg.

Vi er overhovedet ikke uenige om, at alt er processer i hjernen, men disse processer er langt mere sofistikerede, end du vil indrømme dem.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Hjernen er avanceret, jeg har aldrig sagt andet. Men dens arbejde udspringer af drifter, som opretholder homoøstasen. Det melder sig som en drift hos os, hvor det hos dyr går direkte fra det limbiske til det motoriske, de har ingen bevidsthed. "Vores" neuroner møder mere modstand, og den modstand bliver til verden, kriteriet for at noget eksisterer, at vi er bevidste om det. Vi kan stille forskellige teorier op, der kan forklare de forskellige varianser, men det er også alt hvad de er. Der er kun det fysiske, målbare. Jeg'et er en TOLKNING, det forårsager intet. Vi tolker alle vores handlinger under et "jeg" som er et ekko af et ekko af neurale processer. Det eksisterer ligeså meget som retfærdighed, som ér en tolkning. Det jeg lige har skrevet, er sådan set en gentagelse af hvad jeg har skrevet i tidligere indlæg. Denne her diskussion virker som en circulus virioutus. Se også den video jeg har linket til. Hvis du alligevel er enig med mig, så er der jo ikke grund til at diskutere.

Brugerbillede for Hans Jørgen Lassen
Hans Jørgen Lassen

Bemærk en pudsig ting: der er aldrig nogen, der sådan til daglig i det almindelige liv taler om "jeg'et".

Det er en pudsig konstruktion, som kun lever i mere eller mindre filosofiske eller psykologiske diskussioner.

Ikke noget, som bliver inddraget i dagligdagens samtaler eller overvejelser.

Muligvis en helt overflødig og misvisende konstruktion, der ikke refererer til noget som helst.

"Mit jeg besluttede at købe en ny bil, for den gamle var noget slidt!?"

Hallo, mand!

Begrebet fri vilje bruger man også sjældent til daglig. Den almindelige formodning er, at når man går i Brugsen efter kartofler, så er det frivilligt, hvorfor det er unødvendigt overhovedet at komme ind på det aspekt.

Men det kan selvfølgelig forekomme. Man kan f.eks. melde sig frivilligt til hæren, eller man kan blive tvangsudskrevet. Forskellen er ganske klar.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Hans Jørgen: Ja, bortset fra der ikke er noget "man" - Det er jo tolkningen. Der er forskel på om vælger at betale en P-bøde eller om man vælger at købe en ny telefon. Men "du" vælger ikke noget, det sker automatisk. - Fordi konsekvensen af ikke at betale P-bøden (eksempelvis) er at der er noget værre der sker. Så opvejer hjernen hvilken handling der skaber den mest gavnlige/mindst skadelige konsekvensen. Men inden "du" bliver bevidst om de valg der tages, er de taget. Du er bare bevidst om nogle af processerne, der foregår i hjernen - Det afhænger af om du har brug for at vide det eller ej, hvis man kan sige det sådan. F.eks. kan du ikke mærke dit hjerte slå eller leveren arbejde, det tager det parasympatiske nervesystem sig af. Ligesom du ikke altid tænker, jeg er tørstig, men kun tænker det, når du ér tørstig. Så hæmmer en drift alle de andre, og det bliver så din adfærd. F.eks. "Drik kaffe", "Gå i seng", "Spis mad" osv.

Brugerbillede for Hans Jørgen Lassen
Hans Jørgen Lassen

Martin,

jeg er ikke klar over, hvilken tolkning du taler om?

Når jeg går i Brugsen efter kartofler, så tolker jeg ikke noget som helst. Jeg går i Brugsen og køber kartofler, og det gør jeg, fordi vi mangler kartofler til aftensmaden. Længere er den såmænd ikke.

Tolkning er overhovedet ikke nødvendigt i den sammenhæng. Jeg skal bare have penge med (eller kort), så jeg kan betale for kartofler.

Brugerbillede for Ole Falstoft

@Martin: Det er da noget af en påstand at 'du vælger ikke noget'
Jeg ved ikke hvordan du er indrettet men jeg lader mig styre af min hjerne som en anden robot
Jeg er da helt bevidst om de valgmuligheder jeg har og er i stand til at veje fordele og ulempe rmod hinanden før jeg vælger. Det er mig der benytter min hjerne ikke omvendt

Brugerbillede for Hans Jørgen Lassen
Hans Jørgen Lassen

Men du har da fuldstændig ret i, at jeg somme tider overvejer, hvad der er klogest at gøre i en given situation. Undertiden tager jeg ikke desto mindre fejl.

Før i tiden spillede jeg skak, og det indebærer mange overvejelser, vanvittigt mange. Også her tog jeg jævnligt fejl.

Men jeg kan forstå, at du mener, at jeg også tager fejl, når jeg f.eks. siger, at jeg overvejede Se5, men forkastede det på grund af Dh3+?

Det var slet ikke mig, der overvejede, men min hjerne?

Brugerbillede for Hans Jørgen Lassen
Hans Jørgen Lassen

Grundlæggende er det jo en syg skelnen mellem "mig" og "min hjerne".

Det er ikke mig, der går en tur. Det er mine ben, der bevæger sig. Hjælp! De løber af med mig!

Det er ikke mig, der drikker en øl. Det er ganske ufrivilligt. Jeg er tvunget til at gå i Superbest, nærmest som en robot, og når jeg kommer hjem, så giver det mærkelige ryk i min arm, og så ryger kapselen af. Der sker så andre mærkværdige ting, som jeg slet ikke har kontrol over. På en eller anden måde kommer der til at stå et glas på mit bord, og jeg ved ikke, hvordan min arm bærer sig ad, men øllet havner altså i glasset og på en eller anden måde rammes munden (uden at spilde) og det løber ned i halsen.

Det er sgu mystisk!

Og jeg der bare havde lyst til en øl! Men det havde jeg så slet ikke alligevel. Det var bare min hjerne.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Ole Falstoft: Årsagen kommer før virkningen. Du kan ikke bestemme over hjernen. Det er der ikke noget videnskabeligt grundlag for at postulere. Jeg har til gengæld et godt grundlag, for at sige at mennesket ikke ahr en fri vilje. Den er for længst blevet opgivet i Neurologien, ligesom den uafhængige iagttagere i kvantefysikken. Men derfor lever vi stadigvæk i Decartes/Kants yderst uvidenskabelige verdensbillede. Fordi hvis vi skulle gøre os fri af det, ville det ødelægge vores i forvejen yderst skrøbelige samfund.

Brugerbillede for Hans Jørgen Lassen
Hans Jørgen Lassen

Martin skriver:

"Du kan ikke bestemme over hjernen."

Forkert problemformulering. Fuldstændig skævt.

"Du" og "hjernen" er ikke to forskellige ting, der står over for hinanden. Hjernen er en del af mig, en ganske væsentlig del for mit eget vedkommende; for andre kan det meget vel forholde sig anderledes.

"Du kan ikke bestemme over hjernen." - er en begrebsmæssigt meningsløs sætning. Noget i stil med, groft sagt: Jeg kan ikke bestemme over mig.

Brugerbillede for Martin Clement Bendtsen
Martin Clement Bendtsen

Nej, "du" er en del af hjernen, bortset fra "du" ikke eksisterer, hvor sidder "du" - kan det måles, nej. Psyke, jeg, vilje og andet moderne bavl, er uvidenskabeligt, og meningsløst, fordi det ikke er til. Der er kun den fysiske verden. Du har tilsyneladende ikke forstået eller læst mine andre indlæg - Hvis du havde læst og >forstået<, så ville du acceptere, at den fri vilje osv. er tolkning og intet forårsager.

Sider